Zisťťovanie volebných preferencií
Martin Slosiarik
FOCUS
Strana 1 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Terminológia
terminologická diskusia SAVA 2002:
- snaha o štandardizáciu pojmov používaných pri politických
prieskumoch verejnej mienky pred voľbami 2002
- dohoda, že sa v slovenských podmienkach bude používať pojem
„volebné preferencie“ (označujúci podiel potenciálnych voličov
jednotlivých strán z rozhodnutých voličov, vylučujú sa nerozhodnutí a
nevoliči)
- v českej terminológii to zodpovedá pojmu „volebná prognóza“ (SIMAR
rozlišuje viacero pojmov „stranícke preferencie, voličské preferencie,
stranícke sympatie, volebná prognóza)
- na Slovensku dnes štyri agentúry publikujú volebné preferencie
(FOCUS, Polis, Median, MVK)
- z týchto agentúr je členom SAVA len FOCUS (zároveň členom
európskeho združenia ESOMAR)
Strana 2 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Vzorka
F2F (osobné) dopytovanie:
- najčastejšie v rámci tzv. omnibusových (multiklientských) prieskumov
- dáta z preferenčnej otázky sú vlastníctvom FOCUS-u
- takmer výlučne kvótny výber (zapojených cca 170 anketárov / 6-7
dotazníkov na anketára)
- veľkosť vzorky: min. 1000 respondentov
- kvóty: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj (podľa
údajov z posledného Sčítania ľudu)
CATI (telefonické) dopytovanie:
- ad-hoc výskumy
- stratifikovaný náhodný výber
- veľkosť vzorky: min. 1000 respondentov
- stratifikačné kritériá: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla,
kraj (podľa údajov z posledného Sčítania ľudu)
Strana 3 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Znenie otázky
„Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľľby konali tento
víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste
dali svoj hlas?“
zoznam strán na pomocnom lístku* vrátane možnosti iná strana (aká?)
––––––––––––––––––––––––––––––––––
- nešiel/ -la by voliť (nečítaná možnosť)
- nechce odpovedať (nečítaná možnosť)
- nevie (nečítaná možnosť)
* pri telefonických prieskumoch čítaný zoznam strán, ktorý náhodne rotuje + iná strana
Strana 4 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Tlač
čová správa z prieskumu
Strana 5 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Tlač
čová správa z prieskumu (FOCUS) - pokrač
čovanie
Strana 6 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Kriteriálna validita
Strana 7 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Parlamentné voľľby 2012
ROK 2012
PRIESKUM
február 2012
(nezverejnené)
95% interval
spolahlivosti
VOLBY
marec 2012
ROZDIEL
SMER–SD
40,7%
37,0 – 44,5
44,4%
-3,7%
KDH
10,0%
7,7 - 12,3
8,2%
1,8%
OĽaNO
7,8%
5,8 – 9,9
8,6%
-0,8%
MOST-HÍD
7,4%
5,4 – 9,4
6,9%
0,5%
SDKÚ-DS
5,8%
4,0 – 7,6
6,1%
-0,3%
SaS
5,5%
3,8 – 7,2
5,9%
-0,4%
99% - obciansky hlas*
4,6%
2,9 – 6,1
1,4%
3,2%
SNS
4,6%
3,0 – 6,2
4,6%
0,1%
SMK
4,0%
2,5 – 5,5
4,3%
-0,3%
* pred zverejnením kauzy s podpisovými hárkami
Strana 8 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Parlamentné voľľby 2010
ROK 2010
PRIESKUM
máj 2010
95% interval
spolahlivosti
VOLBY
jún 2010
ROZDIEL
SMER–SD
35,3%
31,9 – 38,8
34,8%
0,5%
SDKÚ-DS
14,0%
11,5 – 16,5
15,4%
-1,4%
SaS
13,3%
10,8 – 15,8
12,1%
1,2%
KDH
8,3%
6,3 – 10,3
8,5%
-0,2%
SNS
6,1%
4,3 – 7,8
5,1%
1,0%
SMK
5,9%
4,2 – 7,6
4,3%
1,6%
MOST-HÍD
5,6%
4,0 – 7,3
8,1%
-2,5%
LS–HZDS
5,1%
3,5 – 6,6
4,3%
0,8%
