5. FESTIVAL DIABETU
ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
pozývajú diabetikov a širokú verejnosť z celého Slovenska
na 5. FESTIVAL DIABETU s medzinárodnou účasťou
pri príležitosti Svetového dňa diabetu 2010
a 20. výročia založenia Zväzu diabetikov Slovenska
13. novembra 2010
ECC - Europa Culture Center - bývalý Dom kultúry
Banská Bystrica, Námestie Slobody 3
PROGRAM
8.00 - 15.00 INFOCENTRUM - ECC BANSKÁ BYSTRICA
9.00 - 14.00 EDUKAČNÉ CENTRÁ
Europa Culture Center, Banská Bystrica
Obchodné centrum Kaufland, Banská Bystrica
Europa Shopping Center, Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
• meranie glykémie, cholesterolu, citlivosti nervového zakončenia,
hladiny tuku, kapacity pľúc a tlaku krvi
• časopis DIAspektrum 2010
• edukačný a propagačný materiál
11.00 POCHOD PROTI DIABETU 2010
po kultúrnych pamiatkach Banskej Bystrice
10.00 - 14.00 PORADNE - ECC BANSKÁ BYSTRICA
• diabetologická MUDr. Linda Buková (FNsP Banská Bystrica),
MUDr. Denisa Spodniaková (DIASTYLE Banská Bystrica)
• detská endokrinologická-diabetologická
MUDr. Ľuba Chlupisová (Zvolen)
• joga pre zdravie MUDr. Roman Bednár (FNsP Banská Bystrica)
• prevencia hepatitídy (žltačky) GlaxoSmithKline Slovakia Bratislava
(Inštitút očkovania a cestovnej medicíny INOCEM Bratislava)
• sexuologická MUDr. Ivan Kubiš (Andrologická ambulancia B. Bystrica)
• sociálno-právna PhDr. Eva Halušková, PhD. (VŠZaSP Michalovce),
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. (TU Trnava)
• starostlivosť o nohy MUDr. Radmila Hinkeová (NEDÚ Ľubochňa)
• stravovacia Klaudia Šugrová (Lužianky)
9.00 - 15.00 PREDNÁŠKY A STÁNKY FIRIEM
- ECC Banská Bystrica, prednášková sála a foyer
9.00 - 9.30
Otvorenie a príhovory hostí
9.30 - 9.50
Svetový deň diabetu 2010
RNDr. Jana Timková (Bratislava)
9.50 - 10.10 Som diabetik. Ako a kedy sa mám merať?
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc. (NEDÚ Ľubochňa)
10.10 - 10.30 Diabetes a obezita
Bc. Bibiána Orendášová (SÚSCCH Banská Bystrica)
10.30 - 10.50 Využitie stredomorskej diéty v liečbe diabetes mellitus typu 2
a metabolického syndrómu
MUDr. Linda Buková (FNsP Banská Bystrica)
10.50 - 11.10 Nové možnosti liečby cukrovky typu 2: liečba založená
na účinku inkretínov
MUDr. Zbynek Schroner, PhD. (SchronerMED Moldava n/B)
11.10 - 11.30 Sociálne zabezpečenie
PhDr. Eva Halušková, PhD. (VŠZaSP sv.Alžbety Michalovce)
11.30 - 11.50 Význam sociálnej pomoci pre diabetikov
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. (TU Trnava)
11.50 - 12.05 Joga pre zdravie
MUDr. Roman Bednár (FNsP Banská Bystrica)
12.05 - 12.20 Sladidlá v kuchyni - praktické rady a recepty
Irena Chrapanová (IMBER Bratislava)
12.20 - 12.30 Využitie stévie v kuchyni
Ing. Alexander Čumakov (Agrokonsult Stévia Bratislava)
12.30 - 12.45 Alternatívna medicína v praxi
Ing. Ingrid Gauríková (LIFE JM Martin)
12.45 - 13.45 Prestávka na obed
13.45 - 14.00 Neskoré komplikácie diabetes mellitus, čo s nimi?
MUDr. Ján Čulák (Diabetologická ambulancia Prievidza)
14.00 - 14.15 Svetelná terapia Bioptronom v liečbe rán pri diabetes mellitus
MUDr. Roman Jančovič (Reumatologická ambulancia ROMJAN
Bratislava - Staré Mesto)
14.15 - 14.30 Cukrovka a žltačka typu B
(GlaxoSmithKline Slovakia Bratislava)
14.30 - 14.45 Správny výber pomôcok pri úniku moča z pohľadu
zabezpečenia dostatočného počtu kusov
Ing. Peter Prívracký (UNTRACO Bratislava)
14.45 - 15.00 Erektilná dysfunkcia pri diabetes mellitus
MUDr. Ivan Kubiš (Andrologická ambulancia Banská Bystrica)
15.00 - 15.15 Prevencia zubného kazu a zápalu ďasien
MUDr. Pavol Andel (A-Dent Hlohovec)
15.20 - 17.00 Benefičný koncert - Komorné divadlo ECC Banská Bystrica
Žrebovanie výhercov tomboly
Záver
17.00
Modrý ohňostroj - pred budovou ECC Banská Bystrica
Vysvietenie objektov na modro
- Europa Business Center Banská Bystrica
Počas celého dňa:
• prezentácia produktov v stánkoch farmaceutických a potravinárskych firiem, možnosť
nákupu za výhodné ceny
• bezplatné meranie glykémie, cholesterolu, tuku, krvného tlaku, citlivosti nervového
zakončenia a kapacity pľúc
• časopis DIASpektrum 2010, edukačný a propagačný materiál zdarma
• infocentrum o možnosti bakalárskeho štúdia sociálnej práce so zameraním na diabetológiu
v školskom roku 2011/2012 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Michalovciach
• konzultácia a možnosť vyskúšať si cvičenie jogy pre zdravie pod vedením rehabilitačného
lekára
• občerstvenie zdarma v podobe jogurtov Danone a minerálnej vody Lucka
• verejná zbierka na číslo 877 v tvare DMS cukrovka
Download

festival diabetu program.indd