Bratislavská burza kníh 2014
VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou
Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka
plánujú aj v roku 2014 zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 medzi
Bratislavčanmi ôsmy ročník obľúbenej Bratislavskej burzy kníh. Toto podujatie
s charitatívnym cieľom bude súčasťou programu Bratislava pre všetkých v rámci
dní otvorených dverí bratislavskej samosprávy. Zúčastnené knižnice venujú na
burzu knihy vyradené zo svojich fondov, tie však nestačia na jej plnohodnotné
zrealizovanie.
Mestská knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti oslovuje
bratislavskú verejnosť, aby darovala knihy na účely ich predaja na
Bratislavskej burze kníh 2014.
Pomôcť môžete aj Vy - ak máte doma knihy, ktoré zaberajú veľa miesta alebo
ktoré už nepotrebujete, prineste ich k nám do Mestskej knižnice na ľubovolné
pracovisko (pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00 – 19:00, streda 12:00 –
19:00):
-
Úsek
Úsek
Úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
náučnej literatúry:
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Knihy sa budú predávať na Bratislavskej burze kníh v apríli 2014 návštevníkom
burzy za symbolickú cenu. Výslednú sumu z predaja kníh použije Mestská
knižnica na zakúpenie a výrobu zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich
a slabozrakých na Klariskej ul. č. 16, kde poslúžia zrakovo znevýhodneným
občanom.
Získané finančné zdroje z Bratislavskej burzy kníh boli aj v minulých rokoch
použité na rozšírenie ponuky zvukových nahrávok pre zrakovo znevýhodnených
čitateľov, revitalizáciu fondov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých a tiež na
posun k modernejším formátom - ako sú zvukové knihy v CD a mp3. Zvukové
knihy sa nakupujú najmä z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
v Prahe, dôraz sa kladie aj na výrobu zvukových kníh, ktoré sa načítavajú na
základe požiadaviek zrakovo znevýhodnených občanov.
V Bratislave dňa 17. 1. 2014
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, tel. 02/544 33 244 –6,
544 35 148, e-mail: [email protected], URL: www.mestskakniznica.sk
Kontakt na darovanie kníh: Mgr. Marta Marková, tel. 02/544 33 244-6, kl. 13, e-mail:
[email protected]
Download

Spoločná charitatívna akcia predaja kníh vyradených z fondov