Download

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy