Prehľad výsledkov skúšok všetkých plemien poľovných psov
Druh skúšok
SVS
Usporiadateľ
Klub SHS
konané v Drážovce
dňa 4.5.2013
Rozhodcovia: M. Minarič (HR), J. Šiška, I. Luciak, S. Oujezdský
počet prihlásených psov: 11
počet predvedených psov: 11
Meno, číslo zápisu,
pohlavie, plemeno psa
Majiteľ
Vodič
Počet
Bodov
Klasifikácia
Poradie
Kevin Maholánsky
les, SPKP RG 1283
SHS
Tibor Eke
Gabčíkovo
detto
181
I..c.
1:
Lord z
Milhostovských polí
SPKP RG 1290
SHS
Lebaron z
Milhostovských polí
SPKP RG 1289
SHS
Larson z
Milhostovských polí
SPKP RG 1288
SHS
Kiara Maholánsky
les, SPKP RG 1287
SHS
Ing. Michal Urban
Levice
detto
173
I..c.
2.
Radoslav Sloboda
Gajary
dettto
172
I.c.
3.
Ing. Michal Urban
165
I.c.
4.
Lucia Nedelová
Hronská Dúbrava
Róbert Sabo
163
I..c.
5.
Liana z
Milhostovských polí
SPKP RG 1293
SHS
Konvalinka
Maholánsky les,
SPKP RG 1285
SHS
Katan Maholánsky
les, SPKP RG 1284
SHS
Kora z
Milhostovských polí
SPKP RG 1268
SHS
Dr, Janine Brunner
Deutschland
detto
144
III.c.
6.
Alex Takáč
Baka
detto
137
III.c.
7.
Jozef Čulák
Zlaté Moravce
detto
134
III.c..
8.
Miroslav Horváth
detto
126
III.c.
9.
Zuzana Kolušová
121
III.c.
10.
detto
119
III.c.
11.
Fam. Reich Rohrwig
Schweiz
Acapulco Heat
Greyshot, SPKP
1432, WKS
Matej Koluš
Bratislava
Kaja z
Milhostovských polí
SPKP RG 1267
SHS
Ing, Gregor Lenč
Hronské Kosihy
Download

podrobné výsledky