DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EĞİTİM KURUMLARI
2014-2015 EĞİTİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL HÜKÜMLER :
1. Kıyafetleri üretecek Firma , DarüĢĢafaka’ nın eser sahibi bulunduğu ,DarüĢĢafaka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Eğitim Kurumları öğrencilerinin belirlenen okul formalarını ve aksesuarlarını aĢağıda
belirtilen Ģartlarda imal ederek, paketlenmiĢ halde öğrenci isimleri yazılmıĢ olarak
teslimini gerçekleĢtirecektir.
Ġstekliler bu ġartnamede belirtilen kıyafetlerin tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi
teklifler kabul edilmeyecektir.
Ġstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına numune getirecektir. OluĢturulacak
komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
Komisyon sözleĢme öncesi yükleniciden numune olarak kıyafetlerin birer örneğini
isteyecektir.
Firma her üründen sipariĢ adetlerini esas alarak fazla ürün imal ederek stoklarında
bulunduracaktır. DarüĢĢafaka’ nın beden uyuĢmazlıklarında toplam ürün adeninin
%10’u kadar bedelsiz değiĢim hakkı bulunmaktadır.DeğiĢim talepleri en geç 2 hafta
içinde tamamlanmalıdır.
Kıyafetlerin üretiminde kullanılacak malzemeler (kumaĢ iplik, astar, tela vs.) yeni,
kullanılmamıĢ olacak ve beklemiĢ defolu malzeme olmayacaktır.
DikiĢlerde eğrilik olmayacak, dikiĢ hatlarında kopukluk ve atma olmayacaktır.
DarüĢĢafaka tarafından her bir öğrencinin beden ölçüsü(boy-kilo-bel) alınacak, üretim
bu ölçülere göre yapılacaktır. Ölçülere göre adet listesi hazırlanarak .
SipariĢ tarihinden itibaren 2 ay içinde tüm ürünler teslim edilmiĢ olacaktır.
Teslimat, hafta içi mesai saatleri içinde depo görevlisine sevk irsaliyesi karĢılığında
yapılacaktır. Ürün tesliminden 1 gün önce satınalma’ya bilgi verilecektir.
Teslimat firma tarafından öğrencilere imza karĢılığı yapılacaktır.
12. Kıyafetler
ilköğretim-Lise, kız-erkek olarak ayrıĢtırılarak verilen ölçüler
doğrultusunda teslim edilecektir.
13. Ürünlerde kullanılacak olan kumaĢlar-ipliklerle ilgili boyutsal değiĢim, lekeleme, renk
değiĢimi ve boncuklaĢma hususlarında Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından
yetkilendirilmiĢ tekstil-konfeksiyon kalite kontrol laboratuarından alınan raporlarla
belgelendirilmelidir.(ISO 12945-2,TS 5720 EN ISO 6330,ISO 105 C06)
14. Ġhaleyi kazanan firma sözleĢme imzalanması öncesinde aĢağıdaki evrakları
DarüĢĢafaka Cemiyeti Satın Alma Birimine teslim edecektir.
 SGK borcu yoktur yazısı
 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından borcu yoktur yazısı,
 Yayınlanmış en son imza sirküleri,
 Ticaret Sicil gazetesi yayını
 Son 6 aya ait faaliyet belgesi,
 ISO 9001 Belgesi
 Geçici Teminat Mektubu
KIYAFET GENEL ÖZELLİKLERİ
Darüşşafaka Cemiyeti 2013-14 Yılı Öğrenci Kıyafet Şartnamesi
Sayfa 1
Kıyafetler aĢağıdaki tabloda belirtilen adetlere göre üretilecektir.
ÖZEL DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SINIFLARA GÖRE FORMA DAĞITIM TABLOSU
FORMA CİNSİ
KAZAK
OKUL ÜNİFORMALARI
ETEK
PANTOLON
ÖZELLİKLER
KIRMIZI SAÇ ÖRGÜSÜ KAZAK
KIZ Ö.SAYISI
SİYAH KANVAS PANTOLON
(İLKÖĞRETİM) KIZ+ERKEK
240
UZUN KOL SWEAT-SHIRT-SELANİK
ÖRGÜ
YEŞİL(İLKÖĞRETİM)
POLAR
POLAR
EŞOFMAN TAKIMI
KIYAFETLERİ
ÖZBAKIM ORYANTASTON
AYAKKABI
8. SINIF
HAZ.
