Download

(Klasifikácia požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku