Download

Podrobnejšie o priebehu zasadnutia sa dozviete v zápisnici