Objednávky 2014
Číslo obj. Popis objednaného plnenia
1/2014
Stravne poukážky
2/2014
4/2014
Údržba kopíriek
Odstránenie závad z odbornej
prehliadky a skúšky – revízie
elektroinštalácie
Odstránenie poruchy v kotolni –
pretekanie kondenzačných sifónov a
čerpadla
5/2014
Stravne poukážky
3/2014
8/2014
Vyčistenie tlačiarne Xerox Phaser
6000 + toner
Odstránenie poruchy na WC –
výmena prepojenia na odpad a
pretesnenie
Servisná prehliadka Š-Octavia SK880 AR po 90 tis. km spojená
s výmenou oleja
9/2014
Stravné poukážky
10/2014
Prúžky na stanovenie dusičnanov
a dusitánov Quantofix
11/2014
Regionálny týždenník
„Podduklianske noviny“
12/2014
Stravne poukážky
13/2014
Presmerovanie telefónnych hovorov,
rekonfigurácia TÚ, zmena oprávnení
14/2014
Tonery do tlačiarni
6/2014
7/2014
Celková
hodnota s
DPH
Zmluva
1 600,00
Dátum
vyhotovenia
objednávky Adresa dodávateľa
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 2.1.2014 25
IČO
Obj. podpísal /Meno a
dodávateľa priezvisko, funkcia/
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Polygra s.r.o., Ostrovského 1,
Košice
Mgr. Helena Hrebeňaková,
17082528 reg. hygienička
972,50
VTZ-DC, Sovietskych hrdinov
16.1.2014 373/11, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
44652356 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
35248441 reg. hygienička
2.000,00
Ladislav Jenča, Duklianska
17.1.2014 648/19, Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
Tomášikova 23/D, Bratislava
17.1.2014 25
ADM com s.r.o. Makovická
21.1.2014 769/21, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
Ladislav Jenča, Duklianska
29.1.2014 648/19, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
35248441 reg. hygienička
Š-Autoservis, Ing. Ján Holúb,
20.2.2014 Požiarnicka ul., Stropkov
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
Tomášikova 23/D, Bratislava
25.2.2014 25
Ing. Milan Džubák Milan,
30301301 vedúci OÚ
9.1.2014
2.000,00
59,62
1 600,00
107,76
5.3.2014
Sigma-Aldrich s.r.o., Šoltésovej
14, 81108 Bratislava
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
44613385 reg. hygienička
PONOPRESS – Pavol Sivák,
18.3.2014 Centrálna 274, 089 01 Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 24.3.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
37653903 reg. hygienička
ASTE s.r.o., Bielocerkovská 4,
26.3.2014 040 22 Košice
Mgr. Helena Hrebeňaková,
reg. hygienička
ADM com s.r.o. Makovická
26.3.2014 769/21, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
Objednávky 2014
15/2014
Prezutie motorových vozidiel
16/2014
Letné pneumatiky 4 ks, Š-Ocavia
Syndicus, s.r.o., Jesenského
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31.4.2014 3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 reg. hygienička
179,60
18/2014
Inštalácia software „Technológia V4
firmy VEMA“
Preškolenie vodičov referentských
vozidiel RÚVZ z pravidiel cestnej
premávky
19/2014
Stravne poukážky
20/2014
Tonery
21/2014
22/2014
Stravne poukážky
Laboratórne vyšetrenie na
prítomnosť GMO
23/2014
Diagnostické prúžky
24/2014
Oprava osobného motorového
vozidla SK 847 AF
25/2014
Odborná prehliadka a skúška EZS
26/2014
Stravne poukážky
2 000,00
27/2014
Stravne poukážky
1.280,00
17/2014
1 440,00
205,08
1 280,00
2.4.2014
Syndicus, s.r.o., Jesenského
Mgr. Helena Hrebeňaková,
3074/22, Bardejov, prev. Svidník 46360841 reg. hygienička
3.4.2014
VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A,
Bratislava
Autoškola – Praktik, Ján
15.4.2014 Berežný, Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 24.4.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31355374 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
10782346 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
ADM com s.r.o. Makovická
Mgr. Helena Hrebeňaková,
769/21, Svidník
43776396 reg. hygienička
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
Mgr. Helena Hrebeňaková,
274/PO98 27.5.2014 25
31396674 reg. hygienička
Štátny veterinárny a potravinový
Mgr. Helena Hrebeňaková,
29.5.2014 ústav Dolný Kubín
42355613 reg. hygienička
5.5.2014
Intes Poprad s.r.o. Nám. sv.
