Sprawozdanie z VII Konkursu Literacko – Plastycznego pod hasłem „ Kiedy myślę,
… stwierdzam – Polak – to brzmi dumnie” oraz IX Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej ,,Tobie Polsko”
8 listopada 2012 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbyło się
rozstrzygnięcie VII edycji konkursu literacko – plastycznego zatytułowanego: ,,Kiedy
myślę…, stwierdzam – Polak – to brzmi dumnie”. Twórcami nadesłanych prac byli uczniowie
ze szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko – pomorskiego. Na konkurs
plastyczny nadesłano 225 prac, a na literacki – 56.
Prace oceniało jury w składzie: Anita Przybyszewska – Pietrasiak – artysta plastyk,
doradca metodyczny sztuki, Gabriela Rumińska – doradca metodyczny w Toruńskim Ośrodku
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Barbara Mońko – Juraszek
– nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Brzozówce
i Teresa Klawińska – nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Gronowie.
Wśród publiczności znaleźli się m.in. Członek Zarządu Starostwa Powiatowego
i dyrektor SP w Warszewicach – pani Honorata Żeglarska, wicedyrektor Zespołu Szkół w
Łubiance – pani Agnieszka Szewczyk, dyrektor SP w Wybczu – pani Bogumiła Osak,
dyrektor SP w Pigży – pani Małgorzata Cieślik oraz dyrektor Gimnazjum w Brąchnowie –
pan Tomasz Majewski. Na spotkanie przybyli również pensjonariusze Domów Pomocy
Społecznych w Pigży i Browinie, sołtysi oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich
z gminy Łubianka.
Wyniki konkursu literackiego:
Kategoria I – III szkoła podstawowa
Wyróżnienie:
Martyna Młodzianowska – SP Łubianka
Nikol Aleksandrow Angełow – SP Zakrzewek
III nagroda – Bartosz Śliwiński – SP Pigża
II nagroda – Martyna Banasik – SP Pigża
I nagroda – Zuzanna Cieślik – SP Pigża
Kategoria IV – VI szkoła podstawowa
Wyróżnienie:
Maria Sowa – SP Wybcz
Agata Dworak – SP Zakrzewek
Rita Ojrzanowska – SP Janowiec Wielkopolski
Julia Stanclik – SP Złotoria
Julia Trybel – SP Złotoria
Nagroda Specjalna – Michał Kowalski – SP Sławsk Wielki
III nagroda - Julia Krupa – SP Łubianka
II nagroda – Aleksandra Osika – SP Broniewice
I nagroda – Weronika Lasek – SP Wybcz
Kategoria gimnazjum
Wyróżnienie:
Zuzanna Gostkowska – Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku
Anna Pawlik – Gimnazjum w Brąchnowie
Milena Cichowska – Gimnazjum w Łubiance
Anna Stępień – Gimnazjum w Łubiance
Natalia Szejna – ZS w Lubaniu
III nagroda – Aleksandra Pałczyńska – ZS w Lubaniu
II nagroda – Sandra Głaszcz – Gimnazjum w Brąchnowie
I nagroda – Lucyna Moskal – Gimnazjum w Brąchnowie
Konkurs plastyczny
Kategoria I – III
Wyróżnienia:
Weronika Zwolicka – SP Grupa
Zuzanna Cieślik – SP Pigża
Jakub Błażejczyk – SP Wybcz
Weronika Janowska – SP Łubianka
Kamila Piotrowska – SP Wybcz
III nagroda – Marta Obermueller – SP Wybcz
II nagroda – Hanna Budnik – SP Zakrzewek
I nagroda – Aleksandra Blachowska – SP Łubianka
Kategoria IV – VI
Wyróżnienia:
Monika Zielińska – SP Zakrzewek
Patryk Ordon – SP Łubianka
Karol Szydeł – SP Zakrzewek
Patrycja Balejko – SP Złotoria
Jakub Cisoń – SP Wybcz
III nagroda – Katarzyna Piotrowska – SP Sławkowo
II nagroda – Karolina Boniecka – SP Łubianka
I nagroda – Marcelina Karamucka – SP Zakrzewek
Kategoria gimnazjum
Wyróżnienia:
Agata Cieślewicz – Gimnazjum w Łubiance
Agata Kwapiszewska – Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich
Joanna Wiśniewska – Gimnazjum w Pluskowęsach
Tomasz Karwat – Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku
Agata Janiszewska – Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku
Praca zbiorowa: Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny w
Zamku Bierzgłowskim
III nagroda – Jan Dunajski – Gimnazjum w Pluskowęsach
II nagroda – Aleksandra Glamowska – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Lnianie
I nagroda – Aleksandra Trzpiot – Gimnazjum nr 1 w Obrowie
W trakcie przedstawienia zaprezentowały się zespoły „Alebabki„ i „Marwojki”
przygotowane przez panią Marię Wojciechowską oraz uczniowie z Koła Teatralnego
z Zespołu Szkół w Łubiance, którzy przygotowali przedstawienie pod tytułem „Lekcja
pokory”. Inscenizacja powstała pod kierunkiem pani Elżbieta Mazurek.
Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koła
Gospodyń Wiejskich z Bierzgłowa, Zamku Bierzgłowskiego i Łubianki.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości na terenie Gminy Łubianka była
IX edycja Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”. 24 reprezentacje ze
szkół podstawowych i gimnazjów naszego województwa ubiegało się o puchary Wójta
Gminy Łubianka, nagrodę specjalną Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
nagrodę Starosty Toruńskiego, nagrodę dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz
nagrody rzeczowe.
Konkursowe prezentacje oceniało jury w składzie: Magdalena Cynk – Mikołajewska,
kompozytorka toruńska, nauczycielka w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu, Agnieszka
Brzezińska – dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni i Alina Seweryn – nauczyciel
muzyki w Gimnazjum nr 3 i SP nr 5 w Toruniu.
W uroczystości wzięli udział m.in. Sekretarz Województwa Kujawsko –Pomorskiego
pan Marek Smoczyk, Wicestarosta Toruński – pan Dariusz Meller, Członek Zarządu
Starostwa Powiatowego i dyrektor SP w Warszewicach – pani Honorata Żeglarska, Radny
Starostwa Powiatowego – pan Zdzisław Drapiewski, Przewodniczący Rady Gminy Łubianka
– pan Zbigniew Cywiński.
Wyniki konkursu:
Kategoria 7 – 9 lat
Wyróżnienie:
SP Grzywna
Marika Czyszek
Julia Kozłowska
Dominik Drążawski
Szymon Lis
SP Borzymie
Zuzanna Szyszka
III nagroda – SP Sławkowo
Aneta Błażejczyk
Julia Dundelska
II nagroda – SP Stępowo
Natalia Błażejewska
I nagroda – puchar Wójta Gminy Łubianka i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego – wycieczka do Brukseli.
SP Sławsk Wielki – Edyta Kolczyńska
Kategoria 10 – 12 lat
Wyróżnienie:
SP Chrostkowo
Aleksandra Kalinowska
Michał Murawski
SP Kończewice
Joanna Majewska
Patrycja Jasińska
Paulina Owczarczyk
Oliwia Wiśniewska
SP Zakrzewek
Kacper Siekierkowski
SP Czersk Świecki
Katarzyna Hemke
Joanna Sikora
Patrycja Brucka
Dominika Lisiecka
SP Świerczynki
Martyna Bielecka
Weronika Havelke
Patrycja Klamczyńska
Katarzyna Olszewska
SP Pigża
Aleksandra Goławska
Zuzanna Wierzbicka
Karolina Wierzbicka
Julita Rogowska
SP Wybcz
Natalia Marszałkowska
Scholka „Rozalki” z Przeczna
Natalia Gałka
Weronika Lasek
Maria Sowa
Natalia Marszałkowska
SP Warszewice
Łukasz Rełowicz
III nagroda - SP Grupa
Marika Kwiatkowska
Oliwia Maszudzińska
Adrian Reniecki
Maurycy Gembka
II nagroda – SP Lisewo
Natalia Zielińska
I nagroda – puchar Wójta Gminy Łubianka i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego – wycieczka do Brukseli.
