VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Hrnčiarovciach nad Parnou
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Hrnčiarovciach nad Parnou podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jana Babicová
2. Ľuboš Brezina
49 r. podnikateľka
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislá kandidátka
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
Alexyho 19
3. Štefan Cíferský
61 r.
Hrnčiarovce nad Parnou
SMER
Hrnčiarska 20
4. Zuzana Hanicová
31 r. administratívna Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislá kandidátka
pracovníčka
Františka Hečku 2
5. Štefan Hrašna, Ing.
53 r. špeditér
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
Drobná 13
6. Elena Kátlovská, Mgr.
55 r. odborný referent Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislá kandidátka
Facková 10
7. Viliam Kochajda
24 r. asistent predaja Hrnčiarovce nad Parnou
SMER
Sv. Martina 63
8. Ľubomír Konečný
39 r. vodič sanitky
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
Cíferská 41
9. Monika Kopecká, RNDr., PhD. 43 r. geografka
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Hrnčiarska 3
10. Dušan Kralovič
55 r. živnostník
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Hliníky 3
11. František Maár
68 r. dôchodca
Hrnčiarovce nad Parnou
SMER
Cíferská 34
12. Rastislav Mrva, Ing.
66 r. dôchodca
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Cíferská 64
13. Terézia Račková, Ing.
64 r.
audítorka
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Cintorínska30
14. Zuzana Rapantová
36 r. učiteľka MŠ
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Lávkova 6
15. Marcel Škorec, Mgr.
41 r. štátny
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
zamestnanec
Voderadská 1
16. Bystrík Tomly, PhDr.
44 r. vedúci
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
terapeutického
Športová 21
úseku
17. Ján Zápražný
65 r. dôchodca
Hrnčiarovce nad Parnou
KDH
Nová 2
18. Miloš Zolvík
55 r. nezamestnaný
Hrnčiarovce nad Parnou
nezávislý kandidát
Cintorínska 90
41 r.
štátny
zamestnanec
podnikateľ
V Hrnčiarovciach nad Parnou
23.09.2014
Mgr. Juraj Zárecký
.......................................................
predseda volebnej komisie
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Hrnčiarovciach nad Parnou
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Hrnčiarovciach nad Parnou podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jaroslav Kráľovič, Ing. 47 r. starosta
nezávislý kandidát
2. Jozef Šajbidor, Ing.
nezávislý kandidát
3. Bystrík Tomly, PhDr.
Hrnčiarovce nad Parnou
Sv. Martina 119
59 r. SZČO
Hrnčiarovce nad Parnou
Sv. Martina 6/A
44 r. vedúci
Hrnčiarovce nad Parnou
terapeutického Športová 21
úseku
nezávislý kandidát
V Hrnčiarovciach nad Parnou
Dátum: 23.09.2014
Mgr. Juraj Zárecký
.......................................................
predseda volebnej komisie
Download

VYHL Á SENIEKANDIDAT Ú RY pre voľby poslancov Obecného