ENTBUS+
ENERJİ İZLEME VE KAYIT YAZILIMI
KULLANIM KILAVUZU
Önsöz
Entbus servisleri, bilgi toplanması, bu bilgilerin veritabanına kaydedilmesi işlemlerini
yürütür. Servisler, önerilen kurulum sırası ile aşağıdaki gibidir:
1. Distributor
2. VTS – Veri Toplama Sunucusu
Sahadan toplanan veriler MS SQL veritabanında saklanmaktadır.
Bu veriler kullanıcı talebine göre aylık, günlük ve saatlik (xls formatında) raporlar halinde
derlenir ve kullanıcıya sunulur.
İçindekiler
1.
Minimum Sistem Gereksinimleri ........................................................................................................... 4
2.
Kurulum .................................................................................................................................................... 5
3.
Kurulumu Kaldırma: .............................................................................................................................. 12
4.
İşletim Sistemlerinde Standart Kullanıcıda Yetki Problemi ve Çözümü ....................................... 15
5.
Genel Ayarlar:........................................................................................................................................ 15
6.
Giriş: ........................................................................................................................................................ 16
7.
Ana Form: .............................................................................................................................................. 20
8.
Yapılandırma: ........................................................................................................................................ 21
Bağlantı Noktaları: ............................................................................................................................ 22
a.
i.
Bağlantı Noktası Tanımlama: ...................................................................................................... 22
b.Bölgeler: .................................................................................................................................................. 25
ii.
Bölge Tanımlama: ......................................................................................................................... 25
c.Cihazlar: .................................................................................................................................................. 26
iii.
Cihaz Tanımlama: ......................................................................................................................... 27
d.Alarmlar: ................................................................................................................................................... 28
iv.
Alarm Tanımlama:..................................................................................................................... 28
e.Kullanıcılar: ............................................................................................................................................. 32
v.
Kullanıcı Tanımlama:.................................................................................................................... 32
f.Sistem Parametreleri: ............................................................................................................................ 34
İzleme: .................................................................................................................................................... 35
9.
a.
Anlık İzleme: ...................................................................................................................................... 35
b.
Mimic Diyagram ................................................................................................................................ 36
10.
Raporlama: ........................................................................................................................................ 41
a.
Raporlama Araç Çubuğu ................................................................................................................. 42
b.
Enerji Raporu:.................................................................................................................................... 42
c.
Toplam Enerji Raporu: ..................................................................................................................... 44
d.
Bölge Enerji Raporu: ........................................................................................................................ 46
e.
Periyodik Değerler Raporu : ............................................................................................................ 47
f.
Kompanzasyon Raporu: .................................................................................................................. 48
g.
Alarm Raporu: ................................................................................................................................... 49
h.
Log Okuma: ....................................................................................................................................... 50
i.
İşletme Raporu: ................................................................................................................................. 52
11.
Yardım: ............................................................................................................................................... 53
a.
Kullanım Kılavuzu: ............................................................................................................................ 53
b.
Hakkında: ........................................................................................................................................... 53
1. Minimum Sistem Gereksinimleri
CPU
Intel Core 2 Duo 3.0 GHz.
Hafıza
4 GB
İşletim Sistemi Versiyonu
Windows XP Professional SP3
Windows 7 Professional, Ultimate, Home
Premium SP1
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows 8 Pro
Windows 8.1
Windows Server 2012 SP1
İşletim Sistemi Mimarisi
32 bit/64 bit
.Net Framework Versiyonu
4
Sabit Disk
20 GB (Yıllık)
2. Kurulum
Programı açtığımızda karşımıza ilk önce kurulum ekranı gelir. Bu ekranda dil seçimi yapılır.
Kuruluma başla butonuna tıklanır.
Kuruluma başla butonuna tıkladıktan sonra yukarıdaki sayfa ekrana gelir. Bu sayfada
program için gerekli olan modüllerin seçimleri yapılır. Eğer sadece bilgisayar üzerinde
program çalıştırılmak isteniyorsa Entbus Plus Client Uygulaması seçilir. Eğer sadece
web modülü üzerinden program çalıştırılmak isteniyorsa Web Sunucu modülü seçilir.
Tüm modüllerin kurulumu için ise en üstte yer alan ENTBUS PLUS KURULUM seçeneği
aktif hale getirilir ve İleri butonuna tıklanır.
Bu aşamada EntBus Plus kurulumu sonrasında sorunlar yaşanmaması için sistem
gereksinimlerinin tümüyle sağlanması gerekir.
İleri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir ancak bilinmelidir ki eksik olan koşulların
giderilmemesi EntBus Plus yazılımını kullanmaya başlandıktan sonra sorun oluşturabilir.
Kullanıcı sözleşmesi kabul edildikten sonra İleri butonuna basılır.
Kurulum adım adım gerçekleştirilir.
Bu ekranda sol tarafta kurulacak bileşenler yer alır.Sağ tarafında ise bileşenlerle ilgili
ayarlar ve o anda kurulan bileşene ait kurulum ilerlemesi anlık yüzdelik değer olarak
görüntülenir.
Bu kısımda kullanıcının bilgisayarında olması gereken Framework ve IIS bileşenlerininde
kontrolü yapılır. Eğer yoksa yüklenir.
Kurulum sırasında bileşenler yüklenirken program tarafından kullanıcıdan bilgisayarın
yeniden başlatılması istenir.Bu işlem birkaç defa olur.Kullanıcının böyle bir uyarı ile karşı
karşıya kaldığında Yeniden Başlat tuşuna tıklaması gerekmektedir.
Not: Program bilgisayarı yeniden başlattığında eğer kurulum ekranı tekrar gelmiyorsa
kullanıcının Setup.exe’ye çift tıklayarak kurulumu kaldığı yerden devam ettirmesi gerekir.
Kurulum başarı ile gerçekleştirildiğinde aşağıdaki ekranı görmeniz gerekir.
3. Kurulumu Kaldırma:
Set up programı tekrar çalıştırılıp, Kurulumu Kaldır butonuna basılır.
Kaldırılmak istenen bileşenler seçildikten sonra İleri butonuna basılır.
Kurulum güvenli bir şekilde kaldırıldıysa üstte bulunan ekran gelmelidir.
4. İşletim Sistemlerinde Standart Kullanıcıda Yetki Problemi ve Çözümü
İşletim sistemlerinde standart kullanıcılarla Entbus Plus setup kurulumu yapılırken
Administrator yetkisi gereken bir ekran karşınıza çıkabilir.
Bu durumda, çıkan ekrana Administrator yetkili kullanıcının adı ve şifresi girilip Tamam
butonuna basılır.
5. Genel Ayarlar:
Analizörleri sisteme tanıtabilmek için EntBus_Distribütör ve Entbus_VTS servisinin
kurulu,ve çalışır olması gerekmektedir.
Kurulum sonrasında EntBus_Distribütör ve Entbus_VTS servisinin başarılı ile
kurulduğundan emin olunuz.
EntBus Plus programı çalıştırılmadan önce Windows -> Denetim Masasından Bölgesel
Ayarlar menüsünden Basamak gruplama için virgül(,) ondalık ayırıcısı nokta(.) olmalıdır.
6. Giriş:
EntBus Plus modülü ilk çalıştığında aşağıdaki ekran görünür.
Dil comboboxı program için kullanılacak dili belirtir.
Bağlanılabilecek sunucu adresleri Sunucu listesi altında gözükecektir. Program ilk
açıldığında bu liste boş gelir.
Tanımlanan sunucular bir sonraki program açılışında sunucu alanında görülecektir.
Kullanıcı Adı ve Parola girildikten sonra Ürün Aktivasyon ekranı gelir.
LisansID ile Entes Elektronik A.Ş. ye başvurup Aktivasyon Anahtarınızı alabilirsiniz.
Lisanslar cihaz sayılarına göre değişir.
Program ilk açılışta “Sunucu” alanı boş geldiğinden Sunucu ayarları butonuna tıklanır ve
gelen pencere üzerinde Yeni butonuna tıklanıp, aşağıdaki gibi açılan Sunucular ekranında
sunucu ve sunucu IP adresi doldurulup ekranın sağ üstündeki çarpı simgesine ya da Esc
butonuna basılır. Programı kullanmak için örnek: Sunucular ekranında Sunucu:
“Localhost” , Sunucu IP Adresi: “127.0.0.1” olarak doldurulup çarpı simgesi ya da Esc
butonuna basılır.
