nopovka
FLOOR
nopovka FLOOR je nopová folia slúžiaca ako separačná a dilatačná vrstva
pod drevené plávajúce podlahy, ktorá zamädzuje vnikaniu vlhkosti do drevenej
konštrukcie podlahy.
nopovka FLOOR
POPIS VÝROBKU:
PREDNOSTI VÝROBKU:
nopovka FLOOR je tenká nopová fólia, ktorá sa
používá ako podkladná a separačná vrstva pod
drevené a laminátové plávajúce podlahy. Táto
nopovka slúží zároveň ako izolácia proti
vlhkosti, ktorú obsahujú staré skladby podláh
alebo naopak nové čerstvé betóny. Priestor mezi
nopami potom umožňuje po celú dobu
životnosti skladby vlastné odvetrávanie tejto
vlhkosti a zároveň zabezpečuje vyrovnanie tlakov
v tejto vzduchovej medzere. Ďalšou prínosnou
funkciou tejto nopovej fólie je tiež zvýšenie
krokového útlmu.
- vyrovnane drobných nerovností podlahy
a zároveň zaisťuje jej odvetranie
- vysoko funkčná, ľahko manipulovateľná
a spracovatelľá
- predchádza problémom s deformáciami
podlahových krytín, ktoré pracujú za iných
podmienok než konštrukcia ich podložia
- zaisťuje výrazný útlm krokového hluku
- možnosť pokládky laminátovej aj drevenej
plávajúcej podlahy, aj na nie celkom suchý betón
- vyžšia odolnosť voči prestupu vodných pár než
tradičné PE fólie
TECHNICKÉ DÁTA:
Vlastnosti:
Materiál
Farba
Hrúbka materiálu
Maximálna šírka fólie
Plošná hmotnosť
Výška nopov
Počet nopov
Objem vzduchu mezdzi nopmi
Pevnosť v tlaku
Tepená odolosť
Hodnota:
HDPE
žltá
0,5 mm
2m
500 g/m2
cca 3 mm
2 500 ks/m2
cca 1,56 l/m2
350 kN/m2 (35 t/m2)
- 40 °C až +80 °C
fastape UNI
MONTÁŽNY NÁVOD:
1) nopovka FLOOR sa kladie voľne na rovný
a pevný podklad, ktorý je očistený od ostrých
výstupkov a nerovností.
2) V spoji sa fólia neprekladá, ale prikladá sa
k ďalšej fólii a spája sa tenkou páskou
fastape UNI šírky 50 mm, aby nedošlo k
navýšeniu hrúbky spoja.
3) Nopy sa kladú vždy ich uzavretou stranou
smerom dole.
4) Laminátové aj drevené podlahové dosky
potom kladieme voľne na položenú
nopovku FLOOR.
5) Pri stenách po obvode miestnosti je potrebné
počas pokládky nopovky vynechat
vždy cca 10 mm pre umožnenie dilatačných
pohybov.
DODATOČNÉ INFORMÁCIE: Výššie uvedené informacie sú poskytované podľa nášho najlepšieho
vedomia. Podmienky vzniknuté počas aplikácie, nemá spoločnosť Fastrade SK s.r.o. pod kontrolou,
preto za ne nenesie zodpovednosť.
fastrade
FASTRADE SK, s.r.o. tel.: +421 53 42 97 752-3
Radlinského 17
fax: +421 53 42 97 754
052 01
[email protected]
www.fastrade.sk
pob. FASTRADE SK, s.r.o.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421 2 4445 2850
fax: +421 2 4445 2855
[email protected]
Download

NOPOVKA FLOOR t.l.SKK