Download

Ak máte viac ako päťdesiat, merajte si pulz. Za jeho