SINIF
385
240
210
10. SINIF
195
120
240
385
240
DEPO STOK
DURUMU
300
160
190
80
95
80
95
80
105
190
160
190
80
GENEL AÇIKLAMA
TOPLAM
17
120
105
41
110(YAKLAŞIK)
70
1185
1915
810
0
200
220
700
460
540
840
KIZ VE ERKEK KESİM OLACAK
460
390
1215
33
95
100
0
410
410
30
920
890
125
0
125
125
120
0
120
120
30
120
90
100
195
120
T-SHIRT(ORYANTASYON)
BİSİKLET YAKA
(KIRMIZI T-SHIRT)
120
T-SHIRT(ORYANTASYON)
BİSİKLET YAKA
(MAVİ T-SHIRT)
195
120
105
110
105
110
95
80
95
120
20
120
SPOR ŞAPKA
120
120
0
BORNOZ
BEDEN EĞİTİMİ ÇANTASI
(İPLİ, BÜZGÜLÜ)
120
155
45 MAVİ
35 PEMBE
120
40
120
0
120
120
OKUL ÇANTASI
120
0
120
120
PİJAMA TAKIMI
120
0
120
120
TERLİK
120
0
120
120
KISA BEYAZ ŞOSET ÇORAP
120
60
120
60
SİYAH SPOR AYAKKABI
120
0
120
120
120
0
120
120
30
50
30
30
KIŞLIK BOT
AYAKKABI
İHTİYACI OLANLAR İÇİN EK OLARAK
460
DEPODAKİ NUMUNE DOĞRULTUSUNDA RENK VE
KALIPLARA UYGUN ÜRETİM YAPILACAK.
1075
210
95
SİYAH(İLKÖĞRETİM)
SİYAH BERMUDA ŞORT
12. SINIF
119
YEŞİL(LİSE)
ALT+ÜST+ŞORT+T-SHIRT
11. SINIF
110
110
120
BEYAZ(İLKÖĞRETİM)
9. SINIF
55
BEYAZ(LİSE)
MONT
BERMUDA ŞORT
7. SINIF
SİYAH KANVAS PANTOLON
(LİSE) KIZ+ERKEK
SİYAH(LİSE)
KISA KOL LACOSTE
6. SINIF
120
SİYAH ŞORT ETEK
UZUN KOL SWEAT-SHIRT-SELANİK
ÖRGÜ
KISA KOL LACOSTE
5. SINIF
KIZ VE ERKEK KIZLAR İÇİN PEMBE ERKEKLER İÇİN MAVİ
YETERLİ STOK VAR TALEP YAPILMAYACAKTIR
KIYAFET TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Üretilecek olan kıyafetler minimum aĢağıdaki özellikleri taĢıyacaktır.
KIRMIZI V-YAKA KAZAK
1. Dokuma, 2/35 akrilik soft kırmızı iplikten saç örgü desenli olacaktır.
2. Bel kısmı lantileli olacak.
3. Yaka, etek ve kol bantlarında siyah yeĢil çizgili dokuma olacaktır.
4. KumaĢ cinsi yünlü veya akrilik olacaktır.
5. Yaka iç kısmına öğrencinin isim ve okul numarasını yazabileceği büyüklükte kulakçık
konulması.
6. DikiĢler kumaĢ rengine uygun 1. kalite ve hatasız olacaktır.
7. Ġplik rengi kırmızı , yaka ve kol kısımlarında siyah Ģeritler olacak.
8. Kazaklar poĢeti içinde ve ütülü olacaktır.
9. Kazakların sağ kolunda nakıĢ iĢlemeli logo olacaktır.
SİYAH ŞORT ETEK
1. ġort etek kumaĢı mevsimlik olacaktır.
Darüşşafaka Cemiyeti 2013-14 Yılı Öğrenci Kıyafet Şartnamesi
Sayfa 2
2.
3.
4.
5.
240 gr/m2+-%5 kanvas gabardin kumaĢ dokumasında olacaktır.
ġort eteğin dikiĢleri kumaĢ rengine uygun 1. kalite ve hatasız olacaktır.
KumaĢ içeriği %60 pamuk - %40 polyester olacaktır.
Etek ucuna DarüĢĢafaka arması iĢlenecek.
PANTOLON:
1. Pantolon kumaĢı mevsimlik olacaktır.
2. Ponterez dikiĢli olacak.
3. 270 gr./m2+-%5 kanvas gabardin kumaĢ dokumasında olacaktır.
4. Pantolon kumaĢ içeriği %50 pamuk-%50 polyester olacaktır.
5. KumaĢ rengi ortaokul ve lise grubu için siyah olacaktır.
6. Pantolon ağ kısmı çift dikiĢ yapılacak. Paça boyu gerekli miktarda uzun bırakılacaktır.
7. Pantolon kesimleri kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı kalıp uygulanacaktır.
UZUN KOL SELANİK SWEAT-SHIRT
1. 240 gr./m2+-%5 30/2 penye (%100 penye) iplikten Selanik dokuma kumaĢtan
yapılacaktır.
2. Ortaokul için yeĢil (lacoste kumaĢ),lise grubu için siyah olacaktır.
3. Ense temizleme biyesi Daçka yeĢili olacak.
4. Pat içi Daçka YeĢili olacak.
5. DarüĢĢafaka arması dokuma olarak iĢlenecektir.
6. Sweat shirt boyunun çekme payının payının hesaplanarak üretilmesi gerekmektedir.
.
İPLİK FERMUARLI POLAR HIRKA:
1. 330 gr./m2+-%5 (30/70/10 ;65 pamuk %65 POLYESTER)
2. DarüĢĢafaka arma iĢlemeli ve fermuarlı olacaktır.
3. Lise grubu için yeĢil, ilköğretim grubu için siyah renkte yapılacaktır.
4. Fermuarlı gizleme kapaklı(supatlı) olacak.
5. Her iki yanda da olmak üzere fermuarlı gizli cep olacak.
6. Ense temizlemesi balık sırtı ekstraforlu olacaktır.
EŞOFMAN TAKIM:
1. Alt-üst-Ģort yeĢil renkte olup arka kısımda siyah Ģeritler çekilecektir.
2. EĢofman altında iki adet , kapri Ģortta 1 adet olmak üzere fermuarlı cep olacaktır.
3. T-shirt ve Ģort ,155 gr./m2+-%5/(%100 Penye) yeĢil-beyaz okul arma iĢlemeli
olacaktır.
4 EĢofman üstünde arka kısımda beyaz iĢlemeli “DARÜġġAFAKA EĞĠTĠM
KURUMLARI” yazısı olacaktır.Yazılar beyaz kontörlü olacaktır.
KIŞLIK MONT: 80.gr. elyaf üstüne %100 polyester su geçirmez özellikte kaplama
kumaĢtan içine 280 gr.4-%5 traĢlı polar kumaĢtan kaplama içlik kapĢonlu, boy fermuarlı
mont
Darüşşafaka Cemiyeti 2013-14 Yılı Öğrenci Kıyafet Şartnamesi
Sayfa 3
BERMUDA ŞORT: 270 gr./m2 4-%5 (%50 pamuk-%50 polyester) gabardin dokuma
lacivert renk kanvas kumaĢtan
BORNOZ: 10-12 yaĢ kadife penye iplikten kapĢonlu bornoz
BEDEN EĞİTİMİ ÇANTASI: 1900 denye su geçirmez kumaĢtan altta körük cepli önde
nakıĢ iĢlemeli kolon askılı spor çanta
OKUL ÇANTASI: 1900 denye su geçirmez kumaĢtan ortopedik sırt askı aparatlı
bölmeli okul çantası
PİJAMA TAKIMI: penye suprem kumaĢtan erkek ve bayan için iki renk pijama takımı
KISA ŞOSET ÇORAP: %50 pamuk,%50 palyamid iplikten burun dikiĢsiz diz altı
boyunda
GARANTİ
Kıyafetler en az bir yıl süre ile hatalı iĢçilik, kumaĢ, ve reflektif malzemeler için bozulma ve
deformasyonlara karĢı garantili olacaktır. Garanti süresince bildirilen bozulma ve
deformasyonlar için en geç 10 gün içinde ürün yenisi ile değiĢtirilecektir.
DEMONSTRASYON
Teklif edilen ürünlerin tamamı bu Ģartnamede istenilen vasıflarda ya da daha üstün özelliklere
sahip olacak ve alternatif malzeme teklif edilmeyecektir.
Demonstrasyon için numune getirmeyen firmanın teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
OluĢturulan komisyon, teklif edilen takım ile ilgili tüm testleri yapmaya ve yaptırmaya
yetkilidir. Komisyon tarafından yapılan veya istenilen testler sonucunda meydana gelen
hasarları, firmalar kabul edeceklerdir. Komisyon tarafından istenen bazı testler, ilgili
kurumlara yaptırılabilecek ve masrafları var ise firmalarca karĢılanacaktır.
Darüşşafaka Cemiyeti 2013-14 Yılı Öğrenci Kıyafet Şartnamesi
Sayfa 4
Download

kıyafet şartnamesi - 2014-2015 eğitim öğretim yılı