Aşağıdaki Giriş ekran kısmında olduğu gibi Sunucu alanı dolu bir pencere gelecektir.
Giriş ekranında Kullanıcı Adı ve Parola doldurulup Giriş butonuna yada klavyeden Enter
tuşuna basılır. Giriş ekranında ilk giriş için Kullanıcı Adı: admin, Parola: 1234 tür.
Giriş ekranında “Kullanıcı Adı” ve “Parola” alanlarına giriş yapıldıktan sonra karşımıza
aşağıdaki gibi bir aktivasyon penceresi gelecektir.Karşımıza gelen ekranda gerekli olan
aktivasyon kodunu müşteri temsilcinize yada firmamızdaki Satış ve Yurtdışı Satış
birimleriyle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.Kodu girdikten sonra “Aktive Et” tuşuna tıklanır
ve ana form karşımıza gelir.
7. Ana Form:
Giriş ekranında kullanıcı adı ve parola alanları doğru yazılıp Giriş butonuna ya da
klavyeden “Enter” tuşuna basıldığında aşağıdaki gibi bir ekran görüntülenmelidir. Bu ekran
arka planda ana form ekranı olarak adlandırılır. Ana Form ekranı ilk açılışta anlık izleme
ekranını getirir. Cihaz kayıtları listelenen anlık izleme ekranı ilk açılışta boş
görüntülendiğinden uyarı mesajı olarak “Sisteme kayıtlı cihaz bulunmamaktadır” mesajı
görüntülenmelidir. Sonrasında ilgili uyarı mesajı otomatik kendisi kalkacaktır.
Anaform ekranında İzleme, Raporlar, Yapılandırma ve Yardım menüleri görüntülenir.
Ayrıca ana form ekranının alt tarafında Alarmlar ve Haberleşmeyen Cihazlar sekmeleri
görüntülenmelidir.
Alarmlar sekmesinde cihazlarla ilgili oluşan alarm bilgileri yani cihazın ismi, cihazın alarm
oluşma tarihi,hangi parametre ile ilgili alarmın oluşturulduğu,cihazın alarm oluşma değeri
ve cihazdaki alarmla ilgili kullanıcının girdiği açıklama bilgileri gösterilir.
Haberleşmeyen Cihazlar sekmesinde haberleşmeyen cihaz bilgileri yani haberleşmeyen
cihazın ismi, haberleşmeyen cihazın ait olduğu bağlantı noktası, haberleşmeyen cihazın
en son haberleştiği zaman gösterilir.
8. Yapılandırma:
Yapılandırma menüsünde;

Bağlantı Noktaları

Cihazlar

Alarmlar

Bölgeler

Kullanıcılar

Sistem Parametreleri alt menüleri görüntülenir.
a. Bağlantı Noktaları:
Bu ekranda cihazların bağlı olduğu bağlantı noktalarının bilgileri kayıt edilir.
EntBus modbus haberleşmesi üzerinden Seri ve TCP bağlantıyı kabul etmektedir.
i. Bağlantı Noktası Tanımlama:
Bağlantı Noktaları ekranında + Yeni butonuna tıklanır. Açılan Bağlantı Noktaları: Yeni
Bağlantı ekranında aşağıdaki bağlantı noktası ayarları yer alır. Bu ayarlar programın
bağlantı noktasını tanıması için gereklidir.
Bağlantı Adı: Bağlantı noktasına verilecek isim buradan tanımlanır.
Bağlantı Tipi: Bağlantı noktasının cihazlarla hangi tip haberleşme yapacağı ile ilgili
seçimler burada yapılır. Burada TCP / IP ya da Seri Port olmak üzere iki seçim vardır.
Varsayılan TCP/IP’dir.
Bağlantı Tipi TCP/IP olursa;
IP Adresi: Bağlantı noktasına ait IP adresi bu alanda girilir.
TCP Portu: Bağlantı Tipi olarak TCP / IP seçimi bırakıldığında bağlantı noktasına ait port
numarası buradan girilir. Bağlantı noktası ile bağlantı bu port üzerinden yapılır. Modbus
için genel port numarası yani varsayılan 502 dir.
Okuma Aralığı(sn): Bağlantı noktasına bağlı cihazların saniye cinsinden okuma sıklığı
burada belirlenir. Varsayılan 10 saniyedir.
Zaman Aşımı(ms): Bağlantı noktasının cihaz bilgilerini ne kadar sürede okuması gerektiği
bilgisi burada belirlenir. Varsayılan 2000 milisaniyedir.
Gecikme(ms): Cihazdan bağlantı noktası aracılığı ile okunan bilgiler geciktiğinde
beklenilecek maksimum süre burada belirlenir. Varsayılan 250 milisaniyedir.
Deneme Sayısı: Bağlantı noktasının cihazları okurken başarısız okuma denemesinin
maksimum sayısı burada belirlenir. Varsayılan 10 dur.
Bağlantı Tipi Seri Port seçilirse;
İletişim Portu: Bağlantı Tipi olarak Seri Port seçimi yapıldığında bağlantı noktasının
takıldığı port seçimi buradan yapılır. Bağlantı noktasıyla bağlantı bu port üzerinden yapılır.
Varsayılan COM1’dir.
Bant Genişliği(bps): Bağlantı noktasına ait bant genişliği bilgisi buraya girilir. Varsayılan
19200 dür.
Veri Bitleri(bit): Her bir karakterdeki veri biti sayısını belirtir. Varsayılan 7’dir.
Durma Biti(bit): Bağlantı noktasının tekrar senkronize olabilmesi için gönderilen her
baytın sonunda durma bitleri gönderilir. Durma biti varsayılan 1’dir.
Parite: İletim esnasında meydana gelen bazı hataları saptama yöntemine parite denir.
Varsayılan Yok seçilidir.
Okuma Aralığı(sn): Bağlantı noktasına bağlı cihazların saniye cinsinden okuma sıklığı
burada belirlenir. Varsayılan 10 saniyedir.
Zaman Aşımı(ms): Bağlantı noktasının cihaz bilgilerini ne kadar sürede okuması gerektiği
bilgisi burada belirlenir. Varsayılan 2000 milisaniyedir.
Gecikme(ms): Cihazdan bağlantı noktası aracılığı ile okunan bilgiler geciktiğinde
beklenilecek maksimum süre burada belirlenir. Varsayılan 250 milisaniyedir.
Deneme Sayısı: Bağlantı noktasının cihazları okurken başarısız okuma denemesinin
maksimum sayısı burada belirlenir. Varsayılan 10 dur.
Uygun ayarlar girildikten sonra kaydet butonu ile program Bağlantı Noktaları ekranına ilgili
ayarları kaydeder.
b.Bölgeler:
Bu ekranda cihazların bağlı olduğu bölge bilgileri kayıt edilir.
Entbus Plus mimarisinde cihaz tanımlanabilmesi için önceden “Bölge” tanımlamak
gerekmektedir.
ii. Bölge Tanımlama:
Bölgeler ekranında + Yeni butonuna tıklanır. Aşağıdaki gibi bir pencere açılır.Bu ayarlar
programdaki cihazın ait olduğu bölgeyi tanımak için gereklidir.
Bölge Adı: Bölgeye verilecek isim burada tanımlanır.
Uygun bölge ismi girildikten sonra kaydet butonu ile program Bölgeler ekranına ilgili
bölgeyi kaydeder.
c.Cihazlar:
Bu ekranda, bilgileri okunacak cihazlar sisteme tanıtılır.
EnBus.Plus sadece Entes markalı cihazları desteklemektedir.
iii. Cihaz Tanımlama:
Cihazlar ekranında + Yeni butonuna tıklanır. Açılan Cihaz: Yeni Cihaz ekranında aşağıdaki
cihaz ayarları yer alır. Bu ayarlar programın cihazı tanıması için gereklidir.
Cihaz eklemeden önce bölge ve bağlantı noktası eklenmiş olması gerekir.
