Artykuł sponsorowany
– skuteczne nawożenie dolistne RZEPAKU
E
fektywne wiosenne nawożenie rzepaku uzależnione jest m.in. od nawożenia jesiennego, pogody
w zimie i wczesną wiosną oraz stanu fizycznego
i fizjologicznego roślin. Analizując jesień 2010, czyli problemy większości gospodarstw z przeprowadzeniem siewu
w optymalnym terminie, sytuację na polu, a także zapowiedzi mroźnej i długiej zimy, z dużym prawdopodobieństwem
możemy założyć, że wiosną rośliny będą potrzebowały
pomocy w szybkiej odbudowie.
W celu stymulacji rzepaku do szybkiej regeneracji
oraz utrzymania jak największej liczby zawiązków liści
i pędów bocznych zalecane jest dostarczenie roślinom
kilku podstawowych składników odżywczych, z dostępem do których rośliny w okresie wczesnej wiosny
mogą mieć problemy. Dotyczy to przede wszystkim
azotu, który jest podstawowym materiałem budulcowym roślin, niezbędnym do odbudowy przemarzniętych,
obumarłych liści, magnezu, niezbędnego w tworzeniu
chlorofilu (intensywność fotosyntezy) oraz w procesie
transportu metabolitów wewnątrz rośliny, oraz fosforu,
który stymuluje rośliny do intensywnego rozwoju systemu korzeniowego. Stosując nawóz dolistny MAXIMUS
extra Mg, który zawiera azot, fosfor, potas, podwyższoną
zawartość magnezu i pełen zestaw mikroelementów,
dostarczamy roślinie to, czego potrzebuje, w formie
zapewniającej 100% przyswajalność i najwyższą efektywność.
W nawożeniu rzepaku istotne jest również dostarczenie
roślinom zwiększonej ilości azotu przed rozpoczęciem
kształtowania łodygi. Zabieg ten ma na celu lepsze osadzenie łuszczyn, a tym samym wpływa na wielkość uzyskanego plonu. Przy nawożeniu azotem nie można zapomnieć
o nawożeniu siarką, która decyduje o efektywnym jego
wykorzystaniu.
W nawożeniu rzepaku należy również zwrócić szczególną uwagę na początek kwitnienia. Wówczas zaczyna
się proces redukcji starszych liści, a jednocześnie roślina
wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na produkty z fotosyntezy. Dlatego przed kwitnieniem musimy dostarczyć roślinie komplet składników odżywczych (MAXIMUS
20-20-20) celem zapewniania prawidłowego i intensywnego przebiegu tego procesu. W tej fazie zaleca się również
zastosowanie nawożenia siarką. Celem tego zabiegu
jest poprawa jakości nasion, m.in. zwiększenie zawartości kwasów tłuszczowych. Doskonałym źródłem siarki
w formie dostępnej dla rośliny zaraz po zastosowaniu
jest MAXIMUS extra S, który zawiera 500 g siarki w 1 kg
nawozu.
10
agrotechnika
nr 2/2011
WAŻNE!!! Przy nawożeniu dolistnym makroelementami
należy pamiętać, że głównym celem tego zabiegu nie jest
zastąpienie nawożenia podstawowego, ale jedynie dostarczenie roślinie łatwo i szybko przyswajalnych składników odżywczych celem jej silnej stymulacji i pobudzenia do intensywnego rozwoju oraz dostarczenia wybranych makroelementów
w okresach ich największego zapotrzebowania, kiedy asymilacja składników odżywczych poprzez system korzeniowy
jest ograniczona i nie pokrywa zapotrzebowania roślin.
Ważne są również mikroelementy!
Najważniejszymi mikroelementami, niezbędnymi do prawidłowego rozwoju rzepaku, są bor i mangan. Bor nie jest
uzupełniany w glebie nawożeniem organicznym i wraz
z upływem lat jego deficyt jest coraz bardziej zauważalny
na polach, zwłaszcza tych intensywnie uprawianych. Każdy,
kto oczekuje wysokich plonów rzepaku, musi pamiętać
o konieczności dokarmiania borem. Do dyspozycji mamy
nawóz MAXIBOR 21 (21% boru) oraz EKOLIST MONO
Bor (15% boru) w postaci organicznej, szybko i całkowicie
przyswajalnej dla roślin. Na powierzchni liści tworzy błonkę,
która nie ulega krystalizacji, co skutecznie zwiększa przyswajalność nawozu.
Niedobory manganu są często spowodowane wysokim
pH gleb, na których jest uprawiany rzepak, lub częstym
wapnowaniem. Pierwiastek ten ulega zablokowaniu na
glebach o pH powyżej 6,5 i staje się składnikiem odżywczym limitującym plon. Do uzupełniania potrzeb rzepaku
na mangan przeznaczony jest EKOLIST MONO Mangan.
Dzięki wysokiej koncentracji składników w tych nawozach,
do pokrycia zapotrzebowania rzepaku na bor i mangan
wystarczą 2 lub 3 zabiegi w dawkach 1–2 l/ha każdy.
Przy nawożeniu dolistnym należy starannie wybierać termin stosowania zabiegów, a szczególną uwagę zwrócić na
fazę rozwojową roślin oraz warunki wegetacji. Producenci
nawozów zamieszczają na etykiecie szczegółowe zalecenia
dotyczące terminów oprysków i rolnikowi pozostaje tylko
dostosowanie się do nich. Najlepsze efekty przynosi zwykle
zastosowanie dwóch-trzech zabiegów dokarmiania dolistnego w krytycznych fazach rozwoju roślin. W celu obniżenia
kosztów można stosować łączenie nawozów i środków
ochrony zgodnie z zaleceniami producenta, dopasowując
zawartość mieszanki do specyficznych potrzeb uprawy.
W takich przypadkach zawsze należy przestrzegać zasad
dotyczących łącznego stosowania agrochemikaliów i wykonać próbę na części roślin.
Rafał Januszkiewicz
Kierownik Produktu – Nawozy, EKOPLON SA
Download

pobierz artykuł (.pdf - 0,3 MB) - Maximus