16.6.2014 Egídia 95, 058 01 Poprad
Vladimír Čema, Duklianska
650/21, prev. Stropkovská 705,
17.6.2014 089 01 Svidník
Fittich Preal, Slovenská 12,
24.6.2014 Prešov
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 26.6.2014 25
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 28.7.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36449814 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
33102368 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31668836 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Objednávky 2014
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
1.280,00
ADM com s.r.o. Makovická
30.7.2014 769/21, Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 22.8.2014 25
116,76
R.Hríž-Ecolive, Ľ.Štúra 489/9,
25.8.2014 Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
40805468 reg. hygienička
Testovacie prúžky a spotrebný
materiál
Intes Poprad s.r.o. Nám. sv.
17.9.2014 Egídia 95, 058 01 Poprad
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36449814 reg. hygienička
32/2014
Kalibrácia 2 ks Reflotron + oprava
Intes Poprad s.r.o. Nám. sv.
17.9.2014 Egídia 95, 058 01 Poprad
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36449814 reg. hygienička
33/2014
Drevené tampóny v skúmavke
34/2014
Stravne poukážky
35/2014
28/2014
Oprava PC AT
29/2014
Stravne poukážky
30/2014
Tonery + renovácia tonerov
31/2014
80,21
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Biolab Slovakia s.r.o., Okružná
18.9.2014 cesta 74, 94501 Komárno
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 23.9.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
44083327 reg. hygienička
Odstranenie poruchy Š-Octavia SK
150 AR (porucha elektroniky motora)
Škoda Autoservis, Požiarnická
2.10.2014 5, Stropkov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
30301301 reg. hygienička
36/2014
Servisná prehliadka Š-Octavia
spojená s výmenou oleja a filtra
Škoda Autoservis, Požiarnická
3.10.2014 5, Stropkov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
30301301 reg. hygienička
37/2014
BAG-Bio Strip
Fauna-Flóra, s.r.o., Partizánska
6.10.2014 cesta, Banská Bystrica
Mgr. Helena Hrebeňaková,
00650846 reg. hygienička
VITAMED.SK, s.r.o., Žellová 2,
6.10.2014 82108 Bratislava
Komín Servis, Levočská 12,
8.10.2014 Prešov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
45487090 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
34651659 reg. hygienička
R.Hríž-Ecolive, Ľ.Štúra 489/9,
23.10.2014 Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
40805468 reg. hygienička
39/2014
Inkubátor, simulačná pomôcka,
biologické indikátory
Odborná prehliadka komína podľa
vyhl. č. 401/2007
40/2014
Tlačiareň HP LaserJet Pro P1102,
Xerox tonery 2 ks
41/2014
Výmena kolies spojená s vyvážením
42/2014
Stravne poukážky
43/2014
Odborná prehliadka plynových
kotlov a kotolne
44/2014
Testovacie prúžky + spotrebný
materiál
38/2014
1.280,00
189,00
818,08
163,92
1.600,00
945,34
Syndicus s.r.o., Partizánska 45,
23.10.2014 Bardejov, prevádzka Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 23.10.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
46360841 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Vaclav Hudák, ORPLYN,
23.10.2014 Bartošovce 64
Mgr. Helena Hrebeňaková,
33690120 reg. hygienička
Intes Poprad s.r.o. Nám. sv.
4.11.2014 Egídia 95, 058 01 Poprad
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36449814 reg. hygienička
Objednávky 2014
45/2014
Papierove utierky Tork Matic do WC
440,40
Gabriela Dereníková, ul.
5.11.2014 Nábrežná, 08501 Bardejov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
34514805 reg. hygienička
46/2014
Maľba priestorov AB
963,20
Stavok – Vasiľ Rodák, ul. 8.
6.11.2014 mája 637/32, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
10780254 reg. hygienička
47/2014
Oprava WC – výmena senzora
140,50
Electrotransport CD, Sov.
7.11.2014 hrdinov 373/11, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
34237399 reg. hygienička
48/2014
Počítačová zostava
554,08
ADM com s.r.o. Makovická
11.11.2014 769/21, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
49/2014
Tonery do tlačiarni
291,72
50/2014
Stravné poukážky
960,00
51/2014
Originál tonery 4 ks, repas toner 1 ks
215,76
ADM com s.r.o. Makovická
24.11.2014 769/21, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
52/2014
Pracovné tašky 12 ks
234,00
MOBARD AK, Moyzesova 6,
25.11.2014 Bardejov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
40694062 reg. hygienička
53/2014
Fľaše reagenčné 500 ml a 1000 ml
300,00
ITES Vranov s.r.o., ul.
28.11.2014 Čemernianska 137, Vranov n.T.
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31680259 reg. hygienička
WAFY Chromservis, s.r.o.,
2.12.2014 Elektrárenská 1 Bratislava
Centralchem, s.r.o.,
Cementárenská cesta 16,
3.12.2014 Banská Bystrica
Mgr. Helena Hrebeňaková,
35720590 reg. hygienička
54//2014 Vario chlorine
49,15
R.Hríž-Ecolive, Ľ.Štúra 489/9,
12.11.2014 Svidník
LE CHEQUE Dejeuner s.r.o,
KTomášikova 23/D, Bratislava
274/PO98 24.11.2014 25
Mgr. Helena Hrebeňaková,
40805468 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31396674 reg. hygienička
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31625444 reg. hygienička
55/2014
Testovacie prúžky Quantofix
56/2014
Rychlovarne kanvice 2 ks
70,00
ALNA SK, s.r.o., Sov.hridnov,
3.12.2014 Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
46790284 reg. hygienička
57/2014
Ebola balík pre prevenciu šírenia
vysoko nákazlivých chorôb, 2 ks
80,00
LAVERNA Slovakia, s.r.o.,
3.12.2014 Baltická 12, Košice
Mgr. Helena Hrebeňaková,
46503609 reg. hygienička
58/2014
Zdravotnícky materiál
168,96
ALMA-MK, s.r.o., ul. MUDr.
4.12.2014 Pribulu 1, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
44802072 reg. hygienička
59/2014
Kancelársky papier – Xerox A4,A5
496,00
Svidnícka Tlačiareň, Čat.
8.12.2014 Nebiljaka, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36478326 reg. hygienička
60/2014
Pravidelná odborná prehliadka
a skúška EZS
96,00
Fittich Preal, s.r.o., Slovenská
8.12.2014 12, Prešov
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31668836 reg. hygienička
61/2014
Podložky pod stoličky
60,00
9.12.2014 L.C.Trade, s.r.o., Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
31677657 reg. hygienička
62/2014
Tonery originál, tonery repas
ADM com s.r.o. Makovická
9.12.2014 769/21, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
43776396 reg. hygienička
122,40
419,40
Objednávky 2014
63/2014
Diagnostika
690,80
Intes Poprad s.r.o. Nám. sv.
9.12.2014 Egídia 95, 058 01 Poprad
Mgr. Helena Hrebeňaková,
36449814 reg. hygienička
64/2014
Čistiace potreby
399,80
Akcent Tlačiareň s.r.o.,
10.12.2014 Pionierska 357/3, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
46832246 reg. hygienička
65/2014
Kancelárske potreby
314,03
Akcent Tlačiareň s.r.o.,
10.12.2014 Pionierska 357/3, Svidník
Mgr. Helena Hrebeňaková,
46832246 reg. hygienička
Download

Objednávky 2014