Cihaz Adı: Cihaza verilecek isim buradan tanımlanır.
Cihaz Modeli: Cihaz model ve versiyonu ile ilgili seçimler burada yer alır.
Bağlantı Noktası: Bağlantı Noktaları ekranında kaydedilen bağlantı noktaları ile ilgili
seçimler burada yer alır.
Bölge: Bölgeler ekranında kaydedilen bölgeler ile ilgili seçimler burada yer alır.
NAD: Cihazın RS-485 adres bilgisi burada girilir. Varsayılan değeri 1’dir.
Denetleme Aralığı (dk): Sistemin cihazı okuduğu süreler burada girilir. Varsayılan 5
dakikadır.
Kaydetme Aralığı (dk): Sistemin cihaz bilgilerini veritabanına kaydettiği süreler burada
girilir. Varsayılan 5 dakikadır. Düşük girilirse raporlarda daha kısa aralıklarla raporlar
alınabilir.Ama uzun vadede sabit sürücü üzerinde daha fazla yer kaplayacaktır.
Uygun ayarlar girildikten sonra kaydet butonu ile program Cihazlar ekranına ilgili ayarları
kaydeder.
d.Alarmlar:
Bu ekranda, cihazlara özel alarm bilgileri sisteme tanıtılır.
EntBus.Plus üzerinden Kurma Noktası veya Pencere alarmı tanımlanabilir. Tanımlanan bu
alarm oluştuğunda ise ana form üzerinde bulunan “Alarmlar” sekmesinde bilgilendirme
yapılır.
iv. Alarm Tanımlama:
Alarmlar ekranında + Yeni butonuna tıklanır. Açılan Alarmlar: Yeni Alarm ekranında
aşağıdaki alarm ayarları yer alır. Bu ayarlar programın cihazla ilgili alarmı tanıması için
gereklidir. Bu yüzden öncelikle sisteme en az bir cihazın eklenmiş olması gerekmektedir.
Alarm Tipi: Alarmın ne çeşit bir kapsamda yapılması için iki tip seçim vardır. Bunlar
Pencere ya da Kurma Noktasıdır. Varsayılan “Pencere”dir.
Alarm Tipi Pencere olursa;
Alarm Tanımı: Alarm çıktığında alarmla ilgili bilgi burada tanımlanır.
Cihaz: Alarm ile ilgili cihaz model versiyonu buradan seçilir.
Parametre: Cihazın alarm ile ilgili olan parametresi buradan seçilir. Yani alarmın cihazın
hangi parametresinde çıkması istendiği seçim buradan yapılır.
E-mail gönderilsin: Alarm çıkması durumunda kullanıcılar ekranında tanımlanan e-mail
adresine alarm ile ilgili e-mail gönderilip gönderilmeyeceği buradan karar verilir.
Operatör: Alarmın seçilen kapsamına göre ne çeşit değer aralıklarında oluşması için iki tip
seçim vardır. Bunlar Pencere İçi ya da Pencere Dışıdır. Varsayılan Pencere Dışı dır.
Operatör Pencere İçi olduğunda yazılacak min ve max değerler, alarm çıkmaması
durumuna göre ayarlanır;
Min Değer: Cihazın parametresine göre alarmın oluşmaması gereken minimum değeridir.
Max Değer: Cihazın parametresine göre alarmın oluşmaması gereken maksimum
değeridir.
Operatör Pencere Dışı olduğunda yazılacak min ve max değerler, alarm çıkması
durumuna göre ayarlanır;
Min Değer: Cihazın parametresine göre alarmın oluşması gereken minimum değeridir.
Max Değer: Cihazın parametresine göre alarmın oluşması gereken maksimum değeridir.
Alarm Tipi Kurma Noktası olursa;
Alarm Tanımı: Alarm çıktığında alarmla ilgili bilgi burada tanımlanır.
Cihaz: Alarm ile ilgili cihaz model versiyonu buradan seçilir.
Parametre: Cihazın alarm ile ilgili olan parametresi buradan seçilir. Yani alarmın cihazın
hangi parametresinde çıkması istendiği seçim buradan yapılır.
E-mail gönderilsin: Alarm çıkması durumunda kullanıcılar ekranında tanımlanan e-mail
adresine alarm ile ilgili e-mail gönderilip gönderilmeyeceği buradan karar verilir.
Operatör: Alarmın seçilen parametresine göre yazılacak bir değerden yüksek yada alçak
oluşması durumu için iki seçim vardır. Bunlar “>”,”<” dır. Varsayılan “>” dır.
Değer: Alarmın seçilen parametresine göre hangi değerden alçak yada yüksek olma
durumu burada belirlenir.
Uygun ayarlar girildikten sonra kaydet butonu ile program Alarmlar ekranına ilgili ayarları
kaydeder.
e.Kullanıcılar:
Bu ekranda, sistemi kullanacak kullanıcılara özel bilgiler sisteme tanıtılır.
Kullanıcılar ekranı sistemin ilk açılışında gelen giriş ekranı için gereken bilgileri barındırır.
v. Kullanıcı Tanımlama:
Kullanıcılar ekranında + Yeni butonuna tıklanır. Açılan Yeni Kullanıcı ekranında aşağıdaki
kullanıcı ayarları yer alır. Bu ayarlar sistemin kullanıcıyı tanıması için gereklidir.
Kullanıcı Adı: Sistemin giriş ekranında kullanılmak üzere sistem kullanıcısına verilecek
isim buradan tanımlanır.
Parola: Sistemin giriş ekranında kullanılmak üzere sistem kullanıcısına ait parola buradan
verilir.
Rol: Sistemde iki çeşit rolde kullanıcı vardır. Bunlar yönetici ve operatör rolüne sahip
kullanıcılardır.
Yönetici rolündeki kullanıcılar sistemin tüm menü ve alt menülerine ulaşıp istediği ayarları
yapabilen kullanıcılardır.
Operatör seviyesindeki kullanıcılar sistemin tüm menü ve alt menülerine ulaşamayıp,
herhangi bir ayar yapamayan kullanıcılardır.
Operatör seviyesindeki kullanıcılar sadece izleme amaçlı sistemi kullanabilirler.
E-posta Adresi: Sistem kullanıcılarına ait e-mail adresi bilgisi buraya yazılır.
Uygun ayarlar girildikten sonra kaydet butonu ile program Kullanıcılar ekranına ilgili
ayarları kaydeder.
f.Sistem Parametreleri:
Bu ekranda, sisteme ait bazı ekranların varsayılan özelliklerini içerir.
Bu özelliklerin bazıları değişebilir, bazıları ise sadece görüntülenme amaçlı olarak
değiştirilemez.
ArithmeticPrecision: Sistemin izleme ekranındaki parametre değerlerinin virgülden sonra
maksimum kaç değer görüneceği buradan belirlenir.
DefaultSkin:Sistemin arkaplan rengi buradan değiştirilir. Değişiklik yapıldıktan sonra
sistem kapatılıp tekrar açıldığında arkaplan renginin değiştiği görülebilir.
Mail.SmtpAddress: SMTP ye ait adres buraya yazılır.
Mail.FromAdress: Mailin gönderileceği hesap adresi buraya yazılır.
Mail.Password: Kullanıcının e-mailinin şifresi buraya yazılır.
Mail.OutgoingPort: Giden sunucusuna ait port buraya yazılır.
AlarmCheckPeriod: Sistem ayarlarının hangi sıklıkta denetlendiğini gösterir.Birimi
milisaniyedir.
Mail.UserName: Kullanıcının e-mail adresi buraya yazılır.
ActivationCode: Sisteme ait aktivasyon kodu burada görüntülenir.
SqlCommandTimeout: SQL komutları için süre zaman aşımını buradan ayarlanır.
DeviceCommands.PwdConfirmation: Cihazlarla ilgili silme işlemlerinde şifreli
mesajların gelmesi bu anahtarda sağlanır. Kullanıcı şifresine bağlı olarak silme işlemleri
ekranının çıkması bu anahtarda gerçekleşir.
Mail.Ssl: SSL aktif/pasif durumu buradan belirlenir.
Report.CompanyDeviceModels: İşletme raporuna dahil edilecek cihaz model IDleri
buraya yazılır. Cihaz model ID leri SQL Server Managementda tutulur.
Sistem parametreleri ekranındaki ayarlar varsayılan ayarlardır. Uygun ayarlar
değiştirildikten sonra kaydet butonu ile program Sistem Parametreleri ekranına ilgili
ayarları kaydeder.
9. İzleme:
İzleme menüsünde Anlık İzleme, Mimic Diagram alt menüleri görüntülenir.
a. Anlık İzleme:
Bu ekranda sisteme tanıtılan cihazlara ait parametrelerin değerleri anlık olarak gösterilir.
Ayrıca bu ekranda sisteme tanıtılan cihazların varsayılan cihaz ayarları Cihaz Ayarları
butonuna basılırak gösterilir.
Açılan ekranda sisteme tanıtılan herhangi bir cihazın cihaz ayarları değiştirilebilir.
b. Mimic Diyagram
Mimic Diyagram alt menüsüne tıklandığında Mimic Diyagram ekranı görüntülenir.
Bu ekran ilk açıldığında çizime hazır halde açılır. Ekranın solundaki araç kutusunda çizim
alanına sürükleyebileceğiniz çizim araçları mevcuttur.
Diyagramın üstünde bulunan butonların işlevleri şu şekildedir:
Ana sayfa sağ tıklanarak alt sayfa oluşturulabilir.Ayrıca tüm sayfalar yeniden adlandırabilir.
Objeler sürükle bırak yöntemi ile eklenir.
Şekilde bir bara, sürükle bırak yöntemi ile sayfaya eklendi.Mouse sağ tıklanarak baranın
rengi değiştirilebilir.
Şekilde bir ayırıcı eklendi. Ayırıcının boyutu isteğe göre değiştirilebilir.
İstenen renkte ve boyutta etiket oluşturulup objeler isimlendirilebilir.
Araçlar kısmından cihaz objesi sürüklenip istenen cihazın, yeni butonuna basılarak istenen
parametresi kaydedilip okunabilir.
Eklenen objelerle çalışan bir devre modellenebilir.Burada ayırıcılardan biri açılıp diğeri
kapanıyor.Hangi baraya bağlı ayırıcı kapatılırsa, ayırıcı o baranın rengini otomatik olarak
alıyor.
Üst menünün en sağındaki mercek ikonu seçilirse oluşturulan diyagram zoom yapılabilir.
Bu sayede oluşturulan diyagramın detayları gözlemlenebilir.
10. Raporlama:
Raporlar menüsünde alınabilecek tüm raporlar görüntülenir.








Enerji Raporu
Toplam Enerji Raporu
Bölge Enerji Raporu
Periyodik Değerler Raporu
Log Raporu
Kompanzasyon Raporu
Alarm Raporu
İşletme Raporu
Bu raporlar türüne göre kullanıcıdan Başlangıç Tarihi ve/veya Bitiş Tarihi alınarak
oluşturulan, cihaz/cihazlara veya bölgeye özgü enerji parametre değerlerinin gözlendiği
raporlardır.
a. Raporlama Araç Çubuğu
Raporların üst kısmında bulunan bu butonların özellikleri sırasıyla bu şekildedir.
Bu özellikler tüm raporlar için geçerlidir.
b. Enerji Raporu:
Enerji Raporları bir cihazın belirli tarihlerdeki




Export Aktif Enerji(ExWh)
Import Aktif Enerji( ImWh)
İndüktif Reaktif Enerji( IndVarh)
Kapasitif Reaktif Enerji(CapVarh)
enerji değerlerinin gözlemlendiği raporlardır.
Raporlar menüsünden Enerji Raporları seçildiğinde kullanıcıdan rapor alacağı tarih aralığı
ve cihazı seçmesi istenir.
Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi aralığında kaydedilen enerji parametreleri ekrana
yazdırılır.



seçilen aralık < 1 gün ise no periyot
seçilen aralık < 30 gün ise saatlik periyot
seçilen aralık > 30 gün ise günlük periyot
c. Toplam Enerji Raporu:
Bu raporda birden fazla cihaz seçilebilir.
