Bratislavská burza kníh 2015
VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou
Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka, ale aj
spolu s menšími miestnymi bratislavskými knižnicami plánujú aj v roku 2015
zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 medzi Bratislavčanmi deviaty ročník
obľúbenej Bratislavskej burzy kníh. Toto podujatie s charitatívnym cieľom bude
súčasťou programu Bratislava pre všetkých v rámci dní otvorených dverí
bratislavskej samosprávy. Zúčastnené knižnice venujú na burzu knihy vyradené
zo svojich fondov, tie však nestačia na jej plnohodnotné zrealizovanie.
Mestská knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti oslovuje
bratislavskú verejnosť, aby darovala knihy na účely ich predaja na
Bratislavskej burze kníh 2015.
Pomôcť môžete aj Vy - ak máte doma knihy, ktoré zaberajú veľa miesta alebo
ktoré už nepotrebujete, prineste ich k nám do Mestskej knižnice na ľubovolné
pracovisko (pondelok – piatok 8:00 – 19:00):
-
Úsek
Úsek
Úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
náučnej literatúry:
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Knihy sa budú predávať na Bratislavskej burze kníh v apríli 2015 návštevníkom
burzy za symbolickú cenu. Výslednú sumu z predaja kníh použije Mestská
knižnica na zakúpenie zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých
na Klariskej ul. č. 16, kde poslúžia zrakovo znevýhodneným občanom.
Získané finančné zdroje z Bratislavskej burzy kníh boli aj v minulých rokoch
použité na rozšírenie ponuky zvukových nahrávok pre zrakovo znevýhodnených
čitateľov, revitalizáciu fondu Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých a tiež na
posun k modernejším formátom - ako sú zvukové knihy na CD a mp3. Zvukové
knihy sa nakupujú najmä z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
v Prahe a z ponuky vydavateľstiev na knižnom trhu.
V Bratislave dňa 7. 1. 2015
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, tel. 02/544 33 244 –6,
544 35 148, e-mail: [email protected], URL: www.mestskakniznica.sk
Kontakt na darovanie kníh: Mgr. Marta Marková, tel. 02/544 33 244-6, kl. 13, e-mail:
[email protected]
Download

Viac informácií - Mestská knižnica v Bratislave