YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Programın Adı
Öğrenim
Süresi
2015
Kontenjanı
Koşullar
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
4
11
21, 86
Elektrik Mühendisliği
4
16
21, 86
Elektronik ve Hab.Müh.
4
14
21, 86
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
4
7
21, 86
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Fizik
4
8
21, 86
İstatistik
4
8
21, 86
Kimya
4
13
21, 86
Kimya (İngilizce)
4
3
21, 28
Matematik
4
6
21, 86
Moleküler Biyoloji ve Genetik
4
5
Türk Dili ve Edebiyatı
4
7
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
4
8
Fen Bilgisi Öğretmenliği
4
5
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
4
5
Okul Öncesi Öğretmenliği
4
5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4
7
Sınıf Öğretmenliği
4
5
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
4
5
Türkçe Öğretmenliği
4
5
İktisat
4
13
21, 86
İktisat (İngilizce)
4
3
21, 28
İşletme
4
11
21, 86
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
10
21, 86
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
4
8
21, 86
İnşaat Mühendisliği
4
16
21, 86
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Harita Müh.
4
13
21, 86
Biyomühendislik
4
6
21, 86
Biyomühendislik (İngilizce)
4
5
21, 28
Kimya Mühendisliği
4
8
21, 86
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Matematik Mühendisliği
4
12
21, 86
Matematik Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
4
12
21, 86
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Gıda Mühendisliği
4
5
21, 86
Endüstri Mühendisliği
4
10
21, 86
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Makine Mühendisliği
4
29
21, 86
Mekatronik Mühendisliği
4
4
21, 86
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
4
5
21, 28
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
4
10
21, 86
Gemi Makineleri İşletme Müh.
4
7
21, 86, 295
Kimya-Metalürji Fakültesi
Makine Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
4
16
21, 86
Mimarlık (İngilizce)
4
5
21, 28
Şehir ve Bölge Planlama
4
8
21, 86
Toplam Kontenjan
389
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ Y.T.Ü'ye İLİŞKİN KOŞUL VE
AÇIKLAMALARI
Bk. 21. Bir yıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır programın sonunda İngilizce yeterlik
sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık sınıfı öğretim süresi
sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslar arası yabancı
dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen b) Üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında (İYS) başarılı olanlar doğrudan 1.sınıfa alınırlar.
Bk. 28. Öğretim Dili İngilizcedir.
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 295. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin
kayıtta belgelemek gerekmektedir.
ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Programın Adı
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2015
Kontenjanı
Bileşik Sanatlar
1
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
1
Fotoğraf ve Video
1
İletişim Tasarımı
1
Müzik Toplulukları
1
Sanat Yönetimi
1
Download

2015-2016 Eğitim