çözüm
rehberi
Çözüm Rehberi 2014%|OPçQGHNVL
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
%|OPçQGHNVL
<]H\7HéKLVL
16 Problem / Çözüm
hUQ6HoLP7DEORODUÇ
'HU]'ROJXODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ
6HUDPLN<DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ
hUQ%LOJLOHUL
'HU]'ROJX5HQNOHUL
'Çé&HSKH
8\JXODPDODUÇ
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP
8\JXODPDODUÇ
%|OPçQGHNVL
<]H\7HéKLVL
128 Problem / Çözüm
hUQ%LOJLOHUL
'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL
%|OPçQGHNVL
164 Problem / Çözüm
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
hUQ%LOJLOHUL
:BQ‘ĆU‘SNB)BSÎMBS‘
"LSJMJL&TBTM‘%‘Ć$FQIF,BQMBNBMBS‘
4UBOEBSU:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS
weber.kol SRÇ max
82
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
138
weber.therm A1
178
weber.kol FERMAFIX
84
ZHEHUWH[SODVWVLO
weber.therm YP
184
weber.kol SRK
86
weber.tex UV flex
148
:à[FZ4‘WBMBS‘
ZHEHUNRO65.NRQIRU
ZHEHUWH[5/;VLO
weber.therm B1
180
ZHEHUWKHUP%NDOÇQ
186
ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH
90
ZHEHUWH[*51VLO
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
±JNFOUP&TBTM‘%‘Ć$FQIF,BQMBNBMBS‘
weber.therm SV
ZHEHUPLQ
"LSJMJL:BQ‘ĆU‘SNB)BSD‘WF:à[FZ4‘WBT‘
ZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUPLQ
weber.therm flex
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
ZHEHUPLQ&
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUPLQGHNR
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
100
%‘Ć$FQIF#PZBMBS‘
:àLTFL1FSGPSNBOTM‘:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS
½[FM,VMMBO‘N"NBÎM‘:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS
ZHEHUWH[$.5ç/
ZHEHUNROUDSLG
ZHEHUWH[6ç/
weber.kol fix
104
ZHEHUWH[08/7,&2/25
weber.prim TG 5
106
"TUBSMBSWF:BSE‘ND‘ÃSàOMFS
±JNFOUP&TBTM‘%FS[%PMHVMBS‘
ZHEHUMRLQW'd0
ZHEHUMRLQW'=5
ZHEHUMRLQW6ç/
ZHEHUMRLQWIOH[
&QPLTJ&TBTM‘4FSBNJL:BQ‘ĆU‘S‘D‘MBS‘
WF%FS[%PMHVMBS‘
weber EP 800
118
:BSE‘ND‘ÃSàOMFS
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL
ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ
2
www.weber.com.tr
ZHEHUSULP&
weber.prim extra
159
188
Çözüm Rehberi 2014%|OPçQGHNVL
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
7HNQLN8\JXODPDODU
=HPLQ6LVWHPOHUL
%|OPçQGHNVL
194 Problem / Çözüm
hUQ6HoLP7DEORODUÇ
hUQ%LOJLOHUL
%|OPçQGHNVL
244 Problem / Çözüm
hUQ6HoLP7DEORVX
hUQ%LOJLOHUL
%|OPçQGHNVL
312 Problem / Çözüm
hUQ%LOJLOHUL
BETON TAMİR VE KORUMA SİSTEMLERİ
#JUàN&TBTM‘4V:BM‘U‘NÃSàOMFSJ
weber.dry 706 (Plastikol UDM1)
206
weber.dry 906 (Plastikol UDM 2)
208
weber.tec 915
210
weber.tec 911
212
weber.tec 905
213
&MBTUPNFSJL3FÎJOF&TBTM‘4V:BM‘U‘N
ÃSàOMFSJ
weber.dry SS-5
weber.dry FDF
214
216
±JNFOUP&TBTM‘4V:BM‘U‘NÃSàOMFSJ
weber.dry SS-7
218
weber.dry SS-8
220
weber.dry SS-10
222
weber.dry UV coat
224
weber.tec Superflex D 2
226
weber.dry DS
228
weber.dry 2K CRS
230
weber.dry rapid stop
232
&NQSFOZFÃSàOMFSJ
weber emprenye
234
"TUBSMBSWF4V:BM‘U‘N#BOUMBS‘
weber.prim V
216
weber.prim max
235
weber Superflex B 240
236
weber Superflex B 400
236
weber Superflex A 200
237
weber Superflex A 300
237
weber köşe bant 100 (Superflex 50/3) 238
weber köşe bant 120 (Superflex 75/4) 238
±JNFOUP&TBTM‘#FUPO5BNJSWF
5FTWJZF)BSÎMBS‘
weber.tec RM1
258
weber.tec RM2
260
weber.rep FN
262
weber.rep MA 200
264
weber.rep HKS
266
±JNFOUP&TBTM‘,PSP[ZPO½OMFZJDJWF
#BĈMBZ‘D‘,BQMBNBWF"TUBS.BM[FNFMFSJ
weber.rep AD
268
±JNFOUP&TBTM‘(SPVUWF
.POUBK)BSÎMBS‘
weber.rep grout
270
weber.rep grout rapid
272
weber.tec fix
274
#FUPO&OKFLTJZPO.BM[FNFMFSJ
weber.tec 944
275
&QPLTJWF&QPLTJ"LSJMBU&TBTM‘
"OLSBKWF5BNJS.BM[FNFMFSJ
weber ankraj EA
276
weber EP bond
278
weber.tec 793
280
weber.tec 793 3K
280
#FUPO5FTWJZF)BSÎMBS‘
weber.tec R
282
weber.tec RK
283
:à[FZ5FTWJZF)BSÎMBS‘WF.BDVOMBS‘
weber.tec dolgu
284
weber.tec saten
286
weber.tec RF
288
weber.tec RM
290
weber.tec GB
292
)B[‘S4‘WBMBS
weber.dress L
294
weber.dress H
295
#SàU#FUPO"TUBSMBS‘
weber.prim BT
296
weber.prim BT-A
297
ŞANTİYE YARDIMCI MALZEMELERİ
4‘WBWF)BSÎ,BUL‘MBS‘
weber 10
weber 20
weber antifreeze
weber latex
,BM‘Q"Z‘S‘D‘MBS
weber KA 1000
weber KA 2000
,àS.BM[FNFMFSJ
weber kür A
MASTİKLER
4JMJLPO,BVÎVL&TBTM‘.BTUJLMFS
weber silikon
1PMJàSFUBO&TBTM‘.BTUJLMFS
weber PU 2A
)JCSJU1PMJNFS&TBTM‘.BTUJLMFS
weber HP 3A
:à[FZ4FSUMFĆUJSJDJMFS
weber.floor YS 1
316
weber.floor YS 4
318
weber.floor YS 6
320
±JNFOUP&TBTM‘,FOEJMJĈJOEFO:BZ‘MBOąBQMBS
weber.floor R
322
±JNFOUP&TBTM‘,FOEJMJĈJOEFO:BZ‘MBO
&OEàTUSJZFMWF%FLPSBUJG;FNJO,BQMBNBMBS‘
weber.floor 4650
324
weber.floor 4610
325
weber.floor 4660 (Marine Elastic)
"TUBSMBS
326
weber.prim N
322
weber.floor 4716
327
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
%|OPçQGHNVL
hUQ%LOJLOHUL
ĉÎ$FQIF#PZBMBS‘
weber.deko ex
330
298
299
300
301
weber.deko elit
331
weber.deko plastik
332
weber.deko tavan
333
302
303
"TUBSMBS
weber.prim saten
334
304
weber.prim klasik
334
305
306
308
www.weber.com.tr
3
Çözüm Rehberi 20143UREOHPd|]PçQGHNVL
6HUDPLN8\JXODPDODUÇProblem Çözüm
6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDX\JXQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ
%\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH]HPLQHX\JXODPD\DSÇOPDVÇ
'RæDOWDéX\JXODPDVÇ
%R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ
3U]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ
'HU]GROJXX\JXODPDODUÇQGDNDUéÇODéÇODELOHFHNGXUXPODU
.RQIRUOXELUVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
%R]XN]HPLQOHU]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇYH\DGRæDOWDéNDSODPDX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
%\NHEDWO°NDSODPDODU°QGRæUXX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
$OWWDQÇVÇWPDOÇ]HPLQOHUGHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
$OoÇOHYKD]HULQHX]XQ|PUOELUVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLELKDVVDVNDSODPDODUÇQOHNHOHQPHGHQNROD\FDGHU]OHQPHVLQDVÇOVDæODQÇU"
*UDQLWVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
0HWDOILEHUJODVVJLELIDUNOÇ\]H\OHUHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPL]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
dRNNÇVDVUHGHNXOODQÇPDDoÇODFDNPHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODWÇQDVÇO\DSÇOÇU"
6HUDPLNNDSOÇHVNLELU]HPLQ]HULQH\HQLVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
%R\DOÇYH\DVHUDPLNNDSOÇELUGXYDUD\HQLVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
'ÇéFHSKHOHUGHE\NER\XWOXVHUDPLNOHUQDVÇOX\JXODQÇU"
=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQRUWDPODUGDVHUDPLNQDVÇOG|éHQLU"
+DYX]GDX]XQ|PUO\DOÇWÇPYHVHUDPLNX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
.LUOHQPHOHUHNDUéÇX]XQ|PUOGHU]X\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
6HUDPLNNDSODPDODUYHGHU]GROJXODUÇNLUOHQPHOHUGHQQDVÇONRUXQDELOLUYHNLUOHQHQOHUQDVÇOWHPL]OHQHELOLU"
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇProblem Çözüm
4
'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLoLQHQX\JXQNDSODPDWUKDQJLVLGLU"
.X]H\FHSKHOHUGHX]XQ|PUOELU\HQLOHPHQDVÇOVDæODQÇU"
(VNLER\DOÇGÇéFHSKHOHUGHX]XQ|PUOELU\HQLOHPHQDVÇOVDæODQÇU"
'ÇéFHSKHOHUGH\DSÇVDOROPD\DQoDWODNODUX\JXQELUNDSODPDNXOODQÇODUDNQDVÇOJLGHULOLU"
(VNLNDSODPD\ÇND]ÇPDGDQ\HQLELUGÇéFHSKHNDSODPDVÇQDVÇOX\JXODQÇU"
www.weber.com.tr
Çözüm Rehberi 20143UREOHPd|]PçQGHNVL
'Çé&HSKH,V°<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇProblem Çözüm
7HNELUVLVWHPOHÇVÇ\DQJÇQYHVHV\DOÇWÇPÇQDVÇOVDæODQÇU"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPLX\JXODPDODUÇQGDNULWLNQRNWDODUGDQHJLEL|]HO|QOHPOHUDOÇQPDOÇGÇU"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL\]H\OHULQGHNLGDOJDODQPDODUQDVÇOJLGHULOLU"
'ÇéFHSKHGHNRUDWLISURILOOHULQDVÇOX\JXODQPDOÇGÇU"
1HGHQPDQWRODPDJHUHNOLGLU"
6X<DO°W°P8\JXODPDODU°Problem Çözüm
:HEHUKDYX]o|]POHUL
7HPHOSHUGHGXYDUODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
7HPHOOHULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
%RGUXPNDWODUÇLoLQUXWXEHWVX\DOÇWÇPVLVWHPL
<]PHKDYX]ODUÇLoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
*H]LOHQWHUDVoDWÇODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
,VODNPHNDQODULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
(VNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHULoLQVX\DOÇWÇPVLVWHPL
7HNQLN8\JXODPDODUProblem Çözüm
dHéLWOLDODQODUGDNLVX\DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇ|QFHVLQGHHWNLQ\]H\KD]ÇUOÇæÇYHWDPLULQDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"
6DELWGXUPDVÇJHUHNHQPDNLQHYLQoJLELDæÇU\NOHULQEHWRQDDQNUDMODPDVÇQDVÇOROPDOÇGÇU"
.ÇUÇOPÇéGRQDWÇOÇEHWRQODUQDVÇOWDPLUHGLOLU"
0HNDQLNPRQWDMLOHVDELWOHQHQoLPHQWRHVDVOÇSUHNDVWOHYKDODUÇQWHVYL\HVLQDVÇO\DSÇOÇU"
(VNLVHUDPLNNDSOÇÇVODNPHNDQODUGDVHUDPLNOHUV|NOPHGHQER\DYH\DGHNRUDWLIGXYDU
NDæÇGÇX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"
%UWEHWRQ\]H\OHUHDOoÇX\JXODPDVÇQDVÇO\DSÇOÇU"
=HPLQ6LVWHPOHULProblem Çözüm
=HPLQOHULQWHVYL\HVL\DSÇOÇUNHQD\QÇ]DPDQGDGHNRUDWLIELUVRQNDWNDSODPDVÇHOGHHGHELOPHNLoLQ
KDQJLUQOHUVHoLOPHOLGLU"
39&KDOÇODPLQDWSDUNHJLELNDSODPDPDO]HPHOHUL|QFHVL]HPLQWHVYL\HVLQDVÇOVDæODQPDOÇGÇU"
www.weber.com.tr
5
isinizi destekleyen
dünya çapında bir uzmanlık
BINA INSAATLARI
VE
V
E TADILATLARDA
49 ÜÜLKEDE
LKEDE
YENILIKCI
Y
ENILIKCI C
CÖZÜMLER
ÖZÜMLER
Saint-Gobain Weber, GQ\DQÇQLONéLUNHWLDUDVÇQGD\HU
DODQSaint-Gobain Grubu©QXQHQGVWUL\HOKDUoODUDODQÇQGD
IDDOL\HWJ|VWHUHQéLUNHWLGLUSaint-GobainWPGQ\DGD
DQDLéNROXQGDIDDOL\HWOHULQLVUGUPHNWHGLU
‡<DSÇhUQOHUL(QGVWUL\HO+DUoODU$OoÇç]RODV\RQ%RUX
'Çé&HSKHhUQOHUL
‡<HQLOLNoL0DO]HPHOHU']&DP<NVHN3HUIRUPDQV
hUQOHUL$éÇQGÇUÇFÇODU3ODVWLN&DP(O\DI
‡<DSÇ0DO]HPHOHUL'DæÇWÇPÇ5DDE.DUFKHU3RLQW3
/DSH\UH
‡$PEDODM
\ÇOÇQGDNXUXOPXéRODQ6DLQW*REDLQ:HEHUONHGH\DNODéÇNoDOÇéDQǁUHWLP
WHVLVLYHDUDéWÇUPDPHUNH]LLOHHQGVWUL\HOKDUoODUDODQÇQGDIDDOL\HWJ|VWHUPHNWHROXSGÇé
FHSKHNDSODPDODUÇYHWHNQLNKDUoODUNRQXVXQGDX]PDQVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDGQ\DOLGHULGLU
7UNL\H©GH\ÇOÇQGDQEHULIDDOL\HWJ|VWHUHQ:HEHUNXUXOXéXQGDQEXJQHVHNW|UGHNDOLWHYH
JYHQLOHDQÇOPDNWD7UNL\H©QLQKHUQRNWDVÇQGDNLéDQWL\HOHUGH\DSÇ\]H\OHULLOHLOJLOLVRUXQODUD
NHVLQo|]POHUJHWLUPHNWHJHQLéUQ\HOSD]HVLQGHNL|]HODPDoOǁUQOHULOHKHUWUOVRUXQX
o|]PHXODéWÇUPDNWDGÇU
6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇYHGHU]GROJXODUÇGÇéFHSKHER\DYHNDSODPDODUÇGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇP
VLVWHPOHULVX\DOÇWÇPUQOHULWDPLUWHVYL\HUQOHULYHLoFHSKHER\DODUÇJLELJHQLéUQ
SRUWI|\QHVDKLSRODQ:HEHU0DUW©GH0D[LW*UXEX©QXQ6DLQW*REDLQWDUDIÇQGDQWP
GQ\DJHQHOLQGHVDWÇQDOÇQPDVÇVRQUDVÇQGDEHWRQWDPLUYHNRUXPDVLVWHPOHULéDQWL\H\DUGÇPFÇ
PDO]HPHOHULPDVWLNOHUYH]HPLQVLVWHPOHULJLEL\HQLUQJUXSODUÇQÇGDSRUWI|\QHHNOH\HUHN
o|]PVHoHQHNOHULQLGDKDGDJHQLéOHWPLéWLU:HEHU7UNL\H©GHWRSODPIDEULNDE|OJH
WHPVLOFLOLæL©H\DNÇQED\LYHJoOVDWÇéHNLELLOHKL]PHWYHUPHNWHGLU
:HEHUELULONHRODUDNEHQLPVHGLæL\HQLYHUHNDEHWoLo|]POHUKHGHIOH\HQ\DSÇVÇQÇPéWHUL
PHPQXQL\HWLQL|QGHWXWDUDN,62EHOJHVLLOHWHVFLOOHPLéWLU
0éWHULOHULLoLQ¦NDOLWHOLUQYHVWQKL]PHWDQOD\ÇéǧQÇEHQLPVHPLéRODQ:HEHU¦LQVDQDYH
\DéDGÇæÇoHYUH§\HYHUGLæL|QHPLGHJ|VWHUHELOPHNLoLQ,62dHYUH<|QHWLP6LVWHPLLOH
2+6$6çé6DæOÇæÇYH*YHQOLæL<|QHWLP6LVWHPL©QLWHVLVOHULQGH\DSÇODQGÇUDUDNPHYFXW,62
.DOLWH<|QHWLP6LVWHPL©QHHQWHJUHHWPLéWLU
8
www.weber.com.tr
1
:HEHULOHoDOÇéPDN NROD\GÇU
0éWHULOHULQLQ:HEHU©HRODQJYHQLRQODUÇQ:HEHU©GHQ
EHNOHGLæLJYHQLOLUEHQ]HUVL]YH|QHPOLV|]HGD\DOÇGÇU
žPéWHULOHULQLQ]DPDQND]DQPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU
žo|]POHULPéWHULOHULQLQoDOÇéPDVÇQÇGDKDUDKDWKDOHJHWLULU
žPéWHULOHULQHJYHQYHULU
d|]P+DWWÇ\HQLOHQGL
ZZZZHEHUFRPWU
\HQLOHQGL
:HEHUFHELQL]GH
èLPGLL3KRQHYH$QGURLG©OHUGHž
7UNL\HoDSÇQGDIDEULND
ZZZZHEHUFRPWU
9
2
:HEHUPéWHULOHULQLQ
\DSWÇæÇLéL ELOLU
ž:HEHUoDOÇéDQODUÇPéWHULOHULQLQJQONLéOHULQLELOLU
ž:HEHUPéWHULOHULQLX]PDQODéWÇUÇUYHJYHQLOLUNÇODU
ž:HEHUPéWHULOHULQLQLéOHULQLL\L\DSPDVÇQD\DUGÇPHGHU
d|]P(NLEL
d|]P5HKEHUL
10
www.weber.com.tr
3
:HEHUPéWHULOHULQLQLéOHULQL
JHOLéWLUPHOHULQH\DUGÇPFÇROXU
ž:HEHUED\LOHULQLQ\HQLPéWHULOHUND]DQPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU
ž:HEHUPéWHULOHULQLQPHYFXWLéOHULQGHQGDKDoRN
ND]DQPDODUÇQD\DUGÇPFÇROXU
žPéWHULOHULQLQLéOHULQLQJHOHFHNWHGHVUHNOLOLæLQLVDæODPDNLoLQ
\DUGÇPFÇROXU
žPéWHULOHULQLQULVNOHULQLHQD]DLQGLUPHOHULQH\DUGÇPHGHU
%D\LYH8VWD3RUWDOÇ
ZZZZHEHUL]FRP
\HQLOHQGL
<HQLOLNoLhUQOHU
%D\L6DWÇé(NLEL(æLWLPOHUL
YH.DUDU9HULFLOHUçoLQ7RSODQWÇODU
www.weber.com.tr
11
12
www.weber.com.tr
6(5$0ç.
UYGULAMALARI
<]H\7HéKLVL
sf. 14
Problem / Çözüm
sf. 16
hUQ6HoLP7DEORODUÇ
sf. 70
'HU]'ROJXODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ
sf. 76
6HUDPLN<DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGD7UN6WDQGDUGÇ
sf. 78
hUQ%LOJLOHUL
sf. 82
'HU]'ROJX5HQNOHUL
sf. 123
www.weber.com.tr
13
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\WHéKLVL
Kontrol edilmesi gereken 7 kilit nokta
6DæOÇNOÇELUVHUDPLNX\JXODPDVÇLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQL\LWHéKLVHGLOPHVLYH
KD]ÇUODQPDVÇHQ|QHPOLNRéXOODUGDQELULGLU
<]H\G]JQVDæODPWHPL]ROPDOÇYHJHUHNWLæLéHNLOGHDVWDUODQPDOÇGÇU
<h=(<'h=*h1/håh
<h=(<6(57/çåç
7HNQLNYHHVWHWLNDoÇGDQL\LVRQXo
DODELOPHNLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ
WHUD]LGHROPDOÇGÇU
8\JXODPDGDQVRQUDVHUDPLNOHULQ\]H\GHQ
D\UÇOPDPDVÇYH]HPLQoDWODNODUÇQÇQ
ROXéPDPDVÇLoLQ]HPLQVDæODPROPDOÇGÇU
<]H\G]JQOæQDVÇONRQWUROHGLOLU"
<]H\G]JQOæQDVÇONRQWUROHGLOLU"
1.1<]H\LQG]JQOæ
PHWUHOLNELUPDVWDULOHNRQWURO
HGLOPHOLYHPDVWDUGDQVDSPDODU
PP©\LDéPDPDOÇGÇU%X|Oo
\RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHU
LoLQPP©GLU
2.16LYULXoOXELUDOHWLOHELUoRN
QRNWDGDQJHOLéLJ]HOoL]JLOHU
oL]LOHUHN]HPLQLQVDæODPOÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU
1.2 1 m©OLNELUDODQGDVDSPDODU
©QLQDOWÇQGDLVHE|OJHVHO
RQDUÇP\DSÇOPDOÇGÇU6DSPDODU
EXRUDQÇQ]HULQGHLVHJHQHO
RQDUÇP\DSÇOPDOÇGÇU
2.2dHNLoYH\DPXUo\DUGÇPÇLOH
HVNLéDSYHoLPHQWRHVDVOÇVÇYDODU
LoLQIDUNOÇGHULQOLNOHUGH]HPLQLQ
VDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLGLU
<h=(<6$å/$0/,å,
$KéDS]HPLQOHUYHG|éHPHOHUEHWRQ
YH\DVHUDPLNG|éHOL]HPLQOHUHJ|UHGDKD
KDUHNHWOLGLU$KéDSG|éHPHQLQ]HULQH
VHUDPLæLQVDæOÇNOÇX\JXODQDELOPHVLLoLQ
\]H\LQVDæODPYHG]JQROPDVÇJHUHNLU
<h=(<(0ç&ç/çåç
(PLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGH\DSÇéWÇUPD
KDUFÇQÇQHUNHQNXUXPDYHG|NOPHULVNL
RUWDGDQNDOGÇUÇOPDOÇGÇU
<]H\HPLFLOLæLQDVÇONRQWUROHGLOLU"
<]H\VDæODPOÇæÇQDVÇONRQWUROHGLOLU"
problem / çözüm
3.1%XWHVWVDGHFHDKéDS
\HUG|éHPHVLYHSDUNHLoLQ
JHoHUOLGLU
3.2h]HULQGH\UQGæQGHSDUNHYH\D
G|éHPHR\QDPDPDOÇGÇU(OOHEDVWÇUÇOGÇæÇQGD
ELUOHéPHQRNWDODUÇWLWUHéLP\DSPDPDOÇ
YHR\QDPDPDOÇGÇU$NVLGXUXPGDSDUNH
VDELWOHQPHOLYHJHUHNL\RUVDEHQ]HUELU
PDO]HPHLOHRQDUÇOPDOÇGÇU
14
www.weber.com.tr
4.1<]H\VXLOHKDILIoH
ÇVODWÇOPDOÇGÇU
4.26XGDNLNDGDQGDKD
NÇVDVUHGH\]H\WDUDIÇQGDQ
HPLOLUVH¦oRNHPLFL§RODUDN
NDEXOHGLOPHOLYHZHEHUSULP
NODVLNLOHDVWDUODPD\DSÇOPDOÇGÇU
(VNLX\JXODPDKDWDODUÇ\HQLX\JXODQDFDN
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ\]H\GHQ
D\UÇOPDVÇQDQHGHQRODELOHFHæLLoLQ
JLGHULOPHOLGLU
<h=(<7(0ç=/çåç
6DæOÇNOÇELUX\JXODPDLoLQ\]H\WHPL]
ROPDOÇGÇU
<]H\WHPL]OLæLQDVÇONRQWUROHGLOLU"
<]H\DGHUDQVÇQDVÇONRQWUROHGLOLU"
5.16HUDPLNG|éHOL\]H\OHUGH
oHNLoYH\DVSDWXOD\DUGÇPÇLOHHVNL
VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXS
WXWPDGÇæÇNRQWUROHGLOPHOLGLU
5.2dXNXUNÇVÇPODUÇQRQDUÇPÇYHR\QD\DQ
VHUDPLNOHULQ\HQLGHQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇJHUHNOLGLU
5.3%R\DOÇ\]H\OHUGHER\DQÇQVDæODPOÇæÇQÇNRQWURO
HWPHNLoLQEÇoDN\DGDIDOoDWD\DUGÇPÇLOHER\D\Ç
NHVHUHNNDUHOHPH\|QWHPLX\JXODQPDOÇGÇU[
FP©OLNELUDODQLoHULVLQGH[PP©OLNNDUHOHU
ROXéWXUXOPDOÇGÇU
6.16SDWXOD\DUGÇPÇ\ODWP
DOoÇER\DYVNDOÇQWÇODUÇ
WHPL]OHQPHOLGLU0HYFXWPDUOH\
DKéDSYHHVNLER\DOÇ\]H\
L\LFHWHPL]OHQGLNWHQVRQUD
ZHEHUSULP7*X\JXODQPDOÇGÇU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
<h=(<$'(5$16,
6.2<]H\GHEXOXQDQWXWNDO
YENDOÇQWÇODUÇWDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU7HPL]OHQGLNWHQ
VRQUDDNULOLNED]OÇELWPO
YHHSRNVLED]OÇNDOÇQWÇODU
]HULQHZHEHUSULP7*
X\JXODQPDOÇGÇU
6.3<]H\GHEXOXQDQYHUQLN
EDOPXPXYENDOÇQWÇODU
ND]ÇQDUDNYHKDWWDVLVWUH
\DSÇODUDNWHPL]OHQPHOLGLU7R]ODU
\ÇNDQÇS]HPLQNXUXGXNWDQ
VRQUDZHEHUSULP7*
X\JXODQPDOÇGÇU
6.4%HWRQ\]H\GHEXOXQDQ
\DSÇéPD\ÇD]DOWÇFÇWPNDOÇQWÇODU
\NVHNEDVÇQoOÇ\ÇNDPD
NXPODPDPHWRGXYH\DoHOLNWHO
IÇUoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
5.4.oNNDUHOHULQ©L
G|NOP\RUVDER\DVDæODP
NDEXOHGLOPHOLDNVLKDOGH
ER\DOÇ\]H\PHNDQLNRODUDN
V|NOPHOLGLU
(VNLX\JXODPDKDWDODUÇ\HQLX\JXODQDFDN
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ\]H\GHQ
D\UÇOPDVÇQDQHGHQRODELOHFHæLLoLQ
JLGHULOPHOLGLU
<]H\DGHUDQVÇQDVÇONRQWUROHGLOLU"
7%UWEHWRQJLELHPLFLOLæL\NVHN
]HPLQOHUIÇUoDLOHVXVHUSLOHUHN
QHPOHQGLULOPHOLGLU$OoÇEORN
DOoÇOHYKDDOoÇVÇYDJLEL\]H\OHUH
ZHEHUSULPVDWHQX\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
15
problem / çözüm
<h=(<ç11(0/(1'ç5ç/0(6ç9($67$5/$10$6,
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQGDX\JXQ\DWDN
NDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ
6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇ\ODVDæODQDQNDSODPD\DWDæÇQÇQNXOODQÇODQNDSODPDPDO]HPHVLQLQ
\DSÇéWÇUÇOPDVÇQÇQGÇéÇQGDGDIDUNOÇIRQNVL\RQODUÇYDUGÇU<]H\LOHNDSODPDQÇQKDUHNHW
IDUNOÇOÇNODUÇQGDQGRæDQSUREOHPOHUL|QOHU\]H\LVX\XQHWNLVLQGHQNRUXUYH\]H\GHNLWHVYL\H
G]HQVL]OLNOHULQLQNDSDWÇOPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU+DWDOÇX\JXODQPÇéNDSODPD\DWDæÇQÇQ\DUDWDFDæÇ
SUREOHPOHULVHéXéHNLOGHVÇUDODQDELOLU
™
.DSODPD\DWDæÇQÇQEQ\HVLQGHNLERéOXNODUGHU]GROJXODUÇQÇQLoLQHQIX]
HGHQVX\XQX\JXODPD\]H\LQHXODéPDVÇQDQHGHQROXU
%XGXUXPEDQ\RODUGDNINRNXVX
ROXéWXUDELOLUYH\DVXJHoLéLVÇ]ÇQWÇ
NDQDOODUÇQÇJHQLéOHWHELOLU+DWWDVHUDPLNLOH
\]H\DUDVÇQGDNDODQVXGRQXSJHQOHéHUHN
VHUDPLNOHUL\]H\GHQD\ÇUDELOLU
š
.DSODPD\DWDæÇQÇQEQ\HVLQGHNLERéOXNODU]HPLQLQRNWDVDO\NOHUHNDUéÇ
KDVVDVODéWÇUÇU
problem / çözüm
6HUDPLNNDSODPDPDO]HPHOHULNÇUÇOJDQ
\DSÇ\DVDKLSWLU%XQHGHQOHX\JXQ
ELUNDSODPD\DWDæÇLOHWDPRODUDN
GHVWHNOHQPHPLéVHUDPLNDODQODUÇVDQGDO\H
D\DæÇYH\D\NVHNWHQGéHQELUFLVLP
JLELQRNWDVDO\NOHUHPDUX]NDOGÇæÇQGD
oDWODPDYH\DNÇUÇOPDODUROXéDELOLU
›
.DSODPD\DWDæÇQÇQNDOÇQOÇæÇGD|QHPOLGLU
œ
.DSODPD\DWDæÇQGDNLIDUNOÇOÇNODUED]ÇNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ\]H\LQH\DQVÇU
.DSODPD\DWDæÇQÇQoRNLQFHX\JXODQPDVÇ
GXUXPXQGDoLPHQWRHVDVOÇ\DSÇéWÇUÇFÇoRN
oDEXNNXUX\DUDNQLKDLPXNDYHPHWLQHOGH
HGLOPHVLQHHQJHOROXU
=HPLQGHKDUHNHWLQEHNOHQGLæLGXUXPODUGD
\DSÇéWÇUÇFÇEXKDUHNHWLPNDQÇQÇ
VXQDELOPHOLGLUçQFHX\JXODQPÇéNDSODPD
\DWDæÇLVHEXLPNDQÇYHUPH\HFHNWLU
%D]ÇVHUDPLNOHULOHNLUHoWDéÇYHPHUPHUJLELGRæDOWDéODUÇQ
\]H\OHULQH\DSÇéWÇUÇFÇLOHWHPDVNXUPXéNÇVÇPODU\DQVÇ\DELOLU
%|\OHELUGXUXPGDNDSODPD\DWDæÇQGDEXOXQDQERéOXNODU\]H\H
EDNÇOGÇæÇQGDDQODéÇODFDNWÇU
.DSODPD\DWDæÇLOHNDSODPDPDO]HPHVLQLQWHPDVHWPHGLæL
QRNWDODUGD\DSÇéPDJHUoHNOHéPH\HFHNWLU<DUÇ\DUÇ\DVDæODQPÇéELU
\DSÇéPDNDSODPDQÇQEWQQGHNL\DSÇéPDNXYYHWLQLQGH\DUÇ\DUÇ\D
VDæODQDELOHFHæLDQODPÇQDJHOLU
16
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'LéOLPDODVHoLPLQLQ|QHPL
<DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDODUÇQGDX\JXQPDODNXOODQÇPÇJHUHNOL\DSÇéWÇUÇFÇNDWPDQÇQÇQVDæODQPDVÇQD
\DUGÇPFÇROXUYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQWHVYL\HHGLOPHVLQHRODQDNWDQÇU,VODNDODQODUGÇé
PHNDQODUYHWP]HPLQX\JXODPDODUÇQGDNDSODPDPDO]HPHVLQLQWDPRODUDN\DSÇéPÇéROPDVÇ
]RUXQOXGXU<DSÇéWÇUÇFÇLOHNDSODPDWHPDVÇQÇQWDPRODUDNVDæODQDELOPHVLLoLQNDSODPDQÇQ
G|QGUPHND\GÇUPDLéOHPL\OHEDVNÇX\JXODQDUDN\DSÇéWÇUÇOPDVÇJHUHNOLGLU<DSÇéWÇUPDVÇUDVÇQGD
UDVWJHOHKHUKDQJLELUNDSODPDPDO]HPHVLQLQNDOGÇUÇODUDNLVWHQHQWHPDVÇQWDPRODUDNVDæODQÇS
VDæODQPDGÇæÇQÇQNRQWUROHGLOPHVLWDYVL\HHGLOLU
.DSODPDQ°QER\XWXQDJ|UHVHoLOHFHNGLéOLPDODYHX\JXODPDéHNOL|QHPOLGLU
7HNoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD
'ÇéPHNDQGXYDUYH\DLoPHNDQ
ÇVODNKDFLPGXYDUODUÇ
LoPHNDQGXYDU
ÇVODNKDFLPKDULo
GLé|OoV[PP
GLéJHQLéOLæLPP
GLé|OoV[PP
GLéJHQLéOLæLPP
7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ
\DWDNGHULQOLæLPP
0LQ\DSÇéPDVRQUDVÇ
\DWDNGHULQOLæLPP
0R]DLNVHUDPLNOHU
GLé|OoV[PP
GLéJHQLéOLæLPP
7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ
\DWDNGHULQOLæLPP
=HPLQX\JXODPDODUÇ
GLé|OoVPPoDSOÇ\DUÇPGDLUH
GLéJHQLéOLæLPP
.DSODPDER\XWODUÇQÇQE\N
ROPDVÇ\DGDDUNDNÇVPÇQGD
JHQLéQHUYUYHEHQ]HUL
GLéOHUEXOXQPDVÇGXUXPXQGD
\DSÇéWÇUÇODFDN\]H\HHNRODUDN
NDSODPDQÇQDUND\]H\LQHGH
\DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD
7DP\DSÇéPDVRQUDVÇ
\DWDNGHULQOLæLPP
www.weber.com.tr
17
problem / çözüm
%\NER\XWOXNDSODPDODU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
%\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH
]HPLQHX\JXODPD\DSÇOPDVÇ
6RQ\ÇOODUGDNDSODPDVHoLPLQLQE\NER\XWOXPDO]HPHOHUGHQ\DQDND\PDHæLOLPL|]HOOLNOH
]HPLQKDUHNHWOHULQLQ\RæXQROGXæXDODQODUGD\DSÇéWÇUÇFÇQÇQJ|UHYLQLGDKDGD]RUODéWÇUPDNWDGÇU
™
=HPLQVÇFDNOÇNYHRUWDPQHPLQHEDæOÇRODUDNKDUHNHWHGHU
6ÇFDNOÇNYHEDæÇOQHPRUDQÇQGDNL
GHæLéLNOLNOHUVHEHEL\OH]HPLQJHQOHéLS
E]éWæQGHIDUNOÇELUPDO]HPHGHQ
UHWLOPLéRODQNDSODPDGDGDIDUNOÇ
RUDQODUGDGHæLéLNOLNJ|]OHQLU
%XGXUXPDéDæÇGDNLQHGHQOHUHEDæOÇ
RODELOLU
‡8\JXODPD\]H\LRODQéDSSUL]DOPD
VUHFLQGHKDFLPVHORODUDNNoOHELOLU
‡6ÇFDNLNOLPéDUWODUÇQGDJHQOHéPHRODELOLU
‡6XLOH\RæXQWHPDVVRQXFXUXWXEHWHEDæOÇ
JHQOHéPHRODELOLU
š
%\NER\XWOXNDSODPDODUNoNER\XWOXRODQODUDJ|UHGDKDID]OD
JHULOLPHPDUX]NDOÇUODU
.DSODPDPDO]HPHVLLOH\DSÇéWÇUÇOGÇæÇ
\]H\LQWHPDVQRNWDODUÇQÇQNDSODPD
PHUNH]LQGHQX]DNOÇæÇROXéDFDNJHULOLPLQ
DUWPDVÇQDVHEHSROXU%XQHGHQOHEHOLUOL
ELUDODQGDE\NER\XWOXNDSODPDLOH
\DSÇODFDNX\JXODPDNoNER\XWOX
NDSODPDLOH\DSÇODFDNX\JXODPD\DJ|UH
GDKDE\NJHULOLPHPDUX]NDOÇU
problem / çözüm
›
=HPLQGHNLVDSPDODUE\NER\XWOXNDSODPDODU]HULQGH
GDKDE\NRUDQGDJHULOLP\DUDWÇU
5LMLWROPD\DQELU\]H\GHER\XWVDO
VDSPDPH\GDQDJHOGLæLQGHULMLWRODQ
NDSODPDPDO]HPHVLD\QÇéHNLOGHVDSPD
\DSPD\DFDNWÇU
<]H\GHNLEHOLUOLPLNWDUER\XWVDOVDSPD
LoLQNDSODPDQÇQNDSDWPD\DoDOÇéDFDæÇ
IDUNE\NER\XWOXPDO]HPHOHUGHGDKD
ID]ODRODFDNWÇU%|\OHELUGXUXPGDKD
\NVHNJHULOLPHVHEHSRODFDæÇQGDQEX
WUNDSODPDODUODROXéDELOHFHNVRUXQODUÇ
HQJHOOHPHNLoLQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQGDKDHODVWLN
ELU\DSÇ\DVDKLSROPDVÇJHUHNPHNWHGLU
18
www.weber.com.tr
8\JXODPD|QFHVLQGHVHoLOHFHN\DSÇéWÇUÇFÇÇVÇIDUNÇQHPYH\D]HULQGHNL\NVHEHEL\OHROXéDELOHFHN
JHULOLPOHULDEVRUEHHGHELOHFHNG]H\GHSHUIRUPDQVVHYL\HVLQHVDKLSROPDOÇGÇU%XDPDoODIDUNOÇ
NDSODPDER\XWODUÇYHX\JXODPD\]H\OHULLoLQIRUPOHHGLOHQED]Ç:HEHU|QHULOHULDéDæÇGDNLéHNLOGHGLU
5LMLW\]H\OHUdLPHQWRHVDVOÇéDSEHWRQJLEL
FP©\HNDGDURODQVHUDPLNZHEHUNRO65.ZHEHUNRO65.NRQIRU
ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUHZHEHUNRO)(50$),;
FP©\HNDGDURODQPHUPHUZHEHUNRO65.NDOÇQ
FP©\HNDGDURODQJUDQLWVHUDPLNZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
FP©\HNDGDURODQPHUPHUGÇéPHNDQZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
dRNVÇQÇUOÇKDUHNHWHGHELOHFHN\]H\OHU
$OWWDQÇVÇWPDOÇG|éHPHJLEL
FP©\HNDGDURODQVHUDPLN
JUDQLWVHUDPLNYHPHUPHUZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
6ÇQÇUOÇKDUHNHWHGHELOHFHN\]H\OHU
$KéDSG|éHPHJLEL
FP©\HNDGDURODQVHUDPLNJUDQLWVHUDPLN
YHPHUPHUZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU
NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH (ZHEHUSULP7*
]HULQH
'LæHUZHEHU|QHULOHULLoLQ%DNÇQÇ]
¦VHUDPLNX\JXODPDODUǁUQVHoLPL§
E|OP
www.weber.com.tr
19
problem / çözüm
gQHULOHQhUQOHU
ZHEHUNRO)(50$),;
ZHEHUNRO65.
ZHEHUNRO65.NRQIRU
ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
ZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'RæUXX\JXODPDDQFDNX\JXQ\DSÇéWÇUÇFÇ
VHoLPLLOHPPNQGU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'RæDOWDéX\JXODPDVÇ
'RæDOPDO]HPHNDWHJRULVLQGH\HUDODQNDSODPDPDO]HPHOHULYHWDéODUVHUDPLNNDSODPD
PDO]HPHOHULQGHQJHUHNJ|UQéJHUHNVHX\JXODPDNRéXOODUÇDoÇVÇQGDQIDUNOÇOÇNJ|VWHULU
%XQHGHQOHX\JXODPD\DJHoPHGHQ|QFHPDO]HPHQLWHOLæLQLQEHOLUOHQPHVLYHGRæUX|QKD]ÇUOÇæÇQ
\DSÇOPDVÇVRQGHUHFH|QHPOLGLU
™
7PGRæDOWDéODUD\QÇ|]HOOLNOHUHVDKLSGHæLOGLU
'RæDOWDéODUJ|]HQHNOLOLNRUDQODUÇYHKDUHNHW
NDSDVLWHOHULGHæLéNHQOLNJ|VWHUHQ
PDO]HPHOHUGLU*UDQLWYHPHUPHUJLELGRæDO
WDéODUGDKD\RæXQDUGXYD]JLELWDéODUÇQ
\]H\LGDKDHQJHEHOLED]ÇGRæDOWDéODUÇQLVH
J|]HQHNOLOLæLGDKD\NVHNWLU
š
'RæDOWDéODULOHG]JQELUWHVYL\HHOGHHWPHN]RURODELOLU
6DELWNDOÇQOÇæDVDKLSROPD\DQED]ÇNDSODPD
PDO]HPHOHULLOH\DSÇODQX\JXODPDODUGD
G]JQELUWHVYL\HHOGHHWPHNVRQGHUHFH
]RUGXU
%XWUNDSODPDODULoLQNDOÇQOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQÇ
JLGHUHFHNG]H\GH\DWDNNDOÇQOÇæÇ
VXQDELOHQ\DSÇéWÇUÇFÇODUWHUFLKHGLOPHOLGLU
›
<DSÇéWÇUÇFÇX\JXODPDVÇDoÇNUHQNOLNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ
\]H\LQH\DQVÇ\DELOLU
%D]ÇDoÇNUHQNOLPHUPHUYENDSODPD
PDO]HPHOHUL\DUÇVD\GDPROXSNXOODQÇODQ
\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\H\DQVÇPDVÇQDQHGHQROXU
%XVHEHSOHEXWUNDSODPDODULOHJULUHQNWH
\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQNXOODQÇPÇLVWHQPH\HQVRQXoODU
GRæXUDELOLU
%LUoRNX\JXOD\ÇFÇWDUDIÇQGDQNXOODQÇODQDQFDN
\DQOÇéELUX\JXODPDéHNOLRODQE|OJHVHO
\DSÇéWÇUPDPHWRGXGDEHQ]HUéHNLOGH\DSÇéWÇUÇFÇ
LOHWHPDVWDRODQE|OJHOHULQ\]H\GHGDKDNR\X
UHQNRODUDNJ|UQPHVLQHVHEHSRODFDNWÇU
problem / çözüm
œ
.DSODPDODUoL]LOPHOHUHYHOHNHOHQPHOHUHNDUéÇKDVVDVRODELOLU
'HU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQVRQUD
NDSODPD\]H\LQGHNDODQGROJXDUWÇNODUÇQÇQ
KHQ]\DéLNHQWHVSLWHGLOPHVL]RUGXU%XQD
NDUéÇQEXDUWÇNODUÇQNXUXGXNWDQVRQUDGD
WHPL]OHQPHVLVRQGHUHFH]DKPHWOLRODFDNWÇU
*|]HQHNOLOLæL\NVHNNDSODPDODUGD
GD|]HOOLNOHNR\XUHQNGHU]GROJXODUÇ
LoHULVLQGHNLSLJPHQWX\JXODPDVÇUDVÇQGD
NDSODPD\ÇER\D\DUDNWHPL]OHQPHVLQL
JoOHéWLUHELOLU'HU]GROJXODUÇPHUPHU
YEJLEL\XPXéDNVÇUODNDSODQPÇéNDSODPD
\]H\OHULQLoL]HELOLU
20
www.weber.com.tr
.XOODQÇODFDN\DSÇéWÇUÇFÇYHGHU]GROJXVXQXQVHoLPLQGHNDSODPDER\XWODUÇX\JXODPDQÇQ\DSÇOGÇæÇDODQ
YHX\JXODPD\]H\LGHGLNNDWHDOÇQPDOÇGÇU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'RæDOWDéX\JXODPDODUÇQGDX\JXQ
\DSÇéWÇUÇFÇYHGHU]GROJXVXNXOODQÇOPDOÇGÇU
.DSODPDQLWHOLæLQLQEHOLUOHQPHVL
8\JXQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ
.DSODPD\]H\LQLQOHNHOHQPHPHVLLoLQ
.DOÇQ\DWDN\DSÇéWÇUPDKDUFÇZHEHUNRO65.
NDOÇQPP\DWDNNDOÇQOÇæÇQGDX\JXODPD
LPNDQÇWDQÇ\DUDNKHPDæÇUGRæDOWDéNDSODPDODU
LoLQJHUHNOLRODQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQÇVDæODPDNWD
KHPGHNDOÇQOÇNIDUNOÇOÇNODUÇJ|VWHUHELOHQ
EXWUNDSODPDODUÇQWHVYL\H\HJHWLULOPHVLQH
LPNDQWDQÇPDNWDGÇU8\JXODPDGDE|OJHVHO
\DSÇéWÇUPDPHWRGXNXOODQÇOPDPDOÇ\DSÇéWÇUÇFÇ
NHVLQWLVL]ELUWDEDNDKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU
0HUPHUYEJLELGRæDOWDéNDSODPDODUÇQ
OHNHOHQPHULVNLQLPLQLPXPDLQGLUPHNLoLQ
GHU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQ|QFHZHEHU
VHUDPLNNRUX\XFXX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU
.DSODPD\]H\LQGHNDODQGHU]GROJX
DUWÇæÇELUoRNNH]WHPL]VRæXNVX\OD
\ÇNDQDUDNWHPL]OHQPHOLGLU+HUELU\ÇNDPD
VRQUDVÇQGD\]H\LQWDPDPHQNXUXPDVÇLoLQ
JHUHNOLVUHWDQÇQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
21
problem / çözüm
*|]HQHNOLOLNRUDQÇGéNGRæDOWDéNDSODPDODU
SROLPHUNDWNÇRUDQÇ\NVHN\DSÇéWÇUÇFÇODULOH
X\JXODQPDOÇGÇU
$oÇNUHQNOLNDSODPDODULOHEH\D]\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQ
WHUFLKHGLOPHVLNXOODQÇODQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\H
\DQVÇPDVÇULVNLQLRUWDGDQNDOGÇUÇU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
%R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇ
8\JXODPDVRQUDVÇQGDNDSODQPÇéVHUDPLæLQ\]H\G]JQOæQQVDæODQPDVÇKHPHVWHWLNKHP
GHHPQL\HWDoÇVÇQGDQVRQGHUHFH|QHPOLGLU6WDQGDUWX\JXODPDWHNQLNOHULG]JQ]HPLQOHULoLQ
ROXPOXVRQXoYHULUNHQWHVYL\HVLER]XN]HPLQOHUGHLVHED]ÇSUREOHPOHURUWD\DoÇNDELOLU
™
.DSODQPÇé\]H\LQG]JQOæQVDæODPDNGDKDGD]RUODéÇU
<DSÇéWÇUÇFÇ\Ç\D\PDNWDNXOODQÇODQGLéOL
PDODEHOOLELUDoÇGDNXOODQÇOGÇæÇQGDKDUFÇQ
WP\]H\HHéLWRODUDN\D\ÇOPDVÇQÇVDæODU
.DSODPDPDO]HPHOHULGH\]H\HHéLWNXYYHW
X\JXODQDUDNG|éHQGLæLQGHNoNIDUNODU
J|]DUGÇHGLOHUHNWP\]H\LQHéLWVHYL\HGH
ROPDVÇVDæODQDFDNWÇU$QFDN]HPLQLQER]XN
ROGXæXGXUXPODUGDED]ÇVHUDPLNQRNWDODUÇ
\NVHNWHNDODFDNYHG]JQELUWHVYL\H\H
XODéPDNPPNQROPD\DFDNWÇU
š
=HPLQGHNLERéOXNODUÇGROGXUPDN]DPDQDOÇU
%|OJHVHOGHULQERéOXNODUVHoLOHQ
\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ|QHULOHQ\DWDNNDOÇQOÇæÇQGDQ
GDKDID]ODNXOODQÇOPDVÇQDQHGHQRODELOLU
%RéOXNODUÇQGROGXUXOPDVÇVD\ÇODUÇQÇQoRN
ROPDVÇGXUXPXQGD]DPDQDODFDNWÇU
›
6HUDPLN]HULQHVHUDPLNX\JXODPDODUÇQGDED]ÇVRUXQODUGRæDELOLU
6HUDPLN]HULQHVHUDPLNX\JXODPDVÇJLEL
ED]ÇGXUXPODUGD\XNDUÇGDEDKVHGLOHQ
VRUXQODUELUOHéHELOLU
%D]ÇVHUDPLNOHULQVDæOÇNVÇ]G|éHQGLæLLoLQ
V|NOPHVLJHUHNHELOGLæLJLELED]ÇODUÇQÇQGD
\NVHNOLNOHULQGHIDUNOÇOÇNODURUWD\DoÇNDELOLU
problem / çözüm
œ
%D]ÇGRæDOWDéODUVDELWNDOÇQOÇæDVDKLSGHæLOGLU
%D]ÇGRæDOWDéNDSODPDODUPDNLQH
\DUGÇPÇ\ODNHVLOPHN\HULQHGRæDONÇUÇN
G]OHPOHULQNHVLOPHVL\OHUHWLOLU%X
\|QWHPGRæDOWDéNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ
NHQGLLoOHULQGHYHELUELUOHULDUDVÇQGDNDOÇQOÇN
IDUNÇROXéPDVÇQDVHEHSROXU
%XWUNDSODPDODUQRUPDOGHQGDKDNDOÇQ
X\JXODPDLPNDQÇVXQDQ\DSÇéWÇUÇFÇODUD
LKWL\DoGX\DUODU
22
www.weber.com.tr
8\JXODPD\]H\LQLQGXUXPXQDJ|UHIDUNOÇo|]POHU|QHULOHELOLU%R]XN\]H\OHUGHWHVYL\HKDUFÇ
NXOODQÇPÇ\ODG]JQELU]HPLQHOGHHGLOHELOLUDQFDNVDELWNDOÇQOÇæDVDKLSROPD\DQNDSODPDODULoLQ
NDOÇQ\DWDNELU\DSÇéWÇUÇFÇWHUFLKHGLOPHOLGLU=HPLQGHNLGHULQERéOXNODULVH|QFHOLNOHELUWDPLUKDUFÇLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
ZHEHUSULP1YH\DZHEHUSULP7*
ZHEHUIORRU5
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
ZHEHUUHS0$
d|]P
7HVYL\HUQX\JXODPDVÇ
7HVYL\HKDUFÇX\JXODPDVÇ\]H\GHNLER]XNOXNODUÇ
JLGHUHFHNPHYFXWVHUDPLNOHUDUDVÇQGDNLERéOXNODUÇ
GROGXUDFDNYH\HQLNDSODPDX\JXODPDVÇ|QFHVL]HPLQL
KD]ÇUOD\DFDNWÇU
7HVYL\HX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\WHPL]NXUXG]JQ
YHVDæODPROPDOÇYDUVD\]H\GHEXOXQDQPHYFXW
NDSODPDQÇQVDæODPROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
<]H\WHVYL\HKDUFÇX\JXODPDVÇQGDQHQD]GDNLND
|QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1LOHDVWDUODQPDOÇ
VHUDPLN\]H\OHULVHZHEHUSULP7*LOHDVWDUODQÇSPLQ
VDDWNXUXPD\DEÇUDNÇOPDOÇGÇU
<]H\HZHEHUIORRU5X\JXODQÇUNHQYDUVDGLODWDV\RQ
GHU]OHULQHX\XOPDOÇGÇU
6HUDPLNOHUX\JXODPD\HULQLQYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQ
|]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNoLPHQWRHVDVOÇELU
\DSÇéWÇUÇFÇ\ODG|éHQPHOLVDDWDUDVÇSUL]DOPDVÇ
EHNOHQHUHNGHU]GROJXX\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
d|]P
.DOÇQ\DWDNVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇX\JXODPDVÇ
.DSODPDODUÇQVWDQGDUWNDOÇQOÇæDVDKLSROPDPDVÇ
GXUXPXQGDNDOÇQ\DWDNELU\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇOPDOÇGÇU
%XWDU]ELUX\JXODPDD\QÇ]DPDQGD]HPLQGHNL
ER]XNOXNODUÇQGDJLGHULOPHVLQH
\DUGÇPFÇROXU
<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ
E|OPOHU\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
6HUDPLNOHUPP©OLN\DWDNNDOÇQOÇæÇQDNDGDU
X\JXODPDLPNDQÇYHUHQZHEHUNRO65.NDOÇQ ile
G|éHQPHOLVDDWSUL]DOPDVÇEHNOHQHUHNGHU]GROJX
X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
d|]P
7DPLUKDUFÇX\JXODPDVÇ
6DGHFHE|OJHVHOED]ÇER]XNOXNODUROPDVÇGXUXPXQGDLVH
EXQODUÇELUWDPLUKDUFÇLOHJLGHUPHNHQGRæUXVHoHQHN
RODFDNWÇU
<]H\VDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ
NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU2QDUÇODFDN
\HULQNHQDUODUÇQGDDoÇNN|éHOHUEÇUDNÇOPDOÇGÇU
<]H\GHNLERéOXNODUZHEHUUHS0$LOHGROGXUXOPDOÇ
YH]HULQHVRQNDWX\JXODPDLoLQHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
6HUDPLNOHUX\JXODPD\HULQLQYHNDSODPDPDO]HPHVLQLQ
|]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNoLPHQWRHVDVOÇELU
\DSÇéWÇUÇFÇ\ODG|éHQPHOLVDDWDUDVÇSUL]DOPDVÇ
EHNOHQHUHNGHU]GROJXX\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
www.weber.com.tr
23
problem / çözüm
gQHULOHQhUQOHU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
6DæOÇNOÇELUX\JXODPDLoLQ\]H\NRéXOODUÇQDYH
NDSODPDWUQHX\JXQELU\DSÇéWÇUÇFÇVHoLOPHOLGLU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
3U]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHUGH
VHUDPLNX\JXODPDVÇ
(VNLVHUDPLNNDSOÇ\DGDER\DOÇ\]H\OHUHVHUDPLNX\JXODPDVÇHVNLNDSODPDQÇQ\]H\GHQ
WHPL]OHQPHVLYH\]H\LQWHNUDUWDPLUHGLOPHVLQLJHUHNWLULUNLEXLéOHPOHU|QHPOL]DPDQND\EÇQD
QHGHQROXU%D]ÇGXUXPODUGDEWQEXLéOHPOHUL\DSPDNWDQVDNDSODPDQÇQGLUHNWRODUDNPHYFXW
NDSODPDQÇQ]HULQH\DSÇéWÇUÇOPDVÇGDKDNROD\GÇU$QFDNEXX\JXODPD|]HOELUGLNNDWYH\NVHN
SHUIRUPDQVOÇELU\DSÇéWÇUÇFÇJHUHNWLULU
™
6WDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇWDPDPHQSU]V]\]H\OHUH\DSÇéPD]
0HNDQLNNLOLWOHQPHDNVL\RQX
6WDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN
\DSÇéWÇUÇFÇODUÇ]HPLQHPHNDQLNNLOLWOHQPH
DNVL\RQXLOHWXWXQXUODUhUQQ
EQ\HVLQGHNLoLPHQWR\]H\GHNLJLULQWL
ERéOXNYHGHOLNJLELSU]OHUHIL]LNVHO
RODUDNWXWXQXUYHEXEDæÇVDæODPELU
\DSÇéPDLoLQNXOODQÇU
<]H\H\HWHUVL]WXWXQPD
<]H\LQSU]V]ROPDVÇGXUXPXQGDLVH
VHUDPLæLQWXWXQPDVÇ\HWHUVL]RODFDNYH
NDSODPD\]H\GHQD\UÇODFDNWÇU
(VNLVHUDPLNNDSODPDYHER\DOÇ\]H\OHU
]HULQH\DSÇODFDNX\JXODPDODUEX|]HOOLæL
J|VWHUHFHNWLU
*UDQLWVHUDPLNJLELVXHPLéLGéNRODQ
NDSODPDODULOH\DSÇODQX\JXODPDODUGD
EHQ]HUELUGDYUDQÇéLoLQGHGLUOHU
š
%XWLS\]H\OHULQVXHPLFLOLæLVRQGHUHFHGéNWU%XGXUXP\DSÇéWÇUÇFÇ
EQ\HVLQGHNLVX\XQGDKDX]XQVUHGHVLVWHPGÇéÇQDoÇNDELOPHVLQHQHGHQROXU
(VNLVHUDPLN\]H\HVHUDPLNX\JXODPDVÇ
problem / çözüm
%XKDUODéPD
%XKDUODéPD
24
www.weber.com.tr
7R]KDOGHNL\DSÇéWÇUÇFÇODUEQ\HOHULQGHNL
VX\XQE\NELUNÇVPÇQÇND\EHWPHGLNOHUL
VUHFHPXNDYHPHWND]DQDPD]ODUg]HOOLNOH
HVNLVHUDPLNNDSOÇYHER\DOÇ\]H\OHU]HULQH
E\NER\XWOXNDSODPDX\JXODPDVÇQGDEX
VUHKDIWDODUODLIDGHHGLOHELOLU
'éNVÇFDNOÇNODUGDVWDQGDUWoLPHQWRHVDVOÇ
\DSÇéWÇUÇFÇODUÇQSUL]DOPDVÇYHNXUXPDVÇGDKL
JQOHUFHVUHELOLU.XUXPDQÇQ\DYDé
JHUoHNOHéPHVL\OHLOJLOLGLæHUROXPVX]OXN
NXUXPDKHQ]WDPDPODQPDGDQGHU]
X\JXODPDVÇQÇQ\DSÇODUDNSUL]VX\XQXQ
VLVWHPGHQoÇNÇéÇQDHQJHOROXQPDVÇ
GXUXPXQGDPH\GDQDJHOLU%XGXUXPGD
VDNOÇNDODQVX\DSÇéWÇUPDKDUFÇQGDQGHU]
GROJX\DQIX]HGHUYHEQ\HVLQGHNL
o|]QPHPLéWX]ODUÇGHU]LQ\]H\LQH
WDéÇ\DUDNoLoHNOHQPHRODUDNDGODQGÇUÇODQ
EH\D]KDUHOHQPH\LROXéWXUXU
dLoHNOHQPHQRUPDOéDUWODUGDGD]DPDQ
]DPDQROXéPDNODEHUDEHUEXKDUODéPDVÇ
HQJHOOHQPLéVXPLNWDUÇQÇQID]ODROPDVÇ
GXUXPXQGDJHUoHNOHéPHRODVÇOÇæÇ|QHPOL
|OoGHDUWDU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
(VNLVHUDPLNNDSOÇYHER\DOÇ\]H\OHUJLEL
SU]V]YHVXHPLFLOLæLGéN\]H\OHU
]HULQH\DSÇODQVHUDPLNJUDQLWVHUDPLN
X\JXODPDODUÇQGD\NVHNSHUIRUPDQVOÇ
\DSÇéWÇUÇFÇODUNXOODQÇOPDOÇGÇU
<NVHNSROLPHUPRGLIL\HRUDQÇQDVDKLS\DSÇéWÇUÇFÇODUEXWUWXWXQPDVÇ]RU\]H\OHUGHJoOELU
NLP\DVDOEDæROXéWXUDUDNPHNDQLNWXWXQPDNRQXVXQGDNLHQJHOLJLGHULU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIL[
gQHULOHQhUQOHU
$éDPD
<]H\KD]ÇUOÇæÇ
0HYFXW\]H\LQVDæODPROGXæXQGDQYH]HULQHJHOHFHN\DSÇéWÇUÇFÇLOHVHUDPLN
DæÇUOÇæÇQÇNDOGÇUDELOHFHNGXUXPGDROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
‡$OoÇRUWDODPDNJPWDéÇPDNDSDVLWHVLQHVDKLSWLU
+HVDSODPD\DSÇOÇUNHQKHPHVNLNDSODPDQÇQKHPGH\HQLVHUDPLNNDWPDQÇQÇQ
DæÇUOÇæÇJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU
‡%R\DODUÇQWXWXQPDPXNDYHPHWOHULJHQHOOLNOHGéNGHæHUOHUHVDKLSWLU
(SRNVLER\DODUYHVHQWHWLNER\DODUoRæX]DPDQ\HWHUOLPXNDYHPHWHVDKLSNHQ
HPOVL\RQER\DODUGHæLOGLUYH\]H\GHQV|NOPHOHULJHUHNPHNWHGLU
‡0HYFXWNDSODPDQÇQDKéDSYH\D\HUGHQÇVÇWPDOÇ]HPLQJLELHVQHNELU\]H\H
\DSÇéPÇéROPDVÇGXUXPXQGD\HQLNDSODPDGDEHQ]HUHVQHNOLæHLKWL\Do
GX\DFDæÇQGDQGDKDVWVHYL\HGHELU\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇPÇJHUHNHFHNWLU
‡<]H\LQDéÇQGÇUÇOPDVÇ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\]H\HWXWXQPDVÇQÇDUWÇUDFDNWÇU
‡<]H\LQ\DæFLODNLUYHWR]ODUGDQWDPDPHQDUÇQGÇUÇOGÇæÇQGDQHPLQ
ROXQPDOÇGÇU
6HUDPLNOHUSROLPHUPRGLIL\HOLYH\DGLVSHUVL\RQ
HVDVOÇ\DSÇéWÇUÇFÇODUNXOODQÇODUDNX\JXODQPDOÇGÇU
‡(VNLVHUDPLN\]H\]HULQHZHEHUNROIOH[
NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
]HPLQYHGXYDUZHEHUNROIL[GXYDU
‡%R\DOÇ\]H\ZHEHUNROIL[GXYDU
‡$OWWDQÇVÇWPDOÇG|éHPHOHUGHZHEHUNROIOH[
NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
7XWXQPDPXNDYHPHWLQLDUWÇUPDNLoLQ\DSÇéWÇUÇFÇ
\DWDæÇNHVLQWLVL]X\JXODQPDOÇGÇU
ZHEHU©LQGHWD\OÇ|QHULOHULLoLQ
%DNÇQÇ]¦VHUDPLNX\JXODPDODUǁUQVHoLPL§
E|OP
$éDPD
'HU]GROJXX\JXODPDVÇ
%XWU\]H\OHUGH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ
EQ\HVLQGHNLVX\XQVLVWHPGHQD\UÇOPDVÇ
LoLQQRUPDOELU\]H\X\JXODPDVÇQGDQGDKD
X]XQVUHEHNOHPHNJHUHNLU%XVUHQLQ
E\NER\XWOXNDSODPDODULoLQGDKD
X]XQROPDVÇJHUHNWLæLXQXWXOPDPDOÇGÇU
'HU]ERéOXNODUÇX\JXODPD\HULQLQ
|]HOOLNOHULQHX\JXQRODUDNVHoLOHFHNELU
GHU]GROJXVXLOHGHU]OHQPHOLN|éHYHGXYDU
ELUOHéLP\HUOHULQGHHODVWRPHULNPDFXQ
X\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
25
problem / çözüm
$éDPD
6HUDPLNX\JXODPDVÇ
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'HU]GROJXX\JXODPDODUÇQGD
NDUéÇODéÇODELOHFHNGXUXPODU
'HU]GROJXX\JXODPDODUÇVÇUDVÇQGDJHUHNGHU]GROJXQXQNLP\DVDO\DSÇVÇQHGHQL\OHJHUHNVH
NXOODQÇODQNDSODPDWLSLQLQHWNLVL\OHROXéDELOHFHNGXUXPODUDéDæÇGD|]HWOHQPLéWLU
™
'HU]'ROJXODUGD.DUERQDWODéPDdLoHNOHQPH
‡6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇWDPRODUDN
NXUXPDGDQGHU]X\JXODPDVÇQD
JHoLOGLæLQGHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ
LoLQGHNLVX\XQoÇNÇéÇQDHQJHOROXU
%XGXUXPGD\DSÇéWÇUÇFÇEQ\HVLQGHVDNOÇ
NDODQVX\DSÇéWÇUPDKDUFÇQGDQGHU]
GROJX\DQIX]HGHUYHEQ\HVLQGHNL
o|]QPHPLéWX]ODUGHU]\]H\LQH
WDéÇQÇU%XGXUXPD.$5%21$7/$è0$
dçd(./(10(GHQLU
‡.DUERQDWODéPDGDKDoRNEDKDU
PHYVLPOHULQGHGéNVÇFDNOÇN\NVHN
QHPROGXæXGXUXPODUGDROXéXU
problem / çözüm
‡*HQHOOLNOHNR\XUHQNGHU]GROJXODUGD J|UOU
26
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
)DUNOÇVXHPPHRUDQÇQDVDKLSROPDODUÇQHGHQL\OHD\QÇUHQNGHU]GROJXVX
IDUNOÇNDSODPDWLSOHULQLQDUDVÇQGDIDUNOÇUHQNWRQXQGDJ|UQHELOLU
'XYDUVHUDPLæL
E *
<HUVHUDPLæL
3RUVHOHQVHUDPLN
(
(
›
%D]ÇGHU]GROJXUHQNOHULWR]KDOGHLNHQEH\D]DoÇNUHQNWRQODUÇQGD
J|UQUDQFDNLoHULVLQGHNLSLJPHQWOHUVXLOHÇVODQÇQFDJHUoHNUHQJLQLYHULU
œ
'HU]GROJXODUÇQGDNXOODQÇODFDNVX\XQ|QHULOHQGHQGDKDID]ODNXOODQÇOPDVÇ
GXUXPXQGDDéDæÇGDNLSUREOHPOHUOHNDUéÇODéÇODELOLU
‡'HU]GROJXVXQXQ\]H\PXNDYHPHWLQLQGéPHVLYHWR]XPDWHEHéLUOHQPH
‡'HU]GROJXVXQXQVWDQGDUWUHQJLQGHQIDUNOÇWRQODUDND\PDVÇ
www.weber.com.tr
27
problem / çözüm
š
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
Konforlu bir
seramik
X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
dLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇNXOODQÇPDKD]ÇUOÇNDéDPDVÇQGD\DQLG|NPH
YHNDUÇéWÇUPDDQÇQGDEQ\HOHULQGHNLWR]]HUUHFLNOHULQLRUWDPDYHUPHNWHGLU
%XGXUXPX\JXOD\ÇFÇODUDoÇVÇQGDQDOHUMLJLELSUREOHPOHUH\RODoDELOLU
g]HOOLNOHWDGLODW\DSÇODQLo
PHNDQODUGDoLPHQWRHVDVOÇ
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇD\QÇRUWDPGD
NDUÇéWÇUÇOÇSX\JXODQGÇæÇLoLQR
PHNDQGDNLWP\]H\OHUGHFLGGLELU
WR]ELULNLPLQH\RODoDU
Oysa;
Weber konfor serisiWR]
oÇNDUPDPD|]HOOLæLVD\HVLQGH
JHUHNX\JXOD\ÇFÇODUDJHUHNVHHY
VDKLSOHULQHGDKDNRQIRUOXYHWHPL]
ELUX\JXODPD\DSPDéDQVÇWDQÇU
28
www.weber.com.tr
%XGXUXPHYVDKLSOHULDoÇVÇQGDQ
JQONKD\DWÇQGXUPDVÇWDGLODW
VRQUDVÇ\RæXQELUWHPL]OLNJLEL
VÇNÇQWÇODUDQHGHQROXU
ZHEHUNRO65.NRQIRU
ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNRO65.NRQIRU
ZHEHUNRO65.NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQW6ç/
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUUHS0$
sf. 88
sf. 90
sf. 96
sf. 98
sf. 100
sf. 114
sf. 116
sf. 264
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL
YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU
\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR
NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU
‡PP©GHQGDKDGHULQoDWODNYH
R\XNODUZHEHUUHS0$LOHWDPLU
HGLOPHOLGLU
UYGULAMA
1
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPDDODQÇYHX\JXODPD
\]H\LQHJ|UHZHEHUNRO65.
NRQIRUZHEHUNRO65.NRQIRU
NRQVDQWUHZHEHUNROJUDQLIOH[
konfor YHZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
\]H\HX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL
oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU
ç\LELU\DSÇéPDLoLQE\NER\XWOX
NDSODPDX\JXODPDODUÇQGD
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL
X\JXODQPDOÇNDSODPDER\XWODUÇ
LoLQUQVD\IDVÇQÇLQFHOH\LQL]
YHODVWLNoHNLo\DUGÇPÇ\OD
NXYYHWX\JXODQDUDNKDYDGÇéDUÇ
DWÇOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD]PP
GHU]ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU
%ÇUDNÇODQGHU]ERéOXNODUÇQD
VDDWVRQUDZHEHUMRLQW6ç/YH\D
ZHEHUMRLQWIOH[X\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
29
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
%R]XN]HPLQOHU
]HULQHVHUDPLN
X\JXODPDVÇ
YH\DGRæDOWDé
NDSODPD
X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
%R]XN]HPLQOHUGHVHUDPLNX\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDNDSODQPÇéVHUDPLæLQ\]H\
G]JQOæQQVDæODQPDVÇKHPHVWHWLNKHPGHHPQL\HWDoÇVÇQGDQVRQGHUHFH
|QHPOLGLU6WDQGDUWX\JXODPDWHNQLNOHULG]JQ]HPLQOHULoLQROXPOXVRQXoYHULUNHQ
WHVYL\HVLER]XN]HPLQOHUGHLVHED]ÇSUREOHPOHURUWD\DoÇNDELOLU
=HPLQLQER]XNROGXæXGXUXPODUGD
ED]ÇVHUDPLNQRNWDODUÇ\NVHNWH
NDODFDNYHG]JQELUWHVYL\H\H
XODéPDNPPNQROPD\DFDNWÇU
%|OJHVHOGHULQERéOXNODU
VHoLOHQ\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ|QHULOHQ
\DWDNNDOÇQOÇæÇQGDQGDKDID]OD
NXOODQÇOPDVÇQDQHGHQRODFDNWÇU
%XGXUXPODUGDNDOÇQ\DWDNVHUDPLN
\DSÇéWÇUÇFÇVÇQDLKWL\DoYDUGÇU
%X\|QWHPGRæDOWDéNDSODPD
PDO]HPHOHULQLQNHQGLLoOHULQGHYH
ELUELUOHULDUDVÇQGDNDOÇQOÇNIDUNÇ
ROXéWXUPDVÇQDVHEHSROXU
%XWUNDSODPDODULoLQNDOÇQOÇN
IDUNOÇOÇNODUÇQÇJLGHUHFHNG]H\GH
\DWDNNDOÇQOÇæÇVXQDELOHQ\DSÇéWÇUÇFÇODU
WHUFLKHGLOPHOLGLU
$\UÇFD
%D]ÇGRæDOWDéNDSODPDODUPDNLQH
\DUGÇPÇ\ODNHVLOPHN\HULQHGRæDO
NÇUÇNG]OHPOHULQNHVLOPHVL\OH
UHWLOLU
www.weber.com.tr
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
ZHEHUMRLQW'=5
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 92
sf. 112
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL
YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU
\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR
NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU
UYGULAMA
1
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
ZHEHUNRO65.NDOÇQ\]H\H
X\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDOD
LOHD\DUODQPDOÇGÇU
çoPHNDQ]HPLQX\JXODPDODUÇQGD
FPGXYDUX\JXODPDODUÇQGD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHUGH
YHWPGÇéPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODUÇQGDoLIWWDUDIOÇ
\DSÇéWÇUPD\|QWHPL
X\JXODQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU
(QD]VDDWVRQUDZHEHU
MRLQW'=5YH\DZHEHUMRLQW
IOH[LOHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ
\DSÇOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
31
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
%\NHEDWOÇ
NDSODPDODU
QDVÇOG|éHQLU"
3D]DUGDNL\HQLWUHQGE\NHEDWOÇNDSODPDODUÇQNXOODQÇPÇQÇ\D\JÇQODéWÇUPDNWDGÇU
%\NHEDWOÇNDSODPDODUÇQX\JXODQPDVÇGLNNDW|]HQYHL\LELUSODQODPDJHUHNWLULU
.DSODPDODU76(16WDQGDUGÇGDKLOLQGHéHNLOOHQGLUPH\|QWHPLYHVX
HPPH\HWHQHæLQHJ|UHVÇQÇIODQGÇUÇOÇU8\JXODQDQVWDQGDUGDJ|UHNDSODPDODUÇQ
HEDGÇE\GNoH\]H\G]JQOæNHQDUG]JQOæJ|Q\HGHQVDSPDJLEL
NULWHUOHUOHUGHNLWROHUDQVDUDOÇNODUÇGDE\PHNWHGLU7DUDNODPD\|QWHPLLOHWHN
WDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDLéOHPLEXWLSX\JXODPDODULoLQ\HWHUVL]NDODFDNNDSODPDLOH\]H\
DUDVÇQGDERéOXNODUROXéDFDNWÇU2OXéDQEXGXUXP]DPDQODSUREOHPROXéPDVÇQDVHEHS
RODELOHFHNWLU
'ROD\ÇVÇ\ODE\NHEDWOÇVHUDPLNOHULQ
\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD\]H\HKHUQRNWDGDQ
WXWXQPDVÇLoLQPXWODNDoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD
LéOHPL\DSÇOPDVÇJHUHNPHNWHGLUKHPX\JXODPD
\DSÇODFDN\]H\HKHPGHNDSODPDQÇQDUNDVÇQD
KDUoX\JXODQPDOÇGÇU
8\JXOD\ÇFÇODULNLNDSODPD\ÇELUELUELQHVÇUWVÇUWDYHUHUHNNDSODPDQÇQNRQNDYOÇæÇQÇJ|UPHHæLOLPLQGHROVDODUGD
EX\|QWHPLNLNDSODPDQÇQVDSPDVÇELUOHéHFHæLQGHQVDæOÇNVÇ]ELUVRQXoYHUHFHNWLU
(EDWÇQE\PHVLQGHQ|WU
ROXéDFDN]D\ÇIERéOXNODUÇYH
ER\XWVDOYDU\DV\RQODUÇQWHODILVLQLQ
VDæODQDELOPHVLLoLQPXWODND\NVHN
SHUIRUPDQVOÇHODVWLNELUVHUDPLN
\DSÇéWÇUPDKDUFÇYHHODVWLNELUGHU]
GROJXVHoLOPHOLGLU
32
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 98
sf. 100
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXYHVDæODP
ROPDOÇGÇU6DæODPROPD\DQE|OPOHU
\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡7HNQLNYHHVWHWLNDoÇGDQL\LVRQXo
DODELOPHNLoLQX\JXODPD\DSÇODFDN
]HPLQWHUD]LGHROPDOÇGÇU<]H\LQ
G]JQOæPHWUHOLNELUPDVWDU
LOHNRQWUROHGLOPHOLYHPDVWDUGDQ
VDSPDODUPP©\LDéPDPDOÇGÇU
'DKDGHULQoDWODNYHR\XNODU
ZHEHUUHS0$LOHWDPLU
HGLOPHOLGLU
UYGULAMA
1
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
\]H\HZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantreYH\DZHEHUNROIOH[
konfor X\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL
oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU
6HUDPLNOHULQHEDWÇE\GNoH
\]H\G]JQOæNHQDU
G]JQOæJ|Q\HGHQVDSPD
JLELNULWHUOHUOHUGHNLWROHUDQV
DUDOÇNODUÇGDE\GæQGHQ
NRQNDYOÇNODUROXéPDNWDYH
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDLéOHPL
JHUHNWLUPHNWHGLUdLIWWDUDIOÇ
\DSÇéWÇUPDNDSODPDHEDWELOJLOHUL
LoLQEDNÇQÇ]¦UQVD\IDODUǧ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
6HUDPLNOHUDUDVÇQGDPPGHU]
ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU%ÇUDNÇODQ
GHU]ERéOXNODUÇQDVDDWVRQUD
ZHEHUMRLQWIOH[X\JXODQPDOÇGÇU
+HUP©OLNDODQLoLQLVHHQD]
PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
33
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
Balkon ve
WHUDVODUGD
seramik
QDVÇOG|éHQLU"
%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLNNDSODPDODULoHULGHROGXNODUÇQGDQoRNGDKD\ÇSUDWÇFÇ
HWNHQOHUHPDUX]GXUODU
%XWU\]H\OHUGHGRQYHDQLÇVÇ
GHæLéLNOLNOHULJLELLNOLPVHOHWNHQOHU
WHUPLNGHIRUPDV\RQODUDQHGHQROXU
<DæDQ\DæPXUVXODUÇG]HQOLWDKOL\H
HGLOPHGLNOHULQGH]DPDQODVHUDPLN
X\JXODPDVÇQD]DUDUYHULU
%XHWNHQOHUHEDæOÇRODUDNHæHU
WHGELUDOÇQPD]LVHLVWHQPH\HQ
GXUXPODUÇQ\DéDQÇOPDVÇ
NDoÇQÇOPD]GÇU
%XQHGHQOH\DSÇODFDN\DOÇWÇPYHVHUDPLNX\JXODPDVÇKDVVDVELULéOHPGLU
6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQÇQ\DQÇQGD
\DæPXUVX\XQXQUDKDWOÇNODWDKOL\H
HGLOHELOPHVLLoLQJHUHNOL]HPLQ
HæLPLQLQYHULOPHVL
www.weber.com.tr
0HNDQLNYHWHUPLNGHIRUPDV\RQD
GD\DQÇNOÇHODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
X\JXODPDVÇ
<HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL
J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX
KDUFÇNXOODQÇPÇX\JXODPD\ÇJYHQFH
DOWÇQDDOÇU
ZHEHUGU\66
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUGU\66
ZHEHUUHS0$
sf. 98
sf. 100
sf. 116
sf. 222
sf. 264
<h=(<+$=,5/,å,
‡+D]ÇUODQDQWHVYL\HKDUFÇ]HPLQH
ERéDOWÇOPDOÇYHKDUFDWDKOL\HROXæXQD
GRæUXPLQRUDQÇQGDHæLP
YHULOPHOLGLU
‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ
VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHUZHEHUUHS0$ ile
SDKODQPDOÇGÇU
‡6X\DOÇWÇPÇ\DSÇODFDN\]H\WHPL]VX
LOHÇVODWÇOPDOÇYHZHEHUGU\66IÇUoD
YH\DPDODLOHWP\]H\HELUELULQLQ
GLNLQHNDWRODUDNX\JXODQPDOÇGÇU
UYGULAMA
1
6X\DOÇWÇPÇX\JXODPDVÇQÇQ
WDPDPODQPDVÇQGDQPLQJQ
VRQUDVHUDPLNX\JXODPDVÇQD
JHoLOHELOLU
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
VHUDPLNOHUZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
NXOODQÇODUDNoLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD
\|QWHPLLOHX\JXODQPDOÇGÇU
+HUP©OLNDODQLoLQHQD]
PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL
EÇUDNÇOPDOÇGÇUER\XP©\L
JHoPHPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU
NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD
GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOL
YHGHU]GROJXVXRODUDN
ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQÇOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
35
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
$OWWDQÇVÇWPDOÇ
]HPLQOHUGH
seramik
QDVÇOG|éHQLU"
$OWWDQÇVÇWPDOÇ]HPLQOHUDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHULQHPDUX]NDOGÇNODUÇLoLQ\DSÇODFDNVHUDPLN
X\JXODPDVÇDQFDNGRæUXUQNXOODQÇPÇ\ODX]XQ|PUORODELOLU
$OWWDQÇVÇWPDOÇPHNDQODUJHOHQHNVHO
\|QWHPOHUOHÇVÇWÇOPDPDNWDROXS
EXLéOHYLNDSODPDDOWÇQDG|éHQHQ
NDQDOODUVDæODPDNWDGÇU
,VÇWÇFÇNDQDOODUÇQ\NVHNVÇFDNOÇNODUD
XODéPDVÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇYHGHU]
GROJXODUÇQGDJHQOHéPHOHUHVHEHS
ROXU
6LVWHPLQNDSDWÇOPDVÇ\ODLVHWHNUDU
VRæX\DUDNE]éUOHU
%XQHGHQOH\DSÇODFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇQGDGRæUXUQVHoLPL|QHPND]DQÇU
7HUPLNGHIRUPDV\RQDGD\DQÇNOÇ
HODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
36
www.weber.com.tr
$\UÇFD\HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL
J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX
KDUFÇX\JXODPD\ÇJYHQFHDOWÇQDDOÇU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 98
sf. 100
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWURO
HGLOPHOLGLU<]H\GHoLPHQWR
DUWÇNODUÇYDULVHEDVÇQoOÇVXLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\LQG]JQOæP©OLN
ELUPDVWDULOHNRQWUROHGLOPHOLYH
PP©QLQ]HULQGHNLVDSPDODUWDPLU
HGLOPHOLGLU
UYGULAMA
1
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
\]H\HZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantreYH\DZHEHUNROIOH[
konforX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL
oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU
6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD]
PP©OLNN|éHYHGXYDUELUOHéLP
\HUOHULQGHLVHRUWDODPDPP©OLN
GHU]DUDOÇæÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU
'HU]DUDOÇNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ ile
GHU]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
.|éHYHGXYDUELUOHéLP
\HUOHULQGHHODVWRPHULNPDFXQ
X\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
37
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
$OoÇSDQHO]HULQH
X]XQ|PUOELU
seramik
X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
$OoÇSDQHOLoPHNDQODUGDE|OPHGXYDUODUROXéWXUDELOPHNDPDFÇ\ODUHWLOHQELU
PDO]HPHGLU'HIRUPDV\RQDPVDLWROPDVÇQHGHQL\OH]HULQHX\JXODQDFDNVHUDPLN
\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQGDHVQHNROPDVÇJHUHNOLGLU
*HOHQHNVHOKDUo\DSÇVÇQGDQGROD\Ç
DOoÇSDQHO]HULQGHWDPELU\DSÇéPD
VDæOD\DPD]YH\]H\LQER]XOPDVÇQD
QHGHQROXU
%LU\DQGDQDOoÇSDQHOKDUHNHWH
JHQOHéPH\HWLWUHéLPHJHOHQHNVHO
E|OPHGXYDUODUGDQGDKDID]ODPDUX]
NDOÇUNHQ
'LæHU\DQGDQE\NER\XWWDNL
DæÇUNDSODPDODUDOoÇSDQHOLQ
GHIRUPDV\RQXQDQHGHQROXU
$OoÇSDQHO]HULQHVHUDPLN\DSÇéWÇUPDNLoLQHVQHN\]H\LOHX\XPVDæOD\DELOHQ
\DSÇéPD|]HOOLæL\NVHNELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOPDOÇGÇU
38
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIL[
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIL[
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 104
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡$OoÇSDQHOLQVDæODPOÇæÇQGDQHPLQ
ROXQDUDNLéoLOLæLQNDOLWHVLNRQWURO
HGLOPHOLGLU
‡3DQHOOHUDUDVÇQGDNLGHU]OHUDOoÇYE
ELUPDO]HPHLOHGROGXUXOPDOÇGÇU
‡7DéÇ\ÇFÇLVNHOHWLQGRæUXYHJYHQOL
ELUELoLPGHEDæODQGÇæÇQGDQHPLQ
ROXQPDOÇGÇU
UYGULAMA
1
!
ZHEHUNROIL[\]H\HX\JXODQÇS
NDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDODLOH
D\DUODQPDOÇGÇU
çoPHNDQGXYDU
X\JXODPDODUÇQGDJUDQLWVHUDPLN
YELoLQFPVHUDPLN
ID\DQVYELoLQFP©GHQ
E\NVHUDPLNOHUGHYHWPGÇé
PHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGD
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL
X\JXODQPDOÇGÇU
ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU
(QD]VDDWVRQUDZHEHUMRLQW
IOH[LOHGHU]GROJXVX\DSÇOPDOÇGÇU
$OoÇSDQHORUWDODPDNJP2 WDéÇPD NDSDVLWHVLQHVDKLSWLU+HVDSODPD\DSÇOÇUNHQ
\DSÇéWÇUÇFÇYHNDSODPDDæÇUOÇæÇQÇNDOGÇUDELOHFHNROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
39
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
*UDQLWVHUDPLN
GRæDOWDéJLEL
KDVVDVNDSODPDODUÇQ
OHNHOHQPHGHQ
NROD\FDGHU]OHQPHVL
QDVÇOVDæODQÇU"
*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLEL]HPLQNDSODPDPDO]HPHOHULOHNHOHQPHOHUHNDUéÇ
KDVVDVWÇU
5HQNOLGHU]GROJXVXX\JXODPDODUÇ
]HULQH
dD\NDKYHYEG|NOPHVL
'HU]GROJXODUÇQÇQRUMLQDOUHQNOHULQL
ND\EHWPHOHULJLELLVWHQPH\HQELU
VRQXoGRæXUDELOLU
6RQUDGDQWHPL]OHQPHVL]RUOHNHOHUHNDUéÇEDéWDQ|QOHPDOPDNHQGRæUXVXGXU
www.weber.com.tr
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
sf. 122
sf. 121
<h=(<+$=,5/,å,
‡'HU]GROJXX\JXODPDVÇQGDQ
|QFHELUVQJHUYH\DSRVWHNLUXOR
\DUGÇPÇ\ODZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
LQFHOWLOPHGHQGDNLNDDUDLOHNDW
RODUDNX\JXODQPDOÇGÇU
‡ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
X\JXODPDVÇQGDQGDNLND
VRQUDGHU]GROJXX\JXODPDVÇQD
JHoLOPHOLGLU
UYGULAMA
1
*|]HQHNOLYHSU]O
NDSODPDODUGDLVHX\JXODPD
VUHVLQLNÇVDOWPDNYHWHPL]OLæLQL
NROD\ODéWÇUPDNDPDFÇ\ODWDEDQFD
NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU
'HU]WHPL]OHPHLéOHPL
VRQUDVÇQGDRUWDPVÇFDNOÇæÇQD
J|UHGDNLNDLoLQGH\]H\
WDPDPHQQHPOLELUVQJHULOH
VLOLQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$\UÇFDGHU]UHQNOHULQLQ
NRUXQPDVÇYHX]XQ|PUO
ROPDVÇLoLQGHU]GROJX
X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW
VRQUDVDDWDUDLOHNDWRODUDN
GHU]OHUHZHEHUGHU]NRUX\XFX
X\JXODQDELOLU
ZHEHUGHU]NRUX\XFXGHU]OHULQ
GÇéÇQDWDéÇUÇOPDPDOÇWDéDQNÇVÇP
YDUVDGDNXUXPDGDQPXWODND
WHPL]OHQPHOLGLU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
Granit seramik
QDVÇOG|éHQLU"
)DUNOÇJ|]HQHN\DSÇVÇQGDUHWLOHQNDSODPDPDO]HPHOHULVXHPPHDoÇVÇQGDQ
IDUNOÇOÇNJ|VWHULUOHU
.DSODPDPDO]HPHOHULVXHPPH
|]HOOLNOHULQHJ|UHVÇQÇIODQGÇUÇOÇU
6HUDPLNUHWLPLQGHNLWHNQLN
JHOLéPHOHUVXHPLFLOLæLQLQD]DOWÇOPDVÇ
\|QQGHGLU
6WDQGDUWGXYDUVHUDPLNOHULQLQVX
HPPHVL©GDQID]ODROXUNHQJUDQLW
VHUDPLNDGÇYHULOHQNDSODPDODUÇQVX
HPLFLOLæL©LQGDKLDOWÇQGDGÇU
7HPHO|]HOOLæLGéNVXHPPH
RODQJUDQLWVHUDPLæLQVWDQGDUWELU
oLPHQWRED]OÇKDUoODX\JXODQPDVÇ
PXNDYHPHWDoÇVÇQGDQ\HWHUVL]
NDOÇU$\UÇFDX\JXODPDGDQVRQUD
GRæDELOHFHNDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHUL
JHQOHéPHYEHWNHQOHUNDSODPDQÇQ
\ÇSUDQPDVÇQDYH\]H\GHQ
NRSPDVÇQDQHGHQROXU
g]HOOLNOHFP©GHQGDKDE\N
ER\XWOXVHUDPLNOHUGH\DSÇéWÇUÇFÇLOH
]HPLQDUDVÇQGDNLWHPDVÇD]DOWDQ
UHWLPGHQND\QDNODQDQNDYLVOHU
EXOXQPDNWDGÇU%|\OHFHVRUXQGDKD
GDDUWDU
*UDQLWVHUDPLæLQoRNGD\DQÇNOÇ
YHVHUWROPDVÇPDO]HPHQLQ
\RæXQWUDILNOLYHDæÇUPDNLQHOHULQ
NXOODQÇOGÇæÇVDQD\LDODQODUÇQGDWHUFLK
HGLOPHVLQHQHGHQROPDNWDGÇU%X
\]GHQJUDQLWVHUDPLNOHUVDæODPELU
éHNLOGH\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
'RæUXX\JXODPD\HWHUOLRUDQGDSROLPHUNDWNÇOÇELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇLOHoLIWWDUDIOÇ
\DSÇéWÇUPDGÇU
www.weber.com.tr
ZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUUHS0$
sf. 94
sf. 96
sf. 116
sf. 264
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL
YHVDæODPROPD\DQE|OPOHU
\]H\GHQWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR
NDOÇQWÇODUÇVX\ODWHPL]OHQPHOLGLU
‡PP©GHQGDKDGHULQoDWODNYH
R\XNODUZHEHUUHS0$LOHWDPLU
HGLOPHOLGLU
UYGULAMA
1
<]H\QHPOHQGLULOGLNWHQVRQUD
ZHEHUNROSRUVHOHQ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU
\]H\HX\JXODQÇSNDOÇQOÇæÇGLéOL
oHOLNPDODLOHD\DUODQPDOÇGÇU
çoPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODUÇQGDFP
GXYDUX\JXODPDODUÇQGD
FP©GHQE\NJUDQLW
VHUDPLNOHUGHYHWPGÇéPHNDQ
]HPLQYHGXYDUX\JXODPDODUÇQGD
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL
X\JXODQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
6HUDPLNOHUDUDVÇQGDHQD]PP
GHU]ERéOXæXEÇUDNÇOPDOÇGÇU
%ÇUDNÇODQGHU]ERéOXNODUÇQD
VDDWVRQUDZHEHUMRLQWIOH[
X\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
0HWDOILEHUJODVV
JLELIDUNOÇ
\]H\OHUH
seramik
QDVÇOG|éHQLU"
%D]ÇGXUXPODUGDIDUNOÇ\]H\OHUHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇOPDVÇJHUHNHELOLU$QFDNEX
\]H\OHULoLQoLPHQWRYH\DDNULOLNHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇX\JXQGHæLOGLU
0HWDO\]H\OHUGH
(SRNVL\DGDSROLUHWDQER\DNDSOÇ
]HPLQOHUGH
3RO\HVWHUYH\DILEHUJODVV|UQHæLQ
KDYX]ODUJLEL\]H\OHUGH
6UHNOLEDNÇPLVWH\HQYHGHWHUMDQ
\DGD|]HOPDGGHOHUOHWHPL]OHQHQ
\]H\OHUGH
dRNVÇFDNYH\DoRNVRæXN
RUWDPODUGDEXNRéXOODUDX\XP
VDæOD\DELOHFHN|]HOELUX\JXODPD
JHUHNOLGLU
d|]PLVHKDQJLNRéXOGDROXUVD
ROVXQ\NVHNPHNDQLNPXNDYHPHW
YHDGHUDQVVDæOD\DQHSRNVLHVDVOÇELU
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇGÇU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
ZHEHU(3
ZHEHU(3
sf. 118
<h=(<+$=,5/,å,
‡0HWDO\]H\OHUGHNLSDV
]ÇPSDUDODQDUDNYH\DNXPODPDN
VXUHWL\OHWHPL]OHQPHOLGLU
‡3RO\HVWHUYH\DILEHUJODVV
KDYX]ODUGDNL\RVXQYENLUOHU
WHPL]OHQPHOLYDUVDoDWODNYH
\DUÇNODUGDGDWHPL]OLNVDæODQPDOÇGÇU
‡(SRNVLYHSROLUHWDQER\DOÇ
\]H\OHU\DæYENDOÇQWÇODUGDQ
WHPL]OHQPHOLGLU
UYGULAMA
1
+HULNLELOHéHQWHUFLKHQGéN
GHYLUOLELUPLNVHULOHKRPRMHQELU
PDFXQKDOLQHJHOLQFH\HNDGDU
L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHU(3HQID]ODPP
NDOÇQOÇæÇQGD\]H\HX\JXODQÇS
NDOÇQOÇæÇGLéOLoHOLNPDODLOH
D\DUODQPDOÇGÇU
5
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
'HU]OHUGROGXUXOXUNHQ
VSDWXODYH\DWHUFLKHQWDEDQFD
NXOODQÇOPDOÇGÇU
<]H\X\JXODPDGDQPDNVLPXP
GDNLNDVRQUDweber EP
GRQPDGDQÇOÇNVXLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
<]H\NXOODQÇPDDoÇOPDGDQ|QFH
VDDWDUDVÇEHNOHQPHOLGLU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
,VÇ\DOÇWÇP
VLVWHPL]HUL
seramik
X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPLX\JXODQPÇéLoYHGÇéPHNDQGXYDUODUGDED]HQGHNRUDWLI
DPDoOÇED]HQGHJHUHNVLQLPQHGHQL\OHVHUDPLNGHNRUDWLIWXæODYENDSODPD
X\JXODPDVÇ\DSÇOPDVÇJHUHNHELOLU
çoHULGHQPDQWRODPD\DSÇOPÇé
|UQHæLQPXWIDNJLELPHNDQODUGD
VHUDPLNX\JXODPDVÇ
'ÇéDUÇGDQPDQWRODPD\DSÇOPÇé
\]H\OHUGHLVHVXEDVPDQVHYL\HVLQGH
GHNRUDWLIWXæODX\JXODPDVÇ\DSPDN
JHUHNHELOLU
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇWHUPDOJHULOPHOHUGHQ|WUKDUHNHWOL\]H\OHUGLU
%XJLELGXUXPODUGD
,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPLQGHNLVÇYDNDWÇQÇQ
]HULQHVHUDPLNYE\DSÇéWÇUPDNLoLQ
DOWWDNLÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDVÇLOHX\XP
VDæOD\DELOHQHODVWLN\DSÇGD
ELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇJHUHNOLGLU
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUWKHUP$
ZHEHUWKHUP%
ZHEHUWKHUP%NDOÇQ
sf. 100
sf. 116
sf. 178
sf. 180
sf. 182
<h=(<+$=,5/,å,
‡,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDéDæÇGDQ
\XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN
\DSÇéWÇUPDKDUFÇZHEHUWKHUP$
/ ZHEHUWKHUPIOH[\DUGÇPÇ\OD
G|éHQLUYH\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQ
VRQUDGEHOOHUSDQRQXQRUWDVÇQD
YHWPHN\HUOHULQHJHOHFHNéHNLOGH
\HUOHéWLULOLU
‡<]H\VÇYDVÇZHEHUWKHUP%
/ ZHEHUWKHUP%NDOÇQPDOD
\DUGÇPÇ\OD\]H\HX\JXODQÇU
+HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ
]HULQHGRQDWÇILOHVLJHULOHUHN
YHNDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLU
VDDWVRQUDNDWVÇYD
X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
‡6ÇYDNXUXGXNWDQVRQUD\]H\H
FP©\HNDGDUVHUDPLN
GHNRUDWLIWXæODYENDSODPDODU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
LOHX\JXODQÇU
UYGULAMA
1
6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD]
PPRODFDNéHNLOGHGHU]
ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD
ZHEHUMRLQWIOH[LOHGHU]OHPH
LéOHPLQHJHoLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
weber mantolama sistemi
GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLOH
LOJLOLGHWD\OÇWHNQLNELOJLLoLQEDNÇQÇ]
VI
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
=LIWOL\]H\OHU
]HULQHVHUDPLN
QDVÇOG|éHQLU"
%D]ÇGXUXPODUGDGDKD|QFHGHQ]LIWX\JXODQPÇé\]H\OHUHVHUDPLNX\JXODPDVÇ
\DSPDNJHUHNHELOLU%XWLS\]H\OHU
'DKD|QFHPDUOH\NDSODQPÇéYH
V|NOPé\]H\OHU
\DGDVXL]RODV\RQXDPDFÇ\OD]LIW
X\JXODQPÇéoDWÇODUYHWHUDVODURODELOLU
(VNLGHQEXJLELGXUXPODUGD]LIWLQ\]H\GHQWHPL]OHQPHVLYHRQGDQVRQUDVHUDPLN
X\JXODPDVÇQDJHoLOPHVLJHUHNLUGL%XGD]DPDQDODQYH]DKPHWOLELUKD]ÇUOÇNDéDPDVÇ
JHUHNWLUPHNWH\GL2\VDéLPGL
%XWUGXUXPODULoLQDGHUDQVDUWÇUÇFÇ
DVWDU]HULQH
www.weber.com.tr
\NVHNHODVWLNL\HWYH\DSÇéPD
JFQHVDKLS\DSÇéWÇUÇFÇODULOH
VHUDPLNX\JXODPDVÇ\DSÇODELOLU
ZHEHUSULP7*
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUSULP7*
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 100
sf. 106
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡=LIWOL\]H\]HULQHELUNDW
ZHEHUSULP7*IÇUoDYH\DUXORLOH
X\JXODQPDOÇYH\]H\NXUXPDLoLQ
HQD]VDDWEHNOHPH\HDOÇQPDOÇGÇU
‡NJ©OÇNWRUED
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH©\H
RUWDODPD©OWWHPL]VXLODYH
HGLOHUHNPXWODNDHOHNWULNOLPLNVHU
LOHGDNLNDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
‡FP©\HNDGDUER\XWWDNL
\HQLVHUDPLNOHUDVWDUODQPÇé]HPLQH
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ile
\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇUVDDWDUDVÇSUL]
DOPDVÇLoLQEHNOHQPHOLGLU
UYGULAMA
1
'HU]ERéOXNODUÇZHEHUMRLQWIOH[ ile
GROGXUXOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
dRNNÇVDVUHGH
NXOODQÇPDDoÇODFDN
PHNDQODUGD
VHUDPLN
WDGLODWÇQDVÇO
\DSÇOÇU"
<HQLOHQPHVLJHUHNHQVSHUPDUNHWGNNDQDOÇéYHULéPHUNH]LJLELED]ÇPHNDQODU
|]HOOLNOHULQGHQGROD\ÇX]XQVUHNXOODQÇPDNDSDWÇODPD]ODU$QFDNHVNLELUVHUDPLN
NDSODPDVÇQÇ\HQLOHPHNGHVDQÇOGÇæÇNDGDUNÇVDVUPH]
(VNLNDSODPDJHUHNWLæLNDGDUVDæODP
olmayabilir.
<DGD]HPLQER]XNRODELOLU
.ODVLNWDGLODW\|QWHPOHUL
X\JXODPDODUDUDVÇQGDEHNOHQPHVL
JHUHNHQVUHQHGHQL\OH]DPDQ
ND\EÇQD\RODoDU
.ODVLN\|QWHPOH
<DHVNLNDSODPD\ÇV|NPHN
\DGD\HQLGHQéDSG|NPHNJHUHNLU
7PEXLéOHPOHUWDGLODWLoLQD\UÇOPDVÇJHUHNHQVUH\LX]DWÇU
50
www.weber.com.tr
ZHEHUNROUDSLG
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROUDSLG
ZHEHUMRLQWIOH[
weber.prim TG 5
ZHEHUIORRU5
sf. 102
sf. 116
sf. 106
sf. 322
<h=(<+$=,5/,å,
‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODP
ROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
‡6HUDPLNG|éHOL\]H\OHUGH
oHNLoYH\DPDOD\DUGÇPÇLOHHVNL
VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXSWXWPDGÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU
‡dXNXUNÇVÇPODUWDPLUHGLOPHOL
R\QD\DQVHUDPLNOHUWHNUDU
\DSÇéWÇUÇOPDOÇYHERéOXNODU
HVNLVLQLQD\QÇRODQPDO]HPHLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
‡=HPLQ\DæYHWR]NDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFH\ÇNDQPDOÇYHNXUXPD\D
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡<]H\NXUXGXNWDQVRQUDELUNDW
ZHEHUSULP7*UXORLOHX\JXODQPDOÇ
YH\]H\PLQVDDWNXUXPD\D
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
2
4
6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDQ
VDDWVRQUDGHU]X\JXODPDVÇQD
JHoLOHELOLU
5
'HU]X\JXODPDVÇZHEHUMRLQWIOH[
LOH\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
=HPLQGHE\NWHVYL\HIDUNODUÇQÇQ
EXOXQPDVÇGXUXPXQGDVHUDPLN
X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHZHEHU
IORRU5WHVYL\HéDSÇLOH]HPLQ
WHVYL\HVL
VDæODQPDOÇGÇU
3
<DSÇéWÇUÇFÇRODUDNKÇ]OÇSUL]DODQ
ZHEHUNROUDSLGNXOODQÇOPDOÇGÇU
NJ©OÇNZHEHUNROUDSLG
RUWDODPDOWNDGDUVX
PXWODNDGéNGHYLUOLELU
PLNVHULOHNDUÇéWÇUÇOÇS\]H\H
X\JXODQPDOÇGÇU
8\JXODPDKÇ]ÇGLNNDWHDOÇQDUDN
ZHEHUNROUDSLGKDUFÇD]DUD]DU
KD]ÇUODQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
51
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
6HUDPLNNDSOÇ
HVNLELU]HPLQ
]HULQH\HQL
VHUDPLN
QDVÇOG|éHQLU"
=DPDQOD]HPLQNDSODPDODUÇDéÇQÇUKDVDUJ|UUHVNLUYH\DHVWHWLæLQLND\EHGHU
‡ <RæXQGRODéÇPYHWHPL]OLN]DPDQLoHULVLQGH]HPLQNDSODPDODUÇQÇQE|OJHVHO
YH\DJHQHORODUDNDéÇQPDVÇQDYHHVNLPHVLQHQHGHQROXU
‡ %D]ÇND]DODUYH\DN|WNXOODQÇPVRQXFXNDSODPDODUGDKDVDUODUPH\GDQD
JHOLU
‡ <HQLVHUDPLNNDSODPDODUÇYHGHVHQOHULHVWHWLNDPDoOÇGHæLéLNOLNDU]X
HGLOPHVLQHQHGHQRODELOLU
'DKD|QFHOHULQHGHQLKHUQHROXUVDROVXQ\HQLOHPHLoLQHVNLVHUDPLNNDSODPDVÇQÇQ
WDPDPÇ\ODV|NOPHVLJHUHNLUGL
(VNLVHUDPLNOHULQNÇUÇOPDVÇ
LVWHQPH\HQJUOWYHLODYH
PDVUDIODUD\RODoDELOGLæLJLEL
D\QÇ]DPDQGDE\NYDNLWND\EÇQD
GDVHEHSROPDNWD\GÇ
%XPDVUDIOÇ]RUYH]DPDQDODQKD]ÇUOÇNWDQDUWÇNNXUWXODELOLUL]
52
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 98
sf. 100
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODP
ROGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
‡dHNLoYH\DPDOD\DUGÇPÇLOHHVNL
VHUDPLNOHULQ]HPLQLWXWXSWXWPDGÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU
‡dXNXUNÇVÇPODUWDPLUHGLOPHOL
R\QD\DQVHUDPLNOHUWHNUDU
\DSÇéWÇUÇOPDOÇYHERéOXNODU
HVNLVLQLQD\QÇRODQPDO]HPHLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
‡=HPLQWR]NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
\ÇNDQPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
2
.oNWHVYL\HIDUNOÇOÇNODUÇQÇQROPDVÇ
GXUXPXQGDVHUDPLN]HPLQL
WHUD]L\HJHWLUPHNLoLQZHEHUNRO
IOH[NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHU
NROIOH[NRQIRUNXOODQÇOPDOÇGÇU
=HPLQVDDWNXUXPD\D
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
3
<HQLVHUDPLNOHU]HPLQH
FP2©GHQE\NVH
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
LOHFP2©GHQNoNVH
ZHEHUNROIOH[NRQIRU ile
\DSÇéWÇUÇOPDOÇYHVDDWDUDVÇ
SUL]DOPDVÇLoLQEHNOHQPHOLGLU
4
5
'HU]ERéOXNODUÇZHEHUMRLQWIOH[
LOHGROGXUXOPDOÇGÇU
=HPLQHJQGHQ|QFHDæÇU
\NOHUNRQXOPDPDOÇGÇU
'ç..$7
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
'ÇéPHNDQODUGDNLX\JXODPDODULoLQ
¦VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUǁUQVHoLP
WDEORVX§VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
6HUDPLNG|éHQPHVLQHEDéODPDGDQ
|QFHPHYFXWNDSODPDQÇQ
X\JXODPD\DKD]ÇUROGXæXQGDQHPLQ
ROXQPDOÇGÇU
¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQ
WHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧ
VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
53
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
%R\DOÇYH\D
VHUDPLN
NDSOÇELUGXYDUD
\HQLVHUDPLN
QDVÇOG|éHQLU"
'DKD|QFHOHULHVNLVHUDPLNNDSODPDYH\DER\DQÇQ]HULQH\HQL
VHUDPLNNDSODPDNLoLQ
(VNLVHUDPLNNDSODPDWDPDPHQ
NÇUÇOÇU
9HHVNLER\DWDPDPHQWHPL]OHQLUGL
dQNEX\]H\OHU]HULQH
VWDQGDUWVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇLOH
X\JXODPD\DSÇODPD\DFDNNDGDU
ND\JDQYHSU]V]GU
7PEXPDVUDIOÇ]RUYH]DPDQDODQKD]ÇUOÇNODUGDQDUWÇNNXUWXODELOLUL]
54
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
ZHEHUNROIL[
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIL[
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 104
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡0HYFXWNDSODPDQÇQ]HPLQWXWXéX
NRQWUROHGLOPHOLNRSPXéRODQODU
\HQLGHQ\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡9DUVD\]H\GHNLERéOXNODU]HPLQ
LOHX\XPOXELUWHVYL\HKDUFÇLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
‡<]H\GHNL\DæWR]YHEHQ]HUL
NDOÇQWÇODUPXWODNDVX\ODVLOLQPHOL
YH\]H\LQQHPLDOÇQÇSNXUXPD\D
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡(VNLER\DOÇ\]H\\]H\LQ
VDæODPOÇæÇQGDQHPLQROXQGXNWDQ
VRQUDoHNLoYH\DVSDWXODLOH
oHQWLNOHQPHOLGLU
2
3
8<*8/$0$
1
.XOODQÇODFDNVHUDPLNER\XWXQD
J|UHVHoLOHQGLéOLoHOLNPDODLOH
ZHEHUNROIL[X\JXODQPDOÇGÇU
çoPHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGD
FP2©GHQE\NNDSODPDODU
GDYHWPGÇéPHNDQGXYDU
X\JXODPDODUÇQGDoLIW
WDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL
X\JXODQPDOÇGÇU
4
+RPRMHQUHQNWHELUGHU]
GROJXVXHOGHHGHELOPHNLoLQGHU]
ERéOXNODUÇWHPL]OHQPHOLGLU
%LUJQVRQUDZHEHUMRLQWIOH[ ile
GHU]OHPH\DSÇOPDOÇGÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQ
WHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧ
VD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
55
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
$KéDSG|éHPH
]HULQHVHUDPLN
QDVÇOG|éHQLU"
$KéDSG|éHPHOHU]HULQHVHUDPLNNDSODQPDVÇROGXNoDKDVVDVYH]RUELULéWLU
%XWLSELUX\JXODPDGDKHUKDQJLELUVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOGÇæÇQGD
$KéDSVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇQÇQ
QHPLQGHQHWNLOHQHUHNéLéHELOLUYH
G|éHQHQVHUDPLNOHULQE\N|OoGH
NDEDUPDVÇQDQHGHQRODELOLU
%X\]H\HKHUKDQJLELU\N
ELQGLæLQGHGHIRUPDV\RQDPVDLW
RODQDKéDSG|éHPH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ
NRSPDVÇQDQHGHQRODELOLU
$KéDSG|éHPHDUDVÇQGDNLGHU]OHU
NÇUÇOPDYHNRSPDULVNOHULWDéÇ\DQ
E|OJHOHULROXéWXUXU
7PEXULVNOHURUWDGDQQDVÇONDOGÇUÇODELOLU"
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
56
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUSULP7*
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
weber.prim TG 5
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 98
sf. 100
sf. 106
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡$KéDSG|éHPHQLQG]YHVDæODP
ROGXæXNRQWUROHGLOPHOLGLU
‡'|éHPHGHNLGHU]OHUHODVWRPHULN
PDFXQODGROGXUXOPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWR]GDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡çQFHOWLOPHGHQKRPRMHQKDOH
JHOLQFH\HNDGDUNDUÇéWÇUÇODQZHEHU
SULP7*UXORLOHX\JXODQÇSPLQ
VDDWNXUXPD\DEÇUDNÇOPDOGÇU
‡$KéDSG|éHPHGHU]OHULQLQ]HULQH
FPJHQLéOLæLQGHWHODNRQXOPDOÇYH
ZHEHUNROIOH[NRQIRUZHEHU
NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH ile
VDELWOHQPHOLGLU
8<*8/$0$
1
<DNODéÇNPP©OLNNHQDUGHU]L
D\UÇOGÇNWDQVRQUDVHUDPLNOHULo
PHNDQ]HPLQGHZHEHUNROIOH[
NRQIRUYH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
NRQVDQWUHLoPHNDQGXYDUGDLVH
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
NXOODQÇODUDN\DSÇéWÇUÇOÇU
FP2©GHQE\NVHUDPLNOHUoLIW
WDUDIOÇRODUDN\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
2
(UWHVLJQGDKD|QFHGHQ
EÇUDNÇOPÇéRODQPP©OLNNHQDU
GHU]LHODVWRPHULNPDFXQOD
GROGXUXOPDOÇGÇU
3
6HUDPLNOHULQGHU]OHQPHVLQGH
ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQÇOPDOÇGÇU
<RæXQWUDILNYHDæÇUGRODéÇPLoLQ
JQEHNOHQPHOLGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$KéDSSDUNH]HPLQX\JXODPDVÇQGDWHODODPDLéOHPLVHUDPLNG|éHQPHVLQGHQ
|QFHWP\]H\H\DSÇOPDOÇGÇU
‡P2©GHQE\NDODQODUGDX\JXODQPDPDOÇGÇU
‡ZHEHUNROIOH[NRQIRUX\JXODPDODUÇQGDVHUDPLNER\XWODUÇ
FP2©GHQZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHX\JXODPDODUÇQGDLVH
FP2©GHQE\NROPDPDOÇGÇU
‡¦6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD\]H\LQWHéKLVHGLOPHVLYHKD]ÇUODQPDVǧVD\IDODUÇQÇ
LQFHOH\LQL]
‡.LP\DVDOODUDGD\DQÇPJHUHNWLUHQPHNDQODUGDGHU]OHPHLéOHPLLoLQ
ZHEHU(3NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
57
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKHOHUGH
E\NER\XWOX
VHUDPLNOHUQDVÇO
X\JXODQÇU"
%\NER\XWOXVHUDPLNYHGRæDOWDéNDSODPDODUELQDODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHHVWHWLN
J|UQWVDæODU$QFDNEXWUNDSODPDPDO]HPHOHULQLQVDæODPYHX]XQ|PUO
ELUéHNLOGHX\JXODQDELOPHVLLoLQ\NVHNSHUIRUPDQVDVDKLSWHNQLNo|]POHU
JHUHNPHNWHGLU
'ÇéFHSKHOHUVUHNOLRODUDN\ÇSUDWÇFÇHWNHQOHUHPDUX]NDOÇU
%HWRQGDNLVQPHVHUDPLN
NDSODPD\DEDVÇQoX\JXODU2\VD
VHUDPLNNDSODPD\DSÇVÇQHGHQL\OH
GHIRUPDV\RQDPVDLWELUPDO]HPH
GHæLOGLU
<DæPXUGRQYHDQLÇVÇGHæLéLNOLNOHUL
JLELLNOLPVHOHWNHQOHUWHUPLNéRNODUD
QHGHQROXU%XVÇUDGDX\JXODPD
\]H\LYHVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇ
ELUELULQGHQIDUNOÇoDOÇéÇU
6HUDPLNER\XWODUÇE\GNoHGHU]
GROJXODUÇQÇQDPRUWLV|UHWNLVL\HWHUVL]
NDOÇU
'ÇéFHSKHGHGD\DQÇNOÇYHNDOÇFÇVHUDPLNX\JXODPDODUÇLoLQJHUHNHQOHU
0HNDQLNYHWHUPLNGHIRUPDV\RQD
GD\DQÇNOÇHODVWLNELU\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
www.weber.com.tr
6X\DYHGRQDGD\DQÇNOÇELU\DSÇéWÇUPD
KDUFÇLOHVHUDPLNOHULQEDVÇQo
X\JXODQDUDNNDSODQPDVÇ
$\UÇFD\HWHUOLDPRUWLV|UHWNLVL
J|VWHUHELOHFHNHODVWLNELUGHU]GROJX
KDUFÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUUHS0$
sf. 98
sf. 100
sf. 116
sf. 264
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD
NRQWUROHGLOHUHNVDæODPROPD\DQ
NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL\DæWR]YHoLPHQWR
NDOÇQWÇODUÇVXLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNLPP©GHQGDKDGHULQ
oDWODNYHR\XNODUZHEHUUHS0$
LOHWDPLUHGLOPHOLGLU
‡ZHEHUNROIOH[NRQIRUYH\D
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHile
FP2©\HNDGDUWPNDSODPDODU
PD[PFP2LOHFP2
DUDVÇWPNDSODPDODUPD[P©\H
NDGDUX\JXODQDELOLU
‡7PX\JXODPDODUGDoLIWWDUDIOÇ
\DSÇéWÇUPD\|QWHPLNXOODQÇOPDOÇGÇU
‡8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDGÇ
NDGDUDæÇUOÇæÇGDoRN|QHPOLGLU
‡6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD]
PP©OLNGHU]ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡'LODWDV\RQoÇWDVÇ\DUGÇPÇ\ODKHU
50 m2©OLNDODQLoLQHQD]PP©OLN
GLODWDV\RQGHU]OHULEÇUDNÇOPDOÇGÇU
%R\XP©\LJHoPHPHOLGLU
‡.|éHYHGXYDUELWLPOHULQGHGH
PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
2
ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU
FP2©GHQE\NNDSODPDODUÇQ
X\JXODPDODUÇQGDYDQWX]
NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU
3
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD
GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOLYHGHU]
GROJXVXRODUDNZHEHUMRLQWIOH[
NXOODQÇOPDOÇGÇU
4
PP©OLNGLODWDV\RQGHU]OHUL
HODVWRPHULNPDFXQLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡*QHéDOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡$oÇNUHQNVHUDPLNOHULQG|éHQPHVLQGHEH\D]ZHEHUNROIOH[NRQIRU
NXOODQÇOPDVÇ|QHULOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
‡%UWEHWRQ]HULQH\DSÇODFDNX\JXODPDODUGDEHWRQLéoLOLæLQLQD\|QFH
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
WDPDPODQPÇéROPDVÇJHUHNPHNWHGLU
www.weber.com.tr
59
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
=RUNRéXOODUD
PDUX]NDODQ
RUWDPODUGD
VHUDPLN
QDVÇOG|éHQLU"
%\NDOÇéYHULéPHUNH]OHULYHPDUNHWJLELPHNDQODUGDVHUDPLNNDSOÇ]HPLQOHU]RU
NRéXOODUDPDUX]NDOÇUODU
<NWDéÇPDDOHWOHULLOHWUDQVSDOHWOHULQ
]HPLQHNHVPHYHEDVÇQoNXYYHWL
X\JXODPDVÇ
5DID\DNODUÇQÇQ]HPLQHQRNWDVDO
NXYYHWX\JXODPDVÇ
5DIWDNLUQOHULQVÇNVÇN\HUHGéHUHN
]HPLQH]DUDUYHUPHVL
.XOODQÇODQGHWHUMDQYHWHPL]OLN
PDNLQHOHULQLQ\ÇSUDWÇFÇHWNLVL
9HN|WX\JXODPDODUVHUDPLNOHULQ
NDONPDVÇQD
'HU]OHULQYHGLODWDV\RQGHU]OHULQLQ
HVWHWLæLQLND\EHWPHVLQHQHGHQROXU
60
www.weber.com.tr
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHU(3
ZHEHUMRLQWIOH[
sf. 98
sf. 100
sf. 118
sf. 116
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQG]JQOæP©OLNELU
PDVWDULOHNRQWUROHGLOPHOLYH
PP©QLQ]HULQGHNLVDSPDODU
WDPLUHGLOPHOLGLU
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇNRQWURO
HGLOPHOLGLU<]H\GHoLPHQWR
DUWÇNODUÇYDULVHEDVÇQoOÇVXLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQGHKHU
36 m2©GHELUGLODWDV\RQGHU]OHUL
EÇUDNÇOPDOÇGÇUPD[PER\XQGD
‡6HUDPLNOHUX\JXODQPD\D
EDéODPDGDQ|QFHGLODWDV\RQ
GHU]OHULQLQ\HULSODQODQPDOÇGÇU
‡6HUDPLNX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ
GLODWDV\RQGHU]OHULLoLQSURILOOHU
\HUOHéWLULOPHOLGLU
‡0HWDOSURILOOHUZHEHUNROIOH[
NRQIRUNRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[
NRQIRULOHVDELWOHQPHOLGLU
‡0XWODNDSURILOOHULQVHYL\HVLNRQWURO
HGLOPHOLGLU
8<*8/$0$
1
Seramikler ZHEHUNROIOH[NRQIRU
NRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[
NRQIRULOHX\JXODQPDOÇDUDODUÇQGD
HQD]PP©OLNGHU]DUDOÇæÇ
EÇUDNÇOPDOÇGÇU.|éHYHGXYDU
ELUOHéLP\HUOHULQGHLVHRUWDODPD
PP©OLNGHU]DUDOÇæÇ
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
2
ç\LELU\DSÇéPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUGÇPÇ\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDGÇéDUÇDWÇOPDOÇGÇU
3
8\JXODPDGDQVRQUDGHU]OHPHLoLQ
HQD]VDDWEHNOHQPHOLGLU
4
'HU]DUDOÇNODUÇQGDNLKDUoDUWÇNODUÇ
WHPL]OHQPHOLGLU
'HU]DUDOÇNODUÇZHEHUMRLQWIOH[
ZHEHU(3 (kimyasallara
PDUX]YHEDNWHULROXéXPXQD
PVDLWRUWDPODUGDLOH
GHU]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5
6
.|éHYHGXYDUELUOHéLP\HUOHULQH
SURILON|éHEHQWYH\DHODVWRPHULN
PDFXQX\JXODQPDOÇGÇU
=HPLQGHU]OHPHGHQVDDW
VRQUDKDILIWUDILæHJQVRQUD
LVHQRUPDOWUDILæHDoÇODELOLUdRN
GéNÇVÇGD>ƒ&@JQ
www.weber.com.tr
61
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
+DYX]GDX]XQ
|PUO\DOÇWÇP
YHVHUDPLN
X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
<]PHKDYX]XQGDEHWRQDUPHGXYDUYH]HPLQWHNEDéÇQDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇ
YHNDoDæÇQÇHQJHOOH\HFHN|]HOOLNWDéÇPD]
6XWDKOL\HGHOLNOHULVXJLULéOHUL
YHSHQFHUHJLEL|]HOQRNWDODU
VÇ]GÇUPD]OÇNDoÇVÇQGDQ]D\ÇIWÇU
%HWRQ\DSÇGDNLGXYDU]HPLQ
ELUOHéLPOHULWDPLUQRNWDODUÇVX
VÇ]ÇQWÇODUÇQDQHGHQRODELOHFHN]D\ÇI
E|OJHOHUGLU
$\UÇFD\]PHKDYX]XQGDoHéLWOLHWNHQOHUHEDæOÇRODUDN\ÇSUDQPDODU
J|UOU%XQHGHQOH\DSÇODFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇGDKDVVDVELULéOHPGLU
+DYX]XQNXOODQÇPDPDFÇQDEDæOÇ
RODUDNNXOODQÇODQVX\XQD]\DGDoRN
NORUOXROPDVÇSHUL\RGLNEDNÇPGD
NXOODQÇODQGHWHUMDQYHKDILIDVLWOHU
GHU]OHULQ\ÇSUDQPDVÇQD\RODoDU
62
www.weber.com.tr
ZZZZHEHUFRPWU
+DYX]DG|éHQHQVHUDPLNOHUGROX
KDYX]ODUGDSR]LWLIERéKDYX]ODUGD
QHJDWLIEDVÇQFDPDUX]NDOÇUODU
6RæXNKDYDODUGDLVHGRQWHKOLNHVL
DOWÇQGDGÇUODU
%XQHGHQOHWPEXHWNHQOHUGHQ
NRUXQPDNYHX]XQ|PUOELU
X\JXODPD\ÇJDUDQWLOHPHNLoLQ
NORUOXVX\DGRQWHKOLNHVLQHQHJDWLI
YHSR]LWLIVXEDVÇQFÇQDGD\DQÇNOÇELU
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇOPDOÇGÇU
'HU]ERéOXNODUÇGDWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQHYHNLP\DVDOODUD
NDUéÇGLUHQoOLELUGHU]GROJXVXLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ZHEHU(3
ZHEHUGU\66
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
<h=(<+$=,5/,å,
‡3HQFHUHVXJLULéLYHWDKOL\HVL
JLEL|]HOQRNWDODUNXOODQÇODQ
DNVHVXDUODUÇQWHNQLNéDUWQDPHOHULQH
X\JXQRODUDNKD]ÇUODQPDOÇGÇU
‡%HWRQ\]H\EDVÇQoOÇVXDUDFÇOÇæÇ\OD
WX]YHWR]GDQWDPDPHQDUÇQGÇUÇOPDOÇ
VDæODPROPD\DQNHVLPOHU\]H\GHQ
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<ÇSUDQPÇéEHWRQ\]H\OHU
ZHEHUUHS0$LOHRQDUÇOPDOÇGÇU
sf. 98
sf. 100
sf. 118
sf. 222
sf. 232
sf. 264
sf. 266
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
ZHEHU(3
ZHEHUGU\66
ZHEHUGU\UDSLGVWRS
ZHEHUUHS0$
weber.rep HKS
‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ
VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHUZHEHUUHS0$KÇ]OÇ
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ
LVWHQHQGXUXPODUGDLVH
ZHEHUUHS+.6LOHSDKODQPDOÇGÇU
‡<]H\GHVXDNÇQWÇVÇRODQGHOLNOHU
VXEDVÇQFÇQÇD]DOWPDNDPDFÇ\OD
PLQ[FPER\XWXQGDDoÇODUDN
ZHEHUGU\UDSLGVWRSWÇNDPDKDUFÇLOH
GROGXUXOPDOÇGÇU
<$/,7,0+$5&,1,18<*8/$10$6,
‡ZHEHUGU\66NJ©OÇNVÇYÇ
ELOHéHQHNJ©OÇNWR]ELOHéHQ\DYDé
\DYDéLODYHHGLOHUHNKRPRMHQ
ELUNÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
‡8\JXODPD\]H\LVX\DL\LFH
GR\XUXOPDOÇZHEHUGU\66IÇUoD
LOHGXYDUYH]HPLQHNDWRODUDN
oHSHoHYUHX\JXODQPDOÇGÇUNDW
NXUXGXNWDQVRQUDNDWELULQFL\HGLN
GRæUXOWXGDX\JXODQPDOÇGÇU
‡7RSODPX\JXODPDNDOÇQOÇæÇKHU
QRNWDGDHQD]PPROPDOÇGÇU
'ç..$7
0VWDNLOKDYX]ODUGDVHUDPLN
\DSÇéWÇUÇFÇVÇRODUDNZHEHUNRO
JUDQLIOH[NRQIRUNXOODQÇODELOLU
1
[FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU ile
oLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPD\|QWHPL\OH
X\JXODQPDOÇGÇU
2
6HUDPLNOHULQDUDVÇQGDHQD]
PPRODFDNéHNLOGHGHU]
ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDOÇGÇU
4
5
'HU]GROJXVXZHEHU(3
VSDWXODYH\DWDEDQFD\DUGÇPÇ\OD
X\JXODQDELOLU
.oNER\XWOXYHFDPPR]DLN
JLELNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ
KHP\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDKHPGH
GHU]OHQPHVLQGHoLIWWDUDIOÇ
\DSÇéWÇUPD\|QWHPL\OHZHEHU(3
NXOODQÇOPDOÇGÇU
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
X\JXODPDVÇQGDQVDDWVRQUD
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
GHU]OHPHLéOHPLQHJHoLOPHOLGLU
3
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
63
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
.LUOHQPHOHUHNDUéÇ
X]XQ|PUO
GHU]X\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
g]HOOLNOHEDQ\RPXWIDNJLELVÇNNXOODQÇODQ\]H\OHUGHGHU]GROJXODUNÇVDVUHGH
NLUOHQPHNWHYHWHPL]OHQPHVLGHoRæX]DPDQSUREOHPROPDNWDGÇU
'HU]DUDODUÇQÇQEH\D]YH\DDoÇNUHQN
GHU]GROJXLOHGROGXUXOPDVÇ
2\VD
'HU]X\JXODPDODUÇQGDUHQNVÇQÇUÇ
ROPDNVÇ]ÇQNLUOHQPHOHUHNDUéÇX]XQ
|PUOELUX\JXODPDPPNQGU
64
www.weber.com.tr
'HU]OHULQNÇVDVUHGHNLUOHQPHVLQH
YHKRéROPD\DQJ|UQWOHUHVHEHS
ROPDNWDGÇU
.LUOHQPH\LJHFLNWLUPHNLoLQNR\X
UHQNGHU]GROJXVHoLOPHVLLVH
ED]HQNXOODQÇODQVHUDPLNOHX\XPOX
olmayabilir.
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
ZHEHUMRLQW6ç/
ZHEHUMRLQW6ç/
sf. 114
<h=(<+$=,5/,å,
‡+RPRMHQELUNXUXPDVDæOD\DELOPHN
LoLQGHU]X\JXODPDVÇQGDQ|QFHGHU]
ERéOXNODUÇDUDVÇQGDEXOXQDELOHFHNWR]
WDODéLQéDDWoLPHQWRDUWÇNODUÇYELQFH
ELUoXEXNNXOODQÇODUDNND]ÇQÇSIÇUoDLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD
|QFHVLQGHGHU]ERéOXNODUÇ
QHPOHQGLULOPHOLGLU
‡2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©OÇNZHEHUMRLQW6ç/WHUFLKHQ
GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD
LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡+DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV
YH\DVHUWNDXoXNWDEDQOÇGHU]HU
\D\PDPDODVÇLOHGHU]ERéOXNODUÇQD
GROGXUXOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
%RéOXNODUÇQL\LFH
GROGXUXODELOPHVLLoLQ|QFH
SDUDOHOVRQUDoDSUD]oHNLOPHOLGLU
2
+DUFÇQ\]H\]HULQGHNLID]ODOÇæÇ
\XPXéDNXoOXELUVSDWXOD
YH\DQHPOHQGLULOPLéVQJHU
XoOXVSDWXODLOHVÇ\UÇOÇSRUWDP
VÇFDNOÇæÇQDJ|UHGN
EHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOLELU
VQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDVÇ
L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
3
<]H\G]JQOHéWLUPHYH
WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELUEH]
\DUGÇPÇ\ODZHEHUMRLQW6ç/\Dé
LNHQ\DSÇOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
65
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
6HUDPLNNDSODPDODU
YHGHU]GROJXODUÇ
NLUOHQPHOHUGHQ
QDVÇONRUXQDELOLU
YHNLUOHQHQOHU
QDVÇOWHPL]OHQHELOLU"
(QWLWL]X\JXODPDVÇUDVÇQGDELOHNDSODPDODUGHæLéLNHWNHQOHUOHNLUOHQHELOLU
6HUDPLNNDSODPDODUÇQ]HULQHVÇYD
ER\DWDPLUKDUoODUÇG|NOHELOLU
'HU]X\JXODPDODUÇVÇUDVÇQGD\]H\L\L
WHPL]OHQHPH\HELOLU
%XWUNLUOHULWHPL]OH\HELOPHNLoLQ
JQONWHPL]OLNPDO]HPHOHUL\HWHUOL
JHOPH\HFHNWLU
<DGDNLUOHULND]ÇPD\DoDOÇéPDN
NDSODPD\DYHGHU]GROJXODUÇQD]DUDU
YHUHFHNWLU
9H\DNDSODPDODUYHGHU]GROJXODUÇ
]HULQGHoD\NDKYHOHNHOHUL
ROXéDELOLU
d|]PLoLQ\]H\OHUH]DUDUYHUPHGHQNDSODPDYHGHU]GROJXODUÇQÇNRUX\DQ
YHNLUOHQPLéNDSODPDODUÇNROD\FDWHPL]OH\HELOHQPDO]HPHOHUJHUHNPHNWHGLU
66
www.weber.com.tr
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL
ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL
ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ
sf. 121
sf. 122
sf. 122
sf. 123
<h=(<+$=,5/,å,
‡'HU]X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHVHUDPLN
NDSODPDODUÇQNRUXQPDVÇLoLQZHEHU
VHUDPLNNRUX\XFXLQFHOWLOPHGHQ
GDNLNDDUDLOHNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU
‡NDWZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
X\JXODPDVÇQGDQGDNLNDVRQUD
GHU]X\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU
‡'HU]X\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDHQ
ID]ODVDDWLoLQGHNDSODPDODUÇQ
]HULQGHEXOXQDQZHEHUVHUDPLN
NRUX\XFXQHPOLELUVQJHULOH
WDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡'HU]UHNOHULQLQNRUXQPDVÇYH
X]XQ|PUOROPDVÇLoLQGHU]
X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW
VRQUDVDDWDUDLOHNDWRODUDN
ZHEHUGHU]NRUX\XFXX\JXODQDELOLU
‡8\JXODPDHVQDVÇQGDZHEHU
GHU]NRUX\XFXGHU]OHULQGÇéÇQD
WDéÇUÇOPDPDOÇWDéDQNÇVÇPYDUVDGD
NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU
2
3
8<*8/$0$
1
dLPHQWRDUWÇNODUÇLoLQ
ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL
oD\NDKYHVXED]OÇER\DYE
OHNHOHULoLQZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ
IÇUoDYH\DUXOR\DUGÇPÇ\ODNLUOL
\]H\H\D\ÇOPDOÇYHGDNLND
EHNOHQPHOLGLU
7HPL]OLNLéOHPLHOLOHX\JXODPDGD
ELUEH]\DUGÇPÇ\ODYH\DPDNLQH
LOHJHUoHNOHéWLULOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
7HPL]OHPHLéOHPLQGHQVRQUD
\]H\EROVXLOH\ÇNDQPDOÇGÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDVÇUDVÇQGDPXWODND
HOGLYHQJL\LOPHOLUQOHULQJ|]YH\D
GHULLOHWHPDVÇQGDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡ZHEHUoLPHQWRWHPL]OH\LFL
FLODOÇYH\DSDUODWÇOPÇé\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
‡6HQWHWLNER\DODUWLQHU\DUGÇPÇ\OD
\]H\GHQWHPL]OHQHELOLU
www.weber.com.tr
67
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçimi
6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGDUQVHoLPLQL
etkileyen faktörler
1-Kaplama
Gözeneklilik
*UDQLWVHUDPLNJLELJ|]HQHNOLOLæLD\Q°]DPDQGDVXHPLéLoRNGéN\DGDNLUHoWDé°JLEL
J|]HQHNOLOLæLVXHPLéLoRN\NVHNNDSODPDODUPXWODND\NVHNSHUIRUPDQVO°ELUVHUDPLN
\DS°éW°U°F°V°NXOODQ°P°JHUHNWLULU
<DWDNNDOÇQOÇæÇ
.DO°QO°NIDUNO°O°NODU°J|VWHUHELOHQGRæDOWDéJLELNDSODPDPDO]HPHOHULLOH\DS°ODFDNX\JXODPDODUGD
EXIDUNO°O°NODU°JLGHUHELOHFHNNDO°Q\DWDNELU\DS°éW°U°F°NXOODQ°OPDO°G°U
Renk
%D]°Do°NUHQNOLPHUPHUYENDSODPDPDO]HPHOHULX\JXODPDGDNXOODQ°ODQ\DS°éW°U°F°Q°QUHQJLQL
\]H\H\DQV°WDELOHFHæLQGHQPXWODNDEH\D]UHQNOLELU\DS°éW°U°F°NXOODQ°P°JHUHNWLULU
Boyut
%\NER\XWOXNDSODPDPDO]HPHOHULLOH\NVHNSHUIRUPDQVO°\DS°éW°U°F°ODUNXOODQ°OPDO°G°U
Sertlik
<XPXéDN\]H\OLVHUDPLNYH\DGRæDOWDéNDSODPDODULQFHWDQHFLN\DS°V°QDVDKLSELUGHU]GROJX
VHoLPLQLJHUHNWLULU
'HU]JHQLéOLæL
%D]°NDSODPDODULQFHGHU]LOHJ]HOJ|UQUNHQED]°ODU°LVHNDO°QGHU]ERéOXæXLOHGDKDHVWHWLN
GXUXU%XGXUXPGHU]GROJXVHoLPLQLHWNLOH\HFHNWLU
2-Yüzey
Gözeneklilik
*|]HQHNVL]\]H\OHUJoOELUDGHUDQVLoLQPXWODND\NVHNSROLPHUPRGLIL\HRUDQ°QDVDKLSELU
\DS°éW°U°F°VHoLPLQLJHUHNWLULU
(VQHNOLN
$KéDSJLEL\NVHNHVQHNOLNRUDQ°QDVDKLSELU\]H\GHPXWODNDD\Q°HVQHNOLæHX\XP
VDæOD\DELOHFHNHODVWLNELU\DS°éW°U°F°YHGHU]GROJXVXNXOODQ°OPDO°G°U
<]H\G]JQOæ
8\JXODPD\]H\LQLQER]XNROPDV°GXUXPXQGD\DELUWHVYL\HKDUF°LOH\]H\G]HOWLOPHOL\DGD
X\JXODPDNDO°Q\DWDNELUVHUDPLN\DS°éW°U°F°V°LOHWDPDPODQPDO°G°U
$VWDUODPD
<]H\LQNRUXQPDV°YH\DDGHUDQV°QDUW°U°OPDV°LoLQDVWDUODPD\DS°OPDV°JHUHNHELOLU
68
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçimi
8\JXODPDDODQÇ
Uygulama yeri
8\JXODPD\DS°ODFDN\HULQPDUX]NDODFDæ°WUDILN
YHLNOLPNRéXOODU°|QHPOLGLUhUQVHoLPLQGHEX
IDNW|UOHULGHGLNNDWHDOPDNJHUHNLU
6X\DGD\DQÇP
%D]°UQOHUVUHNOLVXGDNDOPDODU°
GXUXPXQGDPXNDYHPHWND\E°J|VWHULU
=HPLQKDUHNHWOHUL
$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUJLELKDUHNHWH
PDUX]NDODELOHFHN]HPLQOHUPXWODNDHODVWLN
ELU\DS°éW°U°F°YHGHU]GROJXVXNXOODQ°P°Q°
JHUHNWLULU
'D\DQÇP
%D]°GHU]GROJXODU°Q°Q\NVHNVXLWLFLOLæL
ED]°ODU°Q°QLVHNLP\DVDOGD\DQ°P°YDUG°U
<D\DWUDILæL
%D]°UQOHUVDGHFHKDILI\D\DWUDILæLQH
X\JXQGXUODU
'°éFHSKHOHU
\NVHN
°V°IDUNO°O°NODU°QD
PDUX]NDO°U
+DYX]GDVHUDPLN
X\JXODPDV°VX\D
GD\DQ°NO°UQOHU
JHUHNWLULU
$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGH
WHUPDOJHQOHéPH\NVHNWLU
3UL]DOPDVUHVL
8\JXODPDDODQÇQÇNÇVDVUHLoHULVLQGHWUDILæH
DoDELOPHNDQFDNKÇ]OÇSUL]DODQELUVHUDPLN
\DSÇéWÇUÇFÇVÇNXOODQÇPÇLOHPPNQGU
.XOODQÇFÇWHUFLKL
dLPHQWROXYH\DNXOODQ°PDKD]°UUQOHU
%D]°X\JXOD\°F°ODUoLPHQWRHVDVO°UQOHU
\HULQHNXOODQ°PDKD]°UUQOHUL
WHUFLKHGHU
Çimento esasl›
\DS°éW°U°F°
.XOODQ°PDKD]°U
\DS°éW°U°F°
7HNELOHéHQOLYH\DoLIWELOHéHQOLUQOHU
%D]°X\JXOD\°F°ODUWHNELOHéHQOLUQOHULQ
NXOODQ°P°Q°GDKDUDKDWEXOXUNHQED]°ODU°LVH
oLIWELOHéHQOLUQOHULWHUFLKHGHUOHU
'HU]GROJXKDUF°
'HU]GROJXVX
www.weber.com.tr
69
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
‹ç mekan
duvar
çimento bazl› s›va
SRK konfor
konsantre
- sf 82 -
- sf 84-86-88-90-
- sf 92 -
- sf 94 -
25 kg, gri
15 kg/25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
1100 cm2
2000 cm2
1100 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
brüt beton
ZHEHUSULPVDWHQüzeri;
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
alç› s›va
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULPVDWHQüzeri;
1100 cm2
1100 cm2
DOoÇSDQHO
eski seramik
NDSODPD
ZHEHUSULP7*üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
boya (çimento
bazl› s›va üstü)
üzeri s›val›
°V°\DO°W°POHYKDVÇ
DKéDSFLODV°]
metal
‹ç mekan
zemin
oLPHQWRED]O°éDS
EHWRQG|éHPH
SRK konfor
konsantre
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
alttan ›s›tmal›
G|éHPH
ZHEHUSULP7* üzeri;
eski seram‹k
NDSODPD
1100 cm2
1100 cm2
DKéDSG|éHPH
PDUOH\
SYFNDSODPD
metal
zift
%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°éROPDO°G°U
.DSODPDQÇQHEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGDJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU
dLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQUQVD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs.
su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDSLéPLéWRSUDN
GRæDOWDéODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ
70
www.weber.com.tr
flex konfor
konsantre
- sf 96 -
- sf 98 -
- sf 100 -
- sf 102 -
- sf 104 -
- sf 118 -
25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
15 kg, gri
25 kg, gri
25 kg-5kg, beyaz
5 kg, gri-beyaz
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
500 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
2000 cm2
3600 cm2
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
3600 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
1100 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULPVDWHQ üzeri;
1100 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
500 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
flex konfor
konsantre
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°éROPDO°G°U
.DSODPDQÇQHEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGDJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU
dLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQUQVD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs.
su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDSLéPLéWRSUDN
GRæDOWDéODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ
www.weber.com.tr
71
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
GÇéPHNDQ
duvar
SRK konfor
konsantre
- sf 82 -
- sf 84-86-88-90-
- sf 92 -
- sf 94 -
25 kg, gri
15 kg-25kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
oLPHQWRED]O°V°YD
brüt beton
max yükseklik: 28m
(sadece çimento bazl› s›va
]HULQHX\JXODQDELOLU
eski seramik
NDSODPDYH
FDPPR]DLN
›s› yal›t›m sistemi
üzeri
metal
GÇéPHNDQ
zemin
oLPHQWRED]O°éDS
EHWRQG|éHPH
SRK konfor
konsantre
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
eski seramik
NDSODPD
2000 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
]LIWDVIDOWYE
bitümlü zemin
metal
%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°éROPDO°G°U
.DSODPDQÇQHEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGDJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU'ÇéPHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGDNJP2©GHQDæÇUNDSODPDODULoLQ
PHNDQLNVDELWOHPH\DSÇOPDOÇGÇU
dLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQUQVD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
cam mozaik
su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs.
su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDSLéPLéWRSUDN
72
GRæDOWDéODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ
www.weber.com.tr
flex konfor
konsantre
- sf 96 -
- sf 98 -
- sf 100 -
- sf 102 -
- sf 104 -
- sf 118 -
25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
15 kg, gri
25 kg, gri
25 kg, beyaz
5 kg, gri-beyaz
1100 cm2
max. yükseklik 3 m.
1100 cm2
max. yükseklik 3 m.
1100 cm2
max. yükseklik 3 m.
2000 cm2
max. yükseklik 6 m.
2000 cm2
max. yükseklik 6 m.
3600 cm2
max. yükseklik 3 m.
2000 cm2
max. yükseklik 6 m.
2000 cm2
max. yükseklik 6 m.
3600 cm2
max. yükseklik 3 m.
ZHEHUSULP7* üzeri;
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
max. yükseklik 4 m.
1100 cm2
max. yükseklik 4 m.
1100 cm2
max. yükseklik 4 m.
1100 cm2
max. yükseklik 4 m.
500 cm2
max. yükseklik 6 m.
500 cm2
max. yükseklik 6 m.
500 cm2
max. yükseklik 6 m.
500 cm2
max. yükseklik 6 m.
120 cm2
max. yükseklik 6 m.
120 cm2
max. yükseklik 6 m.
2000 cm2
max. yükseklik 8 m.
2000 cm2
max. yükseklik 8 m.
2000 cm2
max. yükseklik 8 m.
flex konfor
konsantre
3600 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
ZHEHUSULP7* üzeri;
1100 cm2
1100 cm2
1100 cm2
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°éROPDO°G°U
.DSODPDQÇQHEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGDJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU'ÇéPHNDQGXYDUX\JXODPDODUÇQGDNJP2©GHQDæÇUNDSODPDODULoLQ
PHNDQLNVDELWOHPH\DSÇOPDOÇGÇU
dLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQUQVD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs.
su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDSLéPLéWRSUDN
GRæDOWDéODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
8080¯<h=0(+$98=/$5,
6,++¯%$1<2+$67$1(/(5
0h67$.¯/<h=0(+$98=/$5,
(1'h675¯<(/d$0$è,5+$1(
özel
uygulamalar
,6,70$/,<h=0(+$98=/$5,
.,è,1'2/8.$/$&$.+$98=/$5
.$3/,&$/$5
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
çimento bazl›
V°YDéDS
EHWRQG|éHPH
flex konfor
konsantre
- sf 96 -
- sf 98 -
- sf 100 -
- sf 118 -
25 kg, gri-beyaz
25 kg, gri-beyaz
15 kg, gri
5 kg, gri-beyaz
2000 cm2
2000 cm2
1100 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
fiberglass
>3600 cm2
>3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
PHWDOHSRNVLER\D
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
çimento bazl›
V°YDéDS
EHWRQG|éHPH
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
3600 cm2
3600 cm2
2000 cm2
fiberglass
>3600 cm2
>3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
PHWDOHSRNVLER\D
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
çimento bazl›
V°YDéDS
EHWRQG|éHPH
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
fiberglass
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
>3600 cm2
>3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
3600 cm2
PHWDOHSRNVLER\D
2000 cm2
2000 cm2
2000 cm2
%HOLUWLOHQDODQODUX\JXODQDELOHFHNPD[VHUDPLNDODQODU°Q°J|VWHUPHNWHGLU8\JXODPD|QFHVL\]H\KD]°UO°NODU°\DS°OP°éROPDO°G°U
.DSODPDQÇQHEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGDJ|]|QQHDOÇQPDOÇGÇU
dLIWWDUDIOÇ\DSÇéWÇUPDJHUHNOLOLNOHULLOHLOJLOLELOJLOHULoLQUQVD\IDODUÇQÇLQFHOH\LQL]
cam mozaik
su emmesi < %0,5 olan kaplamalar; porselen seramik, granit seramik vs.
su emmesi *RODQNDSODPDODUVHUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDSLéPLéWRSUDN
74
www.weber.com.tr
GRæDOWDéODUPHUPHUJUDQLWWUDYHUWHQ
derz dolgular›
LoGÇéPHNDQ]HPLQGXYDU
- sf 110 -
GHU]DUDO°æ°PP
UHQNoHéLGL
GHU]|]HOOLæL
- sf 112 -
- sf 114 -
- sf 116 -
0-6
2
0-6
0-6
2-10
2
ince
ince
+
renkli
silikonlu
+
renkli
renkli
+
elastik
asit ve alkalilere
dayan›m +
bakteri ve yosun
ROXéXPXQX|QOHPH
uygulama alan›
- sf 118 -
özel uygulama
gerektirmeyen mekanlar
banyo, mutfak gibi
›slak hacimler
]HPLQGHJHQLéDODQ
uygulamalar›
\RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHU
(ticari ve endüstriyel alanlar)
deformasyona müsait zeminler
DKéDSG|éHPH]HULQHYE
WHUPLNéRNDPDUX]
NDODELOHFHNFHSKHOHU
PVWDNLOYHRUWD\RæXQOXNWD
kullan›ma aç›k havuzlar
yüzme havuzlar›
()[FPVHUDPLNOHULoLQ
›s›tmal› ve umumi havuzlar
V°KKLEDQ\RYHNDSO°FDODU
hastaneler
UHWLPWHVLVOHULODERUDWXYDUYE
kimyasallara maruz mekanlar
s›kça temizlenen
nemli alanlar
endüstriyel ve
turistik tesis mutfaklar›
Derz dolgu tüketimi nas›l hesaplan›r?
Toz haldeki derz dolgu ihtiyac› (kg./m2) =
NDSODPDX]XQOXæXNDSODPDJHQLéOLæL[GHU]JHQLéOLæL[GHU]GHULQOLæL[GHU]GROJX\RæXQOXNIDNW|U
NDSODPDX]XQOXæX[NDSODPDJHQLéOLæL
Örnek:
NDSODPDX]XQOXæXPP
'HU]GROJX\RæXQOXNIDNW|U
NDSODPDJHQLéOLæL
PP
weber.joint DÇM
: 1.4
weber.joint DZR
: 1.4
GHU]JHQLéOLæLPP
ZHEHUMRLQW6ç/
GHU]GHULQOLæLPP
weber.joint flex
: 1.5
weber EP 800
: 1.75
NDSODPD\DWDæ°
Toz haldeki derz dolgu ihtiyac› (kg./m2) =
(250 + 250) x 6 x 10 x 1.4*
42000
(250 x 250)
62500
* Derz dolgunun weber.joint DZRROGXæXYDUVD\°OP°éW°U
0.672 kg./m2
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
LGHDOELUX\JXODPDLoLQZHEHU|QHULOHUL
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
'HU]GROJXODU°QGD7UN6WDQGDUG°
$YUXSD©GD\UUONWHRODQVWDQGDUG°PRGHORODUDNDODQGHU]GROJXVWDQGDUG°76(11LVDQ¨WH7UNL\H©GH\UUOæH
JLUPLéWL76(10DUW©GDUHYL]\RQDWDELWXWXOXSVRQKDOLQLDOP°éW°U
76(1
'HU]GROJXPDO]HPHOHULNXOODQ°ODQEDæOD\°F°Q°QWLSLQHYHEXEDæOD\°F°ODU°QNLP\DVDO|]HOOLNOHULQHEDæO°RODUDNIDUNO°JUXEDD\U°O°U
‡dLPHQWRHVDVO°
‡5HDNVL\RQUHoLQHHSRNVLHVDVO°
dLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°QGDD\U°FDIDUNO°SHUIRUPDQVV°Q°I°PHYFXWWXU
‡1RUPDOoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°
‡*HOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°
*HOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°QGDV|]NRQXVXLODYH|]HOOLNOHUGéNVXHPPHYH\NVHNDé°QPDGD\DQ°P°G°U
6°Q°IODQG°UPDYHJ|VWHULOLé
'HU]GROJXVXV°Q°I°Q°QJ|VWHULOPHVLGHU]GROJXWLSL&*YH5*LOHEXQXWDNLEHQoLPHQWRHVDVO°GHU]GROJXODU°LoLQDLWROGXæX
SHUIRUPDQVV°Q°I°Q°QN°VDOWPDLéDUHWLLOH\DS°O°U
derz dolgu yap›s›
+
SHUIRUPDQVV°Q°I°
YDUVD
Yeni s›n›fland›rma
Performans s›n›flar›
'HU]GROJX\DS°V°
&*
5*
Çimento esasl› karo derz dolgu malzemeleri
&*
Normal çimentolu karo derz dolgu malzeleri
&*:
$]DOWÇOPÇéVXHPPHLODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWR
esasl› karo derz dolgu malzemeleri
&*$
<NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇLODYHOLJHOLéWLULOPLé
çimento esasl› karo derz dolgu malzemeleri
&*:$
$]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPD
GD\DQÇPÇLODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°
karo derz dolgu malzemeleri
Reaksiyon reçine esasl› karo derz dolgu
malzemeleri
<HQLV°Q°IODQG°UPDVLVWHPLQLQSUDWLNWHQDV°OoDO°éW°æ°\ODLOJLOLED]°|UQHNOHU
8\JXODPDWLSL
SHUIRUPDQVJHUHNVLQLPL
UQV°Q°IÇ
GHNRUDWLIDPDoO°X\JXODPDODU
QRUPDOoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX
&*
\RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHU
WLFDULYHHQGVWUL\HODODQODU
D]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇ
LODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX
&*:$
G°éFHSKHOHU
D]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇ
LODYHOLJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXVX
&*:$
UHWLPWHVLVOHULODERUDWXYDUODUYE
kimyasallara maruz mekanlar
UHDNVL\RQUHoLQHHVDVO°NDURGHU]GROJXVX
5*
76
www.weber.com.tr
Çimento esasl› derz dolgular›
hUQ
hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ
ZHEHUMRLQW'd0
Normal çimento esasl› karo derz dolgu malzemesi
ZHEHUMRLQW'=5
$]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇLODYHOL
JHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°NDURGHU]GROJXPDO]HPHVL
ZHEHUMRLQW6¯/
ZHEHUMRLQWIOH[
$]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇLODYHOL
JHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°VLOLNRQNDWNÇOÇNDURGHU]
dolgu malzemesi
$]DOWÇOPÇéVXHPPHYH\NVHNDéÇQPDGD\DQÇPÇ
LODYHOLJHOLéWLULOPLéNIPDQWDUYH\RVXQROXéXPXQX
engelleyen, elastik çimento esasl› karo derz dolgu
malzemesi
Reaksiyon reçine esasl› derz dolgular›
hUQ
ZHEHU(3
hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ
Reaksiyon reçine esasl› karo derz dolgu malzemesi
www.weber.com.tr
77
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber derz dolgular›
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°QGD7UN6WDQGDUG°
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°\ODLOJLOL0DUW©GH\UUOæHJLUPLé7UN6WDQGDUG°76(1+D]LUDQ
LWLEDUL\OHUHYL]\RQDWDELLWXWXOPXéROXSDG°76(1RODUDNGHæLéPLéWLU%XNRQXGD$YUXSD©GD\UUONWH
RODQVWDQGDUWODU°PRGHORODUDNDODQ7UN6WDQGDUG°|]HOOLNOHIDUNO°WLSWHNL\DS°éW°U°F°ODU°QSHUIRUPDQVVHYL\HOHUL
GRæUXOWXVXQGDV°Q°IODQG°U°OPDV°SUHQVLELQLJHWLUPLéWLU
TS EN 12004
7UN6WDQGDUG°©QGDVHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°oIDUNO°NULWHUHEDæO°RODUDNWDQ°PODQPDNWDG°U
‡<DS°éW°U°F°Q°Q\DS°V°oLPHQWROXGLVSHUVL\RQYH\DUHDNVL\RQUHoLQHOL
‡3HUIRUPDQVVHYL\HVLVWDQGDUWYH\DJHOLéWLULOPLé\DS°éW°U°F°ODU°QSHUIRUPDQVVHYL\HVLVX\DGDOG°U°OG°NWDQ°V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQ
YHGRQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQVRQUDNLoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWLQHEDæO°G°U
‡<DS°éW°U°F°Q°QVDKLSRODELOHFHæLLODYH|]HOOLNOHUK°]O°VHUWOHéHQND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
HODVWLNL\HWJLEL
6°Q°IODQG°UPDYHJ|VWHULOLé
6HUDPLN\DS°éW°U°F°V°Q°QJ|VWHULOPHVL\DS°éW°U°F°WLSL&'YH5LOHEXQXWDNLEHQDLWROGXæXSHUIRUPDQVV°Q°I°YHVDKLSRODELOHFHæL
LODYH|]HOOLNOHULQN°VDOWPDLéDUHWLLOH\DS°O°U
<DS°éW°U°F°7LSL
&dLPHQWRHVDVO°
''LVSHUVL\RQHVDVO°
55HDNVL\RQUHoLQHHVDVO°
+
3HUIRUPDQVV°Q°I°
6WDQGDUW
¯ODYH|]HOOLNOHUOH
JHOLéWLULOPLé
+
¯ODYHg]HOOLN
YDUVD
)+°]O°VHUWOHéHQ
7.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°é
($o°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
+
(ODVWLNL\HW6°Q°I°
6(ODVWLN
6dRNHODVWLN
gUQHæLQ&7(6.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°oRN
HODVWLN\DS°éW°U°F°
Performans s›n›flar› ve ilave özellikler
YHUDNDPODU°\ODJ|VWHULOHQSHUIRUPDQVV°Q°IODU°YH()7YH6VHPEROOHUL\OHLIDGHHGLOHQLODYH|]HOOLNOHUX\JXODPDDODQODU°
GRæUXOWXVXQGDVHUDPLN\DS°éW°U°F°VHoLPLQGH|QHPOLUROR\QDUODU
6WDQGDUW\DS°éW°U°FÇ
*HOLéWLULOPLé\DS°éW°U°FÇ
($o°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é\DS°éW°U°FÇ
g]HOELUSHUIRUPDQVVHYL\HVLJHUHNWLUPH\HQVWDQGDUWWLSWHX\JXODPDODU
g]HOELUSHUIRUPDQVVHYL\HVLJHUHNWLUHQ\RæXQWUDILNYH]RUODPDODUD
PDUX]NDODFDNWLSWHNLX\JXODPDODU
“s›cak” hava uygulamalar›
*HQLéDODQX\JXODPDODU°
'°éFHSKHOHU
)+°]O°VHUWOHéHQ\DS°éW°U°FÇ
¦VRæXN§KDYDX\JXODPDODU°
Çok k›sa sürede kullan›ma aç›lacak mekanlar
7.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°é\DS°éW°U°FÇ
'XYDUGDE\NER\XWOXDæ°UNDSODPDX\JXODPDODU°
'XYDUGD\XNDU°GDQDéDæ°\DVHUDPLNG|éHQPHVL
6(ODVWLNL\HW
'°éFHSKHOHU
Yüzme havuzlar›
78
www.weber.com.tr
8\JXODPDWLSL
SHUIRUPDQVJHUHNVLQLPL
G°éFHSKHYH\]PHKDYX]XODU°QGDoLPHQWR
bazl› s›va veya beton üzerine uygulama
çok k›sa sürede kullan›ma aç›lacak çimento bazl›
éDS]HULQH]HPLQGHJUDQLWVHUDPLNX\JXODPDVÇ
boya üzerine orta boyutlu seramik ile,
LoPHNDQGXYDUX\JXODPDVÇ
›slak olmayan hacimde, orta boyutlu seramik ile
oLPHQWRED]O°V°YD]HULQHLoPHNDQGXYDUX\JXODPDVÇ
VXHPLéLGéNRUWDER\XWOXNDSODPDLOHoLPHQWR
bazl› s›va üzerine iç mekan, duvar uygulamas›
UQV°Q°IÇ
ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éLODYH
|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°oRNHODVWLN\DS°éW°U°FÇ
K°]O°VHUWOHéHQLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWRHVDVO°
\DS°éW°U°FÇ
ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLé
VWDQGDUWGLVSHUVL\RQ\DS°éW°U°FÇ
ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éVWDQGDUWVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO°
\DS°éW°U°FÇ
ND\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéoLPHQWR
HVDVO°HODVWLN\DS°éW°U°F°
C2TES2
C2F
D2T
C1T
C2TS1
weberVHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°
dLPHQWRHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°
hUQ
ZHEHUNRO65dPD[
5HQN
Gri
hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éVWDQGDUWVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO°
\DS°éW°U°F°
ZHEHUNRO)(50$),;
Gri / beyaz
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°
ZHEHUNRO65.
Gri / beyaz
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°
ZHEHUNRO65.NRQIRU
Gri / beyaz
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
WR]oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°
ZHEHUNRO65.NRQIRU
konsantre
Gri
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
WR]oÇNDUPD\DQKDILI\DS°éW°U°F°
ZHEHUNRO65.NDOÇQ
Gri / beyaz
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
oLPHQWRHVDVO°\DS°éW°U°F°
ZHEHUNROSRUVHOHQ
Gri / beyaz
<NVHNSHUIRUPDQVOÇoLPHQWRHVDVOÇVÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQ
VHUDPLNYHJUDQLWVHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
ZHEHUNROJUDQLIOH[NRQIRU Gri / beyaz
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéWR]
oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°HODVWLN\DS°éW°U°F°
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°é
YHLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéWR]oÇNDUPD\DQoLPHQWR
HVDVO°oRNHODVWLN\DS°éW°U°F°
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
Gri / beyaz
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantre
Gri
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éYHLODYH
|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéDNWLIVÇNÇéWÇUPDWHNQRORMLVLLOHUHWLOHQWR]
oÇNDUPD\DQKDILIoRNHODVWLN\DSÇéWÇUÇFÇ
ZHEHUNROUDSLG
Gri
çODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéKÇ]OÇVHUWOHéHQoLPHQWRHVDVOÇ
\DSÇéWÇUÇFÇ
'LVSHUVL\RQHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°
hUQ
ZHEHUNROIL[
5HQN
Beyaz
hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLé
GLVSHUVL\RQUHoLQHHVDVO°\DS°éW°U°F°
5HDNVL\RQUHoLQHHVDVO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°
hUQ
5HQN
weber EP 800
Gri / beyaz
hUQ6ÇQÇIÇ7DQÇPÇ
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéUHDNVL\RQ
UHoLQHHVDVO°\DS°éW°U°F°
www.weber.com.tr
79
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
6°Q°IODQG°UPDVLVWHPLQLQSUDWLNWHQDV°OoDO°éW°æ°\ODLOJLOLED]°|UQHNOHU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber kol SRÇ max
6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE
X\JXODQPD]weber.kol flex konfor
NRQVDQWUHYH\Dweber.kol flex
konfor NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éoLPHQWR
HVDVO°VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é
PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH
NXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YD
AVANTAJLARI
5DKDWX\JXODPDLPNDQÇ
Seramik uygulamalar›nda
güvenli kullan›m.
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
Bu yüzeylerde weber.kol SRÇ max
ile uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQGHX\JXODQPD]%DN°Q°]
¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
‡%HWRQGXYDUDOo°V°YDDOo°SDQHOYH
DOo°EORN\]H\OHUGHX\JXODQPD]
%DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGD
VDDW]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡$o°NEHNOHWPHVUHVLVRQUDV°oHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWLHQD]GN
VRQUD*1PP
‡.D\PD)PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
82
www.weber.com.tr
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&7V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol SRÇ max
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200 LOHRQDU°OPDO°G°U
- ‹ç mekan, duvar
uygulamalar›nda: FP©GHQ
E\NVHUDPLNOHU
weber.kol SRÇ max GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
7PG°éPHNDQ]HPLQ
uygulamalar›nda.
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
- ‹ç mekan, zemin
uygulamalar›nda: FP©GHQ
E\NVHUDPLNOHU
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°Nweber.kol SRÇ max,
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
$éDæ°GDEHOLUWLOHQ
ER\XWWDNLVHUDPLNOHULoLQ
KHPX\JXODPD\DS°ODFDN
8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ
\]H\HKHPGHVHUDPLæLQ
DUNDV°QDKDUoX\JXODQPDO°G°U HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
dLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol SRÇ max
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
6HUDPLN
7DUDN
7NHWLP
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
weber.kol SRÇ max’QLQ\]H\GH
ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
3DOHWgOoV[FP
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Renk: Gri.
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
83
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol SRÇ max
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol FERMAFIX
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE X\JXODQPD]weber.kol flex konfor
NRQVDQWUHYH\Dweber.kol flex
konforNXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
C1TE
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHDo°N
EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éoLPHQWR
HVDVO°VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVFDPPR]DLNYH
EHQ]HULNDSODPDPDO]HPHOHULQLQ
LoPHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH
G°éPHNDQODUGD]HPLQH
G|éHPHVLQGHNXOODQ°O°U
AVANTAJLARI
5DKDWX\JXODPDLPNDQÇ
6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD
JYHQOLNXOODQÇP
8]DWÇOPÇéoDO°é°ODELOPH
süresi
Uygulama Yüzeyleri
dLPHQWRED]OÇVÇYD
$OoÇVÇYD
(ZHEHUSULPVDWHQ
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|HPH
Bu yüzeylerde weber.kol FERMAFIX
ile uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
EDNÇQÇ]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQHX\JXODQPD]%DNÇQÇ]
¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
‡%UWEHWRQDOoÇSDQGXYDUODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦UQVHoLP
WDEORVX§
‡$OoÇSDQGXYDUODUGD¦&§VÇQÇIÇ
VHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJÇooHNPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP
‡,VÇ\OD\DéODQGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQD]GNVRQUD
*1PP
‡.D\PD)1PP
‡6ÇFDNOÇNGLUHQFLo&LOHo&
DUDVÇ
84
www.weber.com.tr
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&7(V°Q°I°
‡&(
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
6HUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇODUÇLOHLOJLOL76(1
QRUPXQXQJHWLUGLæL
VÇQÇIODQGÇUPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGH
beyaz weber.kol FERMAFIX
NXOODQ°OPDV°|QHULOLU
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQ
\°NDQPDO°G°U
8\JXODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°N weber.kol FERMAFIX
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
¯oPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
¯oPHNDQGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
weber.kol FERMAFIXGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
7PG°éPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol FERMAFIX
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol FERMAFIX
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD
8<*8/$0$è$57/$5,
o
o
‡2UWDPV°FDNO°æ° &LOH &
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
weber.kol FERMAFIX’LQ\]H\GH
ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
6HUDPLN
7DUDN
7NHWLP
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
3DOHWgOoV[FP
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
5HQN%H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
85
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol FERMAFIX
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber kol SRK
6HUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYEX\JXODQPD]
(ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD] (ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
C1TE
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOWÇOPÇéDoÇN
EHNOHWPHVUHVLX]DWÇOPÇéYHVX
JHoLULPVL]OLN|]HOOLæLJHOLéWLULOPLé
oLPHQWRHVDVOÇVHUDPLN\DSÇéWÇUPD
KDUFÇ
KULLANIM
AVANTAJLARI
3ROLPHUNDWNÇVÇ\ODVDæODP
YHJYHQOL\DSÇéPD
8]DWÇOPÇéoDOÇéÇODELOPH
süresi.
,VODNPHNDQODUGDGDKD
JYHQOLNXOODQÇP
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVFDPPR]DLNYH
EHQ]HULNDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGD|]HOOLNOHEDQ\R
PXWIDNJLELÇVODNKDFLPOHUGH
GXYDUDYH]HPLQHGÇéPHNDQODUGD
]HPLQHG|éHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
dLPHQWRED]OÇVÇYD
$OoÇVÇYD
(ZHEHUSULPVDWHQ
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQHX\JXODQPD]%DNÇQÇ]
¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD
X\JXODQPD]%DNÇQÇ]¦UQVHoLP
WDEORVX§
‡$OoÇ3DQHO]HULX\JXODPDODUGD
¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ
NXOODQÇOPDOÇGÇU%DNÇQÇ]
¦UQVHoLPWDEORVX§
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJÇooHNPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP2
‡6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP2
Bu yüzeylerde weber.kol SRK ile
uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
EDNÇQÇ]
‡,VÇ\OD\DéODQGÇUÇOGÇNWDQVRQUDoHNPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP2
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQD]GNVRQUD
*1PP2
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP2
‡.D\PD)1PP2
86
www.weber.com.tr
‡6ÇFDNOÇNGLUHQFLo&LOHoC
DUDVÇ
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
performans› için geçerlidir.
èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&7(V°Q°I°
‡&(
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76
(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
V°Q°IODQG°UPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGH
beyaz weber.kol SRK NXOODQ°OPDV°
|QHULOLU
2
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQ
\°NDQPDO°G°U
8\JXODPDOLWUHNDGDUVXLOH
NJ©O°N weber.kol SRKWHUFLKHQ
GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD
LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
¯oPHNDQ]HPLQ
uygulamalar›nda:
FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU
¯oPHNDQGXYDU
uygulamalar›nda:
weber.kol SRKGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU
7PG°éPHNDQ]HPLQ
uygulamalar›nda.
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
6
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ
NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol SRK
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol SRK
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC
DUDV°
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
weber.kol SRK’LQ\]H\GH
ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
6HUDPLN
7DUDN
7NHWLP
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP2[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
3DOHWgOoV[FP
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Renk: %H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
87
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol SRK
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber kol SRK konfor
7R]oÇNDUPD\DQVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
8<*8/$0$6,1,5,
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHU(3NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE
X\JXODQPD]ZHEHUNROIOH[NRQIRU
NRQVDQWUHYH\DZHEHUNROIOH[
NRQIRUNXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]ZHEHU
NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUHYH\D
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
NXOODQ°OPDO°G°U
C1TE
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°N
EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éWR]
oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°VHUDPLN
\DSÇéW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é
PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH
NXOODQ°O°U
$9$17$-/$5,
7R]VX]RUWDP
'DKDX]XQoDOÇéPD
VUHVL
'DKDUDKDW
X\JXODPD
8\JXODPD<]H\OHUL
dLPHQWRED]OÇVÇYD
$OoÇVÇYD
(ZHEHUSULPVDWHQ
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
Bu yüzeylerde ZHEHUNRO65.NRQIRU
ile uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
EDNÇQÇ]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°YH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQGHX\JXODQPD]%DN°Q°]
¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦UQVHoLP
WDEORVX§
‡$OoÇSDQHO]HULX\JXODPDODUGD
¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ
NXOODQÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
3(5)250$16
‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP2
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP2
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP2
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP2
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
HQD]GNVRQUD*1PP2
‡.D\PD)PP
88
www.weber.com.tr
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
8<*8/ $0$
‡76(1&7(V°Q°I°
‡&(
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76
(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
V°Q°IODQG°UPDLoLQVI©DEDNÇQÇ]
2
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$oÇNUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODUÇQG|éHQPHVLQGHEH\D]
ZHEHUNRO65.NRQIRUNXOODQÇOPDVÇ
|QHULOLU
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
8\JXODPDOLWUHNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUNRO65.NRQIRU
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
¯oPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
ZHEHUNRO65.NRQIRU
GDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
FP2©GHQE\NNDSODPDODU
7PG°éPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUZHEHUNRO65.NRQIRU
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
|QFHZHEHUUHS0$ile
RQDU°OPDO°G°U
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ
NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUZHEHUNRO65.NRQIRU
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
ZHEHUNRO65.NRQIRU©XQ\]H\GH
ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
ZHEHUNRO65.
NRQIRUNDOODQDUDN
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
7DUDN
¯oPHNDQGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
6HUDPLN
FP2©GHQE\NNDSODPDODU
‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
7NHWLP
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP2[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
3DOHWgOoV[FP
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
5HQN%H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
89
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol SRK konfor
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
SRK konfor
konsantre
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
.RQVDQWUHWR]o°NDUPD\DQYHKDILIVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
C1TE
TANIMI
.D\PD|]HOOL®LD]DOW°OP°éDo°N
EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éWR]
o°NDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°KDILI
VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH
G°éPHNDQODUGD]HPLQH
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
AVANTAJLARI
$NWLIV°N°éW°UPD
teknolojisi ile 25 kg’l›k
DPEDODMDHéGH®HUPHWUDM
+DILIROPD|]HOOL®LLOH
XVWDGRVWX
Özel sapl› ambalaj› ile
NROD\WDé°QDELOPH
Daha az yer kaplayarak,
nakliye ve stoklama
avantaj›.
Daha az karbon sal›n›m›
LOHoHYUHGRVWX
90
ZZZZHEHUFRPWU
Uygulama Yüzeyleri
dLPHQWRED]O°V°YD
$Oo°V°YD
weber.prim saten
X\JXODQP°é
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
%X\]H\OHUGHweber.kol SRK konfor
konsantreLOHX\JXODQDELOHFHN
NDSODPDWLSOHULYHPD[NDSODPD
ER\XWODU°LoLQVI©GHNL¦UQ
VHoLPWDEORVX§QDEDN°Q°]
‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<R®XQWUDIL®HPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE X\JXODQPD]weber.kol flex
konfor konsantre YH\Dweber.kol
flex konforNXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]
weber.kol flex konfor konsantre
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQGHX\JXODQPD]
%DNÇQÇ]¦3UREOHPd|]PYHUQ
VHoLPL§E|OPOHUL
‡%UWEHWRQDOoÇSDQHOGXYDUODUGD
X\JXODQPD]%DNÇQÇ]UQVHoLPL
WDEORVX§
‡$OoÇSDQHO]HULX\JXODPDODUGD
¦&§VÇQÇIÇVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇ
NXOODQÇOPDOÇGÇU%DNÇQÇ]UQ
VHoLPLWDEORVX§
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°éDELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDIL®HDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°®°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
HQD]GNVRQUD*1PP
‡.D\PD)PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
%XGH®HUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°®°QGDQ|WUGH®HUOHU
GH®LéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&7(V°Q°I°
‡&(
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGL®L
VÇQÇIODQGÇUPDLoLQVD\ID©D
EDNÇQÇ]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡hUQDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL
LOHUHWLOPLéROGX®XQGDQ
NDU°éW°U°UNHQPXWODNDHOHNWULNOL
PLNVHUNXOODQ°OPDO°G°U
‡0DODLOHNDU°éW°U°OPDV°QGDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°Nweber.kol SRK konfor
konsantre,PXWODNDHOHNWULNOL
PLNVHULOHHQD]GDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.kol SRK konfor
konsantreGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°®°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPL®LQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQO®QH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡gQHULOHQVXRUDQÇQD|]HQ J|VWHULOPHOLGLU
‡hUQQDNWLIOHéPHVLLoLQNDU°é°P
VUHVLQHPXWODNDGLNNDWHGLOPHOLGLU
(QD]GDNLND
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
SRK konfor
konsantre
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO° \DS°éW°UPD
- ‹ç mekan zemin
X\JXODPDODU°QGD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
¯oPHNDQGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
7PG°éPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VD®ODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°
YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol SRK konfor
konsantreX\JXODPDV°QGDQHQD]
VDDW|QFHweber.rep MA 200 LOH
RQDU°OPDO°G°U
Seramik
Tarak
‡PP©LQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODU
weber.kol SRK konfor konsantre
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡8\JXODPDHVQDV°QGD weber.kol SRK konfor konsantre’QLQ
\]H\GHILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
weber.kol SRK konfor konsantre kallanarak;
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU
Çözüm; sf. 28.
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
Tüketim
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
FP
LOHFPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
FP
LOHFPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
3DOHWgOoV[FP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULODVWLNoHNLo
GLéOLoHOLNPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
ZZZZHEHUFRPWU
91
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber kol 65.NDOÈQ
%R]XN]HPLQOHULoLQNDO°Q\DWDNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE
X\JXODQPD]weber.kol flex konfor
konsantreYH\Dweber.kol flex
konfor NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]weber.
kol flex konfor konsantre
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
C1TE
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éYHDo°N
EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éoLPHQWR
HVDVO°|]HOOLNOHER]XN]HPLQOHULoLQ
NDO°Q\DWDNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
AVANTAJLARI
Bozuk yüzeylerde 20 mm.
NDO°QO°æDNDGDUWHVYL\H
RODQDæ°
'RæDOWDéPHUPHUYE
kaplama uygulamalar› için
JHUHNOLKDUoNDO°QO°æ°
8]DW°OP°éoDO°éPDVUHVL
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNYHNDO°Q\DWDNX\JXODPD
JHUHNWLUHELOHFHNPHUPHU
NOLQNHUYHEHQ]HULGRæDOWDé
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é
PHNDQODUGD]HPLQH
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
Bu yüzeylerde weber.kol SRK kal›n
ile uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf.
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡$KéDSG|éHPHOHUGHHVNLER\DO°
\]H\OHUGH\]PHKDYX]ODU°QGDYH
PHYFXWVHUDPLNNDSODPDODU
]HULQGHX\JXODQPD]%DN°Q°]
¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
‡%HWRQGXYDUDOo°V°YDDOo°SDQHO
DOoÇEORN\]H\OHUGHX\JXODQPD]
%DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQD]GNVRQUD
*1PP
‡.D\PD)PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
92
www.weber.com.tr
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&7(V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
ZHEHUNRO65.NDO°QGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGHEH\D]
weber.kol SRK kal›nNXOODQ°OPDO°G°U
2UWDODPDOLWUHNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUNRO65.NDO°Q
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
¯oPHNDQ]HPLQ
uygulamalar›nda: FP©GHQ
E\NVHUDPLNOHU
¯oPHNDQGXYDU
uygulamalar›nda: FP©GHQ
E\NVHUDPLNOHU
7PG°éPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
HWPHNWHGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol SRK kal›n
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
Seramik
Tarak
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
‡8\JXODPDHVQDV°QGDweber.kol
SRK kal›n’ÇQ\]H\GHILOP
ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL
ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ
WDUDNODQPDO°G°U
ZHEHUNRO65.NDOÇQNXOODQDUDN
‡%R]XN]HPLQ]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUYH\DGRæDOWDéNDSODPD
X\JXODPDV°\DS°ODELOLU
Çözüm; sf. 30.
Tüketim
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FPLOH[[PP
FPDUDV°
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Palet Ölçüsü: [FP
FP ile
FPDUDV°
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
[[PP
.DO°Q\DWDNX\JXODPDODU°QGD\]H\HEDæO°RODUDNNJP
PP\DWDNNDO°QO°æ°LoLQ
Renk: %H\D]YHJUL
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
93
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol 65.NDOÈQ
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol porselen
6ÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQVHUDPLNYHJUDQLW
VHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
8<*8/$0$6,1,5,
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHU(3NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
NXOODQ°OPDO°G°U
‡'°éFHSKHOHUGHX\JXODQPD]
(ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
YH\DZHEHUNROIOH[NRQIRU
NXOODQ°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
TANIMI
<NVHNSHUIRUPDQVOÇoLPHQWRHVDVOÇ
VÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQVHUDPLNYH
JUDQLWVHUDPLN\DSÇéWÇUPDKDUFÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNVÇUOÇSRUVHOHQSRUVHOHQ
VHUDPLNYHJUDQLWVHUDPLN
NDSODPDODUÇQLoPHNDQODUGD
GXYDUDYH]HPLQHGÇéPHNDQODUGD
]HPLQHG|éHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU
$9$17$-/$5,
%\NER\VÇUOÇSRUVHOHQ
SRUVHOHQVHUDPLNYHJUDQLW
VHUDPLNJLELNDSODPDODUGD
JYHQOL\DSÇéPD
6HUDPLN]HULVHUDPLN
X\JXODPDODUÇQGD\NVHN
SHUIRUPDQV
$OoÇ\]H\OHUGHX\JXODPD
LPNDQÇ
8\JXODPD<]H\OHUL
dLPHQWRED]OÇVÇYD
- Brüt beton
$OoÇVÇYDYHDOoÇSDQHO
(ZHEHUSULPVDWHQ
X\JXODQPÇé
(VNLVHUDPLNNDSODPD
(ZHEHUSULP7*
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
(VNLVHUDPLNNDSODPD
(ZHEHUSULP7*
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇéDS
%HWRQG|éHPH
Bu yüzeylerde weber.kol porselen
ile uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf.
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
94
www.weber.com.tr
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW\RæXQWUDILæH
PDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
3(5)250$16
‡%DéODQJ°ooHNPH\DS°éPD PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUDoHNPH
\DS°éPDPXNDYHPHWL*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUDoHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡$oÇNEHNOHWPHVUHVLVRQUDVÇoHNPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL(QD]GDN
sonra *1PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
8<*8/ $0$
‡76(1&V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°NZHEHUNROSRUVHOHQ
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUNROSRUVHOHQGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGHEH\D]
ZHEHUNROSRUVHOHQNXOODQ°OPDO°G°U
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUZHEHUNROSRUVHOHQ
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
ZHEHUUHS0$LOHRQDU°OPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUZHEHUNROSRUVHOHQ
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ
GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ
FPVHUDPLNID\DQVYELoLQ
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
¯oPHNDQGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ
GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ
FPVHUDPLNID\DQVYELoLQ
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
7PGÇéPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
HWPHNWHGLU
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
¯oPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
ZHEHUNROSRUVHOHQ©QLQ\]H\GH
ILOPROXéWXUPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLILOPROXéPXéLVHRN°V°P
\HQLGHQWDUDNODQPDO°G°U
ZHEHUNROSRUVHOHQNDOODQDUDN
‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
6HUDPLN7DUDN
7NHWLP
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
3DOHWgOoV[FP
FPLOH
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FPLOH
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
5HQN%H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol porselen
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
graniflex
konfor
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
S›rl› porselen ve granit seramik için
WR]oÇNDUPD\DQHODVWLN\DS°éW°UPDKDUF°
8<*8/$0$6,1,5,
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U
‡'°éFHSKHOHUGHX\JXODQDELOHFHN
PD[NDSODPDER\XWXFP2
PD[\NVHNOLNLVHP©GLU
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE
X\JXODQPD]weber.kol flex
konfor konsantreYH\Dweber.kol
flex konfor NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ
°V°WPDO°G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]
(weber kol flex konfor konsantre
YH\Dweber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éLODYH
|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéHODVWLN
WR]oÇNDUPD\DQoLPHQWRHVDVO°V°UO°
SRUVHOHQYHJUDQLWVHUDPLN\DS°éW°UPD
KDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNYHV°UO°
SRUVHOHQNDSODPDODU°QLoYH
G°éPHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
$9$17$-/$5,
.RQIRUOXYHWHPL]
X\JXODPDLPNDQÇ
*UDQLWVHUDPLNVÇUOÇ
SRUVHOHQYHE\NER\
NDSODPDODUGDJYHQOLYH
VDæODP\DSÇéPD
8\JXODPD<]H\OHUL
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡$Oo°V°YDYHDOoÇSDQHO
(weber.prim saten
X\JXODQP°é
‡%UWEHWRQ
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
(weber.prim TG5
X\JXODQP°é
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡%UWEHWRQ
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
(weber.prim TG5
X\JXODQP°é
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡0VWDNLO\]PHKDYX]ODUÇ
dLPHQWRED]OÇéDS
%UWEHWRQ
Bu yüzeylerde weber.kol graniflex
konfor ile uygulanabilecek kaplama
tipleri ve max. kaplama boyutlar› için
sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
96
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
www.weber.com.tr
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
3(5)250$16
‡%DéODQJ°o<NVHNdHNPH<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡6X\D'DOG°U°OG°NWDQ6RQUD<NVHN
dHNPH<DS°éPD0XNDYHPHWL
*1PP2
‡,V°\OD<DéODQG°U°OG°NWDQ6RQUD
<NVHNdHNPH<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡'RQPDd|]QPHdHYULPOHULQGHQ
6RQUD<NVHNdHNPH<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡$oÇN%HNOHWPH6UHVL6RQUDVÇ
dHNPH<DS°éPD0XNDYHPHWL(Q
D]GDNVRQUD*1PP2
‡(QLQH'HIRUPDV\RQ
PP*6PP
‡.D\PD)PP
‡6°FDNO°N'LUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
8<*8/ $0$
‡76(1&76V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡$o°NUHQNVHUDPLNYHEHQ]HUL
NDSODPDODU°QG|éHQPHVLQGH
beyaz weber.kol graniflex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
2UWDODPDOLWUHNDGDU
VXLOHNJ©O°Nweber.kol
graniflex konfor WHUFLKHQGéN
GHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDODLOH
WRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
delikler weber.kol graniflex konfor
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U
- ‹ç mekan zemin
X\JXODPDODU°QGD
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ
GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ
FP2VHUDPLNID\DQVYELoLQ
FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
8<*8/$0$è$57/$5,
¯oPHNDQGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
*UDQLWVHUDPLNV°UO°SRUVHOHQ
GRæDONRPSR]HWDéYELoLQ
FP2VHUDPLNID\DQVYELoLQ
FP2©GHQE\NVHUDPLNOHU
graniflex konfor
2 weber.kol
GDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
<h=(<+$=,5/,å,
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol graniflex
konforNXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
graniflex
konfor
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDVÇQGD
weber.kol graniflex konfor©XQ
\]H\GHILOPROXéWXUPDPDVÇQD
GLNNDWHGLOPHOLILOPROXéPXéLVH
RNÇVÇP\HQLGHQWDUDNODQPDOÇGÇU
7PGÇéPHNDQ]HPLQ
YHGXYDUX\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDODUÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
etmektedir.
weber.kol graniflex konfor
NXOODQDUDN
‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
6HUDPLN7DUDN
7NHWLP
FP2[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
3DOHWgOoV[FP
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP2 ile
FP2DUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
5HQN%H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
97
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
flex
konfor
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
<NVHNSHUIRUPDQVO°WR]oÇNDUPD\DQ
oRNHODVWLNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800 NXOODQ°OPDO°G°U
‡'°éFHSKHOHUGHFP©HNDGDU
RODQVHUDPLNOHUP©GHQ\NVHæH
FPLOHFPDUDV°QGDNL
VHUDPLNOHULVHP©GHQ\NVHæH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
TANIMI
.D\PD|]HOOLæLD]DOW°OP°éDo°N
EHNOHWPHVUHVLX]DW°OP°éYHLODYH
|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéSROLPHU
NDWN°O°WR]oÇNDUPD\DQoRNHODVWLN
VHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNPHUPHU
JUDQLWYHEHQ]HULNDSODPD
PDO]HPHOHULQLQLoYHG°é PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
AVANTAJLARI
.RQIRUOXYHWHPL]
X\JXODPDLPNDQÇ
Seramik üzeri seramik
X\JXODPDODUÇ\]PH
KDYX]ODUÇ\RæXQWUDILæH
PDUX]]HPLQOHU\HUGHQ
ÇVÇWPDOÇG|éHPHOHU
DVWDUODQPÇéDOoÇ
\]H\OHUGHJYHQOLYH
VDæODP\DSÇéPD
8\JXODPD<]H\OHUL
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡$Oo°SDQHOYHDOo°V°YD
(weber.prim saten
X\JXODQP°é
‡%HWRSDQ
‡%UWEHWRQ
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡%UWEHWRQ
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
(weber.prim TG5
X\JXODQP°é
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡(VNLVHUDPLNNDSODPD
‡<]PHKDYX]ODU°dLPHQWRED]O°V°YD
YH\DéDSEUWEHWRQ
‡(VNL\]H\OHU%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
Bu yüzeylerde weber.kol flex konfor
ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve
max. kaplama boyutlar› için
sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
98
www.weber.com.tr
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW\RæXQWUDILæH
PDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°o\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡(QLQHGHIRUPDV\RQ6* 5 mm.
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQD]GDNVRQUD
*1PP
‡.D\PD)PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°OÇæ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1&7(6V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡'HU]X\JXODPDV°QGDweber.joint
flex NXOODQ°OPDO°G°U
‡<NVHNEDVÇQo!EDUYH
NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ
JHUHNWLUHQPHNDQODUGDGHU]
X\JXODPDVÇweber EP 800 ile
\DSÇOPDOÇGÇU
‡$o°NUHQNVHUDPLNPHUPHUYH
JUDQLWJLELNDSODPDODU°Q
G|éHQPHVLQGHEH\D]
weber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
UYGUL AMA
3
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°Nweber.kol flex konfor,
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
*UDQLWVHUDPLNGRæDONRPSR]H
WDéYELoLQLoPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGDFP¯o
PHNDQGXYDUX\JXODPDODU°QGD
cm
weber.kol flex konfor GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
6HUDPLNID\DQVYELoLQLoPHNDQ
]HPLQYHGXYDUX\JXODPDODU°QGD
FP©GHQE\NVHUDPLNOHU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol flex konfor
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U
5
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol flex konfor
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNXOODQDUDN
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
Seramik
Tarak
7PG°éPHNDQ]HPLQYHGXYDU
X\JXODPDODU°QGD
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°
YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
flex
konfor
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
HWPHNWHGLU
d|]PVI
‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡'°éFHSKHOHUGHE\NER\XWOX
VHUDPLNG|éHQHELOLUd|]PVI
‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡6HUDPLNNDSO°HVNLELU]HPLQ
]HULQH\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU
‡8]XQ|PUOELUKDYX]X\JXODPDV°
\DS°ODELOLUd|]PVI
Tüketim
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Palet Ölçüsü: [FP
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Renk: %H\D]YHJUL
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
99
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
flex konfor
konsantre
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
7R]o°NDUPD\DQKDILIoRNHODVWLNVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
ER\XWODU°LoLQV\©GHNL¦UQVHoLP
WDEORVX§QDEDNÇQÇ]
‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°éÇQ°]
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡'°éFHSKHOHUGHFP©\HNDGDU
RODQVHUDPLNOHUP©GHQ\NVHæH
FPLOHFPDUDVÇQGDNL
VHUDPLNOHULVHP©GHQ\NVHæH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°ND\PD|]HOOL®L
D]DOW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
X]DW°OP°éYHLODYH|]HOOLNOHUOH
JHOLéWLULOPLéDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL
LOHUHWLOHQ\NVHNSHUIRUPDQVO°WR]
o°NDUPD\DQKDILIoRNHODVWLNVHUDPLN
\DS°éW°UPDKDUF°
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLNPHUPHU
JUDQLWYHEHQ]HULNDSODPD
PDO]HPHOHULQLQLoYHG°é
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQH
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oPHNDQGXYDU
$NWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVL
LOHNJ©O°NDPEDODMD
HéGH®HUPHWUDM
Süper elastik yap›s› ile
oRN\NVHNSHUIRUPDQV
g]HOOLNOHG°éFHSKHOHUGH
YH]RULNOLPNRéXOODU°
DOW°QGDX\JXODPD
NROD\O°®°
+DILIROPD|]HOOL®LLOH
XVWDGRVWX
15 kg’lik özel sapl›
DPEDODM°LOHNROD\
WDé°QDELOPH
Daha az yer kaplayarak,
nakliye ve stoklama
DYDQWDM°
Daha az karbon sal›n›m›
LOHoHYUHGRVWX
100
ZZZZHEHUFRPWU
dLPHQWRED]O°V°YD
%UWEHWRQ
$Oo°SDQHODOo°V°YD
ZHEHUSULPVDWHQX\JXODQP°é
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡dDO°éDELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDWGXYDUGDYH]HPLQGH
‡=HPLQLQWUDIL®HDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW\R®XQ
WUDIL®HPDUX]]HPLQOHULoLQKDIWD
‡8\JXODPDNDO°QO°®°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°o\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
(VNLVHUDPLNNDSODPD
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡¯oYHG°éPHNDQ]HPLQ
‡(QLQHGHIRUPDV\RQ6*PP
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
(VNLVHUDPLNNDSODPD
‡8]DW°OP°éDo°NEHNOHWPHVUHVL
VRQUDV°oHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQD]GDNVRQUD
*1PP
%HWRSDQ
‡'°éPHNDQGXYDU
‡.D\PD)PP
dLPHQWRED]O°V°YD
%UWEHWRQ
‡6°FDNO°NGLUHQFLƒ&LOHƒ&
DUDV°
(VNLVHUDPLNNDSODPDYH
FDPPR]DLNZHEHUSULP7*
X\JXODQP°é
‡<]PHKDYX]ODU°dLPHQWRED]O°
V°YDYHéDSEUWEHWRQ
‡(VNL\]H\OHULoLQ%DNÇQÇ] ¦SUREOHPo|]PYHUQVHoLPL§
E|OPOHUL
%X\]H\OHUGHZHEHUNROIOH[
konfor konsantreLOHX\JXODQDELOHFHN
NDSODPDWLSOHULYHPD[NDSODPD
%XGH®HUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°®°QGDQ|WU
GH®HUOHUGH®LéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1&7(6V°Q°I°
‡&(
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGL®L
V°Q°IODQG°UPDLoLQJQFHOVD\ID
©DEDN°Q°]
UYGUL AMA
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡hUQDNWLIV°N°éW°UPDWHNQRORMLVLLOH
UHWLOPLéROGX®XQGDQ
NDU°éW°U°UNHQPXWODNDHOHNWULNOL
PLNVHUNXOODQ°OPDO°G°U
‡0DODLOHNDU°éW°U°OPDV°QGDQ NDo°Q°OPDO°G°U
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantre, PXWODNDHOHNWULNOL
PLNVHULOHHQD]GDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantre GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°®°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPL®LQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQO®QH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡hUQQDNWLIOHéPHVLLoLQNDU°é°P
VUHVLQHPXWODNDGLNNDWHGLOPHOLGLU
(QD]GDNLND
‡$o°NUHQNVHUDPLNPHUPHUYH
JUDQLWJLELNDSODPDODU°Q
G|éHQPHVLQGHEH\D]
ZHEHUNROIOH[NRQIRU
NXOODQ°OPDO°G°U
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VD®ODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°
YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantreX\JXODPDV°QGDQHQD]
Seramik
Tarak
flex konfor
konsantre
$éD®°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPL®LQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
VDDW|QFHZHEHUUHS0$LOH
RQDU°OPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUZHEHUNROIOH[NRQIRU
konsantre NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
FPLOH
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
FPLOH
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
ZHEHUNROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH
NXOODQDUDN
‡.RQIRUOXVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡%\NHEDWOÇNDSODPDODU G|éHQHELOLUd|]PVI
‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡,VÇ\DOÇWÇPVLVWHPL]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
Tüketim
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQHEDWÇ
NDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHP
DU]HWPHNWHGLU
‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
FP[[PP
*UDQLWVHUDPLNGR®DO
NRPSR]HWDéYELoLQ
¯oPHNDQ]HPLQX\JXODPDODU°QGD
FP
¯oPHNDQGXYDUX\JXODPDODU°QGD
FP
6HUDPLNID\DQVYELoLQ
¯oPHNDQ]HPLQYHGXYDU
X\JXODPDODU°QGDFP©GHQ
E\NVHUDPLNOHU
7PG°éPHNDQ]HPLQYH
GXYDUX\JXODPDODU°QGD
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
3DOHWgOoV[FP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULODVWLNoHNLo
GLéOLoHOLNPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
ZZZZHEHUFRPWU
101
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber kol rapid
+°]O°SUL]DODQVHUDPLN\DS°éW°UPDKDUF°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
(weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡<RæXQWUDILæHPDUX]]HPLQOHUGH
HQGVWUL\HODODQODUYE
X\JXODQPD]weber.kol flex konfor
NRQVDQWUHveya weber.kol flex
konfor NXOODQ°OPDO°G°U
‡3UHIDEULNYH\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPD]weber
NROIOH[NRQIRUNRQVDQWUH veya
weber.kol flex konfor
NXOODQ°OPDO°G°U
C2F
‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD]
%DN°Q°]¦UQVHoLP§WDEORVX
TANIMI
¯ODYH|]HOOLNOHUOHJHOLéWLULOPLéK°]O°
VHUWOHéHQoLPHQWRHVDVO°VHUDPLN
\DS°éW°UPDKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQLo
PHNDQODUGDGXYDUDYH]HPLQHG°é
PHNDQODUGD]HPLQHG|éHQPHVLQGH
NXOODQ°O°U
AVANTAJLARI
+°]O°SUL]DODUDNVDDWWH
WDPDPHQNXUXPD
Ayn› gün içinde seramik
G|éHQLSGHU]OHQHELOPH
(UWHVLJQ]HPLQL
GRODé°PDDoPDRODQDæ°
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YD
‡%UWEHWRQ
‡$Oo°V°YDYHDOoÇSDQHO
(ZHEHUSULPVDWHQ
X\JXODQP°é
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUHVDDW
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDWVRQUDKDILI
GRODé°PVDDWVRQUDQRUPDO
GRODé°PVDDWVRQUD\RæXQ
GRODé°P
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡(UNHQ\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWLHQID]ODVDDW
VRQUD*1PP
‡dLPHQWRED]O°éDS
‡%HWRQG|éHPH
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\NVHN
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWL
*1PP
‡(VNL\]H\OHU%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
Bu yüzeylerde weber.kol rapid ile
uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için sf.
70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUD
\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡'RQPDo|]QPHoHYULPOHULQGHQ
VRQUD\NVHNoHNPH\DS°éPD
PXNDYHPHWL*1PP
‡$o°NEHNOHWPHVUHVLVRQUDV°QGD
oHNPH\DS°éPDPXNDYHPHWLHQD]
GDNLNDVRQUD*1PP
‡6°FDNO°NGLUHQFLo&LOHoC
DUDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
102
www.weber.com.tr
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1&)V°Q°I°
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL76
(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDK°]°GLNNDWHDO°QDUDN
weber.kol rapid KDUF°D]DUD]DU
KD]°UODQPDO°G°U
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°Nweber.kol rapid
PXWODNDGéNGHYLUOLELUPLNVHU
LOHWRSDNNDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°YH
\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGHVX
WDEDNDV°\RNRODQDNDGDU EHNOHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUweber.kol rapid
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
weber.rep MA 200LOHRQDU°OPDO°G°U
‡PP©QLQDOW°QGDNLE|OJHVHO
RQDU°PODUweber.kol rapid
NXOODQ°ODUDN\DS°ODELOLU
D‹KKAT: weber.kol rapidK°]O°
SUL]DO°U8\JXODPDK°]°GLNNDWH
DO°QDUDNKDUooRNJHQLéDODQD
\D\°OPDPDO°G°U
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
6HUDPLN
7DUDN
7NHWLP
¯oPHNDQ]HPLQ
uygulamalar›nda:*UDQLW
VHUDPLNGRæDONRPSR]HWDéYE
LoLQFPVHUDPLNID\DQV
YELoLQFP©GHQE\N
seramikler.
¯oPHNDQGXYDU
uygulamalar›nda:*UDQLW
VHUDPLNGRæDONRPSR]HWDéYE
LoLQFPVHUDPLNID\DQV
YELoLQFP©GHQE\N
seramikler.
7PG°éPHNDQ]HPLQ
X\JXODPDODU°QGD
8\JXODPDV°UDV°QGDweber.kol
rapidDUW°NODU°QHPOLELUVQJHULOH
WHPL]OHQHUHNX\JXODPD\DGHYDP
HGLOPHOLGLUweber.kol rapid
SUL]DOG°NWDQVRQUD\]H\GHQ
WHPL]OHQPHVL]RUGXU
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ
HEDGÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
HWPHNWHGLU
‡8\JXODPDHVQDV°QGDweber.kol
rapid’LQ\]H\GHILOP
ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL
ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ
WDUDNODQPDO°G°U
weber.kol rapid kullanarak;
‡dRNN°VDVUHGHNXOODQ°PDDo°ODFDN
PHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODW°
\DS°ODELOLUÇözüm; sf. 50.
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGDSDOHWWH
DGHWNJ
FP[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
3DOHWgOoV[FP
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDODODVWLN
oHNLoGLéOLoHOLNPDOD
FP ile
FPDUDV°
[[PP
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Renk: Gri.
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
103
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol rapid
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol fix
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Yüksek performansl›, elastik,
NXOODQ°PDKD]°UVHUDPLN\DS°éW°U°F°V°
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
weber EP 800NXOODQ°OPDO°G°U
‡¯oYHG°é]HPLQOHUGHX\JXODQPD]
‡+DYX]JLELVUHNOL°VODNPHNDQODUGD
X\JXODQPD]
‡%R]XN]HPLQOHUGHX\JXODQPD]
‡'°éFHSKHOHUGHX\JXODQDELOHFHN
max. kaplama alan› 120 cm2
PD[\NVHNOLNLVHP©GLU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡dDO°é°ODELOPHVUHVL0D[GDNLND
‡']HOWLOHELOPHVUHVL
0D[GDNLND
TANIMI
Akrilik emülsiyon esasl›, yüksek
performansl›, kullan›ma haz›r seramik
\DS°éW°U°F°V°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡6HUDPLNID\DQVWHUUDFRWWDYH
benzeri kaplama malzemelerinin,
LoYHG°éPHNDQODUGDGXYDUD
G|éHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YD
Elastik.
Kullan›ma haz›r.
Is› yal›t›m levhalar›,
alç› panel yüzeylerde
kullan›m.
1HPHGLUHQFLVD\HVLQGH
mutfak ve banyolarda
güvenle kullan›m.
Eski boyal› yüzeylerde
YHPHYFXWVHUDPLN
kaplamalar üzerinde
kullan›m.
104
www.weber.com.tr
‡%UWEHWRQ
‡$Oo°V°YDDOo°SDQHO
‡%HWRSDQ
‡dLPHQWRED]O°VÇYD
‡%UWEHWRQ
‡(VNL\]H\OHU%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
Bu yüzeylerde weber.kol fix ile
uygulanabilecek kaplama tipleri
ve max. kaplama boyutlar› için
sf. 70-75’deki “ürün seçim tablosu”na
bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡'HU]X\JXODQDELOPHVLLoLQJHUHNOL
VUH0LQVDDW
‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVL
JQ
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
PERFORMANS
‡%DéODQJ°oNHVPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL* 1 N/mm2
‡6X\DGDOG°U°OG°NWDQVRQUD\DS°éPD
PXNDYHPHWL* 0,5 N/mm2
‡,V°\OD\DéODQG°U°OG°NWDQVRQUDNHVPH
ND\PDPXNDYHPHWL* 1 N/mm2
‡<NVHNV°FDNO°NWD\DS°éPD
* 1 N/mm2
‡.D\PD) 0,5 mm.
‡,V°\DGD\DQ°NO°O°NoC ile +80 oC
aras›.
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
UYGUL AMA
‡76(1'7V°Q°I°
1
‡&(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
6HUDPLN\DS°éW°U°F°ODU°LOHLOJLOL
76(1QRUPXQXQJHWLUGLæL
s›n›fland›rma için sayfa 78-79’a
bak›n›z.
2
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
ID\DQVYELoLQFP2©GHQE\N
seramikler.
7PG°éPHNDQGXYDU
uygulamalar›nda.
weber.kol fix NXOODQ°OPDGDQ|QFH
\D\°OPDV°Q°NROD\ODéW°UPDNLoLQ
L\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ°
oHOLNGLéOLPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP
ROPDO°\]H\LQ]HULQGHEXOXQDQ
JHYéHNV°YD\DæER\DFLODYE
WHPL]OHQPHOLWR]XDO°QPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGD
weber.kol fix©LQ\]H\GHILOP
ROXéWXUPDPDV°QDGLNNDWHGLOPHOL
ILOPROXéPXéLVHRN°V°P\HQLGHQ
WDUDNODQPDO°G°U
Seramik
$éDæ°GDEHOLUWLOHQER\XWWDNL
VHUDPLNOHULoLQKHPX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\HKHPGH
VHUDPLæLQDUNDV°QDKDUo
X\JXODQPDO°G°UdLIWWDUDIO°
\DS°éW°UPD
- ‹ç mekan, duvar
uygulamalar›nda:
*UDQLWVHUDPLNGRæDONRPSR]H
WDéYELoLQFP2; seramik,
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
5
8\JXODPDODUGDNDSODPDQÇQ
HEDWÇNDGDUDæÇUOÇæÇGD|QHPDU]
HWPHNWHGLU
weber.kol fix kullanarak;
‡$Oo°SDQHO]HULQHX]XQ|PUOELU
VHUDPLNX\JXODPDV°\DS°ODELOLU
Çözüm; sf. 38.
‡%R\DO°YHVHUDPLNNDSO°ELUGXYDUD
\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU
Çözüm; sf. 54
Tarak
Tüketim
cm2
7x7x10 mm.
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
120 cm2 ile
1100 cm2 aras›
6x6x6 mm.
WHNWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
oLIWWDUDIO°\DS°éW°UPDNJP2
)120
Ambalaj: 1HWYHNJ©O°NNRYDODUGD
Renk: %H\D]
Uygulama Aletleri: 0DODODVWLNoHNLoGLéOL
çelik mala.
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
105
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber kol fix
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber prim TG 5
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Aderans art›r›c› astar
UYGULAMA SINIRI
‡$Oo°V°YDDOo°OHYKDYHDOo°EORN
]HULQHX\JXODQPD]
‡6UHNOL°VODNYHQHPOL\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡weber.prim TG 5]HULQHVHUDPLN
X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQVDDW
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
y›kanmal›d›r.
TANIMI
$NULOLNGLVSHUVL\RQHVDVO°WHNELOHéHQOL
aderans astar›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7PWDGLODWODUGDVHUDPLN \DS°éW°UPDKDUoODU°|QFHVLQGH
\]H\DGHUDQV°Q°DUWW°UPDN
amac›yla astar olarak kullan›l›r.
AVANTAJLARI
7HNELOHéHQOL
Kullan›ma haz›r.
$KéDS]HPLQOHUL
\DS°éW°U°F°Q°QQHPLQGHQ
NRUXPD|]HOOLæL
Seramik üzeri seramik
uygulamalar›nda
yüzey mukavemetini
destekleme.
106
www.weber.com.tr
Uygulama Yüzeyleri
‡+HUWUOVHUDPLN
kaplama,
‡%R\DO°\]H\OHUDNULOLN
veya alkid esasl›).
‡+HUWUOVHUDPLN
kaplamas›
‡6HUWYLQLOG|éHPHOHU
‡$KéDS
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡ weber.prim TG 5’QLQVDæOD\DFDæ°
\]H\DGHUDQV°Q°QNRUXQPDV°LoLQ
X\JXODPDV°UDV°QGDNLUOHQPHPHVLQH
|]HQJ|VWHULOPHOLGLU
‡&LOWLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°YH
X\JXODPDV°UDV°QGDHOGLYHQ
kullan›lmal›d›r.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNLDOo°ER\DWXWNDO\Dæ
oLPHQWRDUW°NODU°WDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU
UYGUL AMA
1
weber.prim TG 5,
LQFHOWLOPHGHQKRPRMHQKDOH
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°O°U
2
weber.prim TG 5, posteki rulo
YH\DI°UoDLOHWP\]H\HHéLW
NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U
‡<]H\VXLOH\°NDQ°SNXUXPD\D
b›rak›lmal›d›r.
‡$KéDSYHSDUNH\]H\OHUGHEXOXQDQ
YHUQLNEDOPXPXYHEHQ]HUL
NDO°QW°ODUND]°QDUDNYHKDWWDVLVWUH
\DS°ODUDNWHPL]OHQPHOLGLU<]H\
WR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡<]H\WDPDPHQNXUXROPDO°G°U
weber.prim TG 5 kullanarak;
‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUÇözüm; sf. 56.
Ürün
weber.prim TG 5
Tüketim
POP2PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: 1HWOW©OLNNJNRYDGD
Renk: Pembe.
Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
107
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber prim TG 5
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber joint DÇM
çQFHGHU]OHULoLQGROJXKDUFÇ
3(5)250$16
‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3
‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP
‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP
‡%]OPH)PPP
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
TANIMI
Çimento esasl› derz dolgu harc›.
‡*LéDUHWOHPHVL
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP
JHQLéOLæHNDGDURODQGHU] X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ
‡'°éPHNDQ]HPLQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
PPDUDO°æ°QGDNL
GHU]OHUGHJYHQOL
X\JXODPD
‡<NVHNEDV°Qo!EDUYH
NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ
JHUHNWLUHQPHNDQODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD]
%DN°Q°]§SUREOHPo|]PYHUQ
VHoLPL§E|OPOHUL
‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL
GHIRUPDV\RQDPVDLW
]HPLQOHUGHX\JXODQPD]
ZHEHUMRLQWIOH[NXOODQ°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
110
www.weber.com.tr
‡76(1&*V°Q°I°
KULLANIM
8\JXODPD<]H\OHUL
$9$17$-/$5,
5()(5$1667$1'$57/$5,
Derz dolgular›yla ilgili TS EN
QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL
s›n›fland›rma için sayfa 76-77’ye
bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH
HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ°
HUWHVLJQVX\ODQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]
GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ
RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD
|QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD
EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡+RPRMHQELUNXUXPDVDæOD\DELOPHN
LoLQGHU]X\JXODPDV°QGDQ|QFH
GHU]ERéOXNODU°DUDV°QGD
EXOXQDELOHFHNWR]WDODéLQéDDW
oLPHQWRDUW°NODU°YELQFHELUoXEXN
NXOODQ°ODUDNND]°Q°SI°UoDLOH
temizlenmelidir.
8<*8/ $0$
‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD
|QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU°
nemlendirilmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
3
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX LOHNJ©O°NZHEHUMRLQW'd0
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUMRLQW'd0GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV
YH\DVHUWNDXoXNWDEDQO°GHU]HU
\D\PDPDODV°LOHGHU]ERéOXNODU°QD
doldurulmal›d›r.
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
+DUF°Q\]H\]HULQGHNL
ID]ODO°æ°\XPXéDNXoOXELU
VSDWXODYH\DQHPOHQGLULOPLé
VQJHUXoOXVSDWXODLOHV°\U°O°S
RUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH
GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOL
ELUVQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV°
L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU
<]H\G]JQOHéWLUPHYH
WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODZHEHUMRLQW
'd0\DéLNHQ\DS°OPDO°G°U
%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL
LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD]
oHNLOPHOLGLU
7h.(7ç0
6HUDPLN
%R\XWODUÇ
PP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
'HU]*HQLéOLæL
PP
PP
'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]
PP
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN%H\D]JUL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD
oHNSDVVQJHUI°UoD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
111
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber joint DÇM
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber joint DZR
çQFHGHU]OHULoLQUHQNOLGROJXKDUF°
3(5)250$16
‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3
‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP
‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP
‡%]OPH)PPP
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
CG2WA
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°SROLPHUNDWN°O°
JHOLéWLULOPLéVXLWLFL|]HOOLæHVDKLS
UHQNOLGHU]GROJXKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVGRæDOWDéJUDQLW
VHUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP
JHQLéOLæHNDGDURODQGHU] X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ
‡'°éPHNDQ]HPLQ
$9$17$-/$5,
$é°QPDODUDNDUé°\NVHN
GD\DQ°P
8]XQ|PUOUHQN
VHoHQHæL
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<NVHNEDV°Qo!EDUYH
NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ
JHUHNWLUHQPHNDQODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD]
%DN°Q°]¦SUREOHPo|]PYHUQ
VHoLPL§E|OPOHUL
‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL
GHIRUPDV\RQDPVDLW]HPLQOHUGH
X\JXODQPD]ZHEHUMRLQWIOH[
NXOODQ°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
www.weber.com.tr
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(1&*:$
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
Derz dolgular›yla ilgili TS EN
QRUPXQXQJHWLUGLæL
yeni s›n›fland›rma için sayfa
76-77’ye bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ°
HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLNJLEL
OHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULUHQNOL
ZHEHUMRLQW'=5©GHQHWNLOHQPHPHVL
LoLQX\JXODPD|QFHVLZHEHU
VHUDPLNNRUX\XFXLOHNRUXQPDO°G°U
‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JkKODU°JLEL
V°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH
]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX
UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ|PUO
ROPDV°LoLQZHEHUGHU]NRUX\XFX
NXOODQ°OPDO°G°U
%XX\JXODPDHVQDV°QGDZHEHU
GHU]NRUX\XFXGHU]OHULQG°é°QD
WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD
NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD
HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN
DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU
‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU
J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X
WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH
X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX
WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH
WHPL]OHQPHPHVLUHQN
KRPRMHQOLæLQLROXPVX]RODUDN
HWNLOH\HFHæLQGHQVRQVLOLP|]HQOH
\DS°OPDO°G°U
8<*8/ $0$
‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]
GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ
RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD
|QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD
EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
3
‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD
VDæOD\DELOPHNLoLQGHU]
X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU]
ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN
WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU°
YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN
ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD
|QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU°
nemlendirilmelidir.
2UWDODPDOLWUHNDGDU
VXLOHNJ©O°NZHEHUMRLQW'=5
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUMRLQW'=5GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoVHUWNDXoXNXoOX
oHNSDVYH\DVHUWNDXoXN
WDEDQO°GHU]HU\D\PDPDODV°LOH
GHU]ERéOXNODU°QDGROGXUXOPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
+DUF°Q\]H\]HULQGHNL
ID]ODO°æ°\XPXéDNXoOXELU VSDWXODYH\DQHPOHQGLULOPLé
VQJHUXoOXVSDWXODLOHV°\U°O°S
RUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH
GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOL
ELUVQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV°
L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU
<]H\G]JQOHéWLUPHYH
WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODZHEHUMRLQW'=5
\DéLNHQ\DS°OPDO°G°U
%RéOXNODU°QL\LFH GROGXUXODELOPHVLLoLQ|QFH
SDUDOHOVRQUDoDSUD]oHNLOPHOLGLU
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
7h.(7ç0
6HUDPLN
%R\XWODUÇ
PP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
'HU]*HQLéOLæL
PP
PP
PP
'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©\HEDN°Q°]
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUVHUDPLNNRUX\XFX
POP
ZHEHUGHU]NRUX\XFX
POP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
1HWNJ©O°NWRUEDGDNROLGHDGHW
SDOHWWHNROLNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN%H\D]GDKLODGHW
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD
oHNSDVVQJHUI°UoD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber joint DZR
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber joint SÐL
Silikon katk›l› renkli derz dolgu harc›
PERFORMANS
‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3
‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP
‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP
‡%]OPH)PPP
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
CG2WA
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°VLOLNRQNDWN°O°\NVHN
SHUIRUPDQVO°UHQNOLGHU]GROJXKDUF°
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVGRæDOWDéJUDQLW
VHUDPLNPHUPHUYHEHQ]HUL
NDSODPDPDO]HPHOHULQLQPP
JHQLéOLæHNDGDURODQGHU] X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oPHNDQGXYDUYH]HPLQ
‡'°éPHNDQ]HPLQ
AVANTAJLARI
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
Silikon katk›l› yeni
JHOLéWLULOPLéIRUPO\DS°V°
sayesinde;
‡NLUOHQPHOHUHNDUé° daha
\NVHNSHUIRUPDQV
‡daha kolay temizlenme
|]HOOLæL
‡daha çok su itici özellik.
$é°QPDODUDNDUé°
maksimum dayan›m.
8]XQ|PUOUHQN
VHoHQHæL
‡<NVHNEDV°Qo!EDUYH
NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQKLM\HQ
JHUHNWLUHQPHNDQODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
‡<]PHKDYX]ODU°QGDX\JXODQPD]
%DN°Q°]§SUREOHPo|]PYHUQ
VHoLPL§E|OPOHUL
‡<HUGHQ°V°WPDO°G|éHPHOHUJLEL
GHIRUPDV\RQDPVDLW]HPLQOHUGH
X\JXODQPD]weber.joint flex NXOODQ°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
114
www.weber.com.tr
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1&*:$
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
'HU]GROJXODU°\ODLOJLOL76(1
QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL
V°Q°IODQG°UPDLoLQVD\ID©D
EDN°Q°]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ°
HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLNJLEL
OHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULQUHQNOL
weber.joint S‹L’GHQHWNLOHQPHPHVL
LoLQX\JXODPD|QFHVLweber
seramik koruyucu LOHNRUXQPDO°G°U
‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU°
JLELV°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH
]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX
UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ
|PUOROPDV°LoLQweber derz
koruyucuNXOODQ°OPDO°G°U %XX\JXODPDHVQDV°QGDweber
derz koruyucu GHU]OHULQG°é°QD
WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD
NXUXPDGDQPXWODND
WHPL]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD
HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN
DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU
‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU
J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X
WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH
X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX
WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH
WHPL]OHQPHPHVLUHQN
KRPRMHQOLæLQLROXPVX]\|QGH
HWNLOH\HFHæLQGHQVRQVLOLP|]HQOH
\DS°OPDO°G°U
‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU] GROJXODU°QGDVDUDUPD\DQHGHQ
RODELOHFHæLQGHQX\JXODPD
|QFHVLQGHVHUDPLNOHULQVXGD
EHNOHWLOPHVLQGHQNDo°Q°OPDO°G°U
UYGUL AMA
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°NZHEHUMRLQW6¯/
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.joint S‹L GDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUDX\JXODPD
|QFHVLQGHGDNLNDGDKD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD
VDæOD\DELOPHNLoLQGHU]
X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU]
ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN
WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU°
YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN
ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD
|QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU° QHPOHQGLULOPHOLGLU
+DUF°Q\]H\]HULQGHNLID]ODO°æ°
\XPXéDNXoOXELUVSDWXOD
YH\DQHPOHQGLULOPLéVQJHU
XoOXVSDWXODLOHV°\U°O°SRUWDP
V°FDNO°æ°QDJ|UHGDNLND
EHNOHQGLNWHQVRQUDQHPOLELU
VQJHULOHVLOLQHUHN\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]WDEDNDV°
L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU
+DUoVHUWNDXoXNXoOX
oHNSDVYH\DVHUWNDXoXNWDEDQO°
GHU]HU\D\PDPDODV°LOHGHU]
ERéOXNODU°QDGROGXUXOPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
<]H\G]JQOHéWLUPHYH
WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU EH]\DUG°P°\ODweber.joint S‹L
\DéLNHQ\DS°OPDO°G°U
%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL
LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD]
oHNLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
weber.joint S‹L kullanarak;
‡.LUOHQPHOHUHNDUé°X]XQ|PUO
GHU]GROJXX\JXODPDV°\DS°ODELOLU
d|]PVI
7h.(7ç0
6HUDPLN
%R\XWODUÇ
PP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
'HU]*HQLéOLæL
PP
PP
PP
'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ1HWNJ©O°N
WRUEDGDNROLGHDGHWSDOHWWHNROL
NJ1HWNJ©O°NWRUEDGDNROLGH
DGHWSDOHWWHNROLNJ
1HWNJ©O°NWRUEDGDNROLGHDGHW
SDOHWWHNROLNJ
3DOHWgOoV [FP[FP
Renk: %H\D]GDKLODGHWYHNJ
LoLQ%H\D]GDKLODGHWNJLoLQ
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDOD
NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD
oHNSDVVQJHUI°UoD
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
weber seramik koruyucu
POP
weber derz koruyucu
POP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
NJYHNJDPEDODMODUÇQLVH\ÇOGÇU
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber joint SÐL
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber joint flex
<NVHNSHUIRUPDQVO°HODVWLNNIPDQWDUYH\RVXQ
ROXéXPXQXHQJHOOH\HQUHQNOLGHU]GROJXKDUF°
PERFORMANS
‡$é°QPDGD\DQ°P°)PP3
‡(æLOPHGD\DQ°P°*1PP
‡%DV°QoGD\DQ°P°*1PP
‡%]OPH)PPP
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
‡6XDEVRUSVL\RQXGNVRQUD
)J
CG2WA
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°SROLPHUNDWN°O°VX
LWLFL|]HOOLæHVDKLSHODVWLNYH\NVHN
SHUIRUPDQVO°NIPDQWDUYH\RVXQ
ROXéXPXQXHQJHOOH\HQUHQNOLGHU]
GROJXKDUF°
.8//$1,0
AVANTAJLARI
.IPDQWDUYH\RVXQ
ROXéXPXQXHQJHOOH\HQ
\HQLIRUPO
(ODVWLN\DS°V°LOH
‡G°éFHSKHOHUGH
‡\RæXQWUDILæHPDUX]
]HPLQOHUYH\HUGHQ
°V°WPDO°G|éHPHOHUGH
‡VHUDPLN]HULVHUDPLN
X\JXODPDODU°QGD
‡\]PHKDYX]ODU°QGD
‡GRæDOWDéNDSODPDODU°Q
GHU]OHQPHVLQGH\NVHN
SHUIRUPDQV
Su itici özellik.
8]XQ|PUOUHQN
VHoHQHæL
www.weber.com.tr
8\JXODPD$ODQÇ
‡(ODVWLNVHUDPLN\DSÇéWÇUÇFÇNXOODQÇPÇ
JHUHNWLUHQ\]H\OHUGHVHUDPLN
PHUPHUJUDQLWJUDQLW
VHUDPLNYHEHQ]HULNDSODPD
PDO]HPHOHULQLQPP
JHQLéOLæHNDGDURODQGHU] X\JXODPDODU°QGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oYHG°éPHNDQGXYDUYH
]HPLQ
‡0VWDNLOYHRUWD \RæXQOXNWDNL\]PH
KDYX]ODU°
‡6HUDPLNWDGLODWODU°
‡g]HOX\JXODPDJHUHNWLUHQWP
PHNDQODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡<NVHNEDV°Qo!EDUYH
NLP\DVDOODUDPDUX]NDODQ
KLM\HQJHUHNWLUHQPHNDQODUGD
X\JXODQPD]%DN°Q°]¦SUREOHP
o|]PYHUQVHoLPL§E|OPOHUL
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL0D[VDDW
‡7DPDPHQVHUWOHéPHVUHVLVDDW
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QJQVRQUDNL
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1&*:$
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
'HU]GROJXODU°\ODLOJLOL76(1
QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL
V°Q°IODQG°UPDLoLQVD\ID©D
EDN°Q°]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡<NVHNSHUIRUPDQVHOGH HGLOHELOPHVLLoLQX\JXODPDDODQ°
HUWHVLJQVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡'RæDOWDéYHJUDQLWVHUDPLN
JLELOHNH\HKDVVDVPDO]HPHOHULQ
UHQNOLweber.joint flex’GHQ
HWNLOHQPHPHVLLoLQX\JXODPD
|QFHVLweber seramik koruyucu LOH
NRUXQPDO°G°U
‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU°
JLELV°NV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUGH
]HPLQOHUGHNXOODQ°ODQGHU]GROJX
UHQJLQLQNRUXQPDV°YHX]XQ
|PUOROPDV°LoLQweber derz
koruyucuNXOODQ°OPDO°G°U %XX\JXODPDHVQDV°QGDweber
derz koruyucu GHU]OHULQG°é°QD
WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°PYDUVDGD
NXUXPDGDQPXWODNDWHPL]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡5HQNOLGHU]GROJXX\JXODPDODU°QGD
HOOHULQER\DQPDV°Q°|QOHPHN
DPDF°\ODHOGLYHQJL\LOPHOLGLU
‡=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
‡5HQNOLGHU]GROJXODU°Q]DUDU
J|UPHPHVLLoLQoDPDé°UVX\X
WX]UXKXNLUHoV|NFYEWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQLQGHU]OHULQ]HULQH
X\JXODQPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
UYGUL AMA
‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\GH
NDODELOHFHNLQFHGHU]GROJX
WDEDNDV°Q°QJHUHNWLæLéHNLOGH
WHPL]OHQPHPHVLUHQNKRPRMHQOLæLQL
ROXPVX]\|QGHHWNLOH\HFHæLQGHQ
VRQVLOLP|]HQOH\DS°OPDO°G°U
‡%H\D]YHDo°NUHQNGHU]GROJXODU°QGD
VDUDUPD\DQHGHQRODELOHFHæLQGHQ
X\JXODPD|QFHVLQGHVHUDPLNOHULQ
VXGDEHNOHWLOPHVLQGHQ
NDo°Q°OPDO°G°U
2UWDODPDOLWUHNDGDUVX
LOHNJ©O°NZHEHUMRLQWIOH[
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.joint flexGDNLND
GLQOHQGLULOGLNWHQVRQUD
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GDKDNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoVHUWNDXoXNXoOXoHNSDV
YH\DVHUWNDXoXNWDEDQO°GHU]HU
\D\PDPDODV°LOHGHU]ERéOXNODU°QD
GROGXUXOPDO°G°U
%RéOXNODU°QL\LFHGROGXUXODELOPHVL
LoLQ|QFHSDUDOHOVRQUDoDSUD]
oHNLOPHOLGLU
+DUF°Q\]H\]HULQGHNLID]ODO°æ°
\XPXéDNXoOXELUVSDWXODYH\D
QHPOHQGLULOPLéVQJHUXoOXVSDWXOD
LOHV°\U°O°SRUWDPV°FDNO°æ°QDJ|UH
GDNLNDEHNOHQGLNWHQVRQUD
QHPOLELUVQJHULOHVLOLQHUHN
\]H\GHNDODELOHFHNLQFHGHU]
WDEDNDV°L\LFHWHPL]OHQPHOLGLU
<]H\G]JQOHéWLUPHYH
WHPL]OHPHLéOHPLNXUXELU
EH]\DUG°P°\ODweber.joint flex
\DéLNHQ\DS°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡+RPRMHQELUUHQNYHNXUXPD
VDæOD\DELOPHNLoLQGHU]
X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU]
ERéOXNODU°DUDV°QGDEXOXQDELOHFHN
WR]WDODéLQéDDWoLPHQWRDUW°NODU°
YELQFHELUoXEXNNXOODQ°ODUDN
ND]°Q°SI°UoDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡g]HOOLNOHGXYDUODUGDX\JXODPD
|QFHVLQGHGHU]ERéOXNODU° QHPOHQGLULOPHOLGLU
weber.joint flex kullanarak;
‡%\NHEDWOÇNDSODPDODUQDVÇO
G|éHQLUd|]PVI
8<*8/$0$è$57/$5,
‡%DONRQYHWHUDVODUGDVHUDPLN
X\JXODPDV°\DS°ODELOLUd|]PVI
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNN°VDVUHGHNXOODQ°PDDo°ODFDN
PHNDQODUGDVHUDPLNWDGLODW°
\DS°ODELOLUd|]PVI
‡6HUDPLNNDSO°HVNLELU]HPLQ
]HULQH\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU
‡$OWWDQ°V°WPDO°]HPLQOHUGHVHUDPLN d|]PVI
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡%R\DO°YH\DVHUDPLNNDSO°ELU
‡$Oo°SDQHO]HULQHX]XQ|PUOELU GXYDUD\HQLVHUDPLNG|éHQHELOLU
VHUDPLNX\JXODPDV°\DS°ODELOLU
d|]PVI
d|]PVI
‡$KéDSG|éHPH]HULQHVHUDPLN
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
‡*UDQLWVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡6°FDNGXUXPGDNL\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPDPDO°YH
VLVWHPX\JXODPDGDQVDDW|QFH
NDSDW°OPDO°G°U
‡,V°\DO°W°PVLVWHPL]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡=LIWOL\]H\OHU]HULQHVHUDPLN
G|éHQHELOLUd|]PVI
7h.(7ç0
6HUDPLN
%R\XWODUÇ
PP
[FP
JUP
JUP
JUP JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
JUP
'HU]*HQLéOLæL
PP
PP
PP
'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
weber seramik koruyucu
POP
weber derz koruyucu
POP
G|éHQHELOLUd|]PVI
‡'°éFHSKHOHUGHE\NER\XWOX
VHUDPLNG|éHQHELOLUd|]PVI
‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
1HWNJ©OÇNWRUEDGD
NROLGHDGHWSDOHWWHNROLNJ
3DOHWgOoV [FP
Renk: %H\D]GDKLODGHWNJ©OÇN
DPEDODM%H\D]YHJULNJ©OÇNDPEDODM
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULPDOD
NDXoXNXoOXPDODVQJHUXoOXPDOD
oHNSDVVQJHUI°UoD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
117
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber joint flex
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber EP 800
$VLWYHDONDOLOHUHNDUé°GD\DQ°NO°
VHUDPLN\DS°éW°UÇFÇVÇYHGHU]GROJXVX
8<*8/$0$6,1,5,
‡6D\ID©GHNLOLVWHQLQG°é°QGD
NDODQNLP\DVDOODU°QNXOODQ°OG°æ°
RUWDPODULoLQEL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL
0D[GDNLND
‡6HUDPLN\DS°éW°U°F°V°RODUDN
8\JXODPDNDO°QO°æ°PPDUDV°
WHNYH\DoLIWWDUDIO°\DS°éW°UPD
6HUWOHéPHVUHVLVDDWDUDV°
TANIMI
(SRNVLHVDVO°LNLELOHéHQOLNLP\DVDOODUD
GD\DQ°NO°VHUDPLN\DS°éW°U°F°V°YHGHU]
dolgusu.
KULLANIM
$9$17$-/$5,
.XYYHWOLDVLWOHUHED]ODUD
YH\DæODUDNDU鰁VWQ
GD\DQ°PVDæODU
$QWLEDNWHUL\HO|]HOOLNWH
ROXSEDNWHULPDQWDUYH
NIROXéXPXQXHQJHOOHU
6°]°QW°ODUDNDUé°VX\DO°W°P°
VDæODU
¯oPHVX\XWHPDVÇQD
X\JXQGXU
dDPDéÇUVX\XWX]UXKX
NLUHoV|NFJLELWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQHGD\DQÇPÇ
\NVHNWLU
118
www.weber.com.tr
8\JXODPD$ODQÇ
‡6HUDPLNID\DQVJUDQLWVHUDPLN
FDPPR]DLNJLELNDSODPD
PDO]HPHOHULQLQPPDUDVÇ
GHU]X\JXODPDODUÇQGDDVLWYH
DONDOLOHUHNDUéÇ|]HOGLUHQo
JHUHNWLUHQRUWDPODUGDGXYDUYH
]HPLQH\DSÇéWÇUÇOPDVÇ
GHU]OHQPHVLYH\ÇSUDQPÇéGHU]OHULQ
\HQLOHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oYHG°éPHNDQ
GXYDUYH]HPLQ
.LP\D6DQD\LL©QGH
/DERUDWXYDUODUUHWLPYH
GHSRODPDPHUNH]OHULNDæ°W
GHULYHDNLPDODWKDQHOHUL
YE
*°GD6DQD\LL©QGH.HVLPKDQHOHU
PDQG°UDODUUHVWRUDQODUéDUDSYH
ELUDIDEULNDODU°\DéNXUXPH\YH
LéOHWPHWHVLVOHUL]H\WLQIDEULNDODUÇ
ELVNYLIDEULNDODUÇVDOoD IDEULNDODUÇ
+DVWDQHYHNOLQLNOHUGH
$PHOL\DWKDQHOHUPXWIDNODU
GXéODUV°KKLE|OJHOHUYE
<]PHKDYX]ODU°QGD+DYX]ODUYH
oHYUHDODQODU°VDXQDYHV°KKL
EDQ\RODUWHUPDOYHWX]OX
su kapl›calar›,
0DUNHWOHUDO°éYHULéPHUNH]OHUL
PHWURODUéDUNWHULOHUJDUDMODU
HQHUMLRGDODU°JHQHOWXYDOHWOHUVX
ILOWUDV\RQPHUNH]OHULYE
RUWDPODUGDNXOODQÇOÇU
Bu yüzeylerde weber EP 800 ile
uygulanabilecek kaplama tipleri ve max.
kaplama boyutlar› için sf. 70-75’deki
“ürün seçim tablosu”na bak›n›z.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
.LP\DVDOODUDNDUé°WDPGLUHQo
ND]DQPDVUHVLJQƒ&©GH
JQƒ&©GH
‡'HU]GROJXVXRODUDN
=HPLQLQWUDILæHDo°ODELOPHVLLoLQ
JHUHNOLVUHVDDW
'HU]JHQLéOLæLPPDUDV°
3(5)250$16
‡'HU]'ROJXVX2ODUDN
$éÇQPDGD\DQÇPÇ)PP
(æLOPHGD\DQÇPÇ*1PP
%DVÇQoGD\DQÇPÇ*1PP
%]OPHPPP
6XDEVRUSVL\RQXGDNVRQUD
J
‡6HUDPLN<DSÇéWÇUFÇVÇ2ODUDN
%DéODQJÇoNHVPH\DSÇéPD PXNDYHPHWL*1PP
6X\DGDOGÇUÇOGÇNWDQVRQUDNHVPH
\DSÇéPDPXNDYHPHWL*1PP
$oÇNEHNOHWPHVUHVLVRQUDVÇ
oHNPH\DSÇéPDPXNDYHPHWL
HQD]GDNLNDVRQUD
*1PP
,VÇOéRNWDQVRQUDNHVPH\DSÇéPD
PXNDYHPHWL*1PP
.D\PD)PP
,V°\DGD\DQ°NO°O°No&LOHo&
aras›.
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
uygulamalar›n 28 gün sonraki
SHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\H
RUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
8<*8/ $0$
‡76(15*V°Q°I°
‡76(157VÇQÇIÇ
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
‡(JHhQLYHUVLWHVL0KHQGLVOLN
)DNOWHVL.LP\D0KHQGLVOLæL
WDUDIÇQGDQ%6VWDQGDUWÇQDJ|UH
LoPHVX\XLOHWHPDVÇRQD\ODQPÇéWÇU
Derz dolgular›yla ilgili TS EN
QRUPXQXQJHWLUGLæL\HQL
s›n›fland›rma için sayfa 76-77’a
bak›n›z.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡weber EP 800NXOODQ°ODUDN \DS°éW°U°ODQNDSODPDODUPXWODND
weber EP 800NXOODQ°ODUDN
GHU]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQ°O°NVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡weber EP 800X\JXODQ°UNHQ
PXWODNDHOGLYHQJL\LOPHOLJ|]YH
GHULLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
.RYDGDNLLNLELOHéHQLQWDPDP°
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU
PLNVHULOHKRPRMHQELUPDFXQ
KDOLQHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
¯NLELOHéHQWDPDPHQ
WNHWLOPH\HFHNVHKHULNL
ELOHéHQLQDæ°UO°NoDNDU°é°PRUDQ°
$ELOHéHQL%ELOHéHQL
éHNOLQGHGLU
ƒ&©QLQDOW°QGDNLV°FDNO°NODUGD
\DS°ODFDNX\JXODPDODUGD
ND\JDQO°NYHX\JXODPD
NROD\O°æ°JHWLUPHVLDo°V°QGDQ
weber EP 800 ELUJQ|QFHGHQ
V°FDNELU\HUGHWXWXOPDO°G°U$QFDN
X\JXODPDHVQDV°QGDweber EP
800PXWODNDRGDV°FDNO°æ°QGD
olmal›d›r.
6(5$0¯.<$3,è7,5,/0$6,1'$
+DUo\]H\HX\JXODQ°SNDO°QO°æ° 8
GLéOLoHOLNPDODLOHD\DUODQPDO°G°U
0DODQ°QGLéER\XWXG|éHQHFHN
VHUDPLæLQER\XWXQDYHX\JXODPD
\DS°ODFDN\]H\LQG]JQOæQH
J|UHEHOLUOHQPHOLGLU
6HUDPLNOHULQ]HULQGHNL
weber EP 800 lekeleri ›l›k,
QHPOLELUVQJHULOHNXUXPDGDQ
WHPL]OHQPHOLGLU
'(5='2/*8681'$
ZHEHU(3 spatula
YH\DWDEDQFDLOHERéOXNODUD
doldurulmal›d›r.
8\JXODPDGHYDPHGHUNHQ
NDSODPDQ°Q]HULQGHNL
weber EP 800 GRQPDGDQ
°O°NVXYHQHPOLVQJHULOHL\LFH
WHPL]OHQPHOLGLU'RQGXNWDQVRQUD
ZHEHU(3©QWHPL]OHQPHVL
oRN]RUGXU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°\]H\LQ]HULQGH
EXOXQDQPP©GHQLQFHV°YDODU
ND]°QDUDNWDPDPHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
delikler weber EP 800
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
ZHEHUUHS0$LOHRQDU°OPDO°G°U
‡weber EP 800LOHGHU]LéOHPL
\DS°O°UNHQGHU]DUDODU°Q°QNXUXYH
WHPL]ROPDV°QDGLNNDWHGLOPHOLKHU
WUOoLPHQWRYH\DS°éW°U°F° NDO°QW°V°QGDQDU°QG°U°OPDO°G°U
¯\LELU\DS°éPDLoLQODVWLNoHNLo
\DUG°P°\ODNXYYHWX\JXODQDUDN
KDYDG°éDU°DW°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LUHNWJQHéNXYYHWOLU]JDU
DOW°QGDYH\DV°FDN\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDO°G°U
6(5$0ç.<$3,è7,5,&,6,2/$5$.7h.(7ç0
hUQ
weber EP 800
ZHEHU(3NXOODQDUDN
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
7NHWLP
NJPPPNDO°QO°NLoLQ
'(5='2/*8682/$5$.7h.(7ç0
6HUDPLN
'HU]*HQLéOLæL
%R\XWODUÇ
PP
PP
PP
[FP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
[FP
JUP
JUP
JUP
‡0HWDOILEHUJODVJLELIDUNO° \]H\OHUHVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡=RUNRéXOODUDPDUX]NDODQ
RUWDPODUGDVHUDPLNG|éHQHELOLU
d|]PVI
‡8]XQ|PUOELUKDYX]X\JXODPDV°
\DS°ODELOLUd|]PVI
$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGDLNLELOHéHQOL
5HQN%H\D]YHJUL
8\JXODPD$OHWOHULEl mikseri, mala, lastik
oHNLoGLéOLoHOLNPDODGHU]WDEDQFDV°
VSDWXODVQJHU
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°
V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODUGRQPDNWDQ
NRUXQPDO°G°U
'DKDGHWD\O°GHU]GROJXWNHWLPKHVDE°LoLQVD\ID©HEDN°Q°]
Belirtilen Süreler 20 0&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUèhUQQèDPDFëQëQè
GëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHèROXñDELOHFHNèX\JXODPDè
www.weber.com.tr
KDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
119
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber EP 800
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber EP 800
kimyasallara dayan›m tablosu
o
TS EN 12808-1’e göre 20 &©GHVDDWWHVWHGLOPLéWLU
asitlere dayan›m
.LP\DVDODGÇ
Asetik asit*
*
Hidroklorik asit*
Sitrik asit*
*
Formik asit*
*
Laktik asit*
*
Nitrik asit*
Fosforik asit*
Sülfürik asit*
*
*
Oksalik asit
Tuz ruhu
Pas ve kireç çözücü*
Maden suyu
Üzüm Sirkesi*
Elma Sirkesi*
Kola
Bira
solventlere dayan›m
'HULéLP
'D\DQÇP
%2,5
%10
%37
%10
%40
%2,5
%10
%2,5
%10
%25
%50
%50
%85
%1,5
%50
%75
%10
+
(+)
(+)
+
+
(+)
(+)
+
(+)
(+)
+
(+)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
alkalilere dayan›m
.LP\DVDODGÇ
'HULéLP
Sodyum hidroksit
%50
(Kostik)
Potasyum hidroksit
%30
Sodyum hipoklorit*
%5
dDPDé°UVX\X
Ferro 3 klorür*
%20
Potasyum sülfat
%10
6RG\XPNORUU
GR\PXé
(Tuzlu su)
èHNHUOLVX
GR\PXé
Hidrojen peroksit
%1
%10
Potasyum
permanganat*
%5
Sodyum klorat
%10
'D\DQÇP
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
$oÇNODPDODU
$éDæÇGDEHOLUWLOHQVHPEROOHUZHEHU(3©QNLP\DVDOODUDNDUéÇ
dirençlerini göstermektedir.
$GÇJHoHQNLP\DVDOODUDNDUéÇGLUHQoOLGLU
$GÇJHoHQNLP\DVDOODUDNDUéÇNÇVDVUHOLWHPDVODUGD
GLUHQoOLGLU%XNLP\DVDOODUDWHPDVÇGXUXPXQGDNÇVDVUH içerisinde temizlenmelidir.
$GÇJHoHQNLP\DVDOODUDNDUéÇGLUHQoVL]GLU
7DEORGD\HUDOPD\DQNLP\DVDOODULoLQEL]HGDQÇéÇQÇ]
www.weber.com.tr
'D\DQÇP
Aseton
+
Gliserin
+
Metanol
+
Etanol
+
Karbon tetraklorür
-
Dikloretan
-
Trikloretilen
-
Tetrakloretilen
(+)
Toluen
-
Formaldehit
+
Trietanolamin
+
PDGHQLKD\YDQVDOYHELWNLVHO\DæODUDGD\DQ°P
5HQNGHJLéLPLJ|]OHQPHNWHGLU
120
.LP\DVDODGÇ
.LP\DVDODGÇ
'D\DQÇP
%RU<DæÇ
Petrol
+
Benzin
+
*D]<DæÇ
)ÇVWÇN<DæÇ
.DWUDQ<DæÇ
+D\YDQVDO<Dæ
0RWRU<DæÇ
=H\WLQ\DæÇ
Hafif Mazot
+
$æÇU0D]RW
White Spirit
+
weber derz koruyucu
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°GHU]
koruyucu.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡0XWIDNEDQNRVXYHWH]JDKODU°
JLELV°NWHPL]OHQHQ\]H\OHUYH
zeminlerde uygulanan renkli derz
GROJXVXQXQUHQJLQLQNRUXQPDV°
YHX]XQ|PUOROPDV°DPDF°\OD
NXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
'HU]GROJXODU°]HULQGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
NDo°Q°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡ weber derz koruyucu
X\JXODPDV°QGDQ|QFHGHU]OHU
PXWODNDWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U
weber derz koruyucu kullanarak;
‡*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLEL
KDVVDVNDSODPDODU°QOHNHOHQPHGHQ
NROD\FDGHU]OHQPHVLVDæODQDELOLU
Çözüm; sf. 40.
‡'HU]GROJXODU°NLUOHQPHOHUGHQ
korunabilir. Çözüm; sf. 66.
$9$17$-/$5,
5HQNOLGHU]GROJXODU°Q°Q
rengini koruma ve uzun
ömürlü olmalar›na katk›.
Ürün
Tüketim
weber derz koruyucu POP2
$PEDODM OW©OLNSODVWLNéLéHGH
UYGUL AMA
1
'HU]GROJXX\JXODPDV°QGDQHQ
az 48 saat sonra, 1 saat ara ile
NDWRODUDNLQFHOWLOPHGHQI°UoD
\DUG°P°\ODGHU]OHUHX\JXODQ°U
5HQNèHIIDI
8<$5,ZHEHUGHU]NRUX\XFX
X\JXODQ°UNHQGHU]OHULQG°é°QD
WDé°U°OPDPDO°WDéDQN°V°P
varsa da kurumadan mutlaka
temizlenmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
8\JXODPD$OHWOHUL)°UoD
5DIgPURutubetsiz ve kuru
ortamlarda üretim tarihinden itibaren
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
121
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber
seramik koruyucu
TANIMI
<h=(<+$=,5/,å,
Akrilik emülsiyon esasl› seramik
koruyucu.
KULLANIM
‡ weber seramik koruyucu
X\JXODPDV°QGDQ|QFHNDSODPDODU
PXWODNDWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
8\JXODPD$ODQÇ
‡*UDQLWVHUDPLNGRæDOWDéJLEL
OHNHOHUHKDVVDVPDO]HPHOHULQ
|]HOOLNOHNR\XUHQNOLGHU]GROJX
X\JXODPDODU°|QFHVLQGHNRUXQPDV°
amac›yla kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
6HUDPLN
*UDQLWVHUDPLN
*UDQLWGRæDONRPSR]HWDéYE
NDSODPDPDO]HPHOHUL
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡.LUOL\DæO°\]H\OHUHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
weber
45NRGXQXDNÇOOÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
WHOHIRQXQX]D
okutarak
okutarakürüne
ürüneaitait
LODYHG|NPDQODUD
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
XODéDELOLUVLQL]
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
UYARI: Derz uygulamas› sonras›nda
en fazla 2 saat içinde yüzey
tamamen nemli bir sünger ile
temizlenmelidir.
weber seramik koruyucu kullanarak;
‡6HUDPLNNDSODPDODU
NLUOHQPHOHUGHQNRUXQDELOLU
Çözüm; sf. 66.
Ambalaj: OW©OLNVSUH\
WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH
UYGULAMA
‡weber seramik koruyucuGHU]
GROJXX\JXODPDV°QGDQ|QFHELU
VQJHUYH\DSRVWHNLUXOR
\DUG°P°\ODLQFHOWLOPHGHQ
X\JXODQPDO°G°U
‡¯ONNDWWDQGDNLNDVRQUDLNLQFL
kat weber seramik koruyucu
X\JXODQPDO°G°U ‡<]H\GDNLNDGDKDNXUXPD\D
E°UDN°OG°NWDQVRQUDGHU]GROJX
X\JXODPDV°QDJHoLOHELOLU
Renk: èHIIDI
Uygulama Aletleri: 6QJHU
SRVWHNLUXOR
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ
RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
Tüketim
Ürün
weber seramik koruyucu POP2
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
çimento temizleyici
TANIMI
8<*8/$0$è$57/$5,
<]H\DNWLIPDO]HPHOHULoHUHQoLPHQWR
temizleyici.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡h]HULKDUoGHU]GROJXVXoLPHQWR
ED]O°LQéDDWDUW°NODU°\ODNLUOHQPLé
RODQNDSODPDODU°Q
WHPL]OHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLN
GRæDOWDéODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡&LODO°YH\DSDUODW°OP°é\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\VDæODPROPDO°G°U
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡weber çimento temizleyici,
X\JXODQ°UNHQPXWODNDHOGLYHQ
JL\LOPHOLJ|]YHGHULLOH
WHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
weber çimento temizleyici kullanarak;
UYGULAMA
‡weber çimento temizleyici, el
LOHX\JXODPDGDVQJHUYH\DUXOR
\DUG°P°\ODELUGHIDGD
XODé°ODELOHFHNNDGDUDODQD
PDNLQHLOHX\JXODPDGDLVH
P©OLNELUDODQDX\JXODQ°U
GDNLNDEHNOHQLUYHWHPL]OHPH
LéOHPLQHJHoLOLU
‡dRNNLUOLE|OJHOHUGHWHPL]OHPH
LéOHPLWHNUDUODQDELOLU
weber çimento temizleyici,
EROVXLOH\°NDQDUDN\]H\GHQ
DU°QG°U°O°U
‡.LUOHQHQVHUDPLNNDSODPDODU
temizlenebilir. Çözüm; sf. 66.
A
Ambalaj:
OW©OLNVSUH\
WD
WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH
R
Renk: èHIIDI
U
Uygulama Aletleri: 6QJHU
S
SRVWHNLUXORVLOLPPDNLQHVL
R
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ
R
RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q
D
Dæ]°Q°QDo°OPDPDV°
N
NRéXOX\ODUHWLP
WD
WDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U
.XOODQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
Ürün
weber çimento
temizleyici
122
www.weber.com.tr
Tüketim
POP2
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
TANIMI
8<*8/$0$è$57/$5,
<]H\DNWLIPDO]HPHOHULoHUHQOHNH
oÇNDUÇFÇ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡h]HULNDKYHoD\D\DNNDEÇER\DVÇ
PUHNNHSDNULOLNHPOVL\RQHVDVOÇ
ER\DJLELPDO]HPHOHUOHNLUOHQPLé
RODQNDSODPDODUÇQ
WHPL]OHQPHVLQGHNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡6HUDPLNJUDQLWVHUDPLN
GRæDOWDéODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
<h=(<+$=,5/,å,
OHNHoÈNDUÈFÈ
UYGULAMA
‡ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ el ile
X\JXODPDGDVQJHUYH\DUXOR
\DUGÇPÇ\ODELUGHIDGDXODéÇODELOHFHN
NDGDUDODQDPDNLQHLOHX\JXODPDGD
P©OLNELUDODQDX\JXODQÇU
GDNLNDEHNOHQLUYHWHPL]OHPHLéOHPLQH
JHoLOLU
‡ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇX\JXODQ°UNHQ
PXWODNDHOGLYHQJL\LOPHOLJ|]YH
GHULLOHWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇNXOODQDUDN
‡.LUOHQHQVHUDPLNNDSODPDODU
temizlenebilir. Çözüm; sf. 66.
A
Ambalaj:
OW©OLNVSUH\
WD
WDEDQFDOÇSODVWLNéLéH
R
Renk: èHIIDI
U
Uygulama Aletleri: 6QJHU
S
SRVWHNLUXORVLOLPPDNLQHVL
‡dRNNLUOLE|OJHOHUGHWHPL]OHPH
LéOHPLWHNUDUODQDELOLUweber leke
oÇNDUÇFÇEROVXLOH\ÇNDQDUDN\]H\GHQ
DUÇQGÇUÇOÇU
R
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ
R
RUWDPODUGDDPEDODMODU°Q
D
Dæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD

UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
G
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°
V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
‡<]H\WHPL]YHVDæODPRODPOÇGÇU
Tüketim
Ürün
ZHEHUOHNHoÇNDUÇFÇ
POP2
'HU]GROJXODUÇQGDHQJ|]GHUHQNOHU
BEYAZ 400
BEJ 422
KREM 410
TOSKANA KAHVE 432
TOPRAK KAHVE 431
$å5,.$+9(
.h/*5ç
)ç/'çèç
YÖRÜK BEJ 423
SÜTLÜ KAHVE 438
%2='$å.5(0
PEMBE 424
ACI KAHVE 433
PALANDÖKEN KAHVE 412
BAHAMA BEJ 436
GÜLKURUSU 426
KARYA KREM 441
GÖREME BEJ 411
$d,.*5ç
.80%(-ç
0$9ç
6ç<$+
6ç6*5ç
*5ç
*5$1ç7*5ç
123
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
weber
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
124
www.weber.com.tr
',è&(3+(
UYGULAMALARI
<]H\7HéKLVL
sf. 126
Problem / Çözüm
sf. 128
hUQ%LOJLOHUL
sf. 138
'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL
sf. 160
www.weber.com.tr
125
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
LoYHG°éFHSKHOHUGH
WDGLODW\DS°ODFDN\]H\OHULQWHéKLVL
6DæO°NO°YHX]XQ|PUOELUWDGLODWLoLQX\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQL\LWHéKLVHGLOPHVLYHKD]°UODQPDV°HQ
|QHPOL|QNRéXOODUGDQELULGLU
VRQNDWNDSODPDQ°QFLQVLQDV°OWHVSLWHGLOLU"
‡$WHéHPDUX]NDODQRUJDQLN
NDUERQN|NHQOLER\DODUJHQHO
RODUDNoRNN°VDVUHGH\XPXéDUODU
‡'DKDNDO°QPPRODQRUJDQLN
NDSODPDODULVHDWHéHPDUX]NDO°QFD
GDKDX]XQVUHGH\XPXéDUODU
‡dLPHQWRNLUHoHVDVO°V°YDODULVH
DWHéWHQHWNLOHQPH]OHU
PHYFXWNDSODPDQ°QVDæODPO°æ°QDV°ONRQWUROHGLOLU"
‡%R\DO°\]H\OHUGHER\DQ°Q VDæODPO°æ°Q°NRQWUROHWPHNLoLQ
E°oDNYH\DIDOoDWD\DUG°P°LOH
ER\D\°NHVHUHNNDUHOHPH\|QWHPL
X\JXODQPDO°G°U[FP©OLNDODQ
LoLQGH[PP©OLNNDUHOHU
ROXéWXUXOPDO°G°U%|OQPéRODQ
\]H\H\DS°éNDQEDQW\DS°éW°U°O°S
oHNLOPHOLGLU.oNNDUHOHULQ©L
EDQWODEHUDEHUV|NOP\RUVDER\D
VDæODPNDEXOHGLOPHOLGLU%XLéOHP
\]H\GHELUNDoIDUNO°E|OPGH
WHNUDUODQPDO°G°U
‡3WUO\]H\OHUGHNLER\DYH\D
NDSODPDODU°QVDæODPO°NGXUXPXQX
DQODPDNLoLQVSDWXODYH\DUDVSD
NXOODQ°P°LOHER\DQ°Q\]H\GHQ
D\U°O°SD\U°OPDG°æ°NRQWURO HGLOPHOLGLU
‡dLPHQWRNLUHoHVDVO°V°YDODU°Q
VDæODPO°æ°Q°QWHVSLWLLoLQDéDæ°GDNL
\|QWHPX\JXODQPDO°G°U
‡.DSODPDQ°QVDæODPO°æ°Q°WHVW
HWPHNLoLQELUWRUQDYLGD\]H\H
EDVW°U°ODUDNG|QGUOPHOLGLU
%XLéOHP\]H\GHIDUNO°E|OPOHUGH
WHNUDUODQPDO°G°U
‡7RUQDYLGDJLUPL\RUVDNDSODPD
VDæODPG°U
‡(æHUWRUQDYLGDKDILIJLUL\RUVD
NDSODPDVHUWGHæLODPDNDEXO
HGLOHELOLUQLWHOLNWHGLU7RUQDYLGD
NROD\FDYHGHULQHJLUL\RUVD
NDSODPD\°V|NPHNJHUHNLU
126
www.weber.com.tr
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
LoYHG°éFHSKHOHUGH
WDGLODW\DS°ODFDN\]H\OHULQWHéKLVL
V°YDQ°QGXYDUWXWXéXQDV°ONRQWUROHGLOLU"
‡8ODé°ODELOHQKHUQRNWDELUoHNLo
\DUG°P°\OD\RNODQPDO°G°U%RéOXN
VHVLJHOLSJHOPHGLæLQLWHVSLWHWPHN
LoLQ|]HOOLNOHoDWODNN°V°PODU°Q
oHYUHVLNRQWUROHGLOPHOLGLU
‡%RéOXNVHVLJHOHQN°V°PODUoRNLVH
V°YDQ°QWPVHVJHOHQN°V°PODU
E|OJHVHOLVH\DOQ°]FDRN°V°PODU
V|NOPHOLGLU
‡¯VNHOHPRQWDM°V°UDV°QGDWP
FHSKHOHUNRQWUROHGLOPHOLGXYDU°
L\LWXWPDV°NRQXVXQGDéSKHYDU
LVHWPV°YDV|NOPHOLGLU
\]H\LQHPLFLOLæLQDV°ONRQWUROHGLOLU"
‡<]H\VXLOHKDILIoH°VODW°OPDO°G°U
‡6XGXYDUER\XQFDDN°\RUVD\]H\
HPLFLGHæLOGLU
‡6XK°]ODHPLOL\RUVD\]H\HPLFL
NDEXOHGLOLU
www.weber.com.tr
127
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKHÇVÇ
\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
LoLQHQX\JXQ
NDSODPDWU
KDQJLVLGLU"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULGDKLOLQGHNXOODQÇODFDNVRQNDWNDSODPDQÇQGRæUX
VHoLOPHVLoRN|QHPOLGLU$NVLWDNGLUGH
&HSKHQLQX]XQVUHÇVODNNDOPDVÇNI
YHPDQWDUROXéXPXSUREOHPLQH\RO
DoDELOLU
6XEXKDUÇJHoLéLQHGLUHQoJ|VWHUHQ
NDSODPDODULVH]DPDQLoHULVLQGH
NDEDUÇSG|NOHELOLU
%XéHNLOGH]DUDUJ|UHQGÇéYHLo
FHSKHOHULQWDPLULKHPoRN]RUGXU
KHPGH\NVHNPDOL\HWOLGLU
%XWLSSUREOHPOHUOHNDUéÇODéPDPDNDGÇQDGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL]HULQGH
\NVHNVXEXKDUÇJHoLUJHQOLæLQLQ\DQÇVÇUDNIYHPDQWDUROXéXPXQXHQJHOOH\HQ
\DSÇVÇLOHELQDQÇ]ÇQJ]HOOLæLQLX]XQVUHNRUX\DQ$TXDEDODQFHWHNQRORMLVLLOH
UHWLOPLéNDSODPDODUÇQNXOODQÇOPDVÇX\JXQGXU
128
www.weber.com.tr
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
ZHEHUWH[SODVWAquabalance sf. 138
ZHEHUSULP&
sf. 158
8<*8/$0$
7P\]H\UXORLOH
ZHEHUSULP&LOHWHNNDW
RODUDNDVWDUODQPDOÇGÇU
$VWDUX\JXODPDVÇQGDQ
PLQVDDWVRQUD
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLNPDOD
LOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇ
X\JXODPDNDOÇQOÇæÇHQLULGHVHQ
WDéODUÇQDJ|UHD\DUODQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
3
<]H\HSODVWLNYH\DSDVODQPD]
oHOLNPDOD\DUGÇPÇ\ODGDLUHVHO
KDUHNHWOHUOHGHVHQYHULOPHOLGLU
www.weber.com.tr
129
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
.X]H\FHSKHOHUGH
X]XQ|PUOELU
\HQLOHPHQDVÇO
VDæODQÇU"
%LQDODUÇQNX]H\FHSKHOHULQGHDéDæÇGDNLJLELSUREOHPOHUOHVÇNoDNDUéÇODéÇOÇU
.X]H\FHSKHOHUPDUX]NDOGÇNODUÇ]RU
LNOLPNRéXOODUÇQHGHQL\OHoRNGDKD
NÇVDVUHGH\ÇSUDQÇUODU
çoGÇéGXYDUDUDVÇQGDNLÇVÇIDUNÇQÇQ
\NVHNROPDVÇGXYDUÇQLo\]H\LQGH
\RæXéPDGDQND\QDNODQDQ
NIOHQPHSUREOHPLQHQHGHQROXU
.X]H\HEDNDQRGDODUoRNVRæXN
ROGXæXLoLQJHQHONRQIRUXVDæODPDN
ROGXNoD]RUGXUYH\DNÇWJLGHUOHULGH
ID]ODGÇU
%XWLSSUREOHPOHUHNDUéÇ\]H\LLoHULGHQYH\DGÇéDUÇGDQWHNUDUER\DPDNSUREOHPL
RUWDGDQNDOGÇUPDNDQODPÇQDJHOPH].DOÇFÇELUo|]PLoLQweber mantolama
sistemiX\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
ZHEHUWKHUP$
ZHEHUWKHUP%
ZHEHUWKHUP%NDOÇQ
ZHEHUWKHUPIOH[
sf. 176
sf. 178
sf. 180
sf. 182
sf. 188
8<*8/$0$
6XEDVPDQSURILOOHULLSLQGHYH
WHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDW
HGLOHUHNFPDUDOÇNODVDELWOHQLU
4
3HQFHUHNDSÇYHGXYDU
\]H\OHULQLQROGXæXN|éHOHUGH|]HO
N|éHSURILOOHULNXODQÇOPDOÇGÇU
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇZHEHUWKHUP
JUXEX\DSÇéWÇUÇFÇODULOHDéDæÇGDQ
\XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN
G|éHQLU
<]H\VÇYDVÇRODUDNVHoLOHQ
VLVWHPHJ|UHZHEHUWKHUPJUXEX
\]H\VÇYDODUÇPDOD\DUGÇPÇ\OD
\]H\HLNLNDWRODUDNX\JXODQÇU
3
<DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQVRQUD
GEHOOHUOHYKDQÇQRUWDVÇQDYH
WPHN\HUOHULQHJHOHFHNéHNLOGH
\HUOHéWLULOLU
6
6ÇYDNDWÇNXUXGXNWDQVRQUD\]H\H
DU]XHGLOHQVRQNDWNDSODPDVÇ
X\JXODQÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLLOHLOJLOL
GHWD\OÇWHNQLNELOJLLoLQ¦GÇéFHSKH
ÇVÇ\DOÇWÇPX\JXODPDODUǧE|OPQ
LQFHOH\LQL]
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
131
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
(VNLER\DOÇGÇé
FHSKHOHUGH
X]XQ|PUOELU
\HQLOHPHQDVÇO
VDæODQÇU"
çNOLPNRéXOODUÇJQHé\DæPXUžYHKDYDNLUOLOLæLER\DOÇFHSKHOHULQoDEXN
\ÇSUDQPDVÇQDQHGHQROXU%XGDDéDæÇGDNLéHNLOOHUGHNHQGLQLJ|VWHULU
6ROPD
7R]XPD
.DEDUPD
.ROD\YHX]XQ|PUOELUo|]PLoLQ'Çé&HSKH.DSODPDODUÇ
ER\D
oLPHQWR
ED]OÇVÇYD
GXYDU
GÇéFHSKH
NDSODPDODUÇ
+HUKDQJLELUER\DGDQEHéLOHRQNDW
GDKDNDOÇQRODQGÇéFHSKHNDSODPD
ODUÇDWPRVIHULNNRéXOODUDGDKDX]XQ
VUHGD\DQÇPVDæODU
132
www.weber.com.tr
<]H\LQQHIHVDOPDVÇQÇVDæODGÇæÇJLEL
VXJHoLULPVL]OLN|]HOOLæLLOHGHFHSKH
OHULX]XQVUHNRUXU
)DUNOÇUHQNYHX\JXODPDVHoHQHNOHUL
LOHGHNRUDWLIJ|UQPOHUND]DQGÇUÇU
ZHEHU
GÇéFHSKH
NDSODPDODUÇ
ZHEHUSULPH[WUD
ZHEHUUHS0$
ZHEHUWHF5)
sf. 159
sf. 264
sf. 288
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQoHNLoGDUEHOHULLOH
VDæODPOÇæÇYHDGHUDQVÇNRQWURO
HGLOPHOLGLU
‡%R\DQÇQ\]H\WXWXéXNDUHOHPH
\|QWHPLLOHNRQWUROHGLOPHOLGLU
‡%|OJHVHORODUDNNDEDUPÇéG|NOPH\H
PVDLWER\DODUEDVÇQoOÇVXVSDWXODYH\D
oHOLNWHOIÇUoD\DUGÇPÇLOHND]ÇQPDOÇWR]GDQ
DUÇQGÇUPDNLoLQ\]H\\ÇNDQPDOÇGÇU
<]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQ
HQD]VDDWEHNOHQPHOLGLU
‡*HULNDODQ\]H\OHU]ÇPSDUDODQPDOÇ
YHEXLéOHPVRQXFXQGDRUWD\DoÇNDQ
NDEDUPÇé\]H\OHUD\QÇéHNLOGH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡=ÇPSDUDODQPÇé\]H\OHUWR]GDQ
DUÇQGÇUÇOPDNLoLQ\ÇNDQPDOÇGÇU
<]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQHQ
D]VDDWEHNOHQPHOLGLU
‡%XLéOHPOHUVRQUDVÇQGDER\DKDOD
WR]X\RUVDWP\]H\HSRVWHNL
UXORLOHZHEHUSULPH[WUDWHNNDW
RODUDNX\JXODQPDOÇYH\]H\VDDW
NXUXPD\DEÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡<]H\QDVÇOROXUVDROVXQWP\]H\H
X\JXODQDFDNVRQNDWPDO]HPH\HX\JXQ
UHQNYHWUGHNLDVWDUNXOODQÇOPDOÇGÇU
‡$VWDUÇQVDDWOLNNXUXPDVUHVL
GROGXNWDQVRQUDVRQNDW
X\JXODPD\DJHoLOPHOLGLU
\]H\GHER]XNOXNODUYDULVH
‡<]H\GHNLER]XNOXNODU
ZHEHUWHF5)LOHWDPLUHGLOPHOLGLU
‡(æHUHVNLER\DVHQWHWLNHVDVOÇLVH
WDPLUDWWDVHQWHWLNHVDVOÇELUWHVYL\H
PDFXQXNXOODQÇOPDOÇGÇU
‡<]H\GHNLGHULQoDWODNYH
ER]XNOXNODUZHEHUUHS0$LOH
WDPLUHGLOHUHNZHEHUWHF5)LOH\]H\
G]JQOæVDæODQPDOÇGÇU
‡<]H\NXUXGXNWDQVRQUDVRQ
NDWX\JXODPD|QFHVLQGHJHUHNOL
DVWDUODPDLéOHPL\DSÇOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
§çoYHGÇéFHSKHOHUGHWDGLODW
\DSÇODFDN\]H\OHULQWHéKLVL§VD\IDVÇQÇ
LQFHOH\LQL]
www.weber.com.tr
133
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKHOHUGH
\DSÇVDOROPD\DQ
oDWODNODUX\JXQ
ELUNDSODPDLOH
QDVÇOJLGHULOLU"
'ÇéFHSKHOHUGHIDUNOÇQHGHQOHUGHQND\QDNODQDQoDWODNODUROXéDELOLU
%XoDWODNODUÇQVDGHFHVÇYDER\DNDWPDQÇQGD
NDODQODUÇ\DSÇVDOROPD\DQoDWODNODURODUDNWDQÇPODQÇU
134
www.weber.com.tr
PPNDOÇQOÇæDNDGDURODQ\DSÇVDOROPD\DQoDWODNODU
GRæUXNDSODPD\ÇNXOODQDUDNWDPLUJHUHNWLUPHGHQ
JLGHULOHELOLU
ZHEHUWH[89IOH[
ZHEHUWH[89IOH[
sf. 148
8<*8/$0$
‡ZHEHUWH[89IOH[KRPRMHQ
ELUNÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDWZHEHUWH[
89IOH[VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUWH[8YIOH[LOHDVWDUODQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
‡(QD]VDDWEHNOHWLOGLNWHQVRQUD
PHUFDQYH\DSRVWHNLUXORLOH\]H\H
HéLWRODUDNZHEHUWH[89IOH[
\D\ÇOPDOÇGÇU'DKDVRQUD\XNDUÇGDQ
DéDæÇ\DGRæUXGHVHQYHULOPHOLGLU
www.weber.com.tr
135
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
(VNLNDSODPD\Ç
ND]ÇPDGDQ\HQL
ELUGÇéFHSKH
NDSODPDVÇQDVÇO
X\JXODQÇU"
=DPDQLoHULVLQGHHVNLGÇéFHSKHNDSODPDQÇ]Ç\HQLOHPHNYHEDPEDéNDELUJ|UQP
VDæODPDNLVWH\HELOLUVLQL](VNLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
5XORLOHX\JXODQDQELUGÇéFHSKH
NDSODPDVÇ
136
www.weber.com.tr
\DGDGHNRUDWLIUHQNOLVÇYDRODELOLU
0HYFXWNDSODPD\ÇND]ÇPDNVÇ]ÇQ
\HQLOHPH\DSPDQÇ]PPNQGU
ZHEHUWHF5)
ZHEHUSULP&
ZHEHUWHF5)
sf. 158
sf. 288
<h=(<+$=,5/,å,
‡9DUVDE|OJHVHORODUDNNDEDUPÇé
YHG|NOPH\HPVDLWER\DODU
EDVÇQoOÇVXVSDWXOD\DGDoHOLNWHO
IÇUoD\DUGÇPÇ\ODND]ÇQPDOÇYHWR]GDQ
DUÇQGÇUPDNLoLQ\]H\\ÇNDQPDOÇGÇU
<]H\LQWDPRODUDNNXUXPDVÇLoLQHQ
D]VDDWEHNOHQPHOLGLU
‡7P\]H\UXORNXOODQÇODUDN
ZHEHUSULP&LOHWHNNDWRODUDN
DVWDUODQPDOÇGÇU
‡VDDWVRQUD\]H\
ZHEHUWHF5)NXOODQÇODUDNYH\D
NDWWDVÇYDQPDOÇGÇU
8<*8/$0$
ZHEHUWHF5)NXUXGXNWDQVRQUD
JQVRQUDoDSDNODUVSDWXOD
LOHWHPL]OHQPHOLGLU
<]H\VRQNDWNDSODPDQÇQ
UHQJLQHYHFLQVLQHX\JXQDVWDULOH
DVWDUODQPDOÇGÇU
3
$U]XHGLOHQGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
LOH\]H\HX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡§çoYHGÇéFHSKHOHUGHWDGLODW
\DSÇODFDN\]H\OHULQWHéKLVL§
VD\IDVÇQÇLQFHOH\LQL]
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
137
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
plast Aquabalance
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇNXOODQÇPDKD]ÇUUHQNOLVÇYD
PERFORMANS
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇFHSKHGHNI
YHPDQWDUROXéXPXQDL]LQYHUPH\HQ
oHYUH\HGX\DUOÇNXOODQÇPDKD]ÇUUHQNOL
VÇYD
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH
YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
AVANTAJLARI
AVANTAJLARI
Cephede küf ve mantar
ROXéXPXQDL]LQYHUPH]
dHYUH\H]DUDUOÇNDWNÇODU
LoHUPH]
6X\ODGRVWELU\DSÇ\D
VDKLSWLU
<NVHNVXEXKDUÇ
JHoLUJHQOLæLQHVDKLS
\DSÇVÇLOH\]H\QHPLQL
GHQJHOHU
.HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ
VD\HVLQGHX\JXODPD
NROD\OÇæÇVDæODU
&HSKHQLQLONJQN
J|UQPQQX]XQVUH
PXKDID]DHGLOPHVLQL
VDæODU
'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP
VLVWHPOHULLoLQLGHDOVRQ
NDWVHoHQHæLGLU
138
www.weber.com.tr
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP d|]PgQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡ 2UWDODPDX\JXODPDNDOÇQOÇæÇ
PP
‡ .XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R'
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-
180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX
JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ
VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH
GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD
\DSÇOPDPDOÇGÇU
‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN
JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD
oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW
HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N
\]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH
D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH
EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP
ROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VX RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ
YHZHEHUWH[SODVWAquabalance
X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU
ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ
WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ NXUXGXNWDQVRQUDPLQVDDW
VRQUDWP\]H\WHNNDW
ZHEHUSULP&VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP&
LOHDVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡$VWDUX\JXODPDVÇZHEHUWH[SODVW
Aquabalance¨ÇQUHQJLQHX\JXQ
UHQNWHVHoLOPLéZHEHUSULP&LOH
\DSÇOPDOÇGÇU
*HQLé\]H\OHUGHHN\HUL
ROPDPDVÇYHUHQNJHoLéOHULQLQ
X\XPOXRODELOPHVLLoLQ©éHU
P©OLNDODQODUNDæÇWEDQWODUOD
EHOLUOHQPHOLGLU
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
KRPRMHQELUKDOHJHOHQHNDGDU
L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN
PDODLOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD
\D\ÇOPDOÇGÇU
8\JXODPDNDOÇQOÇæÇHQLULGHVHQ
WDéODUÇQDJ|UHD\DUODQPDOÇGÇU
<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN
PDODLOHGHVHQYHULOPHOLGLU
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
VHUWOHéPHGHQ\DSÇéNDQEDQWODU
GLNNDWOLFHV|NOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
6D\IDQR
7NHWLP
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
NJP
ZHEHUSULP&
POW
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©OÇNNRYDGD
Renk: DGHW
8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDOD
SODVWLNPDODSRVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ
GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç
VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
139
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
plast Aquabalance
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
plast sil
6LOLNRQNDWN°O°KD]°UUHQNOLV°YD
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡2UWDODPDX\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
PERFORMANS
‡3DUODNO°N*
‡.XUXILOPNDO°QO°®°(
‡7DQHE\NO®6
‡6XEXKDU°DNWDU°PK°]°9
‡6XDNWDU°PK°]°:
‡dDWODN|UWPH|]HOOL®L$
‡&JHoLUJHQOL®L&
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°VLOLNRQ
NDWN°O°NXOODQ°PDKD]°UUHQNOLV°YD
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH
YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'°éFHSKHOHU
dLPHQWRED]O°V°YDODU
AVANTAJLARI
AVANTAJLARI
'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP
VLVWHPOHUL]HULQGH
X\JXODQDELOLU
<]H\OHUHQHIHVDOGÇUÇU
'ÇéHWNHQOHUHNDUéÇ
GD\DQÇNOÇGÇU
6XLWLFL|]HOOLæHVDKLSWLU
%UWEHWRQZHEHUWHF5 ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQP°Ý
*D]EHWRQZHEHUWHF* X\JXODQP°Ý
‡'L®HUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°Ý°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD
HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
‡.IJHOLIOLPLGLUHQFL.
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
REFERANS STANDARTLARI
‡76
‡*LÝDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R'
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODU°QGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\Q°è$5-
180$5$/,YHh5(7¯07$5¯+/¯
UQOHULQNXOODQ°OPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡<D®PXUPHYVLPLQGH\D®PXUOX
JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQVRQUD
\D®PXU\D®PDV°KDOLQGHG°é
FHSKHNRUXQPDO°YH\DX\JXODPD
\DS°OPDPDO°G°U
‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNV°FDN
JQOHUGHGLUHNJQHéDOW°QGD
oDO°é°UNHQVXD\DU°QDGLNNDWHGLOPHOL
VHULoDO°é°OPDO°E\N\]H\OHU
EDQWODUODE|OPOHUHD\U°OPDO°YH\D
X\JXODPD\DS°OPDPDO°G°U
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHo
YHEHQ]HUL\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQWP
DOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH\°NDQPDO°G°U
www.weber.com.tr
ZZZZHEHUFRPWU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VD®ODPROPDO°G°U
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VX
RUDQ°QGDLQFHOWLOPL²
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDO°
YHZHEHUWH[SODVWVLO
X\JXODPDV°QDHQD]VDDW
VRQUDJHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQP°é
\]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ
LOHLQFHOWLOPHGHQWHNNDW RODUDNDVWDUODQPDO°NXUXGXNWDQ
VRQUDPLQVDDWVRQUDWP
\]H\ZHEHUSULP&VX
RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHU
SULP&LOHWHNNDWRODUDN
DVWDUODQPDO°YHZHEHUWH[SODVWVLO
X\JXODPDV°QDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN
ZHEHUWH[SODVWVLO¨LQUHQJLQH
X\JXQZHEHUSULP& NXOODQ°OPDO°G°U
*HQLé\]H\OHUGHHN\HULROPDPDV° <]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
YHUHQNJHoLéOHULQLQX\XPOX
SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN
RODELOPHVLLoLQ©éHUP©OLNDODQODU PDODLOHGHVHQYHULOPHOLGLU
ND®°WEDQWODUODEHOLUOHQPHOLGLU
ZHEHUWH[SODVWVLOKRPRMHQELU
KDOHJHOHQHNDGDUL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUWH[SODVWVLOSDVODQPD]
oHOLNYH\DSODVWLNPDODLOH
\]H\HHéLWNDO°QO°NWD\D\°OPDO°G°U
8\JXODPDNDO°QO°®°HQLULGHVHQ
WDéODU°QDJ|UHD\DUODQPDO°G°U
ZHEHUWH[SODVWVLOVHUWOHéPHGHQ
\DS°éNDQEDQWODUGLNNDWOLFH
V|NOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün ZHEHUWH[SODVWVLO
ZHEHUSULP&
6D\ID1R
7NHWLP
NJP
POW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRYDGD
Renk:DGHW
8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDOD
SODVWLNPDODSRVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QD®]°Q°QDo°OPDPDV°
NR²XOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°®°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QD®]°
V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
141
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
plast sil
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
weber min 200
weber min 100
45NRGXQXDNÇOOÇWHOHIRQXQX]D
RNXWDUDNUQHDLWLODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ66
‡6X%XKDU°$NWDU°P+°]°9
‡6X$NWDU°P+°]°::
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.
TANIMI
Çimento esasl›, lif takviyeli, dekoratif
G°éFHSKHNDSODPDV°dLPHQWRHVDVO°
OLIWDNYL\HOLLQFHWHNVWUOGHNRUDWLI
G°éFHSKHNDSODPDV°
AVANTAJLARI
142
‡76
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R$
8\JXODPD$ODQÇ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGHYH
G°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD
PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U
‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQ
VXRUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH
VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'°éFHSKHOHU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.veya
ZHEHUWHF50X\JXODQP°é
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQP°é
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOW°QGD
HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH
YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.DU°éW°UPDVUHVLGDNLND
‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPPP
www.weber.com.tr
5()(5$1667$1'$57/$5,
.8//$1,0
dLPHQWRED]O°V°YDODU
<NVHNVXEXKDU°
JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH
\]H\OHULQQHIHVDOPDV°QD
RODQDNWDQ°U
/LIWDNYL\HOL\DS°V°
VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH
NDUé°GD\DQ°NO°G°UELQD\°
X]XQ\°OODUNRUXU
6X\DYHGRQPD\DNDUé°
GD\DQ°P°\NVHNWLU
6XJHoLULPVL]OLN|]HOOLæLQH
VDKLSWLU
<DQ°F°GHæLOGLU
'RæDOYHGHNRUDWLIELU
J|UQPHVDKLSWLU
.ROD\X\JXODQ°UG°éFHSKH
boyalar› ile boyanabilir.
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODU°QWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQV°LoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDP°IDUNO°O°æ°QGDQ
|WUGHæHUOHUGHæLéHELOLU
‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ
KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU\HQL
NDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU
‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQH\DS°ODFDNRODQ
X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK
HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ
D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ
E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU
DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ
ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI
RODUDNNXOODQ°ODELOLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD]
<]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ
NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH ER\DQPDO°G°U
‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ
|QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU
weber min 100
<h=(<+$=,5/,å,
8<*8/ $0$
‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP
ROPDO°G°U
NJ©O°NELUWRUEDZHEHUPLQ
©HRUWDODPDOW
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
ZHEHUPLQ©HOWWHPL]VX
LODYHHGLOPHOLGLU
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
bir el mikseri yard›m›yla
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
PDODYH\DGéNGHYLUOL
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
dakika dinlendirilmeli ve sonra
WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
SDVODQPD]oHOLNPDODLOH\]H\H
HéLWNDO°QO°NWD\D\°OPDO°
X\JXODPDNDO°QO°æ°HQLULGHVHQ
WDé°QDJ|UHD\DUODQPDO°G°U
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
NXOODQDUDN
<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
SODVWLNPDODLOHGHVHQ
YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPH
LéOHPLGDLPDZHEHUPLQ
ZHEHUPLQKHQ]°VODNNHQ
\DS°OPDO°G°U
‡7HNELUVLVWHPOH°V°\DQJ°QYHVHV
\DO°W°P°VDæODQDELOLU
d|]PVI
‡,V°\DO°W°PVLVWHPOHUL\]H\OHULQGHNL
GDOJDODQPDODUG]HOWLOHELOLU
d|]PVI
hUQ
7NHWLP
ZHEHUPLQ
NJP
ZHEHUPLQ
NJP
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD
3DOHWWHDGNJ
3DOHWgOoV;FP
5HQN%H\D]
8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala,
SODVWLNPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
143
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
weber min 200
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber min 430 C
0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.
TANIMI
6XLWLFL|]HOOLæLDUWW°U°OPÇéoLPHQWR
HVDVO°OLIWDNYL\HOLGHNRUDWLIG°é
FHSKHNDSODPDV°
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPD
VUHVLVRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇ
LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\HRUWDPÇ
IDUNOÇOÇæÇQGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
.8//$1,0
‡*LéDUHWOHPHVL
8\JXODPD$ODQÇ
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH
YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPDPDO]HPHVL
RODUDNNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
AVANTAJLARI
AVANTAJLARI
<NVHNVXEXKDU°
JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH
\]H\OHULQQHIHV
DOPDV°QDRODQDNWDQ°U
/LIWDNYL\HOL\DS°V°
VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH
NDUé°GD\DQ°NO°G°U
6X\DYHGRQPD\DNDUé°
GD\DQ°P°\NVHNWLU
<DQ°F°GHæLOGLU
'RæDOYHGHNRUDWLIELU
J|UQPHVDKLSWLU
.ROD\X\JXODQ°UG°é
FHSKHER\DODU°LOH
boyanabilir.
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHUEDNÇQÇ]*QFHO
¦ZHEHUo|]PUHKEHUL§
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD
HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH
YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡ .DU°éW°UPDVUHVLGDNLND
‡ +DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡ +D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡ 8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
144
www.weber.com.tr
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQVX
RUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH
VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U
‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ
KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU
\HQLNDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU
‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQH\DS°ODFDNRODQ
X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK
HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ
D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ
E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU
DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ
ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI
RODUDNNXOODQ°ODELOLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVX LOH
\°NDQPDO°G°U
‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD]
<]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ
NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH ER\DQPDO°G°U
‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ
|QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND
QHPOHQGLULOPHOLoRNV°FDNYH
U]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
NJ©O°NELUWRUED
ZHEHUPLQ&©ye ortalama
OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU
ZHEHUPLQ& mala veya
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL \DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
dakika dinlendirilmeli ve sonra
WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUPLQ&SDVODQPD]
oHOLNPDODLOH\]H\HHéLW
NDO°QO°NWD\D\°OPDO°X\JXODPD
NDO°QO°æ°HQLULGHVHQWDé°QDJ|UH
D\DUODQPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
7NHWLP
ZHEHUPLQ&
NJP
<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
SODVWLNPDODLOHGHVHQ
YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPHLéOHPL
daima ZHEHUPLQ&KHQ]
°VODNNHQ\DS°OPDO°G°U
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD
5HQN%H\D]
8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala,
SODVWLNPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
145
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
weber min 430 C
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber min deko
0LQHUDOG°éFHSKHNDSODPDV°
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLPL'LUHQFL.
TANIMI
Çimento esasl›, lif takviyeli, dekoratif
G°éFHSKHNDSODPDV°
‡76
8\JXODPD$ODQÇ
‡*LéDUHWOHPHVL
‡7P\DS°ODU°QG°éFHSKHOHULQGH
YHG°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQ°O°U
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
<NVHNVXEXKDU°
JHoLUJHQOLæLVD\HVLQGH
\]H\OHULQQHIHV
DOPDV°QDRODQDNWDQ°U
/LIWDNYL\HOL\DS°V°
VD\HVLQGHG°éHWNLOHUH
NDUé°GD\DQ°NO°G°U
6X\DYHGRQPD\DNDUé°
GD\DQ°P°\NVHNWLU
<DQ°F°GHæLOGLU
'RæDOYHGHNRUDWLIELU
J|UQPHVDKLSWLU
.ROD\X\JXODQ°UG°é
FHSKHER\DODU°LOH
boyanabilir.
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHUEDNÇQÇ]*QFHO
¦ZHEHUo|]PUHKEHUL§
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGD
HæLPOL\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡'LUHNWWXæODYHJD]EHWRQ]HULQH
YH]D\°IV°YDO°\]H\OHUGH X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡ .DU°éW°UPDVUHVLGDNLND
‡ +DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡ +D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡ 8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
www.weber.com.tr
5()(5$1667$1'$57/$5,
.8//$1,0
8\JXODPD<]H\OHUL
AVANTAJLARI
AVANTAJLARI
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPD
VUHVLVRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇ
LoLQJHoHUOLGLUèDQWL\HRUWDPÇ
IDUNOÇOÇæÇQGDQ|WUGHæHUOHU
GHæLéHELOLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡+DUoKD]°UODQ°UNHQWDYVL\HHGLOHQVX
RUDQ°NDU°éW°UPDYHGLQOHQGLUPH
VUHOHULQHPXWODNDX\XOPDO°G°U
‡'DKD|QFHGHQKD]°UODQP°éRODQ
KDILIVHUWOHéPLéPDO]HPHOHU
\HQLNDU°é°PDGDKLOHGLOPHPHOLGLU
‡'LUHNWJQHéDOW°QGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
]HULQH\DS°ODFDNRODQ
X\JXODPDODUGDNR\XUHQNOHUWHUFLK
HGLOPHPHOLGLU6HoLOHFHNUHQJLQ
D\G°QO°NUHIHUDQVGHæHUL©GHQ
E\NROPDO°G°U.R\XUHQNOHU
DQFDNFHSKHQLQ©XQGDQ
ID]ODV°Q°NDSODP°\RUVDGHNRUDWLI
RODUDNNXOODQ°ODELOLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVX LOH
\°NDQPDO°G°U
‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD]
<]H\NXUXGXNWDQVRQUDVLOLNRQ
NDWN°O°G°éFHSKHER\DV°LOH ER\DQPDO°G°U
‡%R\DX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ
|QFHHQD]JQEHNOHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND
QHPOHQGLULOPHOLoRNV°FDNYH
U]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
NJ©O°NELUWRUED
ZHEHUPLQGHNR©\HRUWDODPD
OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU
ZHEHUPLQGHNR mala veya
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL \DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
dakika dinlendirilmeli ve sonra
WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUPLQGHNRSDVODQPD]
oHOLNPDODLOH\]H\HHéLW
NDO°QO°NWD\D\°OPDO°X\JXODPD
NDO°QO°æ°HQLULGHVHQWDé°QDJ|UH
D\DUODQPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
7NHWLP
ZHEHUPLQGHNR
NJP
<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
SODVWLNPDODLOHGHVHQ
YHULOPHOLGLU'HVHQYHUPHLéOHPL
daima ZHEHUPLQGHNRKHQ]
°VODNNHQ\DS°OPDO°G°U
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDODUGD
5HQN%H\D]
8\JXODPD$OHWOHULÇelik mala,
SODVWLNPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
147
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
weber min deko
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6DIDNULOLNHVDVOÇVSHUHODVWLN\DUÇSDUODNGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
TANIMI
6DIDNULOLNHVDVOÇ\NVHN89GD\DQÇPOÇ
oDWODNN|SUOHPH|]HOOLæLQHVDKLS
LQFHWHNVWUOVSHUHODVWLN\DUÇ
SDUODNGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH
YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
AVANTAJLARI
<NVHN89GLUHQFL
VD\HVLQGHSDUODNOÇæÇQÇYH
UHQJLQLX]XQ\ÇOODUNRUXU
'ÇéFHSKHOHUGHPP
JHQLéOLæLQHNDGDUoDWODN
N|SUOHPH|]HOOLæLQH
VDKLSWLU
6SHUHODVWLN\DSÇVÇ\OD
ROXéDELOHFHNNÇOFDO
oDWODNODUDNDUéÇ
GD\DQÇNOÇGÇU
6X\DYHQHPHNDUéÇ
GD\DQÇPÇ\NVHNWLU
'éN&22GLI]\RQ
GLUHFLQHVDKLSWLU
.HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ
VD\HVLQGHX\JXODPD
NROD\OÇæÇVDæODU
'ÇéFHSKHOHUGHÇVÇ\DOÇWÇP
VLVWHPOHUL]HULQGH
X\JXODQDELOLU
148
www.weber.com.tr
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ
3UREOHPd|]PgQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-
180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU
‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX
JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ
VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH
GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD
\DSÇOPDPDOÇGÇU
‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\D
oRNVÇFDNJQOHUGHGLUHNWJQHé
DOWÇQGDoDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW
HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N
\]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH
D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
8<*8/$0$6,1,5,
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUWH[89IOH[VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUWH[89IOH[ ile
DVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[89IOH[X\JXODPDVÇQD
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50 ve ZHEHUWHFVDWHQ
X\JXODQPÇé\]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ
DVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQVRQUD
WP\]H\HWHNNDW
ZHEHUWH[89IOH[VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUWH[89IOH[ astar
RODUDNX\JXODQPDOÇYHHQD]
VDDWVRQUDZHEHUWH[89IOH[
X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
UYGUL AMA
5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD
NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQ
JHQLé\]H\OHUGHHN\HUL
ROPDPDVÇLoLQELQDHVWHWLæL
J|]|QQGHEXOXQGXUXODUDN
ELUHWDSWDELWLULOHELOHFHNDODQODU
VHoLOPHOLEDQWODQPDOÇYHDUD
YHUPHGHQVHULX\JXODPD
\DSÇOPDOÇGÇU
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[89IOH[KHQ]\Dé
LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ
DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU
8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR
PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU
'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ
UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD
\DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
)DUNOÇELUGHVHQLoLQSRVWHNLUXOR
GDNXOODQÇODELOLU
ZHEHUWH[89IOH[KRPRMHQ
ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
ZHEHUWH[89IOH[SRVWHNLUXOR ZHEHUWH[89IOH[VHUWOHéPHGHQ
\DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH
YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H
V|NOPHOLGLU
HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
ZHEHUWH[89IOH[
ZHEHUSULPVDWHQ
6D\ID1R
7NHWLP
¤OWP
(Astar kat dahil)
¤POW
(Tek kat için)
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWOW©OLNNRYDODUGD
5HQNDGHW
8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYHSRVWHNL
UXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
149
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
<h=(<+$=,5/,å,
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
WHOHIRQXQX]D
okutarakürüne
ürüneait
ait
okutarak
LODYHG|NPDQODUD
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
XODéDELOLUVLQL]
RLX sil
6LOLNRQNDWNÇOÇLQFHWHNVWUOGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇLQFH
WHNVWUOVLOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKH
NDSODPDVÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH
YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
AVANTAJLARI
.HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ
VD\HVLQGHX\JXODPD
NROD\OÇæÇVDæODU
çQFHWHNVWUO\DSÇVÇ
FHSKHQL]HéÇNOÇNNDWDU
6LOLNRQNDWNÇOÇIRUPO
VX\DNDUéÇGD\DQÇNOÇGÇU
0DQWRODPD]HULQHVRQ
NDWRODUDNX\JXODQDELOLU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ
3UREOHPd|]PgQHULOHUL E|OPQLQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
150
www.weber.com.tr
ZZZZHEHUFRPWU
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ 7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDNLoLQ
KHUELUFHSKHGHD\QÇè$5- 180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡ <DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX
JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ
VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH
GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD
\DSÇOPDPDOÇGÇU
‡ èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN
JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD
oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDWHGLOPHOL
VHULoDOÇéÇOPDOÇE\N\]H\OHU
EDQWODUODE|OPOHUHD\UÇOPDOÇYH\D
X\JXODPD\DSÇOPDPDOÇGÇU
‡ .HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHo
YHEHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡ 8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQWP
DOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH\ÇNDQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP&
LOHDVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[5/;VLOX\JXODPDVÇQD
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU
ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ
WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ
NXUXGXNWDQVRQUDPLQVDDW
VRQUDWP\]H\WHNNDW
ZHEHUSULP&VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ
ve ZHEHUWH[5/;VLO
X\JXODPDODUÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN
ZHEHUWH[5/;VLO¨LQUHQJLQH
X\JXQUHQNWHZHEHUSULP&
NXOODQÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
UYGUL AMA
5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD
NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQJHQLé
\]H\OHUGHHN\HULROPDPDVÇ
LoLQELQDHVWHWLæLJ|]|QQGH
EXOXQGXUXODUDNELUHWDSWD
ELWLULOHELOHFHNDODQODUVHoLOPHOL
EDQWODQPDOÇYHDUDYHUPHGHQ
VHULX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU
'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ
UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD
\DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU)DUNOÇELUGHVHQLoLQ
SRVWHNLUXORGDNXOODQÇODELOLU
ZHEHUWH[5/;VLOVHUWOHéPHGHQ
\DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH
V|NOPHOLGLU
ZHEHUWH[5/;VLOKRPRMHQ
ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[5/;VLOSRVWHNLUXOR
YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H
HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[5/;VLOKHQ]\Dé
LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ
DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU
8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR
PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU
‡dRNQHPOLYHYH\DoRN
VÇFDNKDYDODUGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUWH[5/;VLO
NJP
ZHEHUSULP&
POW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWNJ©OÇNNRYDGD
5HQNDGHW
8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYH
SRVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ
GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç
VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
151
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
RLX sil
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
GRN sil
6LOLNRQNDWNÇOÇJUHQOLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ
JUHQOLGÇéFHSKHNDSODPDVÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH
YHGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
]HULQGHVRQNDWNDSODPD PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
AVANTAJLARI
.HQGLQGHQUHQNOL\DSÇVÇ
VD\HVLQGHX\JXODPD
NROD\OÇæÇVDæODU
*UHQOLWHNVWU\DSÇVÇ
FHSKHQL]GHJ|UVHO
DQODPGDIDUN\DUDWÇU
6LOLNRQNDWNÇOÇIRUPO
VX\DNDUéÇGD\DQÇNOÇGÇU
0DQWRODPD]HULQHVRQ
NDWRODUDNX\JXODQDELOLU
%UWEHWRQZHEHUWHF5weber.
WHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP d|]PgQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
152
www.weber.com.tr
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-
180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU
‡<DæPXUPHYVLPLQGH\DæPXUOX
JQOHUGHYH\DX\JXODPDGDQ
VRQUD\DæPXU\DæPDVÇKDOLQGH
GÇéFHSKHNRUXQPDOÇYH\DX\JXODPD
\DSÇOPDPDOÇGÇU
‡èLGGHWOLU]JDUGDYH\DoRNVÇFDN
JQOHUGHGLUHNWJQHéDOWÇQGD
oDOÇéÇUNHQVXD\DUÇQDGLNNDW
HGLOPHOLVHULoDOÇéÇOPDOÇE\N
\]H\OHUEDQWODUODE|OPOHUH
D\UÇOPDOÇYH\DX\JXODPD \DSÇOPDPDOÇGÇU
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNLUHoYH
EHQ]HUL\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYHVDæODP
ROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP&
LOHDVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[*51VLO
X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé\]H\OHU
ZHEHUSULPVDWHQLOHLQFHOWLOPHGHQ
WHNNDWRODUDNDVWDUODQPDOÇ NXUXGXNWDQVRQUDPLQVDDW
VRQUDWP\]H\WHNNDW
ZHEHUSULP&VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP&
LOHDVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[*51VLOX\JXODPDODUÇQD
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN
ZHEHUWH[*51VLO¨LQUHQJLQH
X\JXQUHQNWHZHEHUSULP&
NXOODQÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
UYGUL AMA
5]JDUOÇYHVÇFDNKDYDODUGD
NXUXPDoDEXNRODFDæÇQGDQJHQLé
\]H\OHUGHHN\HULROPDPDVÇ
LoLQELQDHVWHWLæLJ|]|QQGH
EXOXQGXUXODUDNELUHWDSWD
ELWLULOHELOHFHNDODQODUVHoLOPHOL
EDQWODQPDOÇYHDUDYHUPHGHQVHUL
X\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[*51VLOKRPRMHQ
ELUNÇYDPDJHOLQFHNDGDUL\LFH
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[*51VLOSRVWHNLUXOR
YH\DPHUFDQUXORLOHWP\]H\H
HéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[*51VLOKHQ]\Dé
LNHQPHUFDQUXORLOH\XNDUÇGDQ
DéDæÇ\DGHVHQYHULOPHOLGLU
8\JXODPDGDQ|QFHPHUFDQUXOR
PDO]HPHLOHGR\XUXOPDOÇGÇU
'HVHQLQER]XOPDPDVÇLoLQ
UXORQXQID]ODGROXROPDPDVÇQD
\DGDNXUXPDPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
)DUNOÇELUGHVHQLoLQSRVWHNLUXOR
GDNXOODQÇODELOLU
ZHEHUWH[*51VLOVHUWOHéPHGHQ
\DSÇéNDQEDQWODUGLNNDWOLFH
V|NOPHOLGLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUWH[*51VLO
NJP
ZHEHUSULP&
POW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWNJ©OÇNNRYDGD
5HQNDGHW
8\JXODPD$OHWOHUL0HUFDQYH
SRVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQ
RUWDPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQ
DoÇOPDPDVÇNRéXOX\ODUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU
.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFD
NDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
153
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
GRN sil
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]DRNXWDUDN
UQHDLWLODYHG|NPDQ
YHYH\DX\JXODPD
ILOPLQHXODéDELOLUVLQL]
AKRÞL
SÞL
45NRGXQXDNÇOOÇWHOHIRQXQX]D
RNXWDUDNUQHDLWLODYH
G|NPDQODUDXODéDELOLUVLQL]
'ÇéFHSKHER\DVÇ
6LOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKHER\DVÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
3(5)250$16
ZHEHUWH[$.5ç/LoLQ
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVRQNDWPDW
GÇéFHSKHER\DVÇ
ZHEHUWH[6ç/LoLQ
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ
VRQNDWPDWGÇéFHSKHER\DVÇ
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
KULLANIM
8]XQ\ÇOODUJ]HOOLæLQL
NRUX\DQNDOÇFÇUHQNOHUH
VDKLSWLU
<NVHNVXEXKDUÇ
JHoLUJHQOLæLQHVDKLSWLU
<NVHN|UWFONYH
DGHUDQVDVDKLSWLU
6XLWLFL|]HOOLæLLOH
GÇéHWNHQOHUHNDUéÇ
GD\DQÇNOÇGÇU
‡3DUODNOÇN*
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
8\JXODPD$ODQÇ
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHER\D
RODUDNNXOODQÇOÇU
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
8\JXODPD<]H\OHUL
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
‡'ÇéFHSKHOHU
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
$9$17$-/$5,
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P
gQHULOHULE|OPQLQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
‡&2*HoLUJHQOLæL&
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
ZHEHUWH[$.5ç/' ZHEHUWH[6ç/6
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-
180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
‡.HVLQOLNOHNLUHoYHEHQ]HUL\DEDQFÇ
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
154
ZZZZHEHUFRPWU
SÞL
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VXRUDQÇQGD
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP& ile
DVWDUODQPDOÇYH
ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/
X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé
\]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ ile
LQFHOWLOPHGHQWHNNDWRODUDN
DVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQVRQUD
PLQVDDWVRQUDWP\]H\
WHNNDWZHEHUSULP&VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ
ve ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/
X\JXODPDODUÇQDHQD]VDDW
VRQUDJHoLOPHOLGLU
)ÇUoDYHUXORLOHX\JXODPDGD
ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQ
ZHEHUWH[$.5ç/VX
ZHEHUWH[6ç/VXRUDQÇQGD LQFHOWLOPLéZHEHUWH[$.5ç/
ZHEHUWH[6ç/KRPRMHQ
KDOHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\YH
RUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU
GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN
ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU
ZHEHUWH[$.5ç/
ZHEHUWH[6ç/SRVWHNLUXORYH\D
IÇUoDLOHWP\]H\HNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU
‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN
ZHEHUWH[$.5ç/
ZHEHUWH[6ç/¨LQUHQJLQHX\JXQ
UHQNWHZHEHUSULP&
NXOODQÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUWH[$.5ç/ZHEHUWH[6ç/
POW
çNLNDWLoLQ
ZHEHUSULP&
POW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD
5HQNDGHW
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
ZZZZHEHUFRPWU
155
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
AKRÞL
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
WHOHIRQXQX]D
okutarakürüne
ürüneaitait
okutarak
LODYHG|NPDQODUD
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
XODéDELOLUVLQL]
MULTICOLOR
6LOLNRQNDWNÇOÇGÇéFHSKHER\DVÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
.XUXPDVUHVLVDDWDUDVÇ
3(5)250$16
‡3DUODNOÇN*
‡.XUX)LOP.DOÇQOÇæÇ(
‡7DQH%\NOæ6
‡6X%XKDUÇ$NWDUÇP+Ç]Ç9
‡6X$NWDUÇP+Ç]Ç:
‡dDWODNgUWPHg]HOOLæL$
‡&2*HoLUJHQOLæL&
‡.I*HOLéLP'LUHQFL.
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ
VRQNDWPDWGÇéFHSKHER\DVÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQ
‡7P\DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGHER\D
RODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
AVANTAJLARI
dRNVD\ÇGDUHQN
VHoHQHæLLOHFHSKHQL]H
J]HOOLNNDWDU
<NVHNVXEXKDUÇ
JHoLUJHQOLæLQHVDKLSWLU
6XLWLFL|]HOOLæLLOH
GÇéHWNHQOHUHNDUéÇ
GD\DQÇNOÇGÇU
156
www.weber.com.tr
ZZZZHEHUFRPWU
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P
gQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡<DWD\YHGHUHFHQLQDOWÇQGDHæLPOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
%XGHæHUOHUODERUDWXYDUGHQH\OHUL
VRQXFXHOGHHGLOPLéROXSELWPLé
X\JXODPDODUÇQWDPNXUXPDVUHVL
VRQXQGDNLSHUIRUPDQVÇLoLQJHoHUOLGLU
èDQWL\HRUWDPÇIDUNOÇOÇæÇQGDQ|WU
GHæHUOHUGHæLéHELOLU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*çéDUHWOHPHVL
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R6
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡7RQDOLWHIDUNODUÇQGDQNRUXQPDN
LoLQKHUELUFHSKHGHD\QÇè$5-
180$5$/,YHh5(7ç07$5ç+/ç
UQOHULQNXOODQÇOPDVÇQD GLNNDWHGLOPHOLGLU
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
‡.HVLQOLNOHNLUHoYHEHQ]HUL\DEDQFÇ
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU
‡<]H\OHUWHNNDW
ZHEHUSULP&VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ
ve ZHEHUWH[08/7,&2/25
X\JXODPDVÇQDHQD]VDDWVRQUD
JHoLOPHOLGLU
UYGUL AMA
‡ZHEHUWHF50X\JXODQPÇé
\]H\OHUZHEHUSULPVDWHQ
LOHLQFHOWLOPHGHQWHNNDW RODUDNDVWDUODQPDOÇNXUXGXNWDQ
VRQUDPLQVDDWVRQUDWP\]H\
WHNNDWZHEHUSULP&
VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULP&LOHDVWDUODQPDOÇ
ve ZHEHUWH[08/7,&2/25
X\JXODPDODUÇQDHQD]
VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡'DKDL\LVRQXoLoLQX\JXODQDFDN
ZHEHUWH[08/7,&2/25¨ÇQ
UHQJLQHX\JXQUHQNWH
ZHEHUSULP&NXOODQÇOPDOÇGÇU
)ÇUoDYHUXORLOHX\JXODPDGD
ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQ
ZHEHUWH[08/7,&2/25
VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUWH[08/7,&2/25
KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU
L\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWH[08/7,&2/25
SRVWHNLUXORYH\DIÇUoDLOH
WP\]H\HNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU
.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
POW
çNLNDWLoLQ
ZHEHUSULP&
POW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUWH[08/7,&2/25
ZHEHUSULPVDWHQ
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD
5HQNDGHW
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
ZZZZHEHUFRPWU
www.weber.com.tr
157
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
MULTICOLOR
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
prim C 100
45NRGXQXDNÇOOÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
WHOHIRQXQX]D
okutarakürüne
ürüneaitait
okutarak
LODYHG|NPDQODUD
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
XODéDELOLUVLQL]
'ÇéFHSKHNDSODPDVÇYHER\DODUÇLoLQDVWDU
8<*8/$0$6,1,5,
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW
8<*8/$0$è$57/$5,
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇGROJXOXGÇé
FHSKHDVWDUÇ
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡<DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH|]HOOLNOH
HPLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGH
ER\DODUÇQYHGÇéFHSKH
NDSODPDODUÇQÇQDOWÇQDDGHUDQVÇ
DUWÇUPDNVRQNDWER\DYHNDSODPD
WNHWLPLQLD]DOWPDNDPDFÇ\ODDVWDU
RODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
AVANTAJLARI
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHP
d|]PgQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/ $0$
‡ZHEHUSULP& ZHEHUSULP&VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOHUHNKRPRMHQ
ELUKDOHJHOLQFH\HNDGDUL\LFH
NDUÇéWÇUÇOÇSSRVWHNLUXORYH\D
IÇUoDLOHWHNNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU
‡%R\DYH\DNDSODPD
X\JXODPDVÇQD ZHEHUSULP&
X\JXODPDVÇQGDQHQD]
VDDWVRQUDEDéODQPDOÇGÇU
1RWçQFHOWLOPLé ZHEHUSULP&DUDOÇNODUOD
NDUÇéWÇUÇODUDNKRPRMHQKDOGH
WXWXOPDOÇo|NPHPHVLQHGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡%HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\
YHRUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU
GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN
ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU
$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD
5HQNDGHW
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUSULP&
POW
7HNNDWLoLQ
158
www.weber.com.tr
ZZZZHEHUFRPWU
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
IÇUoD
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ
GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç
VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
(VNLYHWR]X\DQ\]H\OHULoLQGÇéFHSKHDVWDUÇ
TANIMI
3OLROLWHŠUHoLQHHVDVOÇéHIIDI
NXOODQÇPDKD]ÇUGÇéFHSKHDVWDUÇ
UYGUL AMA
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡<DSÇODUÇQGÇéFHSKHOHULQGH |]HOOLNOHHVNLYHWR]X\DQ\]H\OHUGH
WR]XPD\ÇHQJHOOHPHNYHDGHUDQVÇ
DUWÇUPDNDPDFÇ\ODDVWDURODUDN
NXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'ÇéFHSKHOHU
dLPHQWRED]OÇVÇYDODU
%UWEHWRQZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5.YH\DZHEHUWHF50
X\JXODQPÇé
*D]EHWRQZHEHUWHF*%
X\JXODQPÇé
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
.XUXPDVUHVL0LQLPXPVDDW
‡(VNL\]H\OHULoLQ3UREOHPd|]P
gQHULOHULE|OPQ
LQFHOH\HELOLUVLQL]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡.HVLQOLNOHDWHéOH\DNODéÇOPDPDOÇGÇU
8<*8/ $0$
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDWPDOHWOHU
NXUXPDGDQWLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæǃ&LOHƒ&DUDVÇ
‡ZHEHUSULPH[WUDLQFHOWLOPHGHQ
KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDUÇéWÇUÇOÇSSRVWHNLUXORYH\D
IÇUoDLOHWHNNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU
‡6HoLOHQWUGHNLVRQNDWER\D
YH\DNDSODPD|QFHVLX\JXQ
WUGHNLDVWDUX\JXODPDVÇQD
ZHEHUSULPH[WUD
X\JXODPDVÇQGDQHQD]
VDDWVRQUDEDéODQPDOÇGÇU
‡%HOLUWLOHQVUHOHUƒ&\]H\YH
RUWDPVÇFDNOÇæÇQGDJHoHUOLGLU
GéNÇVÇGDVUHX]DU\NVHN
ÇVÇGDVUHNÇVDOÇU
$PEDODM1HWOW©OLNNRYDGD
5HQNèHIIDI
hUQ
6D\ID1R
7NHWLP
ZHEHUSULPH[WUD
POW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
IÇUoD
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODUÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇ
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\ÇOGÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ
GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç
VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
159
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
prim extra
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL
ZHEHUWH[5/;6ç/PHUFDQ
ZHEHUWH[SODVWAquabalance
ZHEHUWH[5/;6ç/SRVWHNL
ZHEHUWH[89IOH[
160
ZZZZHEHUFRPWU
ZHEHUWH[*516ç/
'Çé&HSKH8\JXODPDODUÇ
'Çé&HSKH7HNVWU6HoHQHNOHUL
ZHEHUPLQZHEHUPLQGHNR
ZHEHUPLQ&
ZHEHUPLQ
ZHEHUPLQ
ZZZZHEHUFRPWU
161
162
www.weber.com.tr
',è&(3+(
ISI YALITIM
UYGULAMALARI
Problem / Çözüm
sf. 164
Ürün Bilgileri
sf. 176
www.weber.com.tr
163
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
Tek bir sistemle
ÇVÇ\DQJÇQYH
VHV\DOÇWÇPÇ
QDVÇOVDæODQÇU"
<DSÇODUÇQWLSLQHYHNXOODQÇPDPDFÇQDJ|UHÇVÇ\DOÇWÇPÇNDGDU\DQJÇQYHVHV
\DOÇWÇPÇGD|QHPWDéÇUg]HOOLNOH
<NVHN\DSÇODURWHOOHUYHWRSOX
NRQXWODU
2NXOODUYH\XUWODU
+DVWDQHYHKX]XUHYOHUL
%XJLEL\DSÇODUGDZHEHUPDQWRODPDGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPLGDKLOLQGHNL
WDé\QOHYKDODUÇX\JXOD\DUDNÇVÇ\DQJÇQVHV\DOÇWÇPÇVDæODPDNPPNQGU
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLQGH
NXOODQÇODQ\DOÇWÇPOHYKDVÇ
¦ZHEHUWKHUPWDé\Q§$VÇQÇIÇ
\DQPD]PDO]HPHROPDVÇQHGHQL\OH
WDPELU\DQJÇQJYHQOLæLVDæODU
164
www.weber.com.tr
7Dé\QOHYKDODUDoÇNJ|]HQHNOL
YHHO\DIOÇ\DSÇ\DVDKLSROPDODUÇ
QHGHQL\OHD\QÇ]DPDQGDVHV\DOÇWÇPÇ
GDVDæOD\DUDNNRQIRUOXPHNDQODU
\DUDWÇUODU
WHUUDWKHUPPDQWRVLVWHPLQGHVRQNDW
NDSODPDPDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇODQ
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
ZHEHUPLQ&oLPHQWRHVDVOÇ
PDO]HPHOHUGLUYH\DQPD]OÇNQLWHOLæL
WDéÇUODU%|\OHFH\DOÇWÇPJYHQOL
RODUDNVDæODQÇU
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
ZHEHUWKHUP$
ZHEHUWKHUP%
ZHEHUWKHUP%NDOÇQ
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
ZHEHUPLQ&
sf. 176
sf. 178
sf. 180
sf. 182
sf. 142
sf. 144
UYGULAMA
6XEDVPDQSURILOOHULLSLQGHYH
WHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDW
HGLOHUHNFPDUDOÇNODVDELWOHQLU
ZHEHUWKHUPJUXEX\DSÇéWÇUPD
KDUFÇ\DOÇWÇPOHYKDVÇQÇoHYUHOH\HFHN
éHNLOGHYHRUWDGDNDODQE|OPH
QRNWDVDORODUDNX\JXODQÇU
0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN
G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL
PDOD\|QWHPLGHNXOODQÇODELOLU
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDéDæÇGDQ
\XNDUÇ\DGRæUXéDéÇUWPDOÇRODUDN
G|éHQLUYH\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQ
VRQUDGEHOOHUSDQRQXQRUWDVÇQD
YHWPHN\HUOHULQHJHOHFHN
éHNLOGH\HUOHéWLULOLU
3HQFHUHNDSÇYHGXYDU
\]H\OHULQLQROGXæXN|éHOHUGH
|]HON|éHSURILOOHULNXOODQÇOPDOÇGÇU
ZHEHUWKHUPJUXEX\]H\VÇYDVÇ
\DUGÇPÇ\OD\]H\HX\JXODQÇU
+HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ
]HULQHGRQDWÇILOHVLJHULOHUHNYH
NDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLUVDDW
VRQUDNDWVÇYDX\JXODPDVÇQD
JHoLOPHOLGLU
6
6ÇYDNDWÇNXUXGXNWDQVRQUD
\]H\HZHEHUPLQZHEHU
PLQZHEHUPLQ&VRQ
NDWNDSODPDPDO]HPHVLRODUDN
X\JXODQÇUYHDNULOLNGÇéFHSKH
ER\DVÇLOHER\DQÇU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLGÇéFHSKH
ÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULLOHLOJLOLGHWD\OÇ
WHNQLNELOJLLoLQEDNÇQÇ]VD\ID
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
165
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKHÇVÇ
\DOÇWÇPVLVWHPL
X\JXODPDODUÇQGD
NULWLNQRNWDODUGD
QHJLEL|]HO
|QOHPOHU
DOÇQPDOÇGÇU"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULIDUNOÇPDO]HPHOHUGHQLPDOHGLOPLéELUoRNGHæLéLN
HOHPDQÇQELUDUD\DJHWLULOPHVLLOHROXéDQNRPSR]LW\DSÇODUGÇU%XEDNÇPGDQ
X\JXODPDODUÇHVQDVÇQGDJHOHQHNVHOGÇéFHSKHUQOHULQHNÇ\DVODIDUNOÇ|QOHPOHU
DOÇQPDVÇLFDEHGHU
',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5ç1'(.gè(/(51$6,/2/8è7858/85"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPX\JXODPDODUÇQGD
N|éHOHUoDWODPDULVNLHQoRND\QÇ
]DPDQGDPHNDQLN]RUODPDODUDHQ
ID]ODPDUX]NDODQE|OJHOHUGLU
166
www.weber.com.tr
%XVHEHSWHQ|WUN|éH
QRNWDODUÇQGDPXWODNDN|éHSURILOOHUL
NXOODQÇOPDOÇGÇU
$OPLQ\XPN|éHSURILOOHULN|éHOHUH
\]H\VÇYDVÇLOH\HUOHéWLULOLUYH]HULQH
GRQDWÇILOHVLHQD]FPG|QHFHN
éHNLOGHX\JXODQÇU7P\]H\H
X\JXODQDQGRQDWÇILOHVLLVHHQD]
FPEXX\JXODPDQÇQ]HULQH
ELQGLULOLU
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
.|éH3URILOL
'LODWDV\RQ3URILOL
)XJD3URILOL
',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5ç1'('ç/$7$6<21'(5=/(5ç1$6,/.258185"
‡<DSÇGDNLPHYFXWGLODWDV\RQ
GHU]OHULGÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇP
VLVWHPLQGHGHNRUXQPDOÇNHVLQOLNOH
VÇYDYH\DSÇéWÇUÇFÇJLELPDO]HPHOHULOH
NDSDWÇOPDPDOÇGÇU
‡%XWLSERéOXNODUPXWODNDX\JXQ
GLODWDV\RQSURILOOHULLOHJHoLOPHOLGLU
‡'LODWDV\RQGHU]LQLQLNL\DQÇQDLQFH
ELUNDW\]H\VÇYDVÇX\JXODQÇUSURILO
\HUOHéWLULOLU
‡3URILOLQHN\HUOHULYHGRQDWÇILOHVLQLQ
FPVWVWHELQPHVLQH|]HQ
J|VWHULOPHOLGLU
',è&(3+(,6,<$/,7,06ç67(0/(5çh=(5ç1'()8*$%2è/8./$5,1$6,/2/8è7858/85"
‡'ÇéFHSKH]HULQGHHVWHWLNELU
J|UQWHOGHHGLOPHVLLoLQIXJD
ERéOXNODUÇEÇUDNÇOPDNLVWHQHELOLU
$QFDNEXERéOXNODUROXéWXUXOXUNHQ
GRæUXGHWD\oDOÇéPDVÇ\DSÇOPD]
LVHKHPLVWHQPH\HQÇVÇN|SUOHUL
ROXéDFDNKHPGH\]H\GHoDWODNODUÇQ
ROXéPDVÇULVNLGRæDFDNWÇU
‡%XVHEHSWHQ|WUIXJDERéOXNODUÇ
EÇUDNÇOÇUNHQPXWODNDIXJDSURILOOHUL
NXOODQÇOPDOÇGÇU
'ç..$7
‡3URILOOHUOHLOJLOLGHWD\OÇELOJLLoLQ
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLNDWDORæXQD
EDNÇQÇ]
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
‡,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇDUDODUÇQGD
DU]XHGLOHQNDGDUERéOXNEÇUDNÇODUDN
G|éHQLU$UDGDNDODQE|OPHÇVÇ
\DOÇWÇPÇQÇQVUHNOLOLæLQLVDæODPDN
LoLQÇVÇ\DOÇWÇPEDQGÇX\JXODQÇU
%DQGÇQ]HULQHLVHX\JXQER\GDNL
IXJDSURILOL\]H\VÇYDVÇ\DUGÇPÇ
LOH\HUOHéWLULOLU<]H\GHNLGRQDWÇ
ILOHVLSURILONHQDUODUÇQÇQ]HUOHULQH
ELQGLULOLUYH]HULVÇYDQÇU$U]X
HGLOGLæLWDNGLUGHIXJDSURILOOHULQLQ
]HUOHULER\DQDELOLU
www.weber.com.tr
167
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKHÇVÇ
\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
\]H\OHULQGHNL
GDOJDODQPDODU
QDVÇOJLGHULOLU"
'ÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHULQGH]DPDQ]DPDQHVWHWLNROPD\DQ\]H\
GDOJDODQPDODUÇROXéDELOLU%XGXUXP
'XYDUÇQLSLQGHYHWHUD]LVLQGH
ROPDPDVÇQGDQ
<DGDÇVÇ\DOÇWÇPSODNDODUÇQÇQYH\D
VÇYDVÇQÇQX\JXODPDVÇQGDNLLéoLOLN
KDWDODUÇQGDQND\QDNODQDELOLU
0HYFXWGDOJDOÇVÇYD]HULQH\DSÇODFDN
UXOROXNDSODPDX\JXODPDVÇKDWDODUÇ
NDSDWPDGD\HWHUVL]NDOÇU
%XWULéoLOLNKDWDODUÇQGDQND\QDNODQDQHVWHWLNROPD\DQJ|UQWOHUDQFDN
PDODLOHX\JXODQDQGÇéFHSKHNDSODPDODUÇLOHJLGHULOHELOLU
168
www.weber.com.tr
ZHEHUPLQ
sf. 142
ZHEHUPLQ
sf. 142
ZHEHUPLQ&
sf. 144
ZHEHUPLQGHNR
sf. 146
ZHEHUWH[SODVWAquabalancesf. 138
ZHEHUWH[SODVW6ç/
sf. 140
ZHEHUWH[6ç/
sf. 154
ZHEHUWH[$.5ç/
sf. 154
ZHEHUWH[08/7ç&2/25
sf. 156
ZHEHU
GÇéFHSKH
NDSODPDODUÇ
8<*8/$0$
ZHEHUWH[SODVWAquabalanceZHEHUWH[SODVW6ç/X\JXODQDFDNLVH
7P\]H\UXORLOH
ZHEHUSULP&LOHWHNNDW
RODUDNDVWDUODQPDOÇGÇU
$VWDUX\JXODPDVÇQGDQPLQ
VDDWVRQUDZHEHUWH[SODVW
AquabalanceZHEHUWH[SODVW
6ç/SDVODQPD]oHOLNYH\DSODVWLN
PDODLOH\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD
\D\ÇOPDOÇGÇU
<]H\HSODVWLNYH\DSDVODQPD]
oHOLNPDOD\DUGÇPÇ\ODGDLUHVHO
KDUHNHWOHUOHGHVHQYHULOPHOLGLU
ZHEHUPLQZHEHUPLQZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ&X\JXODQDFDNLVH
NJ©OÇNZHEHUPLQZHEHU
PLQZHEHUPLQGHNR
ZHEHUPLQ&¨\H|QHULOGLæL
RUDQGDWHPL]VXLODYHHGLOHUHN
PDODYH\DGéNGHYLUOLHOPLNVHUL
\DUGÇPÇLOHKRPRMHQNÇYDPD
JHOHQHNDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
ZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ
&SDVODQPD]oHOLNPDODLOH
\]H\HHéLWNDOÇQOÇNWD\D\ÇOPDOÇGÇU
<]H\HGDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
SODVWLNPDODLOHZHEHUPLQ
ZHEHUPLQZHEHUPLQGHNR
ZHEHUPLQ&KHQ]ÇVODNNHQ
GHVHQYHULOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ZHEHUPLQZHEHUPLQ
ZHEHUPLQGHNRZHEHUPLQ&
NXUXGXNWDQVRQUDPLQJQ\]H\
DU]XHGLOHQUHQNWHZHEHUWH[6ç/
ZHEHUWH[$.5ç/
ZHEHUWH[08/7,&2/25GÇé
FHSKHER\DVÇLOHLNLNDWKDOLQGH
ER\DQPDOÇGÇU%R\DX\JXODPDVÇQGDQ
HQD]VDDW|QFHDVWDU
X\JXODPDVÇQÇQ\DSÇOPÇéROPDVÇ
JHUHNPHNWHGLU
www.weber.com.tr
169
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
6HUDPLN8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
PROBLEM
'ÇéFHSKH
GHNRUDWLI
SURILOOHULQDVÇO
X\JXODQPDOÇGÇU"
0DQWRODPDX\JXODPDVÇ|QFHVLQGHFHSKHGHEXOXQDQSURILOOHUYHGLæHUGHNRUDWLI
HOHPDQODUV|NOU8\JXODPDWDPDPODQGÇNWDQVRQUDFHSKH\HHVNLJ|UQWVQ
ND]DQGÇUPDN\DGDIDUNOÇHVWHWLNXQVXUODUNDWPDNLVWHQHELOLUh]HULNDSOÇSROLVWLUHQ
KDILISURILOHUEXLéLoLQX\JXQYHHNRQRPLNo|]POHUGLU
8<*8/$0$
1
3URILOOHULQ\DSÇéWÇUÇODFDæÇQRNWDODU
SURMH\HJ|UHFHSKH]HULQGH
LéDUHWOHQLU
170
www.weber.com.tr
2
3URILOOHUWHVWHUHLOHNHVLOHUHNYH
]ÇPSDUDLOHG]HOWLOHUHNKD]ÇUODQÇU
%\N|OoGHNLSURILOOHULQNHVLPL
LoLQHOHNWULNOLNHVLPPDNLQDVÇ
NXOODQÇODELOLU
3
.HVLOLS]ÇPSDUDODQDUDN
X\JXODPD\DKD]ÇUKDOHJHWLULOHQ
SURILOOHULQDUNDVÇQDDæÇUOÇNoD
oLPHQWRLODYHHGLOHUHN
KD]ÇUODQDQZHEHUWKHUPIOH[
PPGHULQOLæHVDKLS
WDUDNLOHoHNLOLU
ZHEHUWKHUPIOH[
ZHEHU38$
ZHEHUWKHUPIOH[
ZHEHU38$
4
$UNDVÇQDKDUooHNLOPLéRODQ
SURILOOHUND\PDROPDGÇæÇQGDQ
HPLQROXQXQFD\DNDGDU\]H\H
EDVWÇUÇODUDN\DSÇéWÇUÇOÇU%LUELULQL
WDNLSHGHQSURILOER\ODUÇDUDVÇQGD
JHQOHéPHKHVDEDNDWÇODUDN
PPGHU]EÇUDNÇOPDOÇGÇU
5
3URILOOHULQNHQDUODUÇQGDQYH
GHU]ERéOXNODUÇQGDQWDéDQKDUo
HVWHWLNJ|UQPER]PDPDNLoLQ
NXUXPDGDQWHPL]OHQPHOLGLU
7
ZHEHU38$NXUXGXNWDQVRQUD
GHU]E|OJHOHUL]ÇPSDUDODQDUDN
G]JQKDOHJHWLULOLU
8
3URILOOHU:HEHUGÇéFHSKHER\DODUÇ
LOHLVWHQLOHQUHQNWHER\DQDUDNVRQ
J|UQWVQHNDYXéWXUXOXU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
6
sf. 188
sf. 306
3URILOOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇLéOHPL
ELWWLNWHQVRQUDGHU]ERéOXNODUÇ
SROLUHWDQHVDVOÇGHU]GROJX
PDVWLæLZHEHU38$ ile
GROGXUXOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
171
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
ÇÖZÜM
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
Mantolama neden gereklidir?
<DSÇODUGDÇVÇ\DOÇWÇPÇQÇVDæODPDNDPDFÇLOHGXYDUODUÇQVDQGYLoGXYDU\|QWHPLLOH|UOPHVL
ÇVÇ\DOÇWÇP|]HOOLæLJHOLéPLéGXYDU|UPHHOHPDQODUÇNXOODQÇOPDVÇLoHULGHQ\DOÇWÇP\DSÇOPDVÇ
YH\DEXQODUDEHQ]HUGLæHU\|QWHPOHUÇVÇN|SUOHULQLQROXéPDVÇQÇHQJHOOH\HPH]OHU
çoHULGHQ\DOÇWÇP
'ÇéDUÇGDQ\DOÇWÇP
'LæHU\DQGDQPDQWRODPDFHSKHGHGXYDUHOHPDQODUÇQÇQROXéWXUGXæXDODQODUÇNDSODUNHQ
D\QÇ]DPDQGDNRORQYHNLULéOHUJLELWDéÇ\ÇFÇVLVWHPHDLW\]H\OHULGHNDSODUYH\DOÇWÇPÇQ
NHVLQWLVL]RODUDN\DSÇODELOPHVLQHRODQDNWDQÇU%XVD\HGHÇVÇN|SUOHULQLQROXéPDVÇQÇQ|QQH
JHoLOLUYHGDKDD]HQHUMLVDUIL\DWÇLOHLVWHQLOHQNRQIRUéDUWODUÇVDæODQÇU
$\UÇFDPDQWRODPDVLVWHPOHULÇVÇIDUNOÇOÇNODUÇQGDQGROD\ÇROXéDQJHQOHéPHYHE]éPH
JHULOPHOHULQLWROHUHHGHUHNFHSKHGHYHGXYDUNHVLWLQGHoDWODNODUROXéPDVÇQÇHQJHOOHU
'ÇéGXYDUYHLoGXYDUDUDVÇQGDNLVÇFDNOÇNIDUNÇQÇDVJDULG]H\HLQGLUHUHNGXYDUNHVLWLLoLQGH
\RæXéPDROXéPDVÇQÇQ|QQHJHoHUYHEHWRQDUPHLoLQGHNLGRQDWÇQÇQNRUR]\RQDPDUX]
NDOPDVÇHQJHOOHU'DKDJYHQOLYHX]XQ|PUO\DSÇODUROXéWXUXU
7PEXHWNHQOHUGHQGROD\ÇPDQWRODPDELQDODULoLQROGXNoDJHUHNOLELUVLVWHPGLU
172
www.weber.com.tr
‡(NRQRPLNELUo|]PGU
,VÇWPDYHVRæXWPDJLGHUOHULQGH©D
YDUDQWDVDUUXIVDæOD\DUDNNHQGLQH\DSÇODQ
\DWÇUÇPÇJHUL|GHU
,VÇ\DOÇWÇP
OHYKDVÇ
‡8]XQ|PUOELUo|]PGU
'RQDWÇILOHVL
&HSKH\L\ÇSUDWÇFÇGÇéHWNHQOHUGHQNRUXUYH
X]XQ\ÇOODURQDUÇPJHUHNWLUPH]
<]H\VÇYDVÇ
‡*YHQOLELUo|]PGU
'ÇéFHSKH
NDSODPD
PDO]HPHVL
'XYDULoLQGHNL\RæXéPD\ÇHQJHOOH\HUHN
WDéÇ\ÇFÇVLVWHPOHULQ]DUDUJ|UPHVLQLHQJHOOHU
<]H\VÇYDVÇ
'EHO
<DSÇéWÇUPDKDUFÇ
‡'HNRUDWLIELUo|]PGU
'HæLéLNUHQNYHWHNVWUGHVRQNDWNDSODPDVHoHQHNOHULQHVDKLSWLU
‡(NVLNVL]ELUo|]PGU
%Q\HVLQGHIDUNOÇGHWD\ODULoLQX\JXQUQOHUEDUÇQGÇUÇUYHEXUQOHULQELUELUOHULLOHPNHPPHO
ELUX\XPLoLQGHoDOÇéPDVÇVDæODQDFDNéHNLOGHWDVDUODQPÇéWÇU
‡6DæOÇNOÇYHoHYUHFLELUo|]PGU
<DSÇODUGDÇVÇWPDVRæXWPDDPDoOÇHQHUMLLKWL\DFÇQÇPLQLPXPLQGLUHUHNNDUERQVDOÇQÇPÇQÇQ
D]DOPDVÇQD\DUGÇPFÇROXU
www.weber.com.tr
173
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber mantolama sistemi
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber mantolama sistemi
GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQG|éHQPHVL
1
çSLQGHYHWHUD]LVLQGHROPDVÇQDGLNNDWHGLOHUHNVXEDVPDQ
SURILOL\]H\HVDELWOHQLU(Resim 1)
4
/HYKDODUDUDVÇQGDPPNQROGXæXQFDERéOXN
EÇUDNÇOPDPDOÇGÇUçQFHERéOXNODUÇVÇ\DOÇWÇPEDQGÇYH\D
N|SNNXOODQÇODUDNGROGXUXOPDOÇPP©GHQGDKD
E\NDUDOÇNODUPXWODNDD\QÇWLSÇVÇ\DOÇWÇPPDO]HPHVL
NXOODQÇODUDNNDSDWÇOPDOÇGÇU,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQ
DUDODUÇQD\DSÇéWÇUPDKDUFÇGROPDPDVÇQD|]HOOLNOH
GLNNDWHGLOPHOLGLU(Resim 4)
2
5
èDéÇUWPDLoLQNHQDUODUGDVDGHFHEWQYH\DUÇPOHYKDODU
NXOODQÇOPDOÇNHQDUODUGDD\DUODPD\DSÇOPDPDOÇYH
HNOHYKDODUNHVLQOLNOHNXOODQÇOPDPDOÇGÇU<]H\GÇéÇQD
oÇNDQOHYKDODUÇQNHQDUODUÇ\DSÇéWÇUÇFÇNXUXGXNWDQVRQUD
G]HOWLOPHOLGLU(Resim 5)
6XEDVPDQSURILOOHULN|éHOHUGHDoÇOÇéHNLOGHNHVLOLU
(Resim 2)
3
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇGXYDUÇQDOWNÇVPÇQGDQEDéODQDUDN\XNDUÇ
GRæUXDUDOÇNVÇ]YHéDéÇUWPDOÇRODUDNG|éHQLU/HYKDODUÇQ
G]JQG|éHQPHVLQHYHNHQDUODUÇQ]HGHOHQPHPHVLQH
GLNNDWHGLOPHOLGLU+DVDUOÇYH|]HOOLNOHNHQDUODUÇDéÇQPÇé
OHYKDODUNXOODQÇOPDPDOÇGÇU(Resim 3)
174
www.weber.com.tr
6
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇ\HUOHéWLULOLUNHQGXYDUGDNLSHQFHUHYE
ERéOXNODUGLNNDWHDOÇQPDOÇGÇU%XE|OPOHUoDWODPD\D
NDUéÇULVNOLE|OJHOHUROGXæXQGDQX\JXODPDresim 6©GD
J|VWHULOGLæLJLEL\DSÇOPDOÇGÇU
GÇéFHSKHÇVÇ\DOÇWÇPVLVWHPOHUL
dübelleme
VÇYDYHGRQDWÇILOHVLX\JXODQPDVÇ
7
'EHOOHUOHYKDQÇQRUWDVÇQDYHWPHN\HUOHULQHJHOHFHN
éHNLOGH\HUOHéWLULOPHOLGLU(Resim 7)
8
9
11
gQHULOHQPLNWDUGDVXLOHNJ©OÇNZHEHUWKHUPJUXEX
\]H\VÇYDVÇWHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\DPDOD
LOHNDUÇéWÇUÇODUDNKD]ÇUODQÇSPDOD\DUGÇPÇ\OD\]H\H
X\JXODQÇU+HQ]NXUXPDPÇéKDUFÇQ]HULQHGRQDWÇ
ILOHVLJHULOHUHNYHNDWODQPDGDQ\HUOHéWLULOLU%LUOHéLP
\HUOHULQGHGRQDWÇILOHVLKHU]DPDQFPVWVWH
ELQGLULOLUYHKDUFÇQVWQH\HUOHéWLULOLU(Resim 11)
12
'EHOOHPH\DSÇéWÇUÇFÇQÇQ\HWHULQFHNXUXGXæXWHVSLW
HGLOGLNWHQVRQUD\]H\GHoÇNÇQWÇ\DSPD\DFDNéHNLOGH
ROPDOÇGÇU6DæODP\HUOHéWLULOPHPLéGEHOOHUoÇNDUÇODUDN
\DQÇQD\HQLGEHOoDNÇOPDOÇGÇU(Resim 8-9)
.DSÇYHSHQFHUHN|éHOHULQGHGRQDWÇILOHVLGLDJRQDO
RODUDN\HUOHéWLULOLU(Resim 12)(QGRæUXX\JXODPDWP
SHQFHUHoHYUHVLQLQILOHOHQPHVLGLU
N|éHSURILOOHULQLQ\HUOHéWLULOPHVL
10
VRQNDWNDSODPDQÇQX\JXODQPDVÇ
13
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPLN|éHSURILOOHULN|éH\HZHEHU
WKHUPJUXEX\]H\VÇYDODUÇLOH\HUOHéWLULOLUYH]HULQHGRQDWÇ
ILOHVLN|éHOHULQGHQHQD]FPG|QHFHNéHNLOGHX\JXODQÇU
7P\]H\HX\JXODQDQGRQDWÇILOHVLHQD]FPRODFDN
éHNLOGHEXX\JXODPDQÇQ]HULQHELQGLULOPHOLGLU(Resim 10)
6HoLOHQVRQNDWNDSODPDX\JXODPDVÇQDZHEHUWKHUP
JUXEX\]H\VÇYDODUÇX\JXODQPDVÇQGDQHQD]\HGLJQ
VRQUDJHoLOPHOLGLU(Resim 13)
'ç..$7<XNDUÇGDDoÇNODQDQX\JXODPDéHNOLZHEHUWKHUPJUXEXoLPHQWRED]OǁUQOHULoLQJHoHUOLGLU
ZHEHUWKHUPIOH[X\JXODPDVÇKDNNÇQGDD\UÇQWÇOÇELOJLLoLQEDNÇQÇ]VD\ID
www.weber.com.tr
175
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber mantolama sistemi
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber mantolama sistemi
'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPL
3(5)250$16
‡ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
G°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHUL
(27$(XURSHDQ2UJDQLVDWLRQ
IRU7HFKQLFDO$SSURYDOV
(7$*©HX\JXQGXU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡76
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
7$1,0,
‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPL
weber
mantolamasistemi
$9$17$-/$5,
(7$*©HX\JXQGXU
,V°WPDYHVRæXWPD
JLGHUOHULQGHQWDVDUUXI
VDæODU
%LQD\°WPG°é
HWNHQOHUGHQNRUX\DUDN
|PUQX]DW°U
%LQDLoLQGHNLQHPL
GHQJHOH\HUHNNRQIRUOX
PHNDQODU\DUDW°U
8]XQ\°OODUER\XQFD
G°éFHSKHWDGLODW°
JHUHNWLUPH]
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡0VWDNLOHYWRSOXNRQXWYEWP
\DS°ODU°QG°éDU°GDQ°V°\DO°W°P°Q°Q
VDæODQPDV°QGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'°éFHSKHOHU
7XæOD
*D]EHWRQ
%UWEHWRQ
dLPHQWRED]O°V°YD
$KéDSOHYKD
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL
‡ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
X\JXODQP°é\]H\OHUHVRQNDW
RODUDNZHEHUKD]°UUHQNOL V°YDODU°YHNDSODPDODU°
X\JXODQDELOLU
8<*8/$0$6,1,5,
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
‡*HYéHNYHGéNGLUHQoOL \]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡6RQNDWNDSODPDODULoLQUHQNVHoLPL
\DS°O°UNHQID]ODNR\XUHQNOHUWHUFLK
HGLOPHPHOLGLU
176
www.weber.com.tr
‡g]HOOLNOHWDGLODWODUGDFDPDKéDS
DOPLQ\XPYHGLæHUPHYFXW\DS°
HOHPDQODU°|UWOHUHNNRUXQPDO°G°U
‡0DQWRODPD\DS°ODFDN\]H\OHUGH
G|éHPHOHUYHV°YDODUNXUXPXé
ROPDO°G°U
‡%LQDODUGDQHPYHUXWXEHW|QOHQPLé
ROPDO°G°U
‡<DæPXUROXNODU°VRQNDW° X\JXODQP°éVLVWHPGHQHQD]
FPG°éDU°GDRODFDNéHNLOGH
\DO°W°PX\JXODPDV°QGDQ|QFHLQéD
HGLOPHOLGLU
‡¯VNHOHNXOODQ°PODU°QGDLVNHOH
NHOHSoHOHULQLQX]XQOXæXVLVWHP
NDO°QO°æ°QDX\JXQROPDO°G°U
‡¯VNHOHNHOHSoHOHULLoLQDo°ODQ
GHOLNOHUGHQGHOLNOHULQHæUL Do°OPDV°YEVXV°]PDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡&HSKH\LJQHé\DæPXUYH U]JDUGDQNRUXPDNLoLQLVNHOHDæ°
NXOODQ°OPDO°G°U
‡¯éoLOLNNDOLWHVLQLDUWW°UPDNYH°V°
\DO°W°PVLVWHPLQLQ|PUQX]DWPDN
DPDF°\OD|]HOOLNOHGLODWDV\RQ
GHU]OHULNDS°SHQFHUHNDVDODU°
YHOHQWRODU°JLELULVNOLE|OJHOHUGH
ZHEHUPDQWRODPDVLVWHPL
SURILOOHULQLQNXOODQ°OPDV°|QHULOLU
<h=(<+$=,5/,å,
8<*8/$0$è$57/$5,
621.$7.$3/$0$
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VD®ODPROPDO°G°U
‡'EHOOHPHQLQDV°ODPDF°U]JDUYH
WUEODQVHWNLOHULQL|QOHPHNWLU
8\JXODPDODUGDGEHOVD\°V°
JHQHOOLNOHGEHOPRODUDNNDEXO
HGLOLU$QFDNELQD\NVHNOL®LYH
oHYUHNRéXOODU°GEHOVD\°V°Q°YH
EXQDED®O°RODUDNGEHOéHPDV°Q°
EHOLUOHU
‡'°éFHSKH°V°\DO°W°PVLVWHPOHULQGH
JHQHOOLNOHWHNVWUOKD]°UUHQNOL
V°YDODUWHUFLKHGLOPHOLGLU6RQNDW
NDSODPDQ°QGHNRUDWLIDPDF°Q°Q
G°é°QGDELUJ|UHYLGHG°éFHSKH\L
YH\DO°W°PVLVWHPLQLG°éKDYD
NRéXOODU°QGDQNRUXPDNW°U%X
NRUXPDGDNDSODPDQ°QWDQHFLN
\DS°V°E\N|QHPWDé°U0LPDUL
QHGHQOHUGHQ|WU¦G]§ELUER\D
JHUHNL\RUVDQRUPDOX\JXODPDQ°Q
]HULQHNDWGDKDV°YD \DS°OPDO°G°U
‡<]H\E|FHNNHPLUJHQKD\YDQODU
YE\HUOHéPLéFDQO°ODUYH
\XYDODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OPDO°G°U
‡7RSUDNDOW°VXEDVPDQVHYL\HVLYH\D
VX\DPDUX]E|OPOHUGHVX\DO°W°P°
LoLQJHUHNOL|QOHPOHUDO°QPDO°G°U
‡%LQDYH\DFHSKHQLQ\]H\LQH\DWD\
YHGLNH\RODUDNLSoHNLOHUHN
KL]DODQPDO°G°U
‡g]HOGXUXPODUGDX\JXODQPDV°
JHUHNHQ¦GEHOVD\°V°YH\HUOHéLP
éHPDV°§LoLQOWIHQEL]HGDQ°é°Q°]
‡6RQNDWNDSODPDODULoLQUHQN
VHoLPLQGHID]ODNR\XUHQNOHUWHUFLK
HGLOPHPHOLGLU.R\XUHQNOHUDo°N
UHQNOHUHRUDQODJQHé°é°QODU°Q°
GDKDID]ODoHNHFHNOHULLoLQ\]H\LQ
QHGHQL\OHWHUPLNJHULOLPOHELUOLNWH
oDWODNODUROXéDELOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
hUQ
ZHEHUWKHUP$
ZHEHUWKHUP%
6D\IDQR
7NHWLP
NJP
NJP
www.weber.com.tr
177
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber mantolama sistemi
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm A1
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQ\DS°éW°UPDKDUF°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
süresi: 3 saat.
‡<DS°éW°U°ODQ\DO°W°POHYKDV°Q°Q
]HULQHV°YDX\JXODQDELOPHVLLoLQ
JHUHNHQVUHJQ
3(5)250$16
‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP
Kütlesi: *NJP3
‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD
HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) %1,0
‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP2
‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP2
7$1,0,
Is› yal›t›m sistemleri için çimento esasl›
\DS°éW°UPDKDUF°
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
(7$*©HX\JXQGXU
<NVHN\DSÇéWÇUPD
JFQHVDKLSWLU
7HUPLNéRNODUD
GD\DQ°NO°G°U
178
www.weber.com.tr
‡$OW7DEDND\D<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡6X(PPHGDNLNDVRQXQGD
)JU
‡6X(PPHGDNLNDVRQXQGD
)JU
‡7P\DS°ODUGD;36(36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q
\DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U
5()(5$1667$1'$57/$5,
8\JXODPD<]H\OHUL
‡76(
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
%UWEHWRQ
7XæOD
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
dLPHQWRED]O°V°YD
*D]EHWRQ
‡<DO°W°POHYKDODU°ELUELULQHL\LFH
\DNODéW°U°ODUDN\HUOHéWLULOPHOL
°V°WUDQVIHULQL|QOHPHNDPDF°\OD
OHYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU
PPNQROGXæXQFDD]ROPDO°G°U
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°
YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
8<*8/ $0$
1
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUWKHUP$
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU
PLNVHUYH\DPDODLOHWRSDN
NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
2
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
3
ZHEHUWKHUP$ yal›t›m
OHYKDV°Q°oHYUHOH\HFHNéHNLOGH
NHQDUODUGDQPPNDOPDV°QD
GLNNDWHGLOHUHNoHSHoHYUH
X\JXODQPDO°G°U
2UWDGDNDODQE|OPHoE\N
parça ZHEHUWKHUP$QRNWDVDO
RODUDNX\JXODQPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUZHEHUWKHUP$
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
önce ZHEHUUHS0$ile
RQDU°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
hUQ
7NHWLP
ZHEHUWKHUP$
NJP2
5
0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN
G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL
PDOD\|QWHPLGHX\JXODQDELOLU
6
<DO°W°POHYKDV°Q°Q©°Q°Q
\DS°éW°U°F°LOHNDSODQP°éROPDV°QD
GLNNDWHGLOPHOLGLU¯OHWNHQ
J|UHYLJ|UPHPHVLDPDF°\OD
GHU]OHUHNHVLQOLNOH\DS°éW°U°F°
WDé°U°OPDPDO°G°U
7
ZHEHUWKHUP$LOH\DS°éW°U°ODQ
\DO°W°POHYKDODU°QDKDYD
NRéXOODU°QDEDæO°RODUDN
JQVRQUDZHEHUWKHUP%
X\JXODQPDV°QDJHoLOHELOLU
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV107 x107 cm.
5HQNGri.
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
179
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm A1
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm B1
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQ\]H\VÇYDVÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
süresi: 3 saat,
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
Max. 2 mm.
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUWKHUP%]HULQHVRQNDW
X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUH0LQJQ
3(5)250$16
7$1,0,
‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP
Kütlesi: *NJP3
Is› yal›t›m sistemleri için çimento esasl›
yüzey s›vas›.
‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD
HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU) %1,0
‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP2
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGD;36(36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°
]HULQGH\]H\V°YDV°RODUDN
NXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
$9$17$-/$5,
(7$*©HX\JXQGXU
,V°\DO°W°PSDQRODU°QD
PNHPPHODGHUDQV
VDæODU
7HUPLNéRNODUD
GD\DQ°NO°G°U
.ROD\X\JXODQÇUYH
G]JQ\]H\OHU
ROXéWXUXU
180
www.weber.com.tr
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
;36(NVWUGHSROLVWLUHQ
(36(NVSDQGHSROLVWLUHQ
7Dé\Q
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP2
‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP2
‡6X(PPH)NJP2 GDNLND0,5
‡6X%XKDUÇ*HoLUJHQOLæL.DWVD\ÇVÇ
μ )JU
‡,VÇçOHWNHQOLN)ZP.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(.
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH
ZHEHUWKHUP%LOHNDSDW°OPDPDO°
EXE|OPOHULoLQGLODWDV\RQSURILOL
NXOODQ°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<DO°W°POHYKDV°VDæODPDOWWDNL
\]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YHNXUX
ROPDO°G°U
8<*8/ $0$
1
‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU
JHQLéOLæHJ|UHD\Q°\DO°W°P
PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH
GROGXUXOPDO°PH\GDQDJHOHELOHFHN
o°N°QW°ODUZHEHUWKHUP%
VDUIL\DW°Q°D]DOWPDNLoLQ WHPL]OHQPHOLGLU
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUWKHUP%
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELU
PLNVHUYH\DPDODLOHWRSDN
NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGD X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
hUQ
ZHEHUWKHUP%
2 +DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
3
ZHEHUWKHUP%\]H\HoHOLN
PDOD\DUG°P°\ODX\JXODQPDO°G°U
'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP%
NXUXPDGDQ\XNDU°GDQDéDæ°\D
GRæUXEDVW°U°ODUDNYHL\LFH
JHULOHUHNNDWODQPDGDQYH
\DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H
HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
7NHWLP
NJP2
5
dDWODPDODU°|QOHPHN
DPDF°\ODGRQDW°ILOHVLELUOHéLP
QRNWDODU°QGDFPVWVWH
ELQGLULOHUHNX\JXODQPDO°G°U
6
.|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH
NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL
HQD]FPG|QGUOPHOLGLU
VDDWVRQUDNDW
X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é
FHSKHNDSODPDV°QDX\JXQ KDOHJHOPLéRODFDNW°U
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
GRQDW°ILOHVL
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
181
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm B1
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQNDO°QGROJXOX\]H\V°YDV°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°®°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°®°
0D[PP
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUWKHUP%NDO°Q]HULQHVRQ
NDWX\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUH0LQJQ
3(5)250$16
7$1,0,
‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP
.WOHVL*NJP3
,V°\DO°W°PVLVWHPOHULLoLQoLPHQWR
HVDVO°NDO°QGROJXOX\]H\V°YDV°
‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD
HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU)
‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP
.8//$1,0
‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP
8\JXODPD$ODQÇ
‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP
‡7P\DS°ODUGD;36(36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°
]HULQGH\]H\V°YDV°RODUDN
NXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡6X(PPH)NJPGDNLND
‡6X%XKDU°*HoLUJHQOL®L.DWVD\°V°
+)
‡,V°O¯OHWNHQOLN):P.
‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH
$9$17$-/$5,
(7$*©HX\JXQGXU
,V°\DO°W°PSDQRODU°QD
PNHPPHODGHUDQV
VD®ODU
7HUPLNéRNODUD
GD\DQ°NO°G°U
.ROD\X\JXODQ°UYH
G]JQ\]H\OHU
ROXéWXUXU
182
www.weber.com.tr
;36(NVWUGHSROLVWLUHQ
(36(NVSDQGHSROLVWLUHQ
7Dé\Q
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡6D®ODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(.
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH
ZHEHUWKHUP%NDO°QLOH
NDSDW°OPDPDO°EXE|OPOHULoLQ
GLODWDV\RQSURILOLNXOODQ°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<DO°W°POHYKDV°VD®ODPDOWWDNL
\]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YHNXUX
ROPDO°G°U
‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU
JHQLéOL®HJ|UHD\Q°\DO°W°P
PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH
GROGXUXOPDO°PH\GDQD
JHOHELOHFHNo°N°QW°ODU
ZHEHUWKHUP%NDO°QVDUIL\DW°Q°
D]DOWPDNLoLQWHPL]OHQPHOLGLU
8<*8/ $0$
2UWDODPDOWNDGDU
WHPL]VXLOHNJ©O°N
ZHEHUWKHUP%NDO°QWHUFLKHQ
GéNGHYLUOLELUPLNVHUYH\D
PDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUWKHUP%NDO°Q\]H\H
oHOLNPDOD\DUG°P°\OD
X\JXODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP%
NDO°QNXUXPDGDQ\XNDU°GDQ
DéD®°\DGR®UXEDVW°U°ODUDNYH
L\LFHJHULOHUHNNDWODQPDGDQYH
\DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H
HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
dDWODPDODU°|QOHPHNDPDF°\OD
GRQDW°ILOHVLELUOHéLP
QRNWDODU°QGDFPVWVWH
ELQGLULOHUHNX\JXODQPDO°G°U
.|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH
NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL
HQD]FPG|QGUOPHOLGLU
VDDWVRQUDNDW
X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é
FHSKHNDSODPDV°QDX\JXQKDOH
JHOPLéRODFDNW°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
hUQ
ZHEHUWKHUP%NDO°Q
7NHWLP
NJP
$PEDODM1HWNJ©O°NWRUEDGD
SDOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
GRQDW°ILOHVL
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
183
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm YP
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
°V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQ\DS°éW°UPDKDUF°
8<*8/$0$6,1,5,
‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡<DS°éW°U°ODQ\DO°W°POHYKDV°Q°Q
]HULQHV°YDX\JXODQDELOPHVL
LoLQJHUHNHQVUHJQ
3(5)250$16
‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP
.WOHVL*NJP
7$1,0,
,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQoLPHQWRHVDVO°
\DS°éW°UPDKDUF°
‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD
HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU)
‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP
‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGD;36(36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q
\DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
$9$17$-/$5,
<NVHN\DS°éW°UPD
JFQHVDKLSWLU
7HUPLNéRNODUD
GD\DQ°NO°G°U
184
www.weber.com.tr
‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH
%UWEHWRQ
7XæOD
dLPHQWRED]O°V°YD
*D]EHWRQ
$KéDSOHYKD
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡$OW7DEDND\D<DSÇéPD
0XNDYHPHWL*1PP
‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP
‡6X(PPHGDNLNDVRQXQGD
)JU
‡6X(PPHGDNLNDVRQXQGD
)JU
5()(5$169(67$1'$57/$5,
‡76(
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
8<$5,/$59(g=(//ç./(5ç
‡<DO°W°POHYKDODU°ELUELULQHL\LFH
\DNODéW°U°ODUDN\HUOHéWLULOPHOL
°V°WUDQVIHULQL|QOHPHNDPDF°\OD
OHYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU
PPNQROGXæXQFDD]ROPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOL\]H\OHU°VODW°OPDO°
YH\]H\QHPOLNDODFDNéHNLOGH
VXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
8<*8/ $0$
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUWKHUP<3
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUWKHUP<3\DO°W°P
OHYKDV°Q°oHYUHOH\HFHNéHNLOGH
NHQDUODUGDQPPNDOPDV°QD
GLNNDWHGLOHUHNoHSHoHYUH
X\JXODQPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH\D
GHOLNOHUZHEHUWKHUP<3
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
|QFHZHEHUUHS0$LOH
RQDU°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
hUQ
ZHEHUWKHUP<3
<DO°W°POHYKDV°Q°Q©°Q°Q
\DS°éW°U°F°LOHNDSODQPÇéROPDV°QD
GLNNDWHGLOPHOLGLU¯OHWNHQ
J|UHYLJ|UPHPHVLDPDF°\OD
GHU]OHUHNHVLQOLNOH\DS°éW°U°F°
WDé°U°OPDPDO°G°U
2UWDGDNDODQE|OPHoE\N
SDUoDZHEHUWKHUP<3QRNWDVDO
RODUDNX\JXODQPDO°G°U
0DQWRODPD\DSÇODFDN\]H\LQoRN
G]JQROGXæXGXUXPODUGDGLéOL
PDOD\|QWHPLGHX\JXODQDELOLU
7NHWLP
NJP
7 ZHEHUWKHUP<3LOH\DS°éW°U°ODQ
\DO°W°POHYKDODU°QDKDYD
NRéXOODU°QDEDæO°RODUDN
JQVRQUDZHEHUWKHUP69
X\JXODQPDV°QDJHoLOHELOLU
$PEDODMNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHWRSODPDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
185
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm YP
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber therm SV
°V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQ\]H\V°YDV°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°å°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°å°
0D[PP
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUWKHUP69]HULQHVRQNDW
X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUH0LQJQ
3(5)250$16
7$1,0,
,V°\DO°W°POHYKDODU°LoLQoLPHQWR
HVDVO°\]H\VÇYDVÇ
‡7D]H+DUF°Q%RéOXNOX%LULP+DFLP
.WOHVL*NJP
‡(OHN$QDOL]LPPDo°NO°®°QGD
HOHN]HULQGHNDODQPLNWDU)
‡(®LOPH'D\DQ°P°*1PP
.8//$1,0
‡%DV°Qo'D\DQ°P°*1PP
8\JXODPD$ODQÇ
‡,V°<DO°W°P/HYKDV°QD<DS°éPD
0XNDYHPHWL*1PP
‡7P\DS°ODUGD;36(36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q
\DS°éW°U°OPDV°QGDNXOODQ°O°U
$9$17$-/$5,
‡6X(PPH)NJPGDNLND
8\JXODPD<]H\OHUL
‡6X%XKDU°*HoLUJHQOL®L.DWVD\°V°
+)
‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH
‡,V°O¯OHWNHQOLN):P.
;36(NVWUGHSROLVWLUHQ
(36(NVSDQGHSROLVWLUHQ
5()(5$169(67$1'$57/$5,
7Dé\Q
‡76(.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
8<$5,/$59(g=(//ç./(5ç
,V°\DO°W°PSDQRODU°QD
PNHPPHODGHUDQV
VDæODU
7HUPLNéRNODUD
GD\DQ°NO°G°U
.ROD\X\JXODQ°UYH
G]JQ\]H\OHU
ROXéWXUXU
186
www.weber.com.tr
‡'LODWDV\RQGHU]OHULNHVLQOLNOH
ZHEHUWKHUP69LOHNDSDW°OPDPDO°
EXE|OPOHULoLQGLODWDV\RQSURILOL
NXOODQ°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<DO°W°POHYKDV°VDæODPDOWWDNL
\]H\HL\L\DS°éP°éWHPL]YH
NXUXROPDO°G°U
8<*8/ $0$
‡/HYKDODUDUDV°QGDNLERéOXNODU
JHQLéOLæHJ|UHD\Q°\DO°W°P
PDO]HPHVLYH\DN|SNLOH
GROGXUXOPDO°PH\GDQD
JHOHELOHFHNo°N°QW°ODU
ZHEHUWKHUP69VDUIL\DW°Q°
D]DOWPDNLoLQWHPL]OHQPHOLGLU
2UWDODPDOWNDGDUVXLOH
NJ©O°NZHEHUWKHUP69
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
YH\DPDODLOHWRSDNNDOPD\DFDN
éHNLOGHL\LFHNDU°éW°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
hUQ
ZHEHUWKHUP69
dDWODPDODU°|QOHPHNDPDF°\OD
GRQDW°ILOHVLELUOHéLPQRNWDODU°QGD
FPVWVWHELQGLULOHUHN
X\JXODQPDO°G°U
.|éHOHUGHYHWPNLULéSHQFHUH
NDS°oHUoHYHOHULQGHGRQDW°ILOHVL
HQD]FPG|QGUOPHOLGLU
7
VDDWVRQUDNDW
X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8\JXODPD|QFHVLQGH
\]H\PXWODNDWHNUDU
QHPOHQGLULOPHOLGLU8\JXODPD
VRQUDV°QGD\]H\G°éFHSKH
NDSODPDV°QDX\JXQKDOHJHOPLé
RODFDNW°U
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUWKHUP69\]H\HoHOLN
PDOD\DUG°P°\ODX\JXODQPDO°G°U
'RQDW°ILOHVLZHEHUWKHUP69
NXUXPDGDQ\XNDU°GDQDéDæ°\D
GRæUXEDVW°U°ODUDNYHL\LFH
JHULOHUHNNDWODQPDGDQYH\DO°W°P
OHYKDV°QGDQWP\]H\H
HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
7NHWLP
NJP
$PEDODMNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHWRSODPDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
GRQDW°ILOHVL
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
187
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm SV
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber therm flex
2UJDQLNSROLPHUHVDVO°°V°\DO°W°POHYKDV°
\DS°éW°U°F°V°YHV°YDV°
8<*8/$0$6,1,5,
‡6DæODPROPD\DQYHGéNGLUHQoOL
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDW
‡6°YDNDW°]HULQHVRQNDWNDSODPD
X\JXODPDV°LoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡.DWODUDUV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
7$1,0,
2UJDQLNSROLPHUHVDVO°°V°\DO°W°P
OHYKDV°\DS°éW°U°F°V°YHV°YDV°G°U
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGD;36;36YH
WDé\Q°V°\DO°W°POHYKDODU°Q°Q
\DS°éW°U°OPDV°QGDYHV°YDQPDV°QGD
NXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
$9$17$-/$5,
<NVHN\DS°éW°UPD
JFQHVDKLSWLU
,V°\DO°W°POHYKDODU°QD
PNHPPHODGHUDQV
VDæODU
(ODVWLNWLU
188
www.weber.com.tr
‡¯oYH'°é&HSKHOHUGH
%UWEHWRQ
7XæOD
dLPHQWRED]O°V°YD
*D]EHWRQ
$KéDSOHYKD
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
<h=(<+$=,5/,å,
‡$OW\]H\L\LFHWHPL]OHQPHOL
\DS°éPD\°|QOH\LFLWR]\DéYH
EHQ]HULPDGGHOHUGHQWDPDPHQ
DU°QG°U°OPDO°G°U
8<*8/ $0$
‡<]H\GHER]XNOXNODUWDPLU
HGLOHUHN\]H\G]JQOæ
VDæODQPDO°G°U
‡6°YDLéOHPL|QFHVLQGHOHYKDODU
DUDV°QGDNLERéOXNODUD\Q°°V°
\DO°W°PPDO]HPHVLYH\DN|SNLOH
GROGXUXOPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡(ULPLéGRQPXéYH\DV°FDN \]H\OHUHX\JXODQPDPDO°G°U
‡*QHéDOW°QGDX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUWKHUPIOH[\DS°éW°UPD
LéOHPLLoLQPLQHUDOHVDVO°
\]H\OHUGHDæ°UO°NoD©D
HVNLDNULOLNER\DO°\]H\OHUGHLVH
©DNDGDU3RUWODQGdLPHQWRVX
LODYHHGLOHUHNKRPRMHQ
ELUNDU°é°PHOGHHGLOHQH
NDGDUWHUFLKHQPDWNDS
ZHEHUWKHUPIOH[\]H\H
oHOLNPDOD\DUG°P°LOH
XFXQDWDN°OP°éSHUYDQHLOH
X\JXODQPDO°G°U
NDU°éW°U°OPDO°G°U
'RQDW°ILOHVLKHQ]\XPXéDNRODQ
LONNDWV°YD]HULQH\XNDU°GDQ
DéDæ°\DGRæUXEDVW°U°ODUDNYH
L\LFHJHULOHUHNNDWODQPDGDQYH
\DO°W°POHYKDV°QGDQWP\]H\H
HéLWX]DNO°NWDRODFDNéHNLOGH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
<DS°éW°UPDLéOHPL|EHNOHPH
VDDWVRQUDNDW
YH\DGLéOLWDUDNPDOD\|QWHPL\OH 6 X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
\DS°ODELOLU
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\G°é
ZHEHUWKHUPIOH[V°YDLéOHPL
LoLQDæ°UO°NoD©DNDGDU
3RUWODQGdLPHQWRVXLODYH
HGLOHUHNKRPRMHQELUNDU°é°P
HOGHHGLOHQHNDGDUWHUFLKHQ
PDWNDSXFXQDWDN°OP°éSHUYDQH
LOHNDU°éW°U°OPDO°G°U
FHSKHNDSODPDV°QDKD]°UKDOH
JHOPLéRODFDNW°U
$PEDODM1HWNJ©O°NNRYDODUGD
hUQ
ZHEHUWKHUPIOH[
7NHWLP
NJP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5HQN%HM
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°WDNGLUGH
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
189
'Çé&HSKH,VÇ<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber therm flex
192
www.weber.com.tr
SU YALITIM
UYGULAMALARI
Problem / Çözüm
sf. 194
hUQ6HoLP7DEORODUÇ
sf. 204
Ürün Bilgileri
sf. 206
www.weber.com.tr
193
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
Weber Havuz Çözümleri
™ +DYX]LoLVX\DOÇWÇPX\JXODPDODUÇQGD
‡0VWDNLO\]PHKDYX]ODUÇYHVVKDYX]ODUÇQGD
> weber.dry SS-8
‡*HQHONXOODQÇPDDoÇNKDYX]ODUGD
> weber.dry SS-10
> weber.tec Superflex D2
™
š <]H\OHUGHNLGHOLNYHoDWODNODUGDQJHOHQ
VX\XQWÇNDQPDVÇQGD
> weber.dry rapid stop
› 'LNH\YH\DWD\N|éHOHULQSDKODQPDVÇQGD
> weber.rep MA 200
> weber.rep HKS
œ 'LODWDV\RQGHU]L\DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇQGD
> weber Superflex B 240 / weber Superflex B 400
> weber Superflex A 200 / weber Superflex A 300
 6HUDPLNX\JXODPDODUÇQGD
> weber.kol flex konfor
> weber EP 800*
'HU]X\JXODPDODUÇQGD
> weber.joint flex
> weber EP 800*
š
SUREOHPo|]P
.LP\DVDOODUDVWQGD\DQÇPVDæODU
œ
›
194
www.weber.com.tr
www.weber.com.tr
195
SUREOHPo|]P
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ

6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
5FNFMQFSEFEVWBSMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
7HPHOSHUGHGXYDUODUÇWRSUDNGROJXVXQXQ\DSÇOGÇæÇ
DQGDQLWLEDUHQVÇ]ÇQWÇVXODUÇJHoLFLYH\DVUHNOLEDVÇQoOÇ
\HUDOWÇVXODUÇQDPDUX]NDOÇU
7HPHOoHYUHVLQGH\DSÇODFDNGUHQDMX\JXODPDODUÇ
DQFDN\HUDOWÇVX\XQXQEDVÇQFÇQÇGéUPHGHHWNLOLROXU
EHWRQXQVXJHoLULPVL]OLNNDWODUÇLOHKD]ÇUODQPDVÇLVHWDP
ELUVX\DOÇWÇPÇVDæODPD]
‡weber.dry 7063ODVWLNRO8'0
‡weber.dry 9063ODVWLNRO8'0
‡weber.tec 915
<DOÇWÇOPDPÇé\]H\OHUGHQEHWRQDUPHQLQEQ\HVLQH
JLUHFHNVXoHOLNGRQDWÇGDNRUR]\RQDVHEHSROXS
VRQUDVÇQGD\DSÇQÇQ|PUQNÇVDOWDFDNVRQXoODU
GRæXUXUçoPHNDQODUGDROXéDFDNUXWXEHWD\QÇ
]DPDQGD\DéDPNRQIRUXQXGDROXPVX]\|QGH
HWNLOHU3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLUQOHULOHGÇéDUÇGDQ
ERKoDODPD\|QWHPL\OH\DSÇODFDNELUVX\DOÇWÇP
X\JXODPDVÇWPEXROXPVX]OXNODUÇQ|QOHQPHVLQLVDæODU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFL
NDOÇS\DæÇoLPHQWRDUWÇæÇYENDOÇQWÇODUGDQYH
JHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQ
YHVDæODPROPDOÇGÇU<]H\OHULQX\JXODPD
|QFHVLQGHGRQDPDUX]NDOPDGÇæÇQGDQHPLQ
ROXQPDOÇGÇU
DéDPDçoYHGÇéN|éHOHULQ\XYDUODWÇOPDVÇ
6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇLoLQ
LoN|éHOHUweber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇX\JXODPD
YHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD
weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU'ÇéN|éHOHU
LVHPHNDQLN\|QWHPOHULOHWÇUDéODQDUDN
\XYDUODWÇOPDOÇGÇU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
.XOODQÇODFDNUQweber.dry 706, weber.dry 906YHweber.
tec 915LoLQ|QHULOHQDVWDUYHJHUHNOLLVH\DSÇODFDNVÇ\ÇUPDNDW
X\JXODPDVÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQNXOODQÇPWDOLPDWODUÇ
GRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQUQOHULOH\]H\HNDWX\JXODPD
\DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPDVRQXFXQGDXODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOP
NDOÇQOÇæÇPLQWNHWLPPLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇJHUHNOL\DUGÇPFÇ
PDO]HPHOHUX\JXODPD\]H\LQLQPDUX]NDODFDæÇVXEDVÇQFÇQD
J|UHGHæLéPHNWHGLU%XELOJLOHULoLQLOJLOLUQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]
'LODWDV\RQGHU]OHULQLQ\DOÇWÇOPDVÇ
%HWRQDUPH\DSÇGDNLGLODWDV\RQGHU]OHUL|]HO
X\JXODPDJHUHNWLUHQQRNWDODUGÇU%XDODQODUGDKHP
\DSÇKDUHNHWOLOLæLQLQKHPGH\DOÇWÇPNDWPDQÇQÇQ
GHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇLoLQweber Superflex
GLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQWODUÇNXOODQÇOPDOÇGÇU
weber Superflex
GLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQWODUÇ
SUREOHPo|]P
<DOÇWÇP
NDWPDQÇ
3ROLHWLOHQ
ILWLO
.RUXPDNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
weber.dry 706, weber.dry 906YH
weber.tec 915LOH\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
\DSÇOPÇé\]H\OHULQWRSUDNGROJXVX
VHEHEL\OH]DUDUJ|UPHOHULQLHQJHOOHPHN
DPDFÇ\OD\]H\OHUHNVWUGHSROLVWUHQÇVÇ
\DOÇWÇPOHYKDODUÇLOHNRUXQPDOÇGÇU
196
www.weber.com.tr
g1(5ç/(1h5h1/(5
7HPHOE|OJHOHULRWXUGXæX]HPLQGHQJHOHFHNKHUWU
VÇ]ÇQWÇéHNOLQGHEDVÇQoOÇYH\DEDVÇQoVÇ]VX\DPDUX]
NDOÇUODU
<DOÇWÇOPDPÇéE|OJHOHUGHQWHPHOEHWRQXQEQ\HVLQH
QIX]HGHFHN]HPLQVX\X]DPDQLoHULVLQGHoHOLN
GRQDWÇQÇQNRUR]\RQDXæUD\DUDNJHQOHéPHVLQHYH
EHWRQDUPHGHFLGGLKDVDUODUDVHEHSROXU6DæODPELU
\DSÇLoLQHQ|QHPOLXQVXUODUGDQELULRODQWHPHOGH
EXéHNLOGHNLELUSUREOHPELQDQÇQ|PUQ|QHPOL
GHUHFHGHNÇVDOWÇU
‡ZHEHUGU\3ODVWLNRO8'0
‡ZHEHUGU\3ODVWLNRO8'0
‡ZHEHUWHF
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
5FNFMMFSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
*HULG|QéROPD\DQELUVRQXoODNDUéÇODPDPDNLoLQ
GÇéDUÇGDQERKoDODPD\|QWHPL\OHWHPHODOWÇVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇOPDVÇJHUHNLU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\\DSÇéPD\Ç
HQJHOOH\LFLNDOÇS\DæÇoLPHQWRDUWÇæÇ
YENDOÇQWÇODUGDQYHJHYéHNSDUoDODUGDQ
DUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQYHVDæODP
ROPDOÇGÇU<]H\OHULQX\JXODPD
|QFHVLQGHGRQDPDUX]NDOPDGÇæÇQGDQ
HPLQROXQPDOÇGÇU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
.XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQweber.dry 706,
weber.dry 906YHweber.tec 915WP\]H\HNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU
dRNJ|]HQHNOLER]XNYHGHOLNOL\]H\OHUGHKDYDNDEDUFÇæÇROXéXPXQX
HQJHOOHPHNYHYH\D\]H\LG]HOWPHNDPDFÇ\ODDQDX\JXODPDNDWODUÇ
|QFHVLQGHVÇ\ÇUPDNDWX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPDVRQUDVÇQGD
XODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOPNDOÇQOÇæÇPLQWNHWLPPLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇ
JHUHNOL\DUGÇPFÇPDO]HPHOHU\]H\LQPDUX]NDODFDæÇVXEDVÇQFÇQDJ|UH
GHæLéPHNWHGLU%XELOJLOHULoLQLOJLOLUQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]
www.weber.com.tr
197
SUREOHPo|]P
DéDPD$VWDUNDWX\JXODPDVÇ
weber.dry 706X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH
\]H\OHUweber.dry 706 %LWP
NRPSRQHQWVXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLé
weber.dry 706 %LWPNRPSRQHQW
LOHDVWDUODQPDOÇGÇUweber.dry 906
X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHU
weber.dry 906 %LWPNRPSRQHQW
VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.dry 906
%LWPNRPSRQHQWLOHDVWDUODQPDOÇGÇU
weber.tec 915X\JXODPDVÇ|QFHVLQGH
LVHDVWDURODUDNweber.tec 915
VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.tec 915
NXOODQÇOPDOÇGÇU
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
#PESVNLBUMBSÎJmJOSVUVCFUZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
3HUGHEHWRQYH\D|UPHGXYDURODUDNLQéDHGLOPLé
ERGUXPNDWODUÇQGDELQDLQéDDWÇHVQDVÇQGD
JHUoHNOHéWLULOPHPLé\DGDKDWDOÇYH\DHNVLN\DSÇOPÇé
\DOÇWÇPX\JXODPDVÇVHEHEL\OH]DPDQODGXYDUYH
]HPLQOHUGHUXWXEHWYHKDWWDVXVÇ]GÇUPDSUREOHPOHUL
ROXéDELOLU
‡ZHEHUGU\'6
‡ZHEHUGU\.&56
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
.ÇéD\ODUÇQGDYH\DæPXUPHYVLPLQGHDUWDFDN
SUREOHP\]H\OHUGHNLER\DYHGLæHUNDSODPDODUÇQ
NDEDUPDVÇQDVHEHSROPDNODELUOLNWH|]HOOLNOHVDæOÇN
DoÇVÇQGDQROXPVX]VRQXoODUGRæXUXU
%XGXUXPERGUXPGXYDUYH]HPLQOHULQGHQHJDWLI
EDVÇQFDGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇPKDUoODUÇX\JXODPDVÇLOH
|QOHQPHOLGLU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
<]H\OHUWPWX]ELULNLQWLOHULER\DNLUHoYH
GLæHUWPNDSODPDODUND]ÇQDUDNoLPHQWRHVDVOÇ
VDæODP\]H\HXODéÇQFD\DNDGDUWHPL]OHQPHOL
YH\ÇNDQPDOÇGÇU
<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHU
VXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
.XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ
weber.dry DS, weber.dry 2K CRS,
weber.tec Superflex D2 WP\]H\HLNLNDWKDOLQGH
X\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU|QFHNLQH
GLNGRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU
SUREOHPo|]P
DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ
6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇVDæODPDN
DPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\N|éHOHU
weber.rep MA 200; KÇ]OÇNXUXPDYHVOIDW
GD\DQÇPÇJHUHNWLUHQGXUXPODUGDLVH
weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU
198
6RQNDWX\JXODPDVÇ
<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇGRODéÇPD
DoÇNPHNDQODUGDYHPHNDQLNGDUEHOHU
ROXéDELOHFHN\]H\OHUGHoÇSODN
EÇUDNÇOPDPDOÇéDSVHUDPLNNDSODPD
HQGVWUL\HO]HPLQNDSODPDVÇYH\DWHVYL\H
KDUFÇLOHNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
:[NFIBWV[MBSÎJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
<]PHKDYX]ODUÇQGDEHWRQDUPHGXYDUYH]HPLQWHN
EDéÇQDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇYHNDoDæÇQÇHQJHOOH\HFHN|]HOOLN
WDéÇPD]
‡ZHEHUGU\66
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
6XWDKOL\HGHOLNOHULVXJLULéOHULSHQFHUHOHUEHWRQ
\DSÇGDNLGXYDUYH]HPLQELUOHéLP\HUOHULJLEL|]HO
QRNWDODUVÇ]GÇUPD]OÇNDoÇVÇQGDQ]D\ÇIWÇU$\UÇFD
EHWRQDUPHGHROXéDELOHFHNoDWODNODUGDVXVÇ]ÇQWÇVÇQÇ
NROD\ODéWÇUÇU+DYX]LoL\]H\OHULQH\DSÇODFDNVHUDPLN
WUNDSODPDX\JXODPDVÇLVHWHNEDéÇQDVX\DOÇWÇPÇ
VDæODPD]
%XQHGHQOHVXEDVÇQFÇQDGD\DQÇNOÇHWNLQELU\DOÇWÇP
X\JXODPDVÇJHUoHNOHéWLULOPHOLGLU
DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ
6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇVDæODPDNDPDFÇ\OD
GLNH\YH\DWD\N|éHOHUweber.rep MA 200
KÇ]OÇNXUXPDYHVOIDWGD\DQÇPÇJHUHNWLUHQ
GXUXPODUGDLVHweber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
6X\DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇLoLQHODVWLNVX\DOÇWÇP
KDUoODUÇweber.dry SS-10YH\D
weber.tec Superflex D2NXOODQÇOPDOÇGÇU
1HJDWLIVXEDVÇQFÇQDGD]HPLQVX\XEDVÇQFÇPDUX]
NDODFDN\]PHKDYX]ODUÇQGDSR]LWLIVXEDVÇQFÇLOH
ELUOLNWHQHJDWLIVXEDVÇQFÇQDGDGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇP
KDUFÇweber.tec Superflex D2NXOODQÇOPDOÇGÇU
.XOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ\DOÇWÇP
PDO]HPHVLWP\]H\HLNLNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU
+HUELUNDWELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGDROPDOÇGÇU
6HUDPLNYHGHU]
GROJXX\JXODPDVÇ
+DYX]Lo\]H\OHULQGH
\DSÇODFDNVHUDPLN
X\JXODPDVÇQGDVHUDPLNOHULQ
\DSÇéWÇUÇOPDVÇLoLQweber.kol
flex konforYH\Dweber EP 800
NXOODQÇOPDOÇGÇU6HUDPLNDUDVÇ
GHU]GROJXX\JXODPDODUÇQGD
weber.joint flex YH\D
weber EP 800WHUFLK
!
!
.HQDUèYHèN|ñHOHUèLOHèGLîHUèULVNOLèQRNWDODUèELULQFLèNDWèVXè
\DOëWëPèX\JXODPDVëQëQèKHPHQèDUGëQGDQèDONDOLèGD\DQëPOëè
FDPèHO\DIèGRQDWëèILOHVLèLOHèGHVWHNOHQPHOLGLU
.LP\DVDOODUDèVWQè
GD\DQëPèLoLQè
weber EP 800
NXOODQëOPDOëGëU
www.weber.com.tr
199
SUREOHPo|]P
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
8\JXODPD|QFHVLQGHEHWRQ\]H\EDVÇQoOÇ
VXDUDFÇOÇæÇLOHWX]YHWR]GDQWDPDPHQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇVDæODPROPD\DQNHVLPOHU\]H\GHQ
WHPL]OHQPHOLGLU<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
|QFHVLQGH\]H\OHUVXLOHQHPOHQGLULOPHOLGLU
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
(F[JMFOUFSBTmBUÎMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
.XOODQÇPDDoÇOPDVÇSODQODQDQWHUDVRODUDNLQéD
HGLOPLéoDWÇODUGDVHUDPLNYENDSODPDX\JXODPDVÇWHN
EDéÇQDVX\DOÇWÇPÇVDæODPD]
<DOÇWÇOPDPÇé\]H\OHUGHQVÇ]DFDNVX\DéDQDQ
‡ZHEHUGU\66
‡ZHEHUGU\89FRDW
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
DOWNDWODUGDNRQIRUSUREOHPL\DUDWÇU
7HUDVODUÇQPDUX]NDODFDæÇVÇFDNOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQDGD
GD\DQÇNOÇHODVWLNUQOHUOHVHUDPLNYENDSODPDODUÇQ
DOWÇQD\DSÇODFDNVX\DOÇWÇPÇEXWUSUREOHPOHULQ|QQH
JHoHU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
'|éHPHEHWRQX]HULQHX\JXQHæLPGHYH
QLWHOLNWHDWÇOPÇéWHVYL\HéDSÇ\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
|QFHVLQGH\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFLNDOÇQWÇODUGDQYH
JHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]G]JQ
YHVDæODPROPDOÇGÇU<]H\OHUWHPL]VXLOH
ÇVODWÇOPDOÇYHX\JXODPD|QFHVLQGH\]H\QHPOL
NDODFDNéHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQDNDGDU
EHNOHQPHOLGLU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
weber.dry SS-10, weber.dry UV coatYHKÇ]OÇNXUXPDVÇ
LVWHQHQGXUXPODUGDweber.tec Superflex D2NXOODQÇP
WDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQPDOÇYHWP\]H\H
PLQNDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQ
X\JXODPDVÇELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGDROPDOÇGÇU
SUREOHPo|]P
DéDPDçoN|éHOHULQSDKODQPDVÇ
6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ
DPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\N|éHOHU
weber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇNXUXPD
YHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD
weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU
!
<]H\èJHQLñOLîLèëVëèGHîLñLPLèYHèGHWD\è
GHULQOLîLèGLNNDWHèDOëQDUDNèJHUHNOLè
GLODWDV\RQODUè\DSëOPDOëGëU
!
h]HULèKHUKDQJLèELUèNDSODPDèPDO]HPHVLèLOHèNDSODQPD\DUDNèDoëNèEëUDNëODFDNè
WHUDVèoDWëODUGDèJHOLñWLULOPLñè89èYHèKDILIè\D\DèWUDILîLèGD\DQëPOëè\DOëWëPè
PDO]HPHOHULèweber.dry UV coat veya weber.tec Superflex D2èNXOODQëODELOLU
200
www.weber.com.tr
6RQNDWX\JXODPDVÇ
6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ
7HUDVODUGD\DSÇODFDNVHUDPLN
X\JXODPDODUÇQGDVHUDPLNOHULQ
\DSÇéWÇUÇOPDVÇYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ
LoLQWHUPLNJHULOLPOHUHGD\DQÇNOÇX\JXQ
:HEHUUQOHULVHoLOPHOLGLU
g1(5ç/(1h5h1/(5
7HUDVRODUDNLQéDHGLOPLéNXOODQÇPDDoÇOPD\DFDN
oDWÇODUGD\DæPXUYHNDUVHEHEL\OH\]H\GHELULNHFHN
VXX\JXQWDKOL\H|QOHPOHULDOÇQPDVÇKDOLQGHGDKL
G|éHPHEHWRQXQGDQVÇ]DUDN\DéDPPHNDQODUÇQGD
NRQIRUSUREOHPOHULQHVHEHSROXU
‡ZHEHUGU\3ODVWLNRO8'0
‡ZHEHUGU\3ODVWLNRO8'0
‡ZHEHUWHF
%XWUSUREOHPOHUWHUDVoDWÇVHEHEL\OHELQDQÇQPDUX]
NDODFDæÇÇVÇND\EÇQÇGD|QOH\HFHNÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇQÇQ
GDVLVWHPHGDKLOHGLOGLæLWHUVoDWÇGHWD\ÇLOH|QOHQHELOLU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
'|éHPHEHWRQX]HULQHX\JXQHæLPGHYH
QLWHOLNWHDWÇOPÇéWHVYL\HéDSÇ\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
|QFHVLQGH\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFLNDOÇQWÇODUGDQ
YHJHYéHNSDUoDODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]
G]JQVDæODPNXUXYH\DKDILIQHPOL
ROPDOÇGÇU
DéDPD.|éHOHULQSDKODQPDVÇ
6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇQVDæODQPDVÇ
DPDFÇ\ODN|éHOHUweber.rep MA 200YH\DKÇ]OÇ
NXUXPDYHVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQGXUXPODUGD
weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU
<]H\èJHQLñOLîLèëVëèGHîLñLPLèYHèGHWD\è
GHULQOLîLèGLNNDWHèDOëQDUDNèJHUHNOLè
GLODWDV\RQODUè\DSëOPDOëGëU
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
.XOODQÇODFDNUQweber.dry 706, weber.dry 906 YH
weber.tec 915LoLQ|QHULOHQDVWDUX\JXODPDVÇQÇQNXUXPDVÇQÇQ
DUGÇQGDQNXOODQÇPWDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQDQ
UQOHULOH\]H\HNDWX\JXODPD\DSÇOPDOÇGÇU8\JXODPD
VRQXFXQGDXODéÇOPDVÇJHUHNHQNXUXILOPNDOÇQOÇæÇPLQWNHWLP
PLNWDUÇYHNXOODQÇOPDVÇJHUHNHQ\DUGÇPFÇPDO]HPHOHULoLQLOJLOL
UQVD\IDVÇQDEDNÇQÇ]
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQǁ]HULX\JXODPDODU
weber.dry 706, weber.dry 906YH
weber.tec 915LOH\DSÇODFDNVX\DOÇWÇPÇ
X\JXODPDVÇQÇQWDPDPODQPDVÇQGDQ
PLQJQVRQUDWP\]H\HSROLHWLOHQIRO\R
VHULOHUHNX\JXQNDOÇQOÇNWDHNVWUGHSROLVWUHQ
ÇVÇ\DOÇWÇPOHYKDODUÇG|éHQPHOLGLU
,VÇ\DOÇWÇPOHYKDODUǁ]HULQHDWÇODFDNX\JXQ
HæLPGHYHQLWHOLNWHWHVYL\HéDSÇQÇQ]HULQH
oDNÇOVHULOHUHNX\JXODPDWDPDPODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
201
SUREOHPo|]P
!
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
(F[JMNFZFOUFSBTmBUÎMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
*TMBLNFLBOMBSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
0XWIDNEDQ\RWXYDOHWJLELÇVODNPHNDQODUJHQHOOLNOH
VHUDPLNLOHNDSOÇGÇU$QFDNVHUDPLNX\JXODPDVÇWHN
EDéÇQDVX\DOÇWÇPÇVDæODPD]
‡ZHEHUGU\66
‡ZHEHUN|éHEDQW
ZHEHUN|éHEDQW
6X\DOÇWÇPÇ\DSÇOPDPÇéÇVODNPHNDQODUGDVX\XQ
G|éHPHYHGXYDUODUGDQVÇ]PDVÇNRPéXE|OJHOHUGH
ER]XOPDODUD\RODoDELOLU$OoÇDKéDSJD]EHWRQJLEL
KDVVDV\]H\OHULQVXDOPDVÇDQFDNSDKDOÇWDPLUDWODULOH
WHODILHGLOHELOLU
,VODNPHNDQODUGDNULWLNQRNWDODUÇGDJ|]|QQHDODUDN
\DSÇODFDNX\JXQELUVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇHWNLQ
ELU\DOÇWÇPSHUIRUPDQVÇYHNRQIRUVDæODU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\WHPL]G]JQ
YHVDæODPROPDOÇGÇU=HPLQGHNLoDWODPÇéYH
NDEDUPÇéER\DODUWDPDPHQND]ÇQPDOÇYDURODQ
VHUDPLNNDSODPDODUV|NOPHOLGLU<]H\OHU
WR]GDQDUÇQGÇUÇOÇSDVWDUNDWRODUDNRUDQÇQGD
VXLODYHHGLOHUHNLQFHOWLOPLéweber.dry SS-5LOH
DVWDUODQPDOÇGÇU
!
DéDPD.ULWLNQRNWDODUÇQNRUXQPDVÇ
'LNH\YH\DWD\N|éHOHUPDNVPPJHQLéOLæLQGHNL
oDWODNODUDKéDSSDQRELUOHéLP\HUOHULWHVLVDWERUXVXYH
VXWDKOL\HGHOLæLJLEL|]HOQRNWDODUJHQLéOLNLKWL\DFÇQDJ|UH
ZHEHUN|éHEDQWYH\DZHEHUN|éHEDQW
VHQWHWLNNDXoXNVX\DOÇWÇPÇEDQWODUÇLOHNRUXQPDOÇGÇU
%XX\JXODPDLoLQweber.dry SS-5NULWLNQRNWDODUDIÇUoD
LOHX\JXODQPDOÇYHEDQWODU\HUOHULQH\HUOHéWLULOLSPDODLOH
EDVWÇUÇOPDOÇGÇU
$OoëèVëYDèYHèDOoëSDQè\]H\OHUGHè
DVWDUODPDèLñOHPOHULèZHEHUSULPèPD[è
YH\DèZHEHUSULPèVDWHQèLOHè\DSëOPDOëGëU
SUREOHPo|]P
DéDPD6X\DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
<DOÇWÇPEDQWODUÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQ
ELULQFLYHLNLQFLNDWLoLQweber.dry SS-5
LQFHOWLOPHGHQWP\]H\HX\JXODQPDOÇGÇU
.DWODUDUDVÇQGDPLQVDDWEHNOHQPHOLYH
KHUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU|QFHNLNDWDGLN
GRæUXOWXGDROPDOÇGÇU
6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODQPDVÇ
6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇVRQUDVÇQGDVHUDPLN
X\JXODPDVÇQDPLQVDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇYHGHU]GROJX
X\JXODPDVÇLoLQX\JXQ:HEHUUQOHUL
VHoLOPHOLGLU'XYDUGXYDUYHGXYDU]HPLQELUOHéLP
QRNWDODUÇQGDVHUDPLNDUDVÇQDweber silikonGHU]
GROJXPDVWLæLNXOODQÇOPDOÇGÇU
!
202
www.weber.com.tr
weber.dry SS-5èX\JXODPDVëè\DSëOPëñè\DWD\è
\]H\OHUèVHUDPLNèX\JXODPDVëè|QFHVLQGHèGLUHNWè
D\DNè\NQèNDUñëOD\DFDNèSROLVWUHQèSDQRèYEè
X\JXQèELUèPDO]HPHèLOHèNRUXQPDOëGëU
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
&TLJTFSBNJLLBQMÎZ[FZMFSJmJOTVZBMÎUÎNTJTUFNJ
g1(5ç/(1h5h1/(5
+DWDOÇYH\DHNVLNVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ\DSÇOPÇé\D
GDKLoVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ\DSÇOPD\DUDNVHUDPLN
X\JXODQPÇéÇVODNPHNDQODUGD]DPDQLoLQGH\DOÇWÇP
SUREOHPOHULROXéXU
<]H\GHNLVHUDPLNOHULNÇUDUDNVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
\DSPDN]DPDQYH\DéDPNRQIRUXDoÇVÇQGDQVÇNÇQWÇ
\DUDWÇUD\QÇ]DPDQGDLODYHPDVUDIODUDGD\RODoDU
%XX\JXODPD\HULQHPHYFXWVHUDPLNNDSODPD]HULQH
X\JXQELUDUDNDWPDQLOHVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
JHUoHNOHéWLULOHELOLU
DéDPD<]H\KD]ÇUOÇæÇ
0HYFXWVHUDPLNNDSODPDODUÇQ]HPLQLWXWXS
WXWPDGÇæÇoHNLoYH\DPDODLOHNRQWURO
HGLOPHOLGLU=HPLQWXWXéXGéNVHUDPLNOHU
WDPLUHGLOPHOLROXéDELOHFHNERéOXNODU\LQH
D\QÇPDO]HPHLOHGROGXUXOPDOÇGÇU6RQUDVÇQGD
\]H\OHUWR]NDOPD\DFDNéHNLOGHL\LFH
\ÇNDQPDOÇGÇU
‡ZHEHUSULP7*
‡ZHEHUGU\66
‡ZHEHUGU\89FRDW
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
DéDPD<DOÇWÇPNDWPDQÇX\JXODPDVÇ
8\JXODQDQDGHUDQVDVWDUÇQÇQNXUXPDVÇQÇQDUGÇQGDQ
oLPHQWRHVDVOÇVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU
%XX\JXODPDLoLQweber.dry SS-10,
weber.dry UV coatYH\DKÇ]OÇNXUXPDVÇJHUHNHQ
GXUXPODUGDweber.tec Superflex D2NXOODQÇP
WDOLPDWODUÇGRæUXOWXVXQGDKD]ÇUODQPDOÇYHWP\]H\H
NDWKDOLQGHX\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇ
ELU|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU
6HUDPLNYHGHU]GROJXX\JXODPDVÇ
6HUDPLNOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGDweber.kol flex konfor,
weber.kol flex konfor konsantreYH\Dweber EP 800;
VHUDPLNDUDVÇGHU]GROJXX\JXODPDVÇQGDLVH
weber.joint flex YH\Dweber EP 800NXOODQÇOPDOÇGÇU
'XYDUGXYDUGXYDU]HPLQELUOHéLPQRNWDODUÇQGDVHUDPLNOHU
DUDVÇQDZHEHUVLOLNRQGHU]GROJXPDVWLæLX\JXODQPDOÇGÇU
!
<]H\GHNLèNULWLNèQRNWDODUèELULQFLèNDWèVXè\DOëWëPè
X\JXODPDVëèVRQUDVëQGDèDONDOLèGD\DQëPOëèFDPè
HO\DIèGRQDWëèILOHVLèLOHèGHVWHNOHQPHOLGLU
www.weber.com.tr
203
SUREOHPo|]P
DéDPD$GHUDQVDVWDUÇX\JXODPDVÇ
6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ|QFHVLQGH\]H\OHUH
ZHEHUSULP7*WHNNDWKDOLQGHUXORLOH
X\JXODQPDOÇGÇU
7HPHOSHUGHERGUXP\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX
.8580$
6h5(6¯
%$6,1d
'$<$1,0,
h5h1
g=(//¯­¯
8<*8/$0$
$/$1,
weber dry
7HPHOOHUYHSHUGH
GXYDUODUG°é
\]H\OHUL
706
weber dry
906
Superflex D2
- sf 226 -
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1HJDWLI
O
O
1RUPDO
weber tec
- sf 210 -
.ULVWDOL]H
3R]LWLI
915
- sf 208-
%RGUXP
LoGXYDUODU°YH
]HPLQOHULLoLQ
QHJDWLIWHQ\DOÇWÇP
<NVHNHODVWLNL\HW
YHoDWODN
N|SUOHPH
weber tec
- sf 206 -
O
+DYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]K°]O°
NXUXPD
weber dry
DS
- sf 228 -
weber dry
2K CRS
- sf 230 -
O
O
O
O
O O
O
O
O
OO
O
O
7HUDVoDWÇ\DOÇWÇPODUÇLoLQUQVHoLPWDEORVX
.8580$
6h5(6ç
h5h1
g=(//¯­¯
8<*8/$0$
$/$1,
weber dry
5(1.
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
h]HULNDSDWÇODFDN
WHUDVoDWÇ
706
906
weber tec
915
weber dry
FDF
- sf 216 -
weber dry
SS-10
- sf 222 -
weber dry UV coat
weber tec
- sf 208-
- sf 210 -
O* O*
O*
O
O
O
O
- sf 224 -
Superflex D2
- sf 226 -
h]HULDoÇNNDODFDN
NoNDODQODU
O
O
O
h]HULDoÇNNDODFDN
E\NDODQODU
O
O
<NVHNHODVWLNL\HW
YHoDWODN
N|SUOHPH
O
O
O
O
O
O
O
1RUPDO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%H\D]NÇUÇNEH\D]
O
O
.°]°ONDKYH\HéLO
O
+DYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]K°]O°
NXUXPD
Gri-siyah
7HUVoDW°GHWD\°X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U
204
weber dry
- sf 206 -
www.weber.com.tr
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
Ürün Seçim Tablosu
6XGHSRVX\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX
weber dry
SS-10
weber dry UV coat
weber tec
Superflex D2
DS
weber dry 2K CRS
- sf 226 -
- sf 228 -
- sf 230 -
O
O
O
O
O
O
O
'LæHUVXGHSRODU°
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0LQD\O°N
EHWRQ\]H\
O
O
O
O
O
O
O
O
8<*8/$0$
<h=(<¯
7RSUDNDOW°QGDNL
VXGHSRVXLoLQ
QHJDWLIWHQ\DOÇWÇP
h5h1
g=(//¯­¯
¯oPHVX\XGHSRVX
D\GDQGDKDJHQo
EHWRQ\]H\
<NVHNHODVWLNL\HW
YHoDWODNN|SUOHPH
1RUPDO
O
O
+DYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]K°]O°
NXUXPD
O
Gri
O
O
.ÇUÇN%H\D]
O
5(1.
weber dry
- sf 224 -
.8580$
6h5(6¯
8<*8/$0$
$/$1,
- sf 222 -
OO
.ULVWDOL]H
O
O
O
O
+DYX]\DO°W°PODU°LoLQUQVHoLPWDEORVX
weber dry
SS-8
SS-10
weber dry UV coat
weber tec
Superflex D2
- sf 224 -
- sf 226 -
O
O
O
O
O
O
O
D\GDQGDKDJHQo
EHWRQ\]H\
O
O
O
O
0LQD\O°N
EHWRQ\]H\
O
O
O
O
(ODVWLNL\HWYHoDWODN
N|SUOHPH
O
<NVHNHODVWLNL\HW
YHoDWODNN|SUOHPH
O
O
1RUPDO
O
O
O
+DYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]K°]O°
NXUXPD
O
Gri
O
O
O
.ÇUÇNEH\D]
O
5(1.
8<*8/$0$
<h=(<¯
- sf 222 -
h5h1
g=(//¯­¯
0VWDNLO\]PH
KDYX]ODU°YHVVKDYX]ODUÇ
weber dry
.8580$
6h5(6¯
8<*8/$0$
$/$1,
- sf 220-
2OLPSLNYH\DU°ROLPSLN
\]PHKDYX]ODU°
O
www.weber.com.tr
205
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 706
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
(Plastikol UDM 1)
3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DOÇWÇPPDO]HPHVL
PERFORMANS
‡.DU°é°P\RæXQOXæX
<DNODé°NNJOW
‡.XUXNDO°QW°RUDQ°
+DFPHQ\DNODé°N
‡<XPXéDPDQRNWDV°
<DNODé°Nƒ&
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PVDGHFHUQQNHQGL
V°Y°YHWR]NRPSRQHQWOHULLOH
\DS°OPDO°NHVLQOLNOHVXLODYH
edilmemelidir.
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU
ilave edilmemelidir.
TANIMI
Polimer-bitüm modifiyeli, iki
komponentli, yüksek elastikiyete
VDKLSVROYHQWLoHUPH\HQVX\DOÇWÇP
malzemesi.
KULLANIM
AVANTAJLARI
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQWHPHOSHUGH
GXYDUODUÇVODNPHNDQODU
EDONRQODUYHWHUDVODUÇQGD\HUDOWÇ
RWRSDUNODUÇQÇQ]HULQGHYHEDKoH
WHUDVODUÇQGD]HPLQUXWXEHWLQH
VÇ]ÇQWÇVX\XQDJHoLFLYHVUHNOL
VXEDVÇQFÇQDNDUéÇ\DOÇWÇP PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
Elastikiyet ve çatlak
köprüleme.
7PPLQHUDO\]H\OHUH
X\JXODQDELOPH|]HOOLæL
dHYUH\OHGRVWVROYHQWVL]
YHDVEHVWOLIVL]LoHULN
.ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD
‡%UWEHWRQ
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVLGN
‡.XUXPDVUHVLPLQJQ
‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
206
www.weber.com.tr
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry 706
LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°weber
6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DOÇWÇP
bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡weber.dry 706X\JXODQP°é
\]H\OHUPLQJQGRQD
NDUé°NRUXQPDO°YH89GD\DQÇPOÇELU
PDO]HPHROPDGÇæÇQGDQNXUXPD
VUHFLVRQUDVÇQGD]HULX\JXQELU
PDO]HPH\OHNDSDWÇOPDOÇGÇU
‡weber.dry 706 X\JXODQP°éWHPHO
SHUGHGXYDUODU°]HULQH
NRUXPDX\JXODPDV°\DS°OPDGDQ
WRSUDNGROJXVX\DS°OPDPDO°G°U
‡7HUDVWD\DS°ODFDNweber.dry 706
X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\°VX
\DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V°\DO°W°P
NDWPDQ°X\JXODPDV°LOH
çözülmelidir.
‡8\JXODPDGDNXOODQ°ODQWP
DOHWOHUX\JXODPDGDQ
KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U
.XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU
\DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°oLPHQWRDUW°é°YENDO°QW°ODUGDQ
YHJHYéHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°é
WHPL]G]JQVDæODPYHGRQD
PDUX]NDOPDP°éROPDO°G°U
‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O°
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P°
istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanarak,
G°éN|éHOHULVHPHNDQLN\|QWHPOHUOH
W°UDéODQDUDN\XYDUODW°OPDO°G°U
‡<]H\OHUweber.dry 706 bitüm
NRPSRQHQWVXRUDQ°QGDLQFHOWLOPLé
weber.dry 706 bitüm komponent ile
DVWDUODQPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL
\]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ°
ROXéXPXQXHQJHOOHPHNYH
YH\D\]H\LG]HOWPHNDPDF°\OD
weber.dry 706 LOHV°\°UPDNDW
X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U
UYGUL AMA
weber.dry 706,NJ©O°NV°Y°
NRPSRQHQWHNJWR]
NRPSRQHQWHNOHQLSGéNGHYLUOL
ELUPLNVHU\DUG°P°\ODWRSDNV°]
KRPRMHQELUN°YDPDXODé°QFD\D
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
*HoLFLYHVUHNOLVXEDVÇQFÇQD
PDUX]DODQODUGDPPX\JXODPD
weber.dry 706,I°UoD\DUG°P°\OD
WP\]H\HNDWKDOLQGH
X\JXODQPDO°G°U7RSODPX\JXODPD
NDO°QO°æ°X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ°
DODQYH\DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX]
NDODFDæ°VXEDV°QF°QDJ|UH
belirlenmelidir
/WIHQ7NHWLP7DEORVXQD
EDN°Q°]
¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QD
X\JXODPDELULQFLNDWD]DUDU YHUPH\HFHNNDGDUNXUXGXæXQGD
JHoLOPHOLGLU
NDOÇQOÇæÇQÇVDæOD\DELOPHNLoLQ
NDWweber.dry 706 X\JXODPDVÇ
VRQUDVÇQGDWP\]H\HDONDOL
GD\DQÇPOÇFDPHO\DIGRQDWÇ
ILOHVL\HUOHéWLULOPHOLYH
NDWweber.dry 706
X\JXODPDVÇILOH\LWDPDPHQ
NDSDWDFDNéHNLOGH
\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
weber.dry 706 kullanarak;
‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU
d|]PVI
‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
0LQX\JXODPDNDO°QO°æ°
(kuru film)
Min.
tüketim
=HPLQQHPLYHEDV°QoV°]
suya maruz alanlar
PP
NJP
*HoLFLVUHEDV°QoO°VX\D
maruz alanlar
PP
FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
NJP
6UHNOLEDV°QoO°VX\D
maruz alanlar
PP
FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
NJP
8\JXODPDDODQÇ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRPELSODVWLNNRYD
NJV°Y°NJWR]
Renk: Siyah.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda,
DPEDODMODUÇQÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇKDOLQGH
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU$oÇOPÇé
DPEDODMODUNXOODQÇOGÇNWDQVRQUDDæ]°V°N°FD
NDSDW°ODUDNVDNODQPDOÇYHELUKDIWD
LoLQGHNXOODQÇOPDOÇGÇU$PEDODMGRQGDQ
NRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
207
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 706
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 906
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
(Plastikol UDM 2)
3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DO°W°PPDO]HPHVL
PERFORMANS
‡.DU°é°P\RæXQOXæX
<DNODé°NNJGP
‡.XUXNDO°QW°RUDQ°
+DFPHQ\DNODé°N
‡<XPXéDPDQRNWDV°
<DNODé°Nƒ&
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PVDGHFHUQQNHQGL
V°Y°YHWR]NRPSRQHQWOHULLOH
\DS°OPDO°NHVLQOLNOHVXLODYH
edilmemelidir.
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
TANIMI
Polimer-bitüm modifiyeli, iki
komponentli, yüksek elastikiyete
VDKLSVROYHQWLoHUPH\HQVX\DO°W°P
malzemesi.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
Yüksek elastikiyet ve
çatlak köprüleme.
Yüksek kuru kal›nt› oran›.
Kimyasal reaksiyon ile
N°VDVUHGH\DæPXUD
dayan›m.
7PPLQHUDO\]H\OHUH
X\JXODQDELOPH|]HOOLæL
dHYUH\OHGRVWVROYHQWVL]
YHDVEHVWOLIVL]LoHULN
Örme duvarlarda s›va
katman› ihtiyac› olmadan
uygulama imkan›.
.ROD\YHK°]O°X\JXODPD
208
www.weber.com.tr
‡7P\DS°ODU°QWHPHOSHUGH
GXYDUODU°VODNPHNDQODU EDONRQODUYHWHUDVODU°QGD\HUDOW°
RWRSDUNODU°Q°Q]HULQGHYHEDKoH
WHUDVODU°QGD]HPLQUXWXEHWLQH
V°]°QW°VX\XQDJHoLFLYHVUHNOLVX
EDV°QF°QDNDUé°\DO°W°PPDO]HPHVL
RODUDNNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡%UWEHWRQ
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡.LUHoWDé°WXæODYHEULNHWWHQ
\DS°OPDGXYDUODU
‡(VNLELWPO\]H\OHU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVLGN
‡.XUXPDVUHVLPLQJQ
‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL
dilatasyon derzleri ZHEHUGU\
LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°weber
Superflex dilatasyon yal›t›m
bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡ZHEHUGU\X\JXODQP°é
\]H\OHUPLQJQGRQD NDUé°NRUXQPDO°YH89GD\DQÇPOÇELU
PDO]HPHROPDGÇæÇQGDQNXUXPD
VUHFLVRQUDV°QGD]HULX\JXQELU
PDO]HPHLOHNDSDW°OPDO°G°U
‡ZHEHUGU\X\JXODQP°éWHPHO
SHUGHGXYDUODU°]HULQHNRUXPD
X\JXODPDV°\DS°OPDGDQWRSUDN
GROJXVX\DS°OPDPDO°G°U
‡7HUDVWD\DS°ODFDNZHEHUGU\
X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\°VX
\DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V°\DO°W°P
NDWPDQ°X\JXODPDV°LOHo|]OPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUX\JXODPDGDQ
KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U
.XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU
\DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°oLPHQWRDUW°é°YENDO°QW°ODUGDQ
YHJHYéHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°é
WHPL]G]JQVDæODPYHGRQD
PDUX]NDOPDP°éROPDO°G°U
‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O°
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P°
istenen durumlarda ise weber.rep
HKSLOHSDKODQDUDNG°éN|éHOHULVH
PHNDQLN\|QWHPOHUOHW°UDéODQDUDN
\XYDUODW°OPDO°G°U
‡<]H\OHUZHEHUGU\
ELWPNRPSRQHQWVXRUDQ°QGD
LQFHOWLOPLéZHEHUGU\ bitüm
NRPSRQHQWLOHDVWDUODQPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL
\]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ°ROXéXPXQX
HQJHOOHPHNYHYH\D\]H\L
G]HOWPHNDPDF°\ODZHEHUGU\
LOHV°\°UPDNDWX\JXODPDV° \DS°OPDO°G°U
UYGUL AMA
ZHEHUGU\NJ©O°NV°Y°
NRPSRQHQWHNJWR]
NRPSRQHQWHNOHQLSGéNGHYLUOL
ELUPLNVHU\DUG°P°\ODWRSDNV°]
KRPRMHQELUN°YDPDXODé°QFD\D
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUGU\I°UoD\DUG°P°\OD
WP\]H\HNDWKDOLQGH
X\JXODQPDO°G°U7RSODPX\JXODPD
NDO°QO°æ°X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ°
DODQYH\DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX]
NDODFDæ°VXEDV°QF°QDJ|UH
EHOLUOHQPHOLGLU/WIHQ7NHWLP
7DEORVXQDEDN°Q°]
Geçici ve sürekli su
EDVÇQFÇQDPDUX]DODQODUGD
PPX\JXODPDNDOÇQOÇæÇQÇ
VDæOD\DELOPHNLoLQNDWweber.
GU\X\JXODPDVÇVRQUDVÇQGD
WP\]H\HDONDOLGD\DQÇPOÇFDP
HO\DIGRQDWÇILOHVL\HUOHéWLULOPHOLYH
NDWZHEHUGU\X\JXODPDVÇ
ILOH\LWDPDPHQNDSDWDFDNéHNLOGH
\DSÇOPDOÇGÇU
¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QD
X\JXODPDELULQFLNDWD]DUDU YHUPH\HFHNNDGDUNXUXGXæXQGD
JHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD
\DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUGU\NXOODQDUDN
‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU
d|]PVI
‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
0LQX\JXODPDNDO°QO°æ°
(kuru film)
Min.
tüketim
=HPLQQHPLYHEDV°QoV°]
suya maruz alanlar
PP
NJP
*HoLFLVUHEDV°QoO°VX\D
maruz alanlar
PP
FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
NJP
6UHNOLEDV°QoO°VX\D
maruz alanlar
PP
FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
NJP
8\JXODPDDODQÇ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRPELSODVWLNNRYD
NJV°Y°NJWR]
Renk: Siyah
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda,
DPEDODMODUÇQÇQDæ]ÇQÇQDoÇOPDPDVÇKDOLQGH
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU$oÇOPÇé
DPEDODMODUNXOODQÇOGÇNWDQVRQUDDæ]°V°N°FD
NDSDW°ODUDNVDNODQPDOÇYHELUKDIWD
LoLQGHNXOODQÇOPDOÇGÇU$PEDODMGRQGDQ
NRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 906
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec 915
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
3ROLPHUELWPPRGLIL\HOLHODVWLNVX\DO°W°PPDO]HPHVL
PERFORMANS
‡<RæXQOXN<DNODé°NNJGP
‡.XUXNDO°QW°RUDQ°
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUWHF
LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
weber Superflex dilatasyon
\DOÇWÇPEDQWODU°LOHVDæODQPDO°G°U
TANIMI
Polimer-bitüm modifiyeli,
tek komponentli veya
ZHEHUWHFSXOYHUpriz
KÇ]ODQGÇUÇFÇVÇLOHELUOLNWHLNL
NRPSRQHQWOLRODUDNNXOODQÇODELOHQ
yüksek elastikiyete sahip, solvent
içermeyen, mala veya sprey ile
X\JXODQDQVX\DOÇWÇPPDO]HPHVL
KULLANIM
AVANTAJLARI
',1©HX\JXQOXN
Tek ve çift komponentli
NXOODQÇP
Yüksek elastikiyet ve
çatlak köprüleme.
<NVHNNXUXNDOÇQWÇRUDQÇ
7PPLQHUDO\]H\OHUH
X\JXODQDELOPH|]HOOLæL
dHYUH\HGRVWVROYHQWVL]
YHDVEHVWOLIVL]LoHULN
gUPHGXYDUODUGDVÇYD
NDWPDQÇLKWL\DFÇROPDGDQ
X\JXODPDLPNDQÇ
.LP\DVDOUHDNVL\RQODNÇVD
VUHGH\DæPXUDGLUHQo
5DKDWYHKÇ]OÇX\JXODPD
'HQL]VX\XQDGD\DQÇP
www.weber.com.tr
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QWHPHOSHUGH
GXYDUODU°VODNPHNDQODU EDONRQODUYHWHUDVODU°QGD\HUDOW°
RWRSDUNODU°Q°Q]HUOHULQGH ]HPLQUXWXEHWLQHV°]°QW°VX\XQD
JHoLFLYHVUHNOLVXEDV°QF°QD
NDUé°\DO°W°PPDO]HPHVLRODUDN
NXOODQ°O°U
‡ZHEHUWHFDéDæ°GDEHOLUWLOHQ
durumlarda ZHEHUWHFSXOYHU
SUL]K°]ODQG°U°F°WR]NRPSRQHQWLLOH
NDU°éW°U°ODUDNNXOODQ°OPDO°G°U
<DæPXUOXVHULQYHQHPOL
havalarda,
- Yatay yüzeylerde,
- Emici olmayan yüzeylerde.
8\JXODPD<]H\OHUL
‡%UWEHWRQ
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡.LUHoWDé°WXæODYHEULNHWWHQ
\DS°OPDGXYDUODU
‡(VNLELWPO\]H\OHU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡ZHEHUWHFX\JXODQP°é\]H\OHU
PLQJQGRQDNDUé°NRUXQPDO°
YH89GD\DQÇPOÇELUPDO]HPH
ROPDGÇæÇQGDQNXUXPDVUHFL
VRQUDV°QGD]HULX\JXQELU
PDO]HPHLOHNDSDW°OPDO°G°U
‡ZHEHUWHFX\JXODQP°éWHPHO
SHUGHGXYDUODU°]HULQH
NRUXPDX\JXODPDV°\DS°OPDGDQ
WRSUDNGROJXVX\DS°OPDPDO°G°U
‡7HUDVWD\DS°ODFDNZHEHUWHF
X\JXODPDV°WHUVoDW°GHWD\°
VX\DO°W°PNDWPDQ°]HULQH°V°
\DO°W°PNDWPDQ°X\JXODPDV°
ile çözülmelidir.
‡8\JXODPDGDNXOODQ°ODQWP
DOHWOHUX\JXODPDGDQ
KHPHQVRQUDVXLOH\°NDQPDO°G°U
.XUXPXéNDO°QW°ODUWLQHU
\DUG°P°\ODWHPL]OHQHELOLU
UYGULAMA SINIRI
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLPLQJQ
‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°oLPHQWRDUW°é°YE
NDO°QW°ODUGDQYHJHYéHN
SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL]
G]JQVDæODPYHGRQDPDUX]
NDOPDP°éROPDO°G°U
‡¯oN|éHOHUweber.rep MA 200;K°]O°
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P°
istenen durumlarda ise
weber.rep HKSLOHSDKODQDUDNG°é
N|éHOHULVHPHNDQLN\|QWHPOHUOH
W°UDéODQDUDN\XYDUODW°OPDO°G°U
‡<]H\OHUZHEHUWHFVX
RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHUWHF
LOHDVWDUODQPDO°G°UdRNHPLFL
\]H\OHUGHDVWDUODPDLéOHPL
LQFHOWLOPHPLéweber.prim max ile
\DS°OPDO°G°U
‡dRNJ|]HQHNOLER]XNYH\DGHOLNOL
\]H\OHUHKDYDNDEDUF°æ°
ROXéXPXQXHQJHOOHPHNYHYH\D
\]H\LG]HOWPHNDPDF°\OD
ZHEHUWHFLOHV°\°UPDNDW
X\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U
UYGUL AMA
ZHEHUWHFK°]O°SUL]
DOPDV°LVWHQHQGXUXPODUGD
OW©OLNDPEDODMDNJ
ZHEHUWHF pulver eklenip
GéNGHYLUOLELUPLNVHU \DUG°P°\ODNDU°éW°U°ODUDN
NXOODQ°OPDO°G°U'LæHUGXUXPODUGD
ZHEHUWHFKHUKDQJLELU
PDO]HPHLOHNDU°éW°U°OPDGDQ
GRæUXGDQX\JXODPD\D
JHoLOPHOLGLU
mala
ZHEHUWHFdüz
\DUG°P°\ODWP\]H\HNDW
KDOLQGHX\JXODQPDO°G°U
7RSODPX\JXODPDNDO°QO°æ°
X\JXODPDQ°Q\DS°OG°æ°DODQYH
\DO°W°PNDWPDQ°Q°QPDUX]NDODFDæ°
VXEDV°QF°QDJ|UHEHOLUOHQPHOLGLU
/WIHQ7NHWLP7DEORVXQD
EDN°Q°]
¯NLQFLNDWX\JXODPDV°QDX\JXODPD
birinci kata zarar vermeyecek
NDGDUNXUXGXæXQGDJHoLOPHOLGLU
Islak mekanlar, balkonlar ve
WHUDVODUJLELEDV°QoV°]VX\D
maruz mekanlarda, birinci
ve ikinci kat ZHEHUWHF
X\JXODPDV°DUDV°QGDN|éHOHU
YHELUOHéLP\HUOHULQHDONDOL
GD\DQ°PO°FDPHO\DIGRQDW°ILOHVL
X\JXODQPDO°G°U*HoLFLYHVUHNOL
VXEDV°QF°QDPDUX]\]H\OHUGH
LVHDONDOLGD\DQ°PO°FDPHO\DIILOH
X\JXODPDV°ELULQFLYHLNLQFLNDW
ZHEHUWHFX\JXODPDV°
DUDV°QGDWP\]H\H\DS°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNV°FDNKDYDODUGDYHGLUHNW
JQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
ZHEHUGU\NXOODQDUDN
‡'RQPXéYH\DGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡7HPHOSHUGHGXYDUODUÇQÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
‡7HPHOOHULQVX\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLU
d|]PVI
‡*H]LOPH\HQWHUDVoDWÇODUÇQVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUd|]PVI
0LQX\JXODPDNDO°QO°æ°
(kuru film)
Min.
tüketim
PP
OWP
Islak mekanlar,
balkonlar ve teraslar
PPNHQDUYHN|éHOHUGH
FDPHO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
OWP
%DV°QoO°]HPLQVX\XQD
maruz temeller
PPWP\]H\GHFDP
HO\DIGRQDW°ILOHVLLOH
OWP
8\JXODPDDODQÇ
=HPLQQHPLYHV°]°QW°
suyuna maruz temeller
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj:
ZHEHUWHF1HWOW©OLNSODVWLNNRYD
ZHEHUWHFSXOYHU1HWNJ©OÇNSODVWLN
kova.
Renk: Siyah.
Uygulama Aletleri: El mikseri, mala,
püskürtme makinesi
Raf Ömrü: Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQGDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec 915
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec 911
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Bitüm esasl› su yal›t›m malzemesi
3(5)250$16
‡<RæXQOXN<DNODé°NNJGP3
‡.XUXNDO°QW°RUDQ°
‡,V°GLUHQFLƒ&©\HNDGDU
‡(ULPHQRNWDV°ƒ&
‡6XEXKDU°GLI]\RQGLUHQFL+HO
\DNODé°N
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QOÇæ°PP
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PDNVPP
‡.XUXPDVUHVL8\JXODPD NDO°QO°æ°QDEDæO°RODUDNJQ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
Bitüm esasl›, uyguland›ktan sonra
oDEXNVHUWOHéHQYH\]H\OHEWQOHéHQ
89°é°QODU°QDGD\DQ°NO°DGHUDQV°
yüksek, elyafl› ve solventli su yal›t›m
malzemesi.
<h=(<+$=,5/,å,
KULLANIM
$9$17$-/$5,
Bitümlü membran
tamirinde kullan›m.
<]H\OHEWQOHéPH
'°éKDYDéDUWODU°QDYH
89©\HGD\DQ°P
<DWD\YHGLNH\\]H\OHUGH
NXOODQ°ODELOPH|]HOOLæL
$VLWYHDONDOLo|]HOWLOHU
ile endüstriyel gazlara
dayan›m.
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler tiner yard›m›yla
temizlenmelidir.
8\JXODPD$ODQÇ
‡'°éKDYDéDUWODU°QDGD\DQ°PYH
etkin su geçirimsizlik
JHUHNWLUHQ|]HOOLNOHNDEDUP°éYH
oDWODP°éELWPOPHPEUDQODU°Q
WDPLULéOHPOHULQGHYHPHWDOoDW°
oluklar›n›n yal›t›m›nda kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡%LWPOPHPEUDQODU
‡0HWDOoDW°ROXNODU°NXUéXQYHoLQNR
yüzeyler,
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡<]H\WR]GDQDU°QG°U°OP°éWHPL]
NXUXYH\DKDILIQHPOL
G]JQYHVDæODPROPDO°G°U
‡dLPHQWRHVDVO°YHYH\DWR]X\DQ
çok emici yüzeyler uygulama
öncesinde weber.prim max ile
astarlanmal›d›r.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
UYGUL AMA
1
weber.tec 911, mala veya
spatula yard›m› ile yüzeye
uygulanmal›d›r. Uygulama
NDO°QO°æ°KHUELUNDWWD
4 mm.’yi, toplamda 10 mm.’yi
geçmemelidir.
%LWPOPHPEUDQODUGDNL
NDEDUPDODU°QWDPLULQGH
NDEDUDQDODQODUéHNOLGH kesilerek uçlar aç›lmal› ve
alt yüzeydeki nem kuru
ELUEH]LOHDO°QPDO°G°U
alana weber.tec 911
3 Bu
X\JXODQ°SDo°ODQXoODUKHQ]
X\JXODQP°éweber.tec 911
]HULQHL\LFHEDVW°U°OPDO°G°U
4
.DSDW°ODQXoODU]HULQHELUNDW
GDKDweber.tec 911 uygulamas›
yap›lmal›d›r.
Ambalaj: Net 14 kg.’l›k teneke
5HQN6L\DK
Uygulama Aletleri: 0DODVSDWXOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°
s›k›ca kapat›lmal›d›r.
212
ZZZZHEHUFRPWU
Ürün
weber.tec 911
6D\ID
No.
Tüketim
NJP
PPX\JXODPDNDOÇQOÇæÇLoLQ
Bitüm esasl› su yal›t›m malzemesi
TANIMI
%LWPHVDVO°89°é°QODU°QDGD\DQ°NO°
elyaf takviyeli, solventli, likit su yal›t›m
malzemesi.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡(VNLELWPOPHPEUDQODU°QEHWRQ
ve metal çat›lar ile çinko çat›
oluklar›n›n su yal›t›m›nda kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡%LWPOPHPEUDQODU
‡0HWDOoDW°ODUYHoLQNRoDW°ROXNODU°
‡7XæOD|UPH\]H\OHU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
3(5)250$16
‡<RæXQOXN<DNODé°NNJGP3
‡.XUXNDO°QW°RUDQ°<DNODé°N
‡<XPXéDPDQRNWDV°<DNODé°Nƒ&
‡6XEXKDU°GLI]\RQGLUHQFL+HO
\DNODé°N
‡6XJHoLULPVL]OLNEDUVDDW
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
UYGUL AMA
1
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡.DWODUDUDV°EHNOHPHVUHVLVDDW
‡.XUXPDVUHVLJQ
weber.tec 905, f›rça, rulo veya
sprey yard›m› ile tüm yüzeye
uygulanmal›d›r. Uygulama
ELUGHQID]ODNDWKDOLQGH
yap›lacak ise katlar aras›nda
VDDWEHNOHQPHOLGLU
$9$17$-/$5,
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler tiner yard›m›yla
temizlenmelidir.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\NLUSDVYHWR]GDQL\LFH
DU°QG°U°OP°éWHPL]YHVDæODP
ROPDO°EHWRQ\]H\OHUGHNLoDSDNODU
al›n›p, çok gözenekli yüzeylerde
SHUGDKODPDGDQweber.rep MA 200
veya ZHEHUUHS+.6 ile yüzey
G]HOWPHLéOHPL\DS°OPDO°G°U
‡dLPHQWRHVDVO°YHYH\DWR]X\DQ
çok emici yüzeyler uygulama
öncesinde weber.prim max ile
DVWDUODQPDOÇGÇU
Ürün
weber.tec 905
6D\ID1R
3
(VNLELWPOPHPEUDQODUGD
weber.tec 905 uygulamas›
|QFHVLPHPEUDQ\]H\LQGHNL
NDEDUDQQRNWDODUYHoDWODNODU
weber.tec 911 ile tamir
edilmelidir.
+DYDéDUWODU°VHEHEL\OH
KDVDUJ|UPéoDW°ODUGD
weber.tec 905,NDWKDOLQGH
uygulanmal› ve iki kat›n
uygulamas› aras›nda tüm
yüzeye cam elyaf donat›
filesi uygulamas› yap›lmal›d›r.
Tüketim
0HWDO\]H\OHUGHPOP
(VNLELWPOPHPEUDQODUGD
POP
%HWRQ\]H\OHUGHPOP
weber.prim max
JUP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
Bitümlü membran
tamirinde kullan›m.
89©\HYHG°éKDYD
éDUWODU°QDGD\DQ°P
<DWD\YHGLNH\\]H\OHUGH
NXOODQ°ODELOPH|]HOOLæL
%LUoRNDVLGHNLP\DVDOODUD
WX]OXVX\DYHHQGVWUL\HO
gazlara dayan›m.
Ambalaj: Net 33 lt.’lik teneke.
5HQN6L\DK
Uygulama Aletleri: F›rça, rulo, sprey.
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
kapat›lmal›d›r.
ZZZZHEHUFRPWU
213
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec 905
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber dry SS-5
(ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°VX\DO°W°PPDO]HPHVL
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡6RQPXNDYHPHWLQHXODéPDVUHVL
JQ
‡'RNXQPDVUHVLVDDW
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHVUHVL
VDDW
‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
3(5)250$16
TANIMI
‡<RæXQOXNNJGP3
(ODVWRPHULNDNULOLNUHoLQHHVDVO°
NXOODQ°PDKD]°UVSHUHODVWLNVX
yal›t›m malzemesi.
KULLANIM
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
mekanlar›nda, ›slak yüzeylerde
süper elastik su yal›t›m malzemesi
olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
6SHUHODVWLN\DS°
LOHV°FDNO°NIDUNODU°QD
dayan›m.
<DU°DN°éNDQN°YDPLOH
NROD\GHWD\o|]POHUL
Metal yüzeylere
uygulanabilme imkan›.
.XOODQ°PDKD]°U\DS°
+°]O°YHNROD\X\JXODPD
Akrilik boya ile
ER\DQDELOPHYHVHUDPLN
ile kaplanabilme.
‡*DOYDQL]VDFoLQNRYH39&VDoDN
ROXNYHEDFDGLSOHUL
‡3HQFHUHSHUYD]ODU°GDPODO°NODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNHUL
‡ZHEHUGU\66X\JXODQP°é
yüzeylere son kat olarak
DNULOLNHVDVO°ER\DODUG°éFHSKH
kaplamalar› ve seramik
NDSODPDODUX\JXODQDELOLU
8<*8/$0$6,1,5,
‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.
‡¯oPHVX\XGHSRODU°QGD
uygulanmaz.
214
ZZZZHEHUFRPWU
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
*PPo&
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
)NJPKR
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡<DSÇéPDGD\DQÇPÇ76(1
*1PP
‡8]DPD(1*o&
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ
‡'LVSHUVL\RQHVDVOÇVÇYÇKDOGH
uygulanan su geçirimsizlik ürünü
7¯3'0
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOHWX]OXVX
kullan›lmamal›d›r.
UYGUL AMA
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
1
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNLGLODWDV\RQ
derzleri ZHEHUGU\66
LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
ZHEHU6XSHUIOH[GLODWDV\RQ
\DOÇWÇPEDQWODU°LOHVDæODQPDO°G°U
ZHEHUGU\66astar kat
LoLQRUDQ°QGDVXLODYH
HGLOHUHNKRPRMHQKDOH
gelinceye kadar iyice
NDU°éW°U°OPDO°YH\]H\H
uygulanmal›d›r.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan su ile
y›kanmal›d›r.
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] NDODELOHFHN\]H\OHUGH
ZHEHUGU\66 üzerine seramik
JLELNRUX\XFXELUNDWX\JXODPDV°
yap›lmal›d›r.
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD
KDUHNHWOLQRNWDODULOHGLNH\
YH\DWD\N|éHOHU
ZHEHUN|éH\DO°W°PEDQWODU°
ile desteklenmelidir.
‡0HWDO\]H\OHUHX\JXODPDGDQ
|QFHELUNDWDQWLSDVER\D uygulanmal›d›r.
‡7HUDVoDW°JLELJQHé°é°æ°QDGLUHNW
PDUX]NDODELOHFHNDODQODUGD]HUL
EDéNDELUNDSODPDPDO]HPHVLLOH
kaplanarak korunmal›d›r.
Astar kat›n kurumas›ndan
sonra, ZHEHUGU\66
posteki rulo veya f›rça ile
WP\]H\HHQD]NDW
olarak uygulanmal›d›r.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°YENDO°QW°ODUGDQYHJHYéHN
SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL]
G]JQYHVDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler ZHEHUGU\66
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
önce weber.rep MA 200;
K°]O°X\JXODPDYH\DVOIDW dayan›m› istenen durumlarda
ise ZHEHUUHS+.6 ile onar›lmal›d›r.
3
¯QFHoDWODNODUELUOHéLP
\HUOHULN|éHYHNHQDUODU
ELULQFLNDWX\JXODPDV°QGDQ
sonra tela ile
desteklenmelidir.
4
Birinci kat kuruduktan sonra
LNLQFLNDWELULQFL\HGLN
GRæUXOWXGDX\JXODQPDO°G°U
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D
GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
uygulanmamal›d›r.
ZHEHUGU\66NXOODQDUDN
‡,VODNPHNDQODUÇQVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇODELOLUd|]PVI
Ürün
ZHEHUGU\66
Tüketim
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NSODVWLNNRYD
5HQNBeyaz, gri.
Uygulama Aletleri: F›rça, rulo.
5DIgPUKuru ve serin ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
donmaktan korunmal›d›r.
ZZZZHEHUFRPWU
215
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-5
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry FDF
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
(ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°89GD\DQ°PO°
su yal›t›m malzemesi
8<*8/$0$6,1,5,
‡6UHNOLVXDOW°QGDNDODFDN yüzeylerde uygulanmaz.
‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡6RQPXNDYHPHWLQHXODéPDVUHVL
JQ
TANIMI
(ODVWRPHULNUHoLQHHVDVO°NXOODQ°PD
KD]°U89GD\DQ°PO°VSHUHODVWLNVX
yal›t›m malzemesi.
KULLANIM
‡'RNXQPDVUHVLVDDW
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHVUHVL
VDDW
‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
mekanlar›nda, çat›larda, dere ve
ROXNODUGDEDFDYHSDUDSHW
NHQDUODU°QGDNX]H\FHSKHOHUGH
UV dayan›ml›, renkli, kullan›ma
KD]°UVSHUHODVWLNVX\DO°W°P
malzemesi olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
89GD\DQ°P°YHJQHé
°é°QODU°Q°\DQV°WPD
|]HOOLæL
6XEXKDU°JHoLUJHQOLæL
6SHUHODVWLN\DS°
LOHV°FDNO°NIDUNODU°QD
dayan›m.
<DU°DN°éNDQN°YDPLOH
NROD\GHWD\o|]POHUL
Metal yüzeylere
uygulanabilme imkan›.
.XOODQ°PDKD]°U\DS°
+°]O°YHNROD\X\JXODPD
‡dLPHQWRHVDVO°\]H\OHU
3(5)250$16
‡<RæXQOXNNJGP3.
‡<DSÇéPDGD\DQÇPÇ76(1
*1PP.
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
*PPo&
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
)NJPKR
‡8]DPD(1*o&
‡%UWEHWRQ
‡(O\DIO°oLPHQWRHVDVO°\]H\OHU
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡dLQNRYHDOPLQ\XP\]H\OHU
‡(VNLELWPO\]H\OHUHQD]
\°OO°N
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡76(11LVDQ
‡'LVSHUVL\RQHVDVOÇVÇYÇKDOGH
uygulanan su geçirimsizlik ürünü
7¯3'0
weber prim V
VHQWHWLNHVDVOÇDVWDU
ZHEHUGU\)')X\JXODPDVÇ\DSÇODFDN
ELWPOPHWDOYHOLIOLoLPHQWRHVDVOÇ
\]H\OHUGH\]H\KD]ÇUOÇ®ÇDPDFÇ\ODNXOODQÇOÇU
Ambalaj:1HWYHOW©OLNWHQHNH
5HQNèHIIDI
Uygulama Aletleri:)ÇUoDUXORVSUH\
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU
.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]Ç
VÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU
216
ZZZZHEHUFRPWU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOHWX]OXVX
kullan›lmamal›d›r.
UYGUL AMA
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
1
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri
ZHEHUGU\)')ile kapat›lmamal›,
EXQRNWDODUGD\DO°W°P°Q GHYDPO°O°æ°ZHEHU6XSHUIOH[
dilatasyon yal›t›m bantlar› ile
VDæODQPDO°G°U
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°YENDO°QW°ODUGDQYH JHYéHNSDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°é
WHPL]G]JQYHVDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler ZHEHUGU\)')
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
önce weber.rep MA 200;
K°]O°X\JXODPDYH\DVOIDW dayan›m› istenen durumlarda
ise ZHEHUUHS+.6 ile
onar›lmal›d›r.
‡(VNLELWPOYHPHWDO\]H\OHU
inceltilmeden ZHEHUSULP9 ile
astarlanmal›d›r.
Astar kat uygulamas›n›n
kurumas›n›n ard›ndan, weber.
GU\)') inceltilmeden, rulo,
f›rça veya püskürtme yöntemiyle
tüm yüzeye en az
NDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U
¯QFHoDWODNODUELUOHéLP\HUOHUL
N|éHYHNHQDUODUELULQFLNDW
uygulamas›ndan sonra
polyester keçe ile
desteklenmelidir.
3
7HUDVoDW°ODUGDSRO\HVWHUNHoH
X\JXODPDV°ELULQFLNDW
uygulamas›ndan sonra tüm
yüzeye yap›lmal›d›r.
4
Birinci kat kuruduktan sonra
LNLQFLNDWELULQFL\HGLN
GRæUXOWXGDX\JXODQPDO°G°U
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXU
YH\DGRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
uygulanmamal›d›r.
‡dLPHQWRHVDVO°\]H\OHU
(ZHEHUGU\)')VXRUDQ°QGD
LQFHOWLOPLéZHEHUGU\)') ile
astarlanmal›d›r.
‡(VNLPLéYHVUHNOLWR]X\DQ\]H\OHU
inceltilmeden weber.prim max ile
astarlanmal›d›r.
Ürün
6D\ID1R
Tüketim
ZHEHUGU\)')
NJP
PPX\JXODPDNDO°QO°æ°LoLQ
ZHEHUSULP9
POP
weber.prim max
JUP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJYHNJ©O°NEH\D]YH
JULUHQNOHULLoLQSODVWLNNRYD
5HQN*ULEH\D]\HéLON°]°ONDKYH
Uygulama Aletleri: F›rça, rulo, sprey.
5DIgPUKuru ve serin ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
donmaktan korunmal›d›r.
ZZZZHEHUFRPWU
217
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry FDF
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-7
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
dLPHQWRHVDVO°\DU°HODVWLNVX\DO°W°PKDUF°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL
0DNVVDDW
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQVDDW
‡h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ
EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
min. 3 gün.
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡7DPNXUXPDVUHVLPLQVDDW
TANIMI
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik
katk›lar› içeren çimento esasl›,
çift komponentli, yar› elastik su
\DO°W°PKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ
EDQ\RWXYDOHWYHPXWIDNJLEL
›slak mekanlarda, seramik alt› su
yal›t›m malzemesi olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
$9$17$-/$5,
%DQ\RPXWIDNYH
EDONRQODUGDJYHQOL
kullan›m.
h]HULQHVHUDPLNYE
kaplama malzemelerini
uygulama imkan›.
Yar› elastik yap›.
.ROD\YHUDKDWX\JXODPD
218
ZZZZHEHUFRPWU
‡%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
yüzeylerde uygulanmaz.
‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.
‡¯oPHVX\XGHSRODU°YHWHUDVODUGD
uygulanmaz.
‡'LUHNWJQHé°éÇæ°QDPDUX]
NDODELOHFHN\HUOHUGHo°SODN
E°UDN°OPDPDO°G°U
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX<DNODé°N
NJGP3.
‡<DS°éPDGD\DQ°P°76(1
*1PP.
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
*PPo&
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
)NJPKR
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ
‡dLPHQWROXVÇYÇKDOGHX\JXODQDQ
VWDQGDUWNRéXOODUGDoDWODN köprüleyen su geçirimsizlik ürünü
7¯3&0
‡%D\°QG°UO°N3R]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V°
kullan›lmal›, kesinlikle su ilave
edilmemelidir.
UYGUL AMA
1
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU
ilave edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri ZHEHUGU\66
LOHNDSDW°OPDPDO°EXQRNWDODUGD
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°weber
6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DO°W°P
bantlar› LOHVDæODQPDO°G°U
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD
KDUHNHWOLQRNWDODULOHGLNH\YH
\DWD\N|éHOHUweber köþe yal›t›m
bantlar› ile desteklenmelidir.
‡ZHEHUGU\66X\JXODQP°é
yüzeyler 3 gün süreyle direkt
JQHé°é°æ°KDYDDN°PODU°YH
GRQGDQNRUXQPDO°G°U*HUHNLUVH
yüzey ›slat›l›p nemli tutulmal›d›r.
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] NDODELOHFHN\]H\OHUGHweber.dry
66]HULQHVHUDPLNJLELNRUX\XFX
ELUNDWX\JXODPDV°\DS°OPDO°G°U
‡ZHEHUGU\66uygulamas›n›n
üzerinden 3 gün geçmeden
VHUDPLNYENDSODPDX\JXODPDV°QD
geçilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan su ile
y›kanmal›d›r.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D
GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
uygulanmamal›d›r.
Ürün
ZHEHUGU\66
+HUELUNDWLoLQNJ©O°NV°Y°
3
ELOHéHQHNJ©O°NWR]
ELOHéHQ\DYDé\DYDéLODYHHGLOHUHN
GéNGHYLUOLELUPLNVHU\DUG°P°
LOHKRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDU\DNODé°NGDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
4
ZHEHUGU\66 f›rça veya mala
\DUG°P°\ODWP\]H\HPLQNDW
RODUDNX\JXODQPDO°G°U+HUELU
NDW°QX\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN
GRæUXOWXGD\DS°OPDO°G°U
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
EHNOHQPHOLGLU
.DU°éÇPGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ
sonra uygulama öncesinde tekrar
NDU°éW°U°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler, ZHEHUGU\66
X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH
weber.rep MA 200;K°]O°X\JXODPD
veya sülfat dayan›m› istenen
durumlarda ise ZHEHUUHS+.6ile
onar›lmal›d›r.
‡6°]G°UPD]O°æ°QGHYDPO°O°æ°Q°
VDæODPDNDPDF°\ODGLNH\YHDWD\
N|éHOHUweber.rep MA 200; K°]O°
uygulama veya sülfat dayan›m›
istenen durumlarda ise weber.rep
+.6LOHSDKODQPDO°G°U
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL
çok gözenekli yüzeyler temiz su
ile ›slat›lmal› ve yüzey nemli
NDODFDNéHNLOGHVXWDEDNDV°\RN
RODQDNDGDUEHNOHQPHOLGLU
Tüketim
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUEDYH
NJ©O°NSODVWLNELGRQ
5HQN*UL
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHéHQ
dondan korunmal›d›r.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
ZZZZHEHUFRPWU
219
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-7
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-8
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Çimento esasl›, elastik su yal›t›m harc›
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
<DNODé°NNJGP.
‡<DS°éPDGD\DQ°P°76(1
*1PP.
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
*PPo&
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
)NJPhR
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ
TANIMI
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik
katk›lar› içeren çimento esasl›, çift
komponentli, elastik su yal›t›m harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ
banyo, tuvalet ve mutfak gibi ›slak
PHNDQODUGDVVYHPVWDNLO\]PH
havuzlar›nda seramik alt› su yal›t›m
malzemesi olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
$9$17$-/$5,
Islak mekanlar, süs
ve müstakil yüzme
havuzlar›nda güvenli
kullan›m.
Elastik yap›.
Üzerine seramik vb.
kaplama malzemelerini
uygulama imkan›.
Kolay ve rahat uygulama.
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5/$5,
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.
‡'LUHNWJQHé°é°æ°QDPDUX]
kalabilecek yerlerde ç›plak
b›rak›lmamal›d›r.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL
PDNVVDDW
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQVDDW
‡h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ
EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
PLQJQ
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡7DPNXUXPDVUHVLPLQVDDW
220
www.weber.com.tr
‡dLPHQWROXVÇYÇKDOGHX\JXODQDQ
VWDQGDUWNRéXOODUGDoDWODN N|SUOH\HQNORUOXVXLOHWHPDVD
GLUHQoOLVXJHoLULPVL]OLNUQ
7¯3&06,1,)3
‡%D\°QG°UO°N3R]1R,
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V°
kullan›lmal›, kesinlikle su ilave
edilmemelidir.
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU
ilave edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri
weber.dry SS-8 ile kapat›lmamal›,
EXQRNWDODUGD\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
weber Superflex dilatasyon yal›t›m
bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD
hareketli noktalar ile dikey
YH\DWD\N|éHOHUZHEHUN|éH\DO°W°P
bantlar› ile desteklenmelidir.
‡weber.dry SS-8X\JXODQP°é
\]H\OHUJQVUH\OHGLUHNWJQHé
°é°æ°KDYDDN°PODU°YHGRQGDQ
NRUXQPDO°G°U*HUHNLUVH\]H\
›slat›l›p nemli tutulmal›d›r.
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] NDODELOHFHN\]H\OHUGH
weber.dry SS-8 ]HULQHVHUDPLN
gibi koruyucu bir kat uygulamas›
yap›lmal›d›r.
‡weber.dry SS-8 uygulamas›n›n
]HULQGHQJQJHoPHGHQVHUDPLN
vb. kaplama uygulamas›na
geçilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
y›kanmal›d›r.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler, weber.dry SS-8
X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH
weber.rep MA 200; h›zl› uygulama
YH\DVOIDWGD\DQ°P°LVWHQHQ
durumlarda ise weber.rep HKS ile
onar›lmal›d›r.
UYGUL AMA
+HUELUNDWLoLQNJ©O°N
V°Y°ELOHéHQHNJ©O°NWR]
ELOHéHQ\DYDé\DYDéLODYH
HGLOHUHNGéNGHYLUOLELU
mikser yard›m› ile homojen
bir k›vama gelinceye
NDGDU\DNODé°NGDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.dry SS-8, f›rça veya mala
\DUG°P°\ODWP\]H\HPLQNDW
RODUDNX\JXODQPDO°G°U+HUELU
NDW°QX\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN
GRæUXOWXGD\DS°OPDO°G°U
‡6°]G°UPD]O°æ°QGHYDPO°O°æ°Q°
VDæODPDNDPDF°\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHUweber.rep MA 200; h›zl›
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P°
istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmal›d›r.
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL
oRNJ|]HQHNOL\]H\OHUWHPL]VX
LOH°VODW°OPDO°YH\]H\QHPOLNDODFDN
éHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
beklenmelidir.
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
beklenmelidir.
.DU°é°PGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ
VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH
WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D
GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
uygulanmamal›d›r.
Ürün
weber.dry SS-8
Tüketim
NJP
PPX\JXODPDNDO°QO°æ°LoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©OÇNNUDIWWRUEDYH
NJ©OÇNSODVWLNELGRQ
5HQNGri.
Palet Ölçüsü: [FP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHéHQ
dondan korunmal›d›r.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
221
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-8
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-10
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Çimento esasl›, tam elastik su yal›t›m harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL
0DNVVDDW
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQVDDW
‡h]HULQHVHUDPLNX\JXODQPDV°LoLQ
EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
PLQJQ
‡6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV°
LoLQEHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
PLQJQ
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
TANIMI
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik
katk›lar› içeren çimento esasl›,
çift komponentli, tam elastik su
yal›t›m harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡7P\DS°ODUGD|]HOOLNOHEDONRQ
banyo, tuvalet ve mutfak gibi
›slak mekanlarda, teraslarda,
\]PHKDYX]ODU°QGDYHVX depolar›nda seramik alt› su yal›t›m
malzemesi olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
Islak mekanlar, teraslar,
yüzme havuzlar› ve su
depolar›nda güvenli
kullan›m.
Üzerine seramik vb.
kaplama malzemelerini
uygulama imkan›.
‹çme suyuna uygunluk.
Tam elastik yap›s› ile
s›cakl›k farkl›l›klar›na
dayan›m.
Kolay ve rahat uygulama.
222
www.weber.com.tr
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡7DPNXUXPDVUHVLPLQVDDW
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
<DNODé°NNJGP.
‡<DS°éPDGD\DQ°P°76(1
*1PP.
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
*PPo&
*PPo&
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
)NJPhR
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡76(11LVDQ
‡%UWEHWRQ
‡dLPHQWROXVÇYÇKDOGHX\JXODQDQ
VWDQGDUWNRéXOODUGDYHGéN
VÇFDNOÇNODUGDoDWODNN|SUOHPH
kabiliyeti olan ve klorlu suya
GLUHQoOLVXJHoLULPVL]OLNUQ
7¯3&06,1,)23
‡(VNLVHUDPLNNDSODPDODU
weber.prim TG 5 X\JXODQP°é
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡1HJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé° uygulanmaz.
‡'LUHNWJQHé°é°æ°QDPDUX]
kalabilecek yerlerde ç›plak
b›rak›lmamal›d›r.
‡+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVL7UNL\H
'RSLQJ.RQWURO0HUNH]LYH
.LP\DVDO$QDOL]/DERUDWXYDU°
WDUDI°QGDQ%6VWDQGDUG°QD
J|UHLoPHVX\XLOHWHPDV° RQD\ODQP°éW°U
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V°
kullan›lmal›, kesinlikle su ilave
edilmemelidir.
UYGUL AMA
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry SS-10
ile kapat›lmamal›, bu noktalarda
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
weber Superflex dilatasyon
yal›t›m bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD
hareketli noktalar ile dikey
YH\DWD\N|éHOHU
ZHEHUN|éH\DO°W°PEDQWODU° ile
desteklenmelidir.
‡weber.dry SS-10X\JXODQP°é
\]H\OHUJQVUH\OHGLUHNW
JQHé°é°æ°KDYDDN°PODU°YH
dondan korunmal›d›r. Gerekirse
\]H\°VODW°O°SQHPOLWXWXOPDO°G°U
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] NDODELOHFHN\]H\OHUGH
weber.dry SS-10]HULQHVHUDPLN
gibi koruyucu bir kat uygulamas›
yap›lmal›d›r.
‡weber.dry SS-10 uygulamas›n›n
]HULQGHQJQJHoPHGHQ
seramik vb. kaplama uygulamas›na
geçilmemelidir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVX ile y›kanmal›d›r.
+HUELUNDWLoLQNJ©O°NV°Y°
ELOHéHQHNJ©O°NWR]ELOHéHQ
\DYDé\DYDéLODYHHGLOHUHN
GéNGHYLUOLELUPLNVHU\DUG°P°
ile homojen bir k›vama gelinceye
NDGDU\DNODé°NGDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
.DU°é°PGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ
VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH
WHNUDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.dry SS-10, f›rça
YH\DPDOD\DUG°P°\ODWP
\]H\HPLQNDWRODUDN
<h=(<+$=,5/,å,
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
beklenmelidir.
¯oPHVX\XGHSRODU°X\JXODPDGDQ
HQD]JQVRQUDVRG\XP
KLSRNORULWo|]HOWLVLLOHGH]HQIHNWH
edilerek içme suyu ile y›kanmal›,
daha sonra su ile doldurulmal›d›r.
%XLéOHPVHQHGHHQD]NH]
tekrarlanmal›d›r.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler, weber.dry SS-10
X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH
weber.rep MA 200; h›zl› uygulama
YH\DVOIDWGD\DQ°P°LVWHQHQ
durumlarda ise weber.rep HKS ile
onar›lmal›d›r.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL
oRNJ|]HQHNOL\]H\OHUWHPL]VX
LOH°VODW°OPDO°YH\]H\QHPOLNDODFDN
éHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
beklenmelidir.
weber.dry SS-10
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡6°]G°UPD]O°æ°QGHYDPO°O°æ°Q°
VDæODPDNDPDF°\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHUweber.rep MA 200; h›zl›
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQ°P°
istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmal›d›r.
Ürün
X\JXODQPDO°G°U+HUELUNDW°Q
X\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN
GRæUXOWXGD\DS°OPDO°G°U
Tüketim
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D
GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
uygulanmamal›d›r.
weber.dry SS-10 kullanarak;
‡<]PHKDYX]ODUÇQGDVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 199.
‡*H]LOHQWHUDVoDWÇODUGDVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 200.
‡(VNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHUGHVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 203.
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHéHQ
dondan korunmal›d›r.
www.weber.com.tr
223
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry SS-10
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber dry UV coat
dLPHQWRHVDVOÇoLIWNRPSRQHQWOLJHOLéWLULOPLé
89GD\DQÇPOÇWDPHODVWLNVX\DOÇWÇPKDUFÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUFÇQNXOODQÇODELOPHVUHVLPDNV
VDDW
‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQVDDW
‡6XGHSRODUÇQÇQVXLOHGROGXUXOPDVÇ
LoLQEHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
PLQJQ
‡0HNDQLNPXNDYHPHWND]DQPD
VUHVLJQ
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
TANIMI
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik
NDWNÇODUÇLoHUHQoLPHQWRHVDVOÇ
JHOLéWLULOPLé89GD\DQÇPOÇKDILI\D\D
WUDILæLQHGD\DQÇNOÇoLIWNRPSRQHQWOL
WDPHODVWLNVX\DOÇWÇPKDUFÇ
‡7DPNXUXPDVUHVLPLQVDDW
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
\DNODéÇNNJGP.
‡<DSÇéPDGD\DQÇPÇ76(1
!1PP.
KULLANIM
$9$17$-/$5,
7HUDVoDWÇODUÇQGDVRQNDW
RODUDNJYHQOLNXOODQÇP
*HOLéWLULOPLé89YHKDILI
\D\DWUDILæLGD\DQÇPÇ
7DPHODVWLN\DSÇVÇLOH
VÇFDNOÇNIDUNOÇOÇNODUÇQD
GD\DQÇP
çoPHVX\XQDX\JXQOXN
Nemli yüzeylerde
uygulanabilme.
Kolay ve rahat
uygulama.
224
www.weber.com.tr
‡dDWODNN|SUOHPH76(1
!PPo&
8\JXODPD$ODQÇ
!PPo&
‡7P\DSÇODUGD|]HOOLNOH]HUL
EDéNDELUNDSODPDPDO]HPHVL
LOHNDSODQPD\DUDNDoÇNEÇUDNÇODFDN
WHUDVoDWÇODUGDEDONRQEDQ\R
WXYDOHWYHPXWIDNJLELÇVODN
PHNDQODUGD\]PHKDYX]ODUÇQGD
YHVXGHSRODUÇQGD89YHKDILI
\D\DWUDILæLQHGD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇP
PDO]HPHVLRODUDNNXOODQÇOÇU
‡.DSLOHUVXHPPH76(1
Uygulama Yüzeyleri
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡1HJDWLIVXEDVÇQFÇQDNDUéÇ uygulanmaz.
8<*8/$0$6,1,5,
‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡(VNLVHUDPLNNDSODPDODU
weber.prim TG 5X\JXODQPDz
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQDzÇQÇ]
NJPK
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ
‡dLPHQWROXVÇYÇKDOGHX\JXODQDQ
VWDQGDUWNRéXOODUGDYHGéN
VÇFDNOÇNODUGDoDWODNN|SUOHPH
kabiliyeti olan ve klorlu suya dirençli
VXJHoLULPVL]OLNUQ
7ç3&06,1,)23
‡(JHhQLYHUVLWHVL%6
VWDQGDUWODUÇQDX\JXQGXU
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DUÇéÇPLoLQVDGHFHNHQGL VÇYÇVÇNXOODQÇOPDOÇNHVLQOLNOHVXLODYH
edilmemelidir.
‡.HVLQOLNOH\DEDQFÇPDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri
weber. dry UV coat ile
NDSDWÇOPDPDOÇEXQRNWDODUGD
\DOÇWÇPÇQGHYDPOÇOÇæÇ
weber Superflex dilatasyon
\DOÇWÇPEDQWODUÇ\ODVDæODQPDOÇGÇU
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODUÇQGD
hareketli noktalar ile
GLNH\YH\DWD\N|éHOHU
ZHEHUN|éH\DOÇWÇPEDQWODUÇ ile
desteklenmelidir.
‡weber.dry UV coatX\JXODQPÇé
\]H\OHUVDDWVUHVLQFH \]H\GHoDWODNROXéWXUPDULVNLQL
DUWÇUDFDNDQLVÇFDNOÇNIDUNODUÇQGDQ
KDYDDNÇPODUÇYHGRQGDQ NRUXQPDOÇGÇU*HUHNLUVH
\]H\ÇVODWÇOÇSQHPOLWXWXOPDOÇGÇU
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] NDODELOHFHN\]H\OHUGH
weber.dry UV coat
]HULQHVHUDPLNJLELNRUX\XFXELU
NDWX\JXODPDVÇ\DSÇOPDOÇGÇU
‡8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\OHUH
VDELWOHQPLéHOHPDQODUJQHéHQHUML
VLVWHPL7YDQWHQLYEROPDVÇ
GXUXPXQGDEXHOHPDQODUÇQ
]HPLQLOHEDæODQWÇQRNWDODUÇ
weber. dry UV coat
X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDWRQFH
weber.rep MA 200KÇ]OÇX\JXODPD
YH\DVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQ
durumlarda ise weber.rep HKS ile
RQDUÇOPDOÇGÇU
UYGUL AMA
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU<]H\GHNL|QHPOL
bozukluk ve delikler,
weber.dry UV coat
X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDW
2QFHweber.rep MA 200KÇ]OÇ
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ
istenen durumlarda ise
weber.rep HKSLOHRQDUÇOPDOÇGÇU
+HUELUNDWLoLQNJ©OÇNVÇYÇ
ELOHéHQHNJ©OÇNWR]ELOHéHQ
\DYDé\DYDéLODYHHGLOHUHNGéN
YHULPOLELUPLNVHU\DUGÇPÇLOH
KRPRMHQELUNÇYDPDJHOLQFH\H
NDGDU\DNODéÇNGDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
.DUÇéÇPGDNLNDGLQOHQGLULOGLNWHQ
VRQUDX\JXODPD|QFHVLQGH
WHNUDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇUGDNLND
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ
VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHUweber.rep MA 200KÇ]OÇ
X\JXODPDYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ
istenen durumlarda ise
weber.rep HKSLOHSDKODQPDOÇGÇU
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVOÇ
VÇYDJLEL\]H\OHUWHPL]VXLOH
ÇVODWÇOPDOÇYH\]H\QHPOLNDODFDN
éHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQD
NDGDUEHNOHQPHOLGLUdRNJ|]HQHNOL
\]H\OHU\]H\LQVXHPLéLQLQ
GHQJHOHQPHVLDPDFÇ\OD
weber.dry UV coat
X\JXODPDVÇQGDQHQD]VDDW|QFH
inceltilmeden weber.prim max ile
DVWDUODQPDOÇGÇU
weber.dry UV coatIÇUoDYH\D
PDOD\DUGÇPÇ\ODWP\]H\HPLQ
NDWRODUDNX\JXODQPDOÇGÇU
+HUELUNDWÇQX\JXODPDVÇELU
|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGD
\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHoC
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DFRNVÇFDN
havalarda uygulamaya yapmaktan
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXUYH\D
GRQWHKOLNHVLRODQ\]H\OHUGH
X\JXODQPDPDOÇGÇU
.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW
beklenmelidir.
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
\ÇNDQPDOÇGÇU
Ürün
weber.dry UV coat
Tüketim
PPNDOÇQOÇNLoLQ
NJP
Ambalaj: 1HWNJ©OÇNNUDIWWRUEDYH
NJ©OÇNSODVWLNELGRQ
5HQN.ÇUÇNEH\D]
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULIÇUoDPDOD
ve rulo.
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU
.XOODQÇOPDGÇæÇGXUXPODUGDDPEDODMODUÇQ
Dæ]ÇVÇNÇFDNDSDWÇOPDOÇGÇU
6ÇYÇELOHéHQGRQGDQNRUXQPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
225
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry UV coat
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec
Çimento esasl›, yüksek elastikiyete sahip,
h›zl› priz alan su yal›t›m harc›
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡6XJHoLULPVL]KDOHJHOPHVUHVL
JQ
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH[']HULQH
seramik uygulamas› için
EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
<DNODé°NVDDW
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡.DWODUDUDV°EHNOHPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡6UHNOLVXLOHWHPDVLoLQ EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUH
JQ
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°LNLNRPSRQHQWOL
\NVHNHODVWLNL\HWHVDKLSSR]LWLI
YHQHJDWLIVXEDV°QF°QDNDUé°
X\JXODQDELOHQ89GD\DQ°PO°KDYD
éDUWODU°QGDQEDæ°PV°]K°]O°SUL]DODQ
su yal›t›m harc›.
‡7DPNXUXPDVUHVL+DYD éDUWODU°QGDQEDæ°PV°]RODUDN
PDNVVDDW
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
\DNODé°NNJGP
‡dDWODNN|SUOHPH!PP
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
+DYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]K°]O°SUL]DOPD
90 dakika sonra 2. kat,
VDDWVRQUD\D\DWUDILæLQH
ve seramik uygulamas›na
JHoLéLPNDQ°
Pozitif ve negatif su
bas›nc›na dayan›m.
5]JDUYHJQHéDOW°QGD
dahi büzülmeden çatlaks›z
priz alma.
Yüksek yüzey
mukavemeti.
'éNV°FDNO°NODUGDGDKL
1 mm’den fazla çatlak
köprüleme.
'°éKDYDéDUWODU°QDGRQD
sülfata ve UV’ye dayan›m.
Üzeri seramik ile
NDSODQDELOPH|]HOOLæL
226
www.weber.com.tr
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
PHNDQODU°QGD|]HOOLNOHWHPHO
ve bodrum duvarlar›, teraslar,
VXGHSRODU°\]PHKDYX]ODU°
ve ›slak mekanlarda zemin
rutubetine, s›z›nt› sular›na,
pozitif ve negatif su bas›nc›na
NDUé°\DO°W°PPDO]HPHVL olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡(VNLVHUDPLNNDSODPDODU
weber.prim TG 5X\JXODQPÇé
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSVXQWDYHNRQWUSODN ]HULQGHX\JXODQPD]
‡0HWDO\]H\OHUGHX\JXODQPD]
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\°QG°UO°N3R]1R,
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PLoLQVDGHFHNHQGLV°Y°V°
kullan›lmal›, kesinlikle su
ilave edilmemelidir.
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHU
ilave edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri
ZHEHUWHF6XSHUIOH[' ile
kapat›lmamal›, bu noktalarda
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
weber Superflex dilatasyon
yal›t›m bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡,VODNKDFLPX\JXODPDODU°QGD
hareketli noktalar ile
GLNH\YH\DWD\N|éHOHU
ZHEHUN|éH\DO°W°PEDQWODU°
ile desteklenmelidir.
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
X\JXODQP°é\]H\OHUVDDW
VUHVLQFH\DæPXUYHGRQDNDUé°
korunmal›d›r.
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['GRODé°PD
aç›k ve mekanik darbelere maruz
NDODELOHFHN\]H\OHUGHo°SODN
E°UDN°OPDPDO°éDSVHUDPLN
NDSODPDYH\DHQGVWUL\HO zemin kaplamas› ile korunmal›d›r.
‡ZHEHUWHF6XSHUIOH['
X\JXODQP°éWHPHOSHUGH GXYDUODU°]HULQHNRUXPD uygulamas› yap›lmadan toprak
dolgusu yap›lmamal›d›r.
‡<]PHKDYX]ODU°Q°QVX\DO°W°P
uygulamalar›nda birinci ve ikinci
kat ZHEHUWHF6XSHUIOH['
X\JXODPDV°DUDV°QGDGXYDUGXYDU
YHGXYDU]HPLQELUOHéLPQRNWDODU°
alkali dayan›ml› cam elyaf donat›
filesi ile desteklenmelidir.
UYGUL AMA
+HUELUNDWLoLQ
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQVXLOH
y›kanmal›d›r.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFLNDO°S
\Dæ°YENDO°QW°ODUGDQYHJHYéHN
SDUoDODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL]
QHPOLG]JQYHVDæODPROPDO°G°U
‡<NVHNHPLFLOLæHVDKLS\]H\OHU
inceltilmeden veya
weber.prim maxVXRUDQ°QGD
LQFHOWLOPLéweber.prim max ile
astarlanmal›d›r.
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler, ZHEHUWHF6XSHUIOH['
X\JXODPDV°QGDQPLQ VDDW|QFHweber.rep MA 200;
K°]O°X\JXODPDYH\DVOIDW dayan›m› istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile onar›lmal›d›r.
‡6°]G°UPD]O°æ°QGHYDPO°O°æ°Q°
VDæODPDNDPDF°\ODGLNH\YH
\DWD\N|éHOHUweber.rep MA 200;
K°]O°X\JXODPDYH\DVOIDW
dayan›m› istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmal›d›r.
ZHEHUWHF6XSHUIOH['©nin
V°Y°NRPSRQHQWLQHDæ°UO°NoD
RUDQ°QGDWR]NRPSRQHQWLODYH
HGLOHUHNGéNGHYLUOLELUPLNVHU
yard›m› ile homojen bir k›vama
.DWODUDUDV°QGDHQD]GDNLND
JHOLQFH\HNDGDU\DNODé°N
beklenmelidir.
GDNLNDNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUWHF6XSHUIOH['
uygulama tamamland›ktan
VRQUDKDYDéDUWODU°QGDQ
EDæ°PV°]RODUDNPD[
saat içerisinde kimyasal
reaksiyon ile tamamen kurur.
ƒ&KDYDV°FDNO°æ°QGDYH
ZHEHUWHF6XSHUIOH[',
UHODWLIQHPOLRUWDPGDGDKL
f›rça, mala veya sprey yard›m›yla
WP\]H\HPLQNDWRODUDN
X\JXODQPDO°G°U+HUELUNDW°Q
X\JXODPDV°ELU|QFHNLQHGLN
GRæUXOWXGD\DS°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNV°FDNKDYDODUGDX\JXODPD
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéYH\DHULPHNWHRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
0LQX\JXODPDNDO°QO°æ°
(kuru film)
,VODNPHNDQODUYH
\]PHKDYX]ODU°
PP
<DNODéÇN
NJP
%DV°QoV°]]HPLQVX\XQD
maruz temeller
PP
<DNODéÇN
NJP
%DV°QoO°]HPLQVX\XQD
maruz temeller
PP
<DNODéÇN
NJP
6XGHSRODU°
PD[VXGHULQOLæLP
PP
<DNODéÇN
NJP
Sayfa No.
Tüketim
weber.prim max
‡%RGUXPNDWODUÇQGDUXWXEHWHNDUéÇ
\DOÇWÇP\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 198.
‡<]PHKDYX]ODUÇQGDVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 199.
‡*H]LOHQWHUDVoDWÇODUGDVX\DOÇWÇPÇ
\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 200.
‡(VNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHUGHVX
\DOÇWÇPÇ\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 203.
8\JXODPDDODQÇ
Ürün
ZHEHUWHF6XSHUIOH['NXOODQDUDN
Min. tüketim
Ambalaj: 1HWNJ©O°NSODVWLNNRYD
YHNJ©O°NVHWNJ©O°NNUDIWWRUED
YHNJ©O°NSODVWLNNRYD
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoD
mala, sprey, rulo.
5DIgPURutubetsiz ve kuru
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Ambalajlar dondan korunmal›d›r.
JUP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
227
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber tec
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry DS
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Çimento esasl›, kristalize su yal›t›m harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL
GDNLND
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡weber.dry DS üzerine son kat
uygulanmas› için beklenilmesi
JHUHNHQVUHPLQJQ
‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
‡6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV°
LoLQJHUHNHQVUH
3R]LWLIEDV°QoWDPLQJQ
TANIMI
Negatif bas›nçta min. 14 gün.
