HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Banu CANGÖZ
E-Posta: [email protected]
Telefon: (312) 297 64 45
Adres:
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Eğitim
Mezuniyet Tarihi
1988
1991
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Psikoloji
Deneysel
Psikoloji
Kurum
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
1997
Doktora
Hacettepe Üniversitesi
2004
Doçent
Psikoloji
Profesör
Psikoloji
Deneysel
Psikoloji
Deneysel
Deneysel
Hacettepe Üniversitesi
2010-Şimdi
Hacettepe Üniversitesi
İdari Görevler
Yıllar
Ünvan
2007 – şimdi
Müdür Yrd.
Kurum
H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma
ve Uygulama Merkezi (GEBAM)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2008-2012
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Trafik ve
Yol Güvenliği Merkezi
2004–2012
EFPA Geropsikoloji
Çalışma Grubu Üyesi
Türk Psikologlar Derneği
2008–2009
Genel Başkan Yrd.
Türk Psikologlar Derneği
2010–2012
Disiplin ve Etik Kurulu
Üyesi
Türk Psikologlar Derneği
2008-2009
Eğitim Birimi Başkanı
Türk Psikologlar Derneği
2004–2007
Bölüm Başkan Yrd.
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü
2011 – şimdi
Bölüm Başkan Yrd.
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü
2006 – 2013
Farabi Değişim Programı
Koordinatörü
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü
2004 – 2007
Erasmus-Sokrates
Program Koordinatörü
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü
2012-şimdi
Bölüm Bologna
Koordinatörü
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü
2013-şimdi
Danışma Kurulu Üyesi
A.Ü. Beyin Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BAUM
Tez Danışmanlıkları
a. Yüksek Lisans
Oktay, B. (Devam ediyor).
Hazırlama türü ve duygusal bağlamın
dikkatsizlik körlüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bir göz izleme
çalışması. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Ertan, Ö. (Devam ediyor).
Otomatik dikkatin değişim saptama
performansı
üzerindeki
etkisinin
yüz
çekiciliği
bağlamında
değerlendirilmesi: Bir göz izleme çalışması. (Yüksek Lisans Tezi)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kaçar, F. (Devam ediyor). Alzheimer tipi demansta iç ve dış kaynaklı
dikkatin duygusal bağlam ve konum açısından incelenmesi. (Yüksek
Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Gülçay, Ç. (Devam ediyor). Duygusal olayların hatırlanması: Bir göz
izleme çalışması. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ateş, F.E. (2013). Alzheimer tipi demans hastalarında duygusal
çalışma belleğinin fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi (f-NIRS)
ile incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Utku, Ç. (2011). Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan hastalar ile
sağlıklı bireylerin duygusal bellek performansı açsından
karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Emik, G. (2009). Alzheimer tipi demanslı hastalar ve hafif bilişsel
bozukluğu olan hastalar ile sağlıklı yaşlı bireylerin dikkat ve yönetici
işlevlere ilişkin nöropsikolojik test profilleri açısından karşılaştırılması
(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Kaynak, H. (2007). Genç ve yaşlı yetişkinlerde yönerge türü, test edilme
süresi ve kelimelerin somutluk düzeyinin kelime kökü tamamlama
puanları üzerindeki etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
b.
Doktora
Baran, Z. (2011). Genç, yaşlı ve Alzheimer Tipi Demanslı grupların
duygusal bellek performansları açısından karşılaştırılması. (Doktora
Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Sayar, F. (2011). Örtük, açık ve otobiyografik bellek: Ergen, erken
yetişkin ve yaşlı gruplar açısından karşılaştırılması. (Doktora Tezi).
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Doğutepe-Dinçer, E. (2010). Biyolojik saat ve kaygının temel bilişsel
işlevler üzerindeki etkileri. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Yayınlar
a. Uluslararası Atıf İndekslerine (SSCI/SCI) Giren Yayınlar:
Utku, Ç. & Cangöz, B. (In review). An Investigation of patients with
obsessive compulsive disorder with respect to emotional enhancement
of memory. Cognitive, Affective & Behaviorial Neuroscience.
Baran, Z., Cangöz, B. & Özel-Kızıl, T. (In press). The impact of aging
and Alzheimer’s disease on emotional enhancement of memory.
European Neurology.
Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z., & Mazman, S.G.
(2013). Examining the visual screening patterns of emotional facial
expressions with gender, age and lateralization. Journal of Eye
Movement Research 6(4).
Sayar, F. & Cangöz, B. (2013). Genç ve yaşlı bireylerin duygusal bellek
işlevleri açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Geriatrics, 16(2),
177-184.
Cangöz, B., Demirci, S. & Uluç, S.(2013). İz sürme testi: Türk Alzheimer
tipi demans hastalarında yordayıcı geçerlik çalışması. Turkish Journal of
Geriatrics, 16(1), 69-76.
Emik, G. & Cangöz, B. (2012). Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Bilişsel
Bozukluğu olan hastaların dikkat, bellek ve yönetici işlevler açısından
karşılaştırılması. Turkish Journal of Geriatrics, 15(3), 306-318.
Cangöz, B., Kutsal-Gökçe, Y., Özel-Kızıl, T., & Baran, Z. (2012). Üç
farklı yaşlı hastalığı: Genel bilişsel işlevler, bellek, depresyon ve günlük
yaşam aktiviteleri açısından incelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics,
15(3), 284-291.
Aşkar, P, Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G. & Türksoy, H.
(2012). A comparison of paper-pencil and computerized forms of line
orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110
(2), 383-396.
Ozel-Kizil, E.T., Engin, D.T. Yılmaz, E., Cangöz, B. & Uluç, S.
(2010). Discriminant Validity and Reliability of The Turkish Version
of Informant Questionnaire on Cognitive Decline in The Elderly
(IQCODE-T). Archieves of Clinical Neuropsychology, 25(2), 139-145.
Selekler,K., Cangöz,B. & Uluç, S. (2010). Montreal Bilişsel
Değerlendirme Ölçeği’nin (MOBİD) Hafif
Bilişsel
Bozukluk
ve
Alzheimer Hastalarını ayırt edebilme gücünün incelenmesi. Turkish
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Journal of Geriatrics, 13 (3), 166-171.
Kaynak, H. & Cangöz, B. (2010). Anlık ve gecikmeli örtük bellek
yaşlanmadan etkilenir mi? Turkish Journal of Geriatrics, 13(1), 26-35.
Berberoglu, Z., Guvener, N., Cangöz, B., Asık, M., Yazıcı, A.C.,&
Karatas, M. (2009). Effects of Achieving LDL-Cholesterol Levels <70
mg/dl Compared with the Goal of <100mg/dl Using Simvastatin or
Atorvastatin on Cognitive Processes in High-Risk Diabetic Patients.
The Endocrinologist, 19 (6), 271-279.
Cangöz, B., Karakoç, E. & Selekler, K. (2009). Trail Making Test:
Normative data for Turkish Elderlys by Age, Sex and Education.
Journal of the Neurological Sciences, 283 (1-2), 73-78.
Cangöz, B. (2008). Yaşlılık: Sadece kayıp mı? Bir ayrıcalık mı? Turkish
Journal of Geriatrics, 11(3), 143-150.
Akdemir, A., Cangöz, B., Örsel, S. & Selekler, K. (2007). Hafif
Kognitif Bozukluğu Olan Hastalarla Alzheimer Tipi Demans
Hastalarının Örtük Bellek Performansı Açısından Karşılaştırılması.
Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2); 118-128.
b. Diğer Uluslararası Atıf İndekslerine (Psyc-Info, Embase, PubMed,
MedScape, Index Copernicus, BioMed vb) Giren Yayınlar:
Cangöz, B., Altun, A., Olkun, S. & Kaçar, F. (2013). Computer based
screening dyscalculia: Cognitive and neuropsychological correlates.
Turkish Online Journal of Information Technologies (TOJET), 12(3), 3338.
Berberoğlu, Z.,Güvener, N., Cangöz, B., Aşık, M., Yazıcı, A.C. &
Karataş, M. (2012). Diyabetik Hastalarda LDL-Kolesterolün 70-100
mg/dL Arası Değil, 70 mg/dL’nin Altına Düşürülmesi Bilişsel Performansı
Etkilemekte. Endokrinoloji Dergisi, 7(1), 9-20.
Cangöz, B. & Altun, A. (2012). The effects of hypertext structure,
presentation and instruction types on perceived disorientation and recall
performances. Contemporary Educational Technology, 3 (2), 81-89.
Cangöz, B. (2009) Türkçe ve İngilizce Alfabe Kullanımı Genç ve
Yaşlı Yetişkinlerin İz Sürme Testi (İST) Puanlarını Etkiler Mi?
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 26 (2), 49-59.
Cangöz, B., Karakoç, E.& Selekler, K. (2006). Saat Çizme Testi’nin
Türk yetişkin ve yaşlı örneklemi üzerindeki norm belirleme, geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları. Türk Geriatri Dergisi, 9 (3), 136-142.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Cangöz, B. (2005). Effects of number of solution, level of processing
and generation on implicit memory. North American Journal of
Psychology, 7(3),
389-406.
Cangöz, B.(2005). Geçmişten Günümüze Belleği Açıklamaya
Yönelik Yaklaşımlara Kısa Bir Bakış. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, 22(1), 51-62.
Örsel, S., Atasoy, H.T. & Cangöz, B. (2005). Hafif bilişsel bozulma:
Tanı ve izlemde kullanılan nöropsikolojik, nöroradyolojik ve nörobiyolojik
parametreler. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakaloloji Dergisi (3P),
13(1), 61-66.
Örsel, S., Atasoy, H.T., Cangöz, B. (2005). Hafif Bilişsel Bozulma:
Tanı ve İzlemdeKullanılan Nöropsikolojik,Nöroradyolojik ve
Nörobiyolojik Parametreler. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi, 13 (1), 61-66.
Örsel, S., Akdemir, A., Güriz, O., Cangöz, B.(2004). Alzheimer
Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 12 (1), 31-37.
c. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
Emik, G. & Cangöz, B. (2010). Alzheimer tipi demans, hafif bilişsel
bozukluk ve sağlıklı yaşlanmada değişen bilişsel işlevler. Geriatri ve
Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2(1), 4-13.
Cangöz, B. (2010). Yaşlanmanın psikososyal belirleyicileri. Geriatri ve
Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2(2), Supp.1, 16-18.
Cangöz,B. (2007). 50 yaş ve üstü yetişkinlerde günlük hayat
aktiviteleri ile bazı psikolojik/bilişsel faktörlerin ilişkisi. GeroBilim,
1(1), 61-74.
Selekler,K, Cangöz,B, Karakoç,E.(2004). İşlevsel Faaliyetler Anketi’nin
50 yaş ve üzeri grupta Türk Kültürü İçin Uyarlama ve Norm Belirleme
Çalışması. Türk Nöroloji Dergisi,10(2), 102-107.
Cangöz,B, Selekler,K.(2003). Hafif Kognitif Bozukluğu Olan Hastalarda
Bellek İşlevlerinin Nöropsikolojik Değerlendirmesi. Demans Dergisi, 3(4),
105-111.
Cangöz,B.,Ateşkan, Ü.(2003). Örtük Bellek ve Yaşlanma: Örtük
Bellek Yaşlanmaya Rağmen Korunabilir mi?. Psikiyatri, Psikoloji,
Psikofarmakoloji (3P) Dergisi,11(3), 197-206.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Cangöz, B., Akdemir, A., Örsel, S. (2002). Alzheimer tipi demansta
algısal ve kavramsal örtük bellek işlevlerinin incelenmesi. Psikiyatri,
Psikoloji ve Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 10(4), 331-340.
Cangöz, B. (2002). İleri yaşlılar ile genç yetişkinlerde kodlama
düzeyinin örtük ve açık bellek üzerindeki etkisi. Türk Geriatri Dergisi
(Turkish Journal of Geriatrics), 5 (4),125-131.
Cangöz, B. (1999). Türkiye’de bilişsel psikoloji çalışmalarında kullanılan
sözel
malzemeler. Türk Psikoloji Yazıları, 2(4), 73-82.
Cangöz, B. (1999). Çalışma koşulu türünün farklı bellek ölçümleri
üzerindeki etkileri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji (3P)
Dergisi, 7(2), 106-115.
Cangöz, B. (1997). Bellek ölçümleri arasındaki ayrımı ifade etmede
kullanılan kavramlar üzerine bir tartışma. Psikiyatri, Psikoloji ve
Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 5(4), 271-276.
Tavat, B. (1995). Örtük bellek görevleri. Psikiyatri,Psikoloji ve
Psikofarmakoloji
(3P) Dergisi, 3(4), 270-277.
Tavat, B. (1993). Bilimsel psikoloji bağlamında bilinç kavramının
düşündürdükleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji (3P) Dergisi,
1(4), 2327.
Tavat, B. (1991). Deneysel psikoloji tarihi çerçevesinde bedenzihin probleminin çağdaş psikoloji ekollerine etkisi üzerine bir
tartışma. Türk Psikoloji Dergisi, 7(26), 41-44.
d. Uluslararası Kongre Bildirileri
Cangöz, B., Altun, A., Olkun, S. & Kaçar, F. (May 2013). Computer
Based Screening Dyscalculia: Cognitive and Neuropsychological
Correlates. (Oral Presentation) International Educational Technology
Conference (IETC 2013), Kuala Lumpur, Malaysia.
Olkun, S., Altun, A., Cangöz, B., Gelbal, S. & Sucuoğlu, B. (June 2012).
Developing tasks for screening dyscalculia tendencies. E-Leader-2012,
Berlin, Germany.
Ozel-Kizil , E.T. Baskak, B., Cangöz, B., Zıvralı, E., Cihan, B., Ateş, E.,
Uran, P. (October 2012). Implicit and Explicit Verbal Memory
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Performances of Patients with Bipolar Disorder, Their Unaffected
Relatives and Healthy Controls (Poster). 25th ECNP Congress, Vienna,
Austria.
Ozel-Kizil , E.T. Baskak, B., Uran, P., Cihan, B., Zıvralı, E., Ateş, E. &
Cangöz, B. (October 2012). Recognition of Faux Pas Dysfunction in
patients with Schizophrenia, Bipolar Disorder, Their Unaffected Relatives
and Healthy Controls (Poster). 25th ECNP Congress, Vienna, Austria.
Baran, Z. , Ozel-Kizil, E.T. & Cangöz, B. (March 2012). Emotional
Conflict Resolution Processes in Patients With Alzheimer’s Type of
Dementia. (Oral Presentation). 27th International Conference of
Alzheimer’s Disease International, London, United Kingdom.
Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z. & Mazman, G. (August
2011). Do the valance of emotional faces effect on eye-track
measurements? (Oral Presentation) 16 th European Conference on
Eye Movements (ECEM 2011), University of Provence, Marseille,
France.
Baran, Z. & Cangöz, B. (July 2011). Effect of subliminal
presentation on remembrance performance of emotional pictures
and neutral words. (Oral Presentation).12 th European Congress of
Psychology (ECP 2011), Lütfü Kırdar Congress Center, Istanbul,
Turkey.
Aşkar, P. , Altun, A., Cangöz, B. & Mazman, G. (May 2011).
Ontology for learning and applications of cognitive profile.
International Educational Technology Conference (IETC 2011).
Istanbul University, Istanbul, Turkey.
Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., & Turksoy, H.
(June 2010). Reliability and validity of computerized line orientation and
enhanced cued recall test for educational purposes. Neuroscience and
Education- 2010, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich,
Switzerland.
Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Kaya, G. & Çevik, V. (2010).
Bilgisayar Ortamında Nöropsikolojik Testler: Çizgi Yönü Belirleme Testi
(Neuropsychological Tests on computerLine Orientation Test).
Proceedings of 10 th International Educational Technologies
Conference (IETC 2010), Boğaziçi University, Istanbul.
Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Kaya, G. & Çevik, V. (Mayıs 2009).
Proceedings of 9 th International Educational Technologies Conference
(IETC 2009), Hacettepe University, Ankara (s. 181-188).
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Selekler, K., Cangöz, B., & Uluç, S. (Kasım 2009). Hafif Bilişsel
Bozukluk Taraması için yeni bir ölçü aracı önerisi. (Bildiri). 45.Ulusal
Nöroloji Kongresi, Susesi Otel, Antalya.
Selekler, K. & Cangöz, B. (October 2009). Predictive Validity Study of
MoCA on Turkish Patients with MCI and Alzheimer Dementia.
(Poster). 19th World Congress of Neurology (WCN 2009), Bangkok,
Thailand.
Emik, G., Cangöz, B. & Selekler, K. (September 2009). Executive
functions in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer Type Dementia.
(Poster). 13th Congress of the European Federation of Neurological
Societies (EFNS 2009), Florence, Italy.
Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Kaya, G. & Çevik, V. (Mayıs 2009).
Bilgisayar Ortamında Nöropsikolojik Testler: Artırılmış İpuçlu Hatırlama
Testi. (Bildiri). 9th International Educational Technologies Congress
(IETC 2009), Hacettepe University, Ankara, Turkey.
Cangöz,B. (April, 2008). The Role of Neuropsychological
Assessment in Alzheimer Type Dementia.(Bildiri). 3rd
International Social and Applied Gerontology Symposium.
Akdeniz University, Antalya, Turkey.
Cangöz, B. (2008). The role of neuropsychological assessment in
Alzheimer’s disease. 3rd International Social and Applied Gerontology
Symposium, Antalya, Turkey.
Cangöz, B., Karakoç, E., Selekler,K. ve Demirci, S. (2007). Trail
Making Test: Normative data from 50+ Turkish Adults and Elderlys. 5th
International Congress on Vascular Dementia, Budapest, Hungary.
Karaoğlan,A., Örsel,S.,Akdemir,A.,Tavat Cangöz, B. (2007). Use
of clock drawing test for screening cognitive dysfunctions in
schizophrenia: A preliminary report. 20th. European
Neuropharmachology (ENP), 17 (Supplement 4), 487.
Selekler, K., Cangöz,B., Karakoç,E.(2007). Norm determination study
of the Functional
Activities Questionnaire on Turkish adults.
Proceedings Book of the 2nd. International Symposium on Social and
Applied Gerontology in Turkey. Antalya: Gero-Yay. (p.208- 213).
Cangöz, B., Karakoç, E., Selekler, K., Akdemir,A. & Ergun, U. (2006).
Standardization study of Clock Drawing Test on Turkish adults and
elderly (Ages 50 and over). 10 thInternational Conference on
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Alzheimer’s Disease and Related Disorders (ICAD), Madrid, Spain.
Akdemir,A., Karaoğlan, A., Cangöz, B., Örsel, S. (2006). The
relation of executive function and disease severity in
schizophrenic and bipolar patients: A preliminary report. The
International Journal of Neuropsychopharmacology, 9
(Supplement 1)(p.243). Chicago: U.S.A.
Selekler, K., Cangöz, B. & Karakoç, E. (2006). Standardization study
of Functional Activities Questionnaire (FAQ) on Turkish adults. II.
International Social and Applied Gerontology Symposium, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya.
Selekler, K. & Cangöz, B. (November, 2005). A correlation between
neuropsycological test scores and Functional Activities Questionnaire
score in mild cogintive impairement (Poster). XVIII th. World Congress
of Neurology (WCN 2005). Sydney, Australia.
Cangöz,B., Selekler,K., Karakoç, E.(September, 2005). Comparison of
mild cognitive impairement and Alzheimer’s disease in Three WordsThree Shapes Test Performance. (Poster). 21st. International
Conference of Alzheimer’s Disease International, Istanbul, Turkey.
Karakoç,E., Cangöz,B, Selekler,K.(September,2005). Adaptation and
norm determination study of the Three Words-Three Shapes Test on
Turkish adults (Ages 50 and over). (Poster). 21 st. International
Conference of Alzheimer’s Disease International, Istanbul, Turkey.
Cangöz,B. & Selekler, K. (September 2005). A comparison of
letter and category fluency task
scores
in
mild
cognitive
impairement. European Journal of Neurology, 12 (Suppl. 2), 193-194.
9 th. Congress of the European Federation of Neurological Societies
(EFNS 2005). Athens, Greece.
Cangöz, B. (2005). Psychology of aging and cognitive aging.
Book for presentations of 1st International Gerontology Symposium,
Gero-Yay, Antalya, s.165-172.
Akdemir, S., Orsel, S., Cangöz, B., Selekler, K. (October 2004).
Comparison of mild cognitive impairement and Alzheimer-type
dementia in implicit memory performance: A controlled study. (Poster).
17th Congress of the European ollage of Neuropsychopharmacology,
Stockholm, Sweden. The Journal of The European Collage of
Neuropsychopharmacology, Vol.14, Suppl. 3, Elsevier, p.329.
Cangöz,B., Selekler,K.(June 2003). Assessment of Memory Functions
in Mild Cognitive Impairement (MCI). (Poster). 13th. Meeting of The
European Neurological Society (ENS), Istanbul. Journal of Neurology,
Vol. 250, Suppl.2, Steinkopff Darmstad-Springer, p.II/155.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
e. Ulusal Kongre Bildirileri
Baran, Z., Cangöz, B., Talı, T., Karaman, Y., Güryıldırım, M., Kayalı,
N., Koç, M., Öncü, F., & Öner, Y. (Nisan 2014). Alzheimer tipi demansta
duygusal bilgi işleme: Bir FMRI çalışması. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi,
Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Ateş, F.E., Cangöz, B., Özel Kızıl, E.T., Baran, Z., Baskak, B. & Devrimci
Özgüven, H. (Nisan 2014). Alzheimer tipi demansta duygusal çalışma
belleğinin f-NIRS ile incelenmesi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ
Üniversitesi, Bursa.
Cangöz, B. (13-16 Kasım). Vasi Tayininde Nöropsikolojik
Değerlendirmenin Rolü. Adli Psikiyatride Hukuksal Ehliyet: Vasi Tayini
(Panel). X. Adli Bilimler Sempozyumu, CerModern Sanat Merkezi,
Ankara.
Özanar P. Ö., Kamaşak, M.E., Tavacıoğlu, L., Zorluoğlu, G., Kora, O.K.,
Kaptanoğlu, G. & Cangöz B. (Kasım 2013). Demans tanısı için mobil
bilişsel tarama (MBT) testi geliştirilmesi ve uygulanması.(Sözel Bildiri).
49.Ulusal Nöroloji Kongresi, Maritim Pine Beach Otel, Antalya.
Özanar P. Ö., Kamaşak, M.E., Tavacıoğlu, L., Zorluoğlu, G., Kora, O.K.,
Kaptanoğlu, G. & Cangöz B. (Eylül 2013). Azheimer hastalığının ayırıcı
tanısında kullanılmak üzere bir Türkçe nöropsikolojik test bataryasının
geliştirilmesi (Sözel Bildiri). VIII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir.
Olkun, S., Altun, A., Gelbal, S., Cangöz, B., & Sucuoğlu, B. (Mayıs
2013). Hesaplama güçlüğü (diskalkuli) tarama aracı geliştirme ön
çalışması. (Sözel Bildiri) XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (USOS 2013), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Akdemir, A., Melek, İ., Cangöz, B., Yılmazer,S. & Sarı Nargis, B. (Ekim
2012). Nörolojik olarak sağlam orak hücreli erişkinlerde nörokognitif
bozulma. (Poster) 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi, Bursa.
Olkun, S., Altun, A., Cangöz, B., Gelbal, S. & Sucuoğlu, G. (Haziran
2012). Tablet bilgisayar ortamında çalışacak bir diskalkuli tarama
yazılımı geliştirme ön çalışması. (Sözel Bildiri) X. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde.
Utku, Ç., Cangöz, B. & Baran, Z. (Nisan 2012). Eşik altı ve eşik üstü
sunumun obsesif kompülsif bozukluğu olan hastalarda duygusal bellek
performansı üzerindeki etkileri. (Sözel Bildiri) 17. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Baran, Z. & Cangöz, B. (Nisan 2012). Yaşlanma, Alzheimer tipi demans
ve duygusal bellek. (Sözel Bildiri) 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.
Baran, Z. & Cangöz, B. (Nisan 2012). Bilgi işleme düzeyleri kuramı
perspektifinden örtük duygusal bellek. (Poster) 17. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Utku, Ç., & Cangöz, B. (Nisan 2012). Obsesif kompülsif hastaların
duygusal bellek işlevleri açısından incelenmesi. (Poster) 17. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Sayar, F. & Cangöz, B. (Nisan 2012).Yaşlıların ve gençlerin
otobiyografik bellek özellikleri açısından karşılaştırılması. (Sözel Bildiri)
Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi-GERİATRİ-2012, Spice Hotel, Antalya.
Akdemir, A., Cangöz, B., Sarı Nargis, B., Eren, M. & Dede, Ş. (Haziran
2011). Hafif bilişsel bozukluk ve demansta bellek ve dikkat süreçleri:
Kontrollu bir çalışma. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Ottoman Palace
Otel, Hatay. (En İyi Poster İkincilik Ödülü)
Altun, A., Aşkar, P. & Cangöz, B. (Mayıs 2011). Öğrenme için
Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları. International Educational
Technology Conference (IETC 2011). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Cangöz, B. (2010). Yaşlanmanın psikososyal belirleyicileri.
(Konferans). IX. Ulusal Geriatri Kongresi, Türk Geriatri Vakfı ve
Alzheimer Derneği, Crown Plaza Otel, Antalya.
Cangöz, B. & Altun, A. (Nisan 2010). Bilgisayar geziniminde örtük
bellek ve algılanan oryantasyon kaybının rolü. 16. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
Kaynak, H. & Cangöz, B. (Nisan 2010). Örtük bellek genel zekanın
güçlü bir yordayıcısı olabilir mi? 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin
Üniversitesi, Mersin.
Cangöz, B., Gökçe-Kutsal, Y. & Selekler, K. (Nisan 2010).
Alzheimer hastaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaları ve
sağlıklı yaşlı Türk örneklemlerinin bilişsel ve davranışsal işlevlerinin
karşılaştırılması. 4. Yaşlı Sağlığı Kongresi: Türk Geriatri-2010,
Crown Plaza Otel, İzmir.
Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B., Kaya, G. & Çevik, V. (Ekim 2009).
Bilgisayar Ortamında Nöropsikolojik Testler: Artırılmış İpuçlu Hatırlama
Testi. (Bildiri). III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Cangöz, B. (2009). Yaşlıların psikolojik açıdan değerlendirilmesi.
Geriatri ve Gerontoloji II (International Institute on Aging,United
Nations tarafından desteklenmiştir) Tam Metin Kitabı, Geriatri
Derneği, Ankara (s.389-392).
Kaynak, H. & Cangöz, B. (Eylül 2008).Genç ve yaşlı yetişkinlerde
anlık ve gecikmeli örtük bellek performansı. (Bildiri). 15.Ulusal
Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Cangöz, B., Selekler, K., Demirci, S. & Uluç,S. (Eylül 2008). İz
Sürme Testi: Alzheimer hastaları üzerindeki geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları. (Bildiri).15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul.
Akdemir, A., Cangöz,B., Örsel,S. & Selekler, K.(Eylül 2008). Hafif
Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığında korunan bir işlev: Örtük
bellek. (Bildiri).15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul.
Zıvralı, E., Ateş,E., Özdemir,S. Cihan,B., Altın,N. & Cangöz, B. (Eylül,
2008). İz Sürme Testi-B Bölümünün Türkçe ve İngilizce alfabe
kullanılarak hazırlanmış iki ayrı formunun karşılaştırılması. (Poster).
15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Cangöz, B.(Temmuz, 2008). Yaşlanma: Kayıplar dönemi mi? Ayrıcalık
mı? (Konferans) 13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Hacettepe
Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Ankara.
Cangöz, B. (Nisan, 2007). Bilişsel Yaşlanma (Konferans). Demansta
Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu
(TNTS) Grubu Kursu II, Raddison-SAS Otel, İstanbul.
Kahiloğulları, K.A., Akdemir,A., Cangöz-Tavat ,B., Türkçapar,M.H.
(Kasım,2006). Şizofreni hastalarında yürütücü işlevler ve bellek ilişkisi:
Bir ön çalışma (Poster). 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hilton
Convention Center, İstanbul.
Selekler, K., Cangöz, B., Akdemir, A., Örsel, S.(Eylül, 2006). Demans
Türlerinin Ayırdedilmesinde Nöropsikolojik Değerlendirme. Demansların
Disiplinlerarası Yaklaşımla İncelenmesi (Panel). XIV. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Cangöz, B., Örsel, S., Selekler, K., & Akdemir, A. (2006).
Demansların Disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi. (Panel). 14.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Selekler, K, Cangöz, B. (Eylül, 2005). Alzheimer Tipi Demansın
Tedavisinde Kanıta Dayalı Tedavi (Panel). IV. Ulusal Geriatri Kongresi ,
Türk Geriatri Vakfı, Antalya.
Cangöz, B. (Mayıs 2005). Yaşlanmanın Psikolojisi ve Bilişsel
Yaşlanma. (Konferans). I. Türkiye
Uluslararası Gerontoloji
Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
Cangöz, B.(Mart 2004). Beden-Zihin Probleminin Felsefi ve Tarihsel
Ardalanı. (Konferans). I.Ulusal
Kognitif
Nöroloji Sempozyumu,
Word Federation of Neurology, Türk Nöroloji Derneği ve Beyin
Araştırmaları Derneği, Belek, Antalya.
Selekler,K.,Cangöz,B, Erkoç,E.(Ekim,2003). İşlevsel Faaliyetler
Anketi’nin Bir Türk Yaşlı Örneklemi Üzerindeki Standardizasyonu: Ön
Çalışma. (Bildiri). 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya.
Cangöz, B. (2002). Yaşlılıkta bilişsel süreçlerin değerlendirilmesi.
I.Ulusal Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı. Türk Geriatri Vakfı Yayını,
Ankara, s.61-64.
Cangöz, B. (2002). Yaşlanmaya bağlı olarak bellek süreçlerinde
meydana gelen değişiklikler. Y.Gökçe-Kutsal (Ed.). Geriatri 2002
Sempozyum Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, s.119-123.
Cangöz, B. (1997). Bilişsel işlevlerin çalışılmasında kullanılabilecek
sözel bir malzeme önerisi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam
Metin Kitabı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve
Psikiyatri Derneği Yayını, s.211-212.
Özel Kızıl, E.T, Yılmaz, E., Turan, E., Cangöz, B., Uluç,S. (Ekim, 2007).
Hasta Yakınlarına Uygulanan Bilişsel Kayıp Anketi’nin Demans
Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliği. (Poster). 43.Ulusal Psikiyatri
Kongresi. Swissotel The Bosphorus, İstanbul.
Cangöz, B., Örsel, S., Akdemir, A., Selekler, S.(Mayıs 2003). Hafif
kognitif bozukluk ve Alzheimer tipi demansta örtük bellek şlevlerinin
karşılaştırılması: Kontrollu bir çalışma. (Bildiri). IV.Ulusal Biyolojik
Psikiyatri Kongresi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
Örsel, S., Cangöz, B., Atasoy, T. (Mayıs 2003). Nöropsikolojik
testler hafif kognitif bozukluğu sağlıklı yaşlanmadan ayırdedebilir
mi? Hafif Kognitif Bozukluk: Alzheimer Hastalığının Ön Belirleyicisi
midir? (Panel). IV.Ulusal Biyolojik Psikiyarti Kongresi, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi, Ankara.
Cangöz, B., Ateşkan, Ü. (Kasım 2002). Örtük bellek yaşlanmaya
rağmen korunuyor mu? (Bildiri). I. Ulusal Geriatri Kongresi, Türk
Geriatri Vakfı, Belek, Antalya.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Selekler, K., Cangöz, B., Tanrıdağ, O., Bakar, M. (Kasım, 2002).
Yaşlılıkta bilişsel süreçlerin değerlendirilmesi. Demans. (Panel).
I.Ulusal Geriatri Kongresi, Türk Geriatri Vakfı, Belek, Antalya.
Cangöz, B., Selekler, K. (Ekim 2002). Hafif kognitif bozukluğu olan
hastalarda nöropsikolojik değerlendirme. (Bildiri). 38. Ulusal Nöroloji
Kongresi, Türk Nöroloji Derneği, Kemer, Antalya. (Bu bildiri 38.Ulusal
Nöroloji Kongresi’nde Kognitif Bozukluklar Kategorisinde
Üçüncülük Ödülüne layık görülmüştür).
Cangöz, B. (Nisan, 2002). Yaşlanmaya bağlı olarak bellek süreçlerinde
meydana gelen değişiklikler. (Konferans). Geriatri 2002 Sempozyumu.
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama
Merkezi, H.Ü. Kongre Merkezi, Ankara.
Cangöz, B. (Eylül, 2000). Disiplinlerarası bir kavram olarak örtük
bellek. (Bildiri). XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi,
Psikoloji Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
Cangöz, B. (Ekim, 1997). Bilişsel işlevlerin çalışılmasında
kullanılabilecek sözel bir malzeme önerisi. (Bildiri). 33. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Psikiyatri
Derneği ve Psikiyatri Derneği, Dedeman Otel, Antalya.
Amado, S., Er, N., Malkoç, G., Tavat, B. (1996). Bağlam türü, kodlama
türü ve cinsiyet değişkenlerinin tanıma performansına etkisi.
Y.Topsever, M.Göregenli (Eds.). VIII.Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri
Kitabı. Türk Psikologlar Derneği Yayını, s.1-12.
Karakaş, S., Er, N., Tavat, B. (1996). Görsel İşitsel Sayı Dizileri
Testi-B Formunun yaşlı ve ileri yaşlı grupları üzerindeki
standardizasyon çalışması. Y.Topsever, M.Göregenli (Eds.). VIII.
Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı. Türk Psikologlar Derneği
Yayını, s.79-87.
Amado, S., Er, N., Malkoç, G., Tavat, B. (Eylül, 1996). Bağlam türü,
kodlama türü ve cinsiyet değişkenlerinin tanıma performansına etkisi.
(Bildiri). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Psikoloji
Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
Karakaş, S., Er, N., Tavat, B. (Eylül, 1996). Görsel İşitsel Sayı Dizileri
Testi-B Formunun yaşlı ve ileri yaşlı grupları üzerindeki
standardizasyon çalışması. (Bildiri). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege
Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
Karakaş, S., Öktem-Tanör,Ö., Erkal,B., Gürvit, H., Tavat, B., Er,N.,&
Sunsay,C.(Eylül,1996). Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu.
(Panel). VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Psikoloji
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Bölümü, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
Karakaş,S., Er,N. & Tavat, B. (Mayıs, 1995). Yaşlı ve ileri yaşlılar
üzerinde Görsel İşitsel Sayı Dizileri B formunun standardizasyonu.
(Bildiri). II. Geropsikiyatri Sempozyumu, İstanbul.
Tavat, B., Karakaş, S. (1992). Örtük ve açık yönerge, kodlama ve
sunum türünün yeni çağrışımlar kurmaya etkisi. VII. Ulusal Psikoloji
Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı. R.Bayraktar, İ.Dağ (Eds.). VII.
Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar
Derneği Yayını, s.213-222.
Er, N., Tavat, B., Karakaş, S. (1992). Farklı birimlerde öğrenim gören
üniversite öğrencilerinin GİSD-Y Testi’nden aldıkları puanlara strateji
kullanımının etkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları
Kitabı. R.Bayraktar, İ.Dağ (Eds.). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi
Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını, s.197-204.
Tavat, B., Karakaş, S. (Eylül, 1992). Örtük ve açık yönerge kodlama ve
sunum türünün yeni çağrışımlar kurmaya etkisi. (Bildiri). VII. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.
(Yayın listesindedir)
Karakaş, S., Tavat, B., Erkal, B., Er, N. (Eylül, 1992). Örtük bellek
paradigması bilinçaltı süreçlerin incelenmesinde kullanılabilir mi?
Bilinçaltı deneysel olarak incelenebilir mi? (Panel). VII. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Ankara.
Er,N., Tavat, B., Karakaş, S. (Eylül, 1992). Farklı birimlerde öğrenim
gören üniversite öğrencilerinin GİSD-Y Testi’nden aldıkları puanlara
strateji kullanımının etkisi. (Bildiri). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.
Er,N., Tavat, B., Karakaş, S. (Eylül, 1992). Tıp fakültesi ve psikoloji
bölümü öğrencilerinin Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinden aldıkları
puanlara hatırlamaya yardımcı strateji kullanımının etkisi. (Poster). 28.
Ulusal Psikiyatri Kogresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
f. Kitap Bölümleri
Gökçe-Kutsal, Y., Kabaroglu, C, Aslan, D., Sengelen, M., Eyigor, S.,
Cangöz, B. (In press). Gerontology in Turkey. (IAGG Publication) In
Gerontology in Europe. Elsevier.
Cangöz, B. (2013). Sağlıklı Bilişsel ve Psikolojik Yaşlanma. In Yeni
Başlangıçlara Hazır Mıyız? Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma. (Ed. Y Gökçe-
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kutsal). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Cangöz, B. (2013). Sağlıklı Bilişsel Yaşlanma ve Demansların Bilişsel
Süreçler Üzerindeki Etkileri. In Sağlık Psikolojisi (Ed. Ü.H. Okyayuz).
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, (s.136-155).
Cangöz, B. (2012). Öğrenme, Bellek ve Unutma: Bilişsel Yaklaşım. In Her
Yönüyle Alzheimer Hastalığı. Geriatrik Sendromlar Dizisi-5. (Ed. A.T. Işık).
İstanbul: Som Kitap, (s. 81-104).
Cangöz, B. (2011). Nörobilişsel Değerlendirme. In Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon. Cilt I. (Eds. M. Beyazova & Y.Gökçe-Kutsal) Ankara:
Güneş Kitabevi. (s.769-779).
Cangöz, B. (2009). Yaşlılıkta Bilişsel ve Psikolojik Değişim. In
Geriatri: Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım. (Ed. Y.GökçeKutsal) Ankara: Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayını
No:4. (s. 99-104).
Cangöz, B. (2009). Hafif Bilişsel Bozuklukta Nöropsikolojik Değerlendirme.
In Nörolojide Yeni Ufuklar: Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar (Ed.
K.Selekler). Ankara: Güneş Tıp Kitabevi. (s. 97-108).
Cangöz, B. & Uluç, S. (2007). Yaşlılık Döneminde Meydana Gelen
Psikolojik Değişiklikler. In Temel Geriatri (Ed.Y.Gökçe-Kutsal). Ankara:
Güneş Kitabevi (s.45-54).
Cangöz, B.(2006). Bellek, Bilişsel (Kognitif) İşlevler ve Yaşlı. In Geriatri
ve Gerontoloji (Ed.S.Arıoğul). Ankara: MN Medikal & Nobel Kitabevi, (s.
935-941).
Cangöz, B. & Uluç, S. (2006). Yaşlının Psikolog Tarafından
Değerlendirilmesi. In Geriatri ve Gerontoloji
(Ed.S.Arıoğul).Ankara: MN Medikal & Nobel Kitabevi, (s. 221230).
g. Çeviri Kitap Editörlüğü
Terry, W.S. (2011). Öğrenme ve Bellek. (Çev. Ed. B. Cangöz)(2.
Baskı). Ankara: ANI Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2009).
h. Çeviri Kitap Bölümleri
Cangöz, B. (2011). Giriş. Öğrenme ve Bellek. (Çev. Ed. B.
Cangöz) (2. Baskı).. Ankara: ANI Yayıncılık. (Orijinal eserin
yayın tarihi 2009).
Cangöz, B. (2011). İnsan Belleği: Kavramsal Yaklaşımlar.Öğrenme
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ve Bellek. (Çev. Ed. B.Cangöz) )(2. Baskı).. Ankara: ANI Yayıncılık.
(Orijinal eserin yayın tarihi 2009).
i. Diğer Yayınlar
Cangöz, B. (2011).Psikolojik açıdan değerlendirme. In Yaşlanmak
Ayrıcalıktır (Halk Eğitimi Yayını). Geriatrik Bilimler Araştırma ve
Uygulama Merkezi (GEBAM), Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Basımevi. (s.251-258).
Cangöz, B. (2010). Yaşama yıllar katmak. Healer’s World
(Healthcare Magazine), 4(12), 36-37.
Cangöz, B. (Haziran 2009). Bilişsel yaşlanma ikilemi: Gerileyen
beyne karşı olgunlaşan zihin. Popüler Bilim, 184, 44-48.
Cangöz, B., Kutsal-Gökçe, Y. (2009). Yaşlılık ve Yalnızlık (Söyleşi).
Deniz Yıldızı (Popüler Tıp Dergisi), 11; 30-34.
Cangöz, B.(2008). Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu
Geropsikoloji Çalışma Grubu Deneyimi. Hacettepe Üniversitesi
Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi GEBAM
Bülteni. s. 2. (www.gebam.hacettepe.edu.tr).
Cangöz, B. (2007). EFPA Geropsikoloji Çalışma Grubu Çalışmaları.
Türk
Psikoloji Bülteni, 13(41), 122-124.
Cangöz, B. (2006). Yaşlılık döneminde psikolojik değerlendirme.
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama
Merkezi GEBAM Bülteni. s. 2. (www.gebam.hacettepe.edu.tr).
Özbek, M., Tümer,C., & Cangöz,B. (2004). Hacettepe Diş Hekimliği
Fakültesi’ndeki gönüllü öğrenciler üzerinde bazı demografik
faktörler, kaygı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2), 11-18.
Cangöz, B.(2003). ‘Yaşlı imajı’ üzerine bir değerlendirme. (Editöre
Mektup).Geriatri Dergisi (Turkish Journal of Geriatrics), 6(1), 45.
Tavat, B., Menli, N. (1992). Tarihin psikoloji bilimi açısından önemi.
Tarih Çevresi, 4: 15-17.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Projeler
“Anılarla 50 Yıl: Geçmişten Günümüze “Hacettepe Psikoloji”
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) 1263 nolu
Bilimsel Toplantıları Destekleme Projesi (2013-2014). (Proje
Yöneticisi).
“6-11 Yaş Türk Çocukları Örnekleminde Diskalkuliye Yatkınlığı Ayırt
Etmede Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması”. TÜBİTAKSOBAG 111K545 (2012-2014)(Yardımcı Araştırmacı).
“Genç, Sağlıklı Yaşlı ve Alzheimer Tipi Demanslı Grupların Duygusal
Bellek Performansları Açısından Karşılaştırılması”. TÜBİTAK Hızlı
Destek Projesi 109K326 (2010-2011) (Proje Yöneticisi).
‘‘Türk Yaşlı Örnekleminin Psikolojik Profilini Belirlemeye Yönelik Test
Bataryası Oluşturma Çalışması’’ Hacettepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırmalar Birimi (BAB) 07A701002 nolu alt yapı projesi (20072010). (Proje Yöneticisi).
“E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki
Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi” Hacettepe
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) 08A704004 nolu alt
yapı projesi (2009-2011). (Yardımcı Araştırmacı).
Akdemir, A., Cangöz, C., Duman, T., Okuyucu, E. (2008-2011).
Orak Hücre Anemisi
Olan
Hastalarda
Kognitif
Süreçlerin
İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ata Sökmen Tıp Fakültesi,
Hatay. (Yardımcı Araştırmacı)
‘‘Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Nöropsikolojik Ölçümlerin
Elektrofizyolojik Ölçümlerle İlişkileri’’ TÜBİTAK-TBAG- U 17/2 nolu
proje (1996-1998). (Proje Asistanı).
‘‘Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testinin Bir Türk Örneklemi Üzerindeki
Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyonu’’ Hacettepe Üniversitesi
Araştırma Fonu HÜAF-920312000 nolu proje (Yardımcı Araştırmacı).
‘‘Frontal Lob Fonksiyonlarına Duyarlı Nöropsikolojik Testlerin Faktör
Yapısı’’ Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu HÜAF-9404220008
nolu proje (Yardımcı Araştırmacı).
Ödüller
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Birinciliği, İhsan
Doğramacı Üstün Başarı Ödülü 1988.
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Birinciliği, Öğrenci Bilim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Teşvik
Ödülü, 1988.
38. Ulusal Nöroloji Kongresi (19-23 Ekim 2002) ‘Kognitif Bozukluklar’
kategorisi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü. (Türk Nöroloji Derneği)
2008 Türkiye Gerontoloji Ödülü (Bilim Ödülü)
(Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği ve Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölümü işbirliği ile her yıl düzenlenmektedir)
20. Anadolu Psikiyatri Günleri (14-17 Haziran 2011) En İyi Poster
İkincilik Ödülü (Türkiye Psikiyatri Derneği).
Bilimsel/Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Seminerler/Konferanslar/Paneller
İnsan Bilişsel Süreçleri ve Değerlendirme Yöntemleri (19. Nisan. 2013). TED
Üniversitesi, Ankara.
Duygusal Yüz İfadelerinin Görsel Taramasında Etkili Olan Faktörler
(05.Nisan.2013). Ankara Üniversitesi Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BAUM) Seminerleri, Ankara.
Bilişsel Yaşlanma: Avantaj ve Dezavatajlar. (07.Aralık.2012). Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezi Seminerleri, Ankara.
Bilişsel Yaşlanma: Avantaj ve Dezavatajlar. (16.Kasım.2012). ODTÜ
İnformatik Enstitüsü, Cognitive Science Colloqium Seminerleri, Ankara.
Demanslarda Nöropsikolojik Değerlendirme. (15.Kasım.2012) Hacettepe
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara.
Hafif Kognitif Bozukluk ve Demanslarda Nöropsikolojik Değerlendirme.
(30.Mayıs.2012). AÜ Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Araştırma Birimi Seminerleri,
Ankara.
Hafif Kognitif Bozukluk ve Demanslarda Nöropsikolojik Değerlendirme.
(23.Şubat.2012). GATA Psikiyatri ABD Uzmanlık Eğitimi Konferansları,
Ankara.
Bilişsel Süreçler Temelinde Bireysel Ayrılıklar. (01.Şubat.2012). Bireysel
Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Eğitim Semineri, HÜ Bilgisayarlı
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Beytepe, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Velinin Öğrenmeye Katkısı: Ödül ve Ceza. (25.Kasım.2011). Büyük Kolej
Lisesi, Ankara.
Bilişsel Yaşlanma İkilemi. (13.Mayıs. 2010). Hacettepe Üniversitesi Türkçe
Topluluğu Etkinlikleri, Beytepe Kampüsü, Ankara.
Bilişsel Yaşlanma: Gerileyen Beyne Karşı Olgunlaşan Zihin. (03. Mayıs 2010).
Okan Üniversitesi Psikoloji Günleri-VI, İstanbul.
Yaşlanma ile Gerileyen Beyne Karşı İlerleyen Zihin. (04. Mart 2010). Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Bilimsel Konferansları,
Ankara.
Yaşlılık: Yıllara Yaşam Katmak. (11-13 Mart 2009). O.D.T.Ü. Psikoloji Günleri,
MM-25 Amfisi, Ankara.
Öğrenme ve Bellek Mekanizmaları (21 Nisan 2008). Nörobiyoloji Semineri
(H.Ü. Biyoloji Topluluğu Seminerleri), H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tuğrul Çubukçu Salonu, Ankara.
Demanslarda nöropsikolojik değerlendirme (28 Ocak 2005). Türk Nöroloji
Derneği, Ankara Sürekli Eğitim Toplantıları-II, Hilton Oteli, Ankara.
Hafif Kognitif Bozukta Bellek Süreçlerinin Değerlendirilmesi (09 Ocak 2002).
Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara.
Alzheimer Tipi Demans’da Nöropsikolojik Değerlendirme (01 Ağustos 2002).
S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
Örtük Bellek (01 Kasım 1996). O.D.T.Ü. Psikoloji Bölümü, Ankara.
Verilen Kurslar
Psikoloji Modülü Dersleri (Mart 2014). Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Eğitimi Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme
Merkezi, Sıhhiye, Ankara.
Psikoloji Modülü Dersleri (Ekim/Kasım 2013). Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu
Öğrenme Merkezi, Sıhhiye, Ankara.
Psikoloji Modülü Dersleri (Temmuz 2013). Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı, Hacettepe Üniversitesi, Yaşamboyu
Öğrenme Merkezi, Sıhhiye, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Bilişsel Farklılıklar Temelinde Bireysel Farklılıklar (01-05 Temmuz 2013).
TÜBİTAK Yaz Okulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi,
Trabzon.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (07 Kasım 2012). Demanslarda
Nörokognitif Değerlendirme, XI. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi,
Kervansaray Otel, Antalya.
İz Sürme Testi (Trail Making Test) (07 Kasım 2012). Demanslarda
Nörokognitif Değerlendirme, XI. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi,
Kervansaray Otel, Antalya.
İşlevsel Faaliyetler Anketi (Functional Activities Questionnaire).
(07.Kasım.2012) Demanslarda Nörokognitif Değerlendirme, XI. Ulusal Geriatri
ve Geropsikiyatri Kongresi, Kervansaray Otel, Antalya.
Demansta Nöropsikolojik Testler. (07.Kasım.2012) Demanslarda Nörokognitif
Değerlendirme, XI.Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi, Kervansaray
Otel, Antalya.
Yaşlılıkta Nöropsikolojik Değerlendirme (11-12 Ekim 2012). II. Geriatri ve
Gerontoloji Kursu, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sardunya
Salonu, Ankara.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (29 Eylül 2012). Demansta Bilişsel
Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu
Kursu V, Crown Plaza Otel, Ankara.
İşlevsel Faaliyetler Anketi (Functional Activities Questionnaire). (29 Eylül
2012). Demansta Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin
Standardizasyonu (TNTS) Grubu Kursu V, Crown Plaza Otel, Ankara.
Yaşlıların Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi (02-08 Mayıs 2011). III. Geriatri
ve Gerontoloji Kursu, İlci Otel, Ankara (International Institute of Aging: INIA ve
H.Ü.GEBAM işbirliği ile düzenlenmiştir).
İz Sürme Testi (Trail Making Test) (12-13 Şubat 2011). Demansta Bilişsel
Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu
Kursu IV, Nippon Otel, İstanbul.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (12-13 Şubat 2011). Demansta
Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu
(TNTS) Grubu Kursu IV, Nippon Otel, İstanbul.
İşlevsel Faaliyetler Anketi (Functional Activities Questionnaire. (12-13 Şubat
2011).
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Demansta Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin
Standardizasyonu (TNTS) Grubu Kursu IV, Nippon Otel, İstanbul.
Yaşlılıkta Nöropsikolojik Değerlendirme (7-8 Ekim 2010). I. Geriatri ve
Gerontoloji Kursu, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
(GEBAM ve HÜSEM’in katkılarıyla düzenlenmiştir).
Yaşlıların Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi (24-31 Ocak 2009). II. Geriatri
ve Gerontoloji Kursu, Ramada Otel, Ankara. (International Institute of Aging:
INIA ve H.Ü.GEBAM işbirliği ile düzenlenmiştir)
Demansta Nöropsikiyatrik Değerlendirme (11-12 Ekim 2008). Psikiyatride
Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata
Sökmen Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Hatay.
İz Sürme Testi (Trail Making Test) (25-27 Nisan 2008). Demansta Bilişsel
Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu
Kursu II, Novotel, İstanbul.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (25-27 Nisan 2008). Demansta
Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu
(TNTS) Grubu Novotel, İstanbul.
İz Sürme Testi (Trail Making Test) (13-15 Nisan 2007). Demansta Bilişsel
Tarama:Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu
Kursu II, Raddison-SAS Otel, İstanbul.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (13-15 Nisan 2007). Demansta
Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu
(TNTS) Grubu Kursu II, Raddison-SAS Otel, İstanbul.
İz Sürme Testi (Trail Making Test) (12-14 Mayıs 2006). Demansta Bilişsel
Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu (TNTS) Grubu
Kursu I, Silivri, Klasis Resort Otel, İstanbul.
Saat Çizme Testi (Clock Drawing Test) (12-14 Mayıs 2006). Demansta
Bilişsel Tarama: Türkiye için Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu
(TNTS) Grubu Kursu I, Silivri, Klasis Resort Otel, İstanbul.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Son İki Yılda Verilen Dersler
Lisans:
Yıl
Ders Kodu
2013-2014
2013-2014
2010-2011
2012-2013
PSL
PSL
PSL
PSL
101-01
301
209-01
422
Dersin Adı
Psikolojiye Giriş-I
Bilişsel Psikoloji
Deneysel Psikoloji
Bellek Sistemleri
Lisansüstü:
Yıl
Ders Kodu
2009-2010
PSİ 706
2011-2012
PSİ 601
2011-2012
PSİ 658
2013-2014
PSİ 747
Dersin Adı
Deneysel Psikolojide Yeni Akımlar ve Gelişmeler:
Bellek,
Algı, Öğrenme (Doktora)
Deneysel Psikoloji Tarihi (Yüksek Lisans)
Nöropsikolojik Testler ve Uygulamalar (Yüksek
Lisans)
Araştırma ve Uygulama-I (Doktora)
Diğer Üniversitelerde Verilen Dersler
2009-2010
2009-2010
2011-2012
2012-2013
2012-2013
RPD 103
PSY 340
RPD 103
RPD 103
PSK 224
Fizyolojik Psikoloji (Başkent Üniversitesi)
Learning, Remembering&Thinking (Bilkent Ü.)
Fizyolojik Psikoloji (Başkent Üniversitesi)
Fizyolojik Psikoloji (Başkent Üniversitesi)
Davranışın Fizyolojik Temelleri (Başkent Ü.)
Download

ÖZGEÇMİŞ - Psikoloji Bölümü