Toplu Çarşaf Liste : Sınıflar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Derslerin Toplamı
1
2
3
BDN
5/A
5/B
5/D
5/E
5/F
5/G
6/B
6/C
6
7
1
2
MTM
HALE SENGİR
ENSAR TUTUŞ
NEJAT ERDİCAN
BOZ
İNGİLİZCE 3
FEN
MTM
BVY
SOS
BURHAN IŞIK
SÜLEYMAN ALTAY
ŞAHİN KURÇ
ENGİN TANDOĞAN
MTM
AÖ
YM
İNG
5-6
TRK
İ3
İNG 5-6
OAE
4
GS
MZK
5
6
TRK
7
1
2
İNG
5-6
SOS
3
4
5
FEN
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
TRK
MTM
DİN
SOS
TRK
MTM
BVY
VİLDAN ATALAY
ENGİN TANDOĞAN
ÖZGÜR AKKAYA
NEB
ŞAHİN KURÇ
ÖZGÜR AKKAYA
İ3
ET
ENSAR TUTUŞ
ÖZGÜR AKKAYA
NEJAT ERDİCAN
BOZ
TRK
İNG 5-6
MZK
GS
MTM
BDN
DİN
TRK
İNG
5-6
MTM
FEN
SOS
TRK
FİLİZ ŞIPKIN
İNGİLİZCE 3
OAE
AÖ
SÜLEYMAN ALTAY
HALE SENGİR
VİLDAN ATALAY
FİLİZ ŞIPKIN
İ3
SA
BURHAN IŞIK
ET
FİLİZ ŞIPKIN
BVY
MTM
FEN
TRK
SOS
İNG 5-6
BDN
DİN
SOS
MTM
ŞAHİN KURÇ
YENİ MATEMATİKÇ
İ
BURHAN IŞIK
BURHAN IŞIK
FİLİZ ŞIPKIN
DİLEK ULUHAN
İNGİLİZCE 3
HALE SENGİR
DU
YENİ MATEMATİKÇ
İ
MZK
FİLİZ ŞIPKIN
3
AÖ
OAE
FEN
TRK
FİLİZ ŞIPKIN
VİLDAN ATALAY
6
7
17
17
17
SOS
TRK
BDN
MZK
GS
FEN
MTM
MTM
DİN
TRK
TRK
FEN
MTM
İNG
5-6
BVY
İNG 5-6
SOS
ENGİN TANDOĞAN
EBRU DİLEK
HALE SENGİR
OAE
AÖ
ENSAR TUTUŞ
SÜLEYMAN ALTAY
SÜLEYMAN ALTAY
SATI YÜCEL
EBRU DİLEK
EBRU DİLEK
ENSAR TUTUŞ
SA
HA
ŞAHİN KURÇ
HALİDE AKTAY
ET
17
TRK
MTM
DİN
BDN
BVY
FEN
MTM MZK
İNG
5-6
TRK
ÖMÜR GÖNÜL
YENİ MATEMATİKÇ
İ
SATI YÜCEL
HALE SENGİR
ŞAHİN KURÇ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
İNG4
ÖMÜR GÖNÜL
17
YM
OAE
GS
TRK
SOS
İNG 5-6
SOS
MTM
FEN
AÖ
ÖMÜR GÖNÜL
ET
İNGİLİZCE4
ENGİN TANDOĞAN
YENİ MATEMATİKÇ
İ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
İNG 5-6
SOS
MZK
MTM
FEN
TRK
BVY
DİN
BDN
MTM
SOS
TRK
İNG
5-6
GS
MTM
TRK
FEN
HALİDE AKTAY
ET
OAE
SÜLEYMAN ALTAY
ENSAR TUTUŞ
ÖMÜR GÖNÜL
ŞAHİN KURÇ
SATI YÜCEL
HALE SENGİR
SÜLEYMAN ALTAY
ENGİN TANDOĞAN
ÖMÜR GÖNÜL
HA
AÖ
SA
ÖMÜR GÖNÜL
ENSAR TUTUŞ
MZK
GS
İNG 5-6
TRK
TRK
FEN
DİN
TRK
SOS
İNG
5-6
MTM
FEN
BVY
MTM
SOS
MTM
BDN
OAE
AÖ
HALİDE AKTAY
EBRU DİLEK
EBRU DİLEK
BURHAN IŞIK
SATI YÜCEL
EBRU DİLEK
AHMET ATAÇ
HA
HHL
BURHAN IŞIK
ŞAHİN KURÇ
HASAN HÜSEYİN
LALE
AA
HASAN HÜSEYİN
LALE
HALE SENGİR
FEN
SOS
DİN
TRK
MTM
TRK
MTM
BDN
TRK
FEN
MTM
ŞAHİN KURÇ
FİLİZ ŞIPKIN
NEJAT ERDİCAN
BOZ
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
FİLİZ ŞIPKIN
BURHAN IŞIK
NEB
İNG 5-6
6/A
5
FEN
GS
5/C
4
GS
İNGİLİZCE 3
BURHAN IŞIK
AHMET ATAÇ
DİN
MTM
TRK
VİLDAN ATALAY
TUĞBA SANSAR
ÖZGÜR AKKAYA
MZK
İNG
5-6
SOS
BVY
İ3
AA
VİLDAN ATALAY
FİLİZ ŞIPKIN
NEJAT ERDİCAN
BOZ
TRK
MZK
İNG
5-6
BDN
MTM
FEN
İNG 5-6
BVY
SOS
GS
FEN
SOS
TRK
MTM
ÖZGÜR AKKAYA
OAE
İ3
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
TUĞBA SANSAR
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
İNGİLİZCE 3
ŞAHİN KURÇ
BB
AÖ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
BİLGE BULUT
ÖZGÜR AKKAYA
TS
AÖ
OAE
BDN
MZK
İNG 5-6
MTM
FEN
TRK
SOS
BVY
TRK
FEN
MTM
TRK
DİN
MTM
SOS
GS
İNG
5-6
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
OAE
İNGİLİZCE 3
YM
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
ÖZGÜR AKKAYA
AHMET ATAÇ
ŞAHİN KURÇ
ÖZGÜR AKKAYA
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
YENİ MATEMATİKÇ
İ
ÖZGÜR AKKAYA
VİLDAN ATALAY
YENİ MATEMATİKÇ
İ
AA
AÖ
İ3
Ders Planı Oluşturuldu:21.09.2014
17
17
17
17
17
aSc Ders Dağıtım
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Derslerin Toplamı
1
2
3
4
MTM MZK
6/D
YM
OAE
5
6
DİN
BDN
VİLDAN ATALAY
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
7
1
2
3
TRK
4
5
6
FEN
MTM
EMRAH YILDIRIM
YUSUF KAAN KOÇ
YENİ MATEMATİKÇ
İ
MTM
FEN
TRK
NEJAT ERDİCAN
BOZ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
EBRU DİLEK
FEN
MTM
TRK
7
1
2
3
GS
İNG
5-6
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
MTM
TRK
FEN
SOS
BVY
TRK
İNG 5-6
SOS
EMRAH YILDIRIM
YUSUF KAAN KOÇ
AHMET ATAÇ
ŞAHİN KURÇ
EMRAH YILDIRIM
İNGİLİZCE 3
AA
17
FEN
BVY
MTM SOS
BDN
TRK
DİN
İNG 5-6
GS
TRK
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
ŞAHİN KURÇ
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
EBRU DİLEK
SATI YÜCEL
İNGİLİZCE 3
AÖ
EBRU DİLEK
17
MZK
BDN
TRK
SOS
MTM
İNG 5-6
TRK
FEN
İNG
5-6
OAE
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
EBRU DİLEK
AHMET ATAÇ
YENİ MATEMATİKÇ
İ
İNGİLİZCE4
EBRU DİLEK
YUSUF KAAN KOÇ
İNG4
MZK MTM
TRK
TRK
İNG 5-6
FEN
İNG
5-6
BETÜL TURAN
BETÜL TURAN
İNGİLİZCE4
YUSUF KAAN KOÇ
İNG4
AÖ
İ3
SOS
MZK
İNG
5-6
6/E
NEJAT ERDİCAN
BOZ
AHMET ATAÇ
OAE
İ3
DİN
BVY
6/F
MEHMET
TANRIKULU
ŞAHİN KURÇ
YUSUF KAAN KOÇ
YENİ MATEMATİKÇ
İ
BVY
FEN
MTM
BDN
SOS
GS
MTM
SOS
Mehmet ERÇİN
YUSUF KAAN KOÇ
TUĞBA SANSAR
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
AA
AÖ
TUĞBA SANSAR
AHMET ATAÇ
İNG 7-8
BDN
FEN
MTM
TT
TRK
TRK
MTM
FEN
SOS
GS
MZK
MTM
TRK
İNG 7-8
SOS
DİN
7/A
ORHAN
KAYAKIRAN
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
BURHAN IŞIK
HASAN HÜSEYİN
LALE
BİLGE BULUT
ÖMÜR GÖNÜL
ÖG
HHL
BURHAN IŞIK
BİLGE BULUT
AÖ
TŞ
HASAN HÜSEYİN
LALE
ÖMÜR GÖNÜL
ORHAN
KAYAKIRAN
BB
VİLDAN ATALAY
MTM
TRK
FEN
DİN
MTM
İNG 7-8
SOS
BDN
MTM MZK
7/B
HASAN HÜSEYİN
LALE
ENSAR TUTUŞ
SATI YÜCEL
HASAN HÜSEYİN
LALE
ORHAN
KAYAKIRAN
BİLGE BULUT
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
MTM
TRK7-8
BDN
MTM
FEN
İNG 7-8
TRK7-8
SOS
ORHAN
KAYAKIRAN
FİLİZ ŞIPKIN
FEN
6/G
TT
7/C
7/D
7/E
7/F
ÖMÜR GÖNÜL
TRK7- SOS
8
EBRU DİLEK
AÖ
OAE
TS
FŞ
BB
HASAN HÜSEYİN
LALE
FİLİZ ŞIPKIN
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
HASAN HÜSEYİN
LALE
ENSAR TUTUŞ
TRK7-8
GS
MTM
DİN
SOS
TT
TRK7-8
İNG 7-8
MTM
ORHAN
KAYAKIRAN
HASAN HÜSEYİN
LALE
AÖ
HHL
VİLDAN ATALAY
BİLGE BULUT
ENGİN TANDOĞAN
FİLİZ ŞIPKIN
NEB
AA
SOS MTM
BİLGE BULUT
FİLİZ ŞIPKIN
AA
YM
MEHMET
TANRIKULU
BETÜL TURAN
İNG 7-8
TRK
FEN
TT
BB
ORHAN
KAYAKIRAN
ÖG
ENSAR TUTUŞ
BİLGE BULUT
DİN
FEN
MTM
GS
İNG 7-8
MZK
BİLGE BULUT
SATI YÜCEL
ENSAR TUTUŞ
HHL
AÖ
ORHAN
KAYAKIRAN
TŞ
FEN
İNG 7-8
ENSAR TUTUŞ
ENSAR TUTUŞ
ORHAN
KAYAKIRAN
TŞ
ÖMÜR GÖNÜL
GS
TRK
SOS
HHL
TRK
DİN
AÖ
MZK
SOS
BDN
TŞ
BB
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
TRK78
FŞ
İNG 7-8
TT
FEN
MTM
SOS
TRK78
FEN
GS
İNG 7-8
TRK7-8
MTM
SOS
MZK
DİN
BDN
MTM
ÖZGÜR AKKAYA
ORHAN
KAYAKIRAN
ENGİN TANDOĞAN
YUSUF KAAN KOÇ
SÜLEYMAN ALTAY
BİLGE BULUT
ÖA
YUSUF KAAN KOÇ
AÖ
ORHAN
KAYAKIRAN
ÖZGÜR AKKAYA
SÜLEYMAN ALTAY
BB
TŞ
SATI YÜCEL
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
SA
FEN
TRK7-8
SOS
MTM
İNG 7-8
TT
DİN
BDN
İNG 7-8
FEN
TRK7-8
GS
MZK
MTM
TRK78
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
ÖZGÜR AKKAYA
BİLGE BULUT
TUĞBA SANSAR
ORHAN
KAYAKIRAN
ENGİN TANDOĞAN
VİLDAN ATALAY
TİMUR
ÖZÇELİKMAN
ORHAN
KAYAKIRAN
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
ÖZGÜR AKKAYA
AÖ
TŞ
TUĞBA SANSAR
ÖA
MTM SOS
TS
BB
17
17
17
17
17
MTM
HASAN HÜSEYİN
LALE
TRK7-8
Ders Planı Oluşturuldu:21.09.2014
7
YENİ MATEMATİK
Çİ
MTM
GS
6
17
17
17
aSc Ders Dağıtım
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Derslerin Toplamı
1
2
3
4
FEN
8/A
8/B
8/C
8/D
8/E
8/F
5
DİN
6
TRK
7
1
2
İNK
3
4
İNG 7-8
5
6
BDN
7
1
2
S
3
4
TRK
FEN
6
REH
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
VTN
GS
İNG 7-8
MTM
MTM
MZK
TT
TRK
NEJAT ERDİCAN
BOZ
TŞ
DİLEK ULUHAN
ÖG
ÖG
DU
AÖ
HALİDE AKTAY
NEJAT ERDİCAN
BOZ
GS
REH
MZK
VTN
FEN
TRK
TRK
S
NESLİHAN ÖZKAN
AÖ
VA
TŞ
DU
YUSUF KAAN KOÇ
NESLİHAN ÖZKAN
NÖ
ET
İNK
TT
TRK
REH
İNG 7-8
VTN
MZK
BDN
FEN
DİN
GS
S
YUSUF KAAN KOÇ
DİLEK ULUHAN
DİLEK ULUHAN
NÖ
YKK
HALİDE AKTAY
DU
TŞ
HALE SENGİR
YUSUF KAAN KOÇ
SATI YÜCEL
AÖ
ET
BDN
MTM
MTM
S
DİN
REH
FEN
TRK
İNK
MZK
VTN
TRK
İNG 7-8
HALİDE AKTAY
HALE SENGİR
NEJAT ERDİCAN
BOZ
NEJAT ERDİCAN
BOZ
ET
VİLDAN ATALAY
NEB
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
NESLİHAN ÖZKAN
DİLEK ULUHAN
TŞ
DU
NESLİHAN ÖZKAN
HALİDE AKTAY
YUSUF KAAN KOÇ
SATI YÜCEL
ÖMÜR GÖNÜL
DİLEK ULUHAN
HALİDE AKTAY
HALE SENGİR
MTM
BDN
İNK
DİN
TT
İNG 7-8
İNG 7-8
TRK
SÜLEYMAN ALTAY
HALE SENGİR
DİLEK ULUHAN
VİLDAN ATALAY
DİLEK ULUHAN
HALİDE AKTAY
HALİDE AKTAY
TRK
MTM
İNG 7-8
TRK
MTM
FEN
NESLİHAN ÖZKAN
NEJAT ERDİCAN
BOZ
NESLİHAN ÖZKAN
NEJAT ERDİCAN
BOZ
TT
FEN
TRK
GS
İNG 7-8
AHMET ATAÇ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
NÖ
AÖ
HALİDE AKTAY
5
ET
ÖMÜR GÖNÜL
YUSUF KAAN KOÇ
MTM
18
FEN
SÜLEYMAN ALTAY YUSUF KAAN KOÇ
DİN
TRK
GS
FEN
TT
MTM
SOS
BDN
İNG 7-8
S
REH
TRK
MZK
VTN
MTM
İNG 7-8
FEN
TRK
SATI YÜCEL
NÖ
AÖ
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
AHMET ATAÇ
TUĞBA SANSAR
DİLEK ULUHAN
HALE SENGİR
HALİDE AKTAY
ET
TS
NESLİHAN ÖZKAN
TŞ
DU
TUĞBA SANSAR
HALİDE AKTAY
MUSTAFA EKİN
ALTINBİLEK
NESLİHAN ÖZKAN
MTM
SOS
GS
TRK
FEN
DİN
TRK
TRK
İNG 7-8
MZK
REH
MTM
İNG 7-8
TT
VTN
BDN
S
FEN
TUĞBA SANSAR
DİLEK ULUHAN
AÖ
NÖ
BURHAN IŞIK
SATI YÜCEL
NESLİHAN ÖZKAN
NESLİHAN ÖZKAN
İNGİLİZCE 3
TŞ
BI
TUĞBA SANSAR
İNGİLİZCE 3
AHMET ATAÇ
DU
HALE SENGİR
ET
BURHAN IŞIK
Ders Planı Oluşturuldu:21.09.2014
7
18
18
18
18
18
aSc Ders Dağıtım
Download

Toplu Çarşaf Liste : Sınıflar