Download

vlastné čísla a vlastné vektory štvorcových matíc