Manažment rtg vyšetrenia
v stomatológii
Bc. Hrtoňová Pavla SZU
Poprad
22.3.2013
vi
Vizitka rodičov
Streptococcus mutans
Vyšetrenie v zubnej ambulancii
 Anamnéza
 Klinické vyšetrenie
 Rtg –( vstupné, kontrola, recall)
 Bežné rtg filmy –negatoskop,dokumentácia
 Digitálny prenos obrazu- rýchlosť, kvalita , bezpečnosť
 Intraorálne ( trauma, endodoncia, slinné kamene )
Bite-wing
Periapikálne
 Extraorálne – Ortopantogram –skríning ( 10 io )
Diaľkový telerentgen -Kefalometrické vyš.
stavba lebky
RTG vyšetrenie
Indikácie
Kontraindikácie
 Základné
Nekontrolované, časté
 Preventívne
Gravidita, štítna žlaza
 Diagnostické
Nedodržanie postupu
 Terapeutické
Neodbornosť
 Vek ?od 3 r. BTW
Celkové ochorenie
 od 5r. OPG
Bezpečnosť
Ochrana pred žiarením, bezpečnosť
 Princíp - x-lúče, senzor –PC, ochranné pomôcky (dieťa )
 Digitálna rádioviziografia – výhody
rýchlosť prenosu, čas
nižšia dávka ( o 85%)
vyšší komfort,
efektivita, živ.prostredie,
kvalita, diagnostika, údaje
ekonomika,
motivácia
bezpečnosť
Nevýhody : cena, zručnosti , softvérové vybavenie
Dokumentácia
Postup pri snímkovaní
 Anamnéza, dokumentácia
 Psychologický prístup, poučenie
 Ochrana príslušenstva
pacienta
ošetrujúceho
 Vyšetrenie úst pri aplikácii senzoru , protetická náhrada
 Napínací reflex
 Znalosť , zručnosť, spolupráca
Elektronický systém - digitalizácia
Chyby
Intraorálne RTG vyšetrenie
Výstup - zobrazenie = Dg.
Extraorálne RTG vyšetrenie
Evidencia
Príprava, poučenie, bezpečnosť
Ortopantomografické vyšetrenie
OPG
OPG –nastavenie programu
OPG – Frankfurtská rovina
OPG výstup
Možnosti – senzor
TMK - výstup
Kefalometrické rtg vyšetrenie
Kefalo - výstup
Rtg ruka
Výstup
Archivácia, prenášanie dát
Kazuistika č.1
Kazuistika č. 2
Kazuistika č.3
Kazuistika č.4
Nález
?
Ďakujem za pozornosť
Download

Manažment rtg vyšetrenia v stomatológii