YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---PROGRAM
KODU
PROGRAM ADI
Hukuk Fakültesi
110010023 Hukuk Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
110010226 Bilgi ve Belge Yönetimi
110010129 Felsefe
110030054 Felsefe (İÖ)
110010244 Psikoloji (İngilizce)
110030081 Psikoloji (İÖ)
110010138 Sosyoloji
110030099 Sosyoloji (İÖ)
110010147 Tarih
110030063 Tarih (İÖ)
110010156 Türk Dili ve Edebiyatı
110030072 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İslami İlimler Fakültesi
110010235 İslami İlimler
İşletme Fakültesi
110010208 Bankacılık ve Finans (İngilizce)
110010183 İşletme (İngilizce)
110010192
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
110010217 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
110010032 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
ÖĞR.SÜRE
Sİ
PUAN
TÜRÜ
4 TM-2
GENEL
OK.BİR.KO ÖZEL KOŞUL VE
KONTENJA
NT.
AÇIKLAMALAR
N
20132013ÖSYS EK
ÖSYS 0,12
PUANLI
BAŞARI
BAŞARI
SIRASI
SIRASI
2013-ÖSYS EN
KÜÇÜK PUAN
200
5
17, 21, 86, 795
14500 ---
423,55933
TM-1
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TM-3
TS-2
TS-2
TS-2
TS-2
30
45
45
55
55
45
45
55
55
45
45
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
795
119000 --795
181000 --2,795
215000 --17, 21, 28, 795 ----2,795
27547 --795
85600 --2,795
111000 --17, 21, 86, 795
48400 --2,795
66200 --795
26000 --2,795
47400 ---
313,88281
297,97458
285,09785
4 YGS-4
80
2
1, 121, 795
4 TM-1
4 TM-1
45
45
2
2
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
107000 --75100 ---
321,13776
344,09694
4 TM-1
45
2
17, 21, 28, 795
86600 ---
335,15388
4 TM-1
45
2
17, 21, 28, 795
86800 ---
335,01118
4 MF-4
45
2
17, 21, 28, 795
47200 ---
379,20134
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
110000
--402,48142
347,55796
331,48492
354,40340
339,40333
379,63894
355,33175
28200
379,78457
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(2013-2014 yılı yerleştirmesinde Elektronik
110010253 ve Haberleşme Mühendisliği olarak öğrenci
alımı olmuştur. Başarı sıralaması 42855, En
küçük puanı ise 386,86691)
4 MF-4
45
2
17, 21, 28, 795 ---
110010059 Makine Mühendisliği (İngilizce)
110010068 Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
110010111 Hemşirelik
Siyasal Bilgiler Fakültesi
110010077 İktisat (İngilizce)
110010095 Maliye (İngilizce)
4 MF-4
4 MF-4
45
45
2
2
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
56200 --138000 ---
364,77788
273,55874
MF-3
120
3
38, 795
85700 ---
330,08736
4 TM-1
4 TM-1
45
45
2
2
17, 21, 28, 795
17, 21, 28, 795
68200 --74600 ---
350,02200
344,50882
110010102
4 TM-1
45
2
17, 21, 28, 795
40300 ---
383,04180
4 TM-1
45
2
17, 21, 28, 795
53800 ---
368,16792
6 MF-3
6 MF-3
60
80
2
795
2 17, 21, 28, 795
5220 --6870 ---
488,23566
481,15279
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
110010086 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Tıp Fakültesi
110010174 Tıp Fakültesi
110010014 Tıp Fakültesi (İngilizce)
---
---
---- TABLO-5. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI --Kod
Fakülte Adı
11009 Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Kod
1
2
Program Adı
Türk Din Musikisi
Süre
Genel Kont.
4
Açıklama
Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6'yı
dikkatle incelemeleri gerekir.
2013-2014 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.
30
17
Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun
belirlediği kurallara göre ÖSYM'ce yerleştirilebilirler.
21
Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları
yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak
İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
28
38
86
Öğretim dili İngilizcedir.
Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
121
Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik
sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
795
2014 yılında yapılan YGS ve LYS sonucunda ortaya çıkan yerleştirme puanlarına göre 1-100 aralığında ki sıralamada yer alan ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine (YBÜ) kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle ayda 750 (Yediyüz elli) TL, 101-1000 aralığındaki sıralamada yer alan ve YBÜ’ ne
kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle ayda 500 (Beş yüz) TL karşılıksız “YBÜ Başarı Ödülü” sağlanacaktır. “YBÜ Başarı Ödülü” İngilizce hazırlık
sınıfının ilk yılını ve normal öğretim süresini kapsamaktadır. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini bir yıllık akademik takvim süresinde bitiremeyen öğrenciler
ile Yıllık Genel Akademik Not Ortalaması 3.00 ün altına düşen öğrencilerin takip eden dönemden itibaren “YBÜ Başarı Ödülü” kesilir. Hazırlık sınıfında
başarılı olamadığı için ödülü kesilen öğrencilerin ödülleri, Lisans programındaki eğitimlerine başladıkları tarihten itibaren bulundukları yıl itibariyle
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek kriterler çerçevesinde devam ettirilecektir. Ayrıca üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrencilerimize
Öğrenci Asistanlık uygulamasında öncelik tanınacaktır (Öğrenci Asistanlık ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi üniversiteden edininiz.).
Download

tablo-4. merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans p