KOŠ IC E :Z DR AVO
12
2
20. NOVEMBER 2014
ČO SPÔSOBUJÚ KYSELINY A ZÁSADY V ORGANIZME
: ZA NÁŠ ŽIVOT VĎAČÍME TOMU, ŽE VNÚTORNÉ PROSTREDIE TELA JE NEUTRÁLNE
P
odobne, ako si náš organizmus udržiava optimálnu teplotu
36,6 °C a jej odchýlky nám indikujú, že niečo nie je v poriadku, tak aj naša krv má svoje optimálne pH (7,36 – 7,44). Keby
hodnoty pH krvi klesli čo len trošku nižšie, museli by sme zomrieť.
Za náš život teda môžeme vďačiť tomu, že vnútorné prostredie nášho
tela je v podstate neutrálne, vlastne veľmi mierne zásadité.
Prekyslenie
organizmu spôsobuje únavu.
Časté prechladnutia či studené
nohy a ruky sa
spájajú s nadúvaním, pálením
záhy či zápchou. Taktiež sa prejavuje na zuboch, ktoré sa viac
„Choroby, civilizačné ochorenia a zdravotné problémy nie sú
ničím iným než príznakmi, ktoré
nám signalizujú, že sa telo potrebuje vyčistiť a opraviť. Náš imunitný systém zlyháva a vysiela jasné signály, no my si ich väčšinou
nevšímame a ideme k lekárovi,
aby nám pomohol. ‚Dobrý deň,
pán doktor, tu máte moje telo,
opravte mi ho, dajte mi nejaké
sob k nastoleniu skutočnej rovnováhy - homeostázy v tele človeka,“
lieky a ja aj tak budem žiť ako do- povedal Tibor Antony.
teraz‘,“ povedal výživový poradca
„Človek je zatiaľ jediný živoTibor Antony (na snímke).
číšny druh na tejto planéte, ktorý
Problém je v tom, že keď sa absolútne zabudol, čo má jesť,
ráno pozriete v kúpeľni do zr- a preto sa rozhodol jesť a masokadla, tak uvidíte toho, kto vaše vo vyrábať potraviny, ktoré mu
trápenie a problémy spôsobil, značne poškodzujú zdravie. Tiež
spôsobuje a bude
sa veľmi tvrdoAK NIEKTO SCHUDNE
naďalej spôsobovať.
hlavo rozhodol
Ak sa nezmení váš
1 KG, PREDĹŽI SI ŽIVOT zmeniť chemicvnútorný pohľad a
ké zloženie a
O 3 MESIACE
ak sa nepozriete na
výživovú enerseba z vnútra a nezačnete seba a giu potravín, ktoré konzumuje
svoje telo milovať a chrániť, ne- ich spracovaním, neprimeranou
postúpite ani o krok.
tepelnou úpravou a vytvára tak
„Iba málo ľudí to zvládne denno-denne abnormálnu záťaž
samo. Myslím si, že všetky diéty pre svoj organizmus.“
sú fantastické – pokiaľ neskončia.
Je vedecky potvrdené a overePostupná a odborne prevedená né v praxi, že pri 15-percentnom
detoxikácia organizmu redukovaní telesnej hmotnosti
je jediný spô- dochádza k výraznému zlepšeniu
zdravotného stavu ľudského organizmu. Dokonca bolo prepočítané, že ak niekto schudne 1 kg,
predĺži si
život o 3
mesiace.
: JANA
VARGOVÁ
foto: shutterstock
kazia, na jazyku, ktorý
má povlak alebo praskliny. Ľudia s prekysleným organizmom
majú problémy s nechtami, vlasmi, majú časté alergické reakcie,
trpia rôznymi plesňami. Ak sú
vám tieto príznaky povedomé, je
najvyšší čas zaoberať sa svojou
stravou a hlavne vzťahom k vlastnému telu.
Porovnanie účinkov kyselín a zásad na ľudský organizmus
Kyseliny leptajú a vytvárajú zápaly v tkanivách, a tým ich poškodzujú;
Zásady ochladzujú a pôsobia na tkanivo protizápalovo;
Kyseliny môžu tkanivo (bunky) zničiť;
Zásady môžu tkanivo (bunky) uzdravovať;
V kyslom prostredí sa živiny stávajú aniónovými (zrážajú sa);
V zásaditom prostredí sa živiny stávajú katiónovými (štiepia sa);
Acidóza (prekyslenie) spôsobuje zlučovanie tukov, minerálov a iných
látok, čo vedie k tvorbe kameňov (pečeňových, ľadvinových a žlčníkových). Tiež vyvoláva lepivosť krviniek a doštičiek.
KD-20-11-print-12.indd 1
Čo je Ph?
Mieru kyslosti či zásaditosti
chemického roztoku vyjadruje pH faktor, a to na stupnici od
pH 0 (najkyslejší) do pH 14 (najzásaditejší);
Jedine postupná alkalizácia nášho organizmu je kľúčom
k regenerácii tkaniva;
Okolo hraničnej miery prekyslenia organizmu 4,5 pH začínajú zdravotné problémy, civilizačné choroby vrátane rakoviny;
Hodnota pH 7, 2 je hodnotou organizmu, ktorú nazývame
homeostázou, teda acidobázickou rovnováhou kyselín a zásad v organizme;
Homeostáza je duševná, duchovná a fyzická vitalita, a to je
viac ako zdravie;
Ideálny pomer je 20 % kyselín a 80 % zásad;
Správne a podrobne nastavený stravovací režim v kombinácii s vhodne vybranými výživovými doplnkami, resp. ovocno-zeleninovo-bylinnými koncentrátmi, nastavujú tzv. homeostázu, t. j. rovnováhu kyselín a zásad v tele. Toto sa dá
dosiahnuť jedine vyváženou a pestrou stravou minimálne 5x
denne. Musíme sa teda snažiť, aby naše pH sa postupne posúvalo čo najbližšie k hodnote pH 7,2 čo je ideálna hodnota pH
v ľudskom organizme.
19. 11. 2014 14:25:49
Download

čo spôsobujú kyseliny a zásady v organizme