BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
DOPLATKY
poistencov skupiny „B“ na rok 2015
(úhrada ubytovania a stravy)
HOTEL - kategória
1.1.- 01.04.2015
1.10.- 31.12.2015
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
1.1.- 01.04.2015
1.10.- 31.12.2015
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
01.04.- 01.10.2015
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
01.04.- 01.10.2015
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
OZÓN, ASTÓRIA - Superior
32,00 EUR
45,00 EUR
36,00 EUR
51,00 EUR
OZÓN, ASTÓRIA - Standard
FRANTIŠEK, DIANA - Standard
ASTÓRIA – Standard nezrekonštr.
FONTÁNA – Economy zrekonštr.
ALŽBETA - Economy nezrekonštr.
VILKY – Economy nezrekonštr.
HELIOS – od 15.6.2015
25,00
20,00
16,00
16,00
14,00
12,50
-
38,00 EUR
29,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
23,00 EUR
18,00 EUR
-
29,00 EUR
24,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
18,00 EUR
16,00 EUR
14,00 EUR
44,00 EUR
35,50 EUR
31,50 EUR
31,50 EUR
27,50 EUR
23,50 EUR
21,50 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
V prípade, že klient chce byť na dvojposteľovej izbe sám, dopláca 1/1 izbu podľa cenníka + 3 EUR/deň za
neobsadenú posteľ, mimo hotela OZÓN a ALŽBETA.
+ BONUS: počas pobytu 1 x 2-hodinový vstup do Nového Wellness Spa (bazény)
LEGENDA:
1/1 – jednoposteľová izba
1/2 - dvojposteľová izba
V prípade záujmu poistenca o vyšší štandard stravovania I. kategórie je doplatok 5,0 EUR/osoba/deň.
Poistenci skupiny „B“ uhrádzajú 1 EUR denne daň za ubytovanie odvádzanú mestu Bardejov v počte 21 nocí
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
DOPLATKY
poistencov skupiny „B“ na rok 2015
(úhrada ubytovania a stravy)
HOTEL - kategória
.
1.1.- 01.04.2015
1.10.- 31.12.2015
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
1.1.- 01.04.2015
1.10.- 31.12.2015
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
01.04.- 01.10.2015
na 1/2 izbe
v EUR/deň/osoba
01.04.- 01.10.2015
na 1/1 izbe
v EUR/deň/osoba
OZÓN, ASTÓRIA - Superior
32,00 EUR
45,00 EUR
36,00 EUR
51,00 EUR
OZÓN, ASTÓRIA - Standard
FRANTIŠEK, DIANA - Standard
ASTÓRIA – Standard nezrekonštr.
FONTÁNA – Economy zrekonštr.
ALŽBETA - Economy nezrekonštr.
VILKY – Economy nezrekonštr.
HELIOS – od 15.6.2015
25,00
20,00
16,00
16,00
14,00
12,50
-
38,00 EUR
29,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
23,00 EUR
18,00 EUR
-
29,00 EUR
24,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
18,00 EUR
16,00 EUR
14,00 EUR
44,00 EUR
35,50 EUR
31,50 EUR
31,50 EUR
27,50 EUR
23,50 EUR
21,50 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
V prípade, že klient chce byť na dvojposteľovej izbe sám, dopláca 1/1 izbu podľa cenníka + 3 EUR/deň za
neobsadenú posteľ, mimo hotela OZÓN a ALŽBETA.
+ BONUS: počas pobytu 1 x 2-hodinový vstup do Nového Wellness Spa (bazény)
LEGENDA:
1/1 – jednoposteľová izba
1/2 - dvojposteľová izba
V prípade záujmu poistenca o vyšší štandard stravovania I. kategórie je doplatok 5,0 EUR/osoba/deň.
Poistenci skupiny „B“ uhrádzajú 1 EUR denne daň za ubytovanie odvádzanú mestu Bardejov v počte 21 nocí
Download

"B" - rok 2015 - Bardejovské Kúpele