BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
DOPLATKY
poistencov skupiny „B“ na rok 2015 – ZĽAVY JANUÁR až MAREC
(úhrada ubytovania a stravy)
HOTEL – kategória
2.1.- 31.03.2015
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
2.1.- 31.03.2015
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
OZÓN, ASTÓRIA - Superior
32,00 EUR 22,00 EUR
45,00 EUR 31,00 EUR
OZÓN, ASTÓRIA - Standard
FRANTIŠEK, DIANA - Standard
ASTÓRIA – Standard nezrekonštr.
FONTÁNA – Standard zrekonštr.
ALŽBETA - Economy nezrekonštr.
VILKY (Blanka, Srnka, Mignon)
25,00
20,00
16,00
16,00
14,00
12,50
38,00 EUR
29,00 EUR
25,00 EUR
23,00 EUR
23,00 EUR
18,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17,50 EUR
14,00 EUR
11,00 EUR
11,00 EUR
9,50 EUR
8,00 EUR
26,00 EUR
20,00 EUR
17,50 EUR
17,50 EUR
16,00 EUR
12,50 EUR
V prípade, že klient chce byť na dvojposteľovej izbe sám, dopláca 1/1 izbu podľa cenníka + 3 EUR/deň
Za neobsadenú posteľ, mimo hotela OZÓN a ALŽBETA.
+ BONUS: počas pobytu 1 x 2-hodinový vstup do Nového Wellness Spa (bazény)
LEGENDA:
1/1 – jednoposteľová izba
1/2 - dvojposteľová izba
V prípade záujmu poistenca o vyšší štandard stravovania I. kategórie je doplatok 5,0 EUR/osoba/deň.
Poistenci skupiny „B“ uhrádzajú 1 EUR denne daň za ubytovanie odvádzanú mestu Bardejov v počte 21 nocí.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
DOPLATKY
poistencov skupiny „B“ na rok 2014 – ZĽAVY JANUÁR a FEBRUÁR
(úhrada ubytovania a stravy)
HOTEL – kategória
2.1.- 28.2.2014
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
2.1.- 28.2.2014
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
OZÓN, ASTÓRIA - Superior
32,00 EUR 22,00 EUR
45,00 EUR 31,00 EUR
OZÓN, ASTÓRIA - Standard
FRANTIŠEK, DIANA - Standard
ASTÓRIA – Standard nezrekonštr.
FONTÁNA – Standard zrekonštr.
ALŽBETA - Economy nezrekonštr.
VILKY (Blanka, Srnka, Mignon)
25,00
20,00
16,00
16,00
14,00
12,50
38,00 EUR
29,00 EUR
25,00 EUR
23,00 EUR
23,00 EUR
18,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17,50 EUR
14,00 EUR
11,00 EUR
11,00 EUR
9,50 EUR
8,00 EUR
26,00 EUR
20,00 EUR
17,50 EUR
17,50 EUR
16,00 EUR
12,50 EUR
+ BONUS: počas pobytu 1 x 2-hodinový vstup do Nového Wellness Spa (bazény)
LEGENDA:
1/1 – jednoposteľová izba
1/2 - dvojposteľová izba
V prípade záujmu poistenca o vyšší štandard stravovania I. kategórie je doplatok 3,0 EUR/osoba/deň.
Poistenci skupiny „B“ uhrádzajú 1 EUR denne daň za ubytovanie odvádzanú mestu Bardejov v počte 21 nocí.
Download

"B" - február-marec 2015