Download

prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému