TT.1:Layout 1 10.04.2015 17:41 Page 1
Daimler-IT
L
U
B
N
A
T
S
İ
hizmette
Hedeflediğimiz
yere ulaştık
2014ʼü kentiçi segmenti Avenue ve 27-29 kişilik segmenti
Prestij ile pazar lideri olarak tamamlayan Temsa, yılın ilk üç
ayında elde edilen pazar grafiğinden çok memnun... 7’DE
Global IT stratejileri kapsamında bilgi teknolojileri üssü
olarak İstanbulʼu seçen Daimler, Mercedes-Benz Türk
bünyesinde kurulan “IT Hizmetleri Merkezi”nin yeni hizmet binasını yoğun bir katılımla hizmete açtı...
8’DE
Kazanca gider.
Yüksek verimli ve uzun ömürlü Conecto, ekonomik yakıt tüketimi ve kalitesiyle
kazanca gitmenin en kolay yolu.
www.mercedes-benz.com.tr
13 NİSAN 2015 ● YIL: 9 ● SAYI: 453
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
Anlayışınızı
değiştirin!
Evrensel algıya dayalı ulaşım sisteminin yenilenmesinde özel sektörle iletişimden kaçan belediyeler, toplu ulaşım algısında “Ben yaptım
oldu” davranışlarıyla kent sorunlarının artmasına neden oluyor...
Yerinde yönetim anlayışını benimseyen otoritenin büyükşehir sayısını arttırması, nüfusun kentlere yönelmesine neden olunca,
ortaya çıkan sonuç; kentlerde, artan ciddi
trafik ve ulaşım sorunlarının yaşanmasını
getirdi. Artan sorunlara, çözüm üretemeyen belediyeler, “Akıllı Kentler” uygulamasını da yanlış değerlendirince, kamu- özel
iletişimi doğal olarak çıkmaza sürüklendi.
Ulaşımda uluslararası algının kurumsal yapılı, özel sektör eliyle hizmet verdirilmesini
ve bunun yerel yönetimlerin denetim ve
yürütümünde yapılmasını işaret etmesi,
bizdeki kamu mantığın da toptan değişmesi gerektiğini gösteriyor. “Akıllı Kent” planlamalarında “Tek yanlı” ve saha aktörleriyle
istişaresiz, dayatmacı çözümler üretmenin
ek sıkıntı getirdiği böylece ortaya çıkıyor...
“Akıllı Kentler” uygulaması, ulaşımda, kentiçi toplu taşıma anlayışını öne çıkararak
hizmetin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesini işaret ederken, bizde ki, bir takım belediyelerin mevcut özel taşımacılarla istişareden uzak, onları “Yok” sayarak kaldırmayı düşündüğünü açıklaması, evrensel algıya tamamen ters düşüncelerin hala revaçta olduğunu da net biçimde gösterdi...
Değişen yeni anlayışın ortak aklı işaret ettiği bu dönemde, kentlerin yaşanmaz bir
hale gelmesi, kentiçinde artan trafik ve ulaşım sorunlarının da çözülememesi, iyiden
iyiye halkı canından bezdiriyor. Belediyele
rin artık, özel sektör ile birlikte hareket ederek, ortak akılla çözüm üretmesi gerektiğini
görerek, tıpkı Adana Büyükşehir Belediyesiʼnin yaptığı gibi davranması gerekiyor...
Değişim
yapmazsanız
başınız
ağrıyacak!
Engelli erişimine uygunluk için 28713 sayılı Erişilebilirlik
İzleme Denetleme Yönetmeliğiʼnin 17. Maddesindeki hüküm, süreyi 7.7.2015ʼe dek belirlediğinden, süre sonu
uygun olmayan araçlara ruhsat verilmeyeceği açıklandı...
“Birlikteliğin
zaferidir...”
Adana Büyükşehir
Türkiye’nin gururu
Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.
Başkanı Yalçın Beşir, “Birlikte hareket etmemizin sonuçlarını aldıkça,
taşlar yerine oturuyor” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediyesiʼnin Adana Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile
ilgili “Çözüm ortağımız” kararı, Türkiyeʼdeki belediyelere örnek oldu... 4-5’DE
Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkanı
Yalçın Beşir, son yaşanan olaylarla ilgili
olarak yaptığı açıklamasında, birlikte hareket etmenin sonuçlarının, doğru yolda olduklarını gösterdiğini açıkladı. Beşir; “Özel
Halk Otobüsleri camiasının uzun yıllardan
beri çözüm bulma isteği nihayet sonuçlanacak. Bu da bizim başarımızdır” dedi...
Otomotiv
sektörü
rekortmen
Beşir; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe
giren ʻÜcretsizʼ taşıma yasası, bizim açımızdan hiç de küçümsenecek bir olay değil. Tarihimizde ilk defa bize destek çıkan
bu kanun maddesi birlikteliğimizin zaferi
olmuştur. Camiamızın bu yasa ile birlikte
morallerini yükseltmiştir” dedi...
Onur
ORHON
M. Şevket
ERTURAN
BAŞYAZI
ARA DURAK
GÖZLEM
ANAHTAR...
ADANA
İZLENİMİ...
AKILLI
“KAMU-ÖZEL”
KENTLER!..
2
2
6’DA
ne kadar işleticisi, olduğunuz
toplu taşıma aracınızı engellilerin kullanımına uygun hale getirmediğiniz takdirde kesinlikle
servis verilmeyecektir” denilerek, son durumu ortaya koymuştur. EGO Genel Müdürlüğüʼnce muhataplarına gönderilen, 07.02.2015 tarih ve 592999
16-104.01.01-2599 sayılı “Engelliler Hakkında” konulu yazıyı
değerlendiren uzmanlar, ortaya
konulan son durumun, herhangi bir yasal düzenleme olmaması yüzünden ülke genelinde
geçerli olduğu belirtiliyor. Şimdi, iş işletmeciye düşüyor...
Diyarbakır
10 Isuzu daha
hizmete aldı
OSD, “2015 Mart ayı üretim, ithalat, ihracat, satış değerlendir
me raporu”nu bir rekor olarak
yayımladı. Buna göre, otomotiv
sektöründe artış var... 8’DE
İsmail
YÜKSEL
Sorunlar Şahin’le
tek tek çözülüyor
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı
engelliler hakkında yayınladığı
resmi yazısında “5378 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan
7.7.2012 tarihini, 20.8.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan
28713 sayılı Erişilebilirlik İzleme Denetleme Yönetmeliğiʼnin
17. Maddesiʼnde; “Komisyon
yaptığı izleme ve denetleme sonucunda özel toplu taşıma araçları sahiplerine eksikliklerini
tamamlamaları için 7.7.2015 tarihine kadar ek süre verilebilir”
denilmektedir. 7.7. 2015 tarihi-
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
yeni aldığı 10 Isuzuʼnun 6ʼsını tahsis ederek kentiçi toplu taşıma hizmetine başladı...
3’DE
“Akıllı Kavşak” kontrolü
trafik sorununu çözüyor
3
Kentlerde giderek artan trafik karmaşası ile
bunun sebep olduğu ek sorunları gideren
akıllı sistem uygulamaları trafiğe nefes aldırıyor. Uygulamaları ile ISSD çözüm sunuyor...
Sektörün liderleri
İstanbul’da buluştu
6’DA
ISSD tarafından geliştirilerek üretilen “Akıllı
Kavşak Kontrol Sistemi” kavşaklarda ortalama araç bekleme süresini yüzde 26 oranında
azaltılmış, araçlara güvenlik sağlamış... 2’DE
Şanlıurfa’da trafik
akışı yenilendi
6’DA
Tayvan yan sanayi
Türkiye pazarında
6’DA
TT.2:Layout 1 10.04.2015 17:11 Page 1
2
SEKTÖRÜN NABZI
13 NİSAN 2015
“Akıllı Kavşak” kontrolü
trafik sorununu çözüyor
Kentlerde giderek artan trafik karmaşası ile bunun sebep olduğu ek sorunları gideren akıllı sistem uygulamaları trafiğe nefes aldırıyor. Uygulamaları ile ISSD bu konuda çözümler sunuyor...
A
rtan trafiğin sorun olduğu kentlerde akıllı ulaşım sistemleri
giderek günlük hayatımızda yer alıyor. Sabit trafik ışıklarının
yerini yoğunluğa göre geçiş veren, “Akıllı Kavşak Kontrol
Sistemleri” alıyor. Bu sistemin ne olduğu konusunda,
2009 yılından beri birçok kentte kendi üretimleri ile başarılı
hizmet veren ISSD Genel Müdürü Recep Çağrı Yüzbaşıoğlu ile yaptığımız
söyleşimizi sunuyoruz...
Ropörtaj: HABER MERKEZİ
KTT Çağrı Bey, geleneksel,
yani; sabit süreli trafik ışıklarının olumsuzluklarından söz
eder misiniz?
YÜZBAŞIOĞLU Sabit süreli
trafik ışıkları, üzerinde bulunduğu
şerit ve kavşaktaki diğer şeritlerde
seyreden araç sayısına, trafik akış hızına ve ambulans, itfaiye gibi geçiş
önceliğine sahip araçlara duyarlı olmayan trafik ışıklarıdır. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saatler
çoğunlukla sabah, öğle ve akşamüstü
saatleridir. Araç sayısının en fazla olduğu şeritler sabah saatlerinde yerleşim bölgelerinden iş-okul istikametlerine doğru oluşurken akşamüstü saatlerinde ise tersi yöndeki şeritlerde
gerçekleşmektedir. Sabit süreli trafik
ışıkları araç sayısının en fazla olduğu
şeritlerin araç sayısının en düşük olduğu şeritler ile aynı muameleye maruz kalmasına yani kırmızı ışıkta aynı
süreleri beklemelerine neden olmaktadır. Bu durum, öncelikle, araçların
trafikte daha uzun kalarak, yoğunluğu kabul edilemez hale getirerek,
zaman kaybına yol açmaktadır. Aynı
zamanda yakıt tüketimini artırmaktadır. Bu da hava ve gürültü kirliliğine
neden olmaktadır. Bütün bunlarda
amortisman giderlerinin artmasına
neden olmaktadır.
KTT Akıllı kavşaklar başka bir
deyişle aynı kavşakta birbiriyle koordineli olarak çalışan
akıllı trafik ışıkları bu soruna
nasıl bir çözüm üretiyor?
YÜZBAŞIOĞLU Geliştirdiğimiz akıllı kavşak sisteminde; kendi
tasarımımız ve üretimimiz olan özel
kamera ve yazılımlar kullanılarak kav
şaklardaki tüm istikametlere seyreden
araçlar 7/24 sayılmakta ve her şeridin
trafik akış hızı anlık olarak ölçülmektedir. Bu veriler yine kendi geliştirdiğimiz özel bir yazılımın bulunduğu
endüstriyel bilgisayarda anlık olarak
sürekli değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda araç sayısının en
yüksek, trafik akış hızının en düşük
olduğu şeritlere yeşil ışığın daha uzun
süre, araç sayısının düşük ve trafik
akış hızının yüksek olduğu şeritlere
ise yeşil ışığın daha kısa süre yanması
sağlanmaktadır. Böylece araç sayısının yüksek ve trafik akış hızının dü
şük olduğu şeritler kırmızı ışıkta daha
az beklemektedir. Ayrıca kavşaklarda
bulunan trafik ışıklarının toplam dön
gü süresi de önemli oranda azalmaktadır. Sonuç olarak sabit süreli trafik
ışıklarının neden olduğu yukarıda sı-
raladığım olumsuzlukları, akıllı kavşaklar önemli oranda azaltmaktadır.
KTT Bugüne dek kendi üretiminiz ve yazılımınızla hangi
kentlerde uygulamalar yaptınız. Burada ki sonuçlardan da
bahseder misiniz?
YÜZBAŞIOĞLU Konya, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Diyarbakır,
Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile Çorum Belediyesi tarafından toplamda 100’den fazla kavşakta
firmamız ISSD tarafından geliştirilerek üretilen Akıllı Kavşak Kontrol
sistemi halihazırda kullanılmaktadır.
Bu kavşaklarda ortalama araç bekleme süresi %26 oranında azaltılmış
olup, ambulans ve itfaiye araçlarının
öncelikli geçişi mümkün hale getiril-
miştir. İlk sistemin kavşağa yerleştirilmesinden bu yana geçen 2 yıllık
süre baz alındığında, daha önceki 2
yıllık periyoda göre kavşakta meydana gelen hasarlı kaza sayısında 1/3
oranında azalma görülmüştür.
KTT Dinamik kavşağın sağladığı faydalar konusunda sonuçlar çok etkileyici. Ambulans, itfaiye gibi geçiş öncelikli
araçlar ile ulaşım araçlarının
ışıklara takılmadan ilerleme
özelliğini anlatır mısınız?
YÜZBAŞIOĞLU Sistemi benzerlerinden ayıran önemli bir özelliği
de ambulans, itfaiye ve toplu taşıma
araçlarında zaten mevcut bulunan
GPS modülleri sayesinde, kavşağa
yaklaşmakta olan sisteme önceden tanımlanmış olan araçlara geçiş önceliği verilmesinin mümkün olmasıdır.
Öncelikli geçiş özelliğinden faydalanması planlanan araçlara, hiçbir ye
ni ekipman eklenmeden, GPS modül
leri sayesinde takip sağlanmaktadır.
Bu sayede kavşağa yaklaşmakta olan
önceden tanımlı araç yönü belirlenmekte ve anlık olarak kavşaktaki sinyal düzeni ambulans, itfaiye araçları
lehine değiştirilerek ışıklara takılmadan ilerlemeleri sağlanmaktadır. Böy
lece, ambulans ve itfaiye araçlarının
kavşaklardan geçişi esnasında yaşanan karmaşa en aza indirilmektedir.
Bunun kadar önemlisi de bu kısa sü-
reçte yaşanan kazalar önlenebilmektedir. Bu amaçla geliştirilen ve artık
birçok kavşakta uygulamaya sokulan
sistem, yankılanma ve yüksek gürültü
gibi problemlerden etkilenmeden çalışmakta ve aldatıcı sinyallere de tep
ki vermemektedir. Ayrıca; kavşakta
bulunan toplu taşıma araçlarına da
belediyelerin uygun gördüğü oranda
geçiş önceliği tanınarak diğer araçlara
kıyasla kırmızı ışıkta daha kısa süre
beklemesi sağlanabilmektedir. Böylece toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesini teminen se
yahat sürelerinin önemli oranda kısaltılması mümkün olabilmektedir.
KTT Son olarak sisteminizde
mevcut diğer özelliklerinden
de kısaca bahseder misiniz?
YÜZBAŞIOĞLU Bunlarla birlikte, sistemin sürekli olarak ürettiği
trafik verileri, ulaşım ana planının
oluşturulması için kullanılabilmekte
ve ayrıca, istendiğinde tüm bu veriler
Trafik Kontrol Merkezi gibi uzak bir
noktaya aktarılabilmektedir. Sistemin
uzaktan erişime açık mimaride olması sayesinde de, kavşakların acil
durumlarda (kaza gibi) Trafik Kontrol Merkezleri tarafından uzaktan kumanda edilmesi de mümkündür.
ÖZELLİKLERİ...
1- Kavşaklardaki anlık sinyal düzeninin görüntülenmesi, 2- Kavşaklara anında müdahale edebilme, 3Kavşak görüntülerinin sayısal harita
üzerine yansıtılması, 4- Şehrin trafik yoğunluğu haritasının çıkarılması ve yayınlanması, 5- Kavşak
lardan toplanan verilerin veritabanına aktarılması, 6- Arşivlenen her
nevi veri üzerinden trafik analizlerinin gerçekleştirilmesi, 7- Geçmişe
yönelik sinyal raporlarının alınması,
8- Kavşaklarda bulunan Kavşak
Kontrol Cihazlarına erişim ve programlama, 9- Kavşaklarda ortaya çıkabilecek hataların görüntülenmesi
ve gerektiğinde ilgili cihazlara uzaktan müdahale edebilme olarak
özetleyebilirim.
KTT Açıklamalarınız için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?
YÜZBAŞIOĞLU Ben teşekkür
ederim. Ar-Ge faaliyetlerimiz devam
etmekte ve sistemimizi geliştirmekteyiz. “Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi”miz 2011 yılı Kentiçi Trafik Güvenliği, Toplu Ulaşım Çözümleri ve
Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne yönelik
proje yarışmasında ikincilik ödülü sahibidir ve bu bizi motive etmektedir.
Malatyalı
Trambus’e
sahip çıktı
Malatyaʼdaki Trambüs Projesiʼnin
Türkiyeʼnin gururu olduğunu belirten
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Arif Emecen; “Halkımız
Trambüsʼe sahip çıktı” dedi...
ALATYA Büyükşehir Belediyesi,
M
Türkiye’de bir ilk olarak değerlendirilen Trambüs Projesi başlatarak hem
kentiçi toplu ulaşım sektörünün, hem de
Türkiye’nin gündemine girdik. Ancak,
15 Mart Pazar günü deneme seferinde
kontaktör sisteminde yaşanan arıza sonucu bir trambüs kısmen yandı. Olay sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi
ve Trambüs Projesi bazı çevreler tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi hatta,
bunu Trambüs’ü karalama kampanyasına
çevirenler bile oldu. Emecen de bu konuda bir açıklama yaparak şunları söyledi; “Ulaşım modları seçilirken, o şeh
rin nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyon değerleri ile yolculuk karakteristikleri dikkate alınır. Öncelikli olarak
mevcut nüfusa ve gelecekteki nüfus
projeksiyonuna bakıldı. 2. kriter; ekonomikliği ile sürdürülebilirliği, 3. kriter; çevreciliği, 4. kriter ise şehrin fiziki
şartlarına uygunluktu. Yani, caddeler
geniş mi, dar mı, alt geçit-üst geçit,
köprü var mı, fiziki şartlar uygunluğu
gibi özellikler. Sonuçta, birleşik ve bütünleşik bir
bakış açısıyla bak ı l d ı ,
d o ğ r u
çözüm olarak trambüs projesi
ortaya çıktı
ve gelecek
dönemler
için toplu
taşımda
trambüs
t e r c i h
edildi...”
İSMAİL
YÜKSEL
BAŞYAZI
Anahtar...
Ö
ZEL halk otobüsleri tarihinde ilk kez
bir Başbakan geçen yıl İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda 5 Bin taşımacı esnafla bir araya geldi. Buradan kaynaklanan
talimatlarla sorunların çözümü yolunda önemli adımlar atıldı.
Birçok kez bu köşede vurgulamama rağmen bazı kişi ve çevreler ısrarla bu gelişmelere tek başına sahip çıkmaya, gerçekleri ters
yüz etmeye çaba harcamaktadır. Üzerine basarak ifade edelim ki, bu gelişme ne tek başına İstanbul’un, ne de tek başına Anadolu’nun müdahalesiyle sonuçlanmıştır.
Merkezi yönetimde oluşan birlik, beraberlik, ortak hareket yaklaşımı duygusu ve
algısı bu sonucu doğurmuştur.
Şimdi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında bu yapılanmayı, algılamayı silmeye yönelik beyan ve demeçler gözlenmektedir. Bu sektöre zarar vericek bir harekettir.
Herkes aklına başına almalıdır.
İstanbul’u karalayarak, iç meseleleri genele yansıtarak yapılan davranışlar yanlıştır.
İstanbul, özel halk otobüsü sektörünün
her zaman lokomotifi olacaktır.
İstanbul kuruluşları, kadroları, ilişkileri,
kaynakları ile daima özel halk otobüsü sektörüne öncülük ve önderlik edecek konumdadır. Hiç kimse bu gerçeği görmezden gelmemelidir.
İstanbul’u dışlayarak mesafe kat edilmesi
mümkün değildir.
Ulaşım alanında çok sayıda sektör yayını
olduğunu iddia eden gazete, dergi bulunmaktadır. Ancak, kentiçi toplu taşımaya dönük ve özel halk otobüsü sektörünün gerçek
tek kuruluşu bu gazetedir.
O nedenle, konuyla ilgili çevrelerin ve
paydaşların bu gazeteye bu gözle bakmaları
daha doğru olacaktır. Diğer yayınların önceliği özel halk otobüsü sektöründen ziyade
reklam ve ilan gelirleri üzerinedir.
Özel halk otobüsü sektörü birlik ve beraberlik fotoğrafını doğru sergilediği için
ortak çabalarla ortak bir kazanım elde etmiştir. Bu bundan sonra gerçekleşecek sorunların çözümü konusunda önemli bir anahtardır. Önümüzdeki kilitlerin açılması için bu
anahtarın kaybedilmemesi gerekir.
ONUR
ORHON
[email protected]
ARA DURAK
Adana izlenimi...
G
EÇEN hafta perşembe ve cuma gününü Adana’da geçirdik. TÖHOB kurucu
üyesi Adana Halk Otobüsçüler Esnaf Odası,
bünyesinde yer alan beş kooperatif üyeleriyle
bir araya geldik. Bu taşımacılar aynı zamanda Esnaf Odası’nın da bir üyesi oluyor.
Toplantının temel amacı beş kooperatifi
tek çatı altında toplamaya yönelik yeni açıklamalarda bulunmak, bu fırsatla Adana’nın
yeni seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Hüseyin Sözlü ile taşımacı esnafını buluşturmaktı. Başarılı bir etkinlik gerçekleşti.
Sayın Belediye Başkanı katılımcı esnafa
sıcak mesajlar verdi. Bununla ilgili haberler
gazete sayfalarında anlatılıyor.
Esnaf Odası’nın çağrısı ile TÖHOB hakkında doğrudan özel halk otobüsü taşımacılarına ulaşma fırsatını yakaladık. Diğer
illerde de benzer toplantıları gerçekleştirmek
gerekliliği ortaya çıktı.
Bu yıl içerisinde birkaç birliktelik daha
yapmak istiyoruz. Anadolu’daki TÖHOB
üyelerinin bu yöndeki çağrılarına icabet etmek isteriz.
Ücretsiz taşımacılık yasası ile engelli erişimine uyum konusunda da ayrıntılı bilgilendirmeler oldu.
Taşımacı esnafın yaklaşımı bu tür organizasyonların faydalı olduğu yönündeydi.
Bir başka tespitte TÖHOB üyelerinin bu oluşuma destek veren yaklaşımlardı. Gelecek
açısından bu çok sevindirici bir gelişme.
Adana’da bu yeni yapılanma sonucunda
oluşacak birlik ve beraberlik hareketinden
topluca esnafın kazançlı çıkması söz konusudur. Bunun ipuçlarını Başkan Hüseyin
Sözlü konuşmasının satır aralarında verdi.
Bir büyükşehir olan Adana’da da yeni toplu taşıma alanları ve güzergahları açılacak,
kentin yayılmasına bağlı yeni otobüs hatları
oluşturulacaktır.
Elbette, bunların özel halk otobüsleri tarafından karşılanması öncelik olmalıdır.
Adana Büyükşehir Belediye yönetimi ile
başlatılan bu diyalogumuzun sürdürülmesi
durumunda bu olumlu sonuca ulaşma fırsatı
değerlendirelecektir...
“YAMA”YA DEVAM!
STANBULʼda bahar döneminin gelmesi
İmaları
ile birlikte yolların bakımı ve asfalt çalışbaşlatıldı. Ekiplerin yolarda tespit
ettiği bozulmaları düzeltmek amacı ile asfalt onarımı kısmi kaplama (yama) ve tam
kaplama olarak yapılacak. İBB, ana arter-
ler başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu
Yakası'nda asfalt yenileme çalışmaları trafiği aksatmayacak şekilde gece yarısından
sonra gerçekleştirilecek. Gece çalışmalarında ışıklı güvenlik ve yönlendirme levhaları ile vatandaşların güvenliği sağlanacak.
TT.3:Layout 1 10.04.2015 17:13 Page 1
GÜNDEMİN İÇİNDEN
13 NİSAN 2015
M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM
Akıllı “kamu-özel” Kentler!..
B
Diyarbakır’a 10 Isuzu
7 ilçe ve 3 beldede geçen yıldan bu yana toplu taşıma hizmetini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi, yeni aldığı 10 Isuzuʼnun 6ʼsını tahsis ederek kentiçi toplu taşıma hizmetine başladı...
İYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Depolama Alanı’nda 10 Isuzu'nun tanıtım töreni yapıldı.
Tanıtım törenine; Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal, DİSKİ Genel Müdürü Zülküf
Karatekin, Genel Sekreter Yardımcısı
Abdullah Sevinç, Belediye Meclis Üyeleri ve UKOME çalışanları katıldı.
D
TOPLAM 48 ISUZU
Törenle ilk konuşmayı yapan Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı, 6 ilçe ve
kentiçi ulaşımında hizmet verecek 10
Isuzu, halkın hizmetine sunduklarını
açıkladı. Araçların halka ve kentte hayırlı olmasını dileyen Anlı; “En önemli
çalışmalarımızdan birini ulaşım oluşturuyordu. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından ulaşım konusunda bugün ikinci adımı artık. Geçen yıl 7 ilçe
3 beldede ulaşım hizmeti vermeye
başlamıştık. Bugünden itibaren 6 ilçeye de toplu taşıma hizmeti vererek
tüm ilçelerde toplu taşıma hizmeti
vermeye başlamış olduk” dedi. Yeni
hizmete giren 10 otobüs için Diyarbakır
Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal’ın büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek teşekkür eden Anlı, kentin tüm bileşenlerinin el ele vererek çalışmaya başladığını söyledi. Anlı, yaşanan bu tablonun geleceği aydınlattığı ve umutları artırdığının altını çizdi. Bir ay içinde 22,
hemen ardından ise 26 adet doğalgazla
Başkanlar
direksiyonda
çalışan otobüsü halkın hizmetine sunarak ulaşımı rahatlatacaklarını kaydeden
Anlı, toplu taşımanın daha konforlu ve
güvenli olması için çalışmalarına devam
edeceklerini sözlerine ekledi.
Çevre bilinci
olmadan “Akıllı”
olunamıyor!..
Barbara Hendricks
Alexander Dobrindt
Yeni gelişmekte olan ülkelerde “Her eve birden fazla otomobil” planlanırken, çevre bilincinin yüksek olduğu “Akıllı Kentler”de ise
ulaşım, sadece, otomobile bağlanmıyor...
KILLI KENTLER”de çevre bilincini ölç“A
mek için yapılan araştırmalar- da, halkın
yüzde 82’sinin planlamaların yeniden gözden geçirilmesini istediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların ezici çoğunluğu otomobil yerine, yaya kaldırımlarının genişletilerek çoğaltılması ile bisiklet
yollarının artırılarak uzatılmasını istiyor. Ayrıca,
toplu taşıma ve raylı sistemin planlamada ön planda
tutulması gerektiğine inanılıyor. 14-17 yaş arası kesimde, beklenenin tam tersine bu inancı taşıyanların
oranı yüzde 92 olarak ölçüldü. Araştırmacılar; “Bu
konuda yeni anlayışa ve planlamaya ihtiyacımız
var” diyor ve esas maksatlarını da kentleri daha yaşanılır kılmak olduğunu belirtiyorlar.
Bunun son örneği, Almanya Federal Çevrecilik
Bakanı (UBA) Barbara Hendricks’in, bunun için öncelikle, gürültü ile egzoz atıklarının azaltılmasına ihtiyaç olduğunu ve bu konuda acil tedbir alınmasını
belirtirken, Federal Ulaştırma Bakanı Alexander
Dobrindt de yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak, bu
konuda çok ciddi düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Dünya genelinde, ortaya çıkan yukarıdaki örneğe göre “Akıllı Kent” yöneticilerinin önce insandan başlayarak değişimi gerçekleştirdiği görülüyor. Bugün, “Akıllı Kent” olmak için uygulamaları
yerinde ve zamanında yapan yerel yönetimler başarılı olurken, diğerleri de olma yolunda gibi...
Kentte yaşayan herkesin en temel
haklarından birinin ulaşım olduğunu
dile getirerek konuşmasına başlayan Kışanak; “Güvenli bir şekilde işe gidiş
geliş ve seyahat etmek herkesin hak-
kıdır. Ayrıca ulaşımın ucuz ve erişebilir olması da önemlidir. Bizim belediyemizin önceliği de budur” dedi.
Bugün bu ilkeler doğrultusunda 10 otobüsün halka hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Kışanak, şunları söyledi:
“Bugün 6 otobüs ilçelerimizin hizmetine girdi. Diyarbakır’da artık toplu
taşımanın gitmediği ilçe kalmadı.
Tabii ilçelerimize giden araçlarımız,
aynı zamanda güzergahların- da bulunan köylerinde ulaşım ihtiyacını
karşılayacak” diye konuştu. En önemli
görevlerinden birinin güvenli, kaliteli,
erişilebilir ve ucuz ulaşımı sağlamak olduğuna dikkat çeken Kışanak, herkesin
ilçesinde ve yaşadığı yerde rahatlıkla
toplu taşıma sisteminden yararlanabileceğini sözlerine ekledi.
Yapılan konuşmaların ardından
yeni araçları inceleyen Anlı ve Kışanak,
şoförlerden özellikle engelli yurttaşlar
konusunda hassas davranmalarını istedi.
Diyarbakır’ın tüm ülkeye örnek teşkil
edecek bir kadın kenti olduğunu ve
amaçlarının engellilerin de rahatlıkla yaşayacağı bir kent yaratmak olduğunu
söyleyen Kışanak’ın ardından Anlı,
şoför koltuğuna oturarak ulaşım hizmetinin startını verdi. Teknik olarak çevreye duyarlı ve engellilerin kullanımına
uygun olan, her seferde toplam 67 yolcu
taşıma kapasitesine sahip olan otobüsler
Hani, Hazro, Kulp, Çınar, Lice ve Kocaköy ilçelerine toplu taşıma hizmetinde, 4 otobüs de kentiçi ulaşımda
kullanılmaya başlandı.
İZİM kuşak, “Muasır medeniyet seviyesine ulaşma” ülküsü ile büyüdü. Dönem özelliğinden politize olmadığı için, bir de bağımsızlığı sağlayanları görme bahtiyarlığına eriştiği için, mesajı doğru aldı. Bu yüzden bize göre muasır
medeniyet, en ileri bilgisayarlarla
yahut telefonlarla, sahiplerince oluş
turulmuş ağa gönüllü girip, sunulan vitrinlerde dolaşmak değildir.
Bize göre, muasır medeniyet; üretmektir. İnsan yaşamını kolaylaştırıcı
üretimlerle toplumu ilerletmektir.
Gelişmişliğin bizdeki ölçüsü insan odaklı paylaşımdır...
Şimdi, ileri teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor,
kolaylaştırma yanında, belli noktada mekanik soluklanışlarla onu
kendi zamanı ile kuşatıyor. Yeni bin
yılın gelişmeleriyle üretim algısı,
beklenti ve öncelikleri değiştirdi.
İnsanlar, kentlere yönlendirilerek, belirlenen alanlardaki yaşamlarını, evrensel standartlara uygun
yeni anlayışa teslim etmeye başladılar. Gelişmiş üretimlerin gerçekleştirilmesine neden olan bilim ve
teknoloji, “Akıllı” denilen uygulamalı bilgisayar sistemleri ve benzer
diğer aletlerle bizi, kendi işleyişine
bağladı. Yeni sistem, gerçekleştirdiği üretimleriyle yaşamımızı çabucak kontrol altına da aldı.
Yeni teknolojinin gerektirdiği
disiplin, giderek yaşamımızın belirleyicisi oldu. Çeşitli algı operasyonları da buna uygun, gerçekleştirildi. Kentleşme olgusundaki anlayış da uluslararası global yapıya uyarlı olarak, aynı şekilde değişmeye
başladı. Yaratılan global yapıya endeksli, merkezi kontrole dönük bu
yeni teknolojiler insan yaşamının
planlanmasını gerektirdi.
“Akıllı Kentler” kavramı bu
gelişmelerin bir ürünüdür. Akıllılık
kavramının başlayan ve duran hedef olarak ele alınması bu nedenle
de mümkün değildir. “Akıllı” diye
söylenen şey, aslında, canlı bir organizma gibi, sürekliliği olan inovasyon yolculuğudur.
Ülkemizdeki gelişmeler ve mer
kezi yönetimin kentleşmeye dönük, zaman içinde buna kentiçi top
lu ulaşım sistem algısını da dahil
eden yaklaşımı da belirlenen bu glo
bal yapıya uyarlı ele alınıyor. Global
algı da kentsel dönüşümleri ve giderek kentiçi ulaşımda yeni yapılanmalar şeklinde bilinen ek süreç
leri de getirdi. Uluslararası global
yapının belirlediği kuralları benimsediğimiz için, yapılanmalarımızı
da bu standartlara uygun düzenlemeye başladık. Yeni yapının getirdiği kolaylıklar, mevcut alışkanlık
ların değişimini zorunlu kıldığından kısa sürede, giderek ciddi sorunlar yaşanmaya bu yönlenişlerle
birlikte başlandı.
Bireysel alışkanlıkların aynı hız
da değişim ve dönüşümü sağlanamadığından, bizdeki işler giderek
karmaşıklaştı. İnsanı baz alarak kul
lanma yerine, kazanç getirici anlayışı öne çıkaran kolaylıklar sunmayı tercih ettiklerini de bu hen
gamede gördük. Bunun sonucu da
insan yaşamını kolaylaştıracak yapılanma yerine, teknolojinin esiri
mekanik anlayışlı yapılanma öne
çıktı. Modern dev binalar en ileri
teknolojik güvenlikli yerleşim ve iş
alanları, ağa bağlı iletişimle konforu vitrinlerde yaşamımızı sadece
sunulanı izlemeye dönüştürerek
kabul eden insanlar olduk.
Merkezi otorite, yerel yönetimlerini, benimsediği dönüşüme uygun yapılandırmadan, işi başlatıp
sürdürmesi, yerel yönetimlerin glo
bal algıyı sadece kendi ufkuyla sınırlı değerlendirmesini getirmiştir.
Ne yazık ki teknolojinin gelişerek insan yaşamını kolaylaştırıcı biçimde kent yapılanmasında, kentiçi ulaşım ve trafik sorunlarının çözülmesinde kullanılamaması insana bağlı yapılanmadan uzaklaşılmasını da tetikliyor. Belediyeler
önce; “Her şey insan içindir” diyebilmeli. Ardından; “Akıllı Kentler” kavramlarının doğru anlaşılmaz ve dikkat edilmezse, insan
odaklı olma yerine, insanı mekanik
anlayışlı teknolojiye kurban edilmesine yarayacağını görerek, her
şeyi insan için kurgulamalıdır.
Bugün bariz yanlışlar gözümüze çarpıyor. Bir bakıyoruz, önce
özel taşımacıyı öne çıkarmışlar. On
lara öz sermayeleriyle dilediklerini
yaptırmışlar, ardından özel taşımacının gelir-gider dengelemesini hükümetten talep etmesinin haklı ze
minini kurunca da bu kez yeniden
eskiye dönmeye başlayarak, kendi
uhdelerinde işletmeciliğe soyunarak onları terk edebiliyorlar. Belediyeler arasında “Ortak akıl kullanılmalı” diyenler öne çıkarılarak
desteklenip örnek gösterilirse, tek
yanlı hükümranlığa son verilerek
istenen evrensel anlayışa dayalı sistem için, insana dönük, çevreye
duyarlı bir yapılanma sağlanabilir.
Ortak akılla kamu-özel işbirliğine,
her zamankinden daha çok ihtiyaç
olduğu artık anlaşılmalı...
TT.4-5:Layout 1 10.04.2015 17:15 Page 1
4
5
KENT VE YAŞAM
13 NİSAN 2015
ADANA HALK OTOBÜSÇÜLERİ 1. ESNAF TOPLANTISI’NDA BÜYÜKŞEHİRDEN DESTEK
RAMAZAN
GÜRLER
Çıta daha da yükselecek
MAVİ MARMARA
DANA Özel Halk Otobüsçüleri
Esnaf Odası, 5 kooperatif bünyesinde hizmet veren Özel Halk Otobüsçülerini, düzenlediği toplantda bir araya
A
getirdi. Adana Özel Halk Otobüsçüleri Oda
Başkanı Niyazi Göger; “419 esnaf ile aldığımız birleşme ve hizmet kararımızı tekrar
değerlendirmek için bir araya geldik. Bu
kararımızı da, bu ilk toplantıda açıklamayı
düşündük. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü’nün verdiği destek ile kurumsal anlayışla çıtayı
daha da yükselteceğiz. Esnaf Odası olarak
Türkiye’ye örnek olacağız” dedi. Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü ile büyükşehir belediye yö-
neticileri ve kurumlaşmaya dönük ülke genelinde önemli çabaları olan Adana Özel
Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası, TÖHOB
adına Genel Sekreter Onur Orhon katıldı...
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü
Neler oluyor?
A
DORUK
Ağrı’ya çıktı
Ağrıʼnın sorunlarından kentiçi ulaşım problemi, Ağrı Belediyesiʼnin halkın hizmetine sunduğu yeni nesil Otokar Doruk
220 LE halk otobüsleri ile büyük bir ölçüde çözüme kavuştu...
ĞRI Belediyesi, 4 adet Otokar
Doruk 220 LE yeni nesil engelli rampalı Otokar otobüs alarak, kentiçi toplu taşıma problemini
büyük ölçüde çözüme kavuşturdu. Araç tanıtımına Ağrı Belediye Eşbaşkan
Yardımcıları Halef Keklik, Ömer Polat
ve BDP belediye meclis üyeleri katıldı.
Tanıtımın ardından kısa bir değerlendirme yapan Ağrı Belediye Eşbaşkan
Yardımcısı Halef Keklik; “10 yıllık iktidar belediyeciliği döneminde araç
filosuna neredeyse hiç araç katmayan eski yönetim, kiralık araçlarla
sürekli bir rant kapısı oluşturmuştu.
A
Yönetimi devraldığımız günden beri
kiralık araç devrine son diyerek araç filomuzu ihtiyaca cevap verecek
düzeye getirdik. Bu daha başlangıç”
diye konuştu. Ağrı Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Ömer Polat da; “Kısa
vadeli projelerimizden birini gerçekleştirerek Ağrı halkına sunuyoruz. Çok yakında ‘Agiri Kart’ sistemiyle devreye girecek olan halk otobüslerimiz halkımıza en iyi hizmeti
sunacaktır. Ağrı halkı her şeyin en
iyisine layıktır. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için bir bütün olarak
çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
Bizim rakibimiz değil
çözüm ortağımızsınız
Türkiyeʼde ilklerin sahibi Adana, yine bir
ilke daha imza attı. Adana Büyükşehir
Belediyesi ile Adana Özel Halk Otobüsçüleri
Esnaf Odası “Çözüm Ortağı” olarak birlikte
hareket edecekler. Bu konu ile alakalı
yapılan toplantıda biraraya gelen yöneticiler
ve esnaf, bugüne kadar hiçbir ilin
başaramadığı bir kararın altına imzaların
attılar. İki taraflı memnuniyet uyandıran bu
durumun örnek olması bekleniyor...
‘‘
OPLU taşımada vatandaşın işini kolayT
laştıran, rahatlamayı sağlayan belediyeler her zaman halk nezdinde itibar görür.
Adana ulaşımında toplu taşıma esnafı
bizim şikayetçi olduğumuz bir kesim değil.
Belediye olarak bir yerle rekabet etmek,
onları çökertmek gibi bir düşüncemiz ise kesinlikle
yok. Biz ulaşım esnafını rakibimiz olarak değil,
çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kendimize çıkar sağlama niyetinde
hiç olmadık. Adana ulaşımında Büyükşehir Belediyesi çok büyük fedakarlıklarla sübvanse yapmaktadır. Her gün zararımızı büyütmek niyetinde falan
değiliz. Halkımızın, esnafımızın memnun olduğu bir
çözümde buluşalım, biz de zararımızı hafifletelim.
Bazı hatlardan geri çekilmekten bile imtina etmeyiz.
Yeter ki çözüm olsun, halkımız memnun olsun. Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 30-35 Milyon TL. zarar
ederken, bunu en azından 20 Milyon TL.'ye indirelim.
Hemşehrilerimiz aldığı hizmetten memnun olsun,
toplu taşıma esnafı da ekmeğini, rızkını kazansın,
mutlu olsun. Belediye Başkanı olarak sizin hemşehriniz, seçtiğiniz insanız. Niye rahatsız olalım? Sizin
ezileceğiniz bir çözümden hiç bir zaman memnun
olmayız. Bir çözüm için az bir zamana ihtiyacımız
var. Sadece, ulaşım sektöründe değil, örneğin metal
Adana Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer, çalışmalarında kendisine yardımcı olan oda personeli ile birlikte görülüyor...
TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon esnafa yaptığı açıklama sonrasında; “Toplantının temel amacı beş kooperatifi tek çatı altında toplamaya yönelik
yeni kooperatifle ilgili açıklamalarda bulunmak, bu fırsatla Adanaʼnın yeni seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü ile taşımacı
esnafını buluşturmaktı. Başarılı bir etkinlik gerçekleşti. Sayın Belediye Başkanı katılımcı esnafa sıcak mesajlar verdi. Esnaf Odasıʼnın çağrısı ile
TÖHOB hakkında doğrudan Özel Halk Otobüsü taşımacılarına ulaşma fırsatını yakaladık. Anadoluʼdaki TÖHOB üyelerinin de bu yöndeki çağrılarına
icabet etmek isteriz. Adanaʼda bu yeni yapılanma sonucunda oluşacak birlik ve beraberlik hareketinden topluca esnafın kazançlı çıkması söz konusudur. Bunun ipuçlarını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü konuşmasının satır aralarında verdi” diye konuştu...
Tek çatıya geçişin mimarı Göğer, 419 esnafın yer aldığı yeni kooperatif Başkanı Hüseyin Genç ile başarılarını değerlendirerek objektifimize poz verdi...
sanayi sitesinde 11 kooperatif var. Bu da orada yaşanan altyapı eksiği ve düzensizlik sorununu ortaya
çıkarmış. Oraya 20 Milyon TL. para harcayarak, sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Ümit ediyorum
ki oranın esnafı da sizin duyarlılığınızı, pozitif yaklaşımınızı görüp, 11 kooperatifi tek çatı altında toplar.
Onlara sizi örnek göstereceğim inşallah. Tebrik ediyorum sizi. Ulaşım hatlarının birbirinden kopuk oluşu,
sadece esnafımızın mağduriyeti değil, halkımızın da
hat değişikliği nedeniyle ikinci, üçüncü ücretleri ödemek zorunda kalışı tabii ki bizim hoşumuza gitmiyor.
Biz ilk etapta halkımızın yükünü hafifletelim. Bizim
paydaşımız, çözüm ortağımızsınız ve tek çatı altında
toplanmanız çözümü kolaylaştıracaktır. İnşallah sizlerle birlikte Adana ulaşımına bir çözüm getiririz. Sizlerin de rızık mücadelesinde yüreklerinizi serinletiriz.
Burada büyük büyük zararlarla, sizleri de çökerterek,
kimsenin mutlu olmadığı bir yolu izlemeyiz. Adanaʼnın her meslek kolundaki esnafının derdi bizlerin
derdidir. Adana mutlu insanların yurdu olmalıdır.
Mutlu insanların yaşadığı şehrin çıtası yükselir. 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı bir büyük Türkiye şehrinde insanların mutlu olması, yarınlarından emin
olması Adanaʼyı bir huzur ve refah şehri yapar. Bu,
bizim başarımızı da artırır ve şehrin medeniyet, kültür çıtasını yükseltir….
Adana ÖHO Esnaf Odası
Başkanı Niyazi Göğer
Çok kısa
zamanda
faydasını
göreceğiz
‘‘
URUMSAL yapı ve profesyonel yöneK
tim koşullarında hızlı mesafe alan bir
kuruluş olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede
yaptığımız düzenleme ve değişikliklerin
kısa zamanda faydasını göreceğimize inanıyorum. Alışkanlıklarımızı değiştirmeden
ve dünyada meydana gelen yenilikleri izlemeden,
klasik yöntemlerle problemleri çözmenin mümkün olmadığını gördük. Kent demek, kentiçi toplu taşıma
demektir. Dolayısıyla, kent sorunları, kentte en çok
hareket eden unsur olarak bizleri etkilemektedir.
Şartlarımız ağırlaşıyor, giderler artıyor fakat, gelirler
düşüyor. Esnafımızın bankalardan çektikleri kredileri,
başka kredi alarak ödemeye çalışmaktadırlar. 275
No.'lu Adana Halk Otobüsçüleri Kooperatifiʼni kurduk. Mevcut kooperatifleri aynı çatı altında toplayıp,
en az 5 hattı birleştirmemiz gerektiğini düşündük.
Yatay-dikey olarak tabir edilen hat oluşturmamız gereklilik arz etmektedir. Yatay-dikey hattı oluşturduğumuzda Adanalı hemşehrilerimiz mutlu olacak ve
sizlere teşekkür gelecektir. Örneğin Burukʼtan Balcalıʼya tek hatla yolculuk yapılabilecektir. Adanaʼda
419 otobüs sabah saat 5ʼte kontak açıp trafiğe giriyor. Eh, bu da azımsanacak bir rakam değil.
DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ
Ağrı Belediyesi uzun zamandır taşaron hizmet veren kentiçi ulaşıma kendi
araçlarıyla yeni bir boyut kanadırıyor. Hizmet kalitesini arttırmak için de Otokar Doruk 220 LE yeni nesil otobüs alarak değişimini sürdürmeyi hedefliyor.
RTIK kent dokusunu ortaya koyan, kaliteli, çok amaçlı bir taşıma hizmeti kavramı
ortaya çıktı. Bu da, bu işi yapanların ve yaptıranların meseleye biraz daha farklı bakmasını
getirdi. Bunu görenler hemen kolları sıvayarak
farklı ve yeniden yapılanma adıyla sistem değişiminin gerekliliğini ortaya koymaya başladı.
Sahada var olan sistem, özel taşımacılığın emek
ve bireysel sermaye kullanımlı, aynı zamanda
da “tüm zorluklarını belediyeye aktarmadan, kendi kaynaklarıyla gidermesi” şeklinde
işleyen sistemdi. Ama yeni sistem, gelir gider
makasını açan ve gideri arttıran kaliteli yatırım
için farklılığı ve sürekli konforu öne çıkaran
mantığı ve bireysel sermaye beklentisiyle var
olan geliri, yapılan harcamanın gerisinde bırakıcı oldu. Bu da kazancı yetmez hale getirdi.
Bu ara meğer belediyler işin burasına görmemişler. bunu da sonra anlaşılmışlar (!)
“Teşbihte hata olmaz” diyerek ve deyim
yerindeyse, neredeyse bütün belediyelerin, “nasılsa uyarlar, nasılsa çözümü bulurlar” bakışıyla, işin gelir gider dengesinde durumumuzu
önemsememesi bu sıkıntıyı bugüne taşımıştır.
Bu ara yeni yapılanmada global anlayışa
uygun ekonominin ve buna bağlı sektörlerin
yeniden yapılandırılması da yeni işletmecilikleri ortaya çıkarınca, belediyeler, bu kez de şirket mantığı ile hizmete başladılar. Bunlar da
belediye iştiraki şirketlerin ortaya çıkmasını
sağladı... Bunlar da ulaşımı ele alma güdülerinin ortaya çıkmasını getirdi.
İşte, bugün ortaya konulan şeyler bu anlayışa varılışın doğal sonucu olan gelişmelerdir.
Şimdi, özel halk otobüsçüleri olarak, ferdi
anlayışla sistemde yer alınmayacağını kavradık
mı bilmiyorum ama, en azından, yaşanan kavram kargaşasıyla, hem ayakta kalmanın, hem
daha doğru ve destekli bir değişim geçirmemiz
gerektiğini düşünmeye başladık.
Bu mantığa erişmeye çalışarak, yaşadığımız sorunlarına hızlı çözüm aramaya yönelmeye başladık. Biz de tekâmül gösteriyoruz.
Biz de gelişmeleri, izah edilmeyen yolu çizilmeyen gelişmeleri, zorlukların tecrübesiyle anlayarak geleceğe yöneliyoruz. Tam bu sırada
Belediyelerin çoğu, hala, eski anlayışla ama
yeni yapının gerektirdiği istikamete zorunlu
uyar görünmeyi de ihmal etmeden, bir şeyler
yapma gereği duyuyor. Yenilenmeliyiz. Çağın
gerektirdiği yapılanmaya geçmeliyiz, bu kesin.
Bana kalırsa, burada hem belediye, hem de
özel taşımacı, önce gelişmeleri ortak anlayışla
ele alarak ne olduğuna bakmalı, sonra, gerekiyorsa yollarını ayırmalı. Çünkü, girilen bu yeni
devir, bireysel anlayışta ısrar devri değil...
TT.6:Layout 1 10.04.2015 17:26 Page 1
6
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
13 NİSAN 2015
YHT Ankara Garı’nın
silüeti ortaya çıktı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 2014ʼte Ankaraʼnın güneyinde inşasına başlanan
ve yüzde 23ʼlük ilerleme sağlanan YHT Ankara Garıʼnın 2016 Temmuzʼda tamamlanacağını söyledi...
Sektörün liderleri
İstanbul’da buluştu
LAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, yaptığı açıklamada, yarım
asır aradan sonra ulaşımda yüzünü yeniden demiryollarına dönen Türkiye’de, 2003’ten itibaren, sağlanan yatırım ödenekleriyle 100’den fazla önemli
projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Bunların
başında ise 2009’dan itibaren hizmete girmeye başlayan Ankara merkezli çekirdek yüksek hızlı tren
projeleri geliyor” diye konuştu.
U
RTADOĞUʼnun lider kargo şirO
keti Saudia Cargoʼnun Türkiye
temsilciliğini üstlenen Taha Kargo,
lojistik sektörünün önemli isimlerini
bir araya getirdi. Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tahaʼnın ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda, Saudia Cargo Anlaşmalar Müdürü Fawaz Awlia ve
Saudia Cargo Bölge Direktörü
Amer Abu Obaid da yer aldı. Suudi Arabistan Ticaret Müşaviri Enver Bin Hasusah, Türk Hava Yol-
İHTİYAÇLAR DEĞİŞİR
2009’da Ankara-Eskişehir, 2011’de Ankara-Konya ve 2013’te Konya-Eskişehir ve 2014’te Ankara-İstanbul ile Konya-İstanbul arasında YHT işletmeciliği
yapmaya başlayan Türkiye’nin, dünyada sekizinci,
Avrupa’da altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumunda olduğunu dile getiren Bilgin, bunların yanı
sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir YHT hatları ile
Bursa-Bilecik ve Konya-Karaman Hızlı Tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bilgin, dünyadaki uygulamalara benzer şekilde
Türkiye’de de hızlı tren teknolojilerinin kullanıma girmesi, yolcu sirkülasyonları ve ihtiyaçlarının değişerek
artması nedeniyle YHT garları yapılması ihtiyacı doğduğuna dikkat çekti...
Durmazlar’a
kültür gezisi
ZEL Bursa Kültür Okulları 5.
Ö
ve 7. Sınıf Elektronik Robot
Kulübü öğrencileri, sektör ziyaretlerine Durmazlar Makine Sanayi
Bölümüʼyle devam etti. Bugüne
kadar Türkiye ve Bursa ekonomisine katma değer sağlayan birçok
önde gelen firmayı ziyaret eden
öğrenciler Durmazlar Makine Sanayiʼnin ürettiği, Türkiyeʼnin ilk
tramvayı ve metro vagonlarını yerinde inceleme fırsatı buldular...
Sorunlar Şahin’le
tek tek çözülüyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında, kentin trafik ve ulaşımındaki sorunlarının giderilmesi için işbirliği protokolü imzalandı...
Müdürlüğü Trafik Bürosu ile Gazi-
antep Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentin trafini rahat
latmak için görev alanları içerisinde
yoğun bir gayret gösteriyorlar. Bu
Sürücülere
uyuşturucu
testi
zorunluluğu
URSA’da toplu taşıma araçlarını kullanacak
sürücülere uyuşturucu eğitimi ve uyuşturucu
testi zorunluluğu getirildi. Uyuşturucu eğitimi almayan ve uyuşturucu testi yaptırmayan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmasına izin
verilmeyecek. Ticari araç kullanım belgesi almak
isteyen sürücülerden uyuşturucu eğitimi alması,
savcılıktan sabıka kaydı ve uyuşturucu testi belgesi istenecek. Bu belgeleri sağlamayan şoförlere
ticari araç kullanım belgesi verilmeyecek. Şoförlerin uyuşturu eğitimi ve uyuşturucu testine tabi
tutulacağı Bursa’dan sonra bu uygulamanın tüm
Türkiye’de yaygınlaşması bekleniyor.
B
Şanlıurfa’da trafik
akışı yenilendi
ANLIURFA Büyükşehir BeleŞ
diyesi, kent merkezindeki trafik
yoğunluğunu azaltmak için trafik
akışını sil baştan düzenliyor. Trafiğin akışını yavaşlatan toplu taşıma
araçlarına ayrı bir yol yapma çalışması ile işe başlayan Büyükşehir
Belediyesi, Akarbaşı, Sarayönü,
Divanyolu Caddesi'nde yürüttüğü
BRT Yol çalışmaları bitirirken, Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Kentteki
trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Atatürk, Sarayönü ve Divanyolu Caddesi'nde BRT (metrobüs) yol çalışmalarını aralıksız sür
düren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı çalışmanın
AZİANTEP Büyükşehir BeG
lediye Başkanı Fatma Şahin
başkanlığında, Gaziantep Emniyet
“Güvenli Yol” projesi
OCAELİ Büyükşehir BeleK
diyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan proje
Kocaeli il sınırları içerisinde gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı
trafik kazalarının oluşturduğu hasarların ve kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Ulaşım Dairesi Başkan-
lığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Bulut Veri Tabanı Sistemi’nde veri
girişinin sağlanma sı için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve
İlçe Emniyet Müdürlükleri’ne,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından bilgisayar ekipmanı ve
yazılım sağlanacak...
kapsamda, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda bir trafik bölümü oluşturularak, emniyetle yasal olarak hukuk
devleti normlarında yapılması gerekenlerle ilgili görev ve sorumluluk
üzerine bir protokol hazırlandı. Emniyet müdürlüğündeki imza töreninde, kentin trafik ve ulaşımla ilgili
ciddi bir koordinasyon ve güçlü bir
çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu
söyledi. Şahin; “Bu protokolde em
niyet teşkilatımızın trafik bölümüyle bizim zabıta bölümümüzde yetişmiş bu konuda hizmet içi
eğitim almış trafik zabıta bölümümüz senkronize çalışacak ve
emniyet trafiğe yardımcı olacak.
Onların çizdiği alanda görev ve
sorumluluğunu yerine getirip,
kentin ulaşım ağında yaşamı kolaylaştıracak tedbirler almada
trafik bölümüne yardımcı olacak. O yüzden bu çalışmanın çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Çünkü, koordinasyonu sağlayamadığınız zaman yeterince etkin
bir çalışma modeli oluşturamıyorsunuz. Vatandaşın yaşam kalitesini arttıracağız” diye konuştu.
ları Kargo Başkan Yardımcısı Serdar Demir ile MÜSİAD ve DEİK
temsilcilerinin de katıldığı davet,
Ortadoğu lojistik sektörünün liderlerini buluşturdu. Özel davette yetkililer, sektörün konumu, yeni gelişmeler, yatırımlar hakkında bilgi
aktardı. Ayrıca, Ortadoğuʼda yaşanan gelişmeler de değerlendirildi.
Taha, yaptığı konuşmada, Türkiyeʼde sektörün durumu, geleceği
ile yaşananlar ve Taha Kargoʼnun
hedeflerini aktardı...
bitiminde hem trafik yoğunluğunu
azaltmak, hem de toplu taşıma
araçlarını daha hızlı hareket etmesini hedefliyor. Ekipler, Akarbaşı
Caddesiʼnden Eski Vilayet Meydanıʼna kadar olan yolda çalışmalarını bitirdi. Söz konusu yerlerde
trafik yoğunluğu azalırken, özellikle, Balıklıgöl istikametinden toplama merkezine gelen toplu taşı
ma araçları BRT yolunu kullanarak, daha hızlı hareket ediyor. Ayrıca, Haleplibahçe, ve Beyazsaray
civarında yeni BRT yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Ahmet Bahçıvan İş Hanı civarında
yeni düzenlemeler yaparken sinyalizasyon sistemi monte ettiler...
Tayvan yansanayi
Türkiye pazarında
AYVAN Ekonomi Bakanlığı,
T
Dış Ticaret Bürosu (BOFT) ve
Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (TAITRA) tarafından İstanbul
Tüyap Fuar ve Kongre Merkeziʼnde düzenlenen lansman toplantısında Tayvanʼın dünya lideri
otomotiv yedek parça ve aksesuarlar markaları Türk sanayisi ile
buluştu. Ziyaretçiler, ASUS araç
kamerası, Advantech araç yerleştirme istasyonu olan PWS-870, Elead Akıllı ses ve görüntü birimi
göstergesi olan EL-101, Trands-
cend Endüstriyel çözüm sağlayan
ürünler ve Kenda KR30 Vezda
Eco gibi Tayvan Excellence Ödüllü
en son ürünleri inceleme fırsatı
buldu. İstanbul Tayvan Dış Ticareti
Geliştirme Merkezi Direktör Yardımcısı Michael Y. W. Hsiao, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, bir ada ülkesi olan Tayvanʼın, otomobil parçası sektörünün, farklı ürünlerden az sayıda
üretme becerisi ve hatırı sayılır bir
ürün geliştirme kapasitesine sahip
olduğunun altını çizdi.
TT.7:Layout 1 10.04.2015 17:27 Page 1
İmtiyaz Sahibi-Sorumlu Yaziişleri Müdürü: M. Şevket ERTURAN
Genel Yayın Yönetmeni: M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü: Özlem GÜNEŞ - Haber Koordinatörü (İstanbul): Sadi TOYGAR
‹stihbarat Şefi
Mali Müşavir
Teknoloji Editörü
YAYIN TÜRÜ
: Müjdat CENİK
: Ali PULUR
: Yücel
TÜRKÖZMEN
: HAFTALIK
YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ
Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel.: (0212) 875 46 49 ● Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr ● [email protected]
Hedeflediğimiz yerdeyiz
2014ʼü 12 m.ʼlik kentiçi segmenti Avenue ve 27-29 kişilik segmenti Prestij ile pazar lideri
olarak tamamlayan Temsa, yılın ilk üç ayında elde edilen pazar seviyesinden memnun...
T
EMSA Genel Müdürü Dinçer Çe
lik ve Satış Direktörü Murat Anıl,
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne
gerçekleştirilen Avenue teslimatının ardından Adana Temsa Fabrikası’nda sektörel
basınla bir araya geldiler. Çelik, ilk olarak
yılın ilk üç ayına yönelik değerlendirmelerde bulundu; “Şehirlerarası otobüs pazarı geçen yıla göre hareketli başladı.
Biz yüksek talebe yönelik hazırlığımızı
yapmıştık. Sektörün merakla beklediği
41+1 kişilik Safir VIP aracımızı da pazara sununca yoğun bir talep ile karşılaştık. Ocak-Şubat ayı ile birlikte çok
yüksek adetlerde otobüs satışımız oldu
ve yüzde 48’lere kadar ulaşan ciddi bir
pazar seviyesi elde ettik. Yılın ilk üç
ayında hedeflediğimiz noktaya geldiğimizi gördük. Bu yıl şehirlerarası otobüs
pazarının geçen yılın üzerine çıkma ihtimali var. Bizim payımız yine en az geçen yıl seviyesinde olur. Midibüs pazarı
ise şehirlerarasının aksine bütün yıla
eşit seviyelerde yayılıyor. Burada hem
kısa mesafe, hem turizm, hem de servis
pazarının taleplerinin olması etkili, bizim bu süreçte başarılı olmamızın en
büyük etkenlerinden birisi de pazarı iyi
okumamız oldu. Taşımacı dostlarımız
ürünleri tanıdıkça, kazanımların farkına vardıkça bizim pazardaki seviyemiz, payımız da büyümeye devam etti.
Mersin’de 60 adetlik, Van’a 32 adetlik,
Adana Büyükşehir’e ise ilk etapta 20
Avenue teslim ettik. Adana ile bu süreçte teslimatımız 100’e ulaşacak. Nisan
ayının sonuna doğru Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne CNG’li Avenue teslimatımız var. Biz ilk 6 ayı toplam otobüs
pazarında lider olarak bitirmeyi bekliyoruz. Şehiriçi, büyük otobüs ve midibüs pazarının büyümeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
BELEDİYE ÖNCELİĞİ
Seçimlerin otobüs pazarına herhangi
bir olumsuz etkisinin olmayacağına inandığını belirten Çelik; “Belediyelerin vatandaşlara hizmetlerinin değdiği, farkedildiği ilk alan ulaşım ve bizim otobüslerimiz. Konforlu, yüksek teknolojili, güvenli araçlarımız yolculara değer
ken; en düşük yakıt yakan araç olan
Temsa araçlarıda belediyelere bu hizmette büyük katkı sağlıyor. Bugün dün
ya kadar yatırım yapın, yaptığınız yatırımlar insanlara değmiyorsa, o yatırımları çok insan fark etmiyor. Yeni çıkan
Büyükşehir Kanunu ile beraber belediyelerinin etki alanları genişlediği için
onlar da halka ulaşmak için önceliği
otobüs yatırımına verdiler. Halktan da
artık ciddi bir baskı var. Daha konforlu,
kaliteli, güvenli kentiçi ulaşım hizmeti
isteniyor” dedi.
ASELSAN-TEMSA
Yüzde yüz elektrikli otobüs konusunda
Aselsan ile imzaladıkları sözleşmeyi hatırlatan Çelik, “Aselsan’ın merkezini ziyaret ettiğimizde gerçekten ülkemiz adına
çok önemli bir misyonu üstlendiğini
gördük. Her Türk vatandaşının övüneceği bir şirket haline gelmiş. Müthiş şeyler yapıyorlar. Ve özellikle uzmanlık
dalları daha çok savunma sanayi ile ilgili ama diğer sektörlere değen çok başarılı uygulamaları var. % 100 yerli
otobüs’ e yönelik olan bu projenin başlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. Temsa nın rüyası idi, imzalar
atıldı, gerçekleşmesi için ilk adımlar
atılmış oldu. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Aselsan ile iyi bir takım olduk, başarma duygusu her şeyin önünde artık.
Aselsan dışında bizim kendi çalışmamız
9.5 metrelik bir araç üzerine. Bu araç
Mayıs ayı gibi hazır olacak ama elektrikli otobüsün ülkemizde yaygınlaşması için 4-5 yıl var daha. Biz üretimin
ardından elektrikli otobüsümüzü bazı
yerlerde tanıtacağız. 9.5 metrelik olacağı için maliyeti biraz daha uygun bir
araç olacak” dedi.
İHRACAT HEDEFİ
2015 yılında 400-500 adetlik bir seviyede ihracat hedeflediklerini de belirten
Çelik; “Avrupa’ya 250-300 civarında
otobüsümüzü ihraç edeceğimizi düşünüyoruz. Ağırlık yine Fransa ve Alman-
ya’da olacak. Bir şirket öncelikle kendi
evinde güçlü olmak zorunda. Bizim özellikle son birkaç yıldır yapmaya çalıştığımız da bu. Kendi evinde, kendi pazarında güçlü olmayan, ürünleri kabul
görmeyen bir şirketin dış pazarda bir
yere gelebilmesi oldukça zor. Biz tüm
ürünlerimizi gözden geçirdik ve ürünlerimizi konumlandırmayı yeniden yaptık. Türkiye pazarına ithal olarak giren
otobüs oranı çok düşük. Bu, Türkiye’de
ki üreticilerin de bir yerde hem gücünü,
hem pazarı iyi tanıdığını ve iyi yönlendirdiğini gösteriyor. Avrupa’da en fazla
otobüs kapasitesi yılda 10-11 bin otobüs
üretimi ile İsveç’te. 8 bin otobüs ile Türkiye 2’inci, 7 bin kadar otobüs ile Almanya geliyor. Beş yıl içinde Türkiye
pazarının 1’inci sıraya çıkacağını düşünüyoruz. 8 otobüs üreticisinin üretim
kapasitesi 15 bin seviyelerinde. Şehirlerarası ve midibüs üretimi yapanlar kendi
içinde farklılaşıyor” diye konuştu...
MUTTAŞ’a 4 Temsa
Muğla Büyükşehir Belediyesiʼnin kuruluşu olan MUTTAŞ hava
limanı taşımacılığı için kullanılan araç filosunu genişletti...
İLAS Bodrum Havalimanı güM
zergahında çalıştırılmak üzere
filosuna 4 yeni Temsa ekleyen MUTTAŞ, turizm sezonunda, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet
vermek için çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan
MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Ünsal; “Geçtiğimiz sezon
5 ay içinde hava limanlarına yaklaşık 190 bin yolcu taşıdık. Geçtiğimiz
günlerde de filomuza 4 adet yeni
Temsa Safir ekledik. Bu araçlar şimdilik kiralama yöntemi ile alındı. Firma ile olan sözleşmenin bitiminde
ise araçlarımız MUTTAŞ bünyesine
geçerek, şirketimizin öz malı olarak
kullanılacak. Önümüzdeki sezon için de yerli ve yabancı misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarımızı Temsa üzerinden
devam ettiriyoruz” diye konuştu...
BASKI YERİ
İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No.: 23 İhlas Plaza
No.:11 A / 41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
Tel.: (0212) 454 30 00
Baskı-Dağıtım: Osman Sağlam
Teknik Servis: Ozan ERTURAN
GAZETEMİZ
BASIN MESLEK
İLKELERİNE
UYMAYA
SÖZ VERMİŞTİR
HALİL
KADİFE
ANTAKYA
Niyetimiz ne, önce ona bakalım!..
B
U HAFTAKİ yazımı İstanbul’da konuk edildiğim TBMM Konukevi’nden yazıyorum.
İstanbul’da oluş sebebim hem TÖHOB Yönetim
Kurulu Toplantısı’na katılmak, hem de İstanbullu dostlarımın çalışmalarını yerinde görüp,
bilgi alarak çeşitli istişarelerde bulunmaktı. Bereketli mi geldik bilemiyorum ama oldukça soğuk ve yağmurlu başladık toplantılara...
İstanbullular’ı bu kez daha durgun ve daha
içe kapanık buldum. Deneyimlerini sayısal çokluklarını ve imkanlarını düşününce sıkıntı bastı
her yanımı. Ücretsiz ve indirimli taşıma konusundaki topyekûn başarımız, her şeyin üzerinde
takdire şayan elbette. Ayrı ayrı sahiplenme saçmalıkları bir yana, bu hareketin birlikteliğin sonucu olduğunun da kanıtı. Katkı sunan herkese
sağolun diyorum. Ortak bir çatı gerekliliğini gördük yaşayarak anladık ve tam kanatlanamayan
bilinen nedenlerle buna her yönelişinde vaveyla
dışında bir görüş ortaya koyamayanlara rağmen,
TÖHOB devlet katında tanınan, kabul gören ve
dikkate alınmaya başlanan dernek unvanını taşı
yor. Uluslararası alanda da tanınıyor. Lakin, hala
bizim esnaf derneği kendi derneklerindeki beklentilere uygun düşündüklerinden olsa gerek, ye-
terince fark edemiyorlar. Fark ettiklerini söyleyenler de onu kendileri için sıçrama mevkii olarak görüyorlar. Yanlış üzerine yanlış.
Önümüzdeki yeni dönemde seçim sonrası
ağırlaşacak ortamda işimiz çok olacak. Eminim
bu çokluk herkesin aklını başına toplayarak “tek
elin nesi, çok elin hayli gür sesi olur” gerçeğini
bulmasına vesile olacaktır. Olmalıdır da.
Herkesi aktif katılıma çağırıyorum.
Adımız görüşlerimiz, etnik kökenimiz ne
olursa olsun esnafız ve esnaf kaldığımız sürede
bu çatının mensubuyuz. Bu çatıda olanları da
mensup olarak çatı içinde ele alıp geliştirmek için
görüş sunmakla mükellefiz. Bu görevimizdir.
Abuk subuk konuşarak sırf, “laf olsun torba
dolsun” diyerek, bir yere varılamaz.
Nitekim bugüne dek yapılan hır gürler de bu
yanlışlığın sonucu değil mi? Dostlarım, bizler
artık çeyrek asra varan süredir fiilen kendimizde
çalışarak sektörde yapacağımızı yaptık. Unumuzu eleyip, eleğimizi asmanın vaktine de ulaştık.
Memleketin genelini ilgilendiren ve ortak sektörel birliği sağlayarak Edirne’den Kars’a ulaşmanın
yolunu da sizlere üç aşağı, beş yukarı gösterdik.
Şimdi sıra siz gençlerde...
TT.8:Layout 1 10.04.2015 17:33 Page 1
Daimler IT-İstanbul açıldı
Global IT stratejileri kapsamında bilgi teknolojileri üssü olarak İstanbulʼu seçen Daimler, Mercedes-Benz
Türk bünyesinde kurulan “IT Hizmetleri Merkezi”nin yeni hizmet binasını yoğun bir katılımla hizmete açtı...
MBTʼnin ana şirketi Daimler, dünya çapında büyümeye devam ederken en büyük
yatırımlarını bilgi teknolojileri alanına yapıyor. Global IT stratejisi kapsamında Türkiyeʼyi “Bilgi Teknolojileri Üssü” olarak konumlayan Daimler, İstanbulʼda 2. Bin 800
m2 alan üzerine kurulan “IT Hizmetleri Merkezi”nin yeni binasını hizmete açtı...
Toplamda 13 Milyon Euroʼnun üzerinde
yatırım yapılması planlanan “IT Hizmetleri
Merkezi”nde, şu anda 145 olan Türk IT uzmanı sayısının da 2015 yılı sonuna kadar
200ʼe çıkarılması hedefleniyor. Daimlerʼin
IT ağında SAP lojistik sistemleri geliştiren
ilk ve tek merkezi olan İstanbulʼdaki merkez büyük uygulayacı konumunda...
Açılışı, Daimler AG Bilgi Teknolojileri Başkanı Dr. Micheal Gorriz, SAP Hizmetleri Direktörü Dr. Guido Vielsack, SAP &Sistem
Yaygınlaştırma Servis Dağıtım Merkezi
Türkiye Bölüm Müdürü Stefan Rosenwald, Mercedes-Benz Türk A.Ş Direktörler
Kurulu Başkanı Rainer Genes ve İnsan
Kaynakları Müdürü Salih Ertör yaptı...
Lilly İlaçʼa 2. Kez “Güvenli Filo Ödülü”
“Yılın Filo Yöneticisi Ödülleri”nin 4.ʼsü sahiplerini buldu.
Dünyanın önde gelen araştırmacı ilaç şirketleri arasında yer
alan Lilly İlaç, kullanıcı güvenliği ve filo yönetimine verdiği
önem ve bu alanda geliştirdiği projelerle “Güvenli Filo Ödülü” nü kazanan şirketler arasında 2. kez yer aldı ve 1. oldu...
13 NİSAN 2015 ● YIL: 9 ● SAYI: 453
Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil)
www.kenticitoplutasima.com.tr
Otomotiv rekortmen!
Otomotiv Sanayii Derneği “2015 Mart ayı üretim, ithalat, ihracat, satış değerlendirme raporu”nu bir
rekor olarak yayımladı. Buna göre, sanayi üretimini tüm segmentlerinde yüksek bir artış gözüküyor...
2015 Ocak-Mart döneminde toplam pazar,
2014ʼe göre yüzde 50 oranında artarak 184
Bin 214 oldu. Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 42 oldu ve 127 Binʼe yükseldi.
2015 Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç
pazarı bir önceki yıla göre yüzde 78 artarak
46 bin adet düzeyine yükseldi. Aynı dönemde
ağır ticari araç pazarı yüzde 52 oranında artarak 11 bin düzeyinde gerçekleşti...
2015 Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre,
toplam otomotiv ihracatı yüzde 23 oranında,
otomobil ihracatı yüzde 16 oranında arttı.
2015 Ocak-Mart döneminde toplam ihracat
250 Bin, otomobil 159 Bin düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda, ticari araç ihracatı yüzde 37
artış ile 91 bin adet düzeyinde gerçekleşirken,
traktör ihracatı ise yüzde 9 artış ile 3 Bin 841
adet olarak raporlardaki yerini aldı...
2015 yılında 2014ʼe göre kamyon pazarı yüzde 67 oranında artarak 9 Bin 818 adete yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 1 oranında
azaldı ve 412 adet olarak gerçekleşti. Son 10
yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde
33.2, otomobil pazarı yüzde 42.1, hafif ticari
araç yüzde 13.5, kamyon pazarı yüzde 44.1
artarken, otobüs pazarı ise yüzde 12.7 oranında düşüş göstererek kapandı...
2015 Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre
toplam üretim yüzde 31, otomobil yüzde 19
arttı. Bu dönemde, toplam üretim 335 Bin, otomobil 198 Bin oldu. 2015 Ocak-Mart döneminde üretim, minibüste yüzde 170, kamyonette yüzde 48, büyük kamyonda yüzde 35,
otobüste yüzde 15 oranında arttı, küçük kamyon yüzde 9, midibüs yüzde 4 azaldı. Traktör
yüzde 9 artarak 12 Bin 612 adet oldu...
Lojistikte dev
birleflme
L
OJ‹ST‹K sektöründe dev bir birleflme
gerçeklefliyor. ABD kurulufllu kargo flirketi Fedex, Hollandal› lojistik hizmetleri
grubu TNT Express'i 4.8 Milyar Dolar'a
sat›n al›yor. Fedex, bu hamle ile Avrupa'daki operasyonunu geniflletmeyi hedefliyor. Fiyat, TNT'nin Amsterdam borsas›nda ifllem gören hissesindeki son kapan›fl seviyesi 6 Euro'ya k›yasland›€›nda ortaya yüzde 33'lük bir prim ç›k›yor...
ZF TEKNOLOJİSİ – ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER
ARASI YOLCULUKLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM
ZF-EcoLife Şanzıman asla taviz vermez! İster düz yolda ister rampada: Akıllı sürüş
programı TopoDyn Life, yol durumuna en uygun vites değişimini sağlar, yakıt tüketimi
ve karbondioksit salınımını azaltır. 6 kademeli kesintisiz vites geçişleri neredeyse
hissedilmez. EcoLife, geniş yelpazeli vites aktarma oranları sayesinde, yüksek hızlarda
dahi motorun düşük devirlerde çalışmasına imkan verir. EcoLife’in Şehir içi Retarderi
performanstan ödün vermeden güvenli bir yavaşlama sağlar. Çift eşanjörlü soğutma
sistemi, şanzımanı yüksek sıcaklıklarda dahi tam koruma altına alır. Yıllar boyu
mükemmel sürüş için: ZF-EcoLife. www.zf.com/EcoLife
Ford otomobil ağı
Microsoft’a emanet
Ford ve Microsoft, bulut bazlı bir servis olan Ford Service Delivery Network
için güçlerini birleştirdi. Fordʼun bundan sonra tüm yazılımı Microsoftʼtan...
Ford, Microsoft ile ortak bir projeye
imzasını atıyor. Anlaşmaya göre
Microsoft, Ford Service Delivery
Network adlı bulut tabanlı otomobil
sanal ağ platformunu kendi bulut
platformu ile güçlendirecek. Şirketin
açıklamasına göre Fordʼa sağlayacakları hizmet sayesinde küresel
bazda olmak üzere dış mekanlarda
gerçekleşecek otomatik yazılım
güncellemeleri, MyFord ve MyLincoln Mobile servisleri çok daha
güçlü bir forma kavuşacak. MyFord
ve MyLincoln Mobile, uzaktan çalıştırma, araç bulma ve otomobil bilgilerini sunma gibi içerikler sağlıyor...
Birbirine bağlı otomobillerden oluşacak olan ağ, Microsoft Azure tabanlı teknoloji sayesinde Azure ve
Ford veri merkezlerinde hayatını
sürdürecek. Microsoftʼtan Sanjay
Ravi yaptığı açıklamada, Ford Service Delivery Network yapısının
stratejik bir yaklaşım sunarak araçları güncel tutacağı, bir yapı haline
getirerek müşterilerin bulut tabanlı
hizmetlere daha çok yönelecek...
Solar Impulse
hedefine doğru
Dassault Systèmes teknolojisi, gelecek nesil uçuş konseptini gerçeğe dönüştürmek amacıyla havacılık sektörü tarafından on yıllardır kullanılıyor. Yakıtsız 5 veya 6 gün ve
gece uçmanın benzersiz güçlüğüyle yüzleşen Solar Impulse mühendisleri, sorunsuz işlevsellik için boyut, ağırlık,
basınçlandırma ve diğer teknolojik yapılandırmaların kritik
önemde olduğu son derece karmaşık bir yapı tasarlamak
için şirketin 3D prototip oluşturma uygulamaları kullandı...
Download

TT.1:Layout 1 - Kentiçi Toplu Taşıma