Çimento esasl›, negatif ve pozitif
su bas›nc›na dayan›kl›, çimento
HVDVO°\]H\OHULQNDSLOHUERéOXNODU°QD
transfer olabilen, tek komponentli,
kristalize su yal›t›m harc›.
5()(5$1667$1'$57/$5,
KULLANIM
$9$17$-/$5,
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
mekanlar›nda, özellikle temel
ve bodrum duvarlar›, su depolar›
ve yüzme havuzlar›nda yal›t›m
malzemesi olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODUYHéDSODU
Negatif ve pozitif su
bas›nc›na dayan›m.
Çimentolu yüzeylerin
NDSLOHUERéOXNODU°QD
WUDQVIHUROPD|]HOOLæL
çoPHVX\XQDX\JXQOXN
Kolay ve rahat uygulama.
‡%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5/$5,
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
yüzeylerde uygulanmaz.
‡'LUHNWWXæODJD]EHWRQYH]D\°I
s›val› yüzeylerde uygulanmaz.
‡7HUDVYHoDW°\DO°W°P°QGD
kullan›lmaz.
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
<DNODé°NNJGP.
‡&HSKHGXYDUODU°Q°Q\DO°W°P°QGD
kullan›lmaz.
‡'HULQOLæLP©\LJHoHQGHSRODU°YH
P©GHQGHULQ]HPLQVX\XQDPDUX]
temellerde uygulanmaz.
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
‡(JHhQLYHUVLWHVL%6
VWDQGDUGÇQDX\JXQGXU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNL dilatasyon derzleri weber.dry DS
ile kapat›lmamal›, bu noktalarda
\DO°W°P°QGHYDPO°O°æ°
weber Superflex dilatasyon yal›t›m
bantlar›LOHVDæODQPDO°G°U
‡weber.dry DSX\JXODQP°é\]H\OHU
5 gün süreyle nemli tutulmal›;
GLUHNWJQHé°é°æ°KDYDDN°PODU°
ve dondan korunmal›d›r.
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] kalabilecek yüzeylerde
weber.dry DS üzerine seramik
gibi koruyucu bir kat
uygulamas› yap›lmal›d›r.
‡weber.dry DS, GRODé°PDDo°N
mekanlarda ç›plak b›rak›lmamal›,
éDSVHUDPLNNDSODPDYH\D endüstriyel zemin kaplamas› ile
korunmal›d›r.
‡+DYX]ODUYHVXGHSRODU°QGD
yap›lacak uygulamalarda, beton
\]H\LQPLQD\|QFHG|NOPé
olmas› gerekmektedir.
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
228
www.weber.com.tr
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡7R]NLUHoER\DNDO°QW°ODU°NDO°S
\DæODU°YEX\JXODPD\DS°ODFDN
zeminden tel f›rça ile
temizlenmelidir.
UYGUL AMA
1
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXNYH
delikler, weber.dry DS
X\JXODPDV°QGDQPLQVDDW|QFH
weber.rep MA 200; h›zl› uygulama
veya sülfat dayan›m› istenen
durumlarda ise weber.rep HKS ile
onar›lmal›d›r.
‡6°]G°UPD]O°æ°QGHYDPO°O°æ°Q°
VDæODPDNDPDF°\ODGLNH\YH
\DWD\N|éHOHUweber.rep MA 200;
h›zl› uygulama veya sülfat dayan›m›
istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmal›d›r.
+HUELUNDWLoLQNJ©O°N
ZHEHUGU\'6©\HOW
WHPL]VXLODYHHGLOHUHNGéN
devirli bir mikser yard›m› ile
homojen bir k›vama gelinceye
NDGDU\DNODé°NGDNLND
NDU°éW°U°OPDO°G°U
weber.dry DS, f›rça veya
mala yard›m›yla tüm
\]H\HPLQNDWRODUDN
uygulanmal›d›r.
+HUELUNDW°QX\JXODPDV°ELU
|QFHNLQHGLNGRæUXOWXGD
yap›lmal›d›r.
4
.DWODUDUDV°QGDHQD]VDDW
beklenmelidir.
5
7DNLSHGHQNDWX\JXODPDV°Q°Q
bir önceki kat›n uygulamas›ndan
VDDWYH\DGDKDVRQUD
JHUoHNOHéPHVLGXUXPXQGD
uygulama öncesinde yüzey tekrar
nemlendirilmelidir.
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVO°V°YDJLEL
çok gözenekli yüzeyler temiz su
ile ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak
éHNLOGHVXWDEDNDV°\RNRODQDNDGDU
beklenmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXU veya don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
weber.dry DS kullanarak;
‡%RGUXPNDWODUÇQGDUXWXEHWHNDUéÇ
\DOÇWÇP\DSÇODELOLUÇözüm; sf. 198.
Ürün
weber.dry DS
Tüketim
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
SDOHWWHDGHWNJ
5HQNGri.
NJP
PPX\JXODPDNDO°QO°æ°LoLQ
3DOHWgOoV[FP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U6°Y°ELOHéHQ
dondan korunmal›d›r.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
229
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry DS
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 2K CRS
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
dLPHQWRHVDVOÇLNLNRPSRQHQWOLNULVWDOL]HVX\DOÇWÇPKDUFÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWDGHGLNDW
‡+DUF°QNXOODQ°ODELOPHVUHVL
GDNLND
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUGU\.&56 üzerine son
kat uygulanmasi için beklenilmesi
JHUHNHQVUHPLQJQ
‡7RSUDNGROJXVXLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
‡6XGHSRODU°Q°QVXLOHGROGXUXOPDV°
LoLQJHUHNHQVUH
3R]LWLIEDV°QoWDPLQJQ
TANIMI
Negatif bas›nçta min. 14 gün.
$NULOLNGLVSHUVL\RQLOHVXJHoLULPVL]OLN
NDWNÇODUÇLoHUHQoLPHQWRHVDVOÇ
QHJDWLIYHSR]LWLIVXEDVÇQFÇQD
NDUéÇX\JXODQDELOHQVOIDWNORU
YHNLP\DVDOODUDGD\DQÇPOÇLNL
NRPSRQHQWOLNULVWDOL]HVX\DOÇWÇPKDUFÇ
KULLANIM
Negatif ve pozitif su
EDVÇQFÇQDGD\DQÇPÇ\OD
JHQLéNXOODQÇPDODQÇQD
sahip olma.
Sülfat, klor ve
NLP\DVDOODUDGD\DQÇP
çoPHVX\XQDX\JXQOXN
7D]HEHWRQXG|NOPé
\DSÇODUGDJYHQOH
NXOODQÇP
‡6XEXKDUÇJHoLUJHQOLæL
6'P6ÇQÇI,,62
‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé
PHNDQODUÇQGD|]HOOLNOHVX
GHSRODUÇVDODPXUDKDYX]ODUÇ
WHPHOSHUGHYHERGUXPGXYDUODUÇ
balkon, banyo, mutfak, tuvalet
YHPVWDNLO\]PHKDYX]ODUÇQGD
VÇ]ÇQWÇODUDNDUéÇ\DOÇWÇPPDO]HPHVL
RODUDNNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUYHéDSODU
‡%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSVXQWDNRQWUSODNYHPHWDO
yüzeylerde uygulanmaz.
‡'LUHNWXæODJD]EHWRQYH]D\ÇIVÇYDOÇ
yüzeylerde uygulanmaz.
‡7HUDVYHoDWÇ\DOÇWÇPÇQGD
NXOODQÇOPD]
230
www.weber.com.tr
‡<DSÇéPD'D\DQÇPÇ*1PP.
‡.DSLOHUVXHPPH
NJP*ho,5(1
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
3(5)250$16
‡+DUo\RæXQOXæX
‘NDUÇéÇPVRQUDVÇ
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(1LVDQ©HX\JXQGXU
‡(JHhQLYHUVLWHVL%6
VWDQGDUGÇQDX\JXQGXU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOH\DEDQFÇPDO]HPHOHU
ilave edilmemelidir.
‡8\JXODPD\]H\OHULQGHNLGLODWDV\RQ
derzleri ZHEHUGU\.&56 ile
NDSDWÇOPDPDO,EXQRNWDODUGD
\DOÇWÇPÇQGHYDPOÇOÇæÇ
ZHEHU6XSHUIOH[GLODWDV\RQ\DOÇWÇP
EDQWODUÇLOHVDæODQPDOÇGÇU
‡ZHEHUGU\.&56X\JXODQPÇé
\]H\OHUJQVUH\OHGLUHNW
JQHéÇéÇæÇKDYDDNÇPODUÇYH
GRQGDQNRUXQPDOÇGÇU*HUHNLUVH
\]H\ÇVODWÇOÇSQHPOLWXWXOPDOÇGÇU
‡0HNDQLNGDUEHOHUHPDUX] kalabilecek yüzeylerde
ZHEHUGU\.&56üzerine seramik
JLELNRUX\XFXELUNDWX\JXODPDVÇ
\DSÇOPDOÇGÇU
‡ZHEHUGU\.&56GRODéÇPDYH
JQHéÇéÇæÇQDDoÇNPHNDQODUGD
oÇSODNEÇUDNÇOPDPDOÇéDSVHUDPLN
NDSODPDVÇYDYH\DHQGVWUL\HO
]HPLQNDSODPDVÇLOHNRUXQPDOÇGÇU
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDNXOODQÇODQ
tüm aletler kurumadan su ile
\ÇNDQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]QHPOLG]JQYH
VDæODPROPDOÇGÇU
‡7R]NLUHoER\DNDOÇQWÇODUNDOÇS
\DæODUÇYEX\JXODPD\DSÇODFDN
]HPLQGHQWHOIÇUoDLOH
temizlenmelidir.
‡<]H\GHNL|QHPOLER]XNOXN
ve delikler, ZHEHUGU\.&56
X\JXODPDVÇQGDQPLQVDDW|QFH
weber.rep MA 200,KÇ]OÇX\JXODPD
YHYH\DVOIDWGD\DQÇPÇLVWHQHQ
durumlarda ise weber.rep HKS ile
RQDUÇOPDOÇGÇU
Ürün
ZHEHUGU\.&56
UYGUL AMA
1
ZHEHUGU\.&56NJ©OLNVÇYÇ ELOHéHQNJ©OÇNNDUÇéÇP
VX\XQDLODYHHGLOPHOLYHNJ©OÇN
ZHEHUGU\.&56WR]ELOHéHQL 4
LOHWHPL]ELUNDSWDGéNGHYLUOL
ELUPLNVHU\DUGÇPÇLOHKRPRMHQELU
NÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODéÇN
GDNLNDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
ZHEHUGU\.&56IÇUoDLOH
WP\]H\HPLQNDWRODUDN
X\JXODQPDOÇGÇU+HUELUNDWÇQ
X\JXODPDVÇELU|QFHNLQHGLN
GRæUXOWXGD\DSÇOPDOÇGÇU
.DWODUDUDVÇQGDHQD]VDDW
beklenmelidir.
7DNLSHGHQNDWX\JXODPDVÇQÇ
ELU|QFHNLNDWÇQX\JXODPDVÇQGDQ
VDDWYH\DGDKDVRQUD
JHUoHNOHéPHVLGXUXPXQGD
uygulama öncesinde yüzey tekrar
nemlendirilmelidir.
5 çoPHVX\XGHSRODUÇX\JXODPDGDQ
HQD]JQVRQUDKLSRNORULW
çözeltisi ile dezenfekte edilerek
LoPHVX\XLOH\ÇNDQPDOÇGDKD
VRQUDVXLOHGROGXUXOPDOÇGÇU
%XLéOHPVHQHGHELUNH]
WHNUDUODQPDOGÇU
‡6Ç]GÇUPD]OÇæÇQGHYDPOÇOÇæÇQÇ
VDæODPDNDPDFÇ\ODGLNH\YH\DWD\
N|éHOHU weber.rep MA 200, KÇ]OÇ
X\JXODPDYHYH\DVOIDWGD\DQÇPÇ
istenen durumlarda ise
weber.rep HKS LOHSDKODQPDOÇGÇU
‡%UWEHWRQoLPHQWRHVDVOÇVÇYDJLEL
çok gözenekli yüzeyler temiz su
LOHÇVODWÇOPDOÇYH\]H\QHPOLNDODFDN
éHNLOGHVXWDEDNDVÇ\RNRODQDNDGDU
beklenmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\DæPXU veya don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
Tüketim
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUEDYH
NJ©OÇNSODVWLNELGRQ
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
231
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 2K CRS
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry rapid stop
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
dLPHQWRHVDVO°oRNK°]O°SUL]DODQVXW°NDPDKDUF°
8<*8/$0$6,1,5,
‡'LUHNWXæODJD]EHWRQYH]D\°I
s›val› yüzeylerde uygulanmaz.
‡+DUHNHWHWPH\HPVDLWYH\DJHQHO
çatlak olan yüzeylerde
uygulanmaz.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡3UL]EDéODQJÇFÇVQ
‡3UL]VRQXVQ
3(5)250$16
‡5HQN*UL
TANIMI
Çimento esasl›, klorid içermeyen,
oRNK°]O°SUL]DOPD|]HOOLæLQHVDKLSVX
t›kama harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
7R]YHKDUoRODUDN
kullan›labilme.
5|WUHVL]oRNK°]O°SUL]
DOPD|]HOOL®L
.ORULGLoHUPH\HQ\DS°
6X\XQDNPDNWDROGX®X
durumda dahi h›zl› priz.
232
www.weber.com.tr
‡7HPHOOHUGHERGUXPODUGDLVWLQDW
duvarlar›nda, asansör
ERéOXNODU°QGDKDYX]ODUGDVX
depolar›nda ve beton borulardaki
delik veya derin çatlaklardan
bas›nçla veya s›z›nt› halinde gelen
suyu çok k›sa zamanda kesmek
amac›yla kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°\]H\OHU
‡%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡7R]\R®XQOX®X
<DNODé°NNJGP.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
UYGUL AMA
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
‡.XOODQ°ODELOPHVUHVLGLNNDWH
al›narak weber.dry rapid stop
harc› azar azar haz›rlanmal›d›r.
‡dRN\NVHNVXEDV°QF°QGDDN°QW°
GHOL®LQLQD®]°QDKRUWXPNR\PDN
suretiyle su bas›nc›n› azaltarak
uygulama yap›lmal›d›r.
1
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]G]JQYHVD®ODP
olmal›d›r.
8\JXODPD\DEDéODPDGDQ|QFH
büyük olan deliklerde, önce
Çap›
mutlaka lastik eldiven giyilmelidir.
merkezde daha küçük bir delik
E°UDNDFDNéHNLOGHGHOL®LQoHYUHVL
+$5d2/$5$.8<*8/$0$
kapat›lmal›, daha sonra da
weber.dry rapid stop çok h›zl›
NoNGHOL®H\XNDU°GDNLéHNLOGH
SUL]DOG°®°LoLQoRND]PLNWDUODUGD
uygulama yap›lmal›d›r.
KD]°UODQPDO°G°U7HPL]ELUNDSWD
az miktarda su ile (1 kg. toz için
\DNODé°NOWVXNDU°éW°U°ODUDN
hamur k›vam›nda haz›rlanan
KDUoK°]O°ELUéHNLOGHHOGH
\R®XUXOPDO°G°U
72=2/$5$.8<*8/$0$
‡7R]\D®ER\DYENDO°QW°ODU
uygulama yap›lacak zeminden
tel f›rça ile iyice temizlenmelidir.
‡$N°QW°RODQGHOLNVXEDV°QF°Q°
azaltmak amac›yla minimum
[FPER\XWXQGDDo°OPDO°G°U
'HULQOL®LQJHQLéOL®HRUDQ°Q°Q
ROPDV°QDGLNNDWHGLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNV°FDNKDYDODUGDYH\]H\OHUGH
uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
4 (OGLYHQOHDYXFDDO°QDQELUPLNWDU
WR]VXV°]°QW°V°Q°QROGX®XQRNWD\D
tek hamlede bast›r›lmal›d›r ve en
D]VQEHNOHQPHOLGLU
weber.dry rapid stop ›s›
\NVHOPHVLLOHSUL]DOPD\DEDéODU
EDéODPD]WHNKDPOHGHGHOL®L
NDSDWDFDNéHNLOGHEDVW°U°OPDO°YH
HQD]VDQL\HEHNOHQPHOLGLU
7DNLSHGHQGDNLNDGD\]H\
mala ile düzeltilmelidir.
weber.dry rapid stop prizini
5 tamamlayana ve su s›z›nt›s›
NHVLOHQHNDGDUEXéHNLOGH
bast›rmaya devam edilmelidir.
weber.dry rapid stop
VHUWOHéWLNWHQVRQUD\]H\WHVYL\HVL
yap›larak bir sonraki uygulamaya
geçilebilir.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGH\D®PXUYH\D
don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
Ürün
weber.dry rapid stop
Tüketim
<]H\HED®O°GH®LéNHQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NYHNJ©O°NSODVWLN
kova.
Uygulama Aletleri: 0DODODVWLNHOGLYHQ
5DIgPURutubetsiz ve kuru
ortamlarda üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
233
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry rapid stop
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber emprenye
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
'°éFHSKHOHULoLQéHIIDIVXLWLFLYHNRUX\XFXPDO]HPH
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\NDEDUP°éYHG|NOPé
ER\DODUYHVDELWROPD\DQJHYéHN
parçalardan, çiçeklenme ve tozdan
WHPL]OHQPHOLVDæODPROPDO°G°U
‡<]H\GHNLE\NoDWODNODU|]HO
WDPLUKDUoODU°YHPDFXQODU°LOH
düzeltilmelidir.
‡<]H\GHQHPOHNHOHULROPDPDO°YH
kuru gözükmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
+5 °C ile +30 °C aras›.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
TANIMI
weber emprenye, siloksan esasl›
olup, yap› elemanlar›n›n yüzeylerine
emprenye edilerek su iticilik
ND]DQG°UDQVROYHQWOLYHéHIIDIVXLWLFL
malzemedir.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
.XYYHWOLVXLWLFLOLNYH
\NVHNSHQHWUDV\RQ
|]HOOLæL
'°éFHSKHNDSODPDODU°Q
J|UQWVQ
GHæLéWLUPHGHQNRUXPD
7NHWLP
hUQ
weber
emprenye
2UWDODPD¤
ml. / m2
<]H\LQHPLFLOLæLQH
EDæO°RODUDN
$PEDODM 5-18 lt.’lik teneke.
‡dDWODæ°ROPD\DQVXHPLFL\]H\OHU
LoLQVXHPLFLOLæLQLD]DOW°F°YH
kirlenmeyi önleyici malzeme olarak
kullan›l›r
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
'HNRUDWLIWXæODWHUUDFRWDYH
traverten gibi emici yüzeylerde,
0LQHUDOHVDVOÇG°éFHSKH NDSODPDODUÇQGD
- Mermer ve granit gibi az emici
yüzeylerde,
7DULKLHVHU\]H\OHULQLQ
DWPRVIHULNHWNLOHUHNDUé°
korunmas›nda.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDHVQDV°QGDHWUDIDV°oUD\DQ
malzemenin temizlenmesi zor
ROGXæXQGDQGROD\°FDP\]H\OHU
DKéDSYH\DPHWDOSHQFHUHYHNDS°
çerçevelerinde koruyucu maske
kullan›lmal›d›r.
‡8\JXODPDoHYUHVLQGHELWNLOHUYDUVD
bitkiler folyo ile korunmaya
al›nmal›d›r.
‡weber emprenye,DWHéHYHN°Y°OF°PD
NDUé°NRUXQPDO°G°U
‡0DO]HPHNUQDO°QFD\DNDGDU
\Dæ°éWDQNRUXQPDO°G°U
‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND
eldiven ve gözlük kullan›lmal›,
göz ve deri temas›ndan
NDo°Q°OPDO°G°U+DYDODQGÇUPDQÇQ
\HWHUVL]ROGXæX\HUOHUGHNRUX\XFX
maske kullan›lmal›d›r.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVL2UWVDDW
‡.DWODUDUDV°EHNOHPHVUHVL
0DNVVDDW
5HQNèHIIDI
UYGUL AMA
8\JXODPD$OHWOHULPüskürtme
tabancas›, f›rça ve rulo.
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
kapat›lmal›d›r.
234
www.weber.com.tr
1
weber emprenye,
inceltilmeksizin bir püskürtme,
rulo veya f›rça ile yüzey doyana
kadar uygulanmal›d›r.
2
Çok emici yüzeylerde malzeme
maks. dört saat ara ile iki veya üç
kat uygulanmal›d›r.
3
Malzemenin yüzeyde akma
yapmamas›na özen
gösterilmelidir.
sonras› aletler tiner ile
Uygulama
temizlenmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
<NVHNDGHUDQVJHUHNWLUHQ\]H\OHU
LoLQDONDOL\HGD\DQ°NO°|]HODVWDU
TANIMI
Maksimum tozuyan ve yüksek
oranda emici yüzeylerin
sabitlenmesinde kullan›lan, alkaliye
GD\DQ°NO°YHoRNL\LEDæOD\°F°|]HOOLæLQH
VDKLSNXOODQ°PDKD]°U\NVHNDGHUDQVO°
astar.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡ZHEHUSULPPD[ su yal›t›m veya
boya uygulamas› yap›lmas›
GéQOHQJ|]HQHNOLEHWRQNLUHoOL
s›valar, kireç lifli plakalar, çimento
esasl› plakalar ve alç› esasl›
yüzeyler gibi tozuyan ve emici
yüzeylere aderans artt›r›c› ve su
geçirimsizlik astar› olarak kullan›l›r.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡0DO]HPHNUQDO°QFD\DNDGDU
\Dæ°éWDQNRUXQPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
8<*8/$0$è$57/$5,
‡.XUXPDVUHVLVDDW
‡2UWDPV°FDNO°æ°
+5 °C ile +30 °C aras›.
<h=(<+$=,5/,å,
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
kaç›n›lmal›d›r.
‡<]H\NLUHoOLER\DODUNDEDUP°é
YHG|NOPéEDGDQDODUYHVDELW
ROPD\DQJHYéHNSDUoDODUGDQYH
tozdan temizlenmelidir.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
‡']ROPD\DQ\]H\OHU|]HOWDPLU
KDUoODU°YHPDFXQODU°LOH
düzeltilmelidir.
$9$17$-/$5,
dRNL\LKFUHVHOEDæODQW°
YHVXWXWPD|]HOOLæL
0NHPPHODGHUDQV
.RNXVX]
‡$GHUDQV°GéN]HPLQOHULQWHVELWL
için çekiç yard›m› ile kontrol
edilmelidir. Zay›f k›s›mlar yüzeyden
kopar›lmal›d›r.
hUQ
7NHWLP
ZHEHUSULPPD[ 150-200 gr. / m2
$PEDODM 20 kg.’l›k plastik bidon.
5HQN$o°NPDYL
8\JXODPD$OHWOHULPosteki rulo, f›rça.
UYGUL AMA
ölçüde azalt›r. Bir sonraki su
yal›t›m malzemesi veya son kat
boya uygulamas›na ortalama 1-3
saat sonra geçilmelidir. Nemli
KDYDNRéXOODU°QGDNXUXPDVUHVL
uzamaktad›r.
1
ZHEHUSULPPD[ inceltilmeden
KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORI°UoD
YH\DSVNUWPHFLKD]°LOHWHNNDW
olarak uygulanmal›d›r.
Çok emici yüzeylerde iki kat
uygulamak gerekebilir.
2
ZHEHUSULPPD[X\JXODQP°é
ROGXæX\]H\LQHPLFLOLæLQL|QHPOL
3
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
Uygulama sonras› aletler tiner ile
temizlenmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
235
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber prim max
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber
superflex B 240
weber
superflex B 400
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
76(HVDVOÇSRO\HVWHUNHoHWDéÇ\ÇFÇOÇGLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQGÇ
PERFORMANS
‡7RSODPNDOÇQOÇNPP
‡7RSODPJHQLéOLN
- weber superflex B 240FP
(gerilme alan› 10 cm.)
- weber superflex B 400FP
(gerilme alan› 20 cm.)
‡6°FDNO°NGD\DQ°P°
-15 °C ile +90 °C aras›.
‡6KRUH$VHUWOLæL
‡*HULOPHGD\DQ°P°1PP2.
‡%DVÇQoOÇVXGD\DQÇPÇEDU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
Termoplastik elastomer esasl›,
SRO\HVWHUNHoHWDéÇ\ÇFÇOÇ|]HOOLNOH
toprak alt› seviyesindeki hareketli
GHU]OHUGXYDUYH]HPLQELUOHéLP
noktalar› için elastik su yal›t›m
bantlar›.
AVANTAJLARI
.LP\DVDOGD\DQ°P
%LWPOPDO]HPHOHULOH
X\XP
¯NLIDUNO°ER\XWVHoHQHæL
<°UW°OPDYH°V°GD\DQ°P°
$PEDODM 30 m.’lik rulo.
5DIgPUUV etkisinden uzak
tutularak süresiz depolanabilir.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡g]HOOLNOHWRSUDNDOW°QGDNDODQ
beton ve örme temel duvarlar›
YHEHWRQG|éHPHOHUGHNLGLODWDV\RQ
GHU]OHULGXYDUYH]HPLQELUOHéLP
noktalar›n›n köprülenmesi ve su
JHoLULPVL]OLæLQLQVDæODQPDV°
amac›yla UV etkisine, hava
éDUWODU°QDWX]OXo|]HOWLOHUH
seyreltik asit alkali çözeltilerine
dayan›kl› su yal›t›m bantlar›
olarak kullan›l›r.
‡¯NL\DO°W°PEDQG°Q°QELUOHéWLULOPHVL
gereken durumlarda gri k›s›mlar
DéDæ°GDQJHOHQN°V°PDOWWDNDODFDN
éHNLOGHV°FDNKDYD\DUG°P°\OD
\DNODé°Nƒ&ƒ&
HULWLOHUHN\DS°éW°U°OPDO°G°U
‡<DWD\YHGLNH\\DS°VDOELUOHéLP
noktalar›n›n yal›t›m›nda zemin
G|éHPHVLQGHQJHOHQ\DO°W°P
bantlar› temel perde duvar
yüzeyine döndürülerek gereksiz ek
\HULROXéXPXHQJHOOHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFL
NDO°QW°ODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL]
YHVDæODPROPDO°G°U
UYGULAMA SINIRLARI
‡0LQHUDO\DæODUEHQ]LQYHJoO
solventlerle temas ihtimali
bulunan yerlerde uygulanmaz.
UYGUL AMA
1
weber superflex B 240,
2
weber superflex B 400
yal›t›m bantlar›n›n yüzeylere
sabitlenmesinde polimerbitüm esasl› weber.dry 706,
weber.dry 906,
weber. tec 915,
çimento esasl›
weber.tec superflex D2
ya da epoksi reçine esasl›
weber EP bond kullan›labilir.
236
www.weber.com.tr
Uygulama yap›lacak
ELUOHéLPQRNWDODU°QGD
weber superflex B 240 ve
weber superflex B 400
yal›t›m bantlar›n›n vlies
NDéHOL\DQNDQDWODU°Q°Q
JHOHFHæLQRNWDODUD
yukar›da bahsedilen su
yal›t›m malzemeleri ile
uygulama yap›lmal› ve
yal›t›m bantlar›n›n yan
NDQDWODU°KHQ]\DéLNHQ
bu uygulaman›n içine
gömülmelidir. Bu uygulama
esnas›nda yal›t›m bantlar›n›n
her iki yan›na, su yal›t›m
katman›n›n içine entegre
HGLOHFHNéHNLOGH\DNODé°N
FPJHQLéOLæLQGHNLFDP
HO\DIGRQDW°ILOHVLéHULWOHULLOH
destekleme yap›labilir.
3 Yal›t›m bantlar› ortadaki
JHQLéJULDODQODUVX\XQ
JHOGLæL\|QHEDNDFDNéHNLOGH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
bantlar›n›n gerilme
4 Yal›t›m
alanlar›n›n (ortadaki k›s›mlar)
EXOXQGXæXN°V°PODU°Q
su yal›t›m malzemesi ile
temas etmemesine dikkat
edilmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
weber
superflex A 200
weber
superflex A 300
73(HVDVOÇGLODWDV\RQ\DOÇWÇPEDQGÇ
PERFORMANS
‡7RSODPNDOÇQOÇNPP
‡7RSODPJHQLéOLN
weber superflex A 200 20 cm.,
weber superflex A 300 30cm.
‡0DO]HPHDæÇUOÇæÇJUP2
‡6ÇFDNOÇNGD\DQÇPǃ&LOHƒ&
DUDVÇ
‡6KRUH$VHUWOLæL
‡*HULOPHGD\DQÇP\N!1
mm2 (enine boyuna).
‡%R\XQDX]DPD
',1(1,62
‡(QLQHX]DPD
',1(1,62
‡%DVÇQoOÇVXGD\DQÇPÇEDU
.LP\DVDO'D\DQÇPODU
‡+LGURNORULNDVLW
‡6OILULNDVLW
‡/LPRQDVLGLJUOW
‡/DNWLNDVLW
‡3RWDV\XPKLGURNVLW
‡6RGLXPKLSRNORULWJUOW
‡7X]OXVXJUOWGHQL]VX\XWX]X
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡çNL\DOÇWÇPEDQGÇQÇQELUOHéWLULOPHVL
JHUHNHQGXUXPODUGDNXOODQÇODUDN
VÇFDNKDYDND\QDæÇHQD]
ZDWWJFQGHROPDOÇGÇUhUQQ
VX\DOÇWÇP|]HOOLæLQHYHNDOÇQOÇæÇQD
zarar vermeden sadece yüzey
NÇVPÇPPNQVHGéNÇVÇ derecesiyle eritilmelidir.
‡<DWD\YHGLNH\\DSÇVDO
ELUOHéLPQRNWDODUÇQÇQ\DOÇWÇPÇQGD
]HPLQG|éHPHVLQGHQJHOHQ\DOÇWÇP
EDQWODUÇWHPHOSHUGHGXYDU\]H\LQH
döndürülerek gereksiz ek yeri
ROXéXPXHQJHOOHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DSÇéPD\ÇHQJHOOH\LFL
NDOÇQWÇODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]YH
VDæODPROPDOÇGÇU
TANIMI
%100 Termoplastik elastomer
HVDVOÇ|]HOOLNOHGÇéPHNDQ\NVHN
zorlamalara maruz hareketli
GHU]OHUGXYDUYH]HPLQELUOHéLP
QRNWDODUÇLoLQ\NVHNSHUIRUPDQVOÇ
HODVWLNVX\DOÇWÇPÇEDQGÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡g]HOOLNOHGÇéPHNDQ\NVHN
zorlamalara maruz kalan beton
YH|UPHWHPHOGXYDUODUÇYHEHWRQ
G|éHPHOHULQGHNLGLODWDV\RQ
GHU]OHULGXYDUYH]HPLQELUOHéLP
QRNWDODUÇQÇQN|SUOHQPHVLQH
YHVXJHoLULPVL]OLæLQVDæODQPDVÇ
DPDFÇ\OD89HWNLVLQH
KDYDéDUWODUÇQDWX]OXo|]HOWLOHUH
seyreltik asit alkali çözeltilerine
GD\DQÇNOÇVX\DOÇWÇPEDQWODUÇRODUDN
NXOODQÇOÇU
UYGULAMA SINIRLARI
‡.LP\DVDOGD\DQÇPÇQGD
EHOLUWLOPHPLéOHULQKDULFLQGH
kimyasallarla temas ihtimali bulunan
\HUOHUGHX\JXODPD\ÇQÇ]
AVANTAJLARI
<NVHNNLP\DVDOGD\DQÇP
<NVHNEDVÇQFDGD\DQÇP
'HQL]VX\XQDGD\DQÇP
*ÇGDYHVXGHSRODUÇQGD
NXOODQDELOPH
$PEDODM 20 m.’lik rulo.
5DIgPU6HULQYHNXUXRUWDPGD
89HWNLVLQGHQX]DNWXWXODUDND\GÇU
UYGUL AMA
1
2
weber superflex A 200,
weber superflex A 300
\DOÇWÇPEDQWODUÇQÇQ
sabitlenmesinde
weber EP bond
HSRNVLWDPLUKDUFÇ
NXOODQÇOPDOÇGÇU
gQFHOLNOHGLODWDV\RQ
NHQDUODUÇQD
weber EP bond
X\JXODQPDOÇ
3
4
<DOÇWÇPEDQGÇ
JoOELUéHNLOGH
weber EP bond
uygulanan yere
5
\DSÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
(N\HULLPDODWÇQGD
cm önceki malzemeye
6
bindirme yapmak
VXUHWL\OHVÇFDNKDYD
ND\QDæÇ\ODGéNÇVÇGD
ND\QDéWÇUÇOPDOÇGÇU
(N\HULQLQDOWÇQGDKDYD
NDOPDPDVÇQD|]HQ
gösterilmelidir.
$\UÇFDND\QDN\DSÇODFDN
E|OJH]ÇPSDUD\DUGÇPÇ\OD
SU]V]OHéWLULOPHOLGLU
8\JXODPD\DSÇODFDN
ELUOHéLPQRNWDODUÇQGD
\DOÇWÇPEDQWODUÇQÇKHU
LNL\DQÇQDJHULOPH
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
DODQÇQDNDSDWPD\DFDN
éHNLOGHweber EP bond
X\JXODQPDOÇGÇU
weber EP bond kürünü
DOGÇNWDQVRQUD]HULQH
VX\DOÇWÇPPDO]HPHVL
X\JXODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
237
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber
köëe bant 100
weber
köëe bant 120
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
(ODVWLNVX\DO°W°PEDQWODU°
UYGULAMA SINIRI
‡0LQHUDO\DæODUEHQ]HQEHQ]LQYH
WROXHQJLELDURPDWLNELOHéLNOHUOH
temas ihtimali bulunan yerlerde
uygulanmaz.
PERFORMANS
‡7RSODPJHQLÝOLN
- ZHEHUN|éHEDQWFP
(gerilme alan› 5 cm.)
- ZHEHUN|éHEDQWFP
JHULOPHDODQ°FP
‡<DWD\HæLOPHGD\DQ°P°
<DNODé°N
‡6°FDNO°NGD\DQ°P°
-30 °C ile +90 °C aras›.
TANIMI
6HQWHWLNNDXoXNHVDVO°YOLHVNDéHOL
›slak mekanlardaki hareketli derzler,
GXYDUYH]HPLQELUOHéLPQRNWDODU°LoLQ
su yal›t›m bantlar›.
‡6KRUH$VHUWOLæL
‡%DV°QoO°VXGD\DQ°P°EDU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\\DS°éPD\°HQJHOOH\LFL
NDO°QW°ODUGDQDU°QG°U°OP°éWHPL]YH
VDæODPROPDO°G°U
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
'éNV°FDNO°NODUGDGDKL
\NVHNHODVWLNL\HW
.LP\DVDOGD\DQ°P
¯NLIDUNO°ER\XWVHoHQHæL
<°UW°OPDYH°V°GD\DQ°P°
‡%DQ\RPXWIDNWXYDOHWEDONRQ
gibi ›slak mekanlarda, teraslarda,
ticari mutfaklar, laboratuarlar
ve oto y›kama merkezlerinde,
seramik alt›nda kalacak su
yal›t›m uygulamalar›nda, hareketli
derzlerin, duvar ve zemin
ELUOHéLPQRNWDODU°Q°QVX
JHoLULPVL]OLæLQLGHVWHNOHPHN
amac›yla seyreltik asitlere, sodyum
çözeltilerine, alkol ve keton gibi
polar solventlere dayan›kl› yal›t›m
band› olarak kullan›l›r.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUN|éH\DO°W°PEDQWODU°Q°Q
PHNDQLNGDUEHOHUHNDUé°NRUXQPDV°
DPDF°\ODL]GéPQGHNL VHUDPLNDUDV°ELUOHéLPQRNWDODU°QD
silikon esasl› derz dolgu mastikleri ile
uygulama yap›lmal›d›r.
‡<DO°W°PEDQWODU°Q°QXoXFDELUOHéWLæL
\DGDNHVLéWLæLQRNWDODUGD\]H\GH
kullan›lan yal›t›m malzemesi
yard›m›yla bantlar birbirine
sabitlenmelidir.
$PEDODM 50 m.’lik rulo.
UYGUL AMA
5DIgPUhUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
2 y›ld›r.
1
238
www.weber.com.tr
Tüm yüzeyde kullan›lan
yal›t›m malzemesinin
ilk kat uygulamas›
sonras›nda,
ZHEHUN|éH\DO°W°P
EDQWODU°Q°Qyan
kanatlar›, yal›t›m
malzemesi henüz
\DéLNHQ\DO°W°P
X\JXODQP°é\]H\OHUH
\HUOHéWLULOLU
2 ¯NLQFLNDW\DO°W°P
malzemesi uygulamas›
ZHEHUN|éH\DO°W°P
EDQWODU°Q°Q yan
kanatlar›n› da örtecek
éHNLOGHWP\]H\GH
JHUoHNOHéWLULOLU
3
Yal›t›m bantlar›n›n
gerilme alanlar›n›n
(ortadaki k›s›mlar)
EXOXQGXæXN°V°PODU°Q
su yal›t›m malzemesi
ile temas etmemesine
dikkat edilmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
NLP\DVDOODUDGD\DQÇPWDEORVX
JQ
JQ
Deniz suyu
‡
‡
=H\WLQ\DæÇ
‡
‡
/DNWLNDVLW
‡
º
6DIVX
‡
‡
(OPDVX\X
‡
‡
(WLODONRO
‡
‡
=H\WLQVDODPXUDVÇ
‡
‡
Fuel oil
‡
‡
‡$G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQ°NO°G°U
‡$G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQÇNOÇGÇUDQFDNUHQNGHæLéLPLRODELOLU
º$G°JHoHQNLP\DVDOODUDNDUé°GD\DQ°NV°]G°U'HIRUPDV\RQPHYFXWWXU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
239
6X<DOÇWÇP8\JXODPDODUÇ
weber dry 2K CRS
242
www.weber.com.tr
7(.1ç.
UYGULAMALAR
Problem / Çözüm
sf. 244
Ürün Seçim Tablosu
sf. 256
Ürün Bilgileri
sf. 258
www.weber.com.tr
243
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
dHéLWOLDODQODUGDNLVX
\DOÇWÇPÇX\JXODPDODUÇ
|QFHVLQGHHWNLQ\]H\
KD]ÇUOÇæÇYHWDPLUL
QDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"
*HQHOSUHQVLSOHU
QHOHUGLU"
6X\DOÇWÇPÇX\JXODPDVÇQGDQHWNLQVRQXoODUDOPDNLoLQGRæUXUQWHUFLKHWPHNYH
GRæUXX\JXODPDN\HWHUOLGHæLOGLU8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQL\LKD]ÇUODQPDVÇ
YHJHUHNOL\VHGRæUXUQOHUOHWDPLULJHUHNOLGLU
Temel, perde ve otopark üstü su
\DOÇWÇPÇQGD
$oÇNWHUDV\DOÇWÇPÇQGD
<]PHYHVVKDYX]ODUÇQGD
<HUDOWÇYH\HUVWVXGHSRODUÇQGD
,VODNKDFLPEDQ\RWXYDOHWYH
PXWIDNYE\DOÇWÇPÇQGD
6X\DOÇWÇPX\JXODPDVÇQDEDéODPDGDQ|QFHoRNL\LELU\]H\KD]ÇUOÇæÇ\DSÇOPDVÇ
JHUHNOLGLU7DPLUJHUHNHQ\HUOHUHVXJHoLULPVL]OLæLJHOLéWLULOPLé\NVHNDGHUDQV
EDVPDYHoHNPHPXNDYHPHWOHULQHVDKLS\DSÇVDOWDPLUKDUFÇX\JXODQPDOÇGÇU$VWDU
JHUHNHQ\HUOHUHPNHPPHODGHUDQVDVDKLSYHVXLWLFL|]HOOLæHVDKLSZHEHUSULPPD[
X\JXODQDELOLU
244
www.weber.com.tr
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUUHS0$
ZHEHUUHS+.6
ZHEHUSULPPD[
weber.rep MA 200
weber.rep HKS
weber.prim max
sf. 264
sf. 266
sf. 235
8<*8/$0$
1
8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ\]H\L
WHPL]YHVDæODPROPDOÇNLUGHQ
WR]GDQ]D\ÇISDUoDFÇNODUGDQ
YHNDOÇS\DæODUÇQGDQDUÇQGÇUÇOPÇé
ROPDOÇGÇU6X\DOÇWÇPUQQQ
GHQJHOLNXUXPDVÇLoLQ\]H\
HéLWNDOÇQOÇNWDROPDOÇWLM
GHOLNOHUL\DSÇVDOWDPLUKDUFÇLOH
NDSDWÇOPDOÇGÇU
2
6X\DOÇWÇPUQQQ\]H\HGDKD
NXYYHWOLDGHUDQVÇQÇVDæODPDNYH
RODVÇoDWODPDLKWLPDOLQLRUWDGDQ
NDOGÇUPDNLoLQGÇéN|éHOHU
\XYDUODWÇOPDOÇGÇU
3
6X\DOÇWÇPUQQQ\]H\HGDKD
NXYYHWOLDGHUDQVÇQÇVDæODPDNYH
RODVÇoDWODPDLKWLPDOLQLRUWDGDQ
NDOGÇUPDNLoLQN|éHOHU\DSÇVDO
WDPLUKDUFÇLOHSDKODQPDOÇGÇU
4
<DSÇVDOWDPLUKDUFÇLOHSDKODPD\D
DOWHUQDWLIRODUDNLoN|éHOHUH
ZHEHUN|éH\DOÇWÇPEDQWODUÇ
X\JXODQPDOÇGÇU
5
<]H\GHNLGLODWDV\RQODUD
ZHEHUVXSHUIOH[GLODWDV\RQ
EDQWODUÇX\JXODQPDOÇGÇU
6
$GHUDQVÇDUWÇUPDN\]H\GHNL
WR]ODUÇKDSVHWPHNYH\]H\
HPLFLOLæLQLGHQJHOHPHNLoLQ
X\JXODPDDODQÇQÇQGXUXPXQD
YHWHUFLKHGLOHQUQH
J|UHVX\DOÇWÇPX\JXODPDVÇ
|QFHVLQGHPXWODNDX\JXQDVWDU
NXOODQÇOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
245
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
6DELWGXUPDVÇ
JHUHNHQPDNLQH
YLQoJLELDæÇU
\NOHULQEHWRQD
DQNUDMODPDVÇ
QDVÇOROPDOÇGÇU"
'LQDPLNHWNLOHUHPDUX]NDODQ\NVHNPXNDYHPHWJHUHNWLUHQ
3UHIDEULNHYE\DSÇODUGD
%HWRQ]HPLQOHULQJURXWWDPLUOHULQGH
246
www.weber.com.tr
dHOLNNRORQPDNLQHYHYLQo
PRQWDMNDLGHOHULQLQ]HPLQH
DQNUDMODQPDODUÇQGD
7HPHOVRNHWOHULQGHSHUGHYHNRORQ
EDéOÇNODUÇQLPDODWODUÇQGD
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUUHSJURXW
weber.rep grout
sf. 270
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ\]H\L
WHPL]YHVDæODPROPDOÇNLUGHQ
WR]GDQ]D\ÇISDUoDFÇNODUGDQYHNDOÇS
\DæODUÇQGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇGÇU
‡8\JXODPD\DSÇODFDNNDOÇEÇQ
VDELWOHQPHVLVÇ]GÇUPD]ROPDVÇYHoRN
L\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU
‡<]H\LQGXUXPXQDJ|UHX\JXODPD
|QFHVLQGH\]H\PXWODNDZHEHUSULP
PD[LOHDVWDUODQPDOÇGÇU
3
4
8<*8/$0$
1
2
NJ©OÇNELUWRUED
ZHEHUUHSJURXWortalama
OWPLNWDUÇQGDVX
EXOXQDQNDED\DYDé\DYDé
G|NOHUHNGéNGHYLUOLELUHO
PLNVHUL\DUGÇPÇ\ODKRPRMHQELU
NÇYDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODéÇN
GNNDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
.DUÇéÇPX\JXODPD|QFHVLQGHGN
bekletilmelidir.
$NÇéNDQ\DSÇGDNLUQ|QFHGHQ
KD]ÇUODQPÇéEXOXQDQNDOÇEÇQ
WHNWDUDIÇQGDQNHVLQWLVL]RODUDN
G|NOPHOLGLUE|\OHFHNDUÇéÇP
LoHULVLQGHNLKDYDVÇNÇéPDVÇ
HQJHOOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
'ÇéKDYDNRéXOODUÇQDDoÇNJHQLé
\]H\OHUJQHéÇéÇQODUÇYH
U]JDUGDQZHEHUNU$ ile veya
VDDWVUH\OHWHOLVEH]LLOH
|UWOHUHNNRUXQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
247
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
.ÇUÇOPÇéGRQDWÇOÇ
EHWRQODUQDVÇO
WDPLUHGLOLU"
%HWRQLoLQGHNLDONDOLOHULQEHWRQ
\]H\LQHGRæUXQIX]XGRQDWÇQÇQ
DéÇQDUDNSDVODQPDVÇQDQHGHQROXU
+DYDGDNLNLUOLOLNQHGHQL\OHROXéDQ
NDUERQLNJD]ODUDVLW\DæPXUODUÇQÇQ
QHGHQROGXæXVOIULNDQKLGULWYH
\DæPXUHWNLVL\OHEHWRQEQ\HVLQH
QIX]HGHQVDIVXLOHELUOHéHUHN
GRQDWÇQÇQSDVODQPDVÇQDYHEHWRQXQ
3K©ÇQÇQGéHUHNGD\DQÇNOÇOÇæÇQÇ
ND\EHWPHVLQHQHGHQROXU
%HWRQGDROXéDQNDUERQL]DV\RQ
JHoHQ]DPDQODGRæUXVDOROPD\DQELU
DUWÇéJ|VWHUPHNWHGLU
%LoLQJHUoHNOHéHQNDUERQL]DV\RQ
ROXéXPXDéDæÇGDNLJLELGLU
‡VHQHGHPP
‡VHQHGHPP
‡VHQHGHPP
.RUXQDPD\DQYHVX\ODWHPDV
HGHQGRQDWÇSDVODQÇUYHKDFPL
NDWDUWDU%XGXUXPEHWRQXQ
SDWODPDVÇQD\RODoDU
$éDæÇGDNLGXUXPODU\ÇSUDQPD\Ç
KÇ]ODQGÇUÇU
‡%HWRQXQJ|]HQHNOLoDWODNYH\D
HNVLNGR]OXROPDVÇ
‡'RQDWÇQÇQEHWRQXQGÇé\]H\LQH
oRN\DNÇQROPDVÇ'RæUXELU
X\JXODPDLoLQHQD]FPSDVSD\Ç
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡$WPRVIHULNHWNLOHULQQHGHQROGXæX
DéÇQGÇUPDODU'HQL]NÇ\ÇODUÇYH
HQGVWUL\HODODQODUJLEL
<DSÇODFDNWDPLUDWGRQDWÇ\Ç
NRUX\DFDNELURUWDPKD]ÇUODPDOÇGÇU
‡3KDONDOLGHQJHVLQLQNXUXOPDVÇ
‡6XLOHWHPDVÇQ|QOHQPHVL
‡FPNDOÇQOÇNWD\DSÇODFDNELU|]HO
KDUoWDPLUDWÇFP©OLNVÇUDGDQ
EHWRQXQJ|UHYLQLUDKDWOÇNOD
J|UHFHNWLU
248
www.weber.com.tr
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUUHS+.6
ZHEHUUHS0$
ZHEHUUHS$'
weber.rep MA 200
weber.rep HKS
weber.rep AD
sf. 264
sf. 266
sf. 268
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD
NRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ
NÇVÇPODU\]H\GHQWDPDPHQ
WHPL]OHQPHOLGLU2QDUÇODFDN\HULQ
NHQDUODUÇQGDDoÇNN|éHOHU
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
‡<]H\HVXSVNUWHUHN\]H\
JHYéHNSDUoDODUGDQYHWR]GDQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡3DVOÇGRQDWÇGHPLUOHULQ]HUL
WDPDPHQDoÇOPDOÇGÇU'HPLUGHNL
SDVoHOLNWHOIÇUoDLOHWHPL]OHQPHOL
YHKDUFÇQQIX]XQXVDæODPDNLoLQ
WR]GDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡'RQDWÇGHPLUOHULQEHWRQLOHWHPDVÇ
kesilmelidir.
‡ZHEHUUHS$'DQWLNRUR]LIHWNLLoLQ
\]H\HHQD]NDWX\JXODQPDOÇGÇU
çONNDWX\JXODQGÇNWDQVDDWVRQUD
ELUVRQUDNLNDWDJHoLOPHOLGLU
8\JXODPDVÇUDVÇQGDGHPLUGRQDWÇ
]HULQGHERéOXNNDOPDPDVÇQDGLNNDW
edilmelidir.
8<*8/$0$
1
2
$GHUDQVPDO]HPHVLZHEHU
UHS$'KHQ]\DéNHQ]HULQH
ZHEHUUHS+.6 veya
ZHEHUUHS0$ ile tamir
GROJX\DSÇOPDOÇGÇU
9DULVHNDOÇSODUV|NOPHGHQ|QFH
VDDWEHNOHQPHOLGLU
3
']JQELUJ|UQPYH
\NVHNPXNDYHPHWLoLQVRQ
NDWELWLUPHKDUFÇZHEHUUHS)1
NXOODQÇOPDOÇGÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
249
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
0HNDQLNPRQWDM
LOHVDELWOHQHQ
oLPHQWRHVDVOÇ
SUHNDVWOHYKDODUÇQ
WHVYL\HVL
QDVÇO\DSÇOÇU"
%XWLS\DSÇHOHPDQODUÇQÇQKDUHNHWHæLOLPLQLQ\NVHNROPDVÇQGDQGROD\ÇVWDQGDUW
WHVYL\HKDUoODUÇVDæOÇNOÇVRQXoYHUPH\HELOLU
dLPHQWRED]OÇSUHNDVWOHYKDODUÇQ
X\JXODPDVÇSUDWLNROGXæXQGDQ
GROD\ÇNXOODQÇPODUÇJQJHoWLNoH
\D\JÇQODéPDNWDGÇU
www.weber.com.tr
$QFDN\DSÇVÇJHUHæLKDUHNHW
HæLOLPL\NVHNRODQEX\]H\OHUGH
X\JXQPDO]HPHNXOODQÇOPDPDVÇ
GXUXPXQGD\]H\GHoDWODNODUÇQ
ROXéPDVÇoRNE\NRODVÇOÇNWÇU
<DSÇODFDNRODQWHVYL\H
X\JXODPDVÇQÇQ\]H\LOHRODQ
DGHUDQVÇoRNL\LROPDOÇD\QÇ
]DPDQGDVRQNDWX\JXODPDVÇ
LoLQDU]XHGLOHQG]JQOæ
VDæODPDOÇGÇU
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUWHF50
weber.tec RM
sf. 290
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\oHNLo\DUGÇPÇLOHNRQWURO
HGLOPHOLPRQWDMÇQVDæODP
\DSÇODPDPDVÇQGDQND\QDNODQDQ
problemler varsa giderilmelidir.
‡<]H\GHEXOXQDELOHFHNWR]YH
oLPHQWRNDOÇQWÇODUÇVHUWELUIÇUoD
\DUGÇPÇLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRNVÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGD
\]H\VX\DGR\XUXOPDOÇGÇU
2
4
8<*8/$0$
1
/HYKD]HULQHX\JXODPDGD
ZHEHUWHF50oLPHQWR
LOHNDUÇéWÇUÇODUDNX\JXODQÇU
.DUÇéÇPNJoLPHQWRLOH
1 kg. ZHEHUWHF50éHNOLQGH
ROPDOÇGÇU.DUÇéÇPDNHVLQOLNOHVX
ilave edilmemelidir.
3
çONNDWVÇYDSDVODQPD]oHOLNPDOD
LOHPP©GHQNDOÇQROPD\DFDN
éHNLOGHX\JXODQPDOÇGÇU
/HYKDODUÇQELUOHéLP\HUOHUL
ER\XQFDVÇYDILOHVLKHQ]
NXUXPDPÇéVÇYDQÇQ]HULQH
PDOD\DUGÇPÇLOH\XNDUÇGDQ
DéDæÇ\DGRæUXEDVWÇUÇODUDN
\HUOHéWLULOPHOLGLU
5
çNLQFLNDWZHEHUWHF50LONNDWÇQ
X\JXODPDVÇQGDQVDDW
VRQUDWRSODPNDOÇQOÇN
PP©LJHoPH\HFHNéHNLOGH
X\JXODQPDOÇGÇU
6RQNDWX\JXODPDVÇQDJHoLOPHVL
LoLQJQEHNOHQPHOLGLU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
%XWLSX\JXODPDODUGDVRQNDW
NDSODPDVÇRODUDNHODVWLNUQOHULQ
WHUFLKHGLOPHVLX\JXQGXU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
251
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
(VNLVHUDPLNNDSOÇ
ÇVODNPHNDQODUGD
VHUDPLNOHUV|NOPHGHQ
ER\DYH\DGHNRUDWLI
GXYDUNDæÇGÇX\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOPDOÇGÇU"
çoFHSKHGHHVNLVHUDPLNNDSOÇ\]H\OHULQER\DQPDVÇYH\DGHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ
X\JXODPDVÇ]DKPHWOLELULéWLUYHGRæUX\DSÇOPDPDVÇGXUXPXQGDELUoRNSUREOHPH
\RODoDELOLU
6HUDPLNNDSODPDQÇQKLoELUWHVYL\H
LéOHPL\DSÇOPDGDQER\DQPDVÇ\]H\LQ
GRNXVXQGDEHOLUJLQIDUNOÇOÇNODUD
yol açar.
$\QÇ]DPDQGDVHUDPLNYHGHU]
GROJXVXQXQVXHPLFLOLæLQLQIDUNOÇ
ROPDVÇQGDQ|WUFHSKHGHWRQ
IDUNOÇOÇNODUÇQÇQROPDVÇNDoÇQÇOPD]GÇU
'XYDUNDæÇGÇQÇQGDVHUDPLæHYH
GHU]HDGHUDQVÇIDUNOÇRODFDæÇQGDQ
GROD\ÇSUREOHPROXéDELOLU
6HUDPLNOHULQV|NOPHVLLVHROGXNoD
]DKPHWOLELU\|QWHPGLU
$\UÇFDV|NPHLéOHPLQGHQVRQUD
GXYDUÇQVÇYDQPDVÇYHWHVYL\HHGLOPHVL
gerekmektedir.
$UWÇNVHUDPLNOHUV|NOPHGHQ\]H\VDæOÇNOÇELUER\DYH\DGHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ
X\JXODPDVÇLoLQKD]ÇUKDOHJHWLULOHELOLU
252
www.weber.com.tr
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUWHF50
weber.tec RM
sf. 290
<h=(<+$=,5/,å,
‡0HYFXWNDSODPDQÇQVDæODPOÇæÇ
SODVWLNoHNLoOHNRQWUROHGLOPHOLGLU
‡6DæODPROPD\DQVHUDPLNOHU
V|NOSWDPLUL\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
2
6
çoFHSKHOHUGHVHUDPLNNDSOÇ
\]H\OHUGHZHEHUWHF50DOoÇLOH
NDUÇéWÇUÇODUDNX\JXODQPDOÇGÇU
JUNDGDUDOoÇLOHNJ
ZHEHUWHF50PDOD\DUGÇPÇLOH
KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
3
<]H\X\JXQELUDVWDU
NXOODQÇPÇQGDQVRQUDER\DQPD\D
PVDLWELUGXUXPDJHOPLéWLU
7
4
+D]ÇUODQDQNDUÇéÇPSDVODQPD]
oHOLNPDODLOHKHUNDWLoLQHQID]OD
PPRODFDNéHNLOGHX\JXODQPDOÇ
ve toplam 2 katta 5 mm.’yi
geçilmemelidir.
.DWODUDUDVÇQGDVDDW
EHNOHQPHOLGLU
5
ZHEHUWHF50 ile tesviyesi
\DSÇODQ\]H\JQNXUXPD\D
EÇUDNÇOPDOÇGÇU
9H\D\]H\HDU]XHGLOHQELUGXYDU
NDæÇGÇGD\DSÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OH
GHNRUDV\RQX\DSÇODELOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
253
Teknik Uygulamalar
PROBLEM
%UWEHWRQ
\]H\OHUH
DOoÇX\JXODPDVÇ
QDVÇO\DSÇOÇU"
6RQ\ÇOODUGD|]HOOLNOHE\NéHKLUOHUGHNLéDQWL\HOHUGHWQHONDOÇSNXOODQÇPÇQÇQ
DUWPDVÇ\ODEHUDEHU
'XYDUYHWDYDQODUGDEUWEHWRQ]HUL
DOoÇX\JXODPDVÇ\D\JÇQODéPÇéWÇU
2\VDEUWEHWRQJLEL\]H\OHULQVX
HPLFLOLæLVRQGHUHFH\NVHNWLU
%XQHGHQOHEXWUGXUXPODUGD
$OoÇX\JXODPDVÇQDJHoLOPHGHQ|QFH
254
www.weber.com.tr
$OWÇQDDGHUDQVÇYHoDOÇéPDVUHVLQL
DUWÇUPDNVXHPLFLOLæLHQJHOOHPHN
DPDFÇ\ODGROJXOXELUDVWDUNXOODQPDN
gerekir.
Teknik Uygulamalar
ÇÖZÜM
ZHEHUSULP%7$
weber.prim BT-A
sf. 297
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\LQVDæODPOÇæÇoHNLo\DUGÇPÇ\OD
NRQWUROHGLOPHOLYHVDæODPROPD\DQ
NÇVÇPODU\]H\GHQWHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\NDOÇS\DæODUÇWR]YH
oLPHQWRNDOÇQWÇODUÇQGDQWDPDPHQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡$\UÇFD\]H\EDVÇQoOÇVXLOH
\ÇNDQPDOÇoRNVÇFDNYHU]JDUOÇ
KDYDODUGDVX\DGR\XUXOPDOÇGÇU
8<*8/$0$
1
NJ©OÇNELUUQNJNJ©OÇN
UQNJVXLOHWHPL]ELUNDSWD
KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDUÇéWÇUÇOÇU
2
+D]ÇUODQDQZHEHUSULP%7$,
posteki rulo ile tek kat olarak
\]H\HX\JXODQÇU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
3
ZHEHUSULP%7$©QÇQWDPDPHQ
NXUXGXæXQGDQHPLQROXQGXNWDQ
VRQUDDOoÇVÇYDYH\DoLPHQWR
HVDVOÇVÇYDX\JXODPDVÇQDJHoLOLU
www.weber.com.tr
255
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
Tamir Sistemleri Öneri Tablosu
weber rep FN
weber rep MA 200
weber rep HKS
- sf 266 -
- sf 258 -
- sf 260 -
- sf 262 -
- sf 264 -
8\JXODPDNDO°QO°æ°
1-5 mm.
5-20 mm.
1-10 mm.
5-40 mm.
5-40 mm.
Priz alma süresi
Normal
Normal
+°]OÇ
+°]OÇ
+°]OÇ
(16ÇQÇIÇ
R2
R2
R3
R3
R4
‡
‡
‡
Tiksotropik
tamir ve tesviye
Tiksotropik
tamir ve dolgu
<DSÇVDOWDPLU
8\JXODPD|]HOOLæL
Tiksotropik
tamir ve tesviye
Tiksotropik
tamir ve dolgu
Sülfat ve klor
GD\DQÇPÇ
'°éFHSKHER\D
|QFHVLEUWEHWRQ
yüzey düzeltme ve
V°YDRQDU°PÇ
Tiksotropik
tamir ve dolgu
‡
‡
7Dé°\°F°NRORQNLULé
ve perde gibi yap›sal
onar›mlar ve yüzey
düzeltme
UYGULAMA ALANI
Teknik Uygulamalar
ürün seçim tablosu
‡
‡
‡
Tie-rod vb.
ERéOXNODU°Q
GROGXUXOPDVÇ
‡
‡
¯]RODV\RQ|QFHVLSDK
RQDU°PODUÇ
‡
‡
‡
‡
Pas pay› eksiklerin
RQDU°PODUÇ
‡
‡
Sülfat ve klor
dayan›m› istenen
OLPDQLVNHOHYHVX
\DS°ODU°RQDU°PODUÇ
‡
'|éHPHRQDU°PODUÇ
Rögar kapaklar›n›n
tamiri
Makine temel kaide
montajlar› ve ray
sabitlenmesi
3HQFHUHYHNDS°
NDVDODU°Q°QPRQWDMÇ
Dinamik yük
transferlerin
\DS°OG°æ°EHWRQ
\]H\OHULQWDPLUDWÇ
Filiz ekimi
256
www.weber.com.tr
‡
‡
weber rep
grout
weber rep grout rapid
- sf 270 -
VIF
10-70 mm.
10-40 mm.
+°]OÇ
dRNK°]OÇ
‡
‡
$N°éNDQWDPLUYH
DQNUDM
$N°éNDQWDPLUYH
DQNUDM
Teknik Uygulamalar
ürün seçim tablosu
weber tec 793 3K
- sf 274 -
- sf 280 10-50 mm.
dRNK°]OÇ
+°]OÇ
‡
Tiksotropik tamir ve
DQNUDM
‡
Dökme tamir ve
DQNUDM
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
www.weber.com.tr
257
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec RM1
Yüksek performansl› ince tamir ve tesviye harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
Max. 5 mm. (tek seferde).
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUH2UWDODPDVDDW
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
‡(æLOPHGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
TANIMI
Çimento esasl›, polimer modifiyeli,
yüksek performansa sahip, brüt
betonlar için ince tamir ve tesviye
harc›.
KULLANIM
$9$17$-/$5,
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
cephelerinde, duvar ve
tavanlar›nda beton tamir ve
tesviye harc› olarak kullan›l›r.
Ayr›ca granit ve seramik
uygulamas› öncesi yüzeylerde
tamir s›vas› olarak da kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
Beton ve s›val› yüzeylerde
mükemmel aderans.
Suya, dona ve kötü hava
éDUWODU°QDNDUé°GD\DQ°P
*HQLéDODQODUGDSU]V]
ve kolay uygulama.
'éH\\]H\OHUGHUDKDW
kullan›m.
‡¯oYHG°éPHNDQ
- Çimento bazl› s›valar,
- Brüt beton.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5/$5,
‡$Oo°HVNLER\DO°\]H\JD]EHWRQ
WDéYHWDéGXYDU]HULQH
uygulanmaz.
‡¯oLERéWXæOD\]H\OHUHX\JXODQPD]
258
www.weber.com.tr
‡<DS°éPDGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ5VÇQÇIÇ
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RD
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL
olmal›d›r.
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND
nemlendirilmeli, çok s›cak ve
rüzgarl› havalarda suya
doyurulmal›d›r.
25 kg.’l›k bir torba
ZHEHUWHF50©e ortalama
OWWHPL]VXLODYH
edilmelidir.
2
ZHEHUWHF50PDODYH\DGéN
devirli bir el mikseri yard›m›yla
homojen hale gelinceye
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P
uygulama öncesinde 2 dakika
bekletilmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGD
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHé
alt›nda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoLQGHGRQWHKOLNHVL
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
Ürün
ZHEHUWHF50
Birden fazla kat uygulanacak ise
ZHEHUWHF50 çelik mala
\DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW kal›nl›kta uygulanmal›d›r.
6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDVXLODYH
edilmemelidir.
Tüketim
NJP2
PPNDWNDO°QO°æ°LoLQ
NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL
ve bir sonraki kat›n uygulamas›na
geçilmeden önce yüzey mutlaka
QHPOHQGLULOPHOLGLU7RSODP
NDO°QO°NPP©\LJHoPHPHOLGLU
5 <]H\G]JQOæSODVWLNPDOD
veya nemli sünger ile
VDæODQPDO°G°U
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\
JQQHPOHQGLULOPHOLGLU
Ambalaj: NJ©O°NWRUEDGD3DOHWWH
DGHWNJ
5HQNGri.
Palet Ölçüsü: [FP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
perdah malas›, çelik tel f›rça.
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
259
Teknik Uygulamalar
weber tec RM1
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec RM2
Yüksek performansl› kal›n tamir harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPPP
‡.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUH2UWDODPDVDDW
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
‡(æLOPHGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
‡<DS°éPDGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
TANIMI
Çimento esasl›, polimer modifiyeli,
yüksek performansa sahip, brüt
betonlar için kal›n tamir ve tesviye
harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
Beton ve s›val› yüzeylerde
mükemmel aderans.
Kolay mastarlanabilen
\DS°V°\ODJHQLé\]H\OHUGH
X\JXODPDUDKDWO°æ°
Sudan etkilenmeme, iklim
éDUWODU°QDPNHPPHO
direnç.
Beton yap› elemanlar›nda
GéH\GHYH\DWD\GDWDPLU
imkan›.
260
www.weber.com.tr
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
cephelerinde, duvar ve
tavanlar›nda beton tamir harc›
olarak kullan›l›r. Ayr›ca granit
ve seramik uygulamas› öncesi
yüzeylerde tamir s›vas› olarak da
kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQ
dLPHQWRED]OÇVÇYD
- Brüt beton.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(11LVDQ5VÇQÇIÇ
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL
olmal›d›r.
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\PXWODND
nemlendirilmeli, çok s›cak ve rüzgarl›
havalarda suya doyurulmal›d›r.
25 kg.’l›k bir torba weber.tec
50©\HRUWDODPDOW
temiz su ilave edilmelidir.
2
ZHEHUWHF50PDODYH\DGéN
devirli bir el mikseri yard›m›yla
homojen hale gelinceye
5
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P
uygulama öncesinde 2 dakika
bekletilmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGD
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOW°QGD
uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHUVLQGHGRQWHKOLNHVL
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
ZHEHUWHF50
(QD]VDDWVRQUD\]H\
perdahlanmal› ve çok düzgün
yüzeyler için plastik mala veya
nemli sünger kullan›lmal›d›r.
ZHEHUWHF50çelik mala veya
spatula ile yüzeye uygulan›r.
6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDVXLODYH
edilmemelidir.
Ürün
Birden fazla kat uygulanacak ise
NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL
ve bir sonraki kat›n uygulamas›na
geçilmeden önce yüzey mutlaka
nemlendirilmelidir.
Tüketim
NJP2
PPNDO°QO°æÇLoLQ
8\JXODPDGDQVRQUDJQ
yüzey nemlendirilmelidir.
Ambalaj: 25 kg.’l›k torbada.
3DOHWWHDGHWNJ
Palet Ölçüsü: [FP
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
perdah malas›, çelik tel f›rça.
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
Teknik Uygulamalar
weber tec RM2
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber rep FN
Yüksek mukavemetli, ince yap›sal
tamir ve bitirme harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP
PDNVPP
‡.DWODUDUDVÇEHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUHVDDW
‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVLVDDW
‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
TANIMI
Çimento esasl›, yüksek mukavemetli,
elyaf katk›l›, su geçirimsiz ince yap›sal
tamir ve bitirme harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
cephelerinde, duvar ve
tavanlar›nda geçirimsiz ve yüksek
mukavemetli beton tamir ve
bitirme harc› olarak kullan›l›r.
Ayr›ca endüstriyel tesislerde epoksi
boya öncesi düzgün bir yüzey elde
etmek için kullan›l›r.
$9$17$-/$5,
Yüksek aderansl› ve
geçirimsiz bir tabaka.
Yap›sal tamir harc› ile
WDPLUHGLOPLé\]H\OHUH
uygun bitirme harc›.
*HQLéDODQODUGD
pürüzsüz, kesintisiz ve
kolay uygulama.
Tiksotropik özellik.
262
www.weber.com.tr
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQ
dLPHQWRED]OÇVÇYD
- Brüt beton.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡<DS°éPDGD\DQ°P°!1PP2.
(28 gün sonra)
‡(æLOPHGD\DQÇPÇ!1PP2.
(28 gün sonra)
‡(1VWDQGDUWÇ5VÇQÇIÇQD
uygundur.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RD
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYH
nemli olmal›d›r.
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
mutlaka nemlendirilmeli, çok
s›cak ve rüzgarl› havalarda suya
doyurulmal›d›r.
25 kg.’l›k bir torba
ZHEHUUHS)1©ye ortalama
OWWHPL]VXLODYH
edilmelidir.
2
ZHEHUUHS)1PDODYH\DGéN
devirli bir el mikseri yard›m›yla
homojen hale gelinceye
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P
.XUXPD\DEDéODG°æ°QGDSODVWLN
uygulama öncesinde 2 dakika
mala veya nemli sünger ile
bekletilmelidir.
yüzeyde düzeltme yap›labilir.
ZHEHUUHS)1çelik mala ile
\]H\HX\JXODQ°U6HUWOHéPHNWH
olan harca su ilave edilmemelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGD
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOW°QGD
uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoLQGHGRQWHKOLNHVL
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
Ürün
ZHEHUUHS)1
Tüketim
NJP2
PPNDO°QO°æÇLoLQ
Ambalaj: 25 kg.’l›k kraft torba.
3DOHWWHDGHWNJ
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
perdah malas›, çelik tel f›rça.
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
263
Teknik Uygulamalar
weber rep FN
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber rep MA 200
<DSÇVDOWDPLUKDUF°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP
PD[PPORNDOWDPLUOHULoLQ
‡.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUHVDDW
‡6HUYLVHDo°OPDVUHVL
<DNODé°NVDDW
‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°
!1PP2 (28 gün sonra).
TANIMI
Çimento esasl›, yüksek mukavemetli,
SROLPHUYHHO\DINDWNÇOÇVXJHoLULPVL]
\DSÇVDOWDPLUKDUFÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡7P\DS°ODU°QLoYHGÇé
FHSKHOHULQGHWRSUDNDOWÇWRSUDN
VWVXDOW°]HPLQOHULQGHVX
\DOÇWÇPÇYH\DVRQNDSODPD|QFHVL
SDKX\JXODPDVÇWDPLUL\]H\
G]HOWPHVLQGHGRQDWÇGHPLUOHULQ
Dé°QG°UPDV°VRQXFX]DUDUJ|UPé
betonlar›n ve donat›lar›n
onar›m›nda weber.rep AD
LOHNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
8\JXODQGÇNWDQNÇVD]DPDQ
sonra yüksek aderans ve
dayan›kl›l›k.
Su yal›t›m uygulamalar›
öncesinde su geçirimsiz
ve yüksek mukavemetli
pah uygulamas› ve yüzey
düzeltme yap›lmas› imkan›.
Yüksek dayan›ml› beton
elemanlar›n yüzey tamiri
ve tesviyesi.
7LHURGERéOXNODU°Q°
doldurma imkan›.
Tiksotropik özellik.
264
www.weber.com.tr
‡¯oYH'Çé0HNDQODUGD
- Çimento bazl› s›valar.
- Brüt beton.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
Uygun Son Kat Seçenekleri
‡ZHEHUUHS0$X\JXODQPÇé
\]H\OHUHVRQNDWRODUDNVX\DOÇWÇP
UQOHULGÇéFHSKHNDSODPDODUÇ
YHER\DODUÇKD]ÇUVÇYDODUYHVHUDPLN
NDSODPDODUÇX\JXODQDELOLU
‡<DS°éPDGD\DQ°P°!1PP2
(28 gün sonra).
‡(16WDQGDUG°5V°Q°I°QD
uygundur.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RE
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡Beton yüzeyler:
- Yüzey temiz, kuru ve kal›p
\DæODU°QGDQDU°QG°U°OP°éROPDO°G°U
$GHUDQV°GéN]HPLQOHULQWHVSLWL
için zemin çekiç yard›m› ile kontrol
edilmelidir. Zay›f k›s›mlar
zeminden kopar›lmal› ve
onar›lacak yerin kenarlar›nda aç›k
N|éHOHUE°UDN°OPDO°G°U
25 kg.’l›k bir torba
ZHEHUUHS0$©e ortalama
OWWHPL]VXLODYH
edilmelidir.
2
weber.rep MA 200, mala veya
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL
yard›m›yla homojen hale
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
.DU°é°PX\JXODPD|QFHVLQGH
2 dakika bekletilmelidir.
3DVO°GRQDW°GHPLUOHULQLQ]HUL
tamamen aç›lmal›d›r.
Çok düzgün pürüzsüz yüzeyler
için yap›sal tamir bitirme harc›
ZHEHUUHS)1 kullan›lmal›d›r.
5 8\JXODPDGDQVRQUDJQ
yüzey nemlendirilmelidir.
3$+2/8è7850$
YÜZEY DÜZELTME:
8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
mutlaka nemlendirilmeli, çok
s›cak ve rüzgarl› havalarda suya
doyurulmal›d›r.
3ODVWLNN°YDPGDNL
weber.rep MA 200, zemin
‡Donat› demirleri:
'HPLUOHUGHNLSDVoHOLNWHOI°UoD
yard›m› ile temizlenmeli ve tozdan
ar›nd›r›lmal›d›r.
'RQDW°GHPLUOHULQLQEHWRQLOH
temas› kesilerek, f›rça yard›m› ile
en az 2 kat weber.rep AD korozyon
|QOH\LFLYHEDæOD\ÇFÇNDSODPDDVWDU
X\JXODQPDOÇGÇU
- Bir sonraki uygulama malzeme
KHQ]\DéNHQÇVODN]HULQH
ÇVODNéHNOLQGH\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
5o&LOHoC aras›nda.
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOWÇQGD
uygulama yapmaktan
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
Ürün
weber.rep MA 200
weber.rep MA 200, düzeltme
s›vas› olarak kullan›l›yorsa, yüzey
|QFHGHQ°VODW°OPDO°YHPD[
PP©OLNELUNDWPDQROXéWXUDFDN
éHNLOGHPDODLOH\]H\H
X\JXODQPDO°G°U6HUWOHéPHNWH
olan harca su ilave edilmemelidir.
GXYDUELUOHéLPOHULQGHPD[
PP\DU°oDSO°RODFDNéHNLOGH
pah malas› kullan›larak,
pah yap›l›r.
Malzemenin prizini
tamamlamas›ndan sonra, su
\DO°W°P°X\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU
weber.rep MA 200 kullanarak;
‡dHéLWOLDODQODUGDNLVX\DOÇWÇPÇ
uygulamalar› öncesinde yüzey
KD]°UO°æ°YHWDPLUL\DS°ODELOLU
Çözüm; sf. 244.
‡.°U°OP°éGRQDW°O°EHWRQODUWDPLU
edilebilir. Çözüm; sf. 248.
Tüketim
NJP2
PPNDWNDO°QO°æ°LoLQ
Ambalaj: 25 kg.’l›k torbada.
3DOHWWHDGHWNJ
5HQNGri.
Palet Ölçüsü: [FP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
SDKPDODVÇSHUGDKPDODV°oHOLNWHOI°UoD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
ortamlarda üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
265
Teknik Uygulamalar
weber rep MA 200
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber rep HKS
Sülfat ve klor dayan›ml› yap›sal tamir harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODé°NGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP
PDNVPPORNDOWDPLUOHULoLQ
‡.DWODUDUDV°EHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUHVDDW
‡6HUYLVHDo°OPDVUHVL
<DNODé°NVDDW
‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2
(28 gün sonra).
TANIMI
Çimento esasl›, yüksek mukavemetli,
polimer ve elyaf katk›l›, sülfat ve klor
dayan›ml›, su geçirimsiz yap›sal tamir
harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
Uyguland›ktan k›sa
zaman sonra yüksek
aderans ve dayan›kl›l›k.
Su yal›t›m uygulamalar›
öncesinde su geçirimsiz
ve yüksek mukavemetli
pah uygulanmas› ve
\]H\G]HOWPH\DS°OPDVÇ
imkan›.
Yüksek dayan›ml› beton
elemanlar›n yüzey tamiri
ve tesviyesi.
7LHURGERéOXNODU°Q°
doldurma imkan›.
Tiksotropik özellik.
266
www.weber.com.tr
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
cephelerinde özellikle sülfat
veya klor dayan›m› istenen
toprak alt›, toprak üstü, su
DOW°]HPLQOHUGHVX\DO°W°P°
veya son kaplama öncesi
pah uygulamas›, tamiri,
\]H\G]HOWPHVLQGHGRQDW°
GHPLUOHULQLQDé°QG°UPDV°VRQXFX
]DUDUJ|UPéEHWRQODU°QYH
donat›lar›n onar›m›nda
weber.rep AD ile birlikte kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYH'Çé0HNDQODUGD
- Çimento bazl› s›va.
- Brüt beton.
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
Uygun Son Kat Seçenekleri
‡weber.rep HKSX\JXODQPÇé
\]H\OHUHVRQNDWRODUDNVX\DOÇWÇP
UQOHULGÇéFHSKHNDSODPDODUÇYH
ER\DODUÇKD]ÇUVÇYDODUYHVHUDPLN
NDSODPDODUÇX\JXODQDELOLU
‡<DS°éPDGD\DQ°P°!1PP2
(28 gün sonra).
‡(1VWDQGDUG°5V°Q°I°QD
uygundur.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RE
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡Beton yüzeyler:
- Yüzey temiz, kuru ve kal›p
\DæODU°QGDQDU°QG°U°OP°éROPDO°G°U
$GHUDQV°GéN]HPLQOHULQWHVSLWL
için zemin çekiç yard›m› ile kontrol
edilmelidir. Zay›f k›s›mlar
zeminden kopar›lmal› ve
onar›lacak yerin kenarlar›nda aç›k
N|éHOHUE°UDN°OPDO°G°U
25 kg.’l›k bir torba
ZHEHUUHS+.6©ye ortalama
OWWHPL]VXLODYH
edilmelidir.
2
weber.rep HKS, mala veya
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL yard›m›yla homojen hale
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
.DU°é°PX\JXODPD|QFHVLQGH
2 dakika bekletilmelidir.
YÜZEY DÜZELTME:
3DVO°GRQDW°GHPLUOHULQLQ]HUL
tamamen aç›lmal›d›r.
8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
mutlaka nemlendirilmeli, çok
s›cak ve rüzgarl› havalarda suya
doyurulmal›d›r.
‡Donat› demirleri:
'HPLUOHUGHNLSDVoHOLNWHOI°UoD
yard›m› ile temizlenmeli ve tozdan
ar›nd›r›lmal›d›r.
'RQDW°GHPLUOHULQLQEHWRQLOH
temas› kesilerek, f›rça yard›m› ile
en az 2 kat weber.rep AD korozyon
|QOH\LFLYHEDæOD\ÇFÇNDSODPDDVWDU
X\JXODQPDOÇGÇU
- Bir sonraki uygulama malzeme
KHQ]\DéNHQÇVODN]HULQH
ÇVODNéHNOLQGH\DSÇOPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
+5 o&LOHoC aras›nda
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOWÇQGD
uygulama yapmaktan
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
Ürün
weber.rep HKS
weber.rep HKS, düzeltme s›vas›
olarak kullan›l›yorsa, yüzey
|QFHGHQ°VODW°OPDO°YHPD[
PP©OLNELUNDWPDQROXéWXUDFDN
éHNLOGHPDODLOH\]H\H
X\JXODQPDO°G°U6HUWOHéPHNWH
olan harca su ilave
edilmemelidir.
Çok düzgün pürüzsüz yüzeyler
için yap›sal tamir bitirme harc›
ZHEHUUHS)1kullan›lmal›d›r.
5
8\JXODPDGDQVRQUDJQ yüzey nemlendirilmelidir.
3$+2/8è7850$
3ODVWLNN°YDPGDNL
weber.rep HKS, zemin duvar
ELUOHéLPOHULQGHPDNVPP
\DU°oDSO°RODFDNéHNLOGHSDK malas› kullan›larak, pah yap›l›r.
Malzemenin prizini
tamamlamas›ndan sonra, su
\DO°W°PX\JXODPDVÇQDJHoLOHELOLU
weber.rep HKS kullanarak;
‡dHéLWOLDODQODUGDNLVX\DOÇWÇPÇ
uygulamalar› öncesinde yüzey
KD]°UO°æ°YHWDPLUL\DS°ODELOLU
Çözüm; sf. 244.
‡.°U°OP°éGRQDW°O°EHWRQODUWDPLU
edilebilir. Çözüm; sf. 248.
Tüketim
NJP2
PPNDWNDO°QO°æ°LoLQ
Ambalaj: 25 kg.’l›k kraft torba.
5HQNGri.
Palet Ölçüsü: [FP
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
SDKPDODVÇSHUGDKPDODV°oHOLNWHOI°UoD
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
267
Teknik Uygulamalar
weber rep HKS
Teknik Uygulamalar
weber rep AD
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
.RUR]\RQ|QOH\LFLYHEDæOD\ÇFÇNDSODPDYHDVWDU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]ÇUUQ\RæXQOXæXJUFP3
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL2UWVDDW
‡.DWODUDUDVÇEHNOHPHVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇ(QD]PP
NDW
3(5)250$16
‡<DSÇéPD'D\DQÇPÇ!1PP2
JQ
(ZHEHUUHS0$YH\D
ZHEHUUHS+.6LOHEHUDEHU
TANIMI
dLPHQWRHVDVOÇ\NVHNPXNDYHPHWOL
SROLPHUPRGLIL\HOLNRUR]\RQ|QOH\LFL
EDæOD\ÇFÇNDSODPDYHDVWDUPDO]HPHVL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡7P\DSÇODUÇQEHWRQWDPLUOHULQGH
GRQDWÇODUÇQNRUR]\RQDNDUéÇ
NRUX\XFXNDSODPDRODUDNX\JXODQÇU
$\QÇ]DPDQGDHVNLoLPHQWRHVDVOÇ
\]H\OHU]HULQHWD]HEHWRQWDPLU
KDUFÇYHéDSX\JXODPDODUÇQGDQ
|QFHEDæOD\ÇFÇDVWDURODUDN
X\JXODQÇU
Uygulama Yüzeyleri
.RUR]\RQDNDUéÇ
PNHPPHOGD\DQÇP
%HWRQYHGRQDWÇ\D\NVHN
DGHUDQV
<NVHNPHNDQLNGD\DQÇP
Kolay uygulama.
268
www.weber.com.tr
‡dLPHQWRHVDVOÇ\]H\OHU
HVNLEHWRQYHéDSODUYE
‡
‡'RQDWÇGHPLUOHU
‡
‡'LæHUX\JXODPD
\]H\OHULLFLQEL]HGDQÇéÇQÇ]
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.RUR]\RQDXæUDPÇéGHPLUOHUDVWDU
X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHPHNDQLN
\ROODUODSDVODUÇQGDQYHWR]ODUÇQGDQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡<NVHNEDæOD\ÇFÇOÇN|]HOOLæLLoLQ
ZHEHUUHS$'X\JXODPDVÇ ELWHUELWPH]ELUVRQUDNLX\JXODPD
ÇVODN]HULQHÇVODNéHNOLQGH \DSÇOPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡'RQDWÇWDPLULQGH
'RQDWÇGHPLULEHWRQLOHWHPDVÇ
NHVHFHNéHNLOGHHWUDIÇDoÇOPDOÇGÇU
NJ©OÇNELUWRUED
ZHEHUUHS$'¨\HRUWDODPD
OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLGLU
2
ZHEHUUHS$'PDODYH\DGéN
GHYLUOLELUPLNVHULOHKRPRMHQ
KDOHJHOLQFH\HNDGDUGDNLND
ER\XQFDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU.DUÇéÇP
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
EHNOHWLOPHOLGLU
.RUR]\RQDXæUDPÇéGHPLUOHU
DVWDUX\JXODPDVÇ|QFHVLQGHPHNDQLN
\ROODUODSDVODUÇQGDQYHWR]ODUÇQGDQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡%HWRQ<]H\OHU
<]H\WHPL]NXUXROPDOÇYHNDOÇS
\DæODUÇYHEHQ]HULDGHUDQVÇHQJHOOH\LFL
NDWPDQODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇGÇU
$QWLNRUUR]LIHWNLLoLQX\JXODPD
HQD]NDWROPDOÇGÇUçONNDW
X\JXODGÇNWDQVDDWVRQUD
ELUVRQUDNLNDWDJHoLOPHOLGLU
8\JXODPDVÇUDVÇQGDGHPLUGRQDWÇ
]HULQGHERéOXNNDOPDPDVÇQD
GLNNDWHGLOPHOLGLU
<NVHNEDæOD\ÇFÇOÇN|]HOOLæLLoLQ
ZHEHUUHS$'X\JXODPDVÇELWHU
ELWPH]ELUVRQUDNLX\JXODPD
ÇVODN]HULQHÇVODNéHNOLQGH
\DSÇOPDOÇGÇU
$GHUDQVÇGéN]HPLQOHULQ
WHVELWLLoLQ\]H\oHNLo\DUGÇPÇ\OD
NRQWUROHGLOPHOLGLU=D\ÇINÇVÇPODU
\]H\GHQNRSDUÇOPDOÇGÇU
8\JXODPD|QFHVL\]H\PXWODND
QHPOHQGLULOPHOLGLU.oNVX
ELULNLQWLOHULQGHQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
3
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPVÇFDNOÇæǃ&LOH
ƒ&DUDVÇROPDOÇGÇU
h]HULQHX\JXODPD\DSÇODFDNGHPLU
GRQDWÇODUDYHYH\DoLPHQWRHVDVOÇ
\]H\OHUHNRUR]\RQ|QOH\LFLYH
EDæOD\ÇFÇRODUDNIÇUoDYH\DUXORLOH
NXYYHWOLFHX\JXODQPDOÇGÇU
‡.XYYHWOLU]JDUYHJQHéDOWÇQGD
X\JXODPD\DSPDNWDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW
LoHUVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
Ürün
ZHEHUUHS$'
7NHWLP
Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED
5HQNdLPHQWRJULVL
NJP2
\]H\LQHPLFLOLæLQHYHX\JXODPD
éHNOLQHEDæOÇRODUDN
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULIÇUoDUXOR
5DIgPU2ULMLQDODoÇOPDPÇéDPEDODMÇQGD
UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQD\GÇU.XOODQÇOPDGÇæÇ
GXUXPODUGDDPEDODMODUÇQDæ]ÇVÇNÇFD
NDSDWÇOPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
269
Teknik Uygulamalar
weber rep AD
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber rep grout
<NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSE]OPH
\DSPD\DQJURXWKDUF°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL
<DNODéÇNGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP
PD[PP
‡.DWODUDUDVÇEHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUHVDDW
‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVLVDDW
‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!1PP2
JQVRQUD
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°\NVHNPXNDYHPHWOL
\NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLS
E]OPH\DSPD\DQLNOLPéDUWODU°QD
GLUHQoOLVXJHoLULPVL]JURXWKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡ZHEHUUHSJURXWGLQDPLN HWNLOHUH
PDUX]NDODQ\NVHNPXNDYHPHW
JHUHNWLUHQoHOLN\DS°SUHIDEULNH
\DS°PDNLQHYHYLQoPRQWDM
NDLGHOHULQGHWHPHOVRNHWOHULQGH
SHUGHYHNRORQEDéO°NODU°Q°Q
LPDODW°QGDoHOLNNRORQODU°QWHPHOH
VDELWOHQPHVLQGHNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
8\JXODQG°NWDQN°VD
]DPDQVRQUD\NVHN
DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N
<NVHNDN°éNDQROXS
NHQGLOLæLQGHQ\HUOHéPHYH
E]OPH\DSPDPD
www.weber.com.tr
‡¯oYHG°éPHNDQ
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
3UHIDEULNHEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡(æLOPHGD\DQÇPÇ!1PP2
JQVRQUD
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RF
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L
WHPL]YHVDæODPROPDO°NLUGHQ
WR]GDQYH]D\°ISDUoDF°NODUGDQ
DU°QG°U°OP°éROPDO°G°U
UYGUL AMA
‡8\JXODPD\DS°ODFDNNDO°E°Q VDELWOHQPHVLV°]G°UPD]ROPDV°
YHoRNL\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU
‡(æHUX\JXODPDHVNLEHWRQ]HULQH
\DS°ODFDNVDX\JXODPD|QFHVL\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLGLU.oN
VXELULNLQWLOHULQGHQNDo°Q°OPDO°G°U
NJ©O°NELUWRUED
ZHEHUUHSJURXW ortalama
OWPLNWDU°QGDWHPL]
VXEXOXQDQNDED\DYDé\DYDé
G|NOHUHNGéNGHYLUOLELUHO
PLNVHUL\DUG°P°\ODKRPRMHQELU
N°YDPDJHOLQFH\HNDGDU\DNODé°N
GNNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDVX
LODYHHGLOPHPHOLGLU
‡dDO°éPDVUHVLGLNNDWHDO°QDUDN
NXOODQ°ODFDNNDGDUPDO]HPH KD]°UODQPDO°G°U
3
$N°éNDQ\DS°GDNLZHEHUUHS JURXW|QFHGHQKD]°UODQP°é
EXOXQDQNDO°E°QWHNWDUDI°QGDQ
NHVLQWLVL]RODUDNG|NOPHOLGLU
E|\OHFHNDU°é°PLoHULVLQGHKDYD
V°N°éPDV°HQJHOOHQPHOLGLU
'°éKDYDNRéXOODU°QDDo°NJHQLé
\]H\OHUJQHé°é°QODU°YH
U]JDUGDQweber kür ALOHYH\D
VDDWVUH\OHWHOLVEH]LLOH
|UWOHUHNNRUXQPDO°G°U
8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH
WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHUVXLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
2
.DUÇéÇPX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDEHNOHWLOPHOLGLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHUVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUUHSJURXWNXOODQDUDN
‡6DELWGXUPDVÇJHUHNHQPDNLQH
YLQoJLELDæÇU\NOHUEHWRQD
DQNUDMODQDELOLUd|]PVI
Ürün
ZHEHUUHSJURXW
7NHWLP
NJP2
PPNDWNDO°QO°æÇLoLQ
Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWgOoV[FP
5HQNGri.
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHUL
demir mala.
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
271
Teknik Uygulamalar
weber rep grout
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber rep grout rapid
+°]O°SUL]DODQ\NVHNDN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSJURXWKDUF°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVLGN
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PLQPP
PD[PP
‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVLVDDW
3(5)250$16
‡%DV°QoGD\DQ°P°!
1PP2VDDWVRQUD
1PP2VDDWVRQUD
1PP2JQVRQUD
1PP2JQVRQUD
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°K°]O°SUL]DODQ\NVHN
DN°F°O°N|]HOOLæLQHVDKLSE]OPH
\DSPD\DQLNOLPéDUWODU°QDGLUHQoOLVX
JHoLULPVL]JURXWKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡ZHEHUUHSJURXWUDSLGN°VDVUHGH
NXOODQ°PDDo°OPDV°JHUHNHQU|JDU
\DWDNODU°Q°QPRQWDM°QGD
RQDU°P°QGDYH\NVHOWLOPHVLQGH
SLVWYHSHURQODU°QRQDU°P°QGD
WDé°WYHWUDILæHPDUX]EHWRQ
]HPLQOHULQRUDQ°P°QGDERUGU
YHNDOG°U°PWDéODU°Q°QRQDU°P°QGD
NXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
8\JXODQG°NWDQoRN
N°VD]DPDQVRQUD
\NVHNDGHUDQVYH
GD\DQ°NO°O°N
<NVHNDN°éNDQROXS
NHQGLOLæLQGHQ\HUOHéPHYH
E]OPH\DSPDPD
GDNLNDGDSUL]DOPD
YHVDDWVRQUDWUDILæH
Do°ODELOPH
272
www.weber.com.tr
‡¯oYHG°éPHNDQ
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
3UHIDEULNHEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡(æLOPHGD\DQ°P°!
1PP2VDDWVRQUD
1PP2JQVRQUD
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1RF
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L
WHPL]ROPDO°NLUGHQWR]GDQYH
]D\°ISDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é
ROPDO°G°U
‡8\JXODPD\DS°ODFDNNDO°E°Q
VDELWOHQPHVLV°]G°UPD]ROPDV°
YHoRNL\LWHPL]OHQPHVLJHUHNOLGLU
‡(æHUX\JXODPDHVNLEHWRQ]HULQH
\DS°ODFDNVDX\JXODPD|QFHVL
\]H\PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLGLU
.oNVXELULNLQWLOHULQGHQ
NDo°Q°OPDO°G°U
UYGUL AMA
NJ©O°NELUWRUED
ZHEHUUHSJURXWUDSLG©e
OWWHPL]VXLODYH
HGLOPHOLGLU.DU°é°PVX\X
ƒ&DUDO°æ°QGDROPDO°G°U
2
ZHEHUUHSJURXWUDSLGGéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDU\DNODé°NGNNDGDU NDU°éW°U°OPDO°G°U
‡0DO]HPHK°]O°SUL]DODFDæ°QGDQ
GROD\°X\JXODPD\DS°ODFDN
NDGDUPDO]HPHKD]°UODQPDO°G°U
3
6HUWOHéPHNWHRODQKDUFDID]ODGDQ
VXLODYHHGLOPHPHOLGLU
<NVHN°V°ODUGDSUL]DOPDVUHVLQLQ
N°VDODFDæ°GLNNDWHDO°QPDO°G°U
$N°éNDQ\DS°GDNL
ZHEHUUHSJURXWUDSLG|QFHGHQ
KD]°UODQP°éEXOXQDQNDO°ED
G|NOPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH
WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHUVXLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
ZHEHUUHSJURXWUDSLG
7NHWLP
NJP2
PPNDWNDO°QO°æ°LoLQ
Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWWHDGHWNJ
5HQNGri.
3DOHWgOoV[FP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
oHOLNWHOI°UoD
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°éDPEDODM°QGD
UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
273
Teknik Uygulamalar
weber rep grout rapid
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec fix
+°]O°SUL]DODQ|]HOWDPLUYHPRQWDMKDUF°
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQ\]H\L
YH\DPRQWDMGHOLæLWHPL]ROPDO°
NLUGHQWR]GDQYH]D\°I
SDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é
ROPDO°G°U(æHUoDWODNWDPLUL
\DS°ODFDNVDX\JXODPD\DS°ODFDN
\HURODELOGLæLQFHGHULQIRUPGD
KD]°UODQPDO°G°U
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\PXWODND
|QFHGHQ°VODW°OPDO°G°U
‡0DO]HPHK°]O°SUL]DODFDæ°QGDQ
GROD\°X\JXODPD\DS°ODFDN
NDGDUPDO]HPHKD]°UODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°SROLPHUWDNYL\HOL
WDPLUYHPRQWDMLéOHULQGH YHVXNDoDNODU°Q°Q\DO°W°P°QGD
NXOODQ°ODQK°]O°SUL]DODQNORULG
LoHUPH\HQWDPLUYHPRQWDMKDUF°
KULLANIM
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
UYGUL AMA
KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH
hacim ZHEHUWHFIL[LODYH HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN
N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU NDU°éW°U°O°U
8\JXODPD$ODQÇ
$9$17$-/$5,
‡ZHEHUWHFIL[N°VDVUHGHNXOODQ°PD
Do°OPDV°JHUHNHQSHQFHUHYHNDS°
NDVDODU°Q°QPRQWDM°QGDEHWRQGDNL
ERéOXNODU°QWDPLUDW°QGDWLHURG
ERéOXNODU°QGROGXUXOPDV°QGD
EHWRQNHQDUWDPLUOHULQGHYHVRæXN
GHU]WDPLUDWODU°QGDVXNDoDNODU°Q°Q
\DO°W°P|QFHVLW°NDQPDV°QGD
NXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
8\JXODQG°NWDQoRNN°VD
]DPDQVRQUD\NVHN
DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N
8\JXODPDNROD\O°æ°YH
K°]O°SUL]DOPD
dLPHQWRED]O°V°YDODU
%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVLGN
Ürün
7NHWLP
NJP2
ZHEHUWHF
OWKDFLPVHOGROJXLoLQ
IL[
Ambalaj: NJ©O°NNUDIWWRUED
5HQNGri.
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLN
PDODSDKPDODVÇoHOLNWHOIÇUoD
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUWHFIL[GHPLUROPD\DQ
PHWDOOHU|UQHæLQDOPLQ\XP
oLQNRNXUéXQYH\DEDN°ULOH
GLUHNWWHPDVWDE°UDN°OPDPDO°G°U
Öncesinde ZHEHUUHS$' X\JXODQPDO°G°U
‡ZHEHUWHFIL[©LQDOo°LOH NDU°éW°U°OPDV°X\JXQGHæLOGLU
‡ZHEHUWHFIL[X\JXODPDV°QGD
V°FDNO°NK°]O°SUL]DOPDLéOHPLQL
K°]ODQG°U°UVRæXNLVHJHFLNWLULU
0RQWDM\DS°OPDV°
0DO]HPHK°]O°VHUWOHéHFHæLQGHQ
GROD\°X]XQVUHOL
NDU°éW°UPDODUGDQNDo°Q°OPDO°G°U
GP3©Q]HULQGHNL
X\JXODPDODUGDPDO]HPHKDUo
NXPXLOHNDU°éW°U°OPDNVXUHWL\OH
X\JXODQPDO°G°U
2
dDWODNODU°QL]ROHHGLOPHVL
KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH
3 hacim ZHEHUWHFIL[LODYH
HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN
N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°U
0DO]HPHK°]O°VHUWOHéHFHæLQGHQ
GROD\°X]XQVUHOL
NDU°éW°UPDODUGDQNDo°Q°OPDO°G°U
+D]°UODQDQNDU°é°PELUPDOD
\DUG°P°\ODEDVW°U°ODUDN
GROGXUXOPDO°G°U0DODQ°Q EDV°QF°KDUoNHQGLQLoHNHQH
NDGDUVUGUOPHOLGLU
'LNH\YHWDYDQ
X\JXODPDODU°QGD
KDFLPWHPL]VXLoHUVLQH
3 hacim ZHEHUWHFIL[LODYH
HGLOHUHNNDU°é°PSODVWLN
N°YDP°QDJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°UYHX\JXODPD\DS°O°U
8\JXODPDVRQUDV°PDO]HPH
WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHU
VXLOHWHPL]OHQPHOLGLU
3ROLUHWDQHVDVO°HQMHNVL\RQYHG|NPUHoLQHVL
TANIMI
7HNNRPSRQHQWOLSROLUHWDQHVDVOÇ
HQMHNVL\RQYHG|NPUHoLQHVL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡%HWRQYHEHQ]HUL\]H\OHUGHQHP
YHUXWXEHWLHQJHOOHPHNLoLQ
oDWODNODUÇQJHQOHéHQKDFPL
LOHNXYYHWOLFHNDSDWÇOPDVÇLoLQ
NXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡%HWRQWDé\]H\OHUVXGHSRODUÇ
\]PHKDYX]ODUÇNDQDOL]DV\RQODU
VXDUÇWPDVLVWHPOHULLVNHOH\DGD
UÇKWÇPGXYDUODUÇ\DSÇWHPHOOHULYH
PDGHQOHUGHROXéDELOHFHNoDWODN
YHERéOXNODUÇQGROJXYHNDSODPD
X\JXODPDODUÇQGD
‡%RUXNDQDWELUOHéLPQRNWDODUÇQGD
YHFRQWDODPDVRQUDVÇRODVÇ
VÇ]ÇQWÇODUDNDUéÇNXOODQÇPLoLQ
X\JXQGXU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
<h=(<+$=,5/,å,
‡dDWODN\]H\LWR]GDQNLUGHQ
YH\DæGDQDUÇQGÇUÇOPÇéROPDOÇ
JHUHNL\RUVDEDVÇQoOÇKDYD
SVNUWOHUHNWHPL]OHQPHOLGLU
‡.HQDUODUÇVDæODPROPD\DQoDWODN
DæÇ]NHVLPOHUL¦9¦IRUPXQGD
DoÇOPDOÇHQMHNVL\RQUQQQ
GÇéDUÇ\DDNPDVÇQÇHQJHOOHPHNYH
UHoLQHQLQ\D\ÇOGÇæÇQGDQHPLQROPDN
LoLQZHEHUWHFIL[LOHNDSDWÇOPDOÇGÇU
‡(QMHNVL\RQ\DSÇOÇFDNGHU]YHERéOXNODU
X\JXODPD|QFHVLQHPOLROPDOÇGÇU
‡.ÇYDPÇ$NÇéNDQ
UYGUL AMA
‡7DPNXUXPDVUHVLRUWJQ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUWHFE\NoDWODNODUÇQ
GROGXUXOPDVÇQGDNXOODQÇODFDN
LVHRUWDPÇQKDYDVÇFDNOÇæÇYH
QHPRUDQÇQDEDæOÇRODUDNLOH
KDFLPDUWÇéRODFDæÇJ|]|QQGH
EXOXQGXUXOPDOÇGÇU
‡ZHEHUWHFo&©QLQDOWÇQGD
VDNODQGÇæÇQGDNÇVPLNULVWDOOHéPH
J|UOHELOLU+DILIÇVÇWPDVRQUDVÇ
NULVWDOOHUo|]QUYHPDO]HPH
WHNUDUNXOODQÇPDKD]ÇUKDOHJHOLU
‡ZHEHUWHFX\JXODQÇUNHQ
PXWODNDHOGLYHQYHJ|]ON NXOODQÇOPDOÇJ|]YHGHULWHPDVÇQGDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡ZHEHUWHFQHPHNDUéÇ
NRUXQPDOÇDPEDODMÇKDYDYHVX
JHoLUPH\HFHNéHNLOGHNDSDOÇ
WXWXOPDOÇGÇU
‡ZHEHUWHFGXYDUGD X\JXODQDFDNVDDéDÇÇGDQ\XNDUÇ\Ç
GRæUXX\JXODQPDOÇGÇU
‡ZHEHUWHFLOH\DSÇODQHQMHNVL\RQ
LéOHPLVXELULNLQWLVLLoHUHQELU
RUWDPGDX\JXODQPDPDOÇGÇU
2
3
(QMHNVL\RQ\DSÇODFDN\]H\
FPDUDOÇNODUODGLDJRQDO
RODUDNPDWNDSODGHOLQPHOLYH
HQMHNVL\RQEDéOÇNODUÇGLNNDWOLFH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
(QMHNVL\RQVLOLQGLUL\NOHQPHOL
SRPSDHQMHNVL\RQPDO]HPHVL
LOHGROGXUXOPDOÇYHLOH
EDUEDVÇQoODX\JXODPD
\DSÇODFDN\]H\LQVÇNÇéWÇUÇOPD
GLUHQFLQHJ|UHGHæLéPHNWHGLU
LVWHQLOHQERéOXNYHoDWODNODUD
X\JXODQPDOÇGÇU
6DELWEDVÇQoHOGHHGLOGLæLQGH
ELUVRQUDNLHQMHNVL\RQ
EDéOÇæÇQDJHoLOPHOLYHD\QÇ
LéOHP\DSÇOPDOÇGÇU
(QMHNVL\RQSRPSDVÇQÇQ
X\JXODPD\DSÇODQoDWODNODUYH
ERéOXNODUODWHPDVHGHQNÇVÇPODU
LéOHPELWWLNWHQHQJHoVDDW
VRQUDWLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$9$17$-/$5,
%RéOXNODU°YHoDWODNODU°
JHQOHéHQKDFLPVHO\DS°V°
LOHoRNVDæODPNDSDWPD
|]HOOLæL
<NVHNNLP\DVDOGD\DQ°P
Ürün
ZHEHUWHF
7NHWLP
NJGP3
Ambalaj: NJ©O°NWHQHNH
5HQN6DU°
8\JXODPD$OHWOHUL(QMHNVL\RQ
PDNLQHVLG|NPH
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
275
Teknik Uygulamalar
weber tec 944
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber ankraj EA
(SRNVLDNULODWHVDVOÇWLNVRWURSLNDQNUDM
YHPRQWDMPDO]HPHVL
3(5)250$16
‡ %DVÇQoPXNDYHPHWL!1PP2
‡ .DUÇéÇP\RæXQOXæXJUPO
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DUWXéWDQoÇNDQLONDoÇNUHQNOL
NDUÇéÇPNXOODQÇOPDPDOÇGÇU¯NL
ELOHéHQLQNDUÇéWÇæÇWDPDQODPÇ\OD
oÇNDQPDO]HPHQLQUHQJLQGHQ
DQODéÇOPDOÇGÇU
TANIMI
(SRNVLDNULOODWHVDVOÇLNLELOHéHQOLoRN
KÇ]OÇSUL]DODQWLNVRWURSLNDQNUDMYH
PRQWDMPDO]HPHVL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé
FHSKHOHULQGH
*oOHQGLUPHOHUGHYH\DHNLQéDDW
\DSÇOÇUNHQEHWRQODUDGRQDWÇ
HNLPLQGH
$æÇUYHRUWD\NHPDUX]NDODFDN
PRQWDMLéOHPOHULQGH
$9$17$-/$5,
.ÇVD]DPDQLoHUVLQGH
\NVHNPHNDQLNGD\DQÇP
'RQDWÇODUÇQNRUR]\RQD
NDUéÇPNHPPHO
NRUXQPDVÇ
(QMHNVL\RQSDNHUOHULQLQ
VDELWOHQPHVLQGHoDWODNODUÇQ
L]RODV\RQXQGD
&LYDWDYHGEHOOHULQPRQWDMÇQGD
%HWRQWDéSUHFDVWYE\DSÇ
PDO]HPHOHULQ\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD
NXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡%HWRQ
‡7Dé
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.UOHQPHVUHVL
276
6ÇFDNOÇNƒ&
-HOVUHVLGN
.UOHQPHVUHVLGN
ƒ&
GN
GNGN
ƒ&
GN
GNGN
ƒ&
GN
GNGN
ƒ&
GN
GNGN
www.weber.com.tr
‡0DO]HPHQLQSHUIRUPDQVÇ
\]H\PXNDYHPHWLQHLoHULæLQHYH
J|]HQHNOLOLæLQHEDæOÇRODUDN
GHæLéLNOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU
$U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ
X\JXODPD|QFHVLQGH|QGHQHPH
\DSÇOPDOÇGÇU
‡'RæUXGDQJQHéÇéÇæÇQDPDUX]
EÇUDNÇOPDPDOÇGÇU
‡weber ankraj EAX\JXODQÇUNHQ
NRUX\XFXJ|]ONYHHOGLYHQ
NXOODQÇOPDOÇJ|]YHFLOWWHPDVÇQGDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU*|]YH\DFLOWLOH
WHPDVÇKDOLQGHGHUKDOEROVXLOH
\ÇNDQPDOÇYHDFLOHQKHNLPH
EDéYXUXOPDOÇGÇU
‡weber ankraj EAX\JXODQÇUNHQ
RUWDPÇQKDYDGDUROPDVÇQD
GLNNDWHGLOPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\VDæODP
ROPDOÇGÇU
‡$QNUDMGHOLæLGDLPDWHPL]NXUX
\DéJUHVYEUQOHUGHQ WHPL]OHQPLéROPDOÇGÇU
‡8\JXODPD\DSÇODFDNGRQDWÇ
WHPL]SDVWDQDUÇQGÇUÇOPÇé
ROPDOÇYHDU]XHGLOHQ\NWDéÇPD
NDSDVLWHVLQHVDKLSROPDOÇGÇU
‡'RæUXDQNUDMLoLQGHOLæLQoDSÇ
DQNUDMoXEXæXQXQoDSÇQÇQLOH
NDWÇRODUDNDQNUDMGHOLæLQLQ
GHULQOLæLJ|POPHGHULQOLæLLVH
DQNUDMoXEXæXQXQYH\DJ|POHQ
GRQDWÇQÇQoDSÇQÇQHQD]
NDWÇPHUWHEHVLQGHPDWNDSOD
KD]ÇUODQPDOÇGÇU
UYGUL AMA
.DUWXéXQNDSDæÇDoÇOPDOÇXFXQD
VWDWLNNDUÇéWÇUÇFÇXoWDNÇODUDN
WDEDQFDVÇQD\HUOHéWLULOPHOLGLU
2
.DUWXéWDQoÇNDQLONNDUÇéÇP
DWÇOPDOÇGÇU¯NLELOHéHQLQ
WDPDQODPÇ\ODNDUÇéWÇæÇQÇ
J|]OHPOH\HQHGHNPDO]HPH NXOODQÇOPDPDOÇGÇU¯NLELOHéHQLQ
WDPNDUÇéWÇæÇoÇNDQPDO]HPHQLQ
UHQJLQGHQDQODéÇOPDNWDGÇU
3
+RPRMHQNDUÇéPÇéPDO]HPH
JHUHNHQoDSYHGHULQOLNWH
KD]ÇUODQPÇéDQNUDMGHOLæLQGHQ
\DNODéÇNGHOLNER\XQXQ
©QHNDGDUX\JXODQPDOÇGÇU
(NLPLLVWHQHQGRQDWÇGHOLæH
\DYDéoDG|QGUOHUHNGLNNDWOLFH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
0DO]HPHQLQGÇéDUÇWDéWÇæÇ
J|]OHQPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
7h.(7ç0
%HWRQLoLQ$QNUDMgOoOHULYH
<DNODéÇN7NHWLP&%HWRQYH
1HUYUOGRQDWÇLoLQJHoHUOLGLU
PDO]HPHILUHVLGLNNDWHDOÇQPÇéWÇU
Ambalaj: PONDUWXéJU
.ROLGHDGHWNDUWXéYHDGHW
NDUÇéWÇUÇFÇXo
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPGDƒ&LOHƒ&DUDVÇQGD
PXKDID]DHGLOPHVLGXUXPXQGDUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOGÇU<NVHN
VÇFDNOÇNGHæHUOHULQGHUQQPXKDID]D
HGLOPHVLUDI|PUQNÇVDOWPDNWDGÇU
'RæUXGDQJQHéÇéÇæÇQDPDUX]
EÇUDNÇOPDPDOÇGÇU
5HQN$%LOHéHQL%H\D]%%LOHéHQL
6L\DK$%%LOHéHQL$oÇNJUL
8\JXODPD$OHWOHUL.LP\DVDO
GEHOWDEDQFDVÇ
'RQDWÇdDSÇ
(mm.)
'HOLNdDSÇ
(mm.)
'HOLN'HULQOLæL
(mm.)
Gereken Malzeme
(ml.)
(NLOHELOHFHN)LOL]6D\ÇVÇ
DGHW
22
22
22
28
28
32
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
277
Teknik Uygulamalar
weber ankraj EA
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber EP bond
Epoksi reçine esasl›, ankraj ve montaj harc›
PERFORMANS
‡%DV°QoGD\DQ°P°76(1
*1PP2JQVRQUD
‡(®LOPHGD\DQ°P°76(1
*1PP2JQVRQUD
‡<DS°éPDGD\DQ°P°
0HWDO<]H\1PP2
JQVRQUD
%HWRQ<]H\1PP2JQVRQUD
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
¯NLELOHéHQOLVROYHQWVL]HSRNVLUHoLQH
HVDVO°WDPLUDQNUDMYHPRQWDMKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
7P\DS°ODU°QLoYHG°éFHSKHOHULQGH
‡%HWRQHOHPDQODU°Q°QGHPLUoHOLN
YHEHQ]HULPHWDOOHULQ
weber superflex dilatasyon
yal›t›m bantlar›n›nDKéDSYHFDP
oHéLWOHULQLQ\DS°éW°U°OPDV°QGD
AVANTAJLARI
Kar›é›m› ve kullan›m›
kolay.
Tiksotropik yap›s› ile
sarkmadan dikeyde
uygulanabilme.
Metal, çelik ve betona
mükemmel aderans.
Su yal›t›m bantlar›n›n ve
benzeri ürünlerin yüzeye
mükemmel yap›ét›r›lmas›.
Yüksek mekanik
mukavemet.
Donat›lar›n korozyona
karé› mükemmel
korunmas›.
Kimyasal direnç.
278
www.weber.com.tr
‡*oOHQGLUPHOHUGHYH\DHNLQéDDW
\DS°O°UNHQEHWRQODUDILOL]HNLPLQGH
‡dHéLWOL\]H\OHUGHN|éHNHQDU
WDPLUOHULQGHGHOLNYHERéOXN
GROGXUPDODU°QGDWDPLUPDO]HPHVL
RODUDN
‡$®°UYHRUWD\NHPDUX]NDODFDN
PRQWDMLéOHPOHULQGH
‡(QMHNVL\RQSDNHUOHULQLQ VDELWOHQPHVLQGHKDUHNHWVL]
oDWODNODU°QWDPLULQGH
‡&LYDWDYHGEHOOHULQPRQWDM°QGD
KULLANIM
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.DU°é°PRUDQ°
$%LOHéHQLUHoLQH%LULP
%%LOHéHQLVHUWOHéWLULFL%LULP
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQDELOPH
VUHVLRUWGN
‡<R®XQOXN‘NJGP.
‡6HUYLVHDo°OPDVUHVL<DNODé°N
VDDW
‡7DPNUOHQPHVUHVLJQ
‡.HVLQOLNOH\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
HGLOPHPHOLNDU°é°PRUDQ°QD
X\XODUDNNDU°éW°U°OPDO°YHKRPRMHQ
UHQJHXODé°OPDO°G°U
‡(SRNVLUQOHULQNDU°é°PVRQUDV°
NXOODQ°ODELOPHVUHOHULKDYDQ°Q
V°FDNO°®°QDJ|UHGH®LéLNOLN J|VWHUPHNWHGLUg]HOOLNOHV°FDN
KDYDODUGDKHPHQNXOODQ°ODFDNNDGDU
NDU°é°PKD]°UODQDUDNX\JXODPD
\DS°OPDO°G°U
‡0DO]HPHQLQSHUIRUPDQV°\]H\
PXNDYHPHWLQHLoHUL®LQHYH
J|]HQHNOLOL®HED®O°RODUDN GH®LéLNOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU
$U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ
X\JXODPD|QFHVLQGH|QGHQHPH
\DS°OPDO°G°U
‡weber EP bondX\JXODQ°UNHQ
RUWDP°QKDYDGDUROPDV°QD
YHoRNQHPOLROPDPDV°QDGLNNDW
HGLOPHOLGLU
‡'R®UXGDQJQHé°é°®°QDPDUX]
E°UDN°OPDPDO°G°U
‡weber EP bondX\JXODQ°UNHQ
NRUX\XFXJ|]ONYHHOGLYHQ
NXOODQ°OPDO°J|]YHFLOWLOH WHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡*|]YH\DFLOWLOHWHPDV°KDOLQGH
GHUKDOEROVXLOH\°NDQPDO°YHDFLOHQ
KHNLPHEDéYXUXOPDO°G°U
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
WPDOHWOHUNXUXPDGDQWLQHUOH
WHPL]OHQPHOLGLU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
7DPLU$PDoO°.XOODQ°PODUGD
‡8\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQNXUX
WHPL]G]JQYHDGHUDQV°
HQJHOOH\HFHNNLUGHQWR]GDQ
\D®GDQELWPGHQYH]D\°I
SDUoDF°NODUGDQDU°QG°U°OP°é VD®ODPROPDO°G°U
‡dDWODNODUDYHR\XNODUDWDPLUDW
\DS°ODFDNLVHoDWODNODUYHR\XNODU
X\JXODPD|QFHVLJHQLéOHWLOPHOLYH
EDV°QoO°KDYDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡7DPLU\DS°ODFDN]HPLQoDWODNYH
R\XNODULQFHOWLOPHNVL]LQHSRNVL
DVWDULOHDVWDUODQPDO°YHVRQUDNL
X\JXODPD\DPDO]HPHKHQ]
\DS°éNDQN°YDPGD\NHQ
EDéODQPDO°G°U
‡dDO°éPDVUHVLGLNNDWHDO°QDUDN
NXOODQ°ODFDNNDGDUPDO]HPH
NDU°é°PRUDQ°Q°GLNNDWHDODUDN
KD]°UODQPDO°G°U7PELOHéHQOHU
ELUELUOHULQHGR®UXRUDQO° SDNHWOHQPLéWLU
)LOL](NLPL$PDoO°.XOODQ°PODUGD
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQ
1PP2¨OLNEHWRQEDV°Qo
PXNDYHPHWLQHYHEHWRQVW
\]H\LQLQ1PP2¨OLNDGHUDQV
PXNDYHPHWLQHVDKLSROPDV°
JHUHNPHNWHGLU
‡$QNUDMGHOL®LGDLPDWHPL]YHNXUX
ROPDO°\D®JUHVYEUQOHUGHQ
WHPL]OHQPLéROPDO°G°U
2
Filiz Ekimi Amaçl› Kullan›mlarda:
$YH%ELOHéHQOHULNDU°é°P
RUDQODU°QDGLNNDWHGLOHUHN
WHUFLKHQGéNGHYLUOLELUPLNVHU
LOHKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H
NDGDUHQD]GNER\XQFD
NDU°éW°U°OPDO°G°U
.DU°éP°éUQJHUHNHQoDSYH
GHULQOLNWHKD]°UODQP°éDQNUDM
GHOL®LQGHQ\DNODé°NGHOLNER\XQXQ
©QHNDGDUX\JXODQPDO°G°U
Tamir Amaçl› Kullan›mlarda:
(NLPLLVWHQHQGRQDW°GHOL®H
<]H\GHKHQ]HSRNVLDVWDU\Dé
LNHQ]HULQHPDODYH\DVSDWXODLOH
X\JXODQPDO°G°U
5 0DO]HPHQLQG°éDU°\DWDéW°®°
\DYDéoDG|QGUOHUHNGLNNDWOLFH
\HUOHéWLULOPHOLGLU
J|]OHQPHOLGLU
‡'R®UXDQNUDMLoLQGHOL®LQoDS°
DQNUDMoXEX®XQXQoDS°Q°Q
LOHNDW°RODUDNDQNUDM
GHOL®LQLQGHULQOL®LJ|POPH
GHULQOL®LLVHDQNUDMoXEX®XQXQ
YH\DJ|POHQGRQDW°Q°QoDS°Q°Q
HQD]NDW°PHUWHEHVLQGH
PDWNDSODKD]°UODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°®°ƒ&LOHƒ&
DUDV°QGD
7h.(7ç0
‡<DNODé°NNJP2PPNDO°QO°N
LoLQ
‡8\JXODPD\DS°ODFDNGRQDW°WHPL]
SDVWDQDU°QG°U°OP°éROPDO°YHDU]X
HGLOHQ\NWDé°PDNDSDVLWHVLQH
VDKLSROPDO°G°U
Ürün
weber EP bond
Tüketim
NJP2
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: weber EP bondNJ
ELOHéHQOLNRPELWHQHNH
Renk: $o°NJULNDU°é°PVRQUDV°
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
VSDWXOD
Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDLOHƒ&DUDV°QGD
PXKDID]DHGLOPHVLGXUXPXQGDUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U'R®UXGDQ
JQHé°é°®°QDPDUX]E°UDN°OPDPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
279
Teknik Uygulamalar
weber EP bond
Teknik Uygulamalar
weber tec 793
weber tec 793 3K
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]DRNXWDUDN
UQHDLWLODYH
G|NPDQODUDXODéDELOLUVLQL]
dLIWELOHéHQOLVROYHQWLoHUPH\HQéHIIDIHSRNVLUHoLQH
‡%HWRQ\ROODUYHXoDNSLVWOHUL
%HWRQ\]H\OHULQNDSODQPDVÇQGD
\HQLEHWRQELUOHéLPLQGHDGHUDQV
N|SUVRODUDN
5HoLQHNDWNÇOÇKDUo\DSPDN
VXUHWL\OHJHQOHéPHGHU]OHULQGH
NHQDUNÇUÇNODUÇQÇQWDPLULQGH
‡.|SU<DSÇPÇ
dDNÇOYHNXYDUVNXPX
NDUÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OHEHWRQYH
oHOLNSODNDODUÇQDOWODUÇQÇQ
GXUGXUXOPDVÇYH\D
\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD
8\JXODPD<]H\OHUL
‡dLPHQWRED]OÇ\]H\OHU
TANIMI
weber.tec 793:dLIWELOHéHQOLVROYHQW
LoHUPH\HQEHWRQéDSYHGHPLU
]HULQHPNHPPHO\DSÇéPDYH\NVHN
RUDQGDEDVÇQoHæLOPHYHDGHUDQV
GHæHUOHULQHVDKLSéHIIDIHSRNVLUHoLQH
weber.tec 793 3K:g]HONXPXLOHo
ELOHéHQOLVROYHQWLoHUPH\HQHSRNVL
HVDVOÇG|NPHWDPLUYHGROJXKDUFÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡¯oYHGÇéPHNDQODUGD
$9$17$-/$5,
6X\DPLQHUDO\DæODUD
EHQ]LQHELUoRNDVLWYH
DONDOL\HNDUéÇPNHPPHO
GD\DQÇNOÇOÇN
%HWRQYHoHOLN]HULQH
PNHPPHO\DSÇéPD
Termik etkilere
YHDéÇQPD\DNDUéÇ
GD\DQÇNOÇOÇN
Kumu ile birlikte
NXOODQÇPDKD]ÇUZHEHU
WHF.RODUDNWDOHS
edilebilme.
.XYDUVNXPXNDU°éW°UPDNVXUHWL\OH
EHWRQDUPH\DSÇODUGDILOL]HNPH
LéOHPLQGH
.XUXYHKDILIQHPOL\]H\OHUGH
NDOÇQNDSODPDéHNOLQGH
(SRNVLED]OÇKDUoUHWLPLQGH
www.weber.com.tr
‡0HWDO\]H\OHU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XOODQÇODELOPHVUHVL<DNODéÇNGN
‡8\JXODPDNDWDGHGL
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQPHVLJHUHNHQ
VUHGNVDDWDUDV°
‡6HUYLVHDoÇOPDVUHVL
<DNODéÇNVDDW
‡6HUWOHéPHVUHVLJQ
3(5)250$16
‡'|NPH\RæXQOXæX2UWNJGP
‡.DUÇéÇPRUDQÇ$%LOHéHQLUHoLQH
ELULP%%LOHéHQLVHUWOHéWLULFL
ELULP
‡(æLOPHGD\DQ°P°1PP.
(SRNVLED]OÇHQGVWUL\HO]HPLQ
NDSODPDODUÇQGD
‡<DS°éPDPXNDYHPHWL1PP.
(VNLEHWRQYH\HQLEHWRQ DUDVÇQGDEDæOD\ÇFÇ
‡6XEXKDU°GLI]\RQGLUHQFL
μH2
%HWRQWDéYHDKéDSLoLQ\NVHN
GHæHUGH\DSÇéWÇUÇFÇRODUDN
‡,V°GD\DQ°P°VHUWOHéWLNWHQVRQUD
ƒ&NXUXƒ&QHPOL
‡.DQDO¯QéDDWÇ
$WÇNVXNDQDOODUÇQÇQD\DNODUÇQÇQ
NRUX\XFXOXæXYHELUELUOHULQH
JHoPHERUXODUÇQVÇ]GÇUPD]éHNLOGH
\DSÇéWÇUÇOPDVÇQGD
‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇJ|]
YHGHULWHPDVÇQGDQNDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡(QGVWUL
.NUWGHSRODUÇQÇQNRQVHUYH
HGLOPHVLQGH
‡g]HOOLNOHNLP\DYHPDGHQL\Dé
HQGVWULVLLoLQGDUEH\HYH
DéÇQPD\DPXNDYLPéDSODUÇQ
UHWLOPHVLQGH
280
‡(VNLEHWRQ\]H\OHU
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
weber tec 793 3K
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DSÇODFDN]HPLQ
NXUXWHPL]G]JQYHDGHUDQVÇ
HQJHOOH\HFHNNLUGHQWR]GDQ
\DæGDQELWPGHQYH]D\ÇI SDUoDFÇNODUGDQDUÇQGÇUÇOPÇé ROPDOÇGÇU
UYGUL AMA
‡dDWODNODUDYHR\XNODUDWDPLUDW
\DSÇODFDNLVHoDWODNODUYHR\XNODU
X\JXODPD|QFHVLJHQLéOHWLOPHOLYH
EDVÇQoOÇKDYDLOHWHPL]OHQPHOLGLU
‡8\JXODPD\DSÇODFDN\]H\LQ
1PP©OLNEHWRQEDVÇQo
PXNDYHPHWLQHYHEHWRQVW
\]H\LQLQ1PP©OLNDGHUDQV
PXNDYHPHWLQHVDKLSROPDVÇ
JHUHNPHNWHGLU
‡7DPLU\DSÇODFDN]HPLQoDWODNYH
R\XNODULQFHOWLOPHNVL]LQ
weber tec 793LOHDVWDUODQPDOÇYH
VRQUDNLX\JXODPD\DPDO]HPHKHQ]
\DSÇéNDQNÇYDPGD\NHQ
EDæODQPDOÇGÇU
‡dDOÇéPDVUHVLGLNNDWHDOÇQDUDN
NXOODQÇODFDNNDGDUPDO]HPH
NDUÇéÇPRUDQÇQÇGLNNDWHDODUDN
KD]ÇUODQPDOÇGÇU7PELOHéHQOHU
ELUELUOHULQHGRæUXRUDQOÇ
SDNHWOHQPLéWLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
hUQ
weber.tec 793
weber.tec 793 3K
0DO]HPHQLQWPNXOODQÇODFDNVD
DPEDODMÇQVWWDUDIÇQGDNL%
ELOHéHQLVHUWOHéWLULFLELUoHOLNXo
LOHELUNDoNH]GHOLQPHNVXUHWL\OH
DOWWDUDIWDNL$ELOHéHQLQHHSRNVL
UHoLQHDNÇWÇOÇUYHLNLELOHéHQLQ
WDPDPÇWHUFLKHQGéNGHYLUOLELU
PLNVHULOHKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H
NDGDU\DNODéÇN
GNER\XQFDNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
.DUÇéWÇUPDLéOHPLQGHQVRQUD
JYHQOLELUNDUÇéÇPHOGHHWPHN
LoLQNDUÇéÇPERéELUNDSWDGN
ER\XQFDWHNUDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
.$3/$0$%2<$2/$5$.
8<*8/$10$6,
gQFHGHQVUOPéDVWDU]HULQH
KHQ]\DSÇéNDQGXUXPGDLNHQ
PDO]HPHWHNYH\DLNLNDW
KDOLQGHVUOU
.DWODUDUDVÇQGDEHNOHPHGÇé
KDYDNRéXOODUÇQDJ|UH
GHæLéHFHæLQGHQLNLQFLNDW
X\JXODPDVÇQDJHoHUNHQELULQFL
NDWÇQKDOHQ\DSÇéNDQOÇROPDVÇQD
GLNNDWHGLOPHOL$NVLKDOGHNDWODU
DUDVÇQGDDGHUDQVEHNOHQHPH]
NDWODUDUDVÇEHNOHPHVUHVLQLQ
DéÇOPDVÇGXUXPXQGD\]H\H
VDoÇODFDNNXYDUVNXPX
X\JXODPDLoLQVUH\LX]DWÇUYH
DGHUDQVÇDUWÇUÇU
7NHWLP
.DSODPDER\DRODUDNNJP
$GHUDQVN|SUVRODUDNRUWDODPDNJP
NJPPPNDOÇQOÇNLoLQ
(32.6¯.$7.,/,7$0¯59(
'2/*8+$5&,2/$5$.
.8//$1,/0$6,
+HQ]\DSÇéNDQGXUXPGD
RODQ\]H\HKDFLP
weber.tec 793©HNDUéÇOÇN
RUWDODPDELULPNXYDUVNXPX
ELUELUOHUL\OHNDUÇéWÇUÇOPDNVXUHWL\OH
YH\DNXPXLOHNXOODQÇPDKD]ÇU
weber.tec 793 3K UQQQo
ELOHéHQLQLNDUÇéWÇUPDNVXUHWL\OH
HSRNVLUHoLQHOLKDUoHOGHHGLOHUHN
KDVDUOÇ]HPLQOHULWDPLULoLQ
X\JXODQÇU
8\JXODPD\DSÇODFDNKDUo
NDOÇQOÇæÇQDJ|UHNXOODQÇOPDVÇ
JHUHNHQNXYDUVNXPXER\XWODUÇ
DéDæÇGDNLJLELGLU
FP©HNDGDURODQGHULQOLNWH
WDQHE\NOæPPFP©GHQ
E\NGHULQOLNOHUGHWDQH
E\NOæPP
6
8\JXODPDODUVRQUDVÇPDO]HPH
WD]HGXUXPGDLNHQDOHWOHU WLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU
Ambalaj: weber.tec 793: NJ
ELOHéHQOLWHQHNH
weber.tec 793 3K:NJ
ELOHéHQOLVHW
5HQNèHIIDI
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULI°UoDUXOR
oHOLNPDOD
5DIgPU2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
281
Teknik Uygulamalar
weber tec 793
Teknik Uygulamalar
weber tec R
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
RNXWDUDNUQHDLW
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
%HWRQ\]H\OHULoLQWHVYL\HKDUF°
8<*8/$0$6,1,5,
‡$Oo°KD]°UUHQNOLV°YDODUER\DODUYH
G°éFHSKHNDSODPDODU°
]HULQHX\JXODQPD]
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLPDNVVDDW
‡ZHEHUWHF5]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
TANIMI
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
PDNVPP
dLPHQWRHVDVO°SROLPHUPRGLIL\HOL
EHWRQWHVYL\HKDUF°
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
<h=(<+$=,5/,å,
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
FHSKHOHULQGHGXYDUYHWDYDQGD
EHWRQWHVYL\HKDUF°RODUDN
NXOODQ°O°U
‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL
ROPDO°G°U
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
8\JXODPD<]H\OHUL
$9$17$-/$5,
.ROD\YHK°]O°X\JXODPD
RODQDæ°VDæODU
$Q°QGDG]JQJ|UQP
ND]DQG°U°U
3U]V]\]H\OHU
ROXéWXUDUDNVRQNDW
NDSODPDQ°QJ|UQéQH
YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD
bulunur.
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
%UWEHWRQ
8<*8/$0$è$57/$5,
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHo&
DUDV°
8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡ZHEHUWHF5X\JXODQP°é\]H\OHUH
VRQNDWRODUDN+D]°UUHQNOLV°YDODU
G°éFHSKHNDSODPDODU°YHER\DODU°
oLPHQWRED]O°KDUoODUX\JXODQDELOLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡PP©GHQGDKDNDO°QX\JXODQP°é
ZHEHUWHF5]HULQHVHUDPLN
X\JXODQDELOLU
UYGUL AMA
hUQ
ZHEHUWHF5
7NHWLP
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: NJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHUL
oHOLNPDODSHUGDKPDODV°VQJHU
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
282
www.weber.com.tr
NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF5©ye RUWDODPDOWWHPL]VXLODYH
HGLOPHOLGLU
ZHEHUWHF5PDODYH\DGéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUWHF5oHOLNPDOD\DUG°P°\OD
WP\]H\HHéLWNDO°QO°NWD
X\JXODQPDO°G°U
%LUGHQID]ODNDWX\JXODQDFDNLVH
NDWODUDUDV°QGDVDDWEHNOHQPHOL
YHELUVRQUDNLNDW°QX\JXODPDV°QD
JHoLOPHGHQ|QFH\]H\PXWODND
QHPOHQGLULOPHOLGLU7RSODPNDO°QO°N
PP©\LJHoPHPHOLGLU
<]H\G]JQOæQHPOLVQJHULOH
VDæODQPDO°G°U
6
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ
QHPOHQGLULOPHOLGLU
%HWRQ\]H\OHULoLQNDO°QWHVYL\HKDUF°
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°SROLPHUPRGLIL\HOL
NDO°QX\JXODQDELOHQEHWRQWHVYL\H
KDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
FHSKHOHULQGHEHWRQWHVYL\HKDUF°
RODUDNNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
%UWEHWRQ
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
PDNVPP
8\JXQ6RQ.DW6HoHQHNOHUL
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUWHF5.X\JXODQP°é \]H\OHUHVRQNDWRODUDN
+D]°UUHQNOLV°YDODUG°éFHSKH
NDSODPDODU°YHER\DODU°oLPHQWR
ED]O°KDUoODUYHVHUDPLNNDSODPDODU
X\JXODQDELOLU
8<*8/$0$6,1,5,
‡$Oo°KD]°UUHQNOLV°YDODUER\DODUYH
G°éFHSKHNDSODPDODU°]HULQH
X\JXODQPD]
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76(.
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLVDDW
‡ZHEHUWHF5.]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHPLQJQ
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\NDO°S\DæODU°QGDQPXWODND
DU°QG°U°OP°éWHPL]VDæODPYHQHPOL
ROPDO°G°U
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHo&
DUDV°
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
UYGUL AMA
ELLE UYGULAMA:
NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF
5.©\DRUWDODPDOWWHPL]VXLODYH
HGLOPHOLGLU
ZHEHUWHF5.PDODYH\DGéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U.DU°é°P
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUWHF5.oHOLNPDOD\DUG°P°\OD
WP\]H\HHéLWNDO°QO°NWD
6
X\JXODQPDO°G°UPP©GHQNDO°Q
X\JXODPDJHUHNWLæLWDNGLUGH
VDDWVRQUDNDWX\JXODPDV°QD
$9$17$-/$5,
6XGDQHWNLOHQPH]
%HWRQ\]H\GH\NVHN
DGHUDQVYHGD\DQ°NO°O°N
VDæODU
(OOHYH\DPDNLQHLOH
X\JXODPDRODQDæ°YHULU
.ROD\PDVWDUODQDELOHQ
\DS°V°\ODE\N\]H\OHUGH
X\JXODPDUDKDWO°æ°VDæODU
hUQ
JHoLOPHOLGLU7RSODPNDO°QO°N
PP©\LJHoPHPHOLGLU
(QD]VDDWVRQUD\]H\
SHUGDKODQPDO°YHoRNG]JQ
\]H\OHULoLQQHPOLVQJHU
NXOODQ°OPDO°G°U8\JXODPD
VRQUDV°QGD\]H\ER\DYHG°éFHSKH
NDSODPDV°QDX\JXQKDOHJHOPLé
RODFDNW°U8\JXODPDGDQVRQUD\]H\
JQQHPOHQGLULOPHOLGLU
0$.¯1(¯/(8<*8/$0$
NJ©O°NELUWRUEDLoLQRUWDODPD
OWWHPL]VXLODYHHGLOPHOLYH
GDNLNDNDU°éW°U°OPDO°G°U
ZHEHUWHF5.
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: NJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQNGri.
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULV°YD
PDNLQHVLoHOLNPDODPDVWDUVQJHU
SHUGDKPDODV°
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
283
Teknik Uygulamalar
weber tec RK
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
RNXWDUDNUQHDLW
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
weber tec dolgu
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Dolgu harc›
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
10 dakika.
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVL0DNVVDDW
‡'RNXQPDVUHVLVDDW
‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
0DNVPP
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
TANIMI
Çimento ve toz polimer
esasl› dolgu harc›.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
FHSKHOHULQGH\]H\GROJX
ve tamir harc› olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
dLPHQWRED]O°V°YD
AVANTAJLARI
Kolay, h›zl› haz›rlama ve
X\JXODPDRODQDæ°VDæODU
<NVHNDGHUDQVYH
GD\DQ°NO°O°NVDæODU
g]HOGROJXPDO]HPHOHUL
VD\HVLQGHVRQNDW
NDSODPDQ°QUXWXEHW
\RVXQODéPDWR]XPD
YEVRUXQODU°Q°RUWDGDQ
NDOG°U°U
g]HONDWN°PDO]HPHOHUL
VD\HVLQGHVX\XWXWDUDN
\]H\LQK°]O°NXUXPDV°Q°
engeller ve k›lcal
oDWODNODU°QROXéXPXQX
|QOHU
3U]V]YHVHUW\]H\OHU
ROXéWXUDUDNVRQNDW
NDSODPDQ°QJ|UQéQH
YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD
EXOXQXU
284
www.weber.com.tr
%UWEHWRQZHEHUSULP%7
ZHEHUSULP%7$X\JXODQP°é
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇé°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPHV°YD
YH\DG°éFHSKHNDSODPDV°
X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH
X\JXODQPD]ZHEHUWHF50YH\D
ZHEHUWHF5) kullan›lmal›d›r.)
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUWHFdolgu su ile
NDU°éW°U°OG°NWDQVRQUDGLQOHQGLULOPH
VUHVLQHPXWODNDX\XOPDO°YH
X\JXODPD|QFHVLKDUoL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
‡+D]°UODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU
\DEDQF°PDO]HPHNLUHooLPHQWR
DOo°YELODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDGDQKHPHQVRQUD
PDO]HPHQLQSUL]\DSPDV°QDI°UVDW
YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD
LOH\]H\G]HOWLOPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ
nemlendirilmelidir.
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL
olmal›d›r.
‡FP©GHQGHULQoDWODNYHNXVXUODU
ZHEHUUHS+.6YH\D
ZHEHUUHS0$ ile tamir
edilmelidir.
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
1
NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF
GROJX©\DRUWDODPDOWWHPL]
su ilave edilmelidir.
ZHEHUWHFGROJXPDODYH\D
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL
\DUG°P°\ODKRPRMHQELUN°YDPD
JHOLQFH\HNDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
dakika dinlendirilmelidir.
‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL
\NVHN\]H\OHUZHEHUWHFGROJX
X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW|QFH
ZHEHUSULP%7 su) oran›nda
LQFHOWLOPLéZHEHUSULP%7YH\D
ZHEHUSULP%7$VX
RUDQ°QGDLQFHOWLOPLéZHEHUSULP
%7$ile astarlanmal›d›r.
ZHEHUWHFGROJXoHOLNPDOD
\DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW
NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U
7HNNDWWDPDNVLPXPPP
ROPDN]HUHPP©\HNDGDU
X\JXODQDELOLU
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\
JQQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡ZHEHUWHFGROJXX\JXODPDV°QD
JHoLOPHGHQ|QFHZHEHUSULP%7
ZHEHUSULP%7$©n›n tamamen
NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDO°G°U
‡ZHEHUSULP%7ZHEHUSULP%7$
X\JXODPDV°QGDQVRQUDHQJHo
JQLoHULVLQGHPXWODNDZHEHUWHF
GROJXX\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°o&LOHoC
aras›.
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
6D\ID1R
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
ZHEHUWHFGROJX
ZHEHUSULP%7
ZHEHUSULP%7$
7NHWLP
JUP
JUP
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$PEDODM NJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
5HQN%H\D]YHJUL
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru ortamlarda
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
285
Teknik Uygulamalar
weber tec dolgu
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec saten
çQFHVDWHQPDFXQ
UYGULAMA SINIRI
‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ
GDKDNDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPHV°YD
YH\DG°éFHSKHNDSODPDV° X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH
X\JXODQPD]ZHEHUWHF50YH\D
ZHEHUWHF5) kullan›lmal›d›r).
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
10 dakika.
TANIMI
%H\D]oLPHQWRYHWR]SROLPHUHVDVO°
ince saten macun.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYH|]HOOLNOHG°é
FHSKHOHULQGHV°YD\]H\OHULQLQ
SU]V]KDOHJHWLULOPHVLQGH
\]H\OHUGHNLJ|]HQHNoXNXUYH\D
N°OFDOU|WUHoDWODNODU°Q°Q onar›m›nda kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
AVANTAJLARI
$Oo°YHDOo°ED]O°
PDO]HPHOHUHJ|UHGDKD
\NVHNDGHUDQVYH
GD\DQ°NO°O°æDVDKLSWLU
$Oo°Q°QUXWXEHWWHQNROD\
HWNLOHQPH|]HOOLæLQHNDUé°O°N
ZHEHUWHFVDWHQVRQNDW
NDSODPDQ°QUXWXEHW
\RVXQODéPDWR]XPDYE
VRUXQODU°Q°RUWDGDQNDOG°U°U
6X\XEQ\HVLQGHGDKD
X]XQVUHWXWDUDN\]H\LQ
K°]O°NXUXPDV°Q°YHN°OFDO
oDWODNODU°QROXéXPXQX|QOHU
3U]V]YHVHUW\]H\OHU
ROXéWXUDUDNVRQNDW
NDSODPDQ°QJ|UQéQH
YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD
EXOXQXU
¯oFHSKHOHUGHVDWHQER\D
|QFHVLPNHPPHO\]H\
KD]°UO°æ°VDæODU
286
www.weber.com.tr
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
dLPHQWRED]O°V°YD
%UWEHWRQ
ZHEHUWHF5ZHEHUWHF
5.ZHEHUWHF50ZHEHUWHF50
YH\DZHEHUWHFGROJXX\JXODQPÇé
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVLPDNVVDDW
‡'RNXQPDVUHVLVDDW
‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
PDNVPP
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUWHFVDWHQ su ile
NDU°éW°U°OG°NWDQVRQUDGLQOHQGLULOPH
VUHVLQHPXWODNDX\XOPDO°YH
X\JXODPD|QFHVLKDUoL\LFH
NDU°éW°U°OPDO°G°U
‡+D]°UODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU
\DEDQF°PDO]HPHNLUHooLPHQWR
DOo°YELODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDGDQKHPHQVRQUD
PDO]HPHQLQSUL]\DSPDV°QDI°UVDW
YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD
LOH\]H\G]HOWLOPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\JQ
nemlendirilmelidir.
‡7DPNXUXPDVUHVLVRQUDV°QGD
]°PSDUDLOHG]HOWPH\DS°OPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL
olmal›d›r.
‡PP©GHQGHULQoDWODNYHNXVXUODU
ZHEHUWHFVDWHQX\JXODPDV°QGDQ
HQD]VDDW|QFHZHEHUUHS+.6
YH\DZHEHUUHS0$ile tamir
edilmelidir.
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
UYGUL AMA
1
NJ©O°NELUWRUEDZHEHUWHF
VDWHQ©HRUWDODPDOW
temiz su ilave edilmelidir.
ZHEHUWHFVDWHQPDODYH\DGéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo
X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
dinlendirilmelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
aras›.
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHéDOW°QGD
X\JXODPD\DSPDNWDNDo°Q°OPDO°G°U
ZHEHUWHFVDWHQ
7NHWLP
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
ZHEHUWHFVDWHQoHOLNPDOD
\DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW
NDO°QO°NWDX\JXODQPDO°G°U
%LUGHQID]ODNDWX\JXODQDFDN
LVHNDWODUDUDV°QGDVDDW
EHNOHQPHOLWRSODPNDO°QO°N
PP©\LJHoPHPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDV°QGD\]H\
JQQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
ZHEHUWHFVDWHQ tam olarak
NXUXGXNWDQVRQUD\]H\
]°PSDUDODQDUDNG]JQON
VDæODQPDO°G°U
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
5HQN%H\D]
3DOHWgOoV[FP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLNPDOD
5DIgPURutubetsiz ve kuru
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\ÇG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
287
Teknik Uygulamalar
weber tec saten
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec RF
.XOODQ°PDKD]°ULoYHG°éFHSKHPDFXQX
UYGULAMA SINIRI
‡ZHEHUWHF5)]HULQHKLGUROLN
EDæOD\°F°O°KDUooLPHQWRED]O°ER\D
YHVROYHQWED]O°ER\DODU
X\JXODQPD]
‡6LOLNDWO°YHSROLUHWDQED]O°ER\DODU
]HULQHX\JXODQPD]
‡0HWDO\]H\OHUHX\JXODQPD]
‡'LUHNWWXæODJD]EHWRQYH]D\°I
V°YDO°\]H\OHUHX\JXODQPD]
‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ
NDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
TANIMI
Akrilik esasl›, dolgulu, kullan›ma
KD]°ULoYHG°éFHSKH\]H\G]HOWPH
macunu.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHGÇé
FHSKHOHULQGHYHHVNLER\DO°YH\D
NDSODPDO°\]H\OHULQWDGLODW°QGD
\]H\G]HOWPHPDFXQX olarak kullan›l›r.
AVANTAJLARI
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éFHSKHOHUGH
dLPHQWRED]O°V°YDODU
Kullan›ma haz›rd›r.
Yüksek aderans ve
GD\DQ°NO°O°NVDæODU
Tadilatta eski boyal›,
NDSODPDO°YH\D
VHUDPLNNDSO°\]H\OHU
kaz›nmadan, yeni yüzey
HOGHHGLOPHVLQLVDæODU
%UWEHWRQweber.
SULP%7ZHEHUSULP
%7$X\JXODQP°é
(VNLER\DO°NDSODPDO°YHNoN
ER\XWOXVHUDPLNNDSO°\]H\OHU
%DN°Q°]¦G°éFHSKH
X\JXODPDODU°QGDSUREOHPo|]P
YHUQVHoLP§E|OPOHUL
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
Uygun Son Kat Seçenekleri
‡ZHEHUWHF5)X\JXODQP°é\]H\OHUH
VRQNDWRODUDNKD]°UUHQNOLV°YDODU
G°éFHSKHNDSODPDODU°YHER\DODU°
LoFHSKHER\DODU°YHGXYDUNDæ°G°
X\JXODQDELOLU
288
www.weber.com.tr
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDO°QO°æ°
0D[PP
‡.DWODUDUDV°QGDEHNOHPHVUHVL
3 saat.
‡ZHEHUWHF5)]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUWHF5) kullan›ma haz›r
ROGXæXLoLQLoHULVLQHVXoLPHQWR
YE\DEDQF°PDO]HPHOHULODYH
edilmemelidir.
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXYHVDæODP
olmal›d›r.
‡dRNSWUO\]H\OHUZHEHUWHF5)
WNHWLPLQLD]DOWPDNDPDF°\ODUDVSD
YH\DVSDWXODLOHG]HOWLOPHOLGLU
‡$GHUDQV°GéNRODQN°V°PODU
]HPLQGHQNRSDU°OPDO°G°U
(VNL\]H\OHUVHUDPLN
NDSODPDODUKDULoVX
LOHLQFHOWLOPLéZHEHUSULP
C 100 ile astarlanmal› ve
ZHEHUWHF5)X\JXODPDV°QDHQ
D]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
3
+HUNDWPD[PPRODUDN
X\JXODQPDO°G°U
4
ZHEHUWHF5) kuruduktan
VRQUDoDSDNODUVSDWXODLOH
temizlenmelidir.
6RQNDWX\JXODPDV°QDweber.
WHF5) kuruduktan sonra
EDéODQPDO°G°UJQVRQUD
‡<]H\OHUWHUFLKHQEDV°QoO°VXLOH
\°NDQPDO°G°U
‡dRNHPLFLYHJ|]HQHNOL\]H\OHU
ZHEHUSULPVDWHQLOHDVWDUODQPDO°
veZHEHUWHF5)X\JXODPDV°QDHQ
az 6 saat sonra geçilmelidir.
2 ZHEHUWHF5)\]H\H
LQFHOWLOPHGHQJHQLéVSDWXODYH\D
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
aras›.
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
24 saat içerisinde don tehlikesi
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
oHOLNPDODLOHX\JXODQ°U<]H\LQ
GXUXPXQDJ|UHZHEHUWHF5)
HQID]ODNDWRODFDNéHNLOGH
X\JXODQPDO°YHLNLQFLNDWDELU
|QFHNLNDWNXUXGXNWDQVRQUD
geçilmelidir.
‡*QHéYH\DæPXUDOW°QGD X\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUWHF5)NXOODQDUDN
‡(VNLNDSODPD\°ND]°PDGDQ\HQLELU
G°éFHSKHNDSODPDV°X\JXODQDELOLU
Çözüm; sf. 136.
‡(VNLVHUDPLNNDSO°G°éFHSKHOHUH
\HQLELUG°éFHSKHNDSODPDV°
X\JXODQDELOLUÇözüm; sf. 132.
Ürün
Sayfa no.
Tüketim
ZHEHUWHF5)
NJP2
PPNDO°QO°NLoLQ
ZHEHUSULPVDWHQ
334
P2OW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULP&
P2OW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNRYDGD
Renk: %HM
Uygulama Aletleri: 6SDWXODoHOLNPDOD
UDVSDSRVWHNLUXOR
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
donmaktan korunmal›d›r.
www.weber.com.tr
289
Teknik Uygulamalar
weber tec RF
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec RM
Elastik tesviye macunu
UYGULAMA SINIRI
‡'°éFHSKHOHUGHDOo°LOHNDU°éW°U°ODUDN
NXOODQ°OPDPDO°G°U
‡ZHEHUWHF50]HULQHKLGUROLN
EDæOD\°F°O°KDUoX\JXODQPD]
‡ZHEHUWHF50]HULQHoLPHQWR
ED]O°ER\DX\JXODQPD]
‡6HQWHWLNHVDVO°ER\DX\JXODQP°éELU
\]H\GHX\JXODQDFDNLVHoLPHQWR
YH\DDOo°LOHNDU°éW°U°OPDPDO°G°U
(ZHEHUWHF50NDWN°V°]
NXOODQ°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
TANIMI
Akrilik esasl›, mineral katk›l›, çimento
YHDOo°LOHX\XPOXoDO°éDELOHQHODVWLN
tesviye macunu.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoYHG°é
FHSKHOHULQGHGXYDUYHWDYDQGD
oDWODNYHNXVXUODU°QWDPLULQGHYH
\HQL\]H\WHVYL\HVLQGHoLPHQWR
YH\DDOo°LODYHHGLOHUHNWHVYL\H
macunu olarak kullan›l›r.
8\JXODPD<]H\OHUL
AVANTAJLARI
Kolay ve h›zl› uygulama
RODQDæ°VDæODU
Çimento kat›larak
NXOODQ°OG°æ°QGDEHWRQYH
V°YDJLEL\]H\OHUHX\XPX
QHGHQLLOHPNHPPHOELU
DGHUDQVVDæODU
3U]V]\]H\OHU
ROXéWXUDUDNVRQNDW
NDSODPDQ°QJ|UQéQH
YHGD\DQ°NO°O°æ°QDNDWN°GD
EXOXQXU
&HSKHOHUGHROXéDQ
N°OFDOoDWODNODU°Q\]H\H
yans›mas›n› ve su
V°]PDV°Q°|QOHU
(ODVWLNWLU
www.weber.com.tr
dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
2 saat.
$Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
GDNLND
‡dLPHQWROXNDU°é°PX\JXODPDV°QGD
NDWODUDUDV°QGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHKHUPP©OLN
NDO°QO°NLoLQPLQVDDW
‡ZHEHUWHF50]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHKHUPP©OLN
ZHEHUWHF50X\JXODPDV°QGD
‡'°éFHSKHOHU
dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
JQ
dLPHQWRED]O°V°YD
$Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGDJQ
%UWEHWRQ
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°
%HWRSDQ
dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
PP
- Hafif beton.
‡¯oFHSKHOHU
'°éFHSKHOHULoLQJHoHUOLRODQWP
\]H\OHU
*D]EHWRQ
$Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
PPLoFHSKHOHUGH
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
$Oo°V°YDDOo°EORNYHDOo°OHYKD
DOo°LOHNDU°éW°U°ODUDN
‡ZHEHUWHF50G°éFHSKHOHUGHDOo°LOH
NDU°éW°U°ODUDNX\JXODQPDPDO°G°U
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
‡<]H\HEDæO°RODUDNJULYH\DEH\D]
oLPHQWRLODYHHGLOHELOLU
Uygun Son Kat Seçenekleri
‡ZHEHUWHF50LOHKD]°UODQDQWHVYL\H
KDUF°VRQNDWRODUDNE°UDN°ODELOLU
‡ZHEHUWHF50X\JXODQP°é
\]H\OHUHVRQNDWRODUDN
'°éFHSKHOHUGH
+D]°UUHQNOLV°YDODUG°éFHSKH
NDSODPDODU°YHER\DODU° X\JXODQDELOLU
¯oFHSKHOHUGH
'°éFHSKHOHUGHJHoHUOLRODQWP
NDSODPDODUYHGXYDUNDæ°G°
X\JXODQDELOLU
290
‡+D]°UODQDQKDUF°QNXOODQ°ODELOPH
VUHVL
‡PP©GHQGDKDNDO°QX\JXODQP°é
ZHEHUWHF50]HULQHZHEHUNRO
fixLOHVHUDPLNX\JXODQDELOLU
<h=(<+$=,5/,å,
UYGUL AMA
‡<]H\WHPL]NXUXYHNDO°S \DæODU°QGDQDU°QG°U°OP°éROPDO°G°U
‡*HUHNWLæLWDNGLUGH\]H\oHOLNWHO
I°UoDLOHWHPL]OHQPHOLV°FDNYHNXUX
RUWDPODUGDQHPOHQGLULOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUWHF50NXOODQDUDN
dLPHQWRLOHNDUÇéW°U°OG°æ°QGD
LOHKDFLPoLPHQWR\D
KDFLPZHEHUWHF50veya
LOHNJoLPHQWR\D
NJZHEHUWHF50 Alç› ile
NDU°éW°U°OG°æ°QGDLOHKDFLP
DOo°\DKDFLPZHEHUWHF50
YH\DLOHNJDOo°\D
NJZHEHUWHF50HNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQNDU°é°PRUDQODU°QD
NHVLQOLNOHVXLODYHHGLOPHPHOLGLU
‡0HNDQLNPRQWDMLOHVDELWOHQHQ
oLPHQWRHVDVO°SUHNDVWOHYKDODU°Q
WHVYL\HVL\DS°ODELOLUd|]PVI
2 ZHEHUWHF50PDODYH\DGéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U
çelik mala
ZHEHUWHF50
\DUG°P°\ODWP\]H\HHéLW
NDO°QO°NWDX\JXODQDUDN\]H\
G]JQOæVDæODQPDO°G°U
‡(VNLVHUDPLNNDSO°LoFHSKHOHUGH
VHUDPLNOHUV|NOPHGHQER\DYH\D
GHNRUDWLIGXYDUNDæÇGÇ
X\JXODQDELOLUd|]PVI
$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGD
hUQ
7NHWLP
dLPHQWRLOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
NJP2
PPNDO°QO°NLoLQ
$Oo°LOHNDU°éW°U°OG°æ°QGD
NJP2
PPNDO°QO°NLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5HQN%H\D]
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
çelik mala, çelik tel f›rça.
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
291
Teknik Uygulamalar
weber tec RM
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber tec GB
*D]EHWRQ\]H\OHULoLQWHVYL\HKDUFÇ
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND
‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH
VUHVLVDDW
‡']HOWLOHELOPHVUHVLGDNLND
‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡7DPNXUXPDVUHVLVDDW
‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP
‡weber.tec GB]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
TANIMI
dLPHQWRHVDVOÇJD]EHWRQ\]H\OHULoLQ
WHVYL\HKDUFÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé
FHSKHOHULQGHJD]EHWRQ\]H\H
WDVYL\HKDUFÇRODUDNNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡'°é&HSKHOHUGH
AVANTAJLARI
Gazbeton yüzeylerde
astara gerek kalmadan
mükemmel aderans.
.ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD
RODQDæÇ
$QÇQGDG]JQJ|UQP
ND]DQGÇUPD
*D]EHWRQSDQHO
%UWEHWRQ
weber.prim BT/
weber.prim BT-A
X\JXODQPÇé
dLPHQWRED]OÇVÇYD
‡¯oFHSKHOHUGH
'ÇéFHSKHOHULoLQJHoHUOLWP
\]H\OHU
*D]EHWRQGXYDU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
UYGULAMA SINIRI
‡'LUHNWWXæOD\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
‡$OoÇ\]H\OHUHX\JXODQPD]
‡(VNLER\DOÇ\]H\KD]ÇUUHQNOL
VÇYDGÇéFHSKHNDSODPDVÇVDæODP
ROPD\DQHVNLVÇYDOÇVUHNOLQHPH
PDUX]NDODELOHFHNDVEHVWoLPHQWR
\DGD\DOÇWÇPSDQDOL\]H\OHU
]HULQHX\JXODQPD]
292
www.weber.com.tr
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU
\DEDQFÇPDO]HPHLODYH
HGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\JQ
QHPOHQGLULOPHOLGLU
‡)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP
QRNWDODUÇQGDNRORQGXYDU
ELUOHéLPOHULYEYHPP©GHQNDOÇQ
X\JXODPDODUGDSHQFHUH
NHQDUODUÇQGDWHODX\JXODPDVÇ
\DSÇOPDOÇGÇU
‡dLPHQWRED]OÇVÇYDODUÇQ]HULQH
VRQG]HOWPHNDWÇRODUDNGD
X\JXODQDELOLU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\NDOÇS\DæODUÇQGDQPXWODND
DUÇQGÇUÇOPDOÇWHPL]VDæODP
YHQHPOLROPDOÇGÇU
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
VÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDOÇGÇU
‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL
\NVHN\]H\OHUweber.tec GB X\JXODPDVÇQGDQHQD] VDDW|QFHweber.prim BT/VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.prim BT
YH\Dweber.prim BT-A/VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéweber.prim
BT-ALOHDVWDUODQPDOÇGÇU
‡weber.tec GBX\JXODPDVÇQD
JHoLOPHGHQ|QFHweber.prim
BT/weber.prim BT-A’QÇQWDPDPHQ
NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
‡weber.prim BT / weber.prim BT-A
X\JXODPDVÇQGDQVRQUDHQJHo
JQLoHULVLQGHPXWODND
weber.tec GBX\JXODPDVÇQD
JHoLOPHOLGLU
UYGUL AMA
GB, PDODYH\DGéN
weber.tec
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUGÇPÇ\OD
KRPRMHQELUNÇYDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU+DUo X\JXODPD|QFHVLQGHGDNLND
GLQOHQGLULOPHOLGLU
\D\ÇOPDOÇGÇUPP©GHQNDOÇQ
X\JXODPDJHUHNWLæLWDNGLUGH
VDDWVRQUDNDW
X\JXODPDVÇQDJHoLOPHOLGLU
NJ©OÇNELUWRUEDweber.tec
GB’\HRUWDODPDOWWHPL]VX
LODYHHGLOPHOLGLU
']JQELU\]H\LoLQ
X\JXODPDGDQKHPHQVRQUD
)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP
QRNWDODUÇQGDYHPP©GHQ
NDOÇQX\JXODPDODUGDSHQFHUH
NHQDUODUÇQGD weber.tec GBLQFH
ELUNDWRODUDN\]H\HX\JXODQPDOÇ
YHNXUXPDGDQ\]H\HPXWODND
WHOD\HUOHéWLULOHUHNoHOLNPDOD
\DUGÇPÇ\ODVDELWOHQPHOLGLU
6DELWOHPHLéOHPLQGHQVRQUD
KD]ÇUODQDQKDUooHOLNPDOD
']JQELUWHVYL\HHOGH
HGHELOPHNLoLQ\]H\DéDæÇGDQ
\XNDUÇ\DDOPLQ\XPPDVWDULOH
\DWÇNRODUDNPDVWDUODQPDOÇGÇU
PDO]HPHQLQSUL]\DSPDVÇQDIÇUVDW
YHUPHGHQoHOLNVSDWXODYH\DPDOD
LOH\]H\G]HOWLOPHOL\DGDVRQ
NDWX\JXODPDGDQVDDWVRQUD
SHUGDKODQPDOÇYHoRNG]JQ
\]H\OHULoLQQHPOLVQJHU NXOODQÇOPDOÇGÇU
8\JXODPDGDQVRQUD\]H\
JQGLQOHQGLULOPHOLGLU
\DUGÇPÇ\ODWP\]H\HHéLW
NDOÇQOÇNWDRODFDNéHNLOGH
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo&
DUDVÇ
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé
DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
Ürün
weber.tec GB
Tüketim
NJPPPNDOÇQOÇNLoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
Renk: *UL
Uygulama Aletleri: (OPLNVHULoHOLNPDOD
SHUGDKPDODVÇVQJHUDOPLQ\XPPDVWDU
WHOD
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
D®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
293
Teknik Uygulamalar
weber tec GB
Teknik Uygulamalar
weber dress L
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
+D]ÇUNDEDVÇYD
‡$VWDUNDWNDOÇQOÇæÇPDNVPP
‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDOÇQOÇæÇ
PDNVPP
‡ZHEHUGUHVV/]HULQH
ZHEHUGUHVV+X\JXODPDVÇLoLQ
EHNOHQLOPHVLJHUHNHQVUHJQ
‡ZHEHUGUHVV/]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
dLPHQWRHVDVOÇHOLOHX\JXODQDELOHQ
KD]ÇUNDEDVÇYD
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé
FHSKHOHULQGHNDEDVÇYDRODUDN
NXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡'ÇéYHGÇéFHSKHOHUGH
AVANTAJLARI
'R]DMODPDGD
ND\QDNODQDELOHFHNYHULP
YHNDOLWHND\EÇQÇ|QOHPH
<NVHNDGHUDQVYH
GD\DQÇNOÇOÇN
¯éoLOLNYH]DPDQWDVDUUXIX
Ürün
ZHEHU
GUHVV/
7NHWLP
NJP
<]H\HEDæO°RODUDN
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
5HQN*UL
3DOHWgOoV[FP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULPDOD
oHOLNPDODPDVWDUWHOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QD®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
294
www.weber.com.tr
%UWEHWRQZHEHU
SULP%7ZHEHUSULP
%7$X\JXODQPÇé
7XæODGXYDUODUGD
$VPROHQWDYDQODU
]HULQHX\JXODQÇU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
UYGULAMA SINIRI
‡*D]EHWRQ]HULQHX\JXODQPD]
‡$OoÇ\]H\OHUHX\JXODQPD]
‡(VNLER\DOÇ\]H\KD]ÇUUHQNOLVÇYD
GÇéFHSKHNDSODPDVÇVDæODP
ROPD\DQHVNLV°YDO°VUHNOLQHPH
PDUX]NDODELOHFHNDVEHVW
oLPHQWR\DGD\DO°W°PSDQHOL
\]H\OHU]HULQHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND
‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH
VUHVLVDDW
‡$VWDUNDWVRQUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHGDNLND
‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
‡dDOÇéÇODELOPHVUHVLGDNLND
‡ZHEHUGUHVV/VXLOHNDUÇéWÇUÇOGÇNWDQ
VRQUDGLQOHQGLULOPHVUHVLQH
PXWODNDX\XOPDOÇYHX\JXODPD
|QFHVLKDUoL\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU
\DEDQFÇPDO]HPHNLUHooLPHQWR
DOoÇYELODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\
JQQHPOHQGLULOPHOLGLU
‡)DUNOÇPDO]HPHOHULQELUOHéLP
QRNWDODUÇQGDNRORQGXYDU ELUOHéLPOHULYEZHEHUGUHVV/
WHODLOHX\JXODQPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\NDOÇS\DæODUÇQGDQPXWODND
DUÇQGÇUÇOPÇéWHPL]VDæODP
YHQHPOLROPDOÇGÇU
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
VÇFDNYHU]JDUOÇKDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDOÇGÇU
‡%UWEHWRQJLELVXHPLFLOLæL\NVHN
\]H\OHUZHEHUGUHVV/
X\JXODPDVÇQGDQHQD]
VDDW|QFHZHEHUSULP%7VX
RUDQÇQGDLQFHOWLOPLéZHEHUSULP%7 YH\DZHEHUSULP%7$
VXRUDQÇQGDLQFHOWLOPLéZHEHU
SULP%7$LOHDVWDUODQPDOÇGÇU
‡ZHEHUGUHVV/X\JXODPDVÇQD
JHoLOPHGHQ|QFHZHEHUSULP%7
ZHEHUSULP%7$©QÇQWDPDPHQ
NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDOÇGÇU
‡ZHEHUSULP%7ZHEHUSULP%7$
X\JXODPDVÇQGDQVRQUDHQJHo
JQLoHULVLQGHPXWODND
ZHEHUGUHVV/X\JXODPDVÇQD
JHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo&
DUDVÇ
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé
DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
+D]°ULQFHV°YD
TANIMI
dLPHQWRHVDVO°HOLOHX\JXODQDELOHQ
KD]°ULQFHV°YD
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DSÇODUÇQLoYHGÇé
FHSKHOHULQGHLQFHVÇYDRODUDN
NXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡çoYHGÇéFHSKHOHUGH
dLPHQWRED]O°
JHOHQHNVHONDED
V°YDYH\DZHEHUGUHVV/
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
UYGULAMA SINIRI
‡*D]EHWRQ]HULQHX\JXODQPD]
‡6DæODPROPD\DQYHPP©GHQ
GDKDNDO°QV°YDER]XNOXæXRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPD]
‡%R\DKD]°UUHQNOLV°YDVHUSPH
V°YDYH\DG°éFHSKHNDSODPDV°
X\JXODQP°é\]H\OHU]HULQH
X\JXODQPD]
‡$Oo°\]H\OHUHX\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.DUÇéWÇUPDVUHVLGDNLND
‡+DUFÇQGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
‡+D]ÇUODQDQKDUFÇQNXOODQÇODELOPH
VUHVLVDDW
‡.DWODUDUDVÇQGDEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡ZHEHUGUHVV+]HULQHVRQNDW
X\JXODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHJQ
‡3HUGDKODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUHVDDW
‡8\JXODPDNDOÇQOÇæÇPP
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]VDæODPYHQHPOL
ROPDO°G°U
‡PP©GHQGHULQoDWODN
YHNXVXUODUZHEHUUHS+.6YH\D
ZHEHUUHS0$LOHHQD]
VDDW|QFHRQDU°OPDO°G°U
‡8\JXODPD|QFHVLQGH\]H\
PXWODNDQHPOHQGLULOPHOLoRN
V°FDNYHU]JDUO°KDYDODUGDVX\D
GR\XUXOPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo&
DUDVÇ
‡.XYYHWOLU]JDUYH\DJQHé
DOWÇQGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
X\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡8\JXODQDELOHFHNNDWNDOÇQOÇæÇ
PDNVPP
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡ZHEHUGUHVV+VXLOHNDUÇéWÇUÇOGÇNWDQ
VRQUDGLQOHQGLULOPHVUHVLQH
PXWODNDX\XOPDOÇYHX\JXODPD
|QFHVLKDUoL\LFHNDUÇéWÇUÇOPDOÇGÇU
‡8\JXODPDGDQVRQUD\]H\JQ
QHPOHQGLULOPHOLGLU
‡+D]ÇUODQDQKDUoLoHULVLQHKLoELU
\DEDQFÇPDO]HPHNLUHooLPHQWR
DOoÇYELODYHHGLOPHPHOLGLU
AVANTAJLARI
'R]DMODPDGDQ
ND\QDNODQDELOHFHNYHULP
YHNDOLWHND\E°Q°|QOHPH
¯éoLOLNYH]DPDQWDVDUUXIX
6RQNDWNDSODPDLoLQ
X\JXQ\]H\KD]°UODPD
Ürün
ZHEHU
GUHVV+
NJP
<]H\HEDæO°RODUDN
$PEDODM 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
5HQN*UL
3DOHWgOoV[FP
8\JXODPD$OHWOHUL(OPLNVHULoHOLN
PDODSHUGDKPDODV°PDVWDUWHOD
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°®°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QD®]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
295
Teknik Uygulamalar
weber dress H
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
weber prim BT
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
6°YDX\JXODPDODU°LoLQEUWEHWRQDVWDU°
UYGULAMA SINIRI
‡,VODNYH\DQHPOL\]H\OHUGH
NHVLQOLNOHX\JXODQPD]
‡ZHEHUSULP%7X\JXODPDV°QGDQ
VRQUDHQJHoJQLoLQGHPXWODND
V°YDX\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLPLQVDDW
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°
GROJXOXEUWEHWRQDVWDU°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡7P\DS°ODUGDVXHPLFLOLæL\NVHN
EUWEHWRQ\]H\OHUGHV°YDDOW°QD
DGHUDQV°DUW°UPDNYHVXHPLFLOLJLQL
HQJHOOHPHNDPDF°\ODDVWDURODUDN
NXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
%UWEHWRQ\]H\LQ
DGHUDQV°Q°DUW°U°U
+°]O°VXHPLOLæLQLHQJHOOHU
Ürün
ZHEHU
SULP%7
%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
7NHWLP
JUP
<]H\HEDæO°RODUDN
$PEDODM 1HWNJ©O°NNRYDGD
5HQN%HMNR\XEHM
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
UYGUL AMA
296
www.weber.com.tr
ZHEHUSULP%7ZHEHUSULP
%7VXRUDQ°QGDLQFHOWLOHUHN
KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORLOHWHNNDW RODUDNX\JXODQPDO°G°U
6°YDX\JXODPDV°QDJHoLOPHGHQ
|QFHZHEHUSULP%7©QLQ
WDPDPHQNXUXGXæXQGDQHPLQ
ROXQPDO°G°U
ZHEHUSULP%7DUDO°NODUOD
NDU°éW°U°ODUDNKRPRMHQKDOGH
WXWXOPDO°o|NPHPHVLQHGLNNDW
HGLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
$Oo°X\JXODPDODU°LoLQEUWEHWRQDVWDU°
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°
GROJXOXEUWEHWRQDVWDU°
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODUGDVXHPLFLOLæL\NVHN
EUWEHWRQ\]H\OHUGHGXYDUYH
WDYDQODUGDoLPHQWRYH|]HOOLNOH
DOo°HVDVO°V°YDDOW°QDDGHUDQV°YH
oDO°éPDVUHVLQLDUW°UPDNVX
HPLFLOLæLHQJHOOHPHNDPDF°\OD
DVWDURODUDNNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
%UWEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRLARI
‡,VODNYH\DQHPOL\]H\OHUGH
NHVLQOLNOHX\JXODQPD]
‡ZHEHUSULP%7$X\JXODPDV°QGDQ
VRQUDHQJHoJQLoLQGHPXWODND
V°YDDOo°X\JXODPDV°QDJHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
ZHEHUSULP%7$NXOODQDUDN
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLPLQVDDW
‡%UWEHWRQ\]H\OHUHDOoÇ X\JXODPDVÇ\DSÇODELOLU
d|]PVI
AVANTAJLARI
%UWEHWRQ\]H\OHUGH
|]HOOLNOHDOo°X\JXODPDODU°
|QFHVLDGHUDQV°DUW°U°U
dLPHQWRYH|]HOOLNOHDOo°
HVDVO°V°YDODU°QoDO°éPD
VUHVLQLX]DW°U
+°]O°VXHPLOLéLQLHQJHOOHU
Ürün
7NHWLP
ZHEHUSULP%7 JUP
<]H\HEDæO°
RODUDN
UYGUL AMA
NJ©O°NUQNJNJ©OÇN
UQNJVXLOHWHPL]ELU
NDSWDKRPRMHQKDOHJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORLOH
WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U
$PEDODM 1HWYHNJ©O°NNRYDGD
5HQN%HMNR\XEHM
6°YDDOoÇX\JXODPDV°QD
JHoLOPHGHQ|QFH
ZHEHUSULP%7$©Q°QWDPDPHQ
NXUXGXæXQGDQHPLQROXQPDO°G°U
ZHEHUSULP%7$DUDO°NODUOD
NDU°éW°U°ODUDNKRPRMHQKDOGH
WXWXOPDO°o|NPHPHVLQHGLNNDW
HGLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
www.weber.com.tr
297
Teknik Uygulamalar
weber prim BT-A
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
7HNQLN8\JXODPDODU
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber 10
6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UDQV°YDYHKDUoNDWN°V°
UYGULAMA SINIRI
‡+D]°UODQDQKDUFDNLUHoLODYH
edilmemelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL]
oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é
olmal›d›r.
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\
WHPL]YHVDæODPROPDO°
NRSPXéYH\DNRSPD\DPVDLW
SDUoDODUWHPL]OHQPHOLYH\]H\
nemlendirilmelidir.
TANIMI
6XJHoLULPVL]OLæLQDUWW°U°OPDV°LVWHQHQ
KDUoYHV°YDODUGDNXOODQ°ODQNDWN°
PDO]HPHVL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD
.XOODQ°PDKD]°UYH
SUDWLNOLN
hUQ
‡+HUWUOLQéDDWWHPHOOHULQGH
ERGUXPODUGDLVWLQDWGXYDUODU°QGD
PHQIH]OHUGHWQHOOHUGH KDYX]ODUGDWHUDVYHEHQ]HUL
\DS°ODU°QV°YDYHéDSODU°QGD
kullan›l›r.
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
7NHWLP
weber 10 FPV°YDéDSNDO°QO°æ°
LoLQJUJUP2
¯VWHQHQJHoLULPVL]OLN
HWNLVLQHJ|UH
GHæLéLNOLN
J|VWHUPHNWHGLU
$PEDODM YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ
5HQNèHIIDI
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q
Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
298
www.weber.com.tr
UYGUL AMA
1
weber 10 kullan›lmadan önce
iyice çalkalanmal›d›r.
2
weber 10,WHPL]NDU°é°PVX\XQD
LODYHHGLOPHOLYHNDU°éW°U°OPDO°G°U
Haz›rlanan weber 10‘OXNDU°é°P
NXUXNDU°é°PDLODYHHGLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
weber 20
6XJHoLULPVL]OLæLYHLéOHQHELOLUOLæL
DUW°UDQKDUoYHEHWRQNDWN°V°
TANIMI
+DUoYHEHWRQNDU°é°P°QGDNLoLPHQWR
YHNXPLOHUHDNVL\RQDJLUHUHNNDSLOHU
ERéOXNYHJ|]HQHNOHULGROGXUDUDNVX
JHoLULPVL]OLæLDUWW°UDQYHLéOHQHELOLUOLN
|]HOOLNOHULQLL\LOHéWLUHQV°Y°NDWN°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡+HUWUOLQéDDWWHPHOOHULQGH
ERGUXPODUGDLVWLQDWGXYDUODU°QGD
PHQIH]OHUGHWQHOOHUGH KDYX]ODUGDWHUDVYHEHQ]HUL
\DS°ODU°QEHWRQV°YDYHéDSODU°QGD
kullan›l›r.
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R$
UYGULAMA SINIRI
‡+D]°UODQDQKDUFDNLUHoLODYH
edilmemelidir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL]
oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é
olmal›d›r.
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\
WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé
YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU
WHPL]OHQPHOLYH\]H\
nemlendirilmelidir.
AVANTAJLARI
6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD
%HWRQXQLéOHQHELOLUOLN
|]HOOLNOHULQLL\LOHéWLUPH
7NHWLP
hUQ
weber 20
dLPHQWRDæ°UO°æ°Q°Q
DUDV°
¯VWHQHQJHoLULPVL]OLN
YHLéOHQHELOLUOLN
HWNLVLQHJ|UH
GHæLéLNOLN
J|VWHUPHNWHGLU
$PEDODM YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ
5HQNèHIIDI
UYGUL AMA
1
weber 20 kullan›lmadan önce
iyice çalkalanmal›d›r.
2
weber 20, WHPL]NDU°é°PVX\XQD
ilave edilmeli ve
NDU°éW°U°OPDO°G°U
weber 20’QLQVX\DRUDQ°QRUPDO
RODUDN©GXU8\JXODPD
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXOR
DODQ°QDYHNXPXQ°VODNO°æ°QD
EDæO°RODUDN|]HOGXUXPODUGD
weber 20’QLQVX\DRUDQ°
artt›r›lmal›d›r.
Haz›rlanan weber 20‘OLNDU°é°P
NXUXNDU°éÇPDLODYHHGLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q
Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
299
7HNQLN8\JXODPDODU
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber antifreeze
'RQPD\DNDUé°GLUHQoND]DQG°UDQKDUoYHEHWRQNDWN°V°
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡ZHEHUDQWLIUHH]HoLPHQWRQXQ
LKWL\DF°RODQNDU°é°PVX\XQDLODYH
edilmelidir.
‡$U]XHGLOHQSHUIRUPDQVLoLQ
NXOODQ°PGDQ|QFHX\JXOD\°F°
WDUDI°QGDQ\HUHOPDO]HPHOHUOH
GHæLéLNRUDQODUODX\XPOXOXN
denemesi yap›lmal›d›r.
‡.DO°SODUNDUYHEX]ODQPD\DNDUé°
NRUXQPDO°°V°V°DUW°GHæHUOHUH
JHWLULOPHOLGLU
TANIMI
6RæXNYHGRQULVNLQHNDUé°KDUoYH
EHWRQ\DS°P°QGDNXOODQ°ODQNORUU
içermeyen özel katk› malzemesi.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
'RQDNDUé°KDUoYH
EHWRQXQGLUHQFLQLDUW°UPD
'RQDNDUé°KDUF°QYH
EHWRQXQGD\DQ°P°LoLQ
JHUHNHQGD\DQ°PV°Q°U°Q°Q
K°]O°FDDé°OPDV°Q°VDæODPD
.ORUULoHUPH]GRQDW°\D
]DUDUYHUPH]
Ürün
weber
antifreeze
‡8\JXODPDVRQUDVÇQGDLONVDDW
LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
GXUXPODUGD
‡$QLV°FDNO°NGéPHVLLKWLPDOL
GXUXPODUGD
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°YHWD]HEHWRQ
V°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ& aras› olmal›d›r.
‡.DU°é°PGDNXOODQ°ODFDNNXPWHPL]
oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é
olmal›d›r.
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\
WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé
YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU
WHPL]OHQPHOLYH\]H\
nemlendirilmelidir.
‡(UNHQNDO°SDO°QPDV°JHUHNHQ
zamanlarda.
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
Tüketim
2UWoLPHQWR
Dæ°UO°æ°Q°Q©VL
.XOODQ°ODQ\HUHO
malzemelere ve
oDO°éPDNRéXOODU°QD
J|UHLOH
DUDV°QGDIDUNO°O°N
J|VWHUPHNWHGLU
Ambalaj: NJ©O°NSODVWLNELGRQ
Renk: èHIIDI
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODM°QDæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDU
J|UPHPHVLNRéXOX\ODUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
kapat›lmal›d›r.
300
‡+DILIGRQHWNLVLQLQJQER\X
GHYDPHWWLæLGXUXPODUGD
‡weber antifreezeGRQPXéLVH
V°FDNO°æ°\NVHNELU\HUGH o|]OPHOLDUW°GHæHUHJHWLULOPHOLYH
NDU°éW°U°OPDO°G°U0DO]HPHGRæUXGDQ
DWHéOHWHPDVHWWLULOPHPHOLGLU
www.weber.com.tr
UYGUL AMA
1
weber antifreeze kullan›lmadan
önce iyice çalkalanmal›d›r.
2
weber antifreeze, WHPL]NDU°é°P
suyuna ilave edilmeli ve
NDU°éW°U°OPDO°G°U
Haz›rlanan weber antifreeze‘li
NDU°é°PNDU°é°PLéOHPLQLQ
sonunda ilave edilmelidir.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
weber latex
<DS°éPDYHVXJHoLULPVL]OLN
|]HOOLNOHULQLDUW°UDQV°YDYHKDUoNDWN°V°
TANIMI
<NVHNQLWHOLNOLV°YDYHKDUoHOGH
HWPHNDGHUDQVN|SUVROXéWXUPDN
VXJHoLULPVL]OLæLYHHODVWLNL\HWL
artt›rmak amac›yla kullan›lan özel
katk› malzemesi.
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡6°YDODU°QG|éHPHéDSODU°Q°Q
mukavemetini ve su
JHoLULPVL]OLæLQLDUWW°UPDGD
‡$é°QPD\DGD\DQ°PO°éDS
KD]°UODQPDV°QGD
‡3U]V]]HPLQOHUGHV°YDQ°Q
GDKDL\L\DS°éPDV°LoLQ
serpme s›va yap›m›nda.
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|]
ve deri temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡.DU°é°PGDNXOODQ°OFDNNXPWHPL]
oLPHQWRWD]HYHER]XOPDP°é
olmal›d›r.
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\
WHPL]YHVDæODPROPDO°NRSPXé
YH\DNRSPD\DPVDLWSDUoDODU
WHPL]OHQPHOLYH\]H\
nemlendirilmelidir.
AVANTAJLARI
$GHUDQV°DUW°UPD
(ODVWLNL\HWYHN°YDP
ND]DQG°UPD
6XJHoLULPVL]OLæLDUW°UPD
Tüketim
Ürün
weber latex
weber latex: su
YHDUDV°QGD
Ambalaj: YHNJ©O°NSODVWLNELGRQ
Renk: %H\D]
Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXOR
UYGUL AMA
1
weber latex,WHPL]NDU°é°P
suyuna ilave edilmeli ve
NDU°éW°U°OPDO°G°U
2
weber latex’in suya oran›
JHQHOOLNOHDUDV°G°U
8\JXODPDDODQ°QDEDæO°
olarak özel durumlarda weber
ODWH[©LQVX\DRUDQ°GHæLéNHQOLN
J|VWHUPHNWHGLU
+D]°UODQDQV°Y°NDU°é°PNXUX
NDU°é°PDLODYHHGLOLS
NDU°éW°U°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°Q
Dæ]°Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
kapat›lmal›d›r.
www.weber.com.tr
301
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
weber KA 1000
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Su ile inceltilebilen konsantre kal›p ay›r›c›
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡.DO°SODUNXUXYHWHPL]ROPDO°
L\LELUSHUIRUPDQVLoLQ|QFHNL
NXOODQ°PODUGDQNLP\DVDODW°N
ROPDPDO°G°U
‡%HWRQSDVYHNDO°QW°ODUGDQ DU°QG°U°OPDO°G°U
TANIMI
<NVHNQLWHOLNOLPLQHUDO\DæYH
HPOJDW|UNDU°é°PÇ|]HOOLæLQHVDKLSVX
LOHHPOVL\RQ\DSDQNRQVDQWUHNDO°S
D\°U°F°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡.DO°E°Q|PUQQX]DW°OPDV°
EHWRQXQG]JQo°NDU°OPDV°
YHLéoLOLNWHQWDVDUUXIHGLOPHVL
JHUHNHQ]DPDQODUGDNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡weber KA 1000,HPLFL\]H\OHUGH
NDW°QDNDGDUD]HPLFL
\]H\OHUGHNDW°QDNDGDUVX
LoHULVLQHNDWÇODUDNPLNVHUOH
NDUÇéWÇUPDNVXUHWL\OH
KD]ÇUODQPDOÇGÇU(PLFLROPD\DQ
\]H\OHUGHoHOLNYHSO\ZRRG
JLELLVHVXODQG°U°OPDGDQ NXOODQ°OPDO°G°U
‡weber KA 1000’LQLoLQHNDW°ODFDN
VX\XQNDOLWHVLQHYHWHPL]OLæLQH
GLNNDWHGLOPHOLGLU0DO]HPHVXLOH
NDU°éW°U°OG°æ°QGDEH\D]UHQNOLELU
V°Y°RODFDNW°U
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|]
YHGHULWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡$KéDSNDOÇSODUGDVXLOHLQFHOWHUHN
‡3O\ZRRGNDOÇSODUGD
Kal›b›n betondan h›zl› ve
NROD\V|NOPHVLQLVDæODPD
Düzgün bir beton yüzeyi
HOGHHGLOPHVLQLVDæODPD
.DO°SODU°Q|PUQX]DWPD
‡3ODVWLNNDOÇSODUGD
‡dHOLNNDOÇSODUGD
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQÇéÇQÇ]
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
Ürün
weber KA 1000
Tüketim
<DNODé°N
PNJ
WNHWLPNDO°E°Q
GXUXPX\]H\LYH
FLQVLQHEDæO°RODUDN
GHæLéHELOLU
UYGUL AMA
Ambalaj: NJSODVWLNELGRQNJYDULO
Renk: 6DU°
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
ƒ&LOHƒ&DUDV°QGDDPEDODM°QDæ]°
Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVLNRéXOX\OD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
302
www.weber.com.tr
weber KA
1000, WHPL]
NDO°S\]H\OHULQH
SVNUWPHUXOR
YH\DI°UoDLOHGLUHNW
X\JXODQPDO°G°U
weber KA 1000,
NDO°SODUDEHWRQ
G|NOPHGHQ
RUWDODPDVDDW|QFH
X\JXODQP°éROPDO°YH
X\JXODPD\DS°OP°é
NDO°SODU\DæPXUGDQ
NRUXQPDO°G°U
hUQGHQPDNVLPXP
ID\GDVDæODPD
LoLQLQFHWDEDND
KDOLQGHPDO]HPH
X\JXODQPDO°G°U
)D]OD\DæNXOODQ°P°
EHWRQGD
OHNHOHQPHOHUH\RO
DoDELOHFHæLQGHQ
\]H\GHNLID]OD\Dæ
VQJHUOHYH\DEHQ]HUL
LOHLGHDOPLNWDUD
JHWLULOPHOLGLU
dRNHPLFL\]H\OHUH
LNLQFLNDWX\JXODPD
JHUHNHELOLU<HQL
DKéDSNDO°SODUGDHQ
D]NDWJHUHNHELOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
0LQHUDO\DæHVDVO°NDO°SD\°U°F°
TANIMI
.DO°SODU°QWD]HEHWRQGDQNROD\FD
D\U°OPDV°Q°VDæOD\DQYHEHWRQD
G]JQYHOHNHVL]\]H\ND]DQG°UDQ
PLQHUDO\DæHVDVOÇNXOODQ°PDKD]°U
NDO°SD\°U°F°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡.DO°E°Q|PUQQX]DW°OPDV°
EHWRQXQG]JQo°NDU°OPDV°YH
LéoLOLNWHQWDVDUUXIHGLOPHVLJHUHNHQ
]DPDQODUGDNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
8<*8/$0$è$57/$5,
‡7QHONDOÇSODUGD
‡2UWDPV°FDNO°æ°
ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dHOLNNDOÇSODUGD
‡3O\ZRRGNDOÇSODUGD
‡3ODVWLNNDOÇSODUGD
‡$KéDSNDOÇSODUGD
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\ÇQGÇUOÇN3R]1R
‡.DO°SODUNXUXYHWHPL]ROPDO°
L\LELUSHUIRUPDQVLoLQ|QFHNL
NXOODQ°PODUGDQNLP\DVDODW°N
ROPDPDO°G°U
‡%HWRQSDVYHNDO°QW°ODUGDQ DU°QG°U°OPDO°G°U
‡weber KA 2000NXOODQ°PDKD]°U
ELUNDO°SD\°U°F°ROPDV°QD NDUé°QNXOODQ°P|QFHVLD]GDROVD
oDONDODQPDO°G°U
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°J|]
YHGHULWHPDV°QGDQNDo°Q°OPDO°G°U
AVANTAJLARI
g]HOOLNOHHPLFLOLæLD]YH\D
olmayan çelik, plastik,
plywood kal›plar›n
betondan kolay ve h›zl›
V|NOPHVLQLVDæODPD
.DO°SODU°Q|PUQX]DWPD
Yap›larda kal›p maliyetini
YHLéoLOLæLQL|QHPOL|OoGH
D]DOWPD
Düzgün ve temiz bir beton
yüzeyi elde edilmesini
VDæODPD
UYGUL AMA
weber KA
2000,WHPL]
NDO°S\]H\OHULQH
SVNUWPHUXOR
YH\DI°UoDLOHGLUHNW
X\JXODQPDO°G°U
hUQGHQPDNVLPXP
dRNHPLFL\]H\OHUH
ID\GDVDæODPD
LNLQFLNDWX\JXODPD
LoLQLQFHWDEDND
JHUHNHELOLU
KDOLQGHPDO]HPH
X\JXODQPDO°G°U
)D]OD\DæNXOODQ°P°
EHWRQGD
OHNHOHQPHOHUH\RO
DoDELOHFHæLQGHQ
\]H\GHNLID]OD\Dæ
VQJHUOHYH\DEHQ]HUL
LOHLGHDOPLNWDUD
JHWLULOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ürün
weber KA 2000
Tüketim
<DNODé°NP OW
(PLFLRODQ\]H\OHUGH
DKéDSYV
<DNODé°NP OW
(PLFLROPD\DQ
\]H\OHUGHSODVWLN
oHOLNYV
Ambalaj: OW©OLNSODVWLNELGRQOWYDULO
Renk: 6DU°
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGDƒ&LOH
ƒ&DUDV°QGDDPEDODM°QDæ]°Do°OPDPDV°
YHKDVDUJ|UPHPHVLNRéXOX\ODUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
303
Teknik Uygulamalar
weber KA 2000
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
weber kür A
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Akrilik reçine esasl› kür malzemesi
UYGULAMA SINIRI
‡weber kür A,NXOODQ°PDKD]°UG°U
VXLOHVH\UHOWLOPHPHOLGLU
REFERANS STANDARTLARI
‡%D\°QG°UO°N3R]1R)
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡<NVHNRUDQGDX\JXODPDNDO°QO°N
IDUNO°O°NODU°OHNHROXéXPXQD
QHGHQRODELOLU
‡8\JXODPDHVQDV°QGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQ°OPDO°
J|]YHGHULWHPDV°QGDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
TANIMI
%HWRQéDSYHoLPHQWRHVDVO°\]H\
VHUWOHéWLULFLX\JXODPDODU°VRQUDV°QGD
\]H\GHNLJ|]HQHNOHU]HULQGHVX
EXKDU°JHoLUPH\HQNRUX\XFXELUILOP
WDEDNDV°ROXéWXUDUDNNDU°é°PVX\XQXQ
K°]ODEXKDUODéPDV°Q°HQJHOOH\HQ
YH\]H\GHoDWODNROXéPDULVNLQL
PLQLPXPDLQGLUHQDNULOLNUHoLQHHVDVO°
NUPDO]HPHVL
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\WHPL]
YHVDæODPROPDO°VXELULNLQWLVL
ROPDPDO°NRSPXéYH\DNRSPD\D
PVDLWSDUoDODUWHPL]OHQPHOLGLU
‡dRN\NVHNYH\DGéN°V°ODUGD
EHWRQHNRODUDN°V°QPD\D YHGRQPD\DNDUé°WHGELU
DO°QPDO°G°U
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
Taze beton, yüzey
VHUWOHéWLULFLOHUYHéDS
yüzeyindeki gözenekleri
t›kayarak h›zl› kurumay›
YHoDWODPD\°HQJHOOHPH
<]H\LQDé°QPD
GD\DQ°P°Q°DUW°UG°æ°QGDQ
WR]XPD\°|QOHPH
Ürün
weber
kür A
‡3VNUWPHHNLSPDQ°WHPL]
ROPDO°G°U
‡7D]HX\JXODQP°éEHWRQéDSYH
\]H\VHUWOHéWLULFLOHULQLQK°]O°
NXUXPDV°Q°|QOH\LFLPDO]HPH
RODUDNNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
%HWRQDUPHRUJDQLNYH\D
LQRUJDQLNéDSYHoLPHQWRHVDVO°
\]H\VHUWOHéWLULFLNXOODQ°OP°é
]HPLQOHU
6°FDNKDYDODUGDEHWRQ
G|NPOHULQGH
Tüketim
<DNODé°N
JUP©GLU
Ambalaj: NJSODVWLNELGRQ
Renk: %H\D]
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQ
RUWDPODUGDDPEDODM°QDæ]°
Do°OPDPDV°YHKDVDUJ|UPHPHVL
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDGÇæ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
304
www.weber.com.tr
UYGUL AMA
weber kür A, NXOODQ°OPDGDQ
|QFHL\LFHoDONDODQPDO°G°U
weber kür A, \]H\OHUHHéLW
PLNWDUODUGDLQFHELUILOP
WDEDNDV°RODFDNéHNLOGH
SVNUWPHPHWRGX\ODX\JXODQ°U
6LOLNRQNDXoXNHVDVOÇGHU]GROJXPDVWLæL
TANIMI
6LOLNRQNDXoXNHVDVOÇVUHNOLHODVWLN
DQWLEDNWHUL\HOYHDVHWRNVLNUOHQHQWHN
NRPSRQHQWOLGHU]GROJXPDVWLæL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡¯oPHNDQODUÇQ\DWD\YHGéH\
X\JXODPDODUÇQGDÇVODNPHNDQODUÇQ
WPELUOHéLPGHWD\ODUÇQGD
GHWHUMDQWHPL]OLNPDO]HPHVLYH
EHQ]HUNLP\DVDOODUDGD\DQÇPOÇ
JHQHODPDoOÇVLOLNRQRODUDN
NXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
‡%HWRQDKéDSPHWDOFDPSRUVHOHQ
YEGHU]OHULQGHX\JXODQ°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡6HUWOHéPHVUHVL
PPJQo&QHPOLOLN
‡.DEXNEDéODPDVUHVL
GNo&QHPOLOLN
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber silikonLOHX\JXODPD
\DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇNXUXYH
WHPL]ROPDO°KHUWUOoLPHQWR
\Dæ\DSÇéWÇUÇFÇYHER\D
NDOÇQWÇVÇQGDQDUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡(NRODUDNPHWDO]HPLQOHUSDV
|QOH\LFLELULéOHPHWDEL
WXWXOPDOÇGÇU
‡+DVVDV\]H\OHUGHPDVNHOHPH
EDQGÇ|QHULOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡<]H\YHRUWDPV°FDNO°æ°
o&LOHo&DUDV°
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡weber silikonG]\]H\OLELUoRN
\DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]
\DSÇéPDVDæODU$QFDNoRNHPLFL
YH\DSDUODN\]H\LLéOHP J|UPéYH\D]HULER\DOÇED]Ç
NDSODPDPDO]HPHOHULQHX\JXODPD
|QFHVLNoNELUGHQHPH\DSÇOPDVÇ
|QHULOLU
‡*HQLéOLNYHGHULQOLNLOLéNLVLQGHHQ
X\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQGHU]
GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDW°
ROPDVÇGÇU
‡0HUPHUGRæDOWDéODUEHWRQYE
J|]HQHNOL\]H\OHUGHNXOODQÇOPDVÇ
WDYVL\HHGLOPH]
‡.UOHQPHHVQDVÇQGDDVHWLNDVLW
ROXéWXUGXæXQGDQEDNÇUSLULQo
NXUéXQJLELKDVVDVPHWDOOHUGHYH
D\QDODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
AVANTAJLARI
‡h]HULER\DWXWPD]
‡$NYDU\XPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
‡.UOHQPHLoLQQHPHLKWL\Do
GX\GXæXQGDQKDYDVÇ]\HUOHUGH
NXOODQÇOPDPDOÇGÇU
6UHNOLHODVWLNL\HW
$QWLEDNWHUL\HOGD\DQÇP
.ROD\YHKÇ]OÇX\JXODPD
UYGUL AMA
weber silikonX\JXODPD
HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD
YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFHWHPDV
HWPHOLGLU0DO]HPHHéLWPLNWDUGD
YHNHVLQWLVL]ELoLPGHXoNÇVPÇ
GHU]LQLoHUVLQGHRODFDNéHNLOGH
X\JXODQPDOÇGÇU'RæUXX\JXODPD
LoLQPDVWLNELUNDWWDQID]ODVW VWHoHNLOPHPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ \]H\G]HOWPHVL\DSÇOPDOÇ YH
\]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU%X
LéOHPVÇUDVÇQGDPDO]HPH
LoHULVLQGHROXéPXéRODELOHFHN
RODVÇKDYDNDEDUFÇNODUÇQÇQ
SDWODWÇOPDVÇVDæODQPDOÇGÇU
8\JXODPDVRQUDVÇQGD\]H\
VDEXQOXVXo|]HOWLVLLOH
ÇVODW°OP°éX\JXQELUFLVLPLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
weber silikonNXUXPDGDQ|QFH
PDVNHOHPHEDQGÇoÇNDUÇOPDOÇGÇU
weber silikonNUQ
WDPDPODPDVÇLoLQQHPH
LKWL\DoGX\GXæXQGDQKDYDVÇ]
RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
8\JXODPDDOHWOHULDVHWRQLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Tüketim
Ürün
weber
silikon
PWNDUWXé
[FPGHU]
Ambalaj: PO
Uygulama Aletleri: 6LOLNRQWDEDQFDVÇ
.DUWXéNROLOHULQGH©HUDGHWNDUWXé
EXOXQPDNWDGÇU
Renk: èHIIDIEH\D]JUL
Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQD\G°U
www.weber.com.tr
305
Teknik Uygulamalar
weber silikon
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Teknik Uygulamalar
weber PU 2A
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
3ROLUHWDQHVDVO°GHU]GROJXPDVWLæL
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡6HUWOHéPHVUHVLPPJQ
o&QHPOLOLN
‡.DEXNEDéODPDVUHVL‘GN
o&QHPOLOLN
PERFORMANS
‡<DSÇVÇ3ROLUHWDQ
‡6KRUH$VHUWOLæL',1
‡<RæXQOXN‘JUFP.
‡6HUYLV6ÇFDNOÇæÇLOHo&DUDVÇ
‡.RSPDGD8]DPD'HæHUL
,62*
TANIMI
3ROLUHWDQHVDVOÇ89GD\DQÇPOÇ
\NVHNHODVWLNL\HWHVDKLSWHN
NRPSRQHQWOLGHU]GROJXPDVWLæL
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡g]HOOLNOHJHQLéÇVÇDUDOÇNODUÇQGD
VUHNOLHODVWLNL\HWYH\NVHN
VDUNPDPXNDYHPHWLLVWHQHQ\DWD\
YHG]H\GHU]OHUGHSUHFDVW
HOHPDQGHU]OHULQGHGXYDU]HPLQ
EDONRQSHQFHUHYHNDSÇ
oHYUHVLQGHN|SUYHEDONRQ
SDUDSHWOHULQGHoDWÇ
X\JXODPDODUÇQGDNXOODQÇOÇU
Uygulama Yüzeyleri
AVANTAJLARI
Yüksek mekanik
GD\DQ°P
dRNJHQLé°V°DUDO°NODU°QGD
NDO°F°HODVWLNL\HW
.DEDUFÇNVÇ]NUOHéPH
Tiksotropik özellik
‡%HWRQNLUHPLWDKéDSPHWDOYE
GHU]OHULQGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
UYGULAMA SINIRI
‡8\JXODPDRUWDPÇQGD\NVHN
RUDQGDNORUROPDPDOÇGÇU
.ORUODQPÇé\]PHKDYX]ODUÇQGD
NXOODQÇOPD]
‡$\QÇRUWDPGDYH]DPDQGD
X\JXODQPÇéVLOLNRQLOHELUOLNWH
NXOODQÇOPD]
‡0DO]HPHNUOHQPHHVQDVÇQGD
DONROYHGLæHUVROYHQWOLWHPL]OLN
PDO]HPHOHULQGHQX]DN
WXWXOPDOÇGÇU
‡(ODVWLVLWH0RGO,62
*1PP.
‡.RSPD.XYYHWL',1
*1PP
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡6RæXNKDYDODUGDweber PU 2A’QÇQ
X\JXODPDVÇ|QFHVLQGHEHOOLELU
VUHo&©GHPXKDID]D
HGLOPHVLQLQNXOODQÇPNROD\OÇæÇ
DoÇVÇQGDQID\GDVÇYDUGÇU
‡weber PU 2A’QÇQGHU]GHGDKD
\NVHNHVQHPHVDæODPDVÇ LoLQPDO]HPHQLQGHU]]HPLQLQH
SROLHWLOHQILWLO\HUOHéWLUPHN VXUHWL\OH]HPLQH\DSÇéPDPDVÇ
JHUHNLU
‡weber PU 2A G]\]H\OLELUoRN
\DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]\DSÇéPD
VDæODU$QFDNoRNHPLFLYH\DSDUODN
\]H\LLéOHPJ|UPéYH\D]HUL
ER\DOÇED]ÇNDSODPDPDO]HPHOHULQH
X\JXODPD|QFHVLNoNELUGHQHPH
\DSÇOPDVÇ|QHULOLU
‡&HSKHGHU]OHULQGHGHU]JHQLéOLNOHUL
JHQHOGHPPDUDVÇQGDGÇU(Q
X\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQGHU]
GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDWÇ
ROPDVÇGÇU
‡h]HULER\DQDELOLUDQFDNGHU]
KDUHNHWOHULQGHQVRQUDER\D
oDWODPD\DSDELOLU
‡8YGD\DQÇNOÇROVDGDEH\D]UHQNOL
weber PU 2A ]DPDQODVDUDUPD
\DSDELOLU
‡8\JXODPD\DSÇODFDNRUWDPGDYH
GHU]GHQHPYHUXWXEHWROPDPDOÇ
$NVLWDNGLUGHSROLUHWDQPDVWLæLQ
LoHULVLQGHKDYDNDEDUFÇæÇROXéDELOLU
‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇ
J|]YHGHULWHPDVÇQGDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
306
www.weber.com.tr
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber PU 2ALOHX\JXODPD
\DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇQÇQNXUX
YHWHPL]ROPDVÇQDGLNNDWHGLOPHOL
KHUWUOoLPHQWR\Dæ\DSÇéWÇUÇFÇ
YHER\DNDOÇQWÇVÇQGDQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
‡&DPYHPHWDOJLELJ|]HQHNVL]
\]H\OHU]HULQGHKHUKDQJL
ELUNDSODPDPDO]HPHVLROPDPDOÇ
JHUHNLUVH|QLéOHPRODUDNVHOOR]LN
WLQHULOHWHPL]OHQPHOLGLU(NRODUDN
PHWDO]HPLQOHUSDV|QOH\LFLELU
LéOHPHWDELWXWXOPDOÇGÇU
‡+DVVDV\]H\OHUGHYHG]JQYH
NHVNLQNHQDUJHUHNVLQLPL GXUXPXQGDPDVNHOHPHEDQGÇ
|QHULOLU
UYGUL AMA
weber PU 2A, X\JXODPD
HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD
YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFH
WHPDVHGLOPHOLGLU0DO]HPHHéLW
PLNWDUGDYHNHVLQWLVL]ELoLPGH
XoNÇVPÇGHU]LQLoHULVLQGHRODFDN éHNLOGHX\JXODQPDOÇGÇU'RæUX
X\JXODPDLoLQPDVWLNELUNDWWDQ
ID]ODVWVWHoHNLOPHPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ
\]H\G]HOWPHVL\DSÇOPDOÇYH
\]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU%XLéOHP
VÇUDVÇQGDPDO]HPHLoHULVLQGH
ROXéPXéRODELOHFHNRODVÇKDYD
NDEDUFÇNODUÇQÇQSDWODWÇOPDVÇ
VDæODQPDOÇGÇU
weber PU 2ANXUXPDGDQ|QFH
PDVNHOHPHEDQGÇ oÇNDUÇOPDOÇGÇU
weber PU 2ANUQ
WDPDPODPDVÇLoLQQHPHLKWL\Do
GX\GXæXQGDQWDPDPHQNDSDOÇ
RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHo&
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
Tüketim
'HU]JHQLéOLæL[
GHU]GHULQOLæLPP
Tüketim /
PWPO
OWVRVLVDPEDODM°Q
\DSW°æ°GROJXPW
[
[
[
[
[
Ambalaj: OW©OLNNDUWXéYHOW©OLNVRVLV
.DUWXéNROLOHULQGH©HUDGHWNDUWXé
EXOXQPDNWDGÇU6RVLVNROLOHULQGH©éHUDGHW
VRVLVEXOXQPDNWDGÇU
Renk: %H\D]JUL
Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°éDPEDODM°QGD
UXWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGDUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
307
Teknik Uygulamalar
weber PU 2A
Teknik Uygulamalar
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber HP 3A
+LEULWSROLPHUHVDVOÇGHU]GROJXPDVWLæL
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡6HUWOHéPHVUHVLPPJQ
o&QHPOLOLN
‡.DEXNEDæODPDVUHVL
GNo&QHPOLOLN
‡.ÇYDPÇ0DFXQ
PERFORMANS
‡<DSÇVÇ+LEULW3ROLPHU
‡6KRUH$VHUWOLæL',1‘
‡<RæXQOXN‘JUFP.
‡6HUYLV6ÇFDNOÇæÇLOHo&DUDVÇ
TANIMI
+LEULWSROLPHUHVDVOÇ89GD\DQÇPOÇ
VROYHQWLoHUPH\HQ\NVHNHODVWLNL\HWH
VDKLSWHNNRPSRQHQWOLNRNXVX]
oHYUHGRVWXGHU]GROJXPDVWLæL
‡.RSPDGD8]DPD'HæHUL
',1*
‡(ODVWLVLWH0RGO',1
*1PP.
‡.RSPD.XYYHWL',1
*1PP.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡¯oYHGÇéPHNDQODUGDJHULOLPYH
GLODWDV\RQODUÇQoRNROGXæXYHJHQLé
ÇVÇDUDOÇNODUÇQGDVUHNOLHODVWLNL\HW
YH\NVHNVDUNPDPXNDYHPHWL
LVWHQHQ\DWD\YHGéH\GHU]OHUGH
NXOODQÇOÇU.LP\DVDORODUDNQ|WUDO
ROXSNRNXVX]oHYUH\HGX\DUOÇYH
]RUOXKDYDNRéXOODUÇQDGD\DQÇNOÇGÇU
8\JXODPD<]H\OHUL
Yüksek mekanik ve
NLP\DVDOGD\DQ°P
dRNJHQLéÇVÇDUDOÇNODUÇQGD
NDO°F°HODVWLNL\HW
dHYUHFLYHDQWLEDNWHUL\HO
0NHPPHO\DS°éPD
|]HOOLæL
+DFLPND\E°QDXæUDPDPD
%LWPHVDVO°VX\DO°W°P
ürünlerine kuvvetli
EDæGDéPD
308
www.weber.com.tr
‡%HWRQNLUHPLWDKéDSDOPLQ\XP
GHPLUSDVODQPD]oHOLNEDNÇU
YHPXKWHOLISODVWLNPDGGHOHUGH
PNHPPHO\DSÇéPDVDæODU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQÇéÇQÇ]
‡weber HP 3A’QÇQGHU]GHGDKD
\NVHNHVQHPHVDæODPDVÇ LoLQPDO]HPHQLQGHU]]HPLQLQH
SROLHWLOHQILWLO\HUOHéWLULOHUHN
]HPLQH\DSÇéPDVÇHQJHOOHQLU
‡weber HP 3AG]\]H\OLELUoRN
\DSÇHOHPDQÇQDDVWDUVÇ]
\DSÇéPDVDæODU$QFDNoRNHPLFL
YH\DSDUODN\]H\LLéOHP J|UPéYH\D]HULER\DOÇED]Ç
NDSODPDPDO]HPHOHULQH X\JXODPD|QFHVLNoNELUGHQHPH
\DSÇOPDVÇ|QHULOLU
‡&HSKHGHU]OHULQGHGHU]JHQLéOLNOHUL
JHQHOGHPPDUDVÇQGDGÇU
(QX\JXQGHæHUGHU]JHQLéOLæLQLQ
GHU]GHULQOLæLQLQ\DNODéÇNLNLNDWÇ
ROPDVÇGÇU
‡h]HULER\DQDELOLUDQFDNGHU]
KDUHNHWOHULQGHQVRQUDER\D
oDWODPD\DSDELOLU
‡8\JXODPDHVQDVÇQGDPXWODND
HOGLYHQYHJ|]ONNXOODQÇOPDOÇ
J|]YHGHULWHPDVÇQGDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber HP 3ALOHX\JXODPD
\DSÇOÇUNHQGHU]DUDODUÇQÇQNXUX
YHWHPL]ROPDVÇQDGLNNDWHGLOPHOL
KHUWUOoLPHQWR\Dæ\DSÇéWÇUÇFÇ
YHER\DNDOÇQWÇVÇQGDQ
DUÇQGÇUÇOPDOÇGÇU
UYGUL AMA
‡(NRODUDNPHWDO]HPLQOHUSDV
|QOH\LFLELULéOHPHWDEL
WXWXOPDOÇGÇU
‡+DVVDV\]H\OHUGHPDVNHOHPH
EDQGÇ|QHULOLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPVÇFDNOÇæÇo&LOHoC
DUDVÇ
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNVÇFDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDoÇQÇOPDOÇGÇU
ZHEHU+3$X\JXODPD
HVQDVÇQGDGHU]LQKHULNLNHQDUÇQD
YHGHSROLHWLOHQILWLOHL\LFHWHPDV
HWPHOLGLU0DO]HPHHéLWPLNWDUGD
YHNHVLQWLVL]ELoLPGHXoNÇVPÇ
GHU]LQLoHULVLQGHRODFDNéHNLOGH X\JXODQPDOÇGÇU'RæUXX\JXODPD
LoLQPDVWLNELUNDWWDQID]ODVW
VWHoHNLOPHPHOLGLU
8\JXODPDVRQUDVÇQGDPDVWLæLQ
\]H\G]HOWLOPHVL\DSÇOPDOÇYH
\]H\HL\L\DSÇéÇS\DSÇéPDGÇæÇ
NRQWUROHGLOPHOLGLU%XLéOHP
VÇUDVÇQGDPDO]HPHLoHULVLQGH
ROXéPXéRODELOHFHNRODVÇKDYD
NDEDUFÇNODUÇQÇQSDWODWÇOPDVÇ
VDæODQPDOÇGÇU
6
8\JXODPDVRQUDVÇQGD\]H\
VDEXQOXVXo|]HOWLVLLOH
ÇVODQPÇéX\JXQELUFLVLPLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
weber HP 3ANXUXPDGDQ|QFH
PDVNHOHPHEDQGÇ oÇNDUÇOPDOÇGÇU
weber HP 3ANUQ
WDPDPODPDVÇLoLQQHPHLKWL\Do
GX\GXæXQGDQWDPDPHQNDSDOÇ
RUWDPODUGDNXOODQÇOPDPDOÇGÇU
8\JXODPDDOHWOHULDONROLOH
WHPL]OHQLU
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDOÇGÇU
Tüketim
'HU]JHQLéOLæL[
GHU]GHULQOLæL
7NHWLPPWFP3)
OWVRVLVDPEDODM°Q
\DSW°æ°GROJXPW
[
[
[
[
[
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
Ambalaj: OW©OLNVRVLV
6RVLVNROLOHULQGH©éHUDGHWVRVLV
EXOXQPDNWDGÇU
Renk: %H\D]JUL
Uygulama Aletleri: (OPLNVHUL
Raf Ömrü: 2ULMLQDODo°OPDP°é
DPEDODM°QGDUXWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
309
Teknik Uygulamalar
weber HP 3A
310
www.weber.com.tr
=(0ç1
6ç67(0/(5ç
Problem / Çözüm
sf. 312
Ürün Bilgileri
sf. 316
www.weber.com.tr
311
Zemin Sistemleri
PROBLEM
Zeminlerin tesviyesi
\DSÇOÇUNHQD\QÇ
]DPDQGDGHNRUDWLI
ELUVRQNDWNDSODPDVÇ
HOGHHGHELOPHNLoLQ
hangi ürünler
VHoLOPHOLGLU"
<HQLSURMHOHUYH\DUHQRYDV\RQLéOHULQLQKHPHQKHPHQWPQGH]HPLQ|QFH
ER]XNOXNODUÇQG]HOWLOPHVLYHNDoÇNOÇNODUÇQJLGHULOPHVLLoLQWHVYL\HHGLOLU%XLéOHPL
WDNLEHQDU]XHGLOHQNDSODPDVHUDPLNKDOÇ39&YE\]H\HX\JXODQÇU
=HPLQGHWHVYL\H\DSÇOPDPDVÇ
GXUXPXQGDKHPER]XNOXNODU
UDKDWVÇ]HGLFLROXUKHPGH
NDSODPD]HULQH\NELQGLæLQGH
GHIRUPDV\RQODUROXéDELOLU
<]H\HDWÇODQVWDQGDUWWHVYL\H
éDSODUÇQÇQoRæXQXQ]HULQLQ
EDéNDELUNDSODPDPDO]HPHVLLOH
NDSDWÇOPDVÇéDUWWÇU
%XX\JXODPD\|QWHPLKHPVUH
RODUDNGDKDX]XQGXUKHPGHGDKD
PDOL\HWOLGLU
2\VDGRæUXUQVHoLPL\DSÇODUDNKHPWHVYL\HKHPGHNDSODPDX\JXODPDVÇELU
VHIHUGHo|]OHELOLU=HPLQOHUGRæDOYH\HNSDUHELUJ|UQPHYHSDVWHOUHQNOHUH
NDYXéXU
312
www.weber.com.tr
Zemin Sistemleri
ÇÖZÜM
ZHEHUIORRU
ZHEHUIORRU
ZHEHUIORRU
ZHEHUIORRU
sf. 324
sf. 327
<h=(<+$=,5/,å,
‡=HPLQLQVDæODPOÇæÇNRQWURO
HGLOPHOLVDæODPROPD\DQ
E|OPOHUGHQ\DæWR]YHoLPHQWR
NDOÇQWÇODUÇWHPL]OHQPHOLGLU
‡ZHEHUIORRU]HPLQ\]H\LQH
G]JQELUéHNLOGH\D\ÇOPDOÇYH
WDPDPHQHPLOLQFH\HNDGDUHQD]LNL
NDWIÇUoDLOHX\JXODQPDOÇGÇU
UYGULAMA
0DO]HPHQLQVXNDUÇéÇPÇLGHDO
RODUDNPLNVHUSRPSDLOH
\DSÇOPDOÇGÇU$NÇéNDQOÇæÇQVDELW
ROGXæXVUHNOLNRQWUROHGLOPHOLGLU
2
'|NPVÇUDVÇQGDPDO]HPH
WÇUWÇOOÇPDODLOHKDILIELUéHNLOGH
G]HOWLOPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
3
<DUÇVHUWOHéPLéPDO]HPH]HULQGH
GHU]OHUDoÇOPDOÇ\]H\LVWHæH
J|UHPDW\DGDSDUODNRODUDN
FLODODQPDOÇGÇU
www.weber.com.tr
313
Zemin Sistemleri
PROBLEM
39&KDOÇODPLQDW
SDUNHJLEL
NDSODPD
malzemeleri
|QFHVL]HPLQ
WHVYL\HQDVÇO
VDæODQPDOÇGÇU"
%XWUNDSODPDPDO]HPHOHULQGHQDU]XHGLOHQHVWHWLNJ|UQPYH\HWHUOL
SHUIRUPDQVÇQDOÇQDELOPHVLLoLQDOWODUÇQDNXOODQÇODFDNWHVYL\HPDO]HPHVL|]HQOH
VHoLOLSX\JXODQPDOÇGÇU
$NVLWDNGLUGH\]H\GHNLER]XNOXNODU
UDKDWVÇ]HGLFLRODELOLU
%R]XN\]H\GHKDUHNHW]RUOXæX
GRæDELOLU\DGDLVWHQPH\HQVHVOHU
oÇNDELOLU
$\UÇFDX\JXQROPD\DQWHVYL\H
PDO]HPHVL\RæXQ\D\DWUDILæLDOWÇQGD
\HWHUOLSHUIRUPDQVÇJ|VWHUHPH\HELOLU
2\VDGRæUXUQVHoLPLYHX\JXODPDVÇWPEXVRUXQODUÇRUWDGDQNDOGÇUPDNLoLQ
\HWHUOLGLU
www.weber.com.tr
Zemin Sistemleri
ÇÖZÜM
ZHEHUIORRU5
ZHEHUSULP1
ZHEHUIORRU5
ZHEHUSULP1
sf. 322
sf. 323
<h=(<+$=,5/,å,
‡=HPLQVDæODPOÇæÇNRQWUROHGLOPHOL
VDæODPROPD\DQE|OPOHUGHQ
\DæWR]YHoLPHQWRNDOÇQWÇODUÇ
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\ZHEHUIORRU5
X\JXODPDVÇQGDQHQD]GDNLND
|QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1LOH
DVWDUODQPDOÇGÇU
UYGULAMA
NJ©OÇNELUWRUEDZHEHUIORRU
5©\HRUWDODPDOWWHPL]VXLODYH
HGLOPHOLGLU
2
.DUÇéWÇUPDVÇUDVÇQGDPDO]HPHQLQ
ID]ODKDYDDOPDPDVÇLoLQ
GéNGHYLUOLELUHOPLNVHUL
NXOODQÇOPDOÇGÇUUSP
+DUoX\JXODPD|QFHVLQGH
GDNLNDGLQOHQGLULOPHOLGLU
3
0DO]HPHQLQPXNDYHPHWLQL
GéUPHPHNDPDFÇ\OD
NXOODQÇODFDNVXRUDQÇQÇQ
JHUHæLQGHQoRNROPDPDVÇQD
GLNNDWHGLOPHOLGLU
+D]ÇUODQDQKDUo]HPLQH
ERéDOWÇOPDOÇGÇU
<]H\GHNLSU]OHULQ
GROGXUXOPDVÇLoLQVLOPH
oHNLOPHOLGLU
8\JXODPDGDQVDDWVRQUD
VHUDPLNYHKDOÇNDSODPDVÇQD
VDDWVRQUDLVHSDUNHYH39&
NDSODPDVÇQDJHoLOHELOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
Zemin Sistemleri
weber floor YS 1
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
Çimento esasl›, korunt ve silisyum
NDUEUDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL
PERFORMANS
‡$é°QPDPXNDYHPHWL
FP3FP76
',1
‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ
WHSNLPHVÇQÇIÇ$
REFERANS STANDARTLARI
‡76(12
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
(QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\
PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQoLPHQWR
|]HOVHoLOPLéDJUHJDNRUXQWVLOLV\XP
NDUEUSLJPHQWYH|]HONDWN°HVDVO°
\]H\VHUWOHéWLUPHKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡<NVHNRUDQGDPHNDQLN
Dé°QPDGD\DQ°P°DUDQDQYH
WR]XPD\DSPDPDV°LVWHQLOHQ
WP]HPLQNDSODPDODU°]HULQH
X\JXODQ°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
Düzgün ve homojen
yüzey elde edebilme
imkan›.
0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH
'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo
art›rma.
Yüzey tozumas›n›
JHFLNWLUPH
7Dé°\°F°EHWRQDNROD\
uygulama.
IDUNO°UHQNVHoHQHæL
316
www.weber.com.tr
'HSRODU
$W|O\HOHU
7HUVDQHOHU
8oDNKDQJDUODU°
2WRSDUNDODQODU°
+HOLNRSWHUSLVWOHUL
6HUYLVLVWDV\RQODU°
(QGVWUL\HOELQD]HPLQOHUL
.RQXWODU
¯é\HUOHUL
‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX
LVWHQHQGHQoDEXNND\EHWPHPHVL
LoLQNUPDO]HPHVLweber kür A X\JXODQDELOLU.UPDO]HPHVL
X\JXODQPD\DQGXUXPODUGD
\]H\]HULQHKDILIéHNLOGHVX
SVNUWOUYH]HULQHIRO\R
YH\DWHOLVEH]L|UWOU
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber.floor YS 1X\JXODQDFDN
DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]&
YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U
UYGUL AMA
‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ
\]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL
SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO°
WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé ROPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
$QRJHQLéOLæLYHWNHWLP
PLNWDUODU°QDJ|UH
weber.floor YS 1 WRUEDODU°
DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D
JQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
weber.floor YS 1
7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU
GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU
EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ
EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD
FPGHULQOLæLQGHD\DN
L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé
ROPDV°G°U
6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ
VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL
EHNOHQPHOLGLU
5
+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYHVX\X
oHNHUHNUHQJLGHæLéHQ
weber.floor YS 1WHSVLSHUGDK°
LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH
EWQOHéPHVLVDæODQ°U
weber.floor YS 1EWQ\]H\H
VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U
0DO]HPH\]H\H|EHNOHU
KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ
ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ
LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV°
LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH
\DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH
YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH
\DS°ODELOLU
Tüketim
NJP
'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD
JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N
HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP
VUGUOU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWWHDGHWNJ
Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW
Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU°
SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
317
Zemin Sistemleri
weber floor YS 1
Zemin Sistemleri
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber floor YS 4
dLPHQWRHVDVO°NRUXQWDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL
PERFORMANS
‡$é°QPDPXNDYHPHWL
FPFP76
',1
‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ
WHSNLPHVÇQÇIÇ$
REFERANS STANDARTLARI
‡76(12
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
(QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\
PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQoLPHQWR
|]HOVHoLOPLéDJUHJDNRUXQWSLJPHQW
YH|]HONDWN°HVDVO°\]H\VHUWOHéWLUPH
KDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡<NVHNRUDQGDPHNDQLNDé°QPD
GD\DQ°P°DUDQDQYHWR]XPD
\DSPDPDV°LVWHQLOHQWP]HPLQ
NDSODPDODU°]HULQHX\JXODQ°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
'HSRODU
Düzgün ve homojen
yüzey elde edebilme
imkan›.
0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH
'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo
art›rma.
Yüzey tozumas›n›
JHFLNWLUPH
7Dé°\°F°EHWRQDNROD\
uygulama.
IDUNO°UHQNVHoHQHæL
318
www.weber.com.tr
$W|O\HOHU
2WRSDUNDODQODU°
6HUYLVLVWDV\RQODU°
(QGVWUL\HOELQD]HPLQOHUL
.RQXWODU
¯é\HUOHUL
‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX
LVWHQHQGHQoDEXN
ND\EHWPHPHVLLoLQNUPDO]HPHVL
weber kür AX\JXODQDELOLU
.UPDO]HPHVLX\JXODQPD\DQ
GXUXPODUGD\]H\]HULQHKDILI
éHNLOGHVXSVNUWOUYH]HULQH
IRO\RYH\DWHOLVEH]L|UWOU
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber.floor YS 4 X\JXODQDFDN
DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]&
YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U
UYGUL AMA
‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ
\]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL
SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO°
WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé ROPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
$QRJHQLéOLæLYHWNHWLP
PLNWDUODU°QDJ|UH
weber.floor YS 4 WRUEDODU°
DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D
JQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
weber.floor YS 4
7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU
GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU
EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ
EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD
FPGHULQOLæLQGHD\DN
L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé
ROPDV°G°U
6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ
VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL
EHNOHQPHOLGLU
+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYHVX\X
oHNHUHNUHQJLGHæLéHQ
weber.floor YS 4WHSVLSHUGDK°
LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH
EWQOHéPHVLVDæODQ°U
weber.floor YS 4EWQ\]H\H
VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U
0DO]HPH\]H\H|EHNOHU
KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ
ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ
LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV°
LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH
\DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH
YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH
\DS°ODELOLU
Tüketim
NJP
'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD
JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N
HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP
VUGUOU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWWHDGHWNJ
Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW
Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU°
SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
319
Zemin Sistemleri
weber floor YS 4
Zemin Sistemleri
weber floor YS 6
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
dLPHQWRHVDVO°NXYDUVDJUHJDO°\]H\VHUWOHéWLULFL
PERFORMANS
‡$é°QPDPXNDYHPHWL
FPFP76
',1
‡76(1©\HJ|UH\DQJÇQ
WHSNLPHVÇQÇIÇ$
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
(QGVWUL\HO]HPLQOHUGH\]H\
PXNDYHPHWLQL\NVHOWHQ
oLPHQWR|]HOVHoLOPLéDJUHJDNXYDUV
SLJPHQWYH|]HONDWN°HVDVO°\]H\
VHUWOHéWLUPHKDUF°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
AVANTAJLARI
‡<NVHNRUDQGDPHNDQLNDé°QPD
GD\DQ°P°DUDQDQYHWR]XPD
\DSPDPDV°LVWHQLOHQWP]HPLQ
NDSODPDODU°]HULQHX\JXODQ°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oYHG°éPHNDQODUGD
'HSRODU
Düzgün ve homojen
yüzey elde edebilme
imkan›.
0HNDQLN\NOHUHNDUé° Dé°QPD\°|QOHPH
'DUEHOHUHNDUé°GLUHQo
art›rma.
Yüzey tozumas›n›
JHFLNWLUPH
7Dé°\°F°EHWRQDNROD\
uygulama.
IDUNO°UHQNVHoHQHæL
320
www.weber.com.tr
$W|O\HOHU
2WRSDUNDODQODU°
6HUYLVLVWDV\RQODU°
2WR\°NDPDDODQODU°
.RQXWODU
¯é\HUOHUL
‡8\JXODPDVRQUDV°\]H\LQVX\XQX
LVWHQHQGHQoDEXNND\EHWPHPHVL
LoLQNUPDO]HPHVLweber kür A
X\JXODQDELOLU.UPDO]HPHVL
X\JXODQPD\DQGXUXPODUGD
\]H\]HULQHKDILIéHNLOGHVX
SVNUWOUYH]HULQHIRO\RYH\D
WHOLVEH]L|UWOU
<h=(<+$=,5/,å,
‡weber.floor YS 6 X\JXODQDFDN
DODQ°QWDé°\°F°EHWRQXHQD]&
YH\DGR]V°Q°I°QGDROPDO°G°U
UYGUL AMA
‡8\JXODPD\DS°ODFDNWD]HEHWRQXQ
\]H\LoHOLNPDODYH\DWHSVL
SHUGDK°LOHSHUGDKODQPDPDO°
WDKWDPDODLOHG]HOWLOPLé ROPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
$QRJHQLéOLæLYHWNHWLP
PLNWDUODU°QDJ|UH
weber.floor YS 6 WRUEDODU°
DQRODU°QNHQDUODU°QDGL]LOPHOLGLU
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D
JQHéDOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQNDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVL
RODQ\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
Ürün
weber.floor YS 6
7Dé°\°F°EHWRQ]HULQGHJH]LOHELOLU
GXUXPDJHOLQFH\HNDGDU
EHNOHQPHOLGLU8\JXQ]DPDQ
EHWRQXQ]HULQHo°N°OG°æ°QGD
FPGHULQOLæLQGHD\DN
L]LNDODFDNNDGDUVHUWOHéPLé
ROPDV°G°U
6HUSLOHQPDO]HPHQLQEHWRQXQ
VX\XQXoHNHUHNUHQNGHæLéWLUPHVL
EHNOHQPHOLGLU
5
+RPRMHQéHNLOGHVHUSLOHQYH
VX\XoHNHUHNUHQJLGHæLéHQ weber.floor YS 6WHSVLSHUGDK°
LOHV°N°éW°U°ODUDNEHWRQLOH
EWQOHéPHVLVDæODQ°U
weber.floor YS 6EWQ\]H\H
VHUSPHPHWRGXLOHGDæ°W°O°U
0DO]HPH\]H\H|EHNOHU
KDOLQGHE°UDN°OPDPDO°PPNQ
ROGXæXNDGDUKRPRMHQGDæ°O°P VDæODQPDO°G°U$\U°FDUQ
LoLQGHNLDJUHJDODU°QD\U°éPDPDV°
LoLQX]DNPHVDIHOHUHVHUSPH
\DS°OPDPDO°G°U%XLéOHPHOOH
YH\D|]HOVHUSPHHNLSPDQODU°LOH
\DS°ODELOLU
Tüketim
NJP
'DKDVRQUDE°oDNSHUGDK°QD
JHoLOLUYHLVWHQLOHQSDUODNO°N
HOGHHGLOHQHNDGDUEXLéOHP
VUGUOU
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWWHDGHWNJ
3DOHWgOoV[FP
Renk: *ULN°UP°]°\HéLODQWUDVLW
Uygulama Aletleri: 6HUSPHHNLSPDQODU°
SHUGDKWHSVLVLSHUGDKE°oDæ°KHOLNRSWHU
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
321
Zemin Sistemleri
weber floor YS 6
Zemin Sistemleri
weber floor R
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
.HQGLQGHQ\D\°ODQWHVYL\HéDS°
UYGULAMA SINIRI
‡6UHNOL°VODNYH\DUXWXEHWHPDUX]
NDODQ]HPLQOHUGHX\JXODQPD]
‡'D\DQ°NV°]YHJHYéHN\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
‡'°éPHNDQODUGDYHHQGVWUL\HO
DODQODUGDX\JXODQPD]
‡(VNL\]H\OHUGHYHDKéDS G|éHPHOHU]HULQGHX\JXODQPD]
‡6RQNDWRODUDNE°UDN°OPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡+DUF°QGLQOHQGLULOPHVUHVL
GDNLND
TANIMI
PPDUDVÇQGDX\JXODQDELOHQ
oLPHQWRHVDVOÇNHQGLOLæLQGHQ
\D\ÇODELOHQWHVYL\HéDS°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QRUWDYH\RæXQ\D\D
WUDILæLQHPDUX]Lo]HPLQOHULQGH
VRQNDWNDSODPD|QFHVLWHVYL\H
éDS°RODUDNNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
AVANTAJLARI
2UWDYH\RæXQ\D\D
WUDILæLQHPDUX]]HPLQOHU
LoLQX\JXQGXU
1-10 mm aras›
ER]XNOXNODU°QWHVYL\HVL
LoLQX\JXQGXU
.HQGLOLæLQGHQ\D\°ODUDN
G]JQELU\]H\
ROXéWXUXU
3RPSDLOHX\JXODQDELOLU
dLPHQWRED]O°éDS
%HWRQG|éHPH
3UHIDEULNHEHWRQ
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
‡+DUF°QNHQGLOLæLQGHQ\D\°OPD
VUHVLGDNLND
‡=HPLQLQ\D\DWUDILæLQHDo°ODELOPHVL
LoLQJHUHNOLVUHVDDW
‡3UL]DOPDVUHVLVDDW
‡6RQNDWNDSODPDLoLQEHNOHQLOPHVL
JHUHNHQVUH
VHUDPLNKDO°NDSODPDVDDW
SDUNH39&NDSODPDVDDW
PERFORMANS
‡%DV°QoGD\DQÇPÇVÇQÇIÇ&
‡(æLOPHGD\DQÇPÇVÇQÇIÇ)
‡<DQJÇQDWHSNLVÇQÇIÇ$
REFERANS STANDARTLARI
‡76(1
8\JXODPD.DOÇQOÇæÇ
‡2UWD\RæXQOXNWD\D\DWUDILæLQH
PDUX]]HPLQOHUPP
‡<NVHN\RæXQOXNWD\D\DWUDILæLQH
PDUX]]HPLQOHUPP
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡9DUVDGLODWDV\RQGHU]OHULQHULD\HW
HGLOPHOLGLU
‡8\JXODQDFDNVRQNDWNDSODPDQ°Q
NDO°QO°æ°QDX\JXQSURILO
NXOODQ°OPDO°G°U
weber prim N
‡ZHEHUIORRU5LOH\DS°ODQ
X\JXODPDODUGDDGHUDQV°DUW°UPDN
VXYHQHPJHoLULPVL]OLæLQLVDæODPDN DPDF°\ODNXOODQ°O°U
‡.HVLQOLNOHLQFHOWLOPHGHQNXOODQ°OPDO°G°U
Ambalaj: 1HW
NJ©O°NELGRQGD
7NHWLP<]H\H
EDæO°RODUDN
PNJ
322
www.weber.com.tr
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡%R\DDOo°EHWRQYHYDUVD \DS°éW°U°F°NDO°QW°ODU°ND]°QDUDN
o°NDU°OPDO°G°U
‡<]H\DVSLUDV\RQYH\DVSUPH
\ROX\ODWR]GDQDU°QG°U°OPDO°G°U
‡9DUVDE|OJHVHOER]XNOXNODUZHEHU
UHS0$LOHWDPLUHGLOPHOLGLU
‡<]H\ZHEHUIORRU5
X\JXODPDV°QGDQHQD]GDNLND
|QFHLQFHOWLOPHGHQZHEHUSULP1
LOHDVWDUODQPDO°G°U
UYGUL AMA
NJ©O°NELUWRUED
ZHEHUIORRU5©\HRUWDODPD
OWWHPL]VXLODYH
HGLOPHOLGLUZHEHUIORRU5GéN
GHYLUOLELUHOPLNVHUL\DUG°P°\OD
KRPRMHQELUN°YDPDJHOLQFH\H
NDGDUNDU°éW°U°OPDO°G°U+DUo
X\JXODPD|QFHVLQGHGN
GLQOHQGLULOPHOLGLU
ZHEHUIORRU5NHQGLOLæLQGHQ
\D\°O°U.DO°QO°æ°ELUPDOD
\DUG°P°\ODD\DUODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
DUDV°
‡6°FDNGXUXPGDNL\HUGHQ°V°WPDO°
G|éHPHOHUGHX\JXODQPDPDO°YH
VLVWHPX\JXODPDGDQVDDW|QFH
NDSDW°OPDO°G°U
+D]°UODQDQKDUo]HPLQH
ERéDOW°OPDO°YH\]H\GHNL
SU]OHULQGROGXUXOPDV°LoLQ
VLOPHoHNLOPHOLGLU
ZHEHUIORRU5NXOODQDUDN
‡39&KDO°ODPLQDWSDUNHJLEL
NDSODPDPDO]HPHOHUL|QFHVL]HPLQ
WHVYL\HVLVDæODQDELOLU
d|]PVI
Ürün
7NHWLP
ZHEHUIORRU5
NJP
PPNDO°QO°NLoLQ
ZHEHUSULP1
PNJ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NNUDIWWRUED
3DOHWWHDGHWNJ
Palet Ölçüsü: [FP
5HQN*UL
8\JXODPD$OHWOHULdHOLNPDODSRVWHNL
UXORHOPLNVHUL
Raf Ömrü: 5XWXEHWVL]YHNXUXRUWDPODUGD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
www.weber.com.tr
323
Zemin Sistemleri
weber floor R
=HPLQ6LVWHPOHUL
weber floor 4650
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
.HQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoLPHQWRHVDVO°
UHQNOLGHNRUDWLI]HPLQNDSODPDV°
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX
PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO
HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN
olmas› baz› katk›lar›n tam
NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H
VHEHSRODELOLUNHQ\NVHNV°FDNO°NWD
kuru malzeme kullanmak
DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH
MHOOHéPH\H\RODoDELOLU
‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD
DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW°
PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU
SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U
7$1,0,
PPDUDV°QGDX\JXODQDELOHQ
NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQEWQ\OH
UHQNOLoLPHQWRHVDVO°]HPLQNDSODPD
PDO]HPHVLGLU
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡%HWRQDUPH\]H\OHULQWHVYL\HVLQGH
kullan›l›r.
8\JXODPD<]H\OHUL
‡'NNkQODUDO°éYHULéPHUNH]OHUL
$9$17$-/$5,
‡+DILIVDQD\LKDILI\NWUDILæLRODQ
GHSRDODQODU°NRQXWODULé\HUOHUL
3(5)250$16
IDUNO°UHQJHVDKLSWLU
PPDUDV°QGD
NDO°QO°NODUGD
X\JXODQDELOPH
.ROD\\D\°OPD
3RPSDLOHX\JXODQDELOLUOLN
hUQ
7NHWLP
weber.floor
NJP2
4650
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
Palet Ölçüsü: [FP
5HQN2IIZKLWHOLJKWJUH\
GDUNJUH\ZDUPJUH\DQWUDFLG
Uygulama Aletleri: 0LNVHUSRPSD
kirpi rulo.
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQ
LWLEDUHQD\G°U.XOODQ°OPDG°æ°
GXUXPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
324
www.weber.com.tr
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡$OHWOHUNXOODQ°OG°NWDQVRQUDKHPHQ
VXLOH\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡8\JXODPD\DS°ODFDN\]H\LQEDæ°O
QHPLHQID]ODROPDO°G°U
‡=D\°IN°V°PODUVLOPHYH\DNXPODPD
LOH\]H\GHQX]DNODéW°U°OPDO°G°U
‡*HQLéoXNXUDODQODUYH\]H\GHNL
GHOLNYHoDWODNODUWDPLUHGLOPHOLGLU
‡*LGHUNDSDNODU°NRUXQPDO°YH
GXUGXUPDPDO]HPHOHULLOH
D\U°OPDO°G°U
‡<]H\HOHNWULNVSUJHVLLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\weber.floor 4716 kullan›larak
NDWDVWDUODQPDO°G°U¯ONNDW
RUDQ°QGDLNLQFLNDWLVH RUDQ°QGDVXODQG°U°OPDO°G°U
‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°&
(1JQPXNDYHPHWL
‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°)
(1JQPXNDYHPHWL
‡%]OPHPPP
‡6HUWOHéPHVUHVL]HULQH EDV°OPDGDQ|QFHVDDW
‡6HUWOHéPHVUHVLKDILIWUDILNWHQ
|QFHVDDW
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D
JQHéDOW°QGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW
LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
‡6HUWOHéPHVUHVLQRUPDOWUDILNWHQ
|QFH\DNODé°NKDIWD
UYGUL AMA
1
2
0DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDO
olarak mikser pompa ile
yap›l›r. Su oran› 25 kg.
weber.floor 4650LoLQOLWUHGLU
$N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNL
VXRUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU $N°éNDQO°N:HEHU6WDQGDUW
0HWRGXQDJ|UH©OLN
KDONDGDPPROPDO°G°U
5
Malzeme yüzeye üçgen parçalar
KDOLQGHSRPSDODQPDO°G°U
'|NPV°UDV°QGDPDO]HPH
W°UW°OO°PDODLOHKDILIELUéHNLOGH
G]HOWLOPHOLGLU
<DU°VHUWOHéPLéPDO]HPH
kolayl›kla kesilebilir. Malzeme
GRQGXNWDQVRQUDGHU]OHULQ
aç›labilmesi için z›mparalama
ekipmanlar›na ihtiyaç olacakt›r.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
PPDUDV°NDO°QO°NWDX\JXODQDELOHQSROLPHU
PRGLIL\HOLNHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQ]HPLQNDSODPDV°
7$1,0,
PPDUDV°NDO°QO°NWD
X\JXODQDELOHQSROLPHUPRGLIL\HOL
NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoDEXN
VHUWOHéHQDé°QPDGD\DQ°P° \NVHN]HPLQNDSODPDV°G°U
.8//$1,0
8\JXODPD$ODQÇ
‡<NVHNGD\DQ°PJHUHNWLUHQ
DODQODUGDEHWRQDUPH\]H\OHULQ
WHVYL\HVLQGHNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oPHNDQODUGD
$æ°UYHRUWDVHYL\HGH\NOHUH
maruz sanayi tesisleri
<NVHNDé°QPDGLUHQFLWDOHS
HGLOHQHQGVWUL\HOWHVLVOHU GHSRODURWRSDUNODU
3(5)250$16
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PP
‡7DYVL\HHGLOHQWDEDNDNDO°QO°æ°
PP
‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°&
(1JQPXNDYHPHWL
‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°)
(1
‡(VQHPHPXNDYHPHWL03D
‡%]OPHPPP
‡6HUWOHéPHVUHVL]HULQH EDV°OPDGDQ|QFHVDDW
‡6HUWOHéPHVUHVLKDILIWUDILNWHQ
|QFHVDDW
‡6HUWOHéPHVUHVLQRUPDOWUDILNWHQ
|QFH<DNODé°NKDIWD
‡dDSUD]JHULOPHPXNDYHPHWL
!0SD
‡$é°QPDPXNDYHPHWLoHOLNWHNHUOHN
V°Q°I°$5(1
‡$é°QPDGLUHFL5:$
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡8\JXODPD\DS°ODFDNEHWRQDUPH
\]H\LQJHULOPHPXNDYHPHWL
PLQLPXP0SDROPDO°G°U
‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX
PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO
HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN
olmas› baz› katk›lar›n tam
NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H
VHEHSRODELOLUNHQ\NVHNV°FDNO°NWD
kuru malzeme kullanmak
DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH
MHOOHéPH\H\RODoDELOLU
‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD
DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW°
PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU
SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡=D\°IN°V°PODUVLOPHYH\DNXPODPD
LOH\]H\GHQX]DNODéW°U°OPDO°G°U
‡*HQLéoXNXUDODQODUYH\]H\GHNL
GHOLNYHoDWODNODUWDPLUHGLOPHOLGLU
‡*LGHUNDSDNODU°NRUXQPDO°YH
GXUGXUPDPDO]HPHOHULLOH
D\U°OPDO°G°U
‡<]H\HOHNWULNVSUJHVLLOH
WHPL]OHQPHOLGLU
‡<]H\weber.floor 4716 kullan›larak
NDWDVWDUODQPDO°G°U¯ONNDW
RUDQ°QGDLNLQFLNDWLVH RUDQ°QGDVXODQG°U°OPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\D
JQHéDOW°QGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\D
VDDWLoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ
\]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
UYGUL AMA
1
2
0DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDO
olarak mikser pompa ile yap›l›r.
Su oran› 25 kg. weber.floor
4610LoLQOLWUHGLU
$N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNL
VXRUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU $N°éNDQO°NHVNL66
PPROPDO°G°U
Malzeme yüzeye tabakalar
KDOLQGHSRPSDODQPDO°G°U
1RUPDOWDEDNDX]XQOXæX
5
PHWUHGLU+HU\HQLWDEDND
HVNLVLQLQVWQHPPNQROGXæX
NDGDUoDEXNDW°OPDO°G°U
'|NPV°UDV°QGDPDO]HPH
W°UW°OO°PDODLOHKDILIELUéHNLOGH
G]HOWLOPHOLGLU
<DU°VHUWOHéPLéPDO]HPH
kolayl›kla kesilebilir. Malzeme
GRQGXNWDQVRQUDGHU]OHULQ
aç›labilmesi için z›mparalama
ekipmanlar›na ihtiyaç olacakt›r.
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
$9$17$-/$5,
PPDUDV°NDO°QO°NODUGD
X\JXODQDELOLU
$é°QPD\DNDUé°oRN
GD\DQ°NO°G°U
$æ°UVDQD\L\NOHULQHNDUé°
GD\DQ°P°\NVHNWLU
3RPSDLOHX\JXODQDELOLU
.°VDVUHLoHULVLQGH\D\D
WUDILæLQHDo°ODELOLU
7NHWLP
hUQ
weber.floor
4610
NJP2
(1 mm. kal›nl›k
LoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
Palet Ölçüsü: [FP
5HQN*UL
Uygulama Aletleri: 0LNVHUSRPSD
W°UW°NO°G]HOWPHPDODV°
5DIgPU5XWXEHWVL]YHNXUX
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
www.weber.com.tr
325
=HPLQ6LVWHPOHUL
weber floor 4610
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
=HPLQ6LVWHPOHUL
weber floor 4660
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
*YHUWHOHULoLQNHQGLOLæLQGHQ\D\ÇODQ
oLPHQWRED]OÇ]HPLQNDSODPDVÇ
‡(VQHPHPXNDYHPHWL0SD
(1JQPXNDYHPHWL
‡%]OPHPPP(1
JQVRQUD
‡6HUWOHéPHVUHVL]HULQH EDV°OPDGDQ|QFHVDDW
‡6HUWOHéPHVUHVLQRUPDOWUDILNWHQ
|QFHJQ
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
7$1,0,
dHOLNJDOYDQL]HoHOLNYHDOPLQ\XP
güvertelerin tesviyesi için
NHQGLOLæLQGHQ\D\°ODQoLPHQWRED]O°
OLIWDNYL\HVLLOHJoOHQGLULOPLé]HPLQ
NDSODPDV°G°U
.8//$1,0
$9$17$-/$5,
PPDUDV°NDO°QO°NWD
X\JXODQDELOLU
3ROLPHUPRGLIL\HOLGLU
%HWRQDUPHYHPHWDO
\]H\OHUHX\JXODQDELOLU
(ODVWLNWLU
3RPSDLOHX\JXODQDELOLU
hUQ
3(5)250$16
‡8\JXODPDNDO°QO°æ°PPVDELW
VLVWHPOHUGHPP\]HU
VLVWHPOHUGH
‡<]H\LQPXNDYHPHWL!0SD
‡%DV°QoPXNDYHPHWLV°Q°I°&
(1
‡%DV°QoPXNDYHPHWL0SD
(1JQPXNDYHPHWL
‡(VQHPHPXNDYHPHWLV°Q°I°)
(1
7NHWLP
NJP2
weber.
PPNDO°QO°NLoLQ
floor
/:$NDU°é°P°LOHNJP2
4660
PPNDO°QO°NLoLQ
Ambalaj: 1HWNJ©O°NWRUEDGD
3DOHWWHDGHWNJ
Palet Ölçüsü: [FP
5HQNGri
Uygulama Aletleri: Mikser pompa,
W°UW°NO°G]HOWPHPDODV°
5DIgPURutubetsiz ve kuru
RUWDPODUGDUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
D\G°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FD
NDSDW°OPDO°G°U
326
8\JXODPD$ODQÇ
‡dHOLNJDOYDQL]HoHOLNYHDOPLQ\XP
güvertelerin tesviyesi için kullan›l›r.
8\JXODPD<]H\OHUL
‡*HPLOHUGHYHSHWURO
SODWIRUPODU°QGDoHéLWOLVRQNDW
NDSODPDODU|QFHVLQGH
‡<DO°W°PDPDoO°\]HUWDé\Q
G|éHPHOHU]HULQH]HPLQ kaplamas› olarak.
www.weber.com.tr
‡.DU°é°PKD]°UODQPDGDQ|QFHNXUX
PDO]HPHQLQV°FDNO°æ°NRQWURO
HGLOPHOLGLU0DO]HPHQLQoRNVRæXN
olmas› baz› katk›lar›n tam
NDU°éPDPDV°YHo|]QPHPH\H
sebep olabilirken, yüksek s›cakl›kta
kuru malzeme kullanmak
DN°éNDQO°æ°QID]ODROPDV°YH MHOOHéPH\H\RODoDELOLU
‡8\JXODPD\DS°ODFDNRUWDPGDKDYD
DN°P°Q°|QOHPHNDPDF°LOHoDW°
PXWODND|UWOPéROPDO°NDS°ODU
SHQFHUHOHUNDSDO°WXWXOPDO°G°U
‡<]H\]HULQHNDSODPDX\JXODPDN
LoLQJQDUDV°QGDEHNOHPHN
gerekir.
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\DGHUDQV°D]DOWDFDNWR]GDQ
JUHVGHQYHGLæHUNLUOHWLFLOHUGHQ
DU°QG°U°OP°éYHWHPL]ROPDO°G°U
‡dHOLNOHYKDODUSDVODQPD\DNDUé°
NRUXQPDO°G°U
‡8\JXODPD\DS°ODFDNRODQ]HPLQLQ
GD\DQ°NO°O°æ°0SD©GDQD]
ROPDPDO°G°U
‡<]H\RUDQ°QGDVXLOH VH\UHOWLOPLéweber.floor 4716 ile
DVWDUODQPDO°G°U
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDPV°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN KDYDODUGDNXYYHWOLU]JDUYH\DJQHé
DOW°QGDX\JXODPD \DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
‡'RQPXéHULPHNWHRODQYH\DVDDW
LoHULVLQGHGRQWHKOLNHVLRODQ \]H\OHUGHX\JXODQPDPDO°G°U
UYGUL AMA
1 0DO]HPHQLQVXNDU°é°P°LGHDORODUDN
4 0DO]HPH\]H\HWDEDNDODUKDOLQGH
mikser pompa ile yap›l›r. Su oran›
SRPSDODQPDO°G°U1RUPDOX\JXODPD
25 kg. weber.floor 4660 için 4,3
OLWUHGLU
$N°éWHVWL\DS°ODUDNNDU°é°PGDNLVX
2 RUDQ°NRQWUROHGLOPHOLGLU$N°éNDQO°N
eski SS 923519 135-145 mm. veya
:HEHU6WDQGDUW0HWRGXQDJ|UH
©OLNKDONDGDPP
ROPDO°G°U
'éNDæ°UO°NO°NDSODPDNDWODU°JHUHNHQ
3 GXUXPODUGDweber.floor 4660 hafif
JHQLéOLæLPHWUHGHQID]OD
ROPDPDO°G°U(æHUWRSODPDODQGDKD
ID]DLVHSD\ODéW°U°F°ODUNXOODQ°OPDO°G°U
5 '|NPV°UDV°QGDPDO]HPHJHQLéELU
spatula veya çelik mala ile hafif bir
éHNLOGHG]HOWLOPHOLGLU
6 8\JXODPDQ°Q]HULJQLoHULVLQGH
bir kaplama malzemesi ile
NDSDW°OPDO°G°U$NVLKDOGHNRUX\XFX
astar kullan›lmas› gerekir.
/:$LOHNDU°éW°U°ODELOLU<DNODé°NOW
LWA’ n›n 25 kg. weber.floor 4660 ile
NDU°éW°U°OPDV°WDYVL\HHGLOLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
6WLUHQDNULODWHVDVO°]HPLQDVWDU°
7$1,0,
dLPHQWRHVDVO°]HPLQNDSODPDODU°
|QFHVLQGHX\JXODQDQVWLUHQDNULODW
HVDVO°DONDOLGD\DQ°P°\NVHN
zemin astar›.
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡6DGHFHWHPL]VXLOHDéDæ°GD
|QHULOHQRUDQGDDVWDUVX seyreltilir.
%HWRQDUPH]HPLQOHU
(VNLHPLFLEHWRQ]HPLQOHU
39&]HPLQOHU
$KéDSOLQRO\XP]HPLQOHU
0HWDOSODWIRUPODU
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]G]JQYHVDæODP
ROPDO°G°U
‡7R]\DéER\DNDO°QW°ODU°YE
X\JXODPD\DS°ODFDN]HPLQGHQ
X]DNODéW°U°OPDO°G°U
$9$17$-/$5,
$ONDOLGD\DQ°P°\NVHNWLU
+HP°VODNKHP
GHNXUX\]H\OHUH
X\JXODQDELOLU
$PRQ\DNLoHUPH]
7NHWLP
hUQ
weber.
floor
4716
%HWRQDUPH]HPLQOHU
P2 OW
(VNLHPLFLEHWRQ]HPLQOHU
5 m2 OW
39&]HPLQOHUP2 OW
$KéDSOLQRO\XP
]HPLQOHUP2 OW
0HWDOSODWIRUPODUP2 OW
Ambalaj: 1HWOW©OLNELGRQGD
5HQN)°UoD
UYGUL AMA
1
Astar uygulama
yap›lacak zemine
J|UH|QHULOHQ
éHNLOGHWHPL]VXLOH
seyreltilir.
2
$VWDU\]H\HG]JQ
sonras›
3 Uygulama
éHNLOGH\D\°OPDO°G°U
kullan›lan aletler su
LOHWHPL]OHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQè6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èèVRUXPOXèGHîLOGLU
5DIgPURutubetsiz ve kuru
RUWDPODUGDDPEDODMODU°QDæ]°
Do°OPDPDV°NRéXOX\ODUHWLP
WDULKLQGHQLWLEDUHQ\ÇOG°U
www.weber.com.tr
327
=HPLQ6LVWHPOHUL
weber floor 4716
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
328
www.weber.com.tr
çd&(3+(
UYGULAMALARI
Ürün Bilgileri
sf. 330
www.weber.com.tr
329
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber deko ex
Plastik iç cephe boyas›
PERFORMANS
‡<DéRYPDGLUHQFL6°Q°I
‡gUWPHJF6°Q°I
‡7DQHE\NOæ6°Q°I
‡3DUODNO°N*
‡.IJHOLéLPLQHGLUHQFL.
REFERANS STANDARTLARI
‡76
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
Akrilik emülsiyon esasl› son kat, mat iç
FHSKHER\DV°
KULLANIM
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO°
kireç ve benzeri yabanc›
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡weber.tec saten veya saten alç›
X\JXODQP°é\]H\OHUGHweber.
deko ex keçe rulo veya kadife rulo
LOHX\JXODQPDO°G°U
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH
GHNRUDWLIDPDoODNXOODQ°O°U
AVANTAJLARI
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oFHSKHOHU
- çimento bazl› s›valar,
Yüzeylere nefes ald›r›r.
Kokusuzdur.
6LOLQHELOPH|]HOOLæLYDUG°U
<NVHN|UWFONYH
aderansa sahiptir.
- brüt beton (weber.tec R,
weber.tec RK veya weber.tec RM
X\JXODQP°é
- alç› s›va, alç› blok ve alç› panel
yüzeyler,
- gazbeton (weber.tec GB veya
weber.tec RM X\JXODQP°é
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN
yüzeyler tek kat weber.prim saten
ile inceltilmeden astarlanmal› ve
weber.deko ex uygulamas›na en az
VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡'LæHU\]H\OHUweber.prim
klasik / VXRUDQ°QGDLQFHOWLOPLé
weber.prim klasik ile astarlanmal›
ve weber.deko ex uygulamas›na en
D]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
Ürün
Sayfa no.
weber.deko
ex
Tüketim
6-7 m2OW
¯NLNDWLoLQ
weber.prim
saten
P2OW
7HNNDWLoLQ
weber.prim
klasik
P2OW
7HNNDWLoLQ
Ambalaj: 1HWOW©OLNNRYDODUGD
Renk: 29 adet
Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
330
ZZZZHEHUFRPWU
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡$KéDSPHWDOYHQHPOL\]H\OHU
LOHGLUHNWGXYDUNDæ°G°]HULQH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
NDo°Q°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDV°
UYGUL AMA
1
weber.deko ex, f›rça ve rulo
ile uygulamada birinci ve
ikinci kat için %30 oran›nda
su ile inceltilmeli, homojen
hale gelinceye kadar iyice
NDU°éW°U°OPDO°G°U
2
weber.deko ex posteki rulo veya
f›rça ile tüm yüzeye iki kat olarak
uygulanmal›, katlar aras›nda en az
VDDWEHNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
weber deko elit
6LOLNRQNDWNÇOÇSODVWLNLoFHSKHER\DVÇ
TANIMI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇVLOLNRQNDWNÇOÇ
PDWLoFHSKHER\DVÇ
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH
GHNRUDWLIDPDoODNXOODQ°O°U
Uygulama Yüzeyleri
‡¯oFHSKHOHU
- çimento bazl› s›valar,
- brüt beton (weber.tec R,
weber.tec RK veya weber.tec RM
X\JXODQP°éDOo°V°YDDOo°EORNYH
alç› panel yüzeyler,
- gazbeton (weber.tec GB veya
weber.tec RMX\JXODQP°é
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
UYGULAMA SINIRI
‡$KéDSPHWDOYHQHPOL\]H\OHU
LOHGLUHNWGXYDUNDæ°G°]HULQH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDV°
PERFORMANS
‡<DéRYPDGLUHQFL6°Q°I
‡gUWPHJF6°Q°I
‡7DQHE\NOæ6°Q°I
‡3DUODNO°N*
‡.IJHOLéLPLQHGLUHQFL.
REFERANS STANDARTLARI
‡76
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO°
kireç ve benzeri yabanc›
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡weber.tec saten veya saten alç›
X\JXODQP°é\]H\OHUGHweber.
deko elit keçe rulo veya kadife rulo
LOHX\JXODQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN
yüzeyler tek kat weber.prim saten
ile inceltilmeden astarlanmal› ve
weber.deko elit uygulamas›na
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡'LæHU\]H\OHUweber.prim
klasik / VXRUDQ°QGDLQFHOWLOPLé
weber.prim klasik ile astarlanmal›
ve weber.deko elit uygulamas›na
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
weber.deko elit, f›rça ve
rulo ile uygulamada birinci ve
ikinci kat için %30 oran›nda
su ile inceltilmeli, homojen
hale gelinceye kadar iyice
NDU°éW°U°OPDO°G°U
Yüzeylere nefes ald›r›r.
Su iticidir.
6LOLQHELOPH|]HOOLæLYDUGÇU
Kokusuzdur.
<NVHN|UWFONYH
aderansa sahiptir.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
NDo°Q°OPDO°G°U
UYGUL AMA
1
AVANTAJLARI
elit posteki rulo
2 weber.deko
veya f›rça ile tüm yüzeye
iki kat olarak uygulanmal›,
katlar aras›nda en az 2 saat
EHNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
Ürün
Sayfa no.
weber.deko
elit
Tüketim
6-7 m2OW
¯NLNDWLoLQ
weber.prim
saten
P2OW
7HNNDWLoLQ
weber.prim
klasik
P2OW
7HNNDWLoLQ
Ambalaj: 1HWOW©OLNNRYDODUGD
Renk: 29 adet
Uygulama Aletleri: 3RVWHNLUXORI°UoD
Raf Ömrü: .XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
ZZZZHEHUFRPWU
331
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
weber deko plastik
çoFHSKHER\DV°
3(5)250$16
‡<DéRYPDGLUHQFL6°Q°I
‡gUWPHJF6°Q°I
‡7DQHE\NOæ6°Q°I
‡3DUODNO°N*
‡.IJHOLéLPLQHGLUHQFL.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*LéDUHWOHPHVL
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
TANIMI
Akrilik emülsiyon esasl› iç cephe
ER\DV°
KULLANIM
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO°
kireç ve benzeri yabanc›
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan su ile
\°NDQPDO°G°U
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH
NXOODQ°O°U
$9$17$-/$5,
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oFHSKHOHU
- çimento bazl› s›valar,
<]H\OHUHQHIHVDOG°U°U
.RNXVX]GXU
(NRQRPLNWLU
hUQ
6D\IDQR
7NHWLP
weber.deko
plastik
JUP2
¯NLNDWLoLQ
ZHEHUSULP
VDWHQ
P2OW
7HNNDWLoLQ
ZHEHUSULP
klasik
P2OW
7HNNDWLoLQ
$PEDODM 1HWNJ©OÇNNRYDODUGD
5HQN21 adet
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXORI°UoD
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
332
ZZZZHEHUFRPWU
- brüt beton (ZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50
X\JXODQP°é
- alç› s›va, alç› blok ve alç› panel
yüzeyler,
- gazbeton (ZHEHUWHF*% veya
ZHEHUWHF50X\JXODQP°é
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡6DWHQDOo°V°YDDOo°SDQHODOo°EORN
yüzeyler tek kat ZHEHUSULPVDWHQ
ile inceltilmeden astarlanmal› ve
weber.deko plastik uygulamas›na
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
‡'LæHU\]H\OHUZHEHUSULP
klasik / VXRUDQ°QGDLQFHOWLOPLé
ZHEHUSULPNODVLNile astarlanmal›
ve weber.deko plastik
uygulamas›na en az 6 saat sonra
JHoLOPHOLGLU
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHULLoLQ
EL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSPHWDOYHQHPOL\]H\OHU
LOHGLUHNWGXYDUNDæ°G°]HULQH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
NDo°Q°OPDO°G°U
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDV°
UYGUL AMA
1
weber.deko plastik, f›rça ve
rulo ile uygulamada birinci ve
ikinci kat için %30 oran›nda
su ile inceltilmeli, homojen
hale gelinceye kadar iyice
NDU°éW°U°OPDO°G°U
2
weber.deko plastik posteki
rulo veya f›rça ile tüm yüzeye
iki kat olarak uygulanmal›,
katlar aras›nda en az 2 saat
EHNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
weber deko tavan
çoFHSKHWDYDQER\DV°
TANIMI
Akrilik emülsiyon esasl› iç cephe tavan
ER\DV°
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡7P\DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH
WDYDQGDNXOODQ°O°U
8\JXODPD<]H\OHUL
‡¯oFHSKHOHU
- çimento bazl› s›valar,
- brüt beton (ZHEHUWHF5
ZHEHUWHF5. veya ZHEHUWHF50
X\JXODQP°éDOo°V°YDYHDOo°SDQHO
yüzeyler,
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
8<*8/$0$6,1,5,
‡$KéDSPHWDOYHQHPOL\]H\OHUGH
X\JXODQPD]
8<*8/$0$g=(//ç./(5ç
‡.XUXPDVUHVLVDDWDUDV°
3(5)250$16
‡<DéRYPDGLUHQFL6°Q°I
‡gUWPHJF6°Q°I
‡7DQHE\NOæ6°Q°I
‡3DUODNO°N*
‡.IJHOLéLPLQHGLUHQFL.
5()(5$1667$1'$57/$5,
‡76
‡*LéDUHWOHPHVL
8<$5,/$59(g1(5ç/(5
‡.HVLQOLNOHWX]OXVXNXOODQ°OPDPDO°
kireç ve benzeri yabanc›
PDO]HPHOHULODYHHGLOPHPHOLGLU
‡8\JXODPDVRQUDV°QGDNXOODQ°ODQ
tüm aletler kurumadan su ile
\°NDQPDO°G°U
<h=(<+$=,5/,å,
‡<]H\WHPL]NXUXG]JQYH
VDæODPROPDO°G°U
‡6DWHQDOo°V°YDYHDOo°SDQHO
yüzeyler tek kat ZHEHUSULPVDWHQ
ile inceltilmeden astarlanmal› ve
ZHEHUGHNRWDYDQuygulamas›na
HQD]VDDWVRQUDJHoLOPHOLGLU
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°o&LOHoC
DUDV°
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
havalarda uygulama yapmaktan
NDo°Q°OPDO°G°U
‡%D\°QG°UO°N3R]1R
$9$17$-/$5,
<]H\OHUHQHIHVDOG°U°U
dDEXNNXUXPD|]HOOLæLQH
VDKLSWLU
(NRQRPLNWLU
$OWHUQDWLIOHULQHRUDQOD
GDKDGD\DQ°NO°G°U
hUQ
6D\IDQR
weber.deko
WDYDQ
ZHEHUSULP
VDWHQ
UYGUL AMA
1
ZHEHUGHNRWDYDQ f›rça ve
rulo ile uygulamada birinci ve
ikinci kat için %30 oran›nda
su ile inceltilmeli, homojen
hale gelinceye kadar iyice
NDU°éW°U°OPDO°G°U
posteki
2 ZHEHUGHNRWDYDQ
rulo veya f›rça ile tüm yüzeye
iki kat olarak uygulanmal›,
katlar aras›nda en az 2 saat
EHNOHQPHOLGLU
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
7NHWLP
NJP2
¯NLNDWLoLQ
P2OW
7HNNDWLoLQ
$PEDODM 1HWNJ©OÇNNRYDODUGD
5HQN%H\D]
8\JXODPD$OHWOHUL3RVWHNLUXORI°UoD
5DIgPU.XUXYHVHULQRUWDPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°
NRéXOX\ODUHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ
\°OG°U.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGD
DPEDODMODU°QDæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U
$PEDODMODUGRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
ZZZZHEHUFRPWU
333
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
ço&HSKH8\JXODPDODUÇ
weber prim saten
45NRGXQXDNÇOOÇ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
WHOHIRQXQX]D
okutarak
okutarakürüne
ürüneaitait
LODYHG|NPDQODUD
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
XODéDELOLUVLQL]
Saten astar
TANIMI
UYGULAMA SINIRI
Akrilik emülsiyon esasl›, kullan›ma
haz›r astar.
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
uygulanmaz.
KULLANIM
8<*8/$0$è$57/$5,
8\JXODPD$ODQÇ
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡<DS°ODU°QLoYHG°éFHSKHOHULQGH
|]HOOLNOHSRUR]LWHVLYHHPLFLOLæL
\NVHN\]H\OHUGHVHQWHWLNYHVX
ED]O°ER\DODU°QDOW°QDDGHUDQV°
DUW°UPDNYHVRQNDWER\D tüketimini azaltmak amac›yla astar
olarak kullan›l›r.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
UYGULAMA
‡ZHEHUSULPVDWHQLQFHOWLOPHGHQ
KRPRMHQKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORYH\DI°UoDLOH
WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U
‡%R\DX\JXODPDV°QDZHEHUSULP
satenX\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
VRQUDEDéODQPDO°G°U
A
Ambalaj:
OW©OLN
NRYDGD
NR
Renk: èHIIDI
Re
Uygulama Aletleri:
Uy
3RVWHNLUXORI°UoD
3R
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODU
Raf Ömrü: .XUXYH
Ra
VHULQRUWDPODUGD
VH
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
‡%UWEHWRQweber.tec R, weber.tec
RK YH\Dweber.tec RM X\JXODQP°é
‡*D]EHWRQweber.tec GBYH\D
weber.tec RM X\JXODQP°é
‡$Oo°V°YDDOo°EORNYHDOo°SDQHO
yüzeyler.
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
Ürün
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
ZHEHUSULPVDWHQ
weber prim klasik
UYGULAMA SINIRI
$NULOLNHPOVL\RQHVDVO°éHIIDIDVWDU
KULLANIM
8\JXODPD$ODQÇ
‡<DS°ODU°QLoFHSKHOHULQGH|]HOOLNOH
HPLFLOLæL\NVHN\]H\OHUGHVXED]O°
ER\DODU°QDOW°QDDGHUDQV°DUW°UPDN
VXYHQHPJHoLULPVL]OLæLQL VDæODPDNYHVRQNDWER\D tüketimini azaltmak amac›yla astar
olarak kullan›l›r.
Uygulama Yüzeyleri
‡dLPHQWRED]O°V°YDODU
‡%UWEHWRQweber.tec R, weber.tec
RK YH\Dweber.tec RM X\JXODQP°é
‡*D]EHWRQweber.tec GB
X\JXODQP°é
‡(VNLER\DO°\]H\OHUGH
‡'LæHUWPX\JXODPD\]H\OHUL
LoLQEL]HGDQ°é°Q°]
334
P2OW
7HNNDWLoLQ
45NRGXQXDNÇOOÇ
WHOHIRQXQX]D
okutarak ürüne ait
LODYHG|NPDQODUD
XODéDELOLUVLQL]
$NULOLNHPOVL\RQHVDVOÇDVWDU
TANIMI
Tüketim
www.weber.com.tr
‡,VODNYHQHPOL\]H\OHUGHNHVLQOLNOH
uygulanmaz.
8<*8/$0$è$57/$5,
‡2UWDP6°FDNO°æ°ƒ&LOHƒ&
aras›.
‡dRNQHPOLYHYH\DoRNV°FDN
KDYDODUGDX\JXODPD\DSPDNWDQ
NDo°Q°OPDO°G°U
UYGULAMA
‡ZHEHUSULPNODVLNweber.
SULPNODVLNVXRUDQ°QGDLQFHOWLOHUHN
KRPRMHQELUKDOHJHOLQFH\HNDGDU
NDU°éW°U°O°SSRVWHNLUXORYH\DI°UoDLOH
WHNNDWRODUDNX\JXODQPDO°G°U
‡%R\DX\JXODPDV°QDZHEHUSULP
klasik X\JXODPDV°QGDQHQD]VDDW
VRQUDEDéODQPDO°G°U1RWZHEHUSULP
klasik’in inceltilme oran›na kesinlikle
X\XOPDO°G°U
A
Ambalaj:
OW©OLN
NRYDGD
NR
Renk: èHIIDI
Re
Uygulama
Uy
Aletleri: Posteki
A
UXORI°UoD
UX
Raf Ömrü: .XUXYH
Ra
VHULQRUWDPODUGD
VH
DPEDODMODU°QDæ]°Q°QDo°OPDPDV°NRéXOX\OD
UHWLPWDULKLQGHQLWLEDUHQ\°OG°U
.XOODQ°OPDG°æ°GXUXPODUGDDPEDODMODU°Q
Dæ]°V°N°FDNDSDW°OPDO°G°U$PEDODMODU
GRQPDNWDQNRUXQPDO°G°U
Ürün
ZHEHUSULPNODVLN
Tüketim
P2OW
7HNNDWLoLQ
%HOLUWLOHQè6UHOHUèè•&è\]H\èYHèRUWDPèVëFDNOëîëQGDèJHoHUOLGLUèGñNèëVëGDèVUHèX]DUè\NVHNèëVëGDèVUHèNëVDOëUè
hUQQèDPDFëQëQèGëñëQGDèNXOODQëOPDVëè\DèGDè\XNDUëGDèEHOLUWLOHQèX\JXODPDèñDUWODUëèYHè|QHULOHULQHèX\XOPDPDVëèKDOLQGHè
ROXñDELOHFHNèX\JXODPDèKDWDODUëQGDQ6DLQW*REDLQ:HEHU<DSÇ.LP6DQYH7LF$èVRUXPOXèGHîLOGLU
7HKOLNHYH*YHQOLN8\DUÇODUÇ
hUQOHULQ\DSÇVÇJHUHæLLoHUGLæLNLP\DVDOPDGGHOHULQWHKOLNHOHULQGHQYH]DUDUOÇ
HWNLOHUGHQX\JXOD\ÇFÇODUÇQVDæOÇæÇQÇNRUXPDNYHGDKDJYHQOLELUoDOÇéPD
RUWDPÇVDæODPDNDPDFÇ\ODWHKOLNHVHPEROOHULULVNYHJYHQOLNLéDUHWOHULUQ
DPEDODMÇQÇQDUNDOHMDQWNÇVPÇQGDD\UÇELUE|OPRODUDNEHOLUWLOPLéWLU
%ç/(è(1ç60ç
3RUWODQGdLPHQWR&$61R.URP9,
LoHULU$OHUMLNUHDNVL\RQODUDQHGHQRODELOLU
5ç6.çè$5(7/(5ç
R37/38: 6ROXQXP\ROODUÇYHGHULLoLQWDKULéHGLFLGLU
R41:
*|]HFLGGL]DUDUYHUPHULVNL
R43:
'HULLOHWHPDVÇKDOLQGHKDVVDVODéPD\D
sebep olabilir.
*h9(1/ç.çè$5(7/(5ç
S24/25:*|]YHGHULLOHWHPDVÇQGDQNDoÇQÇQÇ]
S26: *|]LOHWHPDVÇKDOLQGHGHUKDOEROVXLOH\ÇND\ÇQÇ]
YHELUGRNWRUDGDQÇéÇQÇ]
S37/39:8\JXQHOGLYHQNXOODQÇQÇ]YHJ|]OHULVXUDWÇNRUX\XQX]
7HKOLNH|]HOOLæLQHJ|UHEHOLUOHQPLéWHKOLNHVHPEROOHULGLNNDWoHNHFHNéHNLOGH
WXUXQFX]HPLQ]HULQHVL\DKEDVNÇLOHDéDæÇGDNLJLELJ|VWHULOPHNWHGLU
;L7DKULéHGLFL
;Q=DUDUOÇ
&$éÇQGÇUÇFÇ
1dHYUHLoLQ
WHKOLNHOL
)$OHYOHQLU
)dRNNROD\
DOHYOHQLU
$\QÇE|OPGHNXOODQÇPVÇUDVÇQGDRODELOHFHNULVNGXUXPODUÇRFPOHOHULLOH
EXGXUXPODUNDUéÇVÇQGDDOÇQPDVÇJHUHNHQJYHQOLNWDYVL\HOHULSFPOHOHULLOH
EHOLUWLOPLéWLU
'DKDJYHQOLELUoDOÇéPDRUWDPÇVDæODPDNYHX\JXOD\ÇFÇODUÇQVDæOÇæÇQÇNRUXPDN
LoLQEXX\DUÇODUDGLNNDWHGLOPHVLROGXNoD|QHPOLGLU
336
www.weber.com.tr
Adana Bölge
*
*]HO\DO0DK7XUJXWg]DO%XO<HWLéWLUHQ$SW1R&dXNXURYD6H\KDQ$'$1$
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDDGDQD#ZHEHUFRPWU
Akdeniz Bölge
(WLOHU0DK$GQDQ0HQGHUHV%XO6DPL.D\D¯é0HUNH]L1R.DW'DLUH$17$/<$
(
7HO‡‡)DNV
7
HSRVWDDNGHQL]#ZHEHUFRPWU
H
Bursa Bölge
¯¯KVDQL\H0DK¯]PLU<ROX$WDOD\6LWHVL.DW'DLUH1LOIHU%856$
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDEXUVD#ZHEHUFRPWU
H
'RæX$QDGROX%|OJH
èDQO°XUID<ROX<HQL+DO.DYéDæ°0HO\WDV6LWHVL$%ORN.DW1R'¯<$5%$.,5
è
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDGRJXDQDGROX#ZHEHUFRPWU
H
Ege Bölge
6RN1R'(OGHQOHU¯é0HUNH]L<HQLéHKLU¯=0¯5
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDHJH#ZHEHUFRPWU
H
ço$QDGROX%|OJH
9L]\RQ3OD]D6RN1R<°OG°]HYOHUdDQND\D$1.$5$
9
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDLFDQDGROX#ZHEHUFRPWU
H
Karadeniz Bölge
&XPKXUL\HW0DK¯VPHW¯Q|Q%XO&DQLN$SW1R.DW$WDNXP6$0681
&
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDNDUDGHQL]#ZHEHUFRPWU
H
Marmara Bölge
dD\ÇU\ROX&DG1R.DWg]&H&HQWHUçoHUHQN|\.DGÇN|\ç67$1%8/
d
7HO‡0RELO‡)DNV
7
HSRVWDPDUPDUD#ZHEHUFRPWU
H
‹zmir Fabrika - Merkez
$QV°]FD.|\$QV°]FD¯o.°V°P
6DQD\L6RNDN1R
.HPDOSDéD¯=0¯5
7HO
)DNV
HSRVWDLQIR#ZHEHUFRPWU
Gebze Fabrika
*26%7HPEHORYD.ÇVPÇ
*HQoOLN&DG1R
*HE]H.2&$(/ç
7HO
)DNV
Ankara Fabrika
$QNDUD(VNLéHKLU(
'HYOHW.DUD\ROXNP
.DUJDOÇ.|\0HYNLL
3RODWOÇ$1.$5$
7HO
)DNV
Antalya Fabrika
2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
NÇVÇP&DGGH1R
$17$/<$
7HO
)DNV
Adana Fabrika
+DFÇ6DEDQFÇ26%
$WDWUN&DG1R
<UHæLU$'$1$
7HO
)DNV
www.weber.com.tr
337
YETKİLİ BAYİ KAŞESİ
Download

tutkulu ılgı - Grundskolan Husby