SP Jeżewo
Natalia Erdmańska
Kategoria 13 – 15 lat
Wyróżnienia:
Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim
Martyna Betowska
Gimnazjum w Karnkowie
Klaudia Kopczyńska
Gimnazjum w Zbrachlinie
Natalia Jakubek
Wiktoria Paliwoda
Sara Wilczyńska
Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich
Anna Felisiak
Aleksandra Rozalew
Kinga Flicińska
Adrianna Wieczorek
III nagroda
Gimnazjum w Łubiance
Małgorzata Bartosińska
Anna Bułatek
Sandra Całbecka
Joanna Pawłowska
II nagroda
Gimnazjum w Obrowie
Adrian Gąsiorowski
I nagroda – puchar Wójta Gminy Łubianka i nagroda Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego – wycieczka do Brukseli.
Gimnazjum w Czernikowie
Alicja Tarnowska
Aldona Tarnowska
Aleksandra Pryl
Nagrodę specjalną - wycieczkę do Brukseli – ufundowaną przez Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego otrzymał Adrian Gąsiorowski z Gimnazjum w Obrowie..
Nagroda Starosty Toruńskiego została przyznana Natalii Marszałkowskiej z SP w Wybczu.
Nagrodę dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni otrzymała Martyna Betowska
z Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim.
Po zmaganiach konkursowych przybyli na Festiwal goście wysłuchali piosenki
„Przybyli ułani” w wykonaniu zespołu rodzinnego w składzie: Patrycja, Hubert Jakub i
Magdalena Zaparucha. Młodzi artyści reprezentowali Niepubliczną Szkołę Podstawową i
Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach. Następnie zaprezentowali się uczniowie z Koła
Teatralnego z Zespołu Szkół w Łubiance, którzy pod kierunkiem pani Elżbiety Mazurek
przygotowali przedstawienie pod tytułem „Lekcja pokory”. Na zakończenie drugiej części
Festiwalu wystąpiły cztery reprezentantki Towarzystwa Polonijnego Mazurek, który
przyjechał do Polski z obwodu wołgogradzkiego z Rosji. Program artystyczny przygotowany
przez zespół został bardzo serdecznie przyjęty przez festiwalową publiczność. Dostarczył
wielu wzruszeń i emocji.
Sponsorami konkursu plastycznego, literackiego i muzycznego byli: Urząd
Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy w Łubiance, Ośrodek
Chopinowski w Szafarni, Bank Spółdzielczy w Toruniu oddział w Łubiance, Spółdzielnia
Kółek Rolniczych Agromech w Łubiance, firma handlowo – usługowa „Socha” z Wybcza,
Firma panów Mariana i Jacka Cieślewiczów z Łubianki, firma Agmar z Łubianki, Firma
Bogdan z Łubianki, państwo Małgorzata i Jacek Ziółkowscy z Łubianki, Rada Sołecka
z Bierzgłowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Bierzgłowa, Zamku Bierzgłowskiego i Łubianki.
Organizatorzy pragną podziękować: Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Łubianka
„Przyszłośc”, Akcji Katolickiej działającej przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w
Bierzgłowie, pracownikom Diecezjalnego Centrum Kultury W Zamku Bierzgłowskim,
koordynatorowi projektu – pani Annie Filus z UG w Łubiance oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do sprawnego przebiegu całej imprezy.
Organizatorzy:
Teresa Głębocka, Elżbieta Mazurek, Grażyna Plaskiewicz, Elżbieta Glinicka.
Download

więcej - Zespół Szkół w Łubiance