SYMPÓZIUM
PROGRAM
Pondelok, 15.12.2014
Prednášky na tému poruchy
autistického spektra a aplikovanej
behaviorálnej analýzy
SPOLOČENSKÁ SÁLA V HLAVNEJ BUDOVE
TECHNICKEJ UNIVERZITY VO VIEDNI
Prezentácia pr vých výsledkov „vzdelávacieho kurzu ACE v ABA terapii"
KARLSPLATZ 13
1. POSCHODIE
1040 VIEDEŇ
Slávnostné odovzdanie cer tifikátov
o absolvovaní vzdelávacieho kurzu ACE
VSTUP VOĽNÝ!
14. – 20. hod.
AutismCompetenceExchange
SYMPÓZIUM
AUTISM
COMPETENCE
EXCHANGE
Občerstvenie
REGISTRÁCIA:
[email protected]
Tešíme sa naVašu účasť!
Tím projektu ACE
PROJEKTPARTNER
Dachverband Österreichische Autistenhilfe, Viedeň
Autistické centrum Andreas ® n. o., Bratislava
AUTISM COMPETENCE EXCHANGE
Vedenie projektu:
Kathrin Hippler a Sonja Metzler
Email: [email protected]
Telefón: +43 (0)699 17294069
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
EUROPEAN UNIO N
European Regional
www.autism-competence.com
DevelopmentFund
SYMPÓZIUM
PROGRAM
MODERUJÚ
SONJA METZLER a KATHRIN HIPPLER
_________________________________________
PRIVÍTANIE
14:00 – 14:20
MARTIN HUTTER
Vedúci „Programu cezhraničnej spolupráce EÚ
Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013“
_________________________________________
„AUTISM
15:10 - 15:40
COMPETENCE
EXCHANGE“:
MNOHO ÚSPECHOV A EŠTE VIAC PRÁCE
KATHRIN KERTESZ
SONJA METZLER a KATHRIN HIPPLER
JUTTA STEIDL
_________________________________________
PRESTÁVKA
15:40 – 16:10
_________________________________________
ABA
17:20 – 18:00
PRIEBEH TERAPIE V PRAXI
_________________________________________
ÚVOD
16:10 – 16:15
CAROLIN STEIDL
MARLENE CHROMIK
OĽGA RAJECOVÁ
CLAUDIA KLIER
Terapeutky/účastníčky
vzdelávacieho kurzu ACE
Riaditeľka Autistického centra Andreas ® n. o.,
Bratislava
_________________________________________
SLÁVNOSTNÁ PREDNÁŠKA
14:20 – 15:10
INÝ POHĽAD NA HLAVNÉ
PRÍZNAKY PORUCHY
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Vedenie denného centra pre psychosomatiku,
Univerzitná klinika pre liečbu detí a mladistvých,
AKH/Lekárska univerzita vo Viedni
LUISE POUSTKA
Primárka Kliniky pre psychiatriu a psychoterapiu
pre deti a mladistvých, Inštitút pre duševné
zdravie, Mannheim
Doktorandka na Lekárskej univerzite vo Viedni
VEDÚCE PROJEKTU ACE
Predsedníčka združenia
Österreichische Autistenhilfe, Viedeň
KATEŘINA NAKLÁDALOVÁ
_________________________________________
AKO PÔSOBÍ ABA?
17:00 – 17:20
PRVÉ VÝSLEDKY
VZDELÁVACIEHO KURZU ACE
_________________________________________
16:20 – 17:00
ÚČINNOSŤ METODIKY
ABA V TERAPII
DETÍ S AUTIZMOM
_________________________________________
DISKUSIA A
18:00 - 18:40
SLÁVNOSTNÉ
ODOVZDÁVANIE
CERTIFIKÁTOV ÚČASTNÍČKAM
VZDELÁVACIEHO KURZU ACE
Z RÚK DR. ANNY BUDZINSKEJ
(Prednáška v angličtine)
ANNA BUDZINSKA
Riaditeľka Inštitútu pre rozvoj detí
(IWRD) v Gdansku, Poľsko
_________________________________________
18:40 – 20:00
ZÁVER A OBČERSTVENIE
Download

SYMPÓZIUM SYMPÓZIUM - Autistické centrum Andreas no