Download

Nedeľa DIAKONIE 2013 Láska ako cieľ (J 13, 34-35