Strana 9 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Parlamentné voľľby 2006
ROK 2006
PRIESKUM
máj 2006
95% interval
spolahlivosti
VOLBY
jún 2006
ROZDIEL
retrospektívna otázka koho volili
júl 2006
SMER - SD
31,7%
28,3 – 35,1
29,1%
2,6%
32,8%
LS - HZDS
11,1%
8,8 – 13,4
8,8%
2,3%
8,0%
SMK
9,8%
7,7 – 12,0
11,7%
-1,9%
10,2%
KDH
9,8%
7,5 – 11,8
8,3%
1,5%
8,2%
SDKÚ - DS
9,5%
7,4 – 11,6
18,4%
-8,9%
16,1%
SNS
8,1%
6,1 – 10,0
11,7%
-3,6%
11,5%
Slobodné fórum
6,0%
4,3 – 7,8
3,5%
2,5%
4,6%
KSS
5,5%
3,8 – 7,1
3,9%
1,6%
3,0%
ANO
3,4%
2,1 – 4,7
1,4%
2,0%
1,7%
Strana 10 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Prezidentské voľľby 2014
PRIESKUM
marec 2014
VOLBY
ROZDIEL
retrospektívna otázka po prvom
kole, koho volili
apríl 2014
Rober Fico
36,1%
28,0%
8,1%
31,9%
Andrej Kiska
27,1%
24,0%
3,1%
22,6%
Milan Kňažko
11,1%
12,86%
-1,8%
10,9%
Radoslav Procházka
10,0%
21,24%
-11,2%
20,0%
Pavol Hrušovský
5,0%
3,33%
1,7%
4,6%
Gyula Bárdos
4,3%
5,10%
-0,8%
5,3%
Helena Mezenská
2,6%
2,37%
0,2%
2,0%
Ján Čarnogurský
1,3%
0,64%
0,7%
0,9%
Viliam Fischer
0,7%
0,50%
0,2%
0,6%
Jozef Šimko
0,5%
0,24%
0,3%
0,1%
Ján Jurišta
0,4%
0,3%
0,1%
0,6%
Jozef Behýl
0,4%
0,48%
-0,1%
0,3%
Milan Melník
0,4%
0,40%
0,0%
0,1%
Stanislav Martinčko
0,1%
0,13%
0,0%
0,1%
1.kolo
Strana 11 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Prezidentské voľľby 2004
PRIESKUM
február 2004
VOLBY
ROZDIEL
retrospektívna otázka po prvom
kole, koho volili
apríl 2004
Vladimír Mečiar
23,1%
32,7%
9,6%
30,2%
Ivan Gašparovič
13,7%
22,3%
8,6%
24,3%
Eduard Kukan
27,5%
22,1%
-5,4%
22,9%
Rudolf Schuster
17,5%
7,4%
-10,1%
7,4%
František Mikloško
4,7%
6,5%
1,8%
5,4%
Martin Bútora
6,1%
6,5%
0,4%
7,9%
Ján Králik
0,5%
0,8%
0,3%
0,3%
Jozef Kalman
0,5%
0,5%
0,0%
0,3%
Július Kubík
0,1%
0,4%
0,3%
0,3%
Jozef Šesták
0,5%
0,3%
-0,2%
0,5%
Stanislav Bernát
0,4%
0,3%
-0,1%
0,2%
Ľubomír Roman*
5,4%
-
-
1.kolo
* Ľ. Roman sa vzdal kandidatúry
Strana 12 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Príklad – Prezidentské voľľby 2009
ROK 2009
1.kolo
PRIESKUM
marec 2009
VOLBY
apríl 2009
ROZDIEL
Ivan Gašparovič
51,3%
46,7%
4,6%
Iveta Radičová
36,0%
38,1%
-2,1%
Zuzana Martináková
5,2%
5,1%
0,1%
František Mikloško
4,2%
5,4%
-1,2%
Dagmar Bollová
1,6%
1,3%
0,3%
Milan Melník
1,2%
2,5%
-1,3%
Milan Sidor
0,5%
1,1%
-0,6%
Strana 13 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Otázky / postrehy
- z odpovedí na preferenčnú otázku nie je možné priamo usudzovať na
výšku volebnej účasti, tú je potrebné odhadovať na základe iných
postupov (napr. merať pravdepodobnosť účasti)
- osobné dopytovanie omnibusového typu dokáže zachytiť aspoň časť
populácie, ktorá v monotematických prieskumoch nechce odpovedať
- špecifickým problémom sú nevoliči, nerozhodnutí v telefonických
prieskumoch, ktorí sa odmietajú baviť na politické témy (nadhodnotenie
podielu rozhodnutých voličov)
- zaradenie strán do zoznamu (aké kritérium, kedy?) – politická realita
verzus právny purizmus
- otvorená otázka alebo zoznam strán
- pýtať sa najskôr otázku na zámer zúčastniť sa volieb? (reliabilita
stupňov škály „skôr sa zúčastním/ skôr sa nezúčastním“)
- charakter politickej situácie a stabilita (stále sa objavujú nové strany)
Strana 14 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Ďakujem za pozornosťť
Strana 15 | September 2014 | Zisťovanie volebných preferencií
Download

Zistovanie volebnych preferencii_FOCUS_sept2014