Seçilen bir ya da birden fazla cihazın belirlenen zaman aralığı için tüm toplam enerji
parametre değerlerinin listelendiği rapordur.












Başlangıç Import Aktif Enerji(Başlangıç ImWh)
Başlangıç Export Aktif Enerji(Başlangıç ExWh)
Başlangıç Indüktif Reaktif Enerji(Başlangıç IndVarh)
Başlangıç Kapasitif Reaktif Enerji(Başlangıç CapVarh)
Bitiş Import Aktif Enerji(Bitiş ImWh)
Bitiş Export Aktif Enerji(Bitiş ExWh)
Bitiş İndüktif Reaktif Enerji(Bitiş IndVarh)
Bitiş Kapasitif Reaktif Enerji(Bitiş CapVarh)
Tüketim Import Aktif Enerji(Tüketim ImWh)
Tüketim Export Aktif Enerji(Tüketim ExWh)
Tüketim İndüktif Reaktif Enerji(Tüketim IndVarh)
Tüketim Kapasitif Reaktif Enerji(Tüketim CapVarh)
parametreleri Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihine göre oluşturulur.
d. Bölge Enerji Raporu:
Seçilen bölgeye göre rapor oluşturulur.
Seçilen tarih aralığında istenen bölgedeki cihazların enerji parametrelerinden rapor
oluşturulur.
e. Periyodik Değerler Raporu :
Periyodik değerler raporu için rapor alınmak istenen tarih aralığı ve cihaz seçilmelidir.
Seçilen bir cihazın belirlenen zaman aralığı içinde tüm tanımlı parametrelerinin listelendiği
rapordur.
Seçilen cihazın sistemde tanımlı tüm parametrelerinin periyodik değerlerinden rapor
oluşturulur.
f. Kompanzasyon Raporu:
Kompanzasyon raporu alınmak istenen zaman aralığı ve cihaz seçilmelidir.
Seçilen bir cihazın belirlenen zaman aralığı için tüm kompanzasyon değerlerinin
listelendiği rapordur.
Belirlenen zaman aralığındaki enerji parametreleri Endüktif Oran ve Kapasitif Oran
bilgileri ile beraber raporlanır.
g. Alarm Raporu:
Raporu alınmak istenen cihazın alarm başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek rapor oluşturulur.
Seçilen bir cihazın belirlenen zaman aralığında gerçekleşmiş olan alarmlarının listelendiği
rapordur.
h. Log Okuma:
Bu raporun oluşturulabilmesi için raporu alınmak istenen cihazın, log okuma özelliğinin
bulunması ve seçili olması gerekir.
Bunun için uygun cihazın ayarlarına girilip Gölge Log Okuma özelliğinin seçilmesi gerekir.
Log raporu,MPR63 ve MPR60S modellerinde önceden kaydedilen parametrelerin,
loglarından oluşan rapordur.
Raporlardan Log Okuma seçildikten sonra raporlanmak istenen Cihaz, Başlangıç Tarihi
ve Bitiş Tarihi bilgileri girilmelidir.
Bu raporla cihazın log bilgilerine ulaşılır.
i. İşletme Raporu:
Raporu istenen tarih seçilir.
Bu rapor MPR63 modeli cihazların günlük olarak saat başlarındaki:
Toplam Aktif Güç
Toplam Akım
Toplam Reaktif Güç
Faz-Faz Arası Gerilim değerlerini içeren raporu oluşturur.
11.
Yardım:
Yardım menüsünde Kullanım Kılavuzu, Hakkında alt menüleri görüntülenir.
a. Kullanım Kılavuzu:
Kullanım Kılavuzu alt menüsü seçildiğinde, sisteme giriş yapılan dile göre pdf formatlı
kılavuz sayfası açılır.
b. Hakkında:
Hakkında alt menüsü seçildiğinde programın lisans bilgilerine erişilir.

Yazılım sürüm bilgisi,

Lisans bitiş tarihi,

Okunabilecek maksimum cihaz bilgisi burada yer alır.
Download

indir - Entes