Download

USG typu FAST w urazach i wkłucia doszpikowe