(BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR VS İÇİN) OKULDA HİÇ KADROLU ÖĞRETMEN YOKSA
Bir İlçe Koordinatörümüzün talebi üzerine 30/11/2014 tarihinde yapılan inceleme sonucuna göre:
Özellikle birleştirilmiş sınıflı okullarda rastlanabileceği gibi, bir okulda hiç kadrolu öğretmen yoksa DynEd
sistemi nasıl kurulur, sınav kilidi nasıl açılır, takibi nasıl yapılır? Kurum kodu ve MEBBİS şifresi ile ilk aşama
olan şubelerin aktarılması ve öğrencilerin güncellenmesi kısmı yapılmış ve öğretmen işlemleri aşamasına
gelinmiş, okulda kadrolu öğretmen olmadığı için işlem tıkanmışsa, aşağıdaki bilgiler yardımcı olacaktır.
Öncelikle bilinmesi gerekenler:
- İl koordinatörü, İlçe koordinatörü ve öğretmenlerin DynEd programında denetleyici ve öğrenci olmak üzere
iki rolü vardır. Yani Records Manager’a bu dokümanının en altında belirtilen kullanıcı adı ve şifrelerle girerek
denetleme yapabilir, Courseware programına girip öğrenci olarak ders görebilirler. Öğretmenlerin
diğerlerinden bir farkı vardır. İl ve İlçe koordinatörü sınav kilidi açamaz ama öğretmen açabilir. (Düzenle
butonu öğretmen için aktif haldedir.)
- Okul sorumlusunun ise DynEd’de 3 rolü vardır. (Bu diğer dosya ve dokümanlarda değinilmemiş bir konudur.)
Bu roller: Denetleyici rolü, Öğretmen Rolü ve Öğrenci Rolüdür. Okul sorumlusu Records Manager programına
kullanıcı adı kurum kodu ve şifresi mebbis’ten aldığı şifre olacak şekilde giriş yaparak denetleyici rolü ile
gözlem ve denetleme yapabilir. Yine Records Manager programına kullanıcı adı “t + kurum kodu
@meb.edu.tr” ve şifresi mebbis’ten aldığı şifre olacak şekilde giriş yaparak öğretmen rolü ile girer, sınav
kilidini açabilir ve öğretmenlerin yaptığı işlemleri yapabilir. Diğerleri gibi Courseware programına girip öğrenci
olarak ders görebilirler.
Burada önemli olan iki nokta vardır. Birinci husus: Okul sorumlusu her okulda varsayılan olarak yüklüdür. Yani
okulda hiç öğretmen yoksa bile varsayılan öğretmen olarak okul sorumlusu hesabı bulunur ve kullanılabilir.
Bu hesapla öğrenci sınav kilitleri açılabilir. İkinci husus: Her öğretmen sadece kendi sınıfına veya öğretmen
atanmamış sınıfa müdahale edebilir. Eğer sınıflara öğretmen ataması yapılmışsa, yani Öğretmenler İçin
kısmından girilip şubeler öğretmenlere ait hale getirildiyse, ne başka bir öğretmen ne de okul sorumlusunun
öğretmen rolü atama yapılan sınıfa giremez, değişiklik yapamaz. Görselleri inceleyiniz.
[email protected] şeklinde giriş yapılır.
Öğrenciler listelenir ve Düzenle butonu aktif haldedir.
Açılır menüden Placement Test (General) seçilir.
Ctrl + A’ya basılarak tüm öğrenciler seçilir ve Düzenle’ye bazılır.
© 2014 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri / Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bu noktadan sonrası
önceden uygulandığı
gibidir.
Önce soldaki resimde
1 numara ile gösterilen
General Placement
Test üstüne tıklanır.
1
Sonra 2 numara ile
gösterilen Kilit Aç
butonuna tıklanır.
Ve son olarak Tamam
butonuna tıklanarak
işlem tamamlanır. (3)
Butona basıldıktan
hemen sonra durum
çubuğu bölümünde
kilidin açıldığına dair
ifadeler görülecektir.
2
3
Records Manager’a kurum kodu ile girilseydi hemen her şey aynı olurdu ama Düzenle butonu pasif görülecek
ve kilit açma işlemi yapılamayacaktı. Fakat öğretmen rolünde girildiğinde, resimlerde görüldüğü gibi hiç
öğretmeni olmayan bir okulda bile kilit açma işlemi yapılabilmektedir.
Programa kim hangi bilgilerle girer?
İl Koordinatörü ve Yardımcısı (İl MEM Şube Müdürü ve Yardımcı Birim Personeli)
Denetleme Rolü
K. Adı
Şifre
Öğretmen Rolü
İl Kodu (037)
K. Adı
Öğrenci Rolü
K. Adı
[email protected]
Mebbisten Alınan Şifre
Mebbisten Alınan Şifre
Şifre
Şifre
(ABCD1234)
(ABCD1234)
Şifre Bakanlık’ca değiştirilebilir. Gözlemcidir. İşlem yapamaz. Tüm ilin bilgilerini görebilir.
İlçe Koordinatörü ve Yardımcısı (İlçe MEM Şube Müdürü ve Yardımcı Birim Personeli)
Denetleme Rolü
K. Adı
Şifre
Öğretmen Rolü
İl Kodu-İlçe Kodu (037-001)
K. Adı
Öğrenci Rolü
K. Adı
[email protected]
Mebbisten Alınan Şifre
Mebbisten Alınan Şifre
Şifre
Şifre
(ABCD1234)
(ABCD1234)
Şifre Bakanlık’ca değiştirilebilir. Gözlemcidir. İşlem yapamaz. Tüm ilçenin bilgilerini görebilir.
Okul Sorumlusu (Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)
Denetleme Rolü
K. Adı
Şifre
Öğretmen Rolü
Öğrenci Rolü
Kurum kodu
[email protected]
[email protected]
K. Adı
K. Adı
(123456)
( [email protected] )
( [email protected] )
Mebbisten Alınan Şifre
Mebbisten Alınan Şifre
Mebbisten Alınan Şifre
Şifre
Şifre
(ABCD1234)
(ABCD1234)
(ABCD1234)
Şifre dyned.eba.gov.tr’den değiştirilebilir. Öğretmen rolü ile kilit açabilir. Tüm sınıfların bilgilerini görebilir.
Tüm okullarda varsayılan olarak bulunur. Dikkat: Şifre değiştirildiğinde öğrenci şifresi değişmez, sabit kalır.
Sınıf Temsilcisi/Öğretmen (İngilizce Öğretmeni/Sınıf Öğretmeni/Müdür Yardımcısı/Diğer Branş Öğretmeni)
Denetleme Rolü
Öğretmen Rolü
Öğrenci Rolü
[email protected]
[email protected]
K. Adı
( [email protected] )
( [email protected] )
Eba’dan Alınan Şifre
Eba’dan Alınan Şifre
Şifre
Şifre
Şifre
(123456)
(123456)
Şifre dyned.eba.gov.tr’den değiştirilebilir. Öğrenci kilidini açabilir. Kendi sınıflarını görebilir, diğerlerini göremez.
Kullanıcı adı ve Şifresi dyned.eba.gov.tr’den alınır. Ama kullanıcı adının ardından [email protected] eklenerek kullanılır.
K. Adı
K. Adı
© 2014 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri / Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Download

(BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR VS İÇİN) OKULDA HİÇ KADROLU