VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18 zákona SNR číslo
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov
Volebný obvod číslo 1
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7
Kandidáti:
1. Jozef Balog, 51 r., podnikateľ, Košice, Varšavská 19, Strana Rómskej únie na Slovensku
2. Ľubor Boris, Ing., 47 r., manažér, Košice, Bruselská 9, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
3. Mária Borovská, 64 r., ekonóm, Košice, Sofijská 5, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Kozosség Pártja
4. Peter Bozogáň, Ing., 53 r., technik, tréner, Košice, Varšavská 12, nezávislý kandidát
5. Danka Bozogáňová, Ing., 52 r., strojný inžinier, Košice, Varšavská 12, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
6. Gyôrgy Čerepeš, Ing., 63 r., podnikateľ, Košice, Berlínska 10, Združenie robotníkov
Slovenska
7. Elena Červeňáková, Mgr., 55 r., zdravotná sestra, Košice, Americká trieda 3, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
8. Dana Drábiková, 52 r., predavačka, Košice, Berlínska 22, nezávislý kandidát
9. Milan Drotár, Ing., 36 r., samostatne zárobkovo činná osoba - ekonóm, Košice, Aténska 20,
nezávislý kandidát
10. Jozef Figeľ, MVDr., 52 r., veterinárny lekár, Košice, Berlínska 29, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar
Kozosség Pártja
11. Monika Filipova, Ing., 51 r., živnostník, Košice, Budapeštianska 16, Strana TIP
12. Martina Hajdučeková, 33 r., asistent predaja, Košice, Berlínska 17, 99 % - občiansky hlas
13. Katarína Harangozóová, 46 r., učiteľ, Košice, Berlínska 25, SIEŤ, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HID, Strana maďarskej komunity - Magyar Kozosség Pártja
14. Jaroslav Hirman, PhDr., Mgr., 41 r., manažér, Košice, Sofijská 13, SIEŤ,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar
Kozosség Pártja
15. Mária Horváthová, Mgr., 48 r., učiteľka ZŠ, Košice, Sofijská 15, nezávislý kandidát
16. Alexander Jesenský, JUDr., 34 r., právnik, Košice, Budapeštianska 22, SMER - sociálna
demokracia
17. Peter Kolár, Ing., 27 r., podnikateľ, Košice, Európska trieda 9, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
18. Ľubica Kozáková, doc., Ing., PhD., 51 r., vysokoškolský pedagóg, Košice, Americká trieda 1,
SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar
Kozosség Pártja
19. Jozef Liba, Mgr., 47 r., inšpekčný pracovník, Košice, Aténska 12, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
20. Miroslav Mach, Ing., 35 r., manažér výrobných procesov, Košice, Budapeštianska 20,
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
21. Jozef Molnár, 23 r., odborník na IT, Košice, Bruselská 15, SIEŤ, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Kozôsség Pártja
22. Ladislav Olexa, Ing., PhD., 61 r., dopravný inžinier, Košice, Budapeštianska 46, SMER sociálna demokracia
23. Tomáš Orth, 59 r., IT technik, Košice, Budapeštianska 7, 99 % - občiansky hlas
24. Mikuláš Sabo, Ing., 52 r., ekonóm, Košice,
Berlínska 25, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
25. Adriana Šariščanová, 39 r., podnikateľka, Košice, Berlínska 11, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
26. Stanislav Šimko, Ing., 30 r., obchodný zástupca, Košice, Americká trieda 3, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
27. Maroš Štupák, 40 r., prevádzkový montér, Košice, Bukureštská 17, Ľudová strana Naše
Slovensko
28. Juraj Tury, Ing., 24 r., IT technik, Košice, Varšavská 4, nezávislý kandidát
29. Paulína Vašková, 49 r., manažér, Košice, Varšavská 12, SIEŤ, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzosség Pártja
30. Stanislav Výrostko, 63 r., ekonóm, TPO, Košice, Budapeštianska 7, nezávislý kandidát
31. Eva Zummerová, Mgr., 45 r., občianska aktivistka, Košice, Berlínska 22, nezávislý kandidát
32. Peter Želinský, Ing., 54 r., finančný poradca, Košice, Viedenská 26, SMER - sociálna
demokracia
33. Jozef Žofcák, Ing., 47 r., manažér, Košice, Budapeštianska 34, Strana moderného Slovenska
V Košiciach
Dátum: 29. 9. 2014
predseda volebnej komisie
Download

vyhlásenie kandidatúry