TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Turgut Özal Bulvarı Samsun Yolu Kavşağı
06103 Aydınlıkevler ANKARA
Dışkapı V.D. Vergi No: 8760052205
Mersis No: 0876005220500016
İLETİŞİM HİZMET FATURASI BİREYSEL
HİZMET NO : 216 611 16 26
SAYIN
ÖZGE ALHAS
DUDULLU ATATÜRK MAH PETROL YOLU CD ÜMRANİYE
İSTANBUL(ANADOLU) 34771
Fatura Tarihi
Fatura Dönemi
Vergi Dairesi/No
: 31 Mayıs 2014
: 29 Nisan 2014 - 29 Mayıs 2014
:
Bir Sonraki Fatura Kesim Tarihi : 28/06/2014
Bir Sonraki Son Ödeme Tarihi : 15/07/2014
FATURA ID: A012014049583107
SON ÖDEME TARİHİ : 16/06/2014
ÖDENECEK TUTAR : 22,75 TL
T
Ev Avantaj 100
AYLIK ÜCRET
17,22
ÜCRETLER TOPLAMI
17,22
KDV (%18)
3,10
ÖİV (%15)
2,58
DEVLETE İLETİLECEK VERGİLER TOPLAMI
5,68
FATURA TUTARI (TL)
22,90
Gelecek Aya Devir (-)
0,15
ÖDENECEK TUTAR (TL)
Gökçeada depremi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi
sunarız. Acil durumlarda dahi sunduğumuz kesintisiz
iletişimle her zaman yanınızdayız.
22,75
Yalnız yirmiikiTL,yetmişbeşKr
Ödenmemiş borcunuz bulunmamaktadır. Faturalarınızı düzenli ödediğiniz için
teşekkür ederiz.
Faturanızın son ödeme tarihinden sonra ödenmesi ve son ödeme tarihi geçmiş
olan diğer fatura borçlarınız için günlük %0,08 (On binde sekiz) oranında
gecikme bedeli uygulanır.
Faturanızla ilgili ayrıntılı bilgiye arka sayfadan ulaşabilirsiniz.
Bu fatura Elektronik Fatura Kayıt Sisteminde kayıtlıdır. Faturanın kayıtlı olduğuna ilişkin sorgulama http://www.efatura.gov.tr/
internet adresinden yapılabilir.
Basım Yeri: Su Damlaları LTD. ŞTİ. Anıttepe Mh. Gülseren Sk. No: 13/2 Çankaya-ANKARA, Şube: Eşref Bitlis Caddesi No:8 Ankara Posta İşleme Merkezi 06378 Yenimahalle-ANKARA,
VD: ANKARA Maltepe V.NO: 7810357673 B. Yılı: 2014 Tarih ve Sayı: 02/04/2014 - 980 (PTT Birleşik Posta Baskı Merkezi)
ASIL
Signature Not Verified
Türk Telekom
A.Ş. Tarafından
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
ÖDEME NOKTALARI
Fatura / tebligat adresinize yapılmış bildirimler tarafınıza yapılmış sayılır.
Faturanızın son ödeme tarihinden sonra ödenmesi halinde günlük %0,08 oranında gecikme bedeli
uygulanır. Kapatılma sonrasında da borcun ödenmemesi durumunda aboneliğiniz iptal edilerek yasal
işlem başlatılır.
Bu faturanın alındığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmadığınız takdirde faturayı
kabul etmiş sayılırsınız. Fatura tutarına yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmadığından itiraza konu olan
borcunuzun zamanında ödenmesini rica ederiz. Faturanıza ilişkin inceleme talebiniz şirketimizin ilgili
birimlerine ulaştıktan sonra gerekli incelemeler yapılarak tarafınıza yazılı cevap verilir.
Şubeden Otomatik ATM
Telefon
İnternet
Kredi
Ödeme Ödeme
Bankacılığı Bankacılığı Kartı
w
w
Türk Telekom Ofisleri
w
w
Türk Telekom Bayileri
w
w
PTT Merkezleri
w
w
w
w
Akbank T.A.Ş. *
444 25 25
w
w
Aktifbank
444 30 50
w
w
w
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
444 5 666
w
Alternatif Bank A.Ş
w
w
w
Anadolubank A.Ş.
w
w
w
w
w
Asya Katılım Bankası A.Ş. *
444 4 888
w
Citibank A.Ş.
w
444 0 500 w
w
w
w
Denizbank A.Ş. *
444 0 800
w
w
w
Eurobank Tekfen A.Ş.
w
w
w
Fibabanka
444 88 88 w
w
w
w
w
Finansbank A.Ş.
444 0 900
w
w
w
w
T.Garanti Bankası A.Ş.
444 0 333
w
w
w
w
w
T.Halk Bankası A.Ş. *
444 0 400
w
w
w
HSBC Bank A.Ş. *
w
w
w
Türkiye İş Bankası A.Ş. *
444 0 202
w
w
w
w
w
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. *
w
444 0 123
w
w
w
OdeaBank A.Ş.
w
444 8 444
w
w
w
w
ING Bank A.Ş. *
444 0 600
w
w
w
Şekerbank T.A.Ş.
444 78 78
w
w
w
w
w
w
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. *
444 0 666
w
w
w
w
Tekstilbank A.Ş. **
w
w
Turkishbank A.Ş.
w
w
Turklandbank A.Ş.
w
w
w
w
w
Türkiye Finans Katılım Bankası
444 2 444
w
w
w
w
w
T.Vakıflar Bankası T.A.O. *
444 0 724
w
w
w
w
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
444 0 444
w
w
w
w
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. *&**
444 0 000
w
*** PTT tarafından Türk Telekom fatura ödemelerinden, fatura başına 1TL masraf tahsil edilmektedir.
**** 01.01.2014 itibariyle banka şubelerinde gişeden yapılacak ödemelerde fatura başına banka
tarafından 1TL'ye kadar işlem ücreti alınabilecektir.
Tahsilat Noktaları
FATURAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Değerli müşterimiz, 29 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarifenizin paket ücretine
tüm vergiler dahil 2 TL; TT hatlarıyla şehir içi, şehirler arası, yurt içi GSM ve 1. kademe milletlerarası
sabit hat yönüne yapacağınız aramaların dakika ücretlendirmelerinde ise tüm vergiler dahil 1,5 krş'lik
ilave fiyat düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Milletlerarası 1. kademe dışındaki kademeler için ilave fiyat
düzenlemesi bilgisi www.turktelekom.com.tr'de yer almaktadır.
Aylık/Yıllık Ücret: Aylık/Yıllık olarak tahakkuk ettirilen tarife ücret tutarıdır.
Kıst Aylık Ücret: Ay içinde abone olunması veya hız artırımı yapılması durumunda işlem tarihinden
ay sonuna kadar alınan ücrettir.
Görüşme Ücreti: Fatura döneminde yapılan otomatik görüşme tutarıdır.
Yazdırmalı Görüşme: Kayıt vermek suretiyle yapılan şehirlerarası, milletlerarası vb. görüşmelerin
tutarıdır.
Fonotel Ücreti: 141 servisi aracılığı ile gönderilen telgraf ücretidir.
Bağlantı Ücreti: Kurulum ücretidir.
Ayrıntı Ücreti: Kullanım ayrıntılarının talep edilmesi halinde tahakkuk ettirilen tutardır.
Kapatılma Ücreti: Hattın haberleşmeye kapatılması nedeniyle tahakkuk ettirilen ücrettir.
Gecikme Bedeli: Borcun, süresi içinde ödenmemesi halinde tahakkuk ettirilen ücrettir.
İndirimler: Türk Telekom tarafından yapılan kampanyalar kapsamında kazanılan tutarlar ile diğer
indirimler toplamıdır.
Ücretler Toplamı: Hizmete ilişkin ücret kalemleri toplamından, indirim tutarlarının düşülmesi sonucu
bulunan tutardır.
KDV: KDV Kanununun 20. ve 24. Maddelerinde belirtilen unsurlardan oluşan ücretler üzerinden
hesaplanan tutardır.
ÖİV: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39. Maddesinde belirtilen elektronik haberleşme
hizmetlerine ait ücretler üzerinden hesaplanan tutardır.
Damga Vergisi: Abonelik sözleşmesi ve/veya taahhütnameye ilişkin damga vergisi tutarıdır.
Fatura Tutarı: Ücretler toplamına vergi tutarlarının eklenmesi sonucu oluşan tutardır.
Mahsup: Herhangi bir nedenle şirketimizden alacağı oluşan abonelerimizin faturalarından tenzil edilen
tutardır.
Ödenecek Tutar: Tahsilat birimlerine ödenmesi gereken tutardır.
Kullanım Kolaylıkları Hizmeti: Rahatsız Edilmeme, Meşguldeki Aboneyi Bulma, Bilgi Alma ve Çağrı
Aktarma, Çağrı Yönlendirme, Çağrı Bekletme, Kısaltılmış Arama, Telefon Kilitleme, Konferans
Görüşme (3'lü), Uyandırma, Tercihli Direkt Arama hizmetlerini kapsamaktadır.
STH Arama Ücreti: Sabit Telefon Hizmeti veren alternatif operatörler yönüne yapılmış görüşme
tutarıdır.
Fatura Alt Limiti: Ses hizmetleri için 6TL'dir.
TARİFE BİLGİLERİ
Tarife
Aylık Ücret
(KDV ve ÖİV
Dahil,TL)
Şehir içi ve Şehirlerarası
Bedava Dakika
Şehir İçi
Görüşme Ücreti (KDV ve
ÖİV Dahil,Kuruş)
Ev Avantaj 100
22,90
100 dk
16,00
Şehirler Arası
GSM
Görüşme Ücreti (KDV ve Görüşme Ücreti (KDV ve
ÖİV Dahil,Kuruş)
ÖİV Dahil,Kuruş)
16,00
SMS (Şebeke İçi)
Ücreti (KDV ve ÖİV
Dahil,Kuruş/adet)
SMS (GSM)
Ücreti (KDV ve ÖİV
Dahil,Kuruş/adet)
10,00
15,00
16,00
Yurt dışı yönüne yapılan aramalar, aradığınız numaranın ait olduğu operatörün ücretlendirme politikaları gereği, görüşme gerçekleşmese dahi ücretlendirilebilir.
Tarifenizde sabit telefon yönünde yaptığınız aramalarda ücretlendirme periyodunuz 60 saniye, GSM yönünde yaptığınız aramalarda ücretlendirme periyodunuz 60 saniyedir. Kullanım dakikalarınız periyot
üzerinden hesaplanmaktadır.
118 ile başlayan rehberlik hizmet ile tüm katma değerli hizmet numaralarına, uluslar arası numaralara ve alternatif sabit telefon hizmeti (STH) sunan operatör abonelerine doğru yapılan aramalar
yararlanmakta olduğunuz tarifenizin ücretlendirilmesinden farklıdır. STH aramaları 14,59 Kuruş/dakika (KDV ÖİV Dahil) olarak ücretlendirilir ve ücretlendirme periyodu 20 saniyedir.
Hediye/paket dakikalarınız yalnızca Türk Telekom şebeke içi aramalar için geçerlidir. STH (Sabit Telefon Hizmeti) ve UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) yönüne yapılan aramalar bu kapsamda değildir.
FATURA BİLGİLERİ (TL)
AYLIK ÜCRETLER
Paket Ücreti
17,22
PAKET DIŞI KULLANIM ÜCRETLERİ
0,00
DİĞER ÜCRETLER
17,22
Fatura bilgilerinize vergiler dahil değildir.
Faturanızda yuvarlama yapılmıştır. Yuvarlamadan kaynaklanan tutar bir sonraki faturanıza yansıtılacaktır.
0,00
İNDİRİMLER (-)
0,00
Download

22,75 tl