Seferihisar Belediyesi
1. Seferihisar..............................................................2
2. Seferihisar’ın Tarihi...............................................4
3. Seferihisar ve Cittaslow......................................6
4. Seferihisar’ın Tarihi Yerleri..................................8
4.1. Sığacık Kalesi....................................................8
4.2. Teos Antik Kenti..............................................9
4.3. Lebedos Antik Kenti.................................... 10
4.4. Kasım Çelebi Medresesi............................. 11
4.5. Beyler Köyü Su Kemeri............................... 12
4.6. Ulamış Hamamı........................................... 13
4.7. Çıfıt Kalesi (Myonnesos)............................. 14
4.8. Karaköse, Karakoç ve Hamamönü............ 15
5. Seferihisar’ın Görülmesi Gereken Yerleri.... 16
5.1. Sığacık............................................................ 16
5.2. Ürkmez....................................................................... 17
5.3. Ulamış ........................................................................ 18
5.4. Doğanbey..................................................... 19
5.5. Köy Pazarı..................................................... 20
5.6. Ulamış ve Doğanbey Kadın Emeği Evleri.21
5.7. Sefertası Lokantası....................................... 21
5.8. Akarca............................................................ 22
5.9. Sığacık Pazarı................................................ 23
6. Seferihisar’ın Köyleri........................................ 24
6.1. Beyler Köyü.................................................. 24
6.2. Düzce (Hereke) Köyü ............................... 25
6.3. Gödence Köyü............................................. 26
6.4. İhsaniye Köyü .............................................. 27
6.5. Kavakdere Köyü ......................................... 28
6.6. Orhanlı Köyü .............................................. 29
6.7. Turgut Köyü ................................................. 30
6.8. Çamtepe Köyü ........................................... 30
Seferihisar Rehberi
Konaklama ........................................................... 32
Yiyecek - İçecek .................................................. 48
Seferihisar Haritası ............................................. 65
Diğer .................................................................... 67
Seferihisar Belediyesi
1
Seferihisar
28.603 nüfusa sahip olan Seferihisar, İzmir’in bir ilçesidir.
İzmir’in 44 kilometre güneyinde yer alan Seferihisar’ın
doğusunda Menderes, kuzeyinde Konak, Güzelbahçe
ilçeleri, batısında Ege Denizi kuzeybatısında Urla ilçesi ve
güneyinde Ege Denizi yer almaktadır. Seferihisar’ın güçlü
yönleri arasında markalaşmış Satsuma cinsi mandalinası,
temiz ve yenilenebilir enerji açısından zengin kaynakları
(jeotermal, rüzgâr ve güneş enerji kaynakları) ve tarihsel
zenginlikleri sayılabilir.
49,5 km’lik sahil şeridiyleTürkiye’nin en uzun sahil şeridine
sahip ilçesi olan Seferihisar 386 km² yüzölçümüne
sahiptir. Seferihisar’ın geniş bir alana yayılmış coğrafyası
ziyaretçilere birçok olanak sağlamaktadır. Uzun sahilleri
ve bakir koylarıyla sadece deniz turizmine yönelik
değil, dağları ve ormanlarıyla, jeotermal kaynaklarıyla,
mandalina bahçelerinin arasında dolaşabileceğiniz
bisiklet yollarıyla, yerel yemekleri tadabileceğiniz
lokantalarıyla, Seferihisarlı kadınların ürettikleri yerel
ürünleriyle ve antik kentleriyle Seferihisar ziyaretçiler
için çok çeşitli olanaklar sunmaktadır.
3
Seferihisar Belediyesi
2
Seferihisar’ın Tarihi
Seferihisar’ın isminin nereden geldiği kesin olarak
bilinmese de eldeki verilerden yola çıkılarak
Etrüsklerden veya Romalı General Tysaferin’den geldiği
tahmin edilmektedir. Selçuklu Türkleri gelinceye kadar
Tysaferin veya Tysaferinopolis olarak anılan şehir,
Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında adına eklenen
hisar kelimesiyle birlikte Tsaferinhisar olarak anılmıştır
ve zamanla Seferihisar şekline dönüşmüştür. Bölgeye
ilk yerleşim M.Ö. 2000’li yıllarda Karyalılar tarafından
başlamış ve Lidyalılar, İranlılar ve Makedonyalılar gibi
çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Seferihisar,
12. ve 13. yüzyıllarda Selçukluların, 14. yüzyılda
Aydınoğullarının ve Osmanlıların, 15. yüzyıldan önce
Timur İmparatorluğu’nun, sonra tekrar Aydınoğulları’nın
ve tekrar Osmanlılar’ın eline geçtikten sonra 19191922 yıllarında Yunan işgalini yaşamış ve 11 Eylül 1922
tarihinde işgalden kurtularak Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir parçası haline gelmiştir.
5
Seferihisar Belediyesi
3
Seferihisar ve Cittaslow
İtalyanca Citta (şehir) ve İngilizce Slow (yavaş)
kelimelerinden oluşan Cittaslow terimi Sakin Şehir
anlamında kullanılmaktadır. 20 ülkede 134 üyeye sahip
Cittaslow ağı; “Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu,
sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel
özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow
Food hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir.”
Küreselleşmenin yarattığı homojen mekanlardan biri
olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak
dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve
kentlerin katıldığı bir birliktir. Cittaslow, şehirlerin hangi
7
alanlarda önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu
özelliklerini korumak için strateji geliştirmeleridir. Şehrin
dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum
içinde, şehir sakinlerinin ve şehri ziyaret edenlerin zevk
alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır. Yerel zanaatları,
tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği
kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla
ve misafirlerimizle paylaşmaktır. Cittaslow birliğine üye
olan kentlerde çevreye ve insana zararlı olmayan temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik
edilmektedir. Cittaslow kavramı Türkiye’de, kentlerin
geleceklerini güvence altına alabilmelerine imkan
sağlamış ve yerel yönetimler için bir yol haritası olmuştur.
Seferihisar Belediyesi
4
Seferihisar’ın
Tarihi Yerleri
Seferihisar’ın 386 km²’lik alanı içerisinde birçok tarihi
yapı yer almaktadır. Bunlar arasında antik kentler, camiler,
medreseler, tümülüsler, antik ağaçlar ve kuyular yer
almaktadır. Bu tarihi yerler arasında önde gelenler şu
şekildedir:
4.1. Sığacık Kalesi
Günümüzde de kullanılan Sığacık Limanı’nın hemen
kuzeydoğusunda yer alan kale, Sığacık Kalesi 1521–1522
yıllarında Rodos seferine hazırlık olması amacıyla Kanuni
Sultan Süleyman’ın emri üzerine donanma komutanı
Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sığacık
kalesi belli bir yerleşme yerini savunmaktan çok, bir
deniz üssü olarak hizmet vermiş, daha sonraları gümrük
kontrol merkezi olarak kullanılmıştır. İki katlı olduğu
düşünülen kalenin Kuşadası, Ayasuluk ve Sivrihisar olarak
adlandırılan üç kapısı vardır. Surların yapımında Teos
antik kentinin taşlarından yararlanılmış olup, duvarlarda
Teos’tan gelme kitabelere rastlamak mümkündür.
9
4.2. Teos Antik Kenti
Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Teos Antik Kenti
12 İyon Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanan Teos antik
kenti 12 İyon kentinden biridir. 46 yıl sonra kazıların
tekrar başladığı Teos, döneminin en büyük liman
kenti olmasının yanı sıra döneminin “Sanatçılar Kenti”
olarak bilinmektedir. Teos Antik Kenti’nde kazılar
sonucu, Dionysos Tapınağı, Antik Liman, Agora, Odeon
ve Antik Tiyatro’nun tekrar günışığına çıkarılması
hedeflenmektedir. Teos’un belki de en önemli
özelliklerinden biri tarihteki ilk aktörler birliğinin M.Ö. 3.
yüzyılda burada kurulmuş olmasıdır.
Seferihisar Belediyesi
4.3. Lebedos Antik Kenti
İyon Birliği’ni oluşturan 12 kentten bir başkası olan
Lebedos, Kısık yarımadası üzerinde bulunmaktadır.
Kentin ilk sakinleri olan Karyalılar, Helenistik dönemde
halkı Efes’e taşınmıştır. İ.Ö. 266’da Mısır Kralı
Ptolemaios’un egemenliğine geçerek 60 yıl boyunca
Ptolemaios adıyla anılmıştır. Lebedos tarihinin en önemli
olaylarından biri de önce Teos sonra Efes’ten kovulan
ve bir süre Myonnesos’da barınan Dionysos artistlerinin
buraya yerleşmeleridir. Strabo’nun, Lebedos’ta her yıl
Dionysos şerefine şenlik ve yarışmalar düzenlediğinden
bahsetmesi, Dionysos sanatçılarının bu kente kendi
geleneklerine ek bir canlılık getirdiğini de göstermektedir.
11
4.4.
Kasım Çelebi Medresesi
Seferihisar’ın 6 km kuzeyinde bulunan Düzce Köyü’nde
yer alan ve 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen medrese
kalıntıları, cami avlusunun kuzey doğusunda yer
almaktadır. Avluya kemerli bir yapı ile geçilmektedir. ‘l’
şekilli bir plana sahip olup, doğu batı yönündeki kolunda
dörder, kuzey-güney yönlü kolunda ise beş adet küçük
birim mevcuttur.
Seferihisar Belediyesi
4.5.
Beyler Köyü Su Kemeri
Seferihisar’a 18 km uzaklıkta bulunan Beyler Köyü
içerisindeki eski su kemeri, kuzey-güney yönünde
uzanmaktadır. Kayrak taş malzemeden yapılan kemer,
köyün içerisinde, çukurda kalan bir bölgeden su
geçişini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Üç adet kemeri
görülebilen yapıya halk arasında “Yedi Kızlar Su Kemeri”
de denilmektedir.
13
4.6.
Ulamış Hamamı
Hamama sivri kemerli dar bir açıklıktan girilmektedir.
Buradan da ortadaki yüksek kasnaklı, kubbeli, yandaki
mekanları yuvarlak tonozlu üç birimli hazırlık mekanına
geçilmektedir. Mekanları birbirinden sivri kemerler
ayırmaktadır.
Seferihisar Belediyesi
4.7. Çıfıt Kalesi (Myonnesos)
Doğanbey sahilinde Seferihisar karayolunun 18nci
kilometresinde Ömür Beldesi sapağından ulaşılabilen
bölümünde yer almaktadır.
Teos ve Lebedos arasında Arkennesos olarak
adlandırılan Aspis adasından bahsedilir.
Myonnesos yarımada şeklinde uzanan bir dağın eteğinde
kurulmuştur. Makria Burnu’nun hemen kuzeyinden,
deniz içinden 60 metre yükselen sarp kayalıklardan
oluşan bu yer, Cebelitarık’ın minyatürü adeta. Antik
çağlarda adacık, taşları su altından bugün bile görülebilen
bir yolla anakaraya bağlı idi.
Antik kentten bugüne sadece şekilsiz dev taşlardan
yapılmış kyklop tarzı örgüde Arkaik savunma
duvarlarının bir bölümü kalmış, bina kalıntıları çok daha
geç dönemlere ait. Yerleşme İ.Ö. 500 dolaylarındadır.
Miletoslu Hekataios tarafından bir kent, İ. Ö. 100
dolaylarında Ephesoslu Artemidoros tarafından ise bir
yer olarak anılmıştır. Plinius, bir zamanlar kasaba niteliği
15
taşıyan Myonnesos’un kendi çağından önce ortadan
silindiğini belirtir. Myonnesos Türk tarihinde de bir
rol oynar. Tepenin doruğundaki kırmızı sıvalı üç sarnıç
ise tarihlenememektedir. Ancak geç dönem eserleri
olduğu tahmin edilmektedir. Teos’lu Dionysos sanatçıları
bir süre Myonnesos’da yaşamışlar, ancak sonra
anlaşmazlıklar sonucu Ürkmez’de bulunan Lebedos
antik kentine geçmişler. Ancak bu bölgelerde arkeolojik
kazı yapılmaması bölgenin tarihi ve kültürel varlığını gün
ışığına çıkaramamıştır. Bölgenin zengin tarihi yapılacak
kazılarla günyüzüne çıkmayı beklemektedir.
4.8. Karaköse (Krakisse), Karakoç ve Hamamönü
Karaköse (Krakisse), Karakoç ve Hamamönü gibi
yerleşim yerlerinin bugünde nüfus bakımından
çevredeki diğer beldelere göre en küçük fakat alan
bakımından ise en büyük yerleşim yerleri olmasıdır.
Eskiden olduğu gibi bugün de bir sıcak su cenneti olan
Doğanbey Burnu’nda (Makria Akr) bir inanışa göre,
denizin içinden çıkan sudan çocuğu olmayan kadınların
ve Karakoç, Cumalı ve Hamamönü kaplıcalarından
da şifa arayanların Helenistik çağından günümüze bu
kaynakları kullandıklarını biliyoruz. Bazı kaynaklarda,
Kuşadası’nda bulunan Bülbül Dağı’nda yaşayan Meryem
Ana’nın bu ılıcalara gelip şifa bulduğu anlatılmaktadır.
Antik çağlarda dağınık bir yerleşim olan Myonnesos
da Lebedos antik limanının 4 km batısında tarihi Bizans
hamamı ve kare planlı bir mabet vardır. Bu mabet
Karakoç Kaplıcaları’ndaki tarihi hamamla benzer mimari
özellikler taşıdığından dolayı Helenistik çağ (MÖ 300)
yıllarına tarihlenmektedir. Bu bölgeyi Karaköse olarak
adlandıranlar bulunsa da halk tarafından Karakisse olarak
da anılmaktadır. Lebedos Limanına 4 Km mesafede olan
bu yerleşim, Karakoç Kaplıcalarına 1,5 Km uzaklıktadır.
Henüz kazı yapılmayan bu yerleşimin ismi Myonnesos
olmalıdır. Çünkü Karakoç Kaplıcalarındaki muhteşem
hamam ile buradaki mabet Helennistik çağın iki
eseridir. Çevrede yapılan temel kazılarında yöreye en
yakın Hamamönü Kaplıcası’nın şifalı sularının Karakisse
civarına büzlerle getirildiği anlaşılmaktadır. Yine Cumalı
Kaplıcası bahçesinde bulunan Helenistik çağ özelliği
taşıyan sütün ve sütun başlığı çevrede büyük (colosol)
bir yapının varlığına işarettir
Seferihisar Belediyesi
5
Seferihisar’ın Görülmesi
Gereken Yerleri
5.1.
Sığacık
Seferihisar merkezinde 5 km uzaklıkta bulunan Sığacık;
kalesiyle, Teos antik kentiyle, balıkçı lokantaları ve
kafeleriyle Seferihisar’da görülmesi gereken yerlerden
biridir. Sığacık Limanı korunaklı doğasıyla tekneler için
bir sığınak olduğu kadar şehir hayatının keşmekeşinden
kaçanlar için de bir sığınak görevi görmektedir. İçinde
hala yaşamın sürdüğü az sayıdaki kalelerden biri olan
Sığacık Kalesi’nin kendine has mimarisi bulunmaktadır.
Kaleiçi’nde devam eden yaşam özellikle pazar günleri
kurulan Sığacık Üretici Pazarı ile renklenmektedir.
Kaleiçi’ndeki açık alanda gerçekleştirilen konserler, şiir
dinletileri, resim sergileri gibi etkinliklerle Sığacık hızla bir
kültür sanat merkezi haline gelmektedir. Damak ve göz
zevkiniz için gün batımında bir balık restoranında veya
kafede oturup körfez manzarasının keyini çıkarmanız
tavsiye edilir. Ayrıca her sabah 10.30’da Sığacık
Balıkçı Kooperatifi’nde gerçekleşen balık mezatında
açık arttırma ile denizden henüz çıkmış balıklardan
satın alabilirsiniz. Pazar günleri açılan Sığacık Üretici
Pazarı’nın en büyük özelliği, pazarda satılan ürünlerin,
Seferihisar’da üretilmiş ve üreticileri tarafından satılıyor
olmasıdır. Ayrıca Sığacık Üretici Pazarı’nda naylon poşet
kullanımı yerine file ve kese kağıdı kullanımı teşvik
edilmektedir. Sığacık’ta bulunan Akkum Plajı tertemiz
denizi ve tesisleriyle sadece denize girmek için değil aynı
zamanda güçlü rüzgar koridorlarıyla sörf için de uygun
olanaklar sunmaktadır.
17
5.2. Ürkmez
Ürkmez, Seferihisar-Kuşadası yolu üzerinde yer
almakta ve ilçe merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Yılın yarısında denize girme imkanı sunan
iklimiyle Ürkmez, masmavi denizi ve İpekkum gibi
plajlarıyla Ege kıyılarında denize girebileceğiniz en güzel
yerlerden biridir. 12 İyon kentinden biri olan Lebedos
antik kenti Kısık Yarımadası üzerinde yer almaktadır.
Lebedos ve çevresi İyon göçlerine kadar Karyalıların
hakimiyetinde kalmıştır. Kentin ilk kuruluş yıllarına
ait bilgiler bulunmamakta ancak Diyonysos şerefine
her sene şenlikler düzenlenen Lebedos günümüzde
gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir. Kavakdere yolu
üzerinde yer alan Karakoç kaplıcaları Ürkmez’e yaklaşık
5 km uzaklıktadır. Ürkmez 127 yıl önce şu anki yerleşim
bölgesinin kuzeyine dağ eteğine kurulmuştur. Ancak
zamanla turizm ve narenciye bahçelerinin gelişmesi
nedeniyle Çeşme - Kuşadası yolunun her iki tarafına
yerleşmiştir. Ürkmez ormanlarla iç içe, etrafı tepelerle
ve denizle çevrili, manzara güzellikleri son derece çeşitli
bir yöredir. Özellikle Ürkmez Barajı kuzeyinde dere
boyunca ulaşılabilen çamalanı ve yol üstünde kalabak
kayası doğa yürüyüşü yaparken görebileceğiniz görkemli
güzellikleridir.
Seferihisar Belediyesi
5.3.
Ulamış
Seferihisar’ın mahallelerinden biri olan Ulamış, Seferihisar
merkezine yaklaşık 6 km uzaklıktadır. Ulamış Hamamı ve
Şehitlik Anıtı Ulamış’ın tescilli binalarıdır. Köy geçimini
zeytin, mandalina, seracılıkla enginar ve arıcılıkla sağlar.
Tarihi çok eskilere dayanan tarihi bir hamama sahiptir,
fakat gereken restorasyonlar yapılmamıştır. Köyün şu
anki yerleşimi 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Denize
olan mesafesi 5 km’dir (Azmak Koyu). Yani Azmak
Koyu’nda amatör olarak serbest dalış ve zıpkıncılık ilgi
görmektedir. İki adet çok şirin göleti vardır. Köyün üstü
zeytin tepeleri ile çevrilmiştir ve manzarası harikadır.
Köyün ön cephesinde ise geniş bir ova uzanmakta ve
tarım faaliyetleri tüm verimliliği ile sürdürülmektedir.
İnsanları gayet sevecen ve misafirperverdir. Ulamış
köyüne ad veren Ulamış Obası, 12-15. yüzyıllarda Halep
Yöresinde yaşayan Avşar Türkmenleri’nin üç kolundan
biri olan Gündüzlü Avşarı obalarındandır. 16. asırda
Antakya bölgesinde bulunan obanın bir bölümü, sonraki
yüzyıllarda bulunduğu bölgeden göç ederek dağılmıştır.
Ulamışoğullarından bazı grupların Batı Anadolu’ya gittiği
ve bir kısmının şimdiki yerlerine geldiği tarihi kayıtlardan
anlaşılıyor. Dolayısıyla köyün adı Gündüzlü Avşarları’nın
bir obası olan Ulamışlar’dan gelmektedir.
19
5.4.
Doğanbey
Doğanbey, Seferihisar-Kuşadası yolu üzerinde olup ilçe
merkezine 20 km uzaklıktadır. 24 kilometrelik sahil şeridi,
yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle Seferihisar’da dikkat
çeken yerler arasındadır. Bölge Osmanlı döneminde
İpsili, Osmanlı’nın son dönemlerinde ise Aydınoğlu
Cüneyt Bey’in oğlu Doğan’a ithafen Doğanbey olarak
bilinmektedir. Doğanbey, Çıfıt Kalesi, Krakisse(Karaköse)
Karakoç, Hamamönü gibi yerleşim yerlerinin bugünde
nüfus bakımından çevredeki diğer yörelere göre en
küçük fakat alan bakımından ise en büyük yerleşim
yerleri olmasıdır. Zengin jeotermal kaynaklara sahip
Doğanbey’de jeotermal kuyular, Karakoç ve Cumalı
gibi kaplıcaları bulunmaktadır. Doğanbey’de görülmesi
gereken yerlerin başında Çıfıt Kalesi gelmektedir. Çıfıt
Adası’nda bulunan Çıfıt Kalesi karaya çok yakındır
ve yürüyerek ulaşma imkanı bulunmaktadır. Çıfıt
Kalesi’nden günümüze birkaç konut duvarı, sarnıç ve
sur kalıntıları kalmıştır. Ayrıca Eski Doğanbey Köyü’nde
yer alan Kadın Emeği Evi’nde çeşitli el emeği ürünleri
bulabilirsiniz. Doğanbey’in uzun deniz kıyısının Ürkmez
sınırında koruma altına alınmış kum zambaklarını
görebilirsiniz.
Seferihisar Belediyesi
5.5.
Köy Pazarı
Seferihisar merkezinde tarihi Eski Belediye Binası’nda
Köy Pazarı açılmıştır. Köy Pazarı’nın her odasında
Seferihisar’ın bir köyüne ait çalışma atölyesi ve satış yeri
bulunmaktadır. Köy Pazarı’nda zemin katta; İzmir Köy
Koop Birliği’ne ait satış reyonu (süt ürünleri, tarhana,
şarap, salça, reçel, şifalı otlar vb.), seramik kurslarının
da verildiği bir seramik atölyesi ve satış reyonu
bulunmaktadır. Orta katta ise; Ulamış mahallesi el sanat
ürünleri tanıtım ve satış yeri (şal, oya işleri, file, kese
kağıdı, takılar, zeytinyağlı sabun vb.), terzi işleri işliği ve
satış reyonu, deri işliği ve sergisi satış reyonu ve resim
kurslarının düzenlendiği resim atölyesi bulunmaktadır.
Resim atölyesinde aynı zamanda yağlı boya resimler
ve Seferihisar’ı tanıtan ürünler bulunmaktadır. Köy
Pazarı’nda bulunan bir diğer işlik ise her biri birbirinden
farklı olan bez bebeklerin ve takıların yapıldığı işliktir.
Köy Pazarı’nda ayrıca file, kese kağıdı ve takı yapımına
yönelik kurslar, İngilizce, Yunanca, yoga ve satranç
üzerine eğitimler verilmektedir. Salı günleri Köy Pazarı
önünde açılan Üretici Pazarı’nda sadece Seferihisar’ın
köylerinde üretilen sebze ve meyveler satılmaktadır.
21
5.6. Ulamış ve Doğanbey Kadın Emeği Evleri
Seferihisar Belediyesi tarafından Cittaslow kriterleri
kapsamında yerel üretimi ve özellikle kadınların üretime
katkılarını arttırmak için açılan Kadın Emeği Evleri’ne
düzenli olarak giden kadınlar hem çeşitli ürünlerin nasıl
üretileceği hakkında eğitim görebilmekte hem üretim
yapıp ürettiklerini satabilmekteler. Ulamış Kadın Emeği
Evi’nde tarhana, karahan macunu, turunç ve incir reçeli,
sabun, çanta, fular, turşu ve kaneviçe, Doğanbey Kadın
Emeği Evi’nde ise file, çanta, tarhana, erişte ve önlük
benzeri ürünler üretilmekte ve satılmaktadır.
5.7. Sefertası Lokantası
Seferihisar merkezinde Köy Pazarı’nın yanında yer alan
Sefertası Lokantası Seferihisar’ın yerel yemeklerini
ziyaretçilere sunmaktadır. Cittaslow kriterleri çerçevesinde
Seferihisar’ın unutulmaya yüz tutan yerel yemeklerini
tekrar keşfetmek için yaşlılarımızla yapılan röportajlar
sonucu çeşitli yemek tariflerine ulaşılmıştır. Samsades,
Nohutlu Mantı, Ekmek Dolması, Loklok, Tatlı Tarhana
ve Yuvalaça gibi Seferihisar’a ait lezzetleri Sefertası
Lokantası’nda keşfedebilirsiniz.
Seferihisar Belediyesi
5.8. Akarca
Seferihisar merkezinde tarihi Eski Belediye Binası’nda
Seferihisar- Kuşadası yolu üzeri 2.km’de yer alan Akarca
Mevkii Tepecik ve Hıdırlık Mahalleleri’ne bağlıdır.
Özellikle ikinci konutların yoğun şekilde yer aldığı
Akarca, yaz aylarında Seferihisar’ın en kalabalık nüfusuna
sahiptir.
Akarca adının denizin içerisinden akan bir tatlı su
kaynağından geldiği söylenir. Geçmişte tamamen üzüm
bağı olan bölgede o yıllarda yapılmış olan bir taş yol
şimdilerde denizin içinde kalmış ve ilginç bir görüntü
oluşturmuştur. Akarca’nın en önemli özelliği denizinin
temizliği ve aşırı tuzlu oluşudur.
23
5.9. Sığacık Pazarı
Tarihi Sığacık Kalesi içerisinde Pazar günleri kurulan
Sığacık Üretici Pazarı, İzmir’in en gözde pazarlarından biri
haline gelmiştir. Halden mal girişinin yasak olduğu pazarda
Seferihisar’ın köylerinde çiftçiler tarafından üretilen
ürünler ve Kaleiçi Evlerde yaşayan bayanların hazırladıkları
yiyecek- içecekler satılabilmektedir. Naylon poşet yerine
file ve kese kâğıdının kullanıldığı Pazarda, Seferihisar’ın
yöresel yiyeceklerini ve mevsime göre sebzeler, meyveler
ve çeşitli otlar bulabilirsiniz.
Seferihisar Belediyesi
6
Seferihisar’ın Köyleri
6.1.
Beyler Köyü
2010 yılı itibariyle nüfusu 1.000 olan, Seferihisar
merkezine 16 km uzaklıktaki Beyler Köyü’nün doğusu
Kuyucak ve Orhanlı Köyleri, batısı Seferihisar ilçe merkezi,
güneyi Kavakdere Köyü, kuzeyi Gödence, Çamtepe ve
Efem Çukuru Köyleri ile çevrilidir.
Eski adı Benliler olan Beyler Köyü’nde zeytin ve
şaraplık üzüm yetiştiriciliği yanında hayvancılık da
önemli bir ekonomik faaliyettir. 3 tanesi aktif çalışan
5 zeytinyağı fabrikası vardır. Seferihisar’ın geleneksel
kültürel etkinliklerinden biri olan Hıdırellez, 6 Mayıs’ta
Beyler Köyü’nde kutlanmaktadır. Hıdırellez sadece
Beyler Köyü’nden değil bütün Seferihisar’dan gelenlerin
katılımıyla kutlanmaktadır. Özellikle çocuğu askere
giden aileler tarafından kesilen kurbanlar adak olarak
dağıtılmaktadır. Köyün kuzey yönünde görsel bir şölen
sunan çam ormanları bulunmaktadır. Kuzeydoğuda 4-5
km uzaklıkta bulunan Sivritepeden Sığacık ve Akarca
kıyılarını da kapsayan görkemli bir panaromik manzara
izleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri için köy çevresinde
oldukça güzel parkurlar bulunmaktadır.
25
6.2. Düzce (Hereke) Köyü
Düzce köyü 2010 yılı itibariyle yaklaşık 630 nüfusludur
ve ilçe merkezine 6 km uzaklıktadır. Eski adı Hereke
olan Düzce Köyü’nün adının “Herakles”ten geldiği ve
Heraklia Antik Kenti üzerine kurulduğu söylenmektedir.
Köyün önde gelen ekonomik faaliyetleri narenciye
ve enginar yetiştiriciliği ve hayvancılıktır. Düzce Köy
Merkezi’nden devam ederek çam ağaçlarının arasından
Azmak Koyu’na ulaşabilirsiniz. Denize girmek için çok
uygun bir yer alan Azmak Koyu harika manzarasıyla
Seferihisarlıların ve ziyaretçilerin uğrak noktasıdır.
Seferihisar’ın geleneksel kültürel etkinliklerinden biri
olan Deniz Bayramı 14 Ağustos günü geleneksel olarak
Azmak Koyu’nda kutlanır. 15. yüzyılda yapıldığı tahmin
edilen, cami ve medrese Düzce Köyü’nde görülmesi
gereken yerler arasındadır. Kasım Çelebi Medrese’si
ile ortak bir avluyu paylaşan cami, avlunun güneyinde
yer almaktadır. Çevrede yer alan ören yerlerindeki
malzemelerden yararlanılarak yapılmıştır. Medrese
avlunun kuzey doğusunda yer almaktadır. Medresenin
her biriminde birer ocak ve ikişer niş yer almaktadır.
Köyiçi Mevkiinde Erken Osmanlı Dönemi’ne ait bir
hamam bulunmaktadır. Yapının güneyinde külhan yani
hamamın suyunu ısıtan ocak bulunmakta ve binanın 5
metre kadar uzağında hamama suyun gelişini sağlayan
kuyu ve su deposu yer almaktadır. Hamam kaba
yontu taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Kubbe
kasnaklarında ve duvarların bazı kesimlerinde düzgün
kesme taş malzemeleri görülmektedir.
Düzce Köyü’nde, Kocakavak mevkisinde yer alan ve
1000 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı ve yanındaki
antik kuyu da görülmeye değer yerler arasındadır.
Seferihisar Belediyesi
6.3.
Gödence Köyü
Gödence köyü, 2010 yılı itibariyle 301 nüfusludur ve ilçe
merkezine 22 km uzaklıktadır. Köyün çevresinde varlığı
250-300 sene öncesine dayanan küçük yerleşmelerin
(Karalar, Çerçemler, Akçakaya, A.Payamlı, Y.Payamlı,
Payamiçi…) izlerine rastlanmaktadır.
1800’lü yıllarda ise Konya Hadim’den bugünkü Gödence’ye
önemli miktarda göç eden olmuştur. Geçmiş yıllarda
köyden dışarıya göç olmuşsa da 1972 yılında Gödence
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasıyla köyden
ayrılmalar son bulmuştur. Gödence, Seferihisar’ın gelişme
potansiyeli en yüksek köylerinden biridir. Bu özelliğini,
kooperatiften almaktadır. Kooperatif tarafından Gödence
markası altında zeytin, zeytinyağı, pekmez, bal, reçel, tarhana,
kuru üzüm, sabun, ceviz, badem ve ev şarabı gibi ürünler
satılmaktadır. Özellikle zeytinyağı çok ünlüdür. İstanbul,
Ankara gibi büyükşehirlerde satış yerlerine sahiptir. Köyde
3 zeytinyağı fabrikası yer almaktadır. Fabrikadan 2’si özel,
diğeri kooperatife ait olup, kontinü sistemde çalışmakta
ve günlük 30 ton zeytin işleyebilmektedir. Gödence’de ev
şarapçılığı geliştirme projesi uygulamaya konmuş ve köyde
istihdam artmıştır. Köyün manzara güzelliği, çevreye hakim
konumu, yerel ürünleri ve halkının istekliliği, onu kırsal
turizme aday bir köy yapmıştır. Yaklaşık on yıldan bu yana,
yerli ve yabancı turistlerin köye uğradıkları, kooperatif
ürünlerini aldıkları ve köy kadınlarının evlerde el işi
örgülerini sattıklarına tanık olunmaktadır. Gödence’nin,
kırsal turizm yada tarımsal turizm adı altında, köy evlerinin
pansiyona çevrilip, turistin konaklamalı hizmet verebilecek
yüksek bir arz potansiyeli bulunmaktadır.
27
6.4. İhsaniye Köyü:
İhsaniye köyü, 2010 yılı itibariyle yaklaşık 81 nüfusludur
ve ilçe merkezine 13 km uzaklıktadır. Köyün kuruluşu
1800lü yılların 2. yarısına inmektedir. O tarihlerde
Batum’dan getirtilen 40 hane, bugünkü köy halkının
ilk sakinleri olmuşlardır. Bir orman içi köyü olarak
kurulmuş olan İhsaniye Köyü 1. Derece Doğal Sit Alanı’
dır. Osmanlı’nın son dönemlerinden kalma Eski Cami,
köyün kurulduğu sırada yapılmış, tek tarihi yapıdır. Köy
ekonomisinde, zeytin, zeytinyağı en önemli ürünler
olurken, arkasından sebze seracılığı, narenciye ve
enginar yetiştiriciliği gelmekte büyük baş hayvancılıkta
yapılmaktadır. İhsaniye Köyü’nde görülecek yerler
arasında Geç Osmanlı Dönemi’ne ait Eski Cami
bulunmaktadır. Osmanlı’nın son dönemlerinde, yaklaşık
140 yıl önce Mithat Paşa tarafından Batum’dan getirilip
buraya yerleştirilen ve adı 1936’da İhsaniye olarak
belirlenen köyün kuruluşunda yapılan caminin minaresi
bulunmamaktadır.
Çift Pınarlar ve Oturca Mevkii’nde 500 yıllık olduğu
tahmin edilen bir Çınar Ağacı bulunmaktadır. Bu görkemli
çınarın kökleri arasından kaynak suyu çıkmaktadır ve
çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
Seferihisar Belediyesi
6.5.
Kavakdere Köyü:
Kavakdere köyü 2010 yılı itibariyle yaklaşık 370 nüfusludur
ve ilçe merkezine 20 km uzaklıktadır. Kavakdere Çayı’nın
varlığı nedeniyle son derece yeşil bir ortam içindedir
ve dağınık yerleşme şeklindedir. Özellikle suyun bolluğu
köylünün kendi arazisi içine evini yapmasına yol açmış
ve köy dağınık bir yerleşime sahip olmuştur. Önceleri
tütün ekilen köyde tütünden sonra narenciye ayrıca
son üç yıldan bu yana da şaraplık üzüm yetiştirilmeye
başlanmıştır. Kavakdere’de İzmir İl Özel İdaresi’nin
desteğiyle “kaliteli örnek üzüm bağı” projesi uygulamaya
konmuş ve büyük başarı kazanılmıştır. Bağcılığın yanı
sıra zeytincilik ve hayvancılık da köyün geçim faaliyetleri
arasındadır.
Kavakdere doğal güzelliği nedeniyle özellikle İzmirlilerin
arazi alıp, ev yaptırdıkları bir yer haline de gelmiştir.
Kavakdere’nin en önemli özelliklerinden birisi, Cumalı
Ilıcası’nın köy sınırları içerisinde oluşudur. Sıcak suyun
çıktığı kuyulardan üçü kullanılmaktadır.
29
6.6.
Orhanlı Köyü
Orhanlı Köyü 2010 yılı itibariye yaklaşık 1.150 nüfusludur
ve ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktadır. Orhanlı
Seferihisar’ın büyük ve gelişmiş köylerinden biridir.
Köy, ilk kez yeri bugün Eski Orhanlı denilen ve şimdiki
yerleşime 5 kilometre uzaklıkta bulunan yerde
kurulmuştur, 1979 yılında şimdiki yerine (Yeni Orhanlı)
inilmiştir. Köy parçalı yerleşme özelliği göstermektedir.
Orhanlı’nın yaklaşık 1 kilometre dışında Temese Beyliği’ne
ait olduğu söylenen yerleşme kalıntıları mevcuttur.
Orhanlı özellikle emeklilerin, arazi alıp tarım yapmak veya
güzel köy ortamını tercih edip yerleşmek üzere gelip
ev yaptıkları, yaz-kış oturdukları bir köydür. Bu anlamda
köyün göç vermediği daha çok rekreasyonel amaçlı
göç aldığı söylenebilir. Orhanlı’nın bir başka ilginç yönü,
‘’Orhanlı ve Kavakdere Köyleri Kültür, Gençlik ve Spor
Derneği’ne” (OR-KAV) sahip oluşudur. Derneğin folklor
ekibi 2003 yılında Kültür Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye
Halk Oyunlar Yarışması’nda birincilik ödülünü almıştır.
Köyde geçmiş yıllarda Sultaniye üzüm ve tütün
yetiştiriciliği yaygın iken (hatta 40-50 sene önceye kadar el
tezgahlarında yapılan dokumacılık bile vardı) günümüzde
hayvancılık, zeytincilik ve şaraplık üzümün yetiştirildiği
görülmektedir. Orhanlı’nın ilköğretim okulu, sağlık ocağı
ve kütüphanesi bulunmaktadır. Orhanlı-Kavakdere-Beyler
köylerini içine alan Orhanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,
kekik toplanması, ormanın iyileştirilmesi ve gençleştirilmesi,
odun kömürü yapımı gibi faaliyetlere sahiptir.
Seferihisar Belediyesi
6.7. Turgut Köyü
İlçe merkezine 9 km uzaklığındaki Turgut Köyü yaklaşık
nüfusu 300’dür. Bugün için göç alıp vermeyen köy tek
yerleşimidir. Köy ekonomisinde narenciye ve büyük
baş hayvancılık ön plandadır, enginar yetiştiriciliği de
yapılmaktadır. Köyde günde 5 ton süt toplanmakta
ve satılmaktadır. Turgut-İhsaniye Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi 1979 yılında kurulmuş olup tarla ve sera
domatesleri ve enginar en önemli ürünleri arasındadır.
Antik Taş Ocağı Turgut Köyü’nde görülmesi gereken
yerlerden biridir. Antik dönemlerde kullanılmış taş ocağı
bugün derin bir çukur görünümdedir. Etrafında ağaçlar
ve eski taş kalıntıları görülmektedir. Antik Ocak’tan
geldiği düşünülen antik taşların benzerleri köy civarında
görülebilir.
6.8. Çamtepe Köyü
Çamtepe Köyü’nün doğusunda Efem Çukuru Köyü,
kuzeyinde Kavacık Köyü ve Payamlı Mahallesi, batısında
Gödence Köyü, güneyinde Beyler Köyü bulunmaktadır.
Çamtepe Köyü 1. Dünya savaşı sırasında 300 hane iken
günümüzde yaklaşık 40 hane (130 kişi) nüfusa sahiptir.
2001 yılında Seferihisar’a bağlanan Çamtepe Köyü’nde
son 10 yıldır göç durmuştur. Seferihisar’a en uzak ve en
yüksek (550 m) alana yerleşmiş olan bu köyde temel
ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır.
Konaklama
Yiyecek-İçecek
Diğer
Konaklama
Angora Beach Resort
Doğanbey
Konaklama Türü : Otel
Oda Sayısı
: 112
Yatak Kapasitesi : 220
Angora Beach Resort, Seferihisar’ın ünlü mandalina bahçelerinin
İzmir-Kuşadası arasındaki en güzel sahil şeridi ile kucaklaştığı, 6
km uzunluğundaki mavi bayraklı kumsal ve promenadın üzerinde
yer alan, tamamen butik tarzda tasarlanmış, örneklerine nadiren
rastlanan bir tesistir.
Yaklaşık 30 dönümlük bir arazi üzerine kurulu tesis, 30 bloktaki
toplam 112 odası ve konfor için minimumda tutulmuş yapılaşma
oranı ile seçkin konuklarına en yüksek kaliteded hizmet verecek
şekilde tasarlanmıştır.
Binaların mimari tasarımında Ula-Muğla yöresinin geleneksel
ahşap işçiliği en ince örnekleri itina ile uygulanmıştır.
Detayların zenginliği kitle turizminden bunalmış misafirlerimize
unutamayacakları bir tatil deneyimi sunacaktır.
Angora Beach Resort, tatil köyü konseptini butik otel estetiği
ile birliştirebilen özgün bir anlayışın ürünüdür.
Deniz Caddesi No:2 Payamlı Mahallesi
Tel:+ 90 232 7427000 Faks:+ 90 232 7426999
www.angorabeachresort.com / [email protected]
Konaklama
Aşa Club
Doğanbey
Konaklama Türü : Tatil Köyü
Oda Sayısı
: 180
Yatak Kapasitesi : 550
Seferihisar’ ın tüm sıcaklığını Ege’nin renkleriyle bünyesinde
birleştiren çam ve tropikal ağaçlar ile çevrili 75.000 metre kare
bir alan üzerine kurulu AŞA CLUB HOLIDAY RESORT; İzmir
Havalimanı’ na 40 km uzaklıktadır. Deniz kenarında olan otelimiz
ayrıca bölgenin turistik yerlerine de yakındır. Kuşadası’na 55 km
Selçuk’ a 47 km, Çeşme’ ye de 92 km yakınlıkta olup toplu
ulaşım araçları ve taksi ile otelin önünde ulaşım sağlanmaktadır.
Payamlı Mahallesi Galinos Mevki Doğanbey
Tel:+ 90 232 7426072 Faks:+ 90 232 7426031
www.asa-club.com / [email protected]
Konaklama
Club Resort Atlantis
Sığacık
Konaklama Türü : 1. Sınıf Tatil Köyü
Oda Sayısı
: 305
Yatak Kapasitesi : 850
Club Resort Atlantis Ege’nin en bakir yerlesimlerinden biri
olan, Türkiye’ nin ilk “Citta Slow” şehri olan Seferihisar’a 7.5
km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 45 km mesafededir.
4000 yıllık Teos Antik Kenti kalıntılarının hemen yanı başında
olan Club Resort Atlantis, şirin bir balıkçı koyu olan Sığacık’tan
ise sadece 1.5 km uzaklıktadır. Masmavi koylara hakim olan
tatil köyümüz 100.000 m² alan üzerinde kurulmuş 60.000 m²
büyüklüğündeki bahçesinde nefis kokulu mandalina, portakal,
iğde ağacları, dev palmiyeleri, organik sebze tarlaları ve tarihe
tanıklık eden 300 yıllık zeytin ağaçlarıyla bir doğa harikası ile
iç içedir. 2010 yılında tamamen yenilenen tatil köyümüz, iki
katlı villa tarzinda yapilmis 309 adet geniş ve konforlu odaya
sahiptir. Özel konumu ve uygun rüzgarları ile sörf ve yelken
tutkunlarının da vazgeçemediği, dalış meraklılarının hayallerini
gerçekleştirebildikleri eşsiz bir yerdir Club Resort Atlantis
Sığacık Mahallesi Büyük Akkum Mevki No:5
Tel:+ 90 232 745 74 56 Faks:+ 90 232 7457038
www.clubresortatlantis.com / [email protected]
Konaklama
Club Teos Tatil Köyü
Sığacık
Konaklama Türü : Tatil Köyü
Oda Sayısı
: 148
Yatak Kapasitesi : 296
Karadaki yeşilliğin denizin turkuazına karıştığı güzel ve sakin
bir köşede yer almaktadır Club Teos. Chios ve Samos Yunan
adalarına bakan Club Teos, rengarenk bahçeler arasında serpilen
iki katlı evlerden oluşan tipik bir Türk köyünü andıracak şekilde
dizayn edilmiştir.
Eski Türk evleri gibi Club Teos’un girişi de etkileyici bir dairesel
olarak tasarlanmıştır. Kapalı bir koyda yer alması nedeniyle su
sporlarına başlamak için ideal bir ortam sunan tatil köyünde aynı
zamanda koydan dışarı çıkıldığında en ileri düzey profesyonelleri
bile tatmin edecek rüzgar şartları bulunmaktadır.
Tel:+ 90 232 7457050 Faks:+ 90 232 7457475
www.neilson.co.uk
Konaklama
Nas Resort Hotel
Ürkmez
Konaklama Türü : Otel
Oda Sayısı
: 50
Yatak Kapasitesi : 120
Nas Resort’ta masmavi deniz, eşine az rastlanır kumsal ile her
anı dolu dolu yaşanan bir tatil geçirebilirsiniz. Ailesi ile birlikte
doğanın renk armonisini, denizin mavisini, eşsiz günbatımının
verdiği keyfi arayanlar; rahatın ve huzurun tadına Nas Resort’ta
varırlar. Otelimiz, 32 suit, 8 standart ve 10 bungolow odadan
oluşmaktadır. Bütün odalarımızda klima, televizyon, mini bar,
müzik yayını ve fön makinası bulunmaktadır. Suit odalarımızın
ilave salonları mini mutfak, yerleri anti silip fayans döşelidir.Yatak
odalarının yerleri ise laminat parke ile kaplıdır.
Ürkmez Caddesi No:150 Ürkmez-İzmir
Tel:+ 90 232 7422613 Faks:+ 90 232 7421126
www.nasresort.com
Konaklama
Teospa Hotel & Suites
Sığacık
Konaklama Türü : Otel
Oda Sayısı
: 44
Yatak Kapasitesi : 120
İzmir havalimanını 45 dakikalık mesafede bulunan ünlü Sığacık
içinde butik otelimizin tarzı bölgede bulunan diğer otellerden
farklıdır. Meşhur Kavak Yelleri dizisinin çekildiği otelimizde
“Kavak Yelleri” ekibi, Zülfü Livaneli’nin “Veda” filminin ekibi, Ali
Özgentürk’ün “Görünmez” film ekibinin ve benzeri televizyon
ve sinema dünyasının ünlü simalarını ağırlamıştır.Teos Marinaya 5
dakikalık mesafede adeta gizli bir bahçenin içinde konumlanmış
olup 12 ayrı bloktan oluşan mekanımızda 22 standart 10 delüks
ve 12 suit olmak 44 odamız mevcuttur.
12 ay boyunca açık olan otelimizde aile sıcaklığını yaratmak
ve müşteri memnuniyetinden ödün vermemek en büyük
amacımızdır. Sizleri de en kısa zamanda ağırlamaktan
memnuniyet duyarız.
Akkum Caddesi 139 Sokak No:51
Tel:+ 90 232 7457575 Faks:+ 90 232 7457023
www.hotelteospa.com / [email protected]
Konaklama
AR Gençlik Aile Kampı
Akarca
Konaklama Türü : Kamping
Oda Sayısı
: 27
Yatak Kapasitesi : 88
Tesisimiz, denize sıfır konumda, her
biri balkonlu tamamı çim alanlı
ve ağaçlı bahçesinde 20 apart
Ev, 7 adet otel tipi oda (4
adet 2 kişilik, 3 adet 4 kişilik),
27 odadan oluşmaktadır.
Tesis
içerisinde
160
kişilik kapalı, 350 kişilik
açık alana sahip 1 adet
restaurant, 40 araçlık açık
otopark ve ihtiyaçlarınızı
k a r ş ı l a y a b i l e c e ğ i n i z Hıdırlık Mah. Tuzla Cad. No:85
bir
adet
market Tel:+ 90 232 7487071
bulunmaktadır.
Faks:+ 90 232 7487071
www.tahsinar.com
Dağ Pansiyon
Sığacık
Konaklama Türü : Pansiyon
Oda Sayısı
: 20
Yatak Kapasitesi : 50
Doğa güzellikleri arasındaki bu
cennet köşede sizlere dört
mevsim sessiz tatil imkanı
sunuyoruz. Doğayla içiçe
trafikten
uzak
sessiz
sakin nezih bir ortamda
sevdiklerinizle huzur dolu
günler geçireceğiniz bir
mekan Dağ Motel...
Sığacık Mahallesi
Girlen Mevki 137 Sokak No:108
Tel:+ 90 232 7457235
www.dagmotel.net
Konaklama
Dali’s Pansiyon
Sığacık
Konaklama Türü : Pansiyon
Oda Sayısı
: 14
Yatak Kapasitesi : 30
DALİ’S Restaurant&Motel Sığacık
Körfezi’ ne bakan 14 odalı
havuzlu bir butik oteldir.
Odalarda wc, banyo, klima,
telefon
ve
televizyon
mevcuttur. Ayrıca otelin
%80’inde kablosuz internet
erişimi
bulunmaktadır.
Restaurant’ımız
zengin
balık çeşitleri dışında her
Sığacık Mah. 139 Sokak No:64 türlü ızgara çeşitleriyle de
Tel:+ 90 232 7457885 hizmet vermektedir.
Faks:+ 90 232 7457526
www.dalismotel.com / [email protected]
Ecer Otel
Sığacık
Konaklama Türü : Pansiyon
Oda Sayısı
: 12
Yatak Kapasitesi : 30
Şirin kentimizdeki huzurun adresi
olan Ecer Otel ucuz ve konforlu
tatilin doğru noktası. 15 yıllık
tecrübesiyle sizlere hizmet
vermekte olan Ecer Otel her
yıl Nisan-Kasım ayları arasında
misafirlerini
ağırlamakta.
Sığacık bölgesinde apart
bölümünü
bünyesinde
bulunduran tek otel
özelliğine sahip olan Ecer
Sığacık Mah. 137 Sk. No:40/B Otel 8 oda ve 4 adet apart
Tel:+ 90 232 7457374 ile hizmet verilmektedir.
Faks:+ 90 232 7457693
www.ecer.web.tr / [email protected]
Konaklama
Keskin Apart
Ürkmez
Konaklama Türü : Apart Pansiyon
Oda Sayısı
: 23
Yatak Kapasitesi : 100
Keskin Apart, memleketin en keyifli
deniz tatilini sunan Akvaryum
Plajı’nın yanıbaşında doğa ile iç
içe bir tatil vaad ediyor. Deniz
manzaralı, dayalı döşeli 14
daire ve 9 oda size yıl
boyunca evinizin rahatlığını
sunuyor. Ürkmez’ in en
köklü turizm tesisine
gelin, misafirperver ve
güleryüzlü ailemize katılın.
Mersinalanı Mahallesi
6071 Sokak No:4
Tel:+ 90 232 7421243
Lebedos Otel
Ürkmez
Konaklama Türü : Apart Otel
Oda Sayısı
: 18
Yatak Kapasitesi : 72
Lebedos Apart Otel’in konforlu ve
sessiz odaları, leziz lokantası, şirin
bahçesi, kusursuz temizliği, denize
yakın olması, ana cadde üzerinde
olması, tarihi
mekanlara
yakınlığı ve uygun fiyatı
müşterilerimizi cezbeden
bazı
özelliklerimiz
ve
güzelliklerimizdir.
Odalarınız
tarafımızdan Bengiler Mahallesi
temizlendiği için, size Cumhiyet Caddesi No:97
sadece
gezmek
ve Tel:+ 90 232 7422085
eğlenmek kalır. Bu yaz www.lebedosapartotel.com
tercihiniz Lebedos Apart
Otel olsun.
Konaklama
Kıyı Otel
Ürkmez
Konaklama Türü : Butik Otel
Oda Sayısı
: 22
Yatak Kapasitesi : 60
Otelimiz Ürkmez Beldesi’nin en
güzel kumlu plajına sahip olup, tüm
odalarımızda klima,TV ve 24 saat
sıcak su mevcuttur. Otelimizde
Adsl Bağlantısı da mevcut olup,
gece saat 01’ den itibaren
çorba servisimiz vardır. Ayrıca
otelemizde her gece tumba,
ney ve gitar eşliğindeki
canlı müzik, konuklarımıza
unutamayacağı
anlar
yaşatacaktır. Dünya ile
6060 Sokak no:66 Mersinalanı
Tel:+ 90 232 7423433 irtibatınızı kesmeden doga
ve deniz ile başbaşa bir tatil
www.kiyiotel.com için bizi arayın...
Ordukaya Otel
Ürkmez
Konaklama Türü : Otel
Oda Sayısı
: 20
Yatak Kapasitesi : 60
Ürkmez’de Mersinalanı Mahallesi’
nde bulunan Ordukaya Otel yirmi
yıldan beri hizmet vermektedir.
Yürüyerek denize iki dakika,
merkeze beş dakika mesafede
olan
Ordukaya
Otel
müşterilerinin her türlü
konforuna önem vererek
keyifli bir tatil çıkarmalarını
hedefler. Tüm odalarında
TV ve klima bulunan
Mersinalanı Mahallesi otelimizde sizleride misafir
Cumhuriyet Cad. No:163 etmek umuduyla...
Tel:+ 90 232 7423333
Faks:+ 90 232 7422299 www.ordukayaotel.com
Konaklama
Seyhan Apart
Ürkmez
Konaklama Türü : Apart Pansiyon
Oda Sayısı
: 23
Yatak Kapasitesi : 100
Otelimiz bir aile işletmesidir ve daha
çok ailelere ve gençlere hitap
etmesi için apart otel olarak
kurulmuştur. Müşterilerimizin
bize söyledikleri otelimizi
en çok tercih etme
sebeplerinin başında; bu
aile sıcaklığı ve çok özen
gösterdiğimiz temizliğimiz
gelmektedir.
Mersinalanı Mahallesi
6028 Sokak No:16
Tel:+ 90 232 7423087
www.seyhanapartotel.com.tr
Tree B Marine Hotel
Sığacık
Konaklama Türü : Otel
Oda Sayısı
: 40
Yatak Kapasitesi : 80
Hotel Three B Marine 40 oda 80 yatak
kapasitesi, 80 kişilik restaurantı ve
45 kişilik cafesi ile yaz kış 24 saat
Sığacık Yat Limanı karşısında hizmet
vermektedir. Odalarda tv, klima,
telefon, 24 saat sıcak su, saç
kurutma makinesi, wireless
internet sistemi ve yangın
sensorü bulunmaktadır. Hotel
Three B Marine ailenizle
konaklayabileceginiz temiz,
hizmette kusur tanımayan,
güler yüzlü, disiplinli personeli Sığacık Mah. Akkum Cad. No:55
ile hizmet veren bir işletmedir. Tel:+ 90 232 7457812
Faks:+ 90 232 7457812
www.hotelthreeb.com.tr / [email protected]
Konaklama
Ev Pansiyonu
ASMAALTI
Sığacık
Oda Sayısı
:1
Yatak Kapasitesi : 2
Sığacık Mahallesi (Kaleiçi)
127 Sokak No:35
Tel:+90 232 745 79 38
+90 546 713 39 52
[email protected]
Ev Pansiyonu
BEYAZ EV
Sığacık
Oda Sayısı
:3
Yatak Kapasitesi : 6
Sığacık Mah.162 Sk. No:19
Tel:+90 232 745 76 89
+90 532 598 17 60
www.sigacikpansiyon.net
[email protected]
Pansiyon
BURG PANSİYON
Sığacık
Oda Sayısı
: 10
Yatak Kapasitesi : 20
Sığacık Mahallesi Atatürk
Meydanı No:14
Tel: +90 232 745 74 64
www.burgpension.com
Ev Pansiyonu
DENİZ YILDIZI
Sığacık
Oda Sayısı
:1
Yatak Kapasitesi : 2
Sığacık Mahallesi (Kaleiçi)
129 Sokak No:56
Tel:+90 232 745 77 01
+90 555 376 09 66
[email protected] com
Konaklama
DUTLU EV
Ev Pansiyonu
Sığacık
Oda Sayısı
:1
Yatak Kapasitesi : 2
Sığacık Mahallesi (Kaleiçi)
129 Sokak No:19
Tel:+90 232 745 71 96
+90 539 516 05 57
[email protected]
LİMAN
PANSİYON
Pansiyon
Sığacık
Oda Sayısı
:6
Yatak Kapasitesi : 18
Sığacık Mahallesi Akkum
Caddesi No:23
Tel:+90 232 745 74 62
OTEL SU
Butik Otel
Ürkmez
Oda Sayısı
: 10
Yatak Kapasitesi : 24
Bengiler Mah.Millet Cad.No:40
Tel:+90 232 742 22 00
Faks:+90 232 742 23 00
www.urkmezotelsu.com
[email protected]
SATSUMA
APART
Oda Sayısı
: 12 daire
Yatak Kapasitesi : 72
Mersinalanı Mah. Ürkmez Cad. No:176
Tel:+90 232 742 29 13
Faks:+90 232 742 32 27
www.satsumaapart.com
[email protected]
Apart Pansiyon
Ürkmez
Konaklama
Butik Otel
SEVTUR OTEL
Seferihisar
Oda Sayısı
: 16
Yatak Kapasitesi : 40
Camikebir Mah. İzmir Cad. No:139
Tel:+90 232 743 50 54
Faks:+90 232 743 55 30
www.sevtur.com
[email protected]
Apart Pansiyon
Ürkmez
ÜTOPYA MERCAN
OTEL
Oda Sayısı
: 20
Yatak Kapasitesi : 50
Bengiler Mahallesi
6066 Sokak No:23
Tel: +90 232 742 29 80
www.utopyatatil.com
Otel
YILDIZ OTEL
Ürkmez
Oda Sayısı
: 13
Yatak Kapasitesi : 30
Mersinalanı Mahallesi
6024 Sokak No:18
Tel:+90 232 742 13 35
Faks:+90 232 742 27 02
www.hotel-yildiz.de
Konaklama
ALKAN PANSİYON
EBRULİ MOTEL
www.ebrulimotel.com.tr
ÜMİT PANSİYON
Bengiler Mahallesi Ürkmez Cad.
Tel: +90 232 742 29 27
Sığacık Mahallesi 169 Sokak 10/1
Tel: +90 232 745 78 80
Mersinalanı Mahallesi 6101 Sokak No:39
Tel: +90 232 742 37 73
Sığacık Mahallesi 126 Sokak No:26
Tel: +90 232 745 74 63 Faks: +90 232 745 75 57
www.teospension.com / [email protected]
TEOS PANSİYON
EGELİ MOTEL
Hıdırlık Mahallesi Tuzla Caddesi No:1
Tel: +90 232 741 55 64
BELLS PANSİYON
Hıdırlık Mahallesi 2120 sok No:27
Tel: +90 232 741 57 83
www.bellsmotel.com
ORDUKAYA APART
www.ordukayaotel.com
GEDİK PANSİYON
www.gedik-pansiyon.com
Payamlı Mahallesi Deniz Caddesi No:71
Tel: +90 232 742 66 40 Faks: +90 232 742 22 99
Cumhuriyet Mahallesi 567 Sokak No:66
Tel: +90 232 742 78 58
SÜSLÜ PANSİYON
Payamlı Mahallesi Kuşadası Caddesi No:47
Tel: +90 232 742 70 70
SAHİL PANSİYON
Sığacık Mahallesi 127 sokak No:64
Tel: +90 232 7457199 Faks: +90 232 745 77 41
KÖŞK PANSİYON
Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi No:15/B
Tel: +90 232 7457574
www.koskmotel.com.tr
AKDOĞAN APART
Mersinalanı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:167
Tel: +90 232 7421754
ÖZLEM PANSİYON
Bengiler Mahallesi 6250 Sokak No:8
Tel: +90 232 7421365
www.ozlemapart.net
YALI PANSİYON
İzmir Caddesi No:104 Doğanbey
Tel: +90 232 7426470
Konaklama
HUZUR PANSİYON
www.huzurotelim.com
Sığacık Mahallesi 3204 Sokak No:37
Tel: +90 232 7457201 Faks: +90 232 745 75 56
ŞANSA OTEL
Payamlı Mahallesi Kuşadası Caddesi No:53
Tel: +90 232 7427162
ABONE PANSİYON
Payamlı Mahallesi Deniz Caddesi No:71
Tel: +90 232 7421540
DENİZ OTEL
Cumhuriyet Mah 5171 Sk. No:1 Doğanbey
Tel: +90 232 7425656
DEĞERLİ OTEL
Mersinalanı Mah Cumhuriyet C. 6028 Sk No:1
Tel: +90 232 7421662 Faks: +90 232 742 13 74
GÜVEN 2. BAHAR SAĞL. Sığacık Mahallesi 3204 Sokak No:39
Tel: +90 232 7457750 Faks: +90 232 745 77 99
YAŞ. MERKEZİ
DEĞERLİ KAMPİNG
Mersinalanı Mahallesi 6048 Sokak
Tel: +90 232 7421135
ÜRKMEZ ÇADIR
KAMPİNG
Bengiler Mahallesi Ürkmez Caddesi No:78
Tel: +90 232 742 2110
ULUTUR KAMPİNG
Bengiler Mahallesi 6072 Sokak No:1
Tel: +90 232 742 28 65
ESİNTİ KAMPİNG
Mersinalanı Mahallesi 6048 Sokak
Tel: +90 232 7421141
İŞLER KAMPİNG
Hıdırlık mahallesi Akarca mevkii no:7
Tel: +90 232 748 81 36
KARACA KAMPİNG
Bengiler Mahallesi Ürkmez Cad. No:82
Tel: +90 232 742 22 66
GALİNOS APART
Payamlı Mahallesi Ürkmez Caddesi No:5
Tel: +90 232 7423741 Faks: +90 232 742 37 40
Yiyecek - İçecek
Burç Restaurant
Sığacık
Balık & Et Restoran
İzmir’ in gizli cennetlerinden
Sığacık’ ta; Ege’ nin cömert denizinin ve spesiyal
mezelerinin süslediği masanızda yemek yerken
tarihi Sığacık Kalesini ve denizi izleyerek zamanı
durdurabilirsiniz.
1967’ den beri deneyimli personelimiz iş yemeklerinde
aradığınız özeni aile yemeklerinde de samimiyet ve
sıcaklığıyla hizmet sunmaya devam ediyor. Balık ve
deniz ürünlerinin yanı sıra et ve tavuk da bulunan
mutfağımızdan çıkan lezzetli yemekler ve içkiniz
eşliğinde birgün misafir olmanız dileğiyle...
Sığacık Mahallesi Atatürk Meydanı No:6
Tel:+ 90 232 745 7305
Yiyecek - İçecek
Çelebi Cafe
Sığacık
Cafe & Bar
Bir yer düşünün ki; Sığacık Kalesi duvarlarına yapılmış
tarihi Sığacık evlerinden birinin tarzı hiç bozulmadan,
bu tarihi atmosfere uygun olarak dizayn edilmiş.
Çelebi Kafe’ de içkinizi yudumlayıp yemeğinizi yiyerek
tadını çıkarabileceğiniz harika bir ortamın yanı sıra,
temizliğinden ve kalitesinden ödün vermeyen bir
hizmet de sizleri bekliyor.
Sığacık Mahallesi Atatürk Meydanı No:8
Tel:+ 90 507 319 0831
Yiyecek - İçecek
Dağ Restoran
Sığacık
Balık & Et Restoran
İçerik olarak, balık ağırlıklı olmak üzere farklı deniz
mahsülleri, meze ve ara sıcaklar müşterilerimizin
hizmetine sunulmaktadır. Deneyimli aşçılarımızdan
damak tadının keyfine varacağınız farklı bir mekan..
Temiz huzurlu ve iç açıcı bir ortam, kaliteli servis
hizmeti ve hesaplı oluşundan ödün vermeyen
Dağ Restaurant siz deniz tutkunlarını keyifli bir
yemek için bekliyor.Afiyetle yemeğinizi yerken
içkinizi yudumlarken denizi ve güneşin batışını
seyredebilirsiniz.
Sığacık Mahallesi Girlen Mevki 137 Sok. No:108
Tel:+ 90 232 745 72 35
www.dagmotel.net
Yiyecek - İçecek
Deniz Restoran
Sığacık
Balık & Et Restoran
Teos Marinayı ve Sığacık kalesini ayaklarınızın altında
hissederek keyifli dakikalar eşliğinde yemeğinizi
yiyebileceğiniz tek yer Deniz Restaurant desek
abartmış olmayız. Lezzetli balık ve deniz ürünlerinin
yanısıra et, tavuk ve muhteşem ege otlarıyla süslediği
mönüsüyle 32 yıldır hizmet veren Deniz Restaurant
ayrıca; geniş bahçesi ve ücretsiz otoparkıyla tam bir
huzur yeridir.
Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi No:4
Tel:+ 90 232 745 7098
Yiyecek - İçecek
Liman Restoran
Sığacık
Balık & Et Restoran
Yöremizin günlük, zengin
balık çeşitlerini ve Ege mutfagımızın zeytinyaglı meze
gelenegini sürdüren Liman Restaurant, sakin şehirde
Sığacık Balıkçı Limanı’nda.
Şehrin gürültüsünden
uzak, huzur dolu, konforlu ideal bir mekan olan Liman
Restaurant’ta İzmir güneşinin batışını izlemek bir başka
güzel...
Kurulusundan bu yana uzun yıllar geçmesine rağmen
ilk günkü heyacan ve titizlikle, baş aşçı Ali Usta’nın
denetiminde müşterilerimize eşsiz leztler sunmaya devam
ediyor. Kaliteden ödün vermeyen, uygun fiyatlarımızla ve
servisimizle mutfağımızda iddialıyız. 1983’ten beri...
Sığacık Mahallesi Atatürk Meydanı No:5
Tel:+ 90 232 745 7011 Faksl:+ 90 232 745 70 11
www.sigaciklimantestaurant.com / [email protected]
Yiyecek - İçecek
Salyangoz Cafe
Sığacık
Cafe & Bar
Her mekan kendi enerjisini yaratır. Sığacık Teos Marina’ da
kendinizi farklı bir yerde hissetmenizi sağlayan sıcacık bir
mekan Salyangoz Cafe & Bar.
Salyangoz Cafe&Bar’ da Latin-Caz-Blues dinlerken
Marina’dan denizi ve tekneleri seyre daldığınızda buz gibi
içeceğinizi yudumlarsınız.
Sıcak atmosferinde yöresel lezzetleri, özenle hazırlanmış
nefis soslu salataları, susamlı fileto ve çeşitli balık menüsü
ile uygun fiyatlarla sizleri lezzetlerle buluşturuyor.
Salyangoz Cafe &Bar ‘ın deniz manzaralı masalarına
yerleşin ve o anın keyfini çıkartın.
Sığacık Mahallesi Teos Yat Limanı İçi Saat Kulesi Meydanı 4/117
Tel:+ 90 232 745 80 95
www.salyangozcafe.com / [email protected]
Yiyecek - İçecek
Teospark Cafe & Restaurant
Sığacık
Cafe & Restaurant
Tanrı anlamına gelen Teos’ ta antik şehir sınırlarında, el değmemiş
kızılçam ormanı içerisinde bulunan ve bir aile işletmesi olan
Teos Park’ ta kahvaltıdan günün ilk ışıklarına kadar günün her
saatinde farklı tatlar alacaksınız.Tanrı’nın bahçesinde, Dionysos’
un sofrasını bile kıskandıran kahvaltısı ve ve sunumunun
zerafetiyle güne keyifli bir merhaba’dan sonra mekanın hem
annesi hem aşçısı Yıldız Hanım’ın hazırladığı Ege ve Girit
yemekleriyle damağınız şenlenecek.Siz muhteşem günbatımını
tamamlayan deniz manzarası eşliğinde şarabınızı yudumlarken
sanmayın ki Teos Park’ ta gün bitti... Cuma, Cumartesi geceleri
club bölümünde geceyarısından sabaha kadar dans ve kabare
gösterileri ve ünlü Dj’lerin canlı performansıyla eğlencenin tadına gelin birlikte varalım..
Teos Çamlık – Sığacık
Tel:+ 90 232 745 7717 Faks:+ 90 232 745 7717
www.teospark.com
Yiyecek - İçecek
Yakamoz Restoran
Sığacık
Balık & Et Restoran
Yaklaşık 20 yıldan beri hizmette olan Yakamoz
Restaurant&Bar artık yepyeni yüzü ile verdiği hizmetlerin
yanında görünümüyle de keyfinize keyif katmakta.
Nişan, kır düğünü, sünnet, şirket toplantıları ve tüm özel
günlerinizde siz değerli müşterilerimize özel hazırlanan, en
ekonomik ve en kaliteli seçeneklerimizden faydalanmak
için bir telefonunuz yeterli olacaktır.
Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği, doğal bir ortamda damak
tadınıza uygun dünya mutfağını da içine alan enfes
mönümüz ile sizleri aramıza bekliyoruz. Güvenli, temiz,
leziz sofralarımızda, aile ortamının sıcaklığında sizlerinde
güler yüzlerini görmekten keyif duyacağız.
Sığacık Mahallesi Büyük Akkum Mevki 3216 sok. No:8
Tel:+ 90 232 745 7599
Yiyecek - İçecek
Akkum Beach Club
Sığacık
Beach & Bar & Restaurant
Akkum Beach Club gündüz
saatlerinde
özenle
dizayn
edilmiş sahilinde müşterilerini
dinlendirirken
akşam
saatlerinde de eğlendirmeyi
planlıyor. İncecik kumu ve
masmavi deniziyle size
cennet bir denizde yüzme
şansını sağlayan Akkum
Beach, hafif mutfağı Sığacık Mah. Akkum Mevki
ve güncel müzikleriyle Küçük Akkum Plajı
size eksiksiz tatil anları Tel:+ 90 232 745 7900
sunuyor.
www.akkumbeach.com
Ay Club
Doğanbey
Beach & Cafe & Bar
Gündüz deniz, kum, güneş eşliğinde
dinlenmek; akşam yemekten sonra
denizin serinliyle eğlenirken
içkinizi
yudumlamak
ve
yakamozu
izlemek
istiyorsanız aradığınız yer
“Ay Club”. Hemen denizin
kenarında olan ve kendine
ait plajı bulunan ay club;
kaliteli, temiz hizmeti ve
güleryüzlü personeliyle
sizleri bekliyor...
Cumhuriyet Mah.
5179 Sok. No:4
Tel:+ 90 536 566 0346
Yiyecek - İçecek
Arka Bahçe
Sığacık
Cafe & Bar
Bir cafeden ziyade size evinin kapılarını
açmış insanlarla karşılaşacağınız bir
yerdesiniz, Arka Bahçedesiniz.
Betonarmeden
sıkılanlar
salaşlığı özleyenler Arka
Bahçe tam size göre. Ege’ nin
incisi olmaya aday bu şirin
beldede İzmir’in o efil efil
Sığacık esen rüzgarında rakımızı
Sığacık Mah. Akkum Cad.No:19 yudumlamak
defne
Tel:+ 90 232 745 81 40 kokusunda balık yemek
Seferihisar istiyosanız adres Arka
Temel Cingöz Cad. Sevgi Yolu No:47 Bahçe...
Tel:+ 90 232 743 40 09
Ekmeksiz Plajı
Sığacık
Plaj – Restaurant
Kendine has özel koyu, turkuazdan
maviye dönen deniz manzarası,
tertemiz ak kumu ile yeşilliklerin
içinde adeta saklı bir cennettir.
“Teos
Antik
Kenti”nin
kalıntılarının bir kısmı da
tesisimiz içindedir. Avrupa
Jürisinin 2001 yılı için Mavi
Bayrak Ödülü’ne layık
gördüğü plajlardan birisi olan
“Ekmeksiz Plajı”nda keyifli
Teos Ekmeksiz Plajı ve huzurlu anlar yaşamanız
Tel:+ 90 232 745 1080 için sizi de bekliyoruz.
Yiyecek - İçecek
Damak Pide
Seferihisar
Lokanta
Camikebir Mahallesi
Atatürk Cad. No:26
Tel:+90 232 743 5050
www.damakpide.com
Dostlar Lokantası
Seferihisar
Döner Sandviç Satış Büfesi
Camikebir Mah.
Hükümet Cad. No:3
Tel:+90 232 743 4115
Ertaş Lokantası
Seferihisar
Lokanta
Camikebir Mah.
Atatürk Cad. No:4/A
Tel:+90 232 743 2898
Evim Pastanesi
Seferihisar
Unlu Mamüller
Hıdırlık Mah.
Cumhuriyet Meydanı No:11/B
Tel:+90 232 743 4345
Yiyecek - İçecek
Malkaya Lokantası
Seferihisar
Lokanta
Nejat Hepkon Cad. No:17/1
Tel:+90 232 743 4672
Meriç Pastanesi
Seferihisar
Pastane
Camikebir Mah. Atatürk
Cad. No:24/A
Tel: +90 232 743 4055
Merkez Lokantası
Seferihisar
Lokanta
Camikebir Mah.
Hükümet Cad. No:2
Tel:+90 232 743 4174
Park Kafe
Seferihisar
İçkili Restaurant
Hıdırlık Mah. Cumhuriyet
Meydanı No:2
Tel:+90 232 743 5253
Yiyecek - İçecek
Sevin Pastanesi
Seferihisar
Unlu Mamüller
Camikebir Mah.
Hükümet Mah. No:13
Tel:+90 232 743 4119
Şölen Pastanesi
Seferihisar
Unlu Mamüller
Hükümet Cad. No:33/C
Tel:+90 232 743 5031
Tadım Büfe
Seferihisar
Döner Sandviç Satış Büfesi
Camikebir Mah.
Hükümet Cad. No:3
Tel:+90 232 743 5006
Tıkın Kafe
Seferihisar
Döner Sandviç Satış Büfesi
Camikebir Mah.
51 Sok No:1/F
Tel:+90 232 743 2005
Yiyecek - İçecek
Üniversite 2 Unlu Mamüller
Sığacık
Unlu Mamüller
Sığacık Mah Akkum Cad. No:37
Tel:+90 232 745 7979
Balık Pişiricileri
Sığacık
Ermiş Balık
Sığacık Mahallesi Balık Standları No:3-4
Tel: +90 232 745 7048
Çakoz Balık Evi
Sığacık Mahallesi Balık Standları 6-7
Tel: +90 232 745 7013
Alem Balık Pişirici
Sığacık Mahallesi Balık Standları No:9-10
Tel: +90 232 745 7392
Şerif Balıkçılık
Sığacık Mahallesi Balık Standları No:1-2
Tel: +90 232 745 7280
Musti Balık Evi
Sığacık Mahallesi Balık Standları
Tel: +90 232 745 7111
Efem Balık Pişirici
Sığacık Mahallesi Balık Standları No:5
Tel: +90 232 745 7450
Diğer
Aksay Restaurant
Antik İskele Özcan Rest.
Beach Butik
Bongo Beach Bar
Crazy Kafe Bar
Yiyecek - İçecek
Payamlı Mahallesi Ürkmez Cad. No:61/A
Tel: +90 232 742 5561
Sığacık Mah. Teos Antik İskele Mevki
Tel: +90 232 745 1290
Sığacık Mah. Akkum Caddesi
Tel: +90 546 745 6237
Hıdırlık Mah. 2172/1 No:5/206
Tel: +90 232 748 8137
Cumhuriyet Mah. 5182 Sok. No:4
Tel: +90 232 742 6568
Yiyecek - İçecek
Damla Kafe Kumru
Sığacık Mah. Akkum Cad. 142 Sok No:2/A
Tel: +90 232 745 7027
Denizli Pide
Payamlı Mah. Ürkmez Cad. No:89/A
Tel: +90 232 742 6566
Evimiz Restoran
Mersinalanı Mah. 6075 Sok. No:15
Tel: +90 232 742 2780
Galinos Ocakbaşı Rest.
Payamlı Mah. Ürkmez Cad. No:5
Tel: +90 232 742 3741
İlk - Ay Efe Pasta Pide
Kebap Salonu
Bengiler Mah. Ürkmez Cad. No:97
Tel: +90 232 742 1144
Keyif Kafe Bar
Sığacık Mahallesi Atatürk Meydanı
Tel: +90 232 745 7636
Küçük Ev Sığacık
Mahallesi Atatürk Meydanı
Tel: +90 536 676 4850
Onur Kafe Plaj
Hıdırlık Mah. 2102 Sok. No:31
Tel: +90 232 741 6111
Osmanlı Kafe - Bar
Sığacık Mah. Akkum Caddesi No:159
Tel: +90 232 745 7019
Sahil Kafe Beach - Bar
Hıdırlık Mah. 2170/2 No:27
Tel: +90 232 748 7388
Sakız Ağacı Kafe Bar Beach
Atatürk Mah. 5536 Sok. No:8/G
Tel: +90 554 879 5393
Sığacık Park Kafe
Sığacık Mahallesi Atatürk Meydanı No:4
Tel: +90 232 745 7107
Smyrnote Kafe Balık Rest. Atatürk Mah. 5536 Sok. No:22
Tel: +90 531 778 7812
Taxi Kafe - Bar
Sığacık Mah. Akkum Caddesi No:157
Tel: +90 232 745 7579
Tuncay Büfe
Sığacık Mah. Akkum Caddesi No:161
Tel: +90 232 745 8005
Yıldırım Pide
Payamlı Maha. Ürkmez Cad. 67/A
Tel: +90 232 742 7007
Zelişhan Restoran
Mersinalanı Mah. Cami Sok. No:1
Tel: +90 232 742 2170
Download

Seferihisar Belediyesi