Parafiada w Internecie: www.parafiada.pl
Pijarzy w Internecie: www.pijarzy.pl
Nr 4, 18 lipca 2013 roku - czwartek
imieniny: Szymona, Emiliana
moje jarzmo na siebie i uczcie się
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, dusz waszych. Albowiem jarzmo
którzy utrudzeni i obciążeni jeste- moje jest słodkie, a moje brzemię
ście, a Ja was pokrzepię. Weźcie lekkie.
C Z Y T AN I E D N I A :
Wj 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt
11,28; Mt 11,28-30
Hasło parafiadowe na dziś:
Rumpel, koło sterowe, ster – którędy do Nieba?
REFLEKSJA DNI A
Jezus, jako nasz najlepszy Przyjaciel zwraca się dziś do wszystkich, którzy są utrudzeni:
pracą, wysiłkiem, codzienną walką z pokusami, czy też obowiązkami, które przekraczają nasze
możliwości. Zwraca się też do tych, którzy są obciążeni różnymi ciężarami: lękami, grzechami,
konfliktami z najbliższymi, chorobami i słabościami. Jednym słowem, można by powiedzieć, że
nasz Pan kieruje swoje słowa do wszystkich, bo nie ma na świecie takiej osoby, która by nie była
czymś utrudzona lub obciążona.
Jezus wskazuje nam konkretne sposoby na to, aby znaleźć w tych wszystkich trudach
ukojenie dla duszy:
Po pierwsze „weźcie moje jarzmo na siebie”. Nie bójmy się przyjąć i zaakceptować
trudów i ciężarów codziennego życia. Tylko poprzez akceptację i zgodę na to wszystko, co nas
spotyka możemy osiągnąć pokój. Ważne jest to, aby jarzmo było przyjmowane w imię Jezusa i
dla Jezusa.
Po drugie „uczcie się ode Mnie”. Dźwiganie codziennego krzyża jest wielką szkołą
wiary. Jezus, nasz Nauczyciel, poprzez to co trudne, wskazuje nam właściwą drogę i uczy nas
cierpliwości i wytrwałości. Szkoła Jezusa to najlepsza szkoła życia.
Po trzecie naśladujcie Jezusa, który jest „cichy i pokorny sercem”. Każdy, kto w pokorze przyjmuje wszystko, co przynosi życie i kto stara się przyjąć tajemnicę cierpienia bez buntu i
ciągłego pytania: „Dlaczego?”, ten zostanie napełniony prawdziwym pokojem i ukojeniem, które
trudno wyrazić słowami. Pamiętaj: jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie!
strona 2
PARAFIADEK
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA:
nr 4, 18. 07. 2013
Z encykliki papieża Franciszka
„LUMEN FIDEI”
Chrześcijanin wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać
sensu, może stać się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie
opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary i miłości. Kontemplując zjednoczenie Chrystusa z Ojcem, również w
chwili największego cierpienia na krzyżu
(por. Mk 15, 34), chrześcijanin uczy się
uczestniczenia w spojrzeniu samego Jezusa. Nawet śmierć staje się oświecona i
może być przeżyta jako ostatnie wezwanie
wiary, ostatnie «wyjdź z twojej ziemi»,
ostatnie «przyjdź!» wypowiedziane przez
Ojca, któremu powierzamy się z ufnością, że On nas umocni także podczas ostatecznego
przejścia.
Światło wiary nie powoduje, że zapominamy o cierpieniach świata. Dla iluż ludzi
wiary cierpiący stali się pośrednikami światła! Dla św. Franciszka z Asyżu trędowaty, a
dla bł. Matki Teresy z Kalkuty jej ubodzy. Zrozumieli tajemnicę, która jest w nich. Zbliżając się do nich, z pewnością nie uwolnili ich od wszystkich cierpień, ani nie mogli wytłumaczyć każdego zła. Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności,
ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by iść. Cierpiącemu człowiekowi Bóg nie daje wyjaśniającej wszystko argumentacji, ale swoją odpowiedź ofiaruje
w formie obecności, która towarzyszy historii dobra, łączącej się z każdą historią cierpienia, by rozjaśnił ją promień światła. W Chrystusie Bóg zechciał podzielić z nami tę drogę
i ofiarować nam swoje spojrzenie, byśmy zobaczyli na niej światło. Chrystus jest Tym,
który zniósł ból, i dlatego «nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala» (Hbr 12, 2).
PARAFIADEK
SPORTOWY
nr 4, 18. 07. 2013
strona 3
W YNI KI ZAWODÓW
1
2
3
4
5
5
5
5
1
2
3
4
5
1
2
2
4
5
1
2
3
4
5
6
4
1
0
2
9
1
Badminton dziewcząt
Gimnazjum
Klaudia
Kowalska
Taszkient
Karolina
Wachowska
Kuślin
Katarzyna
Kostkowska
Łuck
Wiktoria
Woźna
Kuślin
Hanna
Blashko
Bóbrka
Milena
Kaczmarek
Bóbrka
Aleksandra
Kocięcka
Kuślin
Klaudia
Szukała
Oborniki
Badminton chłopców
Gimnazjum
Rafał
Merta
Bielsko-Biała
Marcel
Utrata
Wolsztyn
Patryk
Rakowski
Michorzewo
Andrzej
Woźny
Michorzewo
Mateusz
Gałka
Bielsko-Biała
Tenis stołowy dziewcząt
Gimnazjum
Monika
Iracka
Oborniki
Greta
Gulbicka
Mickuny
Marzena
Topór
Bielsko-Biała
Julia
Gotowski
Mickuny
Maria
Dobrienko
GrodnoAugustówek
Ringo dziewcząt
Podstawówka
Martyna
Wojtkowiak
Kuślin
Ines
Dończyk
Tuchola
Aleksandra
Frąckowska
Tuchola
Julia
Rybacka
Lęgbąd
Wiktoria
Pałubicka
Lęgbąd
Ringo chłopców
Podstawówka
Vladyslav
Artomov
Korosteń
Wojciech
Górecki
Kraków
Arsen
Hnatyshyn
Brody
Jakub
Mykhailo
Jan
Koczorowski
Novickyy
Szachy chłopców
Podstawówka
Jąder
2
3
4
5
Mateusz
Maciej
Jakub
Dominik
1
2
3
4
5
Dmytro
Kacper
Adam
Piotr
Marcin
2
Szachy chłopców
Liceum
Rafał
Żebrowski
Nikita
Fedotow
Aleksiej
Tkacz
Yan
Levandovskyy
Ruslan
Trukšin
Warcaby dziewcząt
Podstawówka
Antonina
Adamyan Lis
Wioleta
Kolendowicz
3
4
Sylwia
Tetyana
1
2
3
4
5
1
5
1
2
3
4
5
Poznań
Brody
1
2
Wolsztyn
Pietruczanis
Adamczuk
Żurawicki
Fabiańczuk
Szachy chłopców
Gimnazjum
Nikolaychuk
Kłok
Żebrowski
Wyrzyk
Balda
Kożuchin
Oshchyepkova
Marianna
Majewska
Warcaby dziewcząt
Gimnazjum
Diana
Omenyyk
Viktorija
Kulikovska
Krystsina
Davydzenkava
Hanna
Rutskaya
Monika
Bartnik
Warcaby dziewcząt
Liceum
Justyna
Kałaszewska
Anna
Gajdziszewska
Węgrów
Węgrów
Węgrów
Węgrów
Korosteń
Stalowa Wola
Węgrów
Węgrów
Starogard
Gdański
Węgrów
Biała Waka
TASZKIENT
Berdyczów
Landwarów
Węgrów
GrodnoAugustówek
Kosztowo
Bolechów
Węgrów
Brody
Landwarów
Grodno
Zabłoć
Węgrów
Mickuny
Bukowno
strona 4
PARAFIADEK
nr 4, 18. 07. 2013
3 Kateryna
Favoryk
Brody
Rzut palantówką dziewcząt
Gimnazjum
4 Sabina
Narkevič
Landwarów
1 Agnieszka
Łukuć
Sopoćkinie
5 Ewa
Zeltińa
Rezekne
2 Polina
Chilimończyk GrodnoStrzelectwo sportowe chłopców
Południowy
Gimnazjum
3 Ludmiła
Kowalczuk
Sopoćkinie
1 Mark
Kovtoniuk
Korostyszew
4 Dziana
Worobjowa
Grodno2 Marcin
Balda
Starogard
Południowy
Gdański
5 Indre
Micevičit
Landwarów
3 Zakhar
Kutyra
Brody
Rzut palantówką chłopców
4 Krzysztof
Kensicki
Starogard
Podstawówka
Gdański
5 Kevin
Pinkowski
Bydgoszcz
1 Mateusz
Nowak
Wolsztyn
Strzelectwo sportowe chłopców
2 Krzysztof
Wróblewski
Ustroń
Liceum
3 Daniel
Skrzypczak
Kuślin
1 Andrzej
Ancz
Rezekne
4 Mikołaj
Lis
Oborniki
2 Marcelian
Zyzański
Bielsko-Biała
5 Maksim
Kurschuk
Zabłoć
3 Jonasz
Januszewski
Kosztowo
Rzut palantówką chłopców
Gimnazjum
4 Karol
Właśniak
Bydgoszcz
5 Deniss
Petrovs
Jelgava
1 Wojciech
Weiss
Wolsztyn
Skok w dal chłopców
2 Dzmitry
Yachnik
Czausy
Podstawówka
3 Andrzej
AugustynoSopoćkinie
wicz
1 Jakub
Dechnik
Stalowa Wola
2 Sebastian
Mariański
Stalowa Wola
Bykowski
Sopoćkinie
4 Andrzej
3 Damian
Piter
Wolsztyn
Raczko
Mickuny
5 Dariusz
4 Norbert
Pietrzak
Wolsztyn
Bieg na 60 m chłopców
5 Łukasz
Bujok
Ustroń
Podstawówka
Skok w dal chłopców
1 Jakub
Dechnik
Stalowa Wola
Gimnazjum
2 Mateusz
Nowak
Wolsztyn
1 Władysław
Daszkiewicz
Grodno
3 Sebastian
Mariański
Stalowa Wola
2 Stefan
Ruszkowski
Taszkient
4 Daniel
Perez
Stalowa Wola
3 Kamil
Kleszczyński
Zawidów
5 Maksim
Kurschuk
Zabłoć
4 Piotr
Dyżlą
Oborniki
Bieg na 100 m dziewcząt
5 Kamil
Bujok
Ustroń
Gimnazjum
Skok w dal chłopców
1
Anhelina
Mikhailava
Zabłoć
Liceum
2 Gabriela
Sobiło
Stalowa Wola
1 Wilhelm
Rincevicz
Biała Waka
3
Veronika
Kozinska
Berdyczów
2 Tomasz
Woronowicz
Mickuny
4 Magdalena
Rewers
Kraków
3 Eduard
Fedasevich
Zabłoć
5
Aleksandra
Usik
Zawidów
Dmitrij
Fieofanow
Grodno
4
Bieg na 100 m chłopców
Pustelnik
Ustroń
5 Kacper
Gimnazjum
Rzut palantówką dziewcząt
1 Bartłomiej
Węglarz
Stalowa Wola
Podstawówka
2 Aleksiej
Rymarczuk
Grodno
1 Marcelina
Bartkowiak
Wolsztyn
3 Dmitrij
Żuk
Grodno
2 Weronika
Gnidko
Grodno4 Dmitrij
Kirko
Grodno
Południowy
5 Daniel
Mieziewicz
Grodno
3 Dziana
Cdopiec
GrodnoBieg na 100 m dziewcząt
Południowy
Liceum
4 Patrycja
Dziergowska
Płońsk
5 Angelika
Fabiś
Wolsztyn
1 Beata
Achramowicz Mickuny
Katarzyna
Sowiak
Stalowa Wola
2 Helena
Tumas
Pietraza-
PARAFIADEK
nr 4, 18. 07. 2013
3
4
5
1
wodsk
Anna
Kudreshowa
Daugavpils
Halina
Barel
Grodno
Kristina
Miliuškevič
Landwarów
Bieg na 100 m chłopców
Liceum
Dmitrij
Fieofanow
Grodno
2
3
Jarosław
Aliaksei
Orzoł
Zayats
4
5
Viktar
Kacper
Aliashuk
Pustelnik
strona 5
Zawidów
GrodnoDziewiatówka
Roś
Ustroń
Wyniki konkursu „Muzyka Moim Życiem”
Liceum
1
2
3
W
W
Vita, Tatyana
Mazurok
Lesya Posledowa
Irena Chilmanowicz
Izabela Pęgiel
Artem Konorski
Podstawówka
Brody - Ukraina
Dolina - Ukraina
Grodno-Dziewiatówka
- Białoruś
Bukowno - Polska
Winnica - Ukraina
1
2
Liliana Nogowskaja
3
W
W
Katarzyna Łastoczkine
Dzwoneczki
Kornelia Łowicka
Anna Szumskaja
Roś - Białoruś
Oborniki Wielkopolskie - Polska
Łuck - Ukraina
Żytomierz - Ukraina
Roś - Białoruś
Gimnazjum
1
2
3
Eliana Sanda
Veinberga
Orest Masnyk
Aleksandra
Gerasimowa
W Yaroslava
Boyivka
Jełgawa Łotwa
Złoczów Ukraina
Kotłas Rosja
Bóbrka Ukraina
UWAGA UWAGA UWAGA
W Namiocie Spotkań została
znaleziona czarna sakiewka z
pewną sumą pieniędzy. Osobę,
która ją zgubiła prosimy o
kontakt z opiekunem bydgoskiej grupy pod numerem
604 145 539.
UWAGA UWAGA UWAGA
strona 6
PARAFIADEK
Dla mnie Parafiada jest … radością
nr 4, 18. 07. 2013
Pierwszy raz z Parafiadą zetknąłem się 20 lat temu. Ja sam dojrzewałem wraz z nią i nawiązywałem
przyjaźnie parafiadowe. Od strony duchowej budującym jest fakt nieustannego rozwoju filaru
„Świątyni” na Parafiadzie. Zwornikiem każdego dnia parafiadowego zawsze była poranna Msza
Św. oraz wieczorna modlitwa, a także spotkania biblijne, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu każdego dnia, warsztaty biblijne, modlitwa brewiarzowa i inne formy modlitwy. Podczas
ostatnich parafiad bywając w namiocie adoracji przychodziła mi niejednokrotnie myśl „jak to dobrze że jesteś z nami Jezu w Eucharystii, że jesteś tu pośród nas, że mamy tutaj łatwiejszy dostęp
bezpośrednio do Ciebie niż w naszych parafiach”. Zachwycał mnie widok dzieciaków, młodych
ludzi, opiekunów z wielką wiarą klęczących w namiocie, lub przed namiotem adoracji na trawie…
.Podziwiałem zawsze tych, którzy zdobywali się na odwagę pracy nad sobą, uznawania prawdy o
sobie, którzy po jakichś drobnych występkach przepraszali Pana Boga oraz kolegów, czy wychowawców i poprzez Spowiedź Świętą na nowo zaczynali walkę o lepsze codzienne życie. Radością
są te grupy i ci uczestnicy, którzy przez szereg lat przyjeżdżają na Parafiadę. Na koniec tak myślę,
że tak jak Parafiada była RADOSCIĄ dla O. Józefa Jońca za jego życia, tak są RADOŚCIĄ dla
Niego i zasługą u Boga dzisiaj po jego śmierci, Ci którzy przez Parafiadę wzrastają, rozwijają się
harmonijnie.
PAN JEZUS Z PRZYJACIELEM
IKONA PARAFIADY
Jezus idzie obok nas
Jednak osoba obok Jezusa jest także symbolem dla każdego z nas. Jezus i Jego przyjaciel są niewidoczni dla siebie nawzajem. Nie spoglądają na siebie. To nie jest „sentymentalna”, “uczuciowa”
relacja. Jezus nie staje naprzeciw swego przyjaciela, ale kroczy u jego boku. On towarzyszy nam,
nawet kiedy Go nie czujemy, bez narzucania swojej obecności, podobnie jak szedł obok Uczniów w
drodze do Emaus (Łk 24, 15-16). Jezus pozostaje przy naszym boku, jak Ktoś bardzo pokorny,
skromny, nawet kiedy Go nie rozpoznajemy. Jego obecność jest bezwarunkowa, niezależna od tego,
czy Go czujemy, czy też nie.
Zwrócony ku przyszłości
Zarówno Jezus, jak i Jego przyjaciel są zwróceni ku temu, co jest przed nimi. Oni obydwaj są w
drodze. Jest to podkreślone przez różne odcienie kolorów na ikonie. Wszystko, co jest przeszłością,
znajduje się za nimi, nawet przeszła minuta. Ciemna środkowa część ikony kładzie się jak odległa
droga za nimi. Poprzez nasz chrzest przeszłość została już zagłębiona, zanurzona w niezmierzonym
Bożym przebaczeniu, łasce (Rz 6, 3-4). Wygląda nawet, że Jezus delikatnie popycha swego przyjaciela swoją ręką na jego ramieniu ku temu, co znajduje się przed nim, mówiąc: „Nie bój się, jestem
z Tobą” (zobacz: Iz 43, 1-5a).
„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.” (Iz 43, 18-19). To, co leży w tyle, już przeminęło i się zakończyło. Tylko droga
na przedzie jest jasna. Ale ta droga jest bardzo wąska. Jezus i Jego przyjaciel wyglądają, jakby
właśnie zaczęli swoją nową drogę. Tylko droga dzisiaj jest ważna. „Nie oglądaj się wstecz…” (Łk
9,62).
PARAFIADEK
nr 4, 18. 07. 2013
strona 7
Czym jest dla mnie Parafiada?
Refleksje Parafiadowiczów:
Parafiada to dla mnie… „możliwość podjęcia nowych wyzwań”
Parafiada to dla mnie… „możliwość wyjazdu do Polski i poznania nowych ludzi”
Parafiada to dla mnie… „coś zawsze nowego, radosnego, ciekawego i wspaniałego.”
Parafiada to dla mnie… „styl życia. Zawsze czekam na drugą, trzecią, czwartą. Jestem tu dziesiąty
raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Poznaję tu nowych ludzi, odkrywam zawsze coś nowego, jakieś
nowe talenty. Można czuć się mocnym w sporcie, można czuć się mocnym i w kulturze. Poznaję
nowych ludzi z różnych krajów. Sama jestem z Białorusi, ale mam teraz różnych znajomych z Białorusi, z Uzbekistanu.”
Parafiada to dla mnie… „możliwość gry w piłkę, modlitwy, służenia do mszy”
Parafiada to dla mnie… „przedłużenie roku szkolnego. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu i
kończy się Parafiadą. Przez cały rok czekałem na Parafiadę, by tu przyjechać. Od dwunastu lat
jeżdżę na Parafiadę corocznie. To jest jakby taki program dla każdego dziecka. Oprócz tego, że są
wyjazdy wakacyjne, nad morze i w inne miejsca, to jest też Parafiada .”
Czy wiesz że…?
 Tenis uważany jest za sport, w którym piłka porusza się najszybciej.
I faktycznie, podczas rekordowego serwu Andy Roddicka piłka pomknęła z prędkością 249,4 km/h. Rekord ten jest jednak niczym przy
wyczynie badmintonisty (tu oczywiście mamy do czynienia z lotką, a
nie klasyczną piłka). Chińczyk, Fu Haifeng 3 czerwca 2005 roku posłał lotkę z prędkością 332 km/h.
 Rekord prędkości na nartach wynosi 251 km/h. Rekord został ustanowiony w 2006 roku we francuskiej części Alp przez Włocha Simone Origone.
 Stopa sprintera podczas jednego kroku dotyka ziemi tylko przez 8 setnych sekundy
 Aby rekord uzyskany w biegu sprinterskim, mógł zostać uznany, prędkość wiatru wiejącego w
plecy (mierzona przez 10 sekund od strzału z pistoletu) nie może przekraczać 2,1 m/s.
 Wystartowanie równo ze strzałem z pistoletu uznawane jest bowiem za falstart. Opóźnienie musi
wynosić więcej niż 0,12 s. Krótszy czas oznacza, że sprinter nie czekał na sygnał - to bowiem poniżej czasu reakcji człowieka.
 Swoją maksymalną prędkość, sprinter na 100 metrów uzyskuje w okolicach 60-70 metra (kobiety
10 metrów wcześniej). Przez 20-30 metrów biegacz porusza się z prędkością 12 m/s. Na ostatnich
10 metrach następuje etap zwolnienia, kiedy to tempo biegu nieco spada.
 W żegludze odległość podaje się w milach morskich. Dlaczego nie w kilometrach?
Mila morska wynosi 1852 metry. Nie jest to liczba przypadkowa i wynika z praktycznego rozważania: pełen obrót Ziemi to 360 stopni; każdy stopień można podzielić na 60 minut. Mila morska
odpowiada dokładnie dystansowi tej minuty na równiku. Na tej zasadzie skonstruowane są mapy
morskie i przez to są o wiele praktyczniejsze dla żeglarzy. Jeśli przykładowo statek płynie wzdłuż
równika z prędkością jednej mili morskiej na godzinę, kapitan od razu wie, że po 60 godzinach
statek ma za sobą 60 minut, a więc 1 stopień. Nie musi tego liczyć, wystarczy, że odczyta z mapy.
Dlatego mila morska jest praktyczniejsza miarą niż kilometr.
strona 8
PARAFIADEