Download

6519 Sayılı Kanunla Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi, Emlak ve