Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tokatlılarla buluştu
&80+85%$û.$1, Recep Tayyip Erdoğan,
Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen
“Tokatlılar Buluşması” etkinliğine katıldı.
Erdoğan, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu mücadelede milletimiz yanımızda.
Hamdolsun bu mücadelede Tokatlı kardeşlerimiz yanımızda.” diye konuştu. Î 17
\\ www.212haber.com //
Yıl:5
Sayı: 74
BU PAKET
DURDUK YERE
HAZIRLANMIYOR
Yeni Türkiye Platformu Başkanı
Abdullah Yaşar, Türkiye’de yaklaşan
genel seçimler öncesi yeni bir oyunun
sahneye konduğunun altını çiziyor.
Bazılarının masum göstermeye
çalıştığı eylemlerin, adliye basıp savcı
öldürmeye kadar vardığını söyleyen
Yaşar, ülke olarak provokasyonlara
dikkat etmemiz gerektiğini
belirterek, “İç Güvenlik Paketi aslında
ona oy vermeyenlerin de hayatını
kurtaracak” dedi.
MEVLÜT UYSAL, GÖLET PROJESİNİ ANLATTI
‘Kafalardaki soru
işaretlerini sileceğiz’
%$û$.û(+ú5 Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Bahçeşehir Gölet Rekreasyon Projesini Bahçeşehirlilere anlattı. Uysal, “Bu
proje yeni bir proje değildir. 2010 yılında
şekillendi, 2011 yılında da fiilen adım attık.
Benzeri olmayan bir çalışmadır. Projenin
toplam maliyeti 600 milyon lira civarındadır. Bu proje sadece Bahçeşehir’e değil,
Avrupa yakasına hitap edecek bir çalışmadır. İstanbul’daki ilçe belediyeleri arasında
en büyük projedir.” diye konuştu. Î 14
Zeytinburnu hamsi
ve horona doydu
=(<7ú1%8518 Belediyesi tarafından bu yıl
ikincisi gerçekleştirilen Radyo Festivali’nde
15 bin kişiye hamsi dağıtıldı. Birçok folklor
grubunun da katıldığı festivale, Karadeniz’in ünlü
horon oyunu damga
vurdu. Radyo Festivali,
4-5 Nisan günü 20 bin
kişilik Rumeli Böreği ve
Türkistan Pilavı Şöleni
ile devam edecek. Î 16
Fiyatı: 1
YÜREK
YAKAN
VEDA!
d$ø/$<$1$'/ú<(6ú’ndeki terör eyleminde şehit edilen Başakşehirli komşumuz
Savcı Mehmet Selim Kiraz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Cenazeye katılan
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kiraz’ın oğlunun gözlerinden öptü. Cenaze namazını
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı.
BABASI: ALLAH’TAN GELDİ DEDİM
Şehit edilen savcı Kiraz’ın babası Hakkı
Kiraz, oğlunun onuruyla görevini
yaptığını, yüreğinin yanmasına rağmen
şükrettiğini söyledi. Î 9
Başakşehir okuluna sahip çıktı
Başakşehir Göçmen Konutları’nda zaman zaman yapımının durdurulması yönünde eylemler
düzenlense de ihale süreci ve inşaata geçiş safhalarında tüm yasal zorunlulukları tamamlanan
Kız İmam Hatip Okulu’nun yapımı için ilk kazma vuruldu.
%$û$.û(+ú5ú0$0
+$7ú3 Mezunları ve
Mensupları Derneği
(BİHADER) yöneticileri ve Başakşehirliler
okuluna sahip çıkma
adına inşaat alanında
toplandılar. Büyük bir
katılımın gerçekleştiği
destek toplanmalarında vatandaşlar okulun
bir an önce tamamlanmasını istediler. Î 10
Çanakkale’ye özel albüm
Î 14
01 - 15 NİSAN 2015
<$û$5 “Geçmişe
dair hep acı hatıralar
dinledik. Bugünkü
siyasi konjoktüre
baktığımız zaman
bunun adının Yeni
Türkiye olarak
adlandırılması
benim için daha
umut verici bir
anlam ifade ediyor.”
ifadelerini kullandı.
Î6’DA
.×]×O
7XJD\ODUD
WHVOLP
ROPD\DFDù×]
Emin
Batur
Î 9
2
G Ü N DEM
15 - 31 MART 2015
Prof. Dr. İsmail
Kara, Zeytinburnu Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen Çağdaş
İslam Düşüncesi
seminerinin Mart
bölümünde İslam
Birliği-İttihad-ı İslam konusunu anlatmaya devam etti.
Kara “Kaynaklara
Dönüş” hareketinin
19. ve 20. yüzyıllarda İslam dünyasının en önemli
başlıklarından biri
olduğunu belirterek, ilahiyatçıların
ve Cumhuriyet ideolojisinin “tek tip
din” anlayışı olduğunu söyledi.
www.212haber.com
Tektipleştirme projesi
BAŞARILI OLDU
Z
(<7ú1%8518Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen Çağdaş İslam
Düşüncesi seminerinin Mart bölümünde Prof. Dr. İsmail Kara, İslam
Birliği-İttihad-ı İslam konusunu ele
aldı.
Kara, ‘Kaynaklara Dönüş’ hareketinin
19. ve 20. yüzyıllarda İslam dünyasının en önemli başlıklarından biri olduğunu kaydederek, ilahiyatçıların ve
Cumhuriyet ideolojisinin ‘tek tip din’
anlayışı olduğunu söyledi. Seminerinde Osmanlı’dan bugüne İttihad-ı İslam
düşüncesinin meselelerini anlatan
İsmail Kara, İslam Birliği kavramının
bugün ağırlıklı olarak siyaseti hatırlatmasının bir yanılgı olduğunu ve
alanın daraltıldığını belirterek şunları
kaydetti: “Bu birlik sadece siyaset üzerinden kurulamaz. İnsanların kahir
ekseriyeti modern eğitimden geçtiği
için kafalarının çalışma biçimi, olayla-
ra bakışı dünkü dünyaya göre birbirine yakındır. Yani modern düşünce, tek
tipleştirme projesi başarılı olmuştur.
İnsanların giyimlerine, kuşamlarına
bakın aynıdır.”
En önemli problemin bugün İslam
ve din fikrinin birleşmesi olduğunu
söyleyen İsmail Kara, “Geçmişte farklı
İslam anlayışları vardı. Bugün bunlar
arasında bir yakınlık kurulmadığı
müddetçe siyasette başarmak mümkün değildir.” şeklinde konuştu.
CUMHURİYET İDEOLOJİSİ
TEK TİP DİN ANLAYIŞINI
SAVUNUR
Kara, konuya ‘Kaynaklara dönüş’ fikri üzerinden şöyle devam etti: “19. ve
20. yüzyıllarda İslam dünyasının en
önemli başlıklarından biri “Kaynak-
Bilgievleri 4. Siyer Yarışması başlıyor
%$û$.û(+ú5%(/('ú<(6ú
Bilgievleri; kulüp faaliyetlerine, yarışmalardan, özel
programlara kadar birçok yeni
çalışmaya imza atmaya devam
ediyor. Bu yıl 4.sü düzenlenen
bilgi yarışmasında Bilgievi
öğrencileri, Siyer-i Nebi’yi
öğreniyorlar. Bilgievlerinde
ilgi gören Siyer Kulübü’den
6000’ne yakın öğrenci büyük
yarışmada ter dökecek.
Bilgievleri arası Siyer Bilgi
Yarışması’nda amaç, öğrencilerin Hz. Muhammed
(s.a.v)’in hayatını öğrenmelerini sağlamak, öğrendiklerini
pekiştirmek. Bu anlamda sınav
ve yarışmalar vesilesi ile öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini,
toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmelerini, hızlı
ve doğru karar verebilmelerini, doğru bilgiyi seçebilmelerini ve centilmence yarışabilme
kabiliyetlerini geliştirerek
kendilerine güvenmelerini
sağlamak hedefleniyor.
Yarışmanın ilk aşamasında
3.4.5.6.7 ve 8.sınıfta okuyan
tüm öğrencilere yönelik genel
sınav düzenlenecek. Bilgievleri Siyer Kulübü Zümresi
tarafından hazırlanan ‘Sevgili
Peygamberimize Yolculuk’
adlı kitaptan sorumlu olan
öğrenciler için sınav iki ayrı
sınıf kategorisinde yapılacak. 1. kategoride 3. 4 sınıf
öğrencileri, 2 kategoride ise
5.6.7. ve 8.sınıf öğrencileri
yer alıyor. Öğrenciler, 22
Mart saat’10 da genel sınava
tabii tutulacak, sonrasında
ise dereceye giren ilk üç
öğrenci 16 Mayıs’ta M. Emin
Saraç Kültür Merkezi’nde
yapılacak olan finalde kayıtlı
olduğu bilgievini temsilen
yarışacak.4. Siyer Yarışması
sonucunda dereceye giren öğrencilere Laptop, Tablet PC,
Fotoğraf Makinesi ve sürpriz
hediyeler verilecek. //
lara dönüş” düşüncesidir. Bu konuda
İslami ilimler arasında nasıl bir ilişki
kurulacak, mezhepler arasında yeni
geçişler nasıl olacak? Tek bir mezhep
neden olacak? Osmanlı topraklarında mesela Şiiliğin merkezi olan
bir alan var geçmişte; Irak. Bugün
sadece İran’ı biliyoruz. En önemli Şii
nüfusu, Şii uleması Osmanlı topraklarında bulunmuştur. Tarihte Şiiler ve
Sünnileri nasıl yakınlaştıracağız diye
bir problem yok. Bu ilk defa İttihad-ı
İslam meselesi ile gündemimize girmiş. Tarikatlar, mezheplerden daha
fazla renklilik ve farklılık gösteren
yapılar. Bugün aralarında ilahiyatçıların da olduğu bazı kişiler tarikatları
din dışı gibi anlatabiliyor. Bu kişilerin kafasında ‘tek tip din’ anlayışı
var. Kaynaklarla sınırlı, dar bir din
anlayışına sahip bu düşünceyi bir
ilahiyatçı savunabiliyor. Cumhuriyet
ideolojisi de bunu savunuyor.” //
*HQHO6×QDY<HUOHUL
D͘ŵŝŶ^ĂƌĂĕ7ŵĂŵ,ĂƟƉ>ŝƐĞƐŝǀĞ
KƌƚĂŽŬƵůƵϭ͘ƚĂƉ
7͘͘ŬƔĞŵƐĞƫŶKƌƚĂŽŬƵůƵϱ͘ƚĂƉ
dŽŬŝ<ĂLJĂƔĞŚŝƌDĞǀůĂŶĂ7ůŬŽŬƵůƵ<ĂLJĂƔĞŚŝƌ
dĞƉĞ7ůŬŽŬƵůƵ'ƺǀĞƌĐŝŶƚĞƉĞ
www.212haber.com
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
3
Bu okulda kuşlar şen şakrak
B
h<h.û(+ú5/(5'(.ú yeşil alan sorunu
giderek daha ciddi bir problem haline
geliyor. Kent insanı şehrin avantajlarından faydalanırken bunun bedelini yeşil
alan yoksunluğu ile ödüyor. Ağaç göremeyen, toprakla teması sıfır noktasında
olan “işten-eve” yaşayan plaza insanı,
çoğu zaman bu mahrumiyetin farkında
bile değil. Bu yüzden çevresindeki canlıların da aynı yoksunluktan nasibini
aldığını göremiyor.
Şehir hayatı bizim kadar hayvanların
da doğal yaşam alanını sınırlıyor. Bu
yüzden kediler koyacağımız bir kap
suya muhtaç, kuşlar yuva kuracak bir
ağaç dalına hasret. Betonların arasında
kendine yuva yapacak yer bulamadığından açık pencerelerden evlerin içine
giren ve uygun bulduğu yere yuva yapan kuşlar bu çağın acı gerçeği. Bundan
daha acı olan ise kuşların bırakın evlere
girmesini, kirletiyorlar diye pencere
önlerinden bile uzaklaştırılması.
Son zamanlarda camlar kirlenmesin diye bazı yerlerde uygulanan kuş
kaçırıcı, kuş kovucu, kuş savar gibi
isimleri olan dikenli teller artık evlerde
de kullanılıyor.
Oysa eskiden, betonlaşmanın adının
bile bilinmediği, insandan çok ağacın
olduğu zamanlarda dahi, inşa edilen
binalara kuşlar için yaşam alanları açılmıştı. Osmanlı döneminden kalma pek
çok örneğini gördüğümüz “kuş evleri”
ve “kuş sarayları” o devirde canlıya
verilen önemi de gösteriyor. Baktığınız zaman “Şimdinin yuvasız kuşları
bir zamanlar saraylarda yaşıyormuş”
dedirten bu minik ve birbirinden güzel
yapılar, duyarlılıklarımızı muhasebe
etmeye itiyor bizi.
Osmanlı’da hayvanlar, kanunlar çerçevesinde devlet eliyle koruma altına
alınmıştı. Hatta hayvanlara iyi bakmaları için bazı kimselere maaş bile
veriliyordu. Sırf hayvanlar için kurulan
özel vakıflar dahi bulunmaktaydı.
Hayvanlar için kurulan bu vakıflarda
onların her türlü ihtiyaçları karşılanıyordu. İyi beslenmeleri, yaralı olanların tedavi edilmesi ve ısınmaları için
her türlü hizmet veriliyordu. Yeni bir
bina inşa edilirken kuşlar, güvercinler
unutulmaz, onlara da binanın güzel bir
köşesine yuva yapılırdı.
Osmanlıda kuşlar için yapılan evler
ve saraylar 16. yüzyıldan itibaren
inşa edilmeye başlanmıştır. Bu minik
yuvalar eğer bir evin duvarında yer
alıyorsa daha mütevazı şekillenerek
küçük bir ev biçiminde yapılıyordu ve
kuş evi diye adlandırılıyordu. Saray gibi
daha ihtişamlı ve büyük yapılarda ise
minik bir saray gibi inşa ediliyor ve kuş
sarayı diye anılıyordu. Kendi binasının estetiğine verdiği önemi, “Allah’ın
yarattığı bir can” nazarıyla baktığı
kuşların yuvasına da veren insanımız
bu şekilde Yaratan’a hürmetini gösteriyordu aslında.
İşte bu çerçevede Zeytinburnu Adile
Mermerci Anadolu Lisesi öğrencileri de ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’
kapsamında “Kuş Evleri Projesi”ni
gerçekleştirerek atalarının sahip çıkmaya çalıştığı kuşlara yer bırakmayan
betonlaşan metropolde yer açmak
istediler. Öğrenciler, gönüllü olarak
yaptıkları kuş evlerini rengârenk bir
şekilde boyayarak ve her bir yuvaya da
kendi isimlerini vererek kuşlara yaşam
alanı oluşturmaya çalıştılar.
Adile Mermerci Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu proje
sayesinde kuşların evi oldu, öğrenciler
doğayla ve çevreleriyle yakın ilişki kurma fırsatını buldu ve okul çevresi örnek
alınabilecek bir görünüm kazandı. //
4
YA ZI
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
İMAM HATİP
OKULLARININ GELECEĞİ
B
Halit
Bekiroğlu
[email protected]
ú5.$d+$)7$6218 ÖNDER (İmam Hatip
Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği) programları dolayısıyla Anadolu’da
muhtelif bölgelerde çalışmalara katıldım.
ÖNDER, Türkiye genelinde 300’ü aşan
mezun derneklerinin çatı kuruluşu hüviyeti ile İmam Hatip odaklı faaliyet yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernekler arasındaki koordinasyonu sağlıklı yürütmek için Türkiye’yi 21 bölge koordinatörlüğü şeklinde ele alıp yılda bir defa kapsamlı bir şekilde her bir bölgede yerinde detaylı istişareler yürütmektedir.
4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte İmam
Hatip okullarına ciddi bir yönelme olmuş, 28 Şubat’tan bu yana kısıtlanan bu
alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da (ki
kendisi de İHL mezunudur) gayretleri ile bir miktar pozitif ayrımcılığa tabi tutulmuştur.
Sanılanın aksine İmam Hatip okullarında abartılı bir sayıya ulaşılmış değildir. İmam Hatip öğrencilerinin Türkiye’deki
tüm öğrencilere oranı daha yeni yeni 28
Şubat’taki oran olan %10’lara ulaşmıştır.
Geçen hafta Antalya ve Konya bölgelerinde yaptığımız koordinasyon toplantılarında dernek yöneticilerinden biri yaşanan olumlu gelişmelerle beraber önem-
li bir endişesini de paylaşmıştı; “İmam
Hatiplerin sayısı artıyor ama korkarım ki
Türkiye’de cami sayısının artması ama içinde cemaatinin az olması gibi bir tehlike ile karşı karşıyayız…”
Bu önemli tespitle örtüşecek şekilde Konya Milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu da önemli özeleştiriler yapmış; eğitim, aile,
kültür gibi alanlarda performansımızın
yetersizliğinden bahsetmişti.
Bu zaafiyetin telafisi için, gençlerimize
mutlaka kazandırmamız gereken hasletin “diğergâmlık” olduğunu, bunun yaşanarak anlatılacağını, diğergamlığın diğer
tüm eğitim/öğretim süreçlerinin esası olması gerektiğini vurgulamıştı.
İmam Hatiplerin ortaya çıkışı, ihtiyacın belirleyici olması yanında “tek partili yıllar”ı nisbeten yumuşatma niyeti de
taşımıştır. Aslında baskılanmış bir ihtiyacın, günü geldiğinde kendine mecra bulmasının diğer adıdır İmam Hatip okullarının çıkışı.
Zaman zaman Devlet imkanlarıyla desteklense de çoğu zaman milletin kendi fedakarlıklarıyla binaları yapılmış, hatta özellikle darbe dönemlerinde ciddi haksızlıklara maruz kalmıştır.
Tüm olumsuzluklara rağmen milletin bu
okullara sahip çıkmasındaki önemli bir
etken de bu çizginin “mutedil” olmasıdır.
İslam dünyasının farklı coğrafyalarında farklı ekoller din eğitimi merkezi rolü
üstlenmiş ama acıdır ki Mısır’daki Ezher
uğur
dahil “ifrat ve tefrit” dengesinde başarılı
olamamışlardır.
Tüm eksiklerine rağmen İmam Hatip okulları hâlihazırda İslam Dünyasındaki
en önemli model olarak şanslı yerini muhafaza etmektedir. Özellikle son dönemde Ortadoğu ve Afrika’daki anlamsız çatışmalara bakınca ve bu çatışmaların çoğu zaman dini bilgi ile örtüştürülme çabasını gördükçe İmam Hatip modelinin
daha makul bir model olduğuna inancım
artıyor.
28 Şubat’tan bu yana 15 yıllık kaybı nicel olarak hızlı telafi edebilsek de niteliğini aynı hızda telafi etme şansı maalesef
bulunmamaktadır. Bunun içindir ki ÖNDER 2015 yılını İmam Hatiplerde nitelik yılı olarak değerlendirmiş ve bunu
tüm Anadolu’da şehir şehir yaygınlaştırmak için çaba sarf etmektedir.
Kocaeli, Konya, Antalya gibi illerde katıldığım koordinasyon toplantılarında; geçmişle kıyaslanmayacak derecede fiziki
imkanlara sahip olmaya başlayan İmam
Hatip Okullarında niteliğin arttırılma-
sının en önemli muharrik gücü olarak
STK’lar görülmektedir. Bunun yanında
eğitimin önemli 3 sacayağı olan öğretmen, öğrenci ve velinin süreçlere gönüllü
olarak katılımlarının sağlanması önemli bir gündem olarak ele alınmaktadır. Bunun için de kamu görevlilerinin amir-memur ilişkisi yerine STK’ların gönüllülük
ilişkisi daha etkili olmaktadır.
Acı olan şu ki 20yy’dan farklı bir evreyi yaşıyoruz; Devlet okul yapıyor ama
STK’lar derslikleri dolduramıyor. Devlet
çalışmanın önündeki engelleri kaldırıyor
ve hatta maddi destek veriyor, STK’lar
Devlet’i bile takip etmekte zorlanıyor.
Kaldı ki ideal olarak, STK’yı Devlet’in önündeki gönüllülük esaslı kuruluşlar olarak yorumluyoruz.
İslam Dünyasının mutedil eğitim/öğretim modeline ihtiyacı var. Kanaatimce İmam Hatip modeli en iyi model olma potansiyelini içinde barındırmaktadır. Tüm
bu karmaşanın belki de en önemli çözümü, İmam Hatip modelinin uluslararası
modele dönüştürülmesidir…
6
RÖPORTAJ
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
w.212haber.com
Bu paket durduk
yere hazırlanmıyor
7h5.ú<( .
h
<
h
%
.
d2
ACIL AR
d(.7ú
GEÇMİŞE DAİR HEP ACI
HATIRALAR DİNLEDİK
Yeni
dƺƌŬŝLJĞWůĂƞŽƌŵƵ
ĂƔŬĂŶŦďĚƵůůĂŚzĂƔĂƌ͕
ĂƔ
dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞLJĂŬůĂƔĂŶŐĞŶĞůƐĞĕŝŵůĞƌ
dƺƌŬŝLJĞ
ƂŶĐĞƐŝLJĞŶŝďŝƌŽLJƵŶƵŶƐĂŚŶĞLJĞŬŽŶĚƵŒƵŶƵŶ
ƂŶĐĞƐŝLJĞŶŝď
ĂůƨŶŦĕŝnjŝLJŽƌ͘
ĂůƨŶŦĕŝnjŝLJŽƌ͘ĂnjŦůĂƌŦŶŦŶŵĂƐƵŵŐƂƐƚĞƌŵĞLJĞ
ĕĂůŦƔƨŒŦĞLJůĞŵů
ĕĂůŦƔƨŒŦĞLJůĞŵůĞƌŝŶ͕ĂĚůŝLJĞďĂƐŦƉƐĂǀĐŦƂůĚƺƌŵĞLJĞ
ŬĂĚĂƌǀĂƌĚŦŒ
ŬĂĚĂƌǀĂƌĚŦŒŦŶŦƐƂLJůĞLJĞŶzĂƔĂƌ͕ƺůŬĞŽůĂƌĂŬ
ƉƌŽǀŽŬĂƐLJŽŶůĂƌĂĚŝŬŬĂƚĞƚŵĞŵŝnjŐĞƌĞŬƟŒŝŶŝ
ƉƌŽǀŽŬĂƐLJŽŶ
ďĞůŝƌƚĞƌĞŬ͕͞7ĕ
ďĞůŝƌƚĞƌĞŬ͕͞7ĕ'ƺǀĞŶůŝŬWĂŬĞƟĂƐůŦŶĚĂŽŶĂŽLJ
ǀĞƌŵĞLJĞŶůĞƌŝŶĚĞŚĂLJĂƨŶŦŬƵƌƚĂƌĂĐĂŬ͟ĚĞĚŝ͘
ǀĞƌŵĞLJĞŶůĞƌ
1
HACER TÜRKEL
7 ARALIK operasyonunun ardından iktidar partisinin siyasette
ve birçok alanda farklı bir yol izlemeye başladığı Türkiye’de,
son dönemlerde Yeni Türkiye kavramını daha sık duymaya
başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği ‘Yeni Türkiye’ kavramı ne anlam ifade ediyor, Yeni Türkiye
algısının altı dolu mu, Yeni Türkiye ile beraber ülke olarak
ne tür kazanımlarımız olacak tüm bu sorularımıza cevap
bulmak için görüştüğümüz Yeni Türkiye Platformu Başkanı
Abdullah Yaşar ile İç Güvenlik Paketi, PKK’ya silah bırakma
çağrısı ve Yeni Anayasa’nın gereklerini de konuştuk.
Yeni Türkiye denildiği zaman 20 yaşındaki bir gencin zihninde hiçbir şeyin canlanmayacağını belirten Abdullah Yaşar, “Ben 35 yaşındayım ama eski ve yeni Türkiye arasındaki
karşılaştırmayı yapmaya kendi yaşanmışlığım dahi yetmiyor.
Dolayısıyla o yaşlardaki bir genç için hiçbir şey ifade etmez.
Tarafsız gözle bakan birtakım sivil toplum kuruluşlarının
bunu daha temelde anlatması gerek. Sadece siyasi iradenin
anlatması yetmez.” diyor.
ADIMLARIN SAĞLAM ATILMASI GEREKİYOR
Türkiye’nin dünyada temsili
konusunda bir yetersizlik söz
konusu mu? Türkiye’nin ana
bileşimleri süper güç olması için
yeterli mi?
Hepimizde bir büyük devlet olma
özlemi var. Tekrar kabuğumuzu
kırıp, söz sahibi ülke olmak hepimizin arzusu. Yurtdışına çıkanlar
bir Türk pasaportuyla Amerikan
pasaportu arasındaki farkı çok net
görüyorlar. Bir ülkeye gidiyorsunuz, kırk tane soru soruyorlar size;
ama Amerikan vatandaşıysanız
BU ÜLKEDE PİJAMAYLA
BAŞBAKAN
KARŞILIYORLARDI
Türkiye’nin aktif bir politika
geliştirmek suretiyle uluslararası
alanda merkezi bir konum edinmeye
çalışması, özellikle bazı medya
grupları tarafından törpülenmeye
mi çalışılıyor?
Elbette. Bu hep olacaktır zaten. Yıllarca bu ülkenin kaymağını yiyen beş
yüz aile vardı. Bu sayı bugün beş bine
çıkmış oldu. Bundan rahatsız olan
insanlar da bugün medya patronları.
Bunların da rahatsız olmaları çok doğal. Eskiden bir pastayı sadece belli kişiler yiyordu. Şimdi hem pasta büyüdü
hem de pastadan pay alanlar çoğaldı.
Pijamayla başbakan karşılıyorlardı bu
ülkede. Devlet görevlilerine telefonla
istedikleri talimatı veriyorlardı. Belki
şimdi o alışkanlıkların kaybolması
onları rahatsız ediyor.
bütün kapılar ardına kadar açılıyor. Yine bir devlet çıkıyor uluslararası sularda sizin bayrağınızı
taşıyan bir gemiye baskın yapıyor
ve siz bunu sadece kınamakla kalıyorsunuz. Amerika’nın bir askeri
kaçırıldığı zaman koca bir ülkeye
belki savaş ilan ediyor. İşte büyük
devlet olma bu. Elbette ki böyle
bir özlem var ama bu tabi kuru
bir kabadayılık olmasın. Adımların sağlam atılması gerekiyor.
Tabi ki yeterli değil. Bir de bunu
Osmanlı’yı geri getirmek olarak
zülmesi gerekiyor. Büyük devlet olmak,
önce kendi içindeki birtakım kalıtsal
ciddi problemleri çözmek demektir.
Önce kendi içinizde çözdükten sonra
ayağa kalkabilirsiniz. Bugün Türkiye’yi
düşünün; ayağa kalkmaya çalışan bir
dev ama elbisesinin farklı noktalarından yere çivilemişler. İşte bunlardan
biri de o terör sorunu dediğimiz unsur.
Terör, 20-30 yıl boyunca 30 bin küsur
insanın hayatını kaybetmesine sebep
oldu. Evlat acısı yaşamış binlerce anne
var bu topraklarda. Bu kanın bir an
önce durması lazım tabi ki ancak benim
şahsi görüşüm bunu durdurmak demek
birtakım tavizler vermek anlamına
gelmemeli. Geçmişte de bunun örnekleri çoktur. Kanı durduracağız derken
gelecekte daha ciddi sıkıntıların önünü
açmamak gerek. Tabi terör sorununu da
destekleyen yine uluslararası unsulardır. Bugün PKK gibi bir örgütün bizim
topraklarımızda bu kadar elini kolunu
sallayarak adam öldürecek olması sadece bizim beceriksizliğimizden kaynaklanan bir durum değil.
KANI DURDURACAĞIZ
DERKEN DAHA CİDDİ
SIKINTILARIN
ÖNÜNÜ AÇMAMALI
SOKAK OLAYLARI
HEPİMİZİN HAYATINI
TEHDİT EDİYOR
PKK’ya silah bırakma çağrısı nasıl
bir karşılık bulacak? Bundan sonra ne
olacak? Bu minvalde çözüm sürecini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İktidarda kim olursa olsun yarın öbür
gün bu Kürt sorunu meselesi önüne
gelecek. Bu konunun da mutlaka çö-
Bir de İç Güvenlik Paketi konusu
var. HDP şiddetle karşı çıkıyor. Hatta
‘çözüm süreci biter’ diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?
Bu paket durduk yere hazırlanmıyor. Gezi olaylarında başlayan süreç
Türkiye’de sokak olaylarına karşı birtakım ciddi önlemler alınması gereklili-
algılamamak lazım. Zamanın
ruhu diye bir şey vardır. Osmanlı
o zamanın ruhuydu. Bugün bu
topraklar üzerinde güçlü bir devlet
kurulacaksa bu başka bir devlet
olacak.
Batı Basınında nasıl bir
Türkiye algısı var?
Yaşanan bu son süreçten sonra
Türkiye’den çok sağlıklı bilgilerin
gittiğini düşünmüyorum; ama
orada da ciddi bir ikiyüzlülük var.
Türkiye ile ilgili bütün olumsuz
haberler uluslararası haber ajanslarının hemen birinci sayfasında yer
buluyor ama çok olumlu haberlerin orada yer aldığını görmüyoruz.
Tabi global operasyon yapıyorsanız, bunun için basını ayarlarsınız.
Dolayısıyla uluslararası basın kuruluşlarını küresel güçten bağımsız görmüyorum. Son operasyonda
bahsedilen paralel yapının uluslar
arası düzeydeki veya buradaki
temsilcilerinin yanlış yönlendirmeleriyle çıkan farklı haberlerin
olduğunu düşünüyorum.
ğini gösterdi. Gezi olaylarında gördüğümüz üzere bir otobüs yakmak veya
kamu malına zarar vermenin ötesinde
başka anlamlar taşıyor. Bir ağaç sevgisiyle başlayan olaylar araya giren birtakım provokatif insanlar yüzünden ne
hale geldi. Bunu yapanlar da bizim bir
kısım basınımızın masum olarak gösterdiği eylemci gençler. Bugün sokak
olayları artık hepimizin hayatını tehdit
eder hale geldi. Kobani meselesinde
ortalık savaş alanına çevrildi; bankalara
zarar verildi, AK Parti başkanlığı ateşe
verildi, esnafın camları indirildi, vs. Bu
paket aslında ona oy vermeyenlerin de
hayatını kurtaracak. Ben İç Güvenlik
Paketi’ni destekliyorum ama yarın bir
gün şartlar düzeldiği zaman, bu ülkede
gerçekten barış, adalet hakim olduğu
zaman buna gerek kalmayabilir.
HDP BARAJI GEÇERSE
AK PARTİ’NİN VEKİL
SAYISI DEĞİŞİR
Seçimler yaklaşıyor. Temayül
yoklamaları yapıldı. Mülakatlar
devam ediyor. Sizce yeni kadro nasıl
olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni
Anayasa için 400 milletvekili gerek
diyor. 400 milletvekili çıkacak mı?
Şu anki şartlar altında ben AK Parti’nin
yüzde 45’i rahatlıkla geçebileceğini
düşünüyorum. Milletvekili sayısı
hakkında yorumda bulunmak zor;
çünkü HDP’nin barajı geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. HDP barajı geçerse
AK Parti’nin milletvekili sayısı farklı
bir şekilde olur. Türkiye’de seçimler
her zaman sürpriz sonuçlara gebedir.
Seçim olmadan önce ne gibi toplumsal
olaylarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
Örneğin 2009 yerel seçimleri öncesi
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin
Yazıcıoğlu’nun öldürülmesi toplumsal
bir olaydır. Dalga boyunu aşan birtakım gösteriler veya seçim atmosferini
etkileyecek her türlü olay bu ülkede
seçim sonuçlarına etki eder diye düşünüyorum. Menderes’i seçimle yenemeyeceklerini anladıkları zaman askeri
darbe yaptılar. AK Parti’yi de seçimle
götüremeyeceklerini anladıkları zaman
belki farklı yollara teşebbüs edecekler
ki zaten ediyorlar da. Türkiye’deki reformların devam etmesi adına kendini
geliştirmeye çalışan bu kadronun iktidarda kalmasının Türkiye için bir fırsat
olduğunu ve olacağını düşünüyorum.
Tam demokratikleşme için daha
epey yolumuz var diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Demokrasi çok gelişen bir
kavram. Araçlar değişiyor. Bu süreç
bitmez ama dünyada bir standart varsa
bunu yakalamamız lazım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
özellikle üzerinde durduğu
Yeni Anayasa gerçekten gerekli mi?
Elbette; çünkü toplum değişiyor ve
toplumun ihtiyaçları da değişiyor. Her
şeyden önce birtakım vesayetler bitiyor.
Şu anki anayasamız darbe anayasası.
Mutlak şekilde değişmesi gerekiyor.
Bu konuda ben biraz geç kaldığımızı
düşünüyorum.
Başbakan hemen hemen bütün
konuşmalarında yeni Türkiye’den
bahsediyor. Nedir bu Yeni Türkiye? Yeni
Türkiye yaklaşımını yerinde bir yaklaşım
olarak tanımlayabilir miyiz?
Yeni Türkiye, başta Cumhurbaşkanımız olmak
üzere AK Parti tarafından dile getiriliyor olsa
da aslında çok da yeni sayılmayan bir kavram.
Eski Türkiye’ye dair birtakım alışkanlıklar
vardı. En önemlisi Türkiye’de birtakım vesayetlerin sona erdiği yeni bir döneme girilmesi
böyle bir ayrımı gerekli kıldı. Bundan 20 yıl
önce hastanelerde uzun kuyrukları gören,
devletin halkı hor gördüğü dönemde yaşayan
her vatandaş aslında bu ayrımı bizzat yaşıyordu. Tabiri caizse bunun bir adı konulmuş oldu.
Yeni Türkiye sizin için ne ifade ediyor diye
sorarsanız eğer; ben 1980 doğumlu bir gencim.
Türkiye’nin tam da darbe döneminde doğmuş;
ama o günleri çocukluk dönemi olarak geçirmiş bir insanım. Dolayısıyla çekilen sıkıntılara
veya apolitik döneme çok rastlamadım ama
insanlardan geçmişe dair hep acı hatıralar
dinledik. Bugünkü siyasi konjonktüre veya
her alanda yaşadığımız reformlara baktığımız zaman bunun adının Yeni Türkiye olarak
adlandırılması benim için daha umut verici bir
anlam ifade ediyor. Birtakım şeylerin geride
kaldığını ancak bu şekilde gösterebiliriz diye
düşünüyorum. Ben sürecin böyle adlandırılmasının gerekli olduğu kanısındayım.
TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK
ACILAR ÇEKTİ
Yeni Türkiye ile beraber ülke olarak
ne tür kazanımlarımız olacak?
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ifade ettiği
birtakım şeyler var. Temel olarak devletin vatandaşın emrinde olduğu bir kare görüyorum.
Askeri vesayet süreci çok ağır bir süreç. Bu
süreç içerisinde yargının da ciddi bir vesayeti
var. Örneğin 1960 darbesini sadece bir askeri
darbe olarak niteleyemeyiz. 1960 darbesinde merhum Adnan Menderes ve arkadaşları
yargılanmaya başladıkları zaman adaletin zerresinin dahi bulunmadığı o ortamda dönemin
Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol’un
‘Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor’ diye
ettiği laf askeri vesayetin aynı zamanda yargısal vesayeti tetiklediğini de gösteriyor. Bunun
sonucunda maalesef Türkiye çok büyük acılar
çekti. 1960 darbesinin sonuçlarını sadece
başbakanın ve arkadaşlarının idam edilmesi
olarak görmemek lazım.
Bu ülkede milletin oylarıyla seçilmiş bir başbakanı ve bir hükümeti askeri darbe yoluyla devirdiler ve bu yetmezmiş gibi bir de 27 Mayıs’ı
bu millete resmi bayram olarak kutlattılar. Sadece bunu düşünmek bile geçmişte insanların
devlet eliyle ne kadar derin acılar çektirildiğini
görmek için yeterli. Aslında Yeni Türkiye’nin
mimarları sadece bugün hükümeti oluşturan
insanlar değiller. Sivil toplum kuruluşları da
yeni Türkiye’nin arkasında. Geçmişte Turgut
Özal’ın da, Necmettin Erbakan’ın da etkisi var.
Peki, Yeni Türkiye algısının altı dolu mu?
Şu an tam olarak dolu mu emin değilim ama
dolacağını düşünüyorum. Yeni Türkiye dediğiniz zaman 20 yaşındaki bir gencin zihninde
hiçbir şey canlanmaz. Ben 35 yaşındayım ama
eski ve yeni Türkiye arasındaki karşılaştırmayı
yapmaya kendi yaşanmışlığım dahi yetmiyor.
Dolayısıyla o yaşlardaki bir genç için hiçbir şey
ifade etmez. Tarafsız gözle bakan birtakım sivil
toplum kuruluşlarının bunu daha temelde anlatması gerek. Sadece siyasi iradenin anlatması
yetmez. Her akşam televizyona çıkıp iktidar
temsilcilerinin bunu söylemesinin toplum
genelinde çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum.
OLAYLARI ÜST AKIL
ORGANİZE EDİYOR
Türkiye algısının değişmesinden rahatsız
olanlar var mı?
Birtakım uluslararası güçlerin oyunlarından
bahsedince insanlardan, ‘komplo teorisi’, ‘çok
film izlemişsin’ gibi şeyler duyuyorsunuz.
17 Aralık sürecinde bu ülkede yaşananlara
baktığımız zaman kimi odakların planlarını
görmezden gelmek mümkün değil. Olayların
tesadüfen ortaya çıktığını düşünemeyiz. Bir
üst akıl var ki burada bir organizasyon yapıyor.
Ben Türkiye’de belli bir dalga boyunun üzerindeki her operasyonun mutlaka uluslararası
destekle yapıldığına inanıyorum. Bugün yapılan bazı araştırmalarda 1960 ve 1980 darbesi
bunların hepsinde de birtakım dış kaynakların
rolü olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. //
8
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
Saadet Partisi
sahaya indi!
Seeççim Koordinasyon
Seçim
Ko
Merkezi’ni (SKM) oluşturran
an
n Saade
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı il ve ilçe
SSKM
KM
M üyel
üyelerinin
y
katıldığı ilk Seçim Koordinasyon
Divan
D
ivvan toplantısını
top
p
yaptı. İstanbul İl SKM Başkanlığına
lığ
ğına Ge
Genel İdari Kurulu Üyesi ve İstanbul İl
Başkan
B
aşkan Yardımcısı Mustafa Kaya’yı getirildi.
S
$$'(73$57ú6úİstanbul İl Başkanlığı 7 Haziran Genel Seçimleri’ne
yönelik hazırlıklarını tamamlayarak sahaya indi. Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) oluşturan
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı il ve ilçe SKM üyelerinin
katıldığı ilk Seçim Koordinasyon
Divan toplantısını Bayrampaşa
Kaymakamlığı’ndaki konferans salonunda yaptı. Seçim çalışmalarına
start veren Saadet Partisi, İstanbul
İl SKM Başkanlığına Genel İdari
Kurulu Üyesi ve İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Mustafa Kaya’yı getirdi.
Kaya, Saadet Partisi’nin bu seçim
döneminde en çok konuşulan parti
olacağını, bunun için çok titiz bir
çalışma yürüttüklerini söyleyerek,
“Halkımız Saadet’in sürprizlerine
hazır olsun” dedi.
İlk SKM divan toplantısında bir
konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
İl Başkanı Birol Aydın, bu seçim
döneminde bütün algı operasyonlarını bertaraf edeceklerini ve
güçlü bir şekilde meclise gireceklerini söyledi.
KÜRT KARDEŞLERİMİZİN
TEMSİLCİSİ HDP
DEĞİLDİR
Saadet Partisi’nin durduğu yerin
en doğru yer olduğunu ve bugüne
kadar milleti hiç yanıltmadıklarını
vurgulayan Aydın, “Kürt sorunu var mı yok mu” tartışmasına
değinerek, “Erbakan Hoca’mız
Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının yanlışlıklarını anlattığında,
Oğuzhan Asiltürk Bey, bu operasyonların ordu içindeki Amerikan
karşıtlarının tasfiyesine yönelik
olduğunu söylediğinde bizi Ergenekoncu ilan edenler şimdi hangi
noktadalar? Dün bu davaların
savcısı olanlar şimdi aldatılmışlıktan bahsediyorlar. Allah aşkına bu
nasıl devlet ciddiyeti, böyle bir şey
olabilir mi? Siz ülkeyi beş yıl bu
operasyonlarla oyalayın, davanın
savcısı olun, sonra kalkıp biz aldatıldık deyin. İyi de bunun hiç mi
sorumluluğu yok. Milletin aklıyla
dalga geçiliyor. Bu davalarda ve
ülkenin uğradığı zarardan birinci
derecede hükümet sorumludur”
diye konuştu.
Ülkedeki sorunların var ya da yok
olmasının kıstaslarının kişilere
endeksli hale geldiğine ve bunun
ileride çok daha vahim sonuçlar
doğuracağına işaret eden Aydın,
“Kürt sorunu yok” tartışmasına
yönelik “Bu ülkede 30 yıldan bu
yana bir terör sorunu vardı. Bu sorunu ilk olarak AK Parti hükümeti
‘Kürt sorunu’ olarak adlandırdı ve
buna yönelik çalışmalar yürüttü.
Şimdi gelinen noktada ise Kürt
sorunu yok deniliyor. Bu nasıl bir
devlet ciddiyetidir! Evet, bu ülkede
bir sorun var o da sorunları doğru
teşhis edemeyen, bunun için de
sağlıklı çözümler geliştiremeyen
AK Parti zihniyeti sorunudur. Kürt
kardeşlerimizin temsilcisi olarak
sadece bir siyasi partinin görülmesi başlı başına bir sorundur. Adına
Kürt sorunu deyip bu sorunu da
sadece bir siyasi partiyi muhatap
alarak çözmeye kalkmak ileride
telafisi güç hasarlara yol açacaktır”
şeklinde konuştu. //
100 milyar dolarlık
projelerin komşusu
Irmak Group, Çolakoğlu Group, Bordo Yapı ve İntes Yapı’nın yatırımlarıyla Başakşehir’de
hayata geçirilen Vadişehir, yoğun bir ön talep sürecinin ardından satışa sunuldu
,50$. Group, Çolakoğlu Group, Bordo Yapı ve
İntes Yapı’nın yatırımlarıyla
Başakşehir’de hayata geçirilen
Vadişehir, yoğun bir ön talep sürecinin ardından satışa sunuldu.
Shangri – La Bosphorus Hotel’de
düzenlenen basın toplantısının ardından satışa sunulan
Vadişehir’de lansman dönemine
özel olarak fiyatların metrekaresi
2.850 TL’den başlıyor. Metro, Şehir Parkı, Şehir Hastanesi okullar
ve kamu alanlarının merkezinde
konumlanan Vadişehir, 650 konut ve 60 ticari ünite ile bölgeye
büyük değer kazandıracak.
Vadişehir Yönetim Kurulu
Başkanı Yüksel Akgül, “Toplam
değeri 100 milyar doları bulan;
Kanal İstanbul, 3. Havalimanı,
Kuzey Marmara Otoyolu gibi
İstanbul’un mega yatırımlarının
çevrelediği bir noktada konumlanan bu bölge, metro ve çalışmaları hızla devam eden Havaray’ın da
merkezinde yer alıyor. Böylesine
değerli bir bölgeye 650 konut 60
ticari üniteden oluşan Vadişehir
projemizle yatırım yapmaktan ve
bu değerli bölgeye daha da değer
kazandırıyor olmaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz. Gerek
Başakşehir bölgesi, gerekse Vadişehir projemize olan güvenimiz
tam. Bu anlamda projemizin
Taksiciler Türkiye
Türkiye’nin
nin
‘En’lerini
seçiyor
%$ø&,/$5%(/('ú<(6ú ile
Onur’un Taksisi Programı işbirliğiyle hayata
geçirilen proje bir ilk
olarak dikkat çekiyor.
Bir şehri en iyi tanıyan
ve A’dan Z’ye her konuda
bilgi sahibi olan ‘Taksici Esnafı’ Türkiye’nin
enlerini seçecek. Proje
kapsamında İstanbul’un
39 ilçesindeki 150 taksi
sının başarılı isimlerini
belirleyecek olan taksici
esnafı 45 kategoride
oylarını kullanacak.
durağına sandık konulacak. Her gün yüzlerce insanı işine, evine, eşine ve
çocuklarına kavuşturan
taksici esnafı bu kez de
sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunacak.
Dünyanın en önemli
metropolleri arasında
yer alan İstanbul’daki
ulaşımın yükünü taşıyan
36 bin taksici esnafı
kullanacakları oylarla
46 değişik kategorideki
başarılı isimleri belirleyecek. Aralarında sanat,
siyaset, iş, edebiyat, spor,
televizyon, radyo dünya-
lecek ‘enler’, ödüllerine 7
Nisan 2015 (Salı) günü
Grand Cevahir Otel’de
düzenlenecek olan ve
tanınmış isimlerin de katılacağı 3. Taksiciler Ödül
Töreni’nde kavuşacak.
Bağcılar Belediyesi ile
Karadeniz FM’de yayınlanan taksici esnafına
yönelik program olan
“Onur’un Taksisi” işbirliğiyle hayata geçirilen
proje kapsamında seçi-
Atatürk Havalimanı
Taksiciler Kooperatifi’nde
düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, ülkemizin her
alanda hak ettiği yere
ulaşması için mesleğinde
başarılı olanlara ihtiyaç
bulunduğunu ifade etti. //
ú5·ú1
+
(
û
.
$
û
%$
(1<(1ú6ú 5
9$'úû(+ú (
*g5h&h<
d,.7,
lansman öncesindeki ön talep
toplama sürecinde de gördük ki;
konut alıcılarının da bakış açısı
bizimle aynı.” dedi.
Vadişehir Yönetim Kurulu Eş
Başkanı Akif Çolak; “Başakşehir
bölgesi bizim diğer projelerimizle de içinde olduğumuz ve aktif
şekilde faaliyet gösterdiğimiz bir
bölge. Bu bölge son derece güvendiğimiz bir lokasyon. Ortak
bir konsorsiyumla geliştirdiğimiz
Vadişehir projemizle de yoğun
bir ön talep süreci tamamladık.
Şimdi satış dönemine Lansman
dönemine özel olarak da; bölgeye
ve projemizin ayrıcalıklarına kıyasla fiyatlarımızı metrekaresi 2
bin 850 TL’den başlayan oranlarla
satışa çıkıyoruz.” dedi.
550 MİLYON TL’LİK
DEV YATIRIM
Başakşehir’in en değerli noktasında konumlanan Vadişehir, 50
bin metrekarelik alan üzerinde
550 milyon TL’lik yatırım ile
yükseliyor. 380 bin metrekarelik
şehir parkının yanı başında yer
alan Vadişehir’in %75’i de peyzaj
alanlarına ayrılarak yeşille iç içe
ferah bir yaşam alanı sunuyor.
Lüks ve konforlu detaylara sahip
projedeki tüm daireler akıllı ev
alt yapısına sahip olarak inşa ediliyor. Vadişehir’in tüm daireleri
bu özelliğiyle birlikte teknolojik
gelişmelere açık olarak gelecek
yıllarda da geliştirilebilir bir
kullanım sunacak.
2+1 ve 3+1 tiplerindeki dairelerin yanı sıra 4+1 konak tipi
konutların da yer aldığı projede
toplam konut sayısının %60’lık
kısmını 3+1 daireler oluşturuyor.
Geniş ve ferah şekilde tasarlanan
daireler 127 metrekare ile 216
metrekare arasında değişiklik
gösteriyor.
PEYZAJ ALANLARI
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE
AYDINLATILACAK
Projenin % 75’ini yeşil alanların
oluşturduğu Vadişehir’de tüm
peyzaj alanları güneş enerjisi ile
aydınlatılacak. Enerji tasarrufunun maksimum düzeyde tutulduğu projede; yüzme havuzu,
çocuk oyun alanları, kreş, hobi
odası, koşu ve yürüyüş yolları,
fitness salonu, Türk hamamı ve
sauna gibi donatılar yer alıyor.
İstanbul’un nitelikli konut bölgeleri arasında yer alan ve son
derece planlı bir şekilde gelişen
Başakşehir, gayrimenkul yatırımı
açısından yatırımcıların öncelikli
tercihleri arasında yer alan bir
bölge. Bölgenin merkezinde konumlanan Vadişehir’in ön talep
sürecine de çok sayıda yatırımcıdan talep toplandı. Tüm ulaşım
akslarına yakın bir mesafede yer
alan proje, bünyesindeki 60 ticari
üniteyle de Başakşehir’in yeni
merkezini oluşturacak.
Ulaşım açısından da avantajlı
bir konumda yer alan Vadişehir;
TEM Otoyolu, Kuzey Marmara
Otobanı, 3. Havalimanı, 3. Köprü
ve Kanal İstanbul’un bulunduğu
ulaşım ağında yer almaktadır.
5 bin yataklı Sağlık Kompleksi
karşısında bulunan proje; Başak
Konutları Metro istasyonuna 3
dakika yürüme mesafesi, ihalesi
yapılan Havaray Başakşehir
istasyonuna yürüme mesafesi,
Olimpiyat ve Fatih Terim Stadyumuna 5’er dakikalık mesafede
konumlanıyor. //
Başakşehirli
sporculardan
bir başarı daha!
Yarışmalarda kazandıkları başarılarla Başakşehir’in adını
ülke sınırları dışına taşıyan ilçe sporcuları yeni bir başarıya daha imza attı.
%$+d(û(+ú5 Spor Merkezi’nde
eğitim alan genç sporcular Marmara Kingboks
Şampiyonası’nda altın, gümüş ve
bronz madalyaların sahibi oldu. İlk
üçü kimseye kaptırmayan Başakşehirli sporcular hazırlıklarını Bahçeşehir Spor Merkezi’nde akademi
eğitimi almış hocaları ile birlikte
yaptı. 20-21-22 Mart 2015 tarihinde yapılan Marmara Turnuvasına
İstanbul ve çevre illerden 1085
sporcu yarıştı. Geleneksel olarak
düzenlenen şampiyonada zorlu
rakiplerine karşı mücadele veren
Başakşehirli sporcular madalyalar
ile döndü. Turnuvada, Bahçeşehir
Spor Merkezi öğrencilerinden Rojhat Güneş altın madalyanın, Metin
Yüksel Budak gümüş madalyanın
ve Tuğçe Simay Ürker, Melih Ömer
Yılmaz, Muhammed Ali Erden ise
gümüş madalya kazandı. //
G Ü N DEM
www.212haber.com
Yürek yakan veda!
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör eyleminde şehit edilen Başakşehirli
komşumuz Savcı Mehmet Selim Kiraz, son yolculuğuna dualarla
uğurlandı. Cenazeye katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kiraz’ın oğlunun yüzlerinden öptü.
d$ø/$<$1·daki İstanbul Adalet
Sarayı’nda terör örgütü militanlarınca
rehin alındıktan sonra şehit edilen Savcı
Mehmet Selim Kiraz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Cenazeye katılan Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Kiraz’ın oğlunun yüzlerinden öptü. Eyüp Sultan Camii’ndeki cenaze
namazına Mehmet Selim Kiraz’ın oğlu ve
yakınlarının yanı sıra; TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Süleyman
Soylu ve Yalçın Akdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanı İsmail
Rüştü Cirit, kuvvet komutanları, hakim
ve savcılar, avukatlar ve binlerce vatandaş
katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu şehit babası
Hakkı Kiraz’a taziyelerini iletti. Davutoğlu,
şehit babasının yanında saf aldı. Cenazenin
polis korteji eşliğinde camiye getirilişi sırasında polis araçları siren çaldı. Bazı hâkim
ve savcıların üzerinde cübbelerinin olduğu
görüldü. Şehit Savcı Kiraz’ın eşi Yasemin
Kiraz ve babası Muhammet Hakkı Kiraz,
avluda taziyeleri kabul etti. Kiraz’ın yakınlarının çok üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Cenaze namazını İstanbul
Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Namazın
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 1969’da Siirt’te doğdu. Mersin İmam
Hatip Lisesi’ni bitiren Kiraz, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK) Kararnamesi ile 2010’da
Osmaniye’den Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kiraz, 4 yıl burada
çalıştıktan sonra geçen yıl HSYK’nın yaz
kararnanemesi ile İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Memur Suçlar Soruşturma
Bürosu’nda görevlendirildi. 9 ve 6 yaşında
iki çocuk babası olan Kiraz’ın, eşinin de
İstanbul Adalet Sarayı’nda hâkim olarak
görev yaptığı öğrenildi. Savcı Kiraz, yaklaşık
iki aydır 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden
Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma
dosyasına bakıyordu.
7ƐƚĂŶďƵůĚĂůĞƚ^ĂƌĂLJŦ͛ŶĚĂƌĞŚŝŶ
ĂůŦŶĚŦŬƚĂŶƐŽŶƌĂƔĞŚŝƚĞĚŝůĞŶƐĂǀĐŦ
DĞŚŵĞƚ^Ğůŝŵ<ŝƌĂnj͛ŦŶďĂďĂƐŦ,ĂŬŬŦ<ŝƌĂnj͕ŽŒůƵŶƵŶŽŶƵƌƵLJůĂŐƂƌĞǀŝŶŝ
LJĂƉƨŒŦŶŦ͕LJƺƌĞŒŝŶŝŶLJĂŶŵĂƐŦŶĂƌĂŒŵĞŶ
ƔƺŬƌĞƫŒŝŶŝƐƂLJůĞĚŝ͘<ŝƌĂnj͕͞ůůĂŚ͛ƚĂŶŐĞůĚŝ
ĚĞĚŝŵ͘dĂŬĚŝƌŝŝůĂŚŝĚĞĚŝŵ͘<ĂĚĞƌŝŵŝnjĚĞďƵǀĂƌĚĞĚŝŵ͘KŒůƵŵďƵŶƵŚĂŬĞƚŵĞĚŝ͘ŝnjůĞƌŝŶĂŶŝŶƐĂŶůĂƌŦnj͘
,ĂŵĚŽůƐƵŶŐĂLJƌŝŵĞƔƌƵďŝƌLJŽůĚĂĚĞŒŝůĚŝ͘EĂŵƵƐƵLJůĂ͕
ĂůŶŦŶŦŶĂŬŦLJůĂ͕ƔĞƌĞĮLJůĞ͕ŽŶƵƌƵLJůĂŐƂƌĞǀŝŶŝŶďĂƔŦŶĚĂLJĚŦ͘ĞŶŵĞŵŶƵŶƵŵ͕ƔƺŬƌĞĚŝLJŽƌƵŵ͘zƺƌĞŒŝŵĚĞ
LJĂŶŦLJŽƌĂŵĂƔƺŬƌĞĚŝLJŽƌƵŵ͘͟ĚĞĚŝ͘
Kızıl Tugaylara
teslim olmayacağız!..
Üstelik KATOLİK dünyasının
merkezi idi. Kısa sürede İngiltere
Fransa ve Almanya’nın fiyakasına
çizik atmış hızla kalkınıyordu.
Ancak tek kusuru vardı.
Almanya gibi küresel SİYONİZM’
in tam kontrolünde değildi.
İSRAİL’i kuran İngilizlerin burada
sözü fazla geçmiyordu. Bu en
büyük suçtu.
İMAM HATİPLİ SAVCI!
Kraliçe, İtalya’nın başına MARKSİST(!) terör örgütü KIZIL TUGAYLARI saldı. Örgüt Marksist
ama o günkü Moskova’ya değil
Londra’ya bağlıydı. Kızıl Tugayların kuyruğunu çekin, Aynen
DHKP-C gibi başlarının KRALİÇE nin ağuşunda olduğunu
göreceksiniz. İtalya bunu gördü.
Kızıl Tugayları halletti. Çünkü
İtalya’da güçlü bir sağduyu vardı.
Bizde ise büyük bir ihanet şebekesi…
Ne demek istediğimi beşinci
kol faaliyetini yürüten bugünkü
BU BAKIŞLARI HİÇ UNUTMAYIN
bĞŚŝƚ^ĂǀĐŦ
DĞŚŵĞƚ^Ğůŝŵ
<ŝƌĂnj͛ŦŶLJƺƉ
^ƵůƚĂŶĂŵŝŝ͛ŶĚĞ
ĚƺnjĞŶůĞŶĞŶĐĞŶĂnjĞƚƂƌĞŶŝŶĞŽŒůƵ
ĚĂŬĂƨůĚŦ͘ĞĚĞƐŝ
,ĂŬŬŦ<ŝƌĂnj͛ŦŶ
LJĂŶŦŶĂƐĂĨƚƵƚĂŶ
ĂĐŦůŦŽŒƵů͕ƔĞŚŝƚ
ďĂďĂƐŦŶŦŶĐĞŶĂnjĞ
ŶĂŵĂnjŦŶŦŬŦůĂƌĂŬ
ƚƺŵdƺƌŬŝLJĞ͛LJŝ
ŚƺnjŶĞďŽŒĚƵͬͬ͘
9
Emin Batur
BÖYLE haykırıyordu 1970 lerin İTALYA’ nın sağduyusu.
Neden? İtalya yükselişe geçmişti. Otomotiv, Sinema, Medya,
Finans, Tekstil, Moda, Spor,
Sanayi, Tarım... Yani her alanda
Avrupa’nın güçlü devletleri ile
yarışacak konuma yükseliyordu.
ardından konuşan Yaran, “Şehit savcımız
adalet dağıtmakla vazifeli iken şehit olmuş,
aramızdan ayrılmış bir kardeşimizdir. Ölüm
bir gün elbet gelecek. Ama onun şerefli ve
imanlı bir şekilde gelmesi ve arkamızda iyi
bir isim, iyi hizmetler bırakmamız önemlidir. Kardeşimiz de böyle iyi hizmetler
bırakarak aramızdan ayrılıyor. Cenab-ı Hak
kendisine rahmet eylesin!” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından helallik alındı.
BABASI: YÜREĞİM
DE YANIYOR AMA
ŞÜKREDİYORUM
()%)-FÿK9F2015
ALMAN MALI gazetelere bakın
anlarsınız. (HÜRRİYET Alman
Alex Springer adlı medya devinin
ortak olduğu bir gazetedir.)
Çağlayan’da bulunan Adliyemize
yapılan baskının, nasıl haber yapıldığına baktığımızda, Adamlar
adeta DHKP-C eylemini kutsallaştırıp, kahramanlaştırıyor.
Haberi;
“Biz adamı böyle yaparız haa...
Ayağınızı denk alın’’ der gibi
vermişler.
Eyvallah...
Biz mesajı aldık. Devletimiz de
almıştır. Bu eylemin hangi dış güçlerle işbirliği içinde yapıldığını da
biliyoruz. Diğer eylemler (Elektrik
kesintisi, Almanya’da Öldürülen
8+1 vatandaşımızın son görgü
tanığının Alman derin devletince infaz edilmesi-Diğer iki tanık
daha önceden öldürülmüştü-) ve
bu eylemin aynı güne sığdırılma
telaşını biliyoruz. Ama netice
değişmeyecek. Avrupa büyük bir
korku yaşıyor. Çöküşte...
Hızla geri gidiyor.
Kalkınma hızlarına bakın!..
Bizim %2.9 u az bulanlar
Avrupa’ya baksın… %1 i bulan
ülke yok. Ama Korkunun ecele
faydası yok. Birçok sıkıntı yaşasak da, Avrupa çöküyor, çökecek.
Mazlumların sığınağı TÜRKİYE
yükseliyor. Yükselecek. //
10
E Ğ İ Tİ M
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
Başakşehir okuluna
SAHİP ÇIKTI
İhale süreci ve inşaata geçiş safhalarında tüm yasal zorunlulukları tamamlanan Başakşehir Kız
İmam Hatip Okulu’nun yapılmasına engel olmak isteyenlere
karşı BİHADER yöneticileri ve
Başakşehirli çok sayıda vatandaş
okuluna sahip çıkma adına inşaat alanında toplandılar. Büyük
bir katılımın gerçekleştiği destek toplanmalarında vatandaşlar
okulun bir an önce tamamlanmasını istediler.
K
HACER TÜRKEL
(176(/<$û$0,1 modern imkânlarını
bünyesinde barındıran, eğitime yapılan
kalıcı yatırımlarla yıldızı yükselen
Başakşehir’de eğitim projelerine verilen
önemin somut bir örneği daha hayata
geçirildi. Bölge halkı tarafından ihtiyacı sıklıkla dile getirilen Başakşehir
Kız İmam Hatip Okulu’nun yapımına
başlandı. İmar planında eğitim alanı
olarak geçen ve metro hattının yanında
yer alacak olan Kız İmam Hatip Okulu,
çevreci yapısı ve modern donanımıyla
eğitimde standartları yükseltecek bir
BU OKULA KİMSENİN
ENGEL OLMAYA
HAKKI YOK
YKamber Çal
(BİHADER Başkanı)
Bizim amacımız burada sadece
mevzuat gereği yapılması
gereken okulun çalışmalarına
başlaması için destek vermek.
Mahalle sakinlerini tenzih
ederek söylüyorum; biz provokasyonlara engel olmak için
buradayız. Bu açıdan özellikle
ihaleyi almış müteahhit firmamıza bu okulun yapılması için
ne gerekiyorsa destek veriyoruz. Bu okul yapılacak. Burası
bir eğitim alanı. Başakşehirimize kazandırmak için çok
ciddi mücadelelerle bu okul
başladı. Bu okula kimsenin
engel olmaya hakkı yok. Okulun inşaatı başladı ve en kısa
zamanda tamamlanacak; çünkü bu okula gelmeyi bekleyen
ve şu an üç ayrı okulda eğitim
gören 1000’e yakın öğrencimiz
var. Önümüzdeki dönem bu
okul yetişmezse Başakşehir’de
eğitim krizi olacak. O açıdan
bu okulun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Hiçbir
prosedür sorunu yok. Biz sivil
toplum kuruluşu olarak bu
okulun yapılması için mücadele veriyoruz. Her gün burada
olacağız ve okulumuzun takipçisi olacağız.
BİZİM TEK DERDİMİZ
OKULUMUZ
[email protected]
Umut Işığı
Otizmli bir çocuğa (Jake) sahip annenin (Kristine Barnett) kendi ağzından azmini, gayretini
fedakârlığını ve bitmek tükenmek bilmeyen sabrını konu eden bir kitap. Gerçekten umut veren
bir eser. Yüreğinin sesini dinleyen annenin çevresine ve eğitimcilere karșı verdiği mücadelesinin öyküsü aslında. Bir solukta okuduğum bu
eserden kendi süzgecinden geçirdikten sonra
geriye kalanları bu yazımda sizinle paylașmak
istedim;
Yazarımız “Bu dünyada kendinize uygun
zaferler kazanmaya bakın.” diyor.
“Sizi uyanık tutan bir hedefiniz varsa uykuya ihtiyacınız olmayacaktır.” diye ekliyor.
kurum olacak. İstanbul Ticaret Odası,
İstanbul Valiliği ve Başakşehir Belediyesi tarafından projelendirilen okul,
İBB İmar Planında özel eğitim alanı
olarak tescil edilmiş olan arsa üzerinde
inşa ediliyor.
Başakşehir Göçmen Konutları’nda
yapılacak olan Kız İmam Hatip Okulu,
inşaat alanının hemen yanında bulunan
koruluğu, alandan taşınacak ağaçlarla
daha da zenginleştirecek bir projeyle;
sağlık, spor ve sosyal amaçlı ilave donatılarıyla bölgenin kentsel dokusuna
büyük katkı sağlayacak. 48 derslikten
Başka bir amacımız yok. Buraya engel olmak isteyenler de
zaten bölgenin insanları değil.
Her zamanki gibi taşımayla,
takviyeyle dışarıdan gelen tipler. Biz okulumuzu istiyoruz.
Dün kazma vuruldu ve birkaç
kişi engel olmaya çalıştı. O
yüzden biz okulumuzun arkasında olduğumuzu ifade etmek
için buradayız. Bölgemizin
coğrafi yapısı, siyasi yapısı
ve insanları da buna ihtiyaç
duyuyor ve bunu istiyor. Bu
sebeple biz buradayız. Buranın
mevcut 1000 kadar öğrencisi
şu an başka okullarda eğitimlerine devam ediyorlar. Onları
dağınıklıktan kurtarmak, diğer
okullarımızı da rahatlatmak
için inşallah buraya taşımaya
çalışacağız. İnşallah bu okulumuzda memleketimize hayırlı
nesiller yetişecek.
OKULUMUZUN
YANINDAYIZ
oluşan ve bin 440 öğrencinin aynı anda
eğitim alabileceği Kız İmam Hatip
Okulu, bölgenin kentsel standartlarını
yükseltecek nitelikli bir eğitim kurumu
olarak ilçe eğitim hayatında yerini alacak. Başakşehir Kız İmam Hatip Okulu
Projesinin hazırlık aşaması, ihale süreci
ve inşaata geçiş safhalarında tüm yasal
zorunlulukları tamamlandı. İlgili imar
planlarına aykırı hiçbir husus da bulunmuyor. Bölgede ikamet eden 1000 kadar kız öğrenci şu anda üç farklı okulda
eğitimlerine devam ediyor. Evlerine
yakın bir eğitim kurumunun bulunmaması nedeniyle de büyük bir mağduri-
ması engelleniyor. Bu aslında
suçtur. Okulun bir an önce
başlaması için emniyetin, valiliğin, kaymakamlığın, büyükşehir belediyesi ve Başakşehir
belediyesinin bu konuda kesin
tavrı varken, birtakım olayları
provoke etmek isteyen dışarıdan gelen insanlar var. Burada
oturan komşularımızla da
hemhalız. Ben buradaki halkın
yüzde seksenini tanıyan bir
insan olarak buradaki vatandaşın bu okula karşı olmadığını
gayet net biliyorum. Biz bugün
projesi ve ihalesi yapılmış, her
şeyi tamamlanmış, inşaatına
başlanması gereken bir okulun
gecikmesinden dolayı buradayız ve eğitim hayatına başlayana kadar bu okulun takipçisiyiz. Okul çalışmaları şu anda
başladı ve devam ediyor.
KIZ ÖĞRENCİLERİMİZ
İÇİN BIÇAK KEMİĞE
DAYANDI
Yİsmail Hakkı Karahan
(BEKADER Başkanı)
Bölgemizde kızlarımızın daha
özel okumaları, gelecek nesillerin daha iyi olması için böyle
bir okul ihtiyacı hasıl oldu. Bu
düşünce yıllardır vardı. Bugün
de okul çalışmalarına başlanacak. Taşımalı-muhalif gruba
engel olmak için buradayız
ve okulumuzun yanındayız.
Neslimizi korumak için gençlerimizin okuyacağı daha özel
ortamlar oluşsun istiyoruz.
EĞİTİM HAYATINA
BAŞLAYANA KADAR
OKULUN TAKİPÇİSİYİZ
YMehmet Sevgin (Başakşehir STK Platformu Başkanı)
Bizim tek derdimiz okulumuz.
Mustafa
Tezcan
YFatih Mehmet Yıldırım
(Okul Aile Birliği Başkanı)
Kız İmam Hatip Okulu’nun
bölgenin acil ihtiyacı olması
hasebiyle bir an önce eğitime
başlamasını istiyoruz. Aşağı
yukarı beş aydır okulun yapıl-
YVeysel Demirci (BİHADER
Yönetim Kurulu Üyesi)
Başakşehir’de üç yıl öncesine
kadar tek bir okul da tek bir
öğrenci de yoktu. Üç yıl içerisinde Başakşehirli sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve gönüllüleri olarak imam hatipsizliği kaldırmamız gerekiyordu.
Kendimiz de bir imam hatipli
olarak mutlaka bu eserde
katkımızın olması lazımdı. Bu
düşünceyle yola çıktık. Çok
sayıda okul ve binlerce öğrencimiz var şu anda; fakat hızlı
okullaşmayla beraber birtakım
sorunlar da gündeme geldi.
Özellikle kız öğrencilerimiz
yet yaşayan öğrenciler Kız İmam Hatip
Okulu’nun bir an önce tamamlanmasını büyük bir heyecanla bekliyor.
• Ruh eși; kișinin ev ve iș yașamında bașarıyı yakalayabilmesi için hayatındaki ruh eșini
bulması önemli diyor.
Tüm bunlara rağmen bölgede zaman
zaman okulun yapımının durdurulması yönünde eylemler düzenlendi.
Buna karşılık Başakşehir İmam Hatip
Mezunları ve Mensupları Derneği
(BİHADER) yöneticileri ve Başakşehirliler okuluna sahip çıkma adına
inşaat alanında toplanma kararı aldılar.
Büyük bir katılımın gerçekleştiği destek
toplanmalarında vatandaşlar okulun
bir an önce tamamlanmasını istediler.
• Yazarımız bu arada bir Amiș, Amișler;
için maalesef bina eksiğimiz
var. Öğrenciler başka okullar
içerisinde ikinci bir okul gibi
sığıntı halindeler. Şuana kadar
bitmiş olması gereken bu proje, nedenini anlayamadığımız
bir şekilde bugünlere geldi. Kız
öğrencilerimiz için artık bıçak
kemiğe dayandı. Okulun yeni
öğretim dönemine mutlaka hazır olması gerekiyor. Maalesef
bölge dışından birtakım art
niyetli insanlar engellemeye
çalışıyorlar. Bizler de bugün
artık bu iş olacak demek üzere
buradayız. Öğretmenlerimizle,
okul müdürümüzle, bölgenin
siyasi erkleri ve sivil toplum
kuruluşlarıyla hep beraber buradayız. Bugün artık kazmanın
vurulmasını görmek istiyoruz
ve bunu görmeden de buradan
ayrılmak istemiyoruz. Tepkiler var ama bu tepkinin yerel
olduğunu düşünmüyoruz. Buradaki proje üzerinden siyasi
birtakım hesaplar yapılmaya
çalışılıyor ama bunu başaramayacaklar. Bu hayalimiz
gerçekleşecek inşallah.
İDEOLOJİK
NEDENLERLE KARŞI
ÇIKIYORLAR
YEbru Akyürek (Başakşehir
İmam Hatip Lisesi Okul Aile
Birliği Üyesi)
Burada okulun yapılmasına
karşı çıkanlar var ama sebepleri mantıklı değil. Beş yıllık
parkı yıkıp da yerine okul
yaparsak tarihi değerlerimize
nasıl sahip çıkacağız diyorlar.
Aslında daha çok ideolojik nedenlerle karşı çıkıyorlar. Oysa
okulun yapılmasıyla buraya
istihdam da gelecek. Bunlara
evet demek gerek. Olaylara
objektif bakmak lazım ama
maalesef başka nedenlerle
istenmiyor. Biz bu işi kovalayacağız ve okulumuz da yapılacak inşallah.
SIKINTILARIN
ORTADAN
KALKMASINI
İSTİYORUZ
ŐĞĕŝƌĚŝůĞƌ͘DĞnjƵŶůĂƌĚĂŶ^ŽƐLJĂů
DƵĐŝƚůĞƌƚƂůLJĞƐŝŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌƺ
ǀĞďŝLJŽůŽũŝƂŒƌĞƚŵĞŶŝƂŶĚĞƌůŝŒŝŶĚĞŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶŐĞnjŝ͕ĕŽĐƵŬůĂƌŝĕŝŶ
ďŝƌŚĂLJůŝĞŒůĞŶĐĞůŝŐĞĕƟ͘<ŝŵƐĞƐŝnj
ŽůŵĂůĂƌŦŶĂƌĂŒŵĞŶ͕^ŽƐLJĂůDƵĐŝƚůĞƌƚƂůLJĞƐŝůŝƐĞƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝĕŽĐƵŬůĂƌĂ͕ŬĂƌƔŦůŦŬƐŦnjďŝƌƔĞŬŝůĚĞŚĞƌ
• İsimlerini İsviçreli JACOP AMMON’dan alırlar.
• Modern yașamı (oto, tel, elektrik) reddederler.
• Giyim kușam 17. Yy. Tarzıdır.
• Çocuklarını 8. sınıfta devletten alıp evde eğitim verirler.
• Herkesin doğuștan gelen bir yeteneği olduğunu ve beklenmedik bir șekilde de olsa insanlığa bir katkıda bulunabileceğini annemden
öğrendim diyor yazarımız. Ve insanın muhteșem șeyler bașarma potansiyelinin, çocukken
o yeteneğin geliștirilmesiyle ortaya çıktığına
inanmaya bașladığını söylüyor.
• Sevdikleri șeyi yapmanın çocukların diğer
yeteneklerini geliștirdiğine defalarca șahit oldum.
• Çocukların sevdiği șeylere değer verdiğinizi
gösterirseniz daha da verim alırsınız.
• Çocukların güçlü ve yetenekli yönlerini tespit
ettikten sonra, onları birazcık cesaretlendirmek ve yüreklendirmek yeterli.
YCihan Yılmaz (Veli)
Benim iki kızım da İmam
Hatipte okuyor. Şu an başka
okulda misafir olarak eğitim
görmekten dolayı gerçekten
mağdurlar. Kendi okullarının
yapılacağını duyduklarında
çok sevindiler. Biz de çok
sevindik. İnşallah okulumuz
yapılacak diye düşünüyoruz.
Sıkıntıların ortadan kalkmasını istiyoruz.
KİMSENİN İTİRAZ
ETMEYE HAKKI YOK
YCanan Tanyeri (Veli)
Kızım Başakşehir Anadolu Kız
İmam Hatipte okuyor. Şu an
okul var görünüyor ama bina
yok. Binanın burada yapılacağı
sözü verildi ama hala yapılmadı. Engellemeler olduğunu
öğrendik. İnsanlar kendi
fikirlerine uymadığı için imam
hatip istemiyorlar. Buraya
başka okul yapılsa eminim ki
tamam derler. Sonuçta bu arazi
onların değil. Burada oturanların böyle bir hakkı yok.
Zaten burası okul yapılması
için karar verilmiş, imzaları
atılmış. Şimdi bunun için
bağırıp çağırmaya da gerek
yok. Biz bu okulun yapılmasını
istiyoruz. Ben zaten buraya
yakın oturuyorum. Okulun
da burada olmasını istiyorum.
Buna kimsenin itiraz etmeye
hakkı yok. //
Sosyal Mucitler
mutluluk dağıtıyor!
d,1$5.2/(-ú Sosyal Mucitler
ƚƂůLJĞƐŝǀĞůŝƐĞƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝ͕DƵƚůƵzƵǀĂDƵƚůƵzĂƔĂŵ
ĞƌŶĞŒŝ͛ŶŝŶĂƔĂŬƔĞŚŝƌ͛ĚĞŝŬĂŵĞƚ
ĞĚĞŶŬŝŵƐĞƐŝnjĕŽĐƵŬůĂƌŦŝůĞďŝƌůŝŬƚĞĂďĂůƵŒůĞŶĐĞDĞƌŬĞnjŝŶĞŐĞnjŝ
ĚƺnjĞŶůĞĚŝ͘ƺnjĞŶůĞŶĞŶĞƚŬŝŶůŝŬůĞ
ŬŝŵƐĞƐŝnjĕŽĐƵŬůĂƌŵƵƚůƵďŝƌŐƺŶ
• ABD Pensilvanya, Ohia İrdiona ve Kanada’da
yașayan tutucu bir hristiyan mezhebi.
njĂŵĂŶLJĂŶůĂƌŦŶĚĂŽůĂďŝůĞĐĞŬůĞƌŝŶŝŐƂƐƚĞƌĚŝ͘ŝƌĂŝůĞƐŦĐĂŬůŦŒŦŶĚĂ
ŐĞĕĞŶĞƚŬŝŶůŝŬƐĂLJĞƐŝŶĚĞĕŽĐƵŬůĂƌ
ŐƺŶďŽLJƵĞŒůĞŶĚŝůĞƌ͘ŝƌŐƺŶ
ŚĞƌŬĞƐŝŶŬŝŵƐĞƐŝnjŬĂůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ
ƂŒƌĞŶĞŶ^ŽƐLJĂůDƵĐŝƚůĞƌƚƂůLJĞƐŝ
ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝ͕ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĂƚƺŵ
ŚŦnjŦLJůĂĚĞǀĂŵĞĚŝLJŽƌͬͬ͘
• Eğer çocukların tutkularını beslemenin bir yolunu bulursanız her çocuğun beklentilerinizi
așacağına oldum olası inanmıștım.
• Çocukların ilgi alanını parlatmak için yalnızca
içlerindeki ıșığı bulmamız gerekiyordu. Her
çocuğun içindeki umut ıșığını bulup parlamasına izin verecektik.
• Bazen așırıya kaçmak gerekir; bir çiftliğe
geziye gitmekle odada masanın yanında birșeyler atıștıran canlı bir lamanın çocuk üzerindeki etkisi elbette farklı.
• Umut ıșığı ebeveynlerinden tek istediğim, her
seansta birinin kalıp çalıșması. Bir çocuğa
onun tutkusunu ciddiye aldığınızı ve buna katılmak istediğinizi göstermeniz dünyadaki en
güçlü katalizördür.
• Ağaç ev; güzel bir ormandaki ağaç evde yașadığınızı ve burada huzurlu güvende hissettiğiniz tek yer olduğunu düșünün. Ve insanlar
sürekli sizi rahatsız ediyor. Așağı inmenizi istiyor. Sonra bir gün ormana biri geliyor, size
bağırmıyor, sizi değiștirmeye çalıșmıyor ve
sizin ağaç evinize tırmanıp sizinle yașıyor. Sizin kadar zevk aldığını gösteriyor. Ve zaman
zaman așağı inmenizi istiyor. İnmez miydiniz?
• Çocukları varmaları gereken noktaya tașımak
için onlarla bulundukları noktada bulușuyorduk.
• Tecrübelerime göre çocuklara sevdikleri
șeyleri yapmalarına izin verdiğimiz takdirde,
bağımsız ve yaratıcı olma fırsatı hiçbir zaman
boșa gitmez.
• “Hayatındaki diğer insanlara bakabilmek için
kendi ruhunu iyileștirmelisin.’’
• “İnsanın duyularını șımartması bir lüks değil,
bir gerekliliktir. Aksi halde insan bir süre sonra kör, sağır olabilir.’’
• Çocuğum Jake’i cumartesi günleri olimpiyat
çalıșması yerine futbol, bezbol veya basket
sahasına götürüyordum. Arkadașlığa öncelik
vermeyi, sosyal etkileșimi, birlik duygusunu,
takım çalıșması ve özsaygıyı öğrenmesi için.
• İzlediğim tek yöntem, Jake’in sevdiği șeyleri
yapmasına izin vermek ve çocukluğunu mutlaka yașamasını sağlamak oldu.
• Erken yașta kazanılan iș deneyimleri gençleri
yetișkinliğin getirdiği sorumluluklar için hazırlar.
• Elliet, Apple ișletim sistemini ve doktorlar tarafından kullanılan özel bir yazılımı
henüz lisede iken yaptığı bir staj sayesinde yapmıștır.
• Bisiklet; çocuğunuza bisiklete binmeyi öğretirken, sokakta onun yanında gidip gelirsiniz.
Dengesini bulmayı bașarana kadar onu tutmanız gerekir. Bazen düștüğü de olur, fakat
kendini çabucak toparlar ve eliniz hala bisikletteyken inanılmaz bir șey olur, çocuk kendi
dengesini bulur ve yol almaya bașlar.
Keyifle okuduğum bu eseri siz değerli okuyucularımla paylașmak istedim. Belki size de bir
umut ıșığı olur temennisiyle...
www.212haber.com
“Gönül Sohbetleri” programında Çanakkele
ruhunu anlatan
Abdülmetin
Balkanlıoğlu
Hoca, “İster
Çanakkale Zaferi deyin, ister
İstiklal Zaferi
deyin, zikir ve
ayetler sayesinde kazanılmış
bir Osmanlı
zaferiydi” dedi.
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
11
‘Çanakkale ruhunu Seyit Onbaşı’yı
konuşmadan anlayamayız’
E
6(1/(5%(/('ú<(6ú Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün, Aşık-ı Sadıklar
Derneği’nin katkılarıyla düzenlediği
“Gönül Sohbetleri” programında
Abdülmetin Balkanlıoğlu Çanakkale
ruhunu anlattı. Esenler Belediyesi
Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediye
Başkan Yardımcısı Nihat Karataş ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Program,
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda bir konuşma yapan
Esenler Belediye Başkanı Mehmet
Göksu’nun ardından Çanakkele ruhunu anlatmak üzere kürsüye gelen Abdülmetin Balkanlıoğlu, “Çanakkale ruhunu Yahya Çavuş’u,
Seyit Onbaşı’yı konuşmadan anlayamayız. İster
Çanakkale Zaferi deyin, ister İstiklal Zaferi
deyin, zikir ve ayetler sayesinde kazanılmış bir
Osmanlı zaferiydi. Çanakkale Zaferi Mevlanalı, Yunuslu bir toplum ve geleneğin getirdiği
sonuçtur. Şehitlerimizin yiğitlikleri, kanlarının
son damlasına kadar savaşmaları, bizlere de
nasip olsun” şeklinde konuştu.//
“Genç Muhafızlar”
ve “Genç Bilaller”
Yarışacak
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki
tüm İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Kur’an’ın Genç Muhafızları “Hafızlık” ve Genç Bilaller “Ezan” Okuma Yarışması
düzenliyor. İstanbul 5. Bölge
Yarışması Zeytinburnu Kültür
Sanat Merkezi’ndeki büyük salonda gerçekleştirilecek.
0(%'ú1gø5(7ú0ú Genel MüdürůƺŒƺ͕LJĂƌŦƔŵĂůĂƌŦŶŶĂĚŽůƵ7ŵĂŵ
,ĂƟƉ>ŝƐĞƐŝƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶŝŶŝůŐŝ͕
ŝƐƟĚĂƚǀĞŬĂďŝůŝLJĞƚůĞƌŝĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂLJĞƟƔƟƌŝůŵĞůĞƌŝ͕ŵĞƐůĞŬŝLJĞƚĞƌůŝůŝŬůĞƌŝŶŝŶ͕ƂnjŐƺǀĞŶĚƵLJŐƵůĂƌŦŶŦŶ
ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝǀĞƐŽƐLJĂůŐĞůŝƔŝŵůĞƌŝŶĞ
ŬĂƚŬŦĚĂďƵůƵŶŵĂŬĂŵĂĐŦLJůĂĚƺnjĞŶůĞŶĚŝŒŝŶŝĂĕŦŬůĂĚŦ͘zĂƉŦůĂĐĂŬŽůĂŶ
ďƵLJĂƌŦƔŵĂLJůĂŬĂďŝůŝLJĞƚůŝƂŒƌĞŶĐŝůĞƌ
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬŝůĞƌŝŬŝLJŦůůĂƌĚĂŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝďƵĂůĂŶĚĂŐĞůŝƔƟƌŵĞŝŵŬąŶŦ
ďƵůŵĂůĂƌŦŚĞĚĞŇĞŶŝLJŽƌ͘zĂƌŦƔŵĂ
ŝůĞŝůŐŝůŝŵŝůůŝĞŒŝƟŵŵƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝŶĞŐƂŶĚĞƌŝůĞŶLJĂnjŦLJĂ͕LJĂƌŦƔŵĂůĂƌĂ
ŝůŝƔŬŝŶƵLJŐƵůĂŵĂĞƐĂƐůĂƌŦǀĞLJĂƌŦƔŵĂŝĕŝŶŽŬƵůůĂƌĂĂƐŦůĂĐĂŬĂĮƔůĞƌĚĞ
ĞŬůĞŶĚŝ͘
7ƐƚĂŶďƵůƂůŐĞzĂƌŦƔŵĂƐŦ
ĞLJƟŶďƵƌŶƵ͛ŶĚĂLJĂƉŦůĂĐĂŬ
<Ƶƌ͛ĂŶ͛ŦŶ'ĞŶĕDƵŚĂķnjůĂƌŦ͞,ĂķnjůŦŬ͟ǀĞ'ĞŶĕŝůĂůůĞƌ͞njĂŶ͟KŬƵŵĂ
7ƐƚĂŶďƵůϱ͘ƂůŐĞzĂƌŦƔŵĂƐŦĞLJƟŶďƵƌŶƵDĞƌŬĞnjĞĨĞŶĚŝŶĂĚŽůƵ
7ŵĂŵ,ĂƟƉ>ŝƐĞƐŝŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŒƺŶĚĞϱEŝƐĂŶϮϬϭϱWĂnjĂƌŐƺŶƺƐĂĂƚ
ϭϬ͘ϬϬ͛ĚĂĚůŝLJĞDĞLJĚĂŶŦŽůĂƌĂŬ
ďŝůŝŶĞŶĂůĂŶĚĂĞLJƟŶďƵƌŶƵ<ƺůƚƺƌ
^ĂŶĂƚDĞƌŬĞnjŝ͛ŶĚĞŬŝďƺLJƺŬƐĂůŽŶĚĂ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞĐĞŬͬͬ͘
Tevfik Göksu, Emin El Huseyni’nin
Çanakkale ile ilgili herkesin bilmesi
gereken isim olduğunu belirterek,
“Hüseyni dönemin Kudüs Müftüsü.
1915 yılında geldi ve Çanakkale’de
bizimle beraber savaştı. Topçu subay
olarak savaştı. 1974 yılında vefat
eden Huseyni, ömrü boyunca Filistin
mesele için uğraştı. Hüseyni gösteriyor ki Çanakkale tüm dünyadaki
Ümmetin bir meselesidir” dedi.
Çanakkele’yi unutmamak gerektiğini vurgulayan Göksu, “Dün
Çanakkale’de kurulan kumpaslar
sonsuza kadar kurulmaya devam
edecek. Çanakkale’de kurulan
kumpası elimizin tersiyle ittik ve
onları denize gömdük. İnşallah
bu millet bundan sonra kurulacak
kumpasları da elinin tersiyle itecek,
tarihin çöplüğüne gömecektir. Şunu
unutmayalım; Çanakkale geçilseydi
İstanbul’a geleceklerdi. İstanbul’a gelselerdi şu anda bu salonun adı Kadir
Topbaş değil, Dörtyol Meydanı da
Dörtyol değil başka bir adı olacaktı.
Yeryüzünde imar edenler var olduğu
gibi ifsat edenler de olacak. Biz imar
edenler çalışacağız, gayret edeceğiz
ve ifsat edenlere fırsat vermeyeceğiz”
diye konuştu.
12
YA ZI
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
Emin
Batur
ADAY ADAYI
S
[email protected]
Buna rağmen aynı medya ‘’Vekillerimizin lokantasındaki tarifeler ne kadar ucuzmuş..’’ Diyerek aynı seçmene sizi gammazlayacak.
‘’Olur, mu canım böyle şey?’’ Demeyin.
Ülkesini başka ülkeye gammazlayan ahlaksız bir kısım medya var…
Sizi seçmene gammazlamış çok mu?
(9*ú/ú$'$<$'$<, kardeşlerim.
Sizlere min gayri haddin (haddim olmayarak) birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum.
Ki, ne büyük bir şeye talip olduğunuzu,
bir daha düşünme fırsatınız olsun.
Öncelikle büyük bir fedakârlık örneği
göstererek aday adayı olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum.
İnşallah mazbatayı alıp meclise gireceğiniz günleri de görürüz.
Bu yazı;
önce milletin arasından,
sonra aday adayları,
sonra adaylar arasından süzüle süzüle meclise girecek kardeşlerimizi nelerin
beklediğini hatırlatmak için kaleme alınmıştır.
Aday adayı kardeşlerim de, bunları dikkate alarak yarışmaya devam etsin istedim.
Sırası geldiğinde,
geldiğinde o zaman gereğini yapayapa
caksınız.
Her doğru bildiğinizi her yerde söylemeyeceksiniz!
Bunu bir-iki örnekle açıklamaya çalışayım
SATRANÇ
Bütün bunları göze alıp meclise girdiniz
diyelim.
Siyaset sahnesinde oynayacağınız satranç
çok farklı olacaktır.
8*8 lik 64 kareli satrancı unutacaksınız.
Önünüze 24*24 lük 576 karelik bir satranç tahtası gelecek.
Eski taşları da unutacaksınız.
Önünüze fil yerine gergedan,
At yerine katır gelecek…
DENİZ BAYKAL
BURASI NORVEÇ MECLİSİ
DEĞİL
Öncelikle Sayın vekilimizin seçildiği meclisin bir İZLANDA bir NORVEÇ Meclisi
olmadığını bilecek.
Dünyanın belki de en muhataralı bölgesinde vekillik yapacağının idrakinde olacak.
Burası izole edilmiş steril bir ülke olmadığı,
Farklı dil, din, mezhep, bölge ve kültürün
bir arada yaşadığı ülkenin temsilcisi olduğunu bilecek,
Söylediği her sözün ağırlığını,
Dost meclislerinde yaptığı şakaların burada geçmediğini bir sözünün bile siyasi hayatına mal olabileceğinin farkında olacak.
ŞAMPİYONLUK
Eskiden işler biraz daha kolaydı.
Mücadele ettiği partinin bu ülkede lider
olması için gayret etmesi yeterli idi.
Ama şimdi öyle değil.
Ülkemizin artık amatör kümede mücadele etmediğini, dünya şampiyonası için
mindere çıktığının farkında olacak.
İşbirlikçi medya da hazır ya!
İddiayı İngilizlerin istediği gibi haberleştiriyor.
Ancak İngilizlerin unuttuğu bir şey var.
Bizim hala amatör kümede top koşturduğumuzu zannettikleri için, deşifre olacaklarını tahmin edemediler.
Bizimkiler, İngilizlerin kurduğu oyunu
çuval gibi kafalarına geçirince işbirlikçi
yerli medya sus pus oldu.
İşte sayın vekilim böyle durumlarda iş size düşecek.
Bunların çevirdiği dolapları çıkıp tek tek
anlatacaksınız, gözümüzü açacaksınız.
• IŞİD kimdir neyin nesidir kim kurdu
hepsini bizim kahve köşelerindeki konuşmalarımız gibi değil, diplomatik bir
dille anlatacaksınız. İngiliz ne demek istediğinizi çoktan anlar merak etmeyin.
• Alttan IŞİD e eleman gönderirken üstten aynı gücün bunları bombaladığını…
• Böylece Avrupa’da yetişmiş ihlaslı Müslümanları kandırarak cepheye sürüp orada öldürmek suretiyle kurtulurken,
geride kalan Avrupalı Müslümanların
da töhmet altında kalıp, suçlu muamelesini gördüğünü bize anlatacaksınız.
Bütün bunları medya yazar mı?
Tabii ki, yazmaz.
Çıkıp anlatacak gözümüzü açacaksınız.
Peki, bunun bedeli olmayacak mı?
• Olacak!
Onu en son söyleyeceğim.
BEYAZ KIL
Bugüne kadar yaşadıklarının bir yanılsamadan ibaret olduğunu bilecek.
Yani kazın ayağının farklı olduğunu, ak
sütün içindeki beyaz kılı biz görmesek
bile o görüp bizi uyaracak.
İNGİLİZ MEDYASI
İşlerin medyanın gösterdiği gibi yürümediğini bilecek.
Medyaya bakıp kanaat sahibi olmayacak.
Medya sizin fikir ve görüşlerinize bakıp
haber yapacak.
Buna örnek olarak İngiliz medyası ve onların yerli işbirlikçileri ile birkaç gündür
yaşadığımız köşe kapmacayı örnek verebilirim.
IŞİD i kuran İngilizler bir yandan onlara
eleman gitmesine göz yumuyor.
Ne göz yumması, teşvik ediyor…
İngilizler Avrupa’dan IŞİD e eleman gönderme işini organize ederken, suçu da
TÜRKİYE ye yıkmaya çalışıyor.
Şeyh Edebali’nin Osman Beye tavsiyelerini başucu yapmış,
Mecelle’in bir kısmını ezbere bilmeniz lazım.
Teşkilat çalışmasını,
Parti disiplinini,
En doğru olduğunu bildiğiniz anda yutkunup susmayı,
Gayri meşru haller dışında,
Lidere tabi olmayı bileceksiniz.
Sayın vekilim!
Bütün bu koşturmalar içinde artık özel
hayatınızın olmayacağını söylememe gerek yok herhalde.
Sadece sizin mi?
Hayır!
Aile efradınızın da artık özel hayatı kalmayacak.
Bunun garantörü de sizsiniz.
Yapamayacaksanız, ailenize söz geçiremeyecekseniz, işin başında iken vaz geçin derim.
İş bu kadarla da kalmayacak.
Bundan önceki hayatınız da hin-i hacette
kullanılmak üzere mercek altına alınacak.
Kritik oylamalarda, memleket meselelerinde, (katılacağınız oylamaların hangisi
memleket meselesi değil ki?) bu geçmişiniz getirilip önünüze konacak.
Aday adayı olurken bu geçmişinizi bir daha düşünün!
Uykusuz geceler geçireceksiniz.
Meclisin sıra kapaklarına kapanıp kestirmeniz size çok görülecek.
Sizin o yoğun çalışma temponuz bile, ‘’Vekillerimiz uyuyor!’’ Suçlamasıyla
medyaya servis edileceğini unutmayın.
Seçmenleriniz sizi ziyarete gelecek.
Onların bürokratik işlerini, hastane, tayin vb. problemlerini çözecek, sonra meclis lokantasında ağırlayıp ücreti siz ödeyeceksiniz.
EVET-HAYIR
Satranç aynı satranç olmadığı gibi, dışarda bildiğiniz ‘Evet’ ve ‘Hayır’ lar da aynı
olmayacak.
Meclisteki birçok ‘Evet’ aslında ‘Hayır’ dır.
‘Hayır’ da ‘Evet’tir.
Örnek olarak, bir parti çıkıp ‘Biz özgürlüklerden yanayız, demokrasiden yanayız…’’ diyecek. Katiyen inanmayın.
O sadece kendi müntesiplerine özgürlük
istiyor.
Demokrasi, laiklik vs. isteyenler de aynı
şekilde…
Her kes kendi anladığı Demokrasi, laiklik ve özgürlükleri istiyor. Bu kelimelerin
sözlük anlamına bakıp sakın aldanmayın.
Devletler de öyle.
‘’Biz teröre karşıyız!..’’ diyecekler. Sakın inanmayın.
‘’Kör olası hanede evladı iyal var’’ deyip,
diplomatik ciddiyetinizi muhafaza edeceksiniz.
Yoksa her kes biliyor;
ABD nin, İsrail’in, İngiltere’nin,
Almanya’nın terörsüz bir dünya istemediğini…
Terörün silah, para, eğitim ve medya destekçilerinin bizatihi kendileri olduğunu
bilecek ama ‘boğaz dokuz boğumdur’ deyip susacaksınız.
Ta ki, sırası gelene kadar…
Deniz Baykal’ın başında bulunduğu parti
1 Mart tezkeresine ‘Hayır!’ dedi ya.
O tarihten sonra Deniz Baykal’ın başı bir
türlü beladan kurtulmadı.
ABD Deniz Baykal’ı harcamak için sinsi
planlar geliştirdi.
Ve ilk fırsatta da harcadı.
Neden?
Çünkü ABD o partinin böyle ‘’Milli’’ bir
duruş sergileyeceğini beklemiyordu.
İktidar partisinin ‘Hayır’ Ana muhalefetin ‘Evet’ demesi gerekirdi ama tam tersi oldu.
Türkiye büyük bir badireyi ‘Evet’ le
‘Hayır’ın yer değiştirmesi sonucunda atlattı.
LOĞOĞLU VE NAZLIAKA
Peki, bu kanıya nasıl vardık?
Deniz Baykal’ın Genel Başkanlıktan nasıl
uzaklaştırıldığına girmeyeceğim.
Ancak ABD ye ‘Hayır’ diyen bu partinin
üst üste ABD ye gidip özür dilediğini,
Ülkesini defalarca ABD ye şikâyet ettiğini biliyoruz.
En son bu partinin dış politikasına yön veren milletvekillerinden Loğoğlu ve Nazlıaka ABD dış işleri bakanına bir mektup göndererek, yine ülkemizi şikâyet etmiştir.
Şimdi siz kalkıp o partinin ‘Hayır’ dediğine bakıp ‘Evet’ ini görmezseniz, ak sütün
içinde beyaz kılı görmemiş olursunuz.
TABUREYE TEKME ATMAK
Böyle milli bir duruş sergileyip karşılığı
olmayacak mı diye sormuştum.
Şimdi cevabını veriyorum.
Temennimiz olmaması…
Ama olacak şekilde hazır olmalısınız.
Siz ülkemizi böyle fedakârca temsil edip
de, sizi rahat bırakacaklarını mı zannediyorsunuz?
Her türlü entrika ile karşılaşabilirsiniz.
Hatta bir gün: (Hafazanallah-Allah göstermesin)
‘’Ya canınız, ya devletiniz’’ diye, iki seçenekten biri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Böyle bir durumda Kelime-i Şahadet getirip başınızı giyotine veya kimsenin çekmesine fırsat vermeden, tekmeyi tabureye
vurmayı göze alıyorsanız, ‘’Oylarımız size
helal u hoş olsun!’’ deriz.
Yarışmaya girecek tüm aday kardeşlerime
üstün başarı dileklerimle.
Yolunuz açık olsun. //
İMTİYAZ SAHİBİ
Erne Gazetecilik
ve Matbaacılık Ltd. Şti.
GENEL MÜDÜR
Halil Gölve
GENEL KOORDİNATÖR
Erol Çakır
KİTAP KÜLTÜR ÖZEL HAYAT
Yaklaşık 150.000 kişiyi temsilen mecliste
bulunacağınıza göre, sizin en az 150 kitap
okumuş biri olmalısınız.
Bu kitapların arasında siyaset ilminin başucu kitaplarından birisi olan ‘’El Ahkamus-Sultaniyye’’ yi okumuş olmalısınız.
Farabi nin ‘’Medinetül Fazıla’’ sı,
İbn-i Haldun’un ‘’Mukaddimesi’’ si
Platon’un ‘’Devlet’’ i
A.Hamdi Tanpınar’ın ‘’Huzur’’ unu okumuş,
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Abidin Koçoğlu
YAYIN DANIŞMANLARI
Necmettin Çakmak
Metin Öztürk
HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Adem Yıldırım
Av. Ömer Geyik
GÖRSEL YÖNETMEN
Enis Ak
www.212haber.com
BÖLGESEL SÜRELİ YAYIN
Adres: Deposite AVM
A-1 Blok Kat: 3 No: 304
Başakşehir/İstanbul
Telefon: (0 212) 486 39 36
Web: www.212haber.com
e-mail: [email protected]
Baskı: İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. Merkez
Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11/
A41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (212) 454 30 00
Gazetemiz basın ve meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Yayınlanan köşe yazılarından
yazarları sorumludur. Reklamların
sorumluluğu reklam verene aittir.
GAZETEMİZ ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMAKTADIR
14
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
‘Kafalardaki soru işaretlerini
SİLECEĞİZ’
MEVLÜT UYSAL,
GÖLET PROJESİNİ
ANLATTI
Başakşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, Bahçeşehir Gölet
Rekreasyon Projesini Bahçeşehirlilere anlattı. Uysal, “Bu proje
yeni bir proje değildir. 2010
yılında şekillendi, 2011 yılında da fiilen adım attık. Benzeri
olmayan bir çalışmadır. Projenin
toplam maliyeti 600 milyon lira
civarındadır. Bu proje sadece
Bahçeşehir’e değil, Avrupa yakasına hitap edecek bir çalışmadır.
İstanbul’daki ilçe belediyeleri
arasında en büyük projedir.” diye
konuştu.
B
$û$.û(+ú5 Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Bahçeşehir Gölet Rekreasyon
Projesini Bahçeşehirlilere anlattı. Aralarında Başakşehir Belediyesi Meclis
Üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri, STK
temsilcileri, iş adamları, mahalle
muhtarları, blok yöneticilerinin de yer
aldığı yemekli toplantı, Bahçeşehir’de
gerçekleştirildi. Toplantıya, Başkan
Uysal’ın yanı sıra Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları; Nurettin
Ertemel, Hatice Demiralay ve Murat
Şahin’de katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları; Nurettin Ertemel, “Gölet projesi ile ilgili gündem ortaya çıkınca bilgi
yoğunluğu nedeni ile Bahçeşehirli arkadaşlarımız, burada yatırım yapmış
olan semt sakinlerimizin aklı karıştı.
Her bir ağızdan farklı söylemler olunca bizde bir toplantı yapmak ihtiyacı
hissettik. Belediye Başkanımızın
ağzından, birinci ağızdan projemizi
dinleyeceğiz. Bir sohbet ortamında
buradan çıkarken kafamızdaki soru
işaretlerinden arınmış olacağız” dedi.
BSM
Tekvando’da
‘İSTANBUL’DAKİ İLÇE
BELEDİYELERİ ARASINDA
EN BÜYÜK PROJEDİR’
Uysal, toplantıda yeşil alanları, yürüyüş yolları, çocuk parkları ve sosyal
donatı alanları ile Bahçeşehir Gölet’i
iki katına çıkaracak olan büyük
projeyi anlattı, “Projemizi ilçemize
billboard çalışması ile duyurduk,
bundan sonrada broşürlerimiz ile ev
ev duyuracağız. Proje ile ilgili yanlış
bilgilendirmeler yapıldı. Gölet projesi
yeni bir proje değil. Proje 2010 yılında
şekillendi, 2011 yılında da fiilen adım
attık. 1550 dönümlük bir projedir.
Gölet projesi İstanbul’da yapılamayacak, benzeri olmayan bir çalışmadır.
İlçe belediyesi olarak bu projeye 90
milyon lira ödedik. Projenin toplam
maliyeti 600 milyon lira civarındadır.
Bu proje sadece Bahçeşehir’e değil,
Avrupa yakasına hitap edecek bir çalışmadır. İstanbul’daki ilçe belediyeleri
arasında en büyük projedir.”
Gölet projesine nasıl başlandığını da
anlatan Başkan Uysal, sözlerini şöyle
sürdürdü, “Boğazköy’de üst birliğin
rekreasyon alanları belediye üzerine
geçince tamamı üzerinde bir çalışma
yapmaya karar verdik. Süzer grubunun gölet bölgesinde mülkiyetleri
vardı, görüşmelerimizde bize destek
oldular. Belediye olarak 2011 yılında
60 dönümlük yeri m2’sini 280 TL.’ye
satın aldık. Yani maliyetinin 3’de 1’i fiyatına mülkiyeti satın almış olduk. Bu
karar meclisimizde oy birliği ile aldığı
bir kararla satın alındı. Bu gelişmenin
ardından Bahçeşehirli vatandaşlarımıza projemizi anlattık, düşüncelerini
aldık, onlarda bize destek verdiklerini söylediler. Mesa’nın da bölgede
mülkiyetleri vardı, görüşmeler yaptık.
Mesa o dönemde bize destek olacağını söyledi. Daha sonraki süreçte
ise projeye karşı durdu. Hatta kendi
yerlerine imar çıkartmaya çalıştı.
İmar tadilatlarını iptal ettirmek için
pek çok yetkili ile görüştük ve tadilatı
iptal oldu. Kalan 22 dönümlük kısım
üzerindeki imarlarında ise uzlaşma
yoluna gittik, onların yerlerini de 117
dönümlük yeri 37 milyona satın aldık.
Satın alma süreci 2014’de de devam
etti. Gölet bölgesindeki mülkiyet
problemlerini bu şekilde hallettik.”
‘PROJE İKİ ETAPTA
YAPILACAK’
Projeyi iki etapta yapacakları bilgisini de veren Belediye Başkanı Uysal,
“Projeyi önce bütün olarak düşünüyorduk fakat Boğazköy kısımda mülkiyet problemleri hala çözülemediği
için çalışmayı iki etapta yapmaya karar verdik. Projenin ilk etabı kurban
kesim alanında aşağıya kadar kısımda
olacak. Diğer kalan bölümleri de arsa
problemleri çözüldükçe parça parça
yapacağız” dedi.
Gölet projesindeki maliyetle ilgili bilgi veren Başkan Uysal, “İSKİ bölgede
dere ıslahı yapıyor. Yapılan dere ıslahı
gölet projemize uymayan bir çalışma,
bu nedenle İSKİ ile görüşerek su debisini koruyarak biz yapacağız, dedik.
Yapılacak ıslah çalışmamız yapacağımız projeye görsel de bir güzellik ve
fonksiyon kazandıracak. Elbette bu
projemizin maliyetini yükseltecektir.
Rekreasyon alanlarında %5’lik imar
hakkı var. Bu imar hakkını vererek
projemizin maliyetini karşılayacağız.
Burada kötüye kullanımı engellemek
içinde teknik önlemler alacağız. Bahçeşehirlinin hakkını koruyacağız.”
Çanakkale’ye özel albüm
şampiyon
çıkarttı
‘PROJE YARIŞMASI
YAPACAĞIZ’
Uysal, Gölet projesi rekreasyon
ƉƌŽũĞƐŝŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞLJĞƌĂůĂĐĂŬůĂƌŦ
ŝƐĞƔƂLJůĞĂŶůĂƴ͗͞WƌŽũĞŵŝnjŝƂĚƺůůƺ
ƉƌŽũĞLJĂƌŦƔŵĂƐŦŝůĞLJĂƉĂĐĂŒŦnj͘WƌŽũĞŵŝnjƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦďŝƌƉƌŽũĞŽůƐƵŶ
ŝƐƟLJŽƌƵnj͘WƌŽũĞŵŝnjŝůĞŝůŐŝůŝďŝƌƐĂLJĨĂ
ŽůƵƔƚƵƌĚƵŬ͘'ƂůĞƚŝĕŝŵĮŬƌŝŵǀĂƌ
ĚŝLJĞŶůĞƌƉƌŽũĞĚĞŽůŵĂƐŦŶŦŝƐƚĞĚŝŬůĞƌŝƔĞLJůĞƌŝďŝnjĞďƵƌĂĚĂŶďŝůĚŝƌĞďŝůĞĐĞŬůĞƌ͘DĂŬƵůŽůĂŶƚĂůĞƉůĞƌŝƉƌŽũĞ
ƔĂƌƚŶĂŵĞƐŝŶĞŬŽLJĂĐĂŒŦnj͘WƌŽũĞŶŝŶ
ŝŵĂůĂƨŶĂϮϬϭϱLJŦůŦŶĚĂĮŝůĞŶďĂƔůĂŵĂLJŦƉůĂŶůŦLJŽƌƵnj͘WƌŽũĞLJŝLJĂƉĂƌŬĞŶ
ŚŦnjůŦƚƌĞŶ͕ŵĞƚƌŽďƵďƂůŐĞLJĞŐĞůĞĐĞŬ
ĚƺƔƺŶĐĞƐŝŝůĞƉƌŽũĞŵŝnjŝƉůĂŶůĂĚŦŬ͘
7ƐƚĂŶďƵů͛ƵŶĚŝŒĞƌďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞŶ
ĚĞďƵƌĂLJĂŝŶƐĂŶůĂƌŐĞůĞďŝůĞĐĞŬ͘
sĂƚĂŶĚĂƔůĂƌŦŵŦnjŦŶĂůĂŶŦŶƚĂŵĂŵŦŶĚĂŐĞnjĞďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶƐĂŚŝůŬĞƐŝŵůĞƌŝŶĚĞŬŝŐŝďŝůĂƐƟŬƚĞŬĞƌůĞŬůŝĂƌĂĕůĂƌ
ĚƺƔƺŶƺLJŽƌƵnj͕ĕŽĐƵŬƉĂƌŬůĂƌŦ͕LJƺƌƺLJƺƔĂůĂŶůĂƌŦ͕ƌĞŬƌĞĂƐLJŽŶĂůĂŶůĂƌŦ
ĚƺƔƺŶƺLJŽƌƵnjͬͬ͟
%$+d(û(+ú56325DĞƌŬĞnjŝ͕dĂĞŬǁŽŶĚŽ
ŶĂĚŽůƵzŦůĚŦnjůĂƌŦbĂŵƉŝLJŽŶĂƐŦ͛ŶĚĂϯ͘
ĕŦŬĂƌƴ͘ĂŚĕĞƔĞŚŝƌ^ƉŽƌDĞƌŬĞnjŝ͛Ŷŝ
ƚĞŵƐŝůĞŶϮϬϭϰͲϮϬϭϱ^ƉŽƌƐĞnjŽŶƵ
dĂĞŬǁŽŶͲŽdƺƌŬŝLJĞ&ŝŶĂůŝ͛ŶĞŬĂƨůĂŶ
,ĂŶĚĞŬLJŽů͕ϯϳŬŐ͛ĚĂdƺƌŬŝLJĞƺĕƺŶĐƺƐƺŽůĚƵ͘dƺƌŬŝLJĞdĂĞŬǁŽŶĚŽ&ĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵƚĂƌĂķŶĚĂŶ^ŝǀĂƐ͛ƚĂĚƺnjĞŶůĞŶĞŶ
dƺƌŬŝLJĞbĂŵƉŝLJŽŶĂƐŦ͛ŶŦŶƐŽŶĂLJĂŒŦŶĂ
ϯϯŝůĚĞŶϮϲϮƐƉŽƌĐƵŬĂƨůĚŦ͘ŶĂĚŽůƵzŦůĚŦnjůĂƌdƺƌŬŝLJĞbĂŵƉŝLJŽŶĂƐŦ͛ŶŦŶ
ƐŽŶĂLJĂŒŦŽůĂŶLJĂƌŦƔŵĂĚĂƌĂŬŝƉůĞƌŝŶŝ
LJĞŶĞƌĞŬƺĕƺŶĐƺůƺŬĞůĚĞĞĚĞŶ,ĂŶĚĞ
ŬLJŽů͕ƔĂŵƉŝLJŽŶĂƂŶĐĞƐŝŶĚĞ7ƐƚĂŶďƵůbĂŵƉŝLJŽŶƵŽůĂƌĂŬŬĂƨůŵĂLJĂŚĂŬ
ŬĂnjĂŶĚŦ͘ŬLJŽů͕ƵƌƐĂ͕DƵĚĂŶLJĂ͛ĚĂǀĞ
ƐŽŶƌĂĚĂ7njŵŝƌŽƌŶŽǀĂ͛ĚĂƐŽŶŽůĂƌĂŬ
ƚĂ^ŝǀĂƐ͛ƚĂĂŚĕĞƔĞŚŝƌ^ƉŽƌDĞƌŬĞnjŝ͛Ŷŝ
ƚĞŵƐŝůĞƫ͘ŶĂĚŽůƵzŦůĚŦnjůĂƌŦdƺƌŬŝLJĞ
bĂŵƉŝLJŽŶĂƐŦ͛ŶĚĂƺĕƺŶĐƺůƺŬŝůĞŐƺŵƺƔ
ŵĂĚĂůLJĂŶŦŶƐĂŚŝďŝŽůĚƵ͘
‘BAŞARI SÜRPRİZ OLMADI’
ĂƔĂƌŦůŦdĂĞŬǁŽŶĚŽĐƵLJƵLJĞƟƔƟƌĞŶZĂŵĂnjĂŶƵĚĂŬ͕ďĂƔĂƌŦŶŦŶƐƺƌƉƌŝnjŽůŵĂĚŦŒŦŶŦƐƂLJůĞĚŝ͘ƵĚĂŬ͕͞ŝnjďƵƐŽŶƵĐƵ
ďĞŬůŝLJŽƌĚƵŬ͘ƵƐŽŶƵĕďŝnjĞƐƺƌƉƌŝnj
ŽůŵĂĚŦ͘7ŶƔĂůůĂŚďĂƔĂƌŦůĂƌŦŵŦnjĂƌƚĂƌĂŬĚĞǀĂŵĞĚĞĐĞŬ͘ŝnjĞďƵŝŵŬąŶůĂƌŦƐĂŒůĂLJĂŶ
ĂƔĂŬƔĞŚŝƌĞůĞĚŝLJĞƐŝ͛ŶĞǀĞĂŚĕĞƔĞŚŝƌ
^ƉŽƌDĞƌŬĞnjŝ͛ŶĞƚĞƔĞŬŬƺƌƺďŝƌďŽƌĕďŝůŝƌŝnj͟ĚĞĚŝͬͬ͘
Başakşehir Belediyesi Çanakkale Savaşı’nın 100. Yıl dönümünde bir ilke imza atarak kutlu
savaş için yakılmış ağıtları bir albümde toplayarak, düzenlenen özel bir programda tanıttı.
%$û$.û(+ú5 Belediyesi’nin 18
Mart Çanakkale Zaferi’nin 100.
Yıldönümü için düzenlediği anma
etkinliklerini görkemli bir programla
tamamlandı. ‘Ana Benim Geleceğim
Kalmadı’ albümünde bir araya getirilen
Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri
Başekşehir Belediyesi’nin düzenlediği
Çanakkale Özel programında ilk defa
duyuruldu. Programda, Türk Halk
Müziği sanatçısı “Necdet Kaya” tarafın-
dan bestelenip yorumlanan türkülere
Şair-Yazar İbrahim Sadri’nin okuduğu
şiirlerle eşlik etti.
Başakşehir Emin Saraç Kültür
Merkezi’nde düzenlenen özel programa
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, eşi Hatice Uysal ile birlikte
katıldı. Programa Başkan Uysal’ın yanı
sıra Başkan Yardımcıları Haluk Dikbaş,
Murat Şahin ve çok sayıda ilçe sakini
katıldı.
‘ALBÜM
ARAŞTIRMACILARIMIZA
IŞIK TUTACAK’
Bu akşam özel bir konsept ile bir
aradayız, çok heyecan verici diyerek
sözlerine başlayan İbrahim Sadri, “Çanakkele sadece bizim için değil insanlık
tarihinin gördüğü en büyük destandır. Askerlerimizin öle öle bıktırarak
kazandığı bir zaferdir. Yakın geçmişe
kadar hakkını teslim edemediğimiz
bir zaferdi. Anlama değerini verme
anlamında son yıllarda çok şükür ki ilgi
arttı. Yazılı edebiyatımız da Mehmet
Akif ’in yazdıkları dışında fazla bir eser
de yoktur. Sanatçı dostum Necdet Kaya,
bu yıla değil bundan sonraki yıllara
damga vuracak bir albüme imza attı. Bu
albümde Başakşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Mevlüt Uysal’ın çok katkısı
var, çok teşekkür ediyoruz. Bu albüm
bundan sonraki yıllarda araştırmacılarımıza şevk vereceğini ışık tutacağını
düşünüyorum.
‘AĞIT YAKMA BİZİM
KÜLTÜRÜMÜZE HASTIR’
Türk Halk Müziği Sanatçısı Necdet
Kaya ise albümün hikâyesini şöyle
anlattı, “ Çanakkale savaşı ile ilgili pek
çok ağıt vardı ama zamanla pek çoğu
kayda geçirilemeden kayboldu. Dilerim
ki ilerleyen zamanlarda bu kaybolan
ağıtlarda gün yüzüne çıkar. Yıllarca
söylediğimiz Çanakkale türkülerinin
hemen hemen hepsi seferberlik türküleri. 250 binin üzerinde kayıp verdiğimiz
bir savaşa ait ise türkü yok. Bu nedenle
bende araştırmaya başladım. Savaşı ve
cepheyi konuşurken arda kalan yıkımı
da, evladını, eşini, kardeşini kaybedenleri de konuşmak gerekiyor. Bu ağıtları
araştırıp buldum ve besteledim. Ağıt
yakma bizim kültürümüze hastır. Bu
ağıtların hikâyelerini okumaya başladığımda çok etkilendim. Ağıtlar birbirine
uygun cümlelerden oluşmuyor, bize
bir tarih anlatıyor. Bundan sonra ben
ne kadar iş yaparsam yapayım hiçbir
albümün bu çalışmanın üstüne çıkamayacak.’ //
İSTOÇ 31. ADA NO: 21
DEVREN
SATILIK
LOKANTA
TEL: 0532 303 60 54
www.212haber.com
EMLAK
4 bin konutluk dev projenin
yeni halkası lanse edildi
KİPTAŞ’ın Bahçeşehir’de inşasına
devam ettiği 4 bin konutluk Vaditepe projesinin yeni halkası Vaditepe Gölevleri, Binres İnşaat’ın
yatırımlarıyla hayata geçiriliyor.
24 Mart Salı günü düzenlenen
basın toplantısıyla birlikte lanse
edilen Vaditepe Gölevleri’nde 357
konut ve 52 ticari ünite yer alacak.
K
ú37$û güvencesiyle Binres İnşaat
tarafından hayata geçirilen Vaditepe
Gölevleri, Bahçeşehir’in en gözde projesi Vaditepe’nin yeni bir halkası olarak
lanse edildi.
Mimarisi ve proje özellikleriyle bölgenin en başarılı projeleri arasında öne
çıkan Vaditepe Gölevleri, İstanbul’un
en çok değer kazanan noktalarından
Bahçeşehir’de yükseliyor.
Son derece planlı bir şekilde gelişen
Bahçeşehir’in merkezinde, kesintisiz
göl manzarasına hakim bir alanda
konumlandırılan, Bahçeşehirin ana
yoluna cepheli cadde dükkanlarıyla dikkat çeken Vaditepe Gölevleri
şimdiden yatırımcılar tarafından talep
almaya başladı.
18 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde
inşasına başlanan projede 357 konut ve
52 ticari ünite yer alıyor.
Proje bitiminde yaklaşık 1.000 kişinin
yaşayacağı Vaditepe Gölevleri’nde
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri
yer alıyor. Maksimum kullanım alanı
sağlamak amacıyla tasarlanan daireler
69 ila 234 metrekare arasında değişen
büyüklüklere sahip.
LANSMAN DÖNEMİNE
ÖZEL FIRSATLAR
Gayrimenkul yatırımı açısından
yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir
bölge olarak öne çıkan Bahçeşehir’in
en yeni projesi Vaditepe Gölevleri,
yüksek yatırım potansiyeliyle de yoğun
ilgi görüyor.
Lansman dönemine özel olarak sunulan avantajlı ödeme planlarına ek
olarak, bölgeye ve proje donatılarına
kıyasla fiyatlar kısa bir süreliğine ekonomik oranlarda tutuluyor.
120 aya kadar uygun banka faiz oranlarıyla kredi kullanılabilen, kendi bünyesinde 0 faiz 24 aya kadar vade imkânı
ve çeşitli ödeme planları olan projede,
199 bin TL’den başlayan fiyatlarla daire
sahibi olmak mümkün.
Bahçeşehir Gölü manzaralı peyzaj ve
sosyal yaşam alanlarına sahip proje
estetik mimarisiyle de dikkat çekiyor.
Özgüven Mimarlık’ın imzası bulunan
projede, mini golf, yürüyüş yolları,
bay-bayan fitness salonu, kapalı havuz,
spor sahaları ve oyun alanları gibi
sosyal donatılar yer alıyor.
Ulaşım açısından da avantajlı bir
konumda yer alan Vaditepe Gölevleri;
TEM Otoyolu’nun yanı başında, Bahçeşehire 2019 başında gelmesi planlanan ve yapımına başlanan Marmaray
ve Metro hatlarının yanı başında
bulunuyor. Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal
İstanbul’un muhtemel güzergâhına da
çok yakın bir lokasyonda bulunan proje son derece değerli bir noktaya sahip.
İnşaat çalışmalarının başladığı Vaditepe Gölevleri’nde teslimler ise 2017’nin
Eylül ayında yapılacak. //
(()%)-FÿK9F2015
()
) % )- FFÿÿÿK9
K9F2015
K9
15
16
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
ZEYTİNBURNU
hamsiye doydu
ú1
/
$
9
ú
7
6
(
)
(=
0
/
ú
d
(
*
=
9$
$'5(6ú
18
5
8
%
1
ú
7
<
=(
ĞLJƟŶďƵƌŶƵĞůĞĚŝLJĞƐŝ͕ďƵLJŦůŝŬŝŶĐŝƐŝŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞŶŐĞůĞŶĞŬƐĞůZĂĚLJŽ&ĞƐƟǀĂůŝ͛ŶĚĞ͕ƵůƵƐĂůǀĞLJĞƌĞůƌĂĚLJŽ
ŬĂŶĂůůĂƌŦŶŦĂŒŦƌůĂĚŦ͘&ĞƐƟǀĂůůĞĂLJŶŦŐƺŶĞĚĞŶŬŐĞƟƌŝůĞŶƔƂůĞŶĚĞ͕ϮϱďŝŶŬŝƔŝLJĞŚĂŵƐŝǀĞĕŝŒŬƂŌĞŝŬƌĂŵĞĚŝůĚŝ͘
B
ú1/(5&(9$7$1'$û,1 akın ettiği
festivalde, TRT Kent FM, Star
FM, Kral FM, Best FM, Show
Radyo, Radyo Viva gibi birçok
ulusal ve yerel radyo kanalları
canlı yayın gerçekleştirdi. TRT
Kent FM’den Fatih Mühürdar’ın,
canlı yayın konuğu olan Zeytinburnu Belediyesi Başkanı
Murat Aydın, yaptığı konuşmada,
“Yetkiyi Zeytinburnu halkından
aldık. Bir faniye yaşayabileceği en
onurlu görevi tebliğ eden Zeytin-
burnu halkına, teşekkür ediyorum.” dedi. Radyo Festivali, Show
Radyo’dan Aslıhan Saraçoğlu’nun
Aslıhan’la Dakikalar adlı programıyla devam etti.
Mahmut Tuncer’in türküleriyle
kalabalığı coşturduğu festivalde,
binlerce vatandaş kol kola halay
çekti. Hamsi Şöleni’nin vazgeçilmezi olan kemençe eşliğinde
horon tepen kalabalık hep bir
ağızdan türkülere eşlik etti.
İstanbul’un birçok semtinden
vatandaşı ağırlayan Zeytinburnu
Belediyesi, festivalde, 25 bin kişiye
hamsi ve çiğ köfte ikram etti.
KENDİMİZİ KARADENİZ’DE
HİSSETTİK
KARADENİZ MÜZİKLERİ
EŞLİĞİNDE GÜLDÜK EĞLENDİK
AZİME CAN
Hamsi festivali için geldik buraya. Belediyemizin yapmış olduğu festivali çok beğendik. Bol
bol hamsi yedik. Bugün Karadeniz’de hissettik
kendimizi. Her şey çok güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
MUZAFFER YILMAZER
Geçen yıl da katıldım festivale. Hamsi çok lezzetliydi. Karadeniz müzikleri eşliğinde güldük
eğlendik. İstanbul’a baharın geldiğini hissettik. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Murat
Aydın’a çok teşekkür ederiz.
Dokuz gün boyunca, Show Radyo,
Star FM, Kral FM, Best FM, TRT
Kent FM, Damla FM gibi 20’ye
yakın ulusal ve yerel radyo kanallarının canlı yayın yağacağı Radyo
Festivali, 4-5 Nisan günü 20 bin
kişilik Rumeli Böreği ve Türkistan
Pilavı Şöleni ile devam edecek.
HAMSİNİN LEZZETİ BUGÜN
DAHA FARKLIYDI
NİHAT ÇAKIR
Arkadaşlarımla katıldık festivale. Hamsinin
lezzeti bugün daha farklıydı. Keşke her gün
festival olsa. Çok güzeldi bizim için. Bol bol
eğlendik. Horon teptik. Bu feztivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum.
Çınarlılar üniversite yolunda!
Çınar Koleji, öğrencilerini Türkiye’nin en iyi
üniversitelerine yerleştirmek için sistemli ve
yoğun bir üniversiteye
hazırlık programı ile çalışmaya devam ediyor.
gø5(1&ú/(5ú1ú Türkiye’nin en iyi
üniversitelerine yerleştirmek için
sistemli ve yoğun bir üniversiteye
hazırlık programı ile çalışmaya devam eden Çınar Koleji, öğrencilerine
hayatlarına verecekleri yön konusunda kılavuzluk yaparak, hedeflerini
belirlemede onlara rehberlik ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında alanında
başarılı kişiler ile öğrenciler buluş-
turuluyor. Çınar Koleji, öğrencilerin
meslek seçimlerine destek vermek ve
motivasyonlarını artırmak amacıyla
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Fakültesi Öğretim
üyesi Prof. Dr. İbrahim Altunbaş’ı
konuk etti. Öğrencilerin başarısında büyük önemi olan iç motivasyon kaynaklarını keşfetmeleri için
bilgiler veren Altunbaş, üniversite
yaşamıyla ilgili de deneyimlerini de
öğrencilerle paylaştı.
Çınar Koleji’nden aldığı akademik
alt yapıyla, Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumlarından mezun
olacak olan öğrenciler, hem başarılı hem de erdemli bireyler olarak,
geleceği şekillendirmeye devam
edecek. //
G Ü N DEM
www.212haber.com
()%)-FÿK9F2015
17
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tokatlılarla buluştu
ƵŵŚƵƌďĂƔŬĂŶŦZĞĐĞƉdĂLJLJŝƉƌĚŽŒĂŶ͕^ŝŶĂŶƌĚĞŵ^ƉŽƌ^ĂůŽŶƵ͛ŶĚĂ
ĚƺnjĞŶůĞŶĞŶ͞dŽŬĂƚůŦůĂƌƵůƵƔŵĂƐŦ͟ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶĞŬĂƨůĚŦ͘
C
80+85%$û.$1, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda
düzenlenen “Tokatlılar Buluşması”
etkinliğinde yaptığı konuşmada,
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle Türkiye’de yeni bir döneme
ilk adımın atıldığını belirtti.
7 Haziran’da 25. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi’nin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Cumhuriyet
tarihimizin yeni bir dönemine ilk
adımı attık. Artık Cumhurbaşkanını,
Cumhurbaşkanımızı siz seçtiniz, millet seçti. Parlamenter sistem artık bekleme odasına girmiş bulunuyor. Yeni
Türkiye’nin ilk işareti 10 Ağustos’tu.
Şimdi önümüzde 7 Haziran’da bir seçim var. Bu seçimi yeni Türkiye yolunda yeni anayasa ve başkanlık sistemi
için bir fırsata dönüştürmeliyiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi
2023 hedeflerine ulaştırarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu
mücadelede milletimiz yanımızda.
Hamdolsun bu mücadelede Tokatlı kardeşlerimiz yanımızda” diye
konuştu.
“Bize eğilmek yakışmaz biz sadece rükuda eğiliriz, başka yerde asla” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam
etti: “Coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz yanımızda, bize bu yeter. Gerisi
kader. Çanakkale’yi de, Kut’ül Ammare
ile başlayıp Kurtuluş Savaşı ile devam
eden bir mücadele döneminin sonunda cumhuriyetimizi kurduk. Eksiğiyle,
fazlasıyla, hatasıyla, sevabıyla son
devletimizi 92 yıldır yaşattık, inşallah
ilelebet yaşatacağız. Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan 16
yıldız, 2200 yıllık devlet geleneğimizi
temsil ediyor. Dünya değiştikçe, şartlar
değiştikçe devletlerin de milletlerin de
bu değişime uygun şekilde kendilerini
yenilemeleri, daha ileriye götürmeleri
gerekiyor. Herkesin ilerlediği yerde siz
mevcudu korumanın çabasına girerseniz, aslında geriye düşmüş olursunuz,
bu durumu kabullenmiş olursunuz.”
“400 MİLLETVEKİLİNİ
VERMEYE HAZIR MIYIZ?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
darbe dönemlerinde yerinde saymanın
da ötesinde, geriye gittiğini ve dönemlerde pek çok fırsattan olarak benzeri
şartlarda yola çıkan başka ülkelerin
gerisine düştüğünü söyledi.
Artık darbeler, vesayetler döneminin
geride kaldığını aktaran Erdoğan,
“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Cumhuriyet tarihimizin yeni bir dönemine ilk
adımı attık. Artık Cumhurbaşkanını,
Cumhurbaşkanımızı siz seçtiniz, millet seçti. Parlamenter sistem artık bekleme odasına girmiş bulunuyor. Yeni
Türkiye’nin ilk işareti, 10 Ağustos’tu.
Şimdi önümüzde 7 Haziran’da bir
seçim var. Bu seçimi yeni Türkiye
yolunda yeni anayasa ve başkanlık
sistemi için bir fırsata dönüştürmeliyiz” dedi. //
18
G Ü N DEM
()%)-FÿK9F2015
www.212haber.com
Alternatif turizm ailesinin en yeni oteli:
Akropol Resort
Her geçen gün büyüyen Türkiye turizm pazarında son dönemlerde
büyük bir ivme yakalayan Alternatif Turizm sektörü yeni bir tesise
daha kavuştu. Alanya Kestel’ de misafirlerini ağırlamaya hazırlanan
alternatif turizmin en yeni otelinin adı ise Akropol Resort Otel.
H
ER GEÇEN GÜN büyüyen Türkiye turizm
pazarında son dönemlerde büyük bir
ivme yakalayan Alternatif Turizm
sektörü yeni bir tesise daha kavuştu.
Alanya Kestel’ de misafirlerini ağırlamaya hazırlanan alternatif turizmin
en yeni otelinin adı ise Akropol Resort
Otel.
Farklı alternatifler sloganıyla sezona
start vermeye hazırlanan Akropol Resort Otel ayrı bay-bayan havuzları, çocuk havuzları, kapalı açık havuzlar gibi
farklı seçenekleri içerisinde barındırıyor. Farklı oda seçenekleri, ekonomik
fiyat alternatifleri, aktivite programları
ve seslendiği kitle itibariyle sektörü yatay anlamda büyütmesi beklenen otel,
alternatif turizm sektörüne de yeni bir
soluk getiriyor.
BU YAZ FARKLI BİR
ALTERNATİFİNİZ VAR
Her ne kadar alternatif turizm
sektörü büyümeye ve misafirlerine
daha iyi imkanlar sunmaya devam
etse de şüphesiz ki sektör tesis sayısı
bakımından Türkiye turizm ağının
henüz büyük bir parçasını oluşturmuyor. Bu durum ise alternatif
turizm tüketicisinin her yıl aynı
otellerde tatil yapması anlamına geliyor. Konuya bu şekilde bakıldığında
ise Akropol Resort Otel alternatif
turizm kitlesi için yeni bir tatil
alternatifi anlamına geliyor. Akropol
Resort’ Otel’in Genel Müdürü Ruhat
Ülgen Cengiz konuyla alakalı yaptığı
açıklama da, “ Biz farklı alternatifler sunma vaadiyle yola çıkarken
misafirlerimize sadece farklı bir tesis
de tatil yapmayı vaad etmiyoruz.
Otelimizde alternatif turizmin en
kapsamlı hizmet ağını kuruyoruz.
Bay bayan ayrı havuzları sektördeki
her otelde bulmak mümkün, fakat
gerçekten özel ve butik denilebilecek
bir hizmeti, kişiye özel güleryüz ve
samimiyet sunabilen otel bulmak
çok zor. İşte biz bu yaz Alanya’ da bu
tatil anlayışıyla misafirlerimize farklı
alternatifler sunmayı amaçlıyoruz.
Ayrıca her sosyo-ekonomik ve sosyokültürel sınıftan insanımız tatil yapabilsin ve insanlarımızın tatil kültürü
sadece bay bayan ayrı havuzlardan
ibaret kalmasın diye 2015 fiyatlarımızı oldukça ekonomik tuttuk. Fiyat
noktasında da insanlarımıza farklı
alternatifler sunuyoruz” dedi.
EN AVANTAJLI ÖN ÖDEME KAMPANYASI
dĂƟůƐĞnjŽŶƵŶLJĂŬůĂƔƨŒŦǀĞĞƌŬĞŶƌĞnjĞƌǀĂƐLJŽŶĚƂŶĞŵŝŶĞŐŝƌŝůĞŶĚƂŶĞŵĚĞĂůƚĞƌŶĂƟĨƚƵƌŝnjŵŽƚĞůůĞƌŝĚĞĮLJĂƚůĂƌŦŶŦǀĞŬĂŵƉĂŶLJĂůĂƌŦŶŦĚƵLJƵƌŵĂLJĂďĂƔůĂĚŦ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƂŶƂĚĞŵĞŬĂŵƉĂŶLJĂƐŦŶĂƐƚĂƌƚǀĞƌĞŶŬƌŽƉŽůZĞƐŽƌƚKƚĞů͕ƂŶƂĚĞŵĞŬĂŵƉĂŶLJĂƐŦŶŦϱϱd>͛
ĚĞŶďĂƔůĂLJĂŶĮLJĂƚůĂƌůĂĚƵLJƵƌĚƵ͘bƵĂŶĂŬĂĚĂƌŬŝĂůƚĞƌŶĂƟĨƚƵƌŝnjŵŝŶĞŶĞŬŽŶŽŵŝŬĮLJĂƚůĂƌŦŶŦĂĕŦŬůĂLJĂŶŬƌŽƉŽůZĞƐŽƌƚ͕ƐƂnjǀĞƌĚŝŒŝ
ŐŝďŝŵŝƐĂĮƌůĞƌŝŶĞĮLJĂƚůĂƌŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂĚĂĨĂƌŬůŦĂůƚĞƌŶĂƟŇĞƌƐƵŶŵĂLJĂĚĞǀĂŵĞĚŝLJŽƌͬͬ͘
BAŞAKŞEHİR
ÜNİVERSİTELER
TANITIM VE EĞİTİM FUARI
ā
×
Q
D
ø7
H
O
Q
L
I
H
+HG
ā
X
O
X
ø%
H
O
Q
H
W
L
hQLYHUV
"ARÏNMAæ
sorununu
NASÏLælyZERIM
eNIVERSITEæVE
ByL~MæTERCIHLERINDE
NELEREæDIKKAT
ETMELIYIM
+AMP~STE
HANGIæIMKANLAR
var?
(ANGIæMESLEáIæ
seçmeliyim?
Fuar Tarihi
29
NİSAN 2015
ÇARȘAMBA
S t
Saat:
10.00 - 18.00
Fuar Adresi:
Bașakpazar Kongre
ve Sergi Alanı
Bașak Mah. Yunus Emre
Cad. No:17 4.Etap
Bașakșehir/İstanbul
Burs
alabilir miyim?
%áITIMæKALITESI
NASÏL
Download

DURDUK YERE