Download

55 3. TEÓRIA PREFERENCIÍ, UŽITOČNOSTI A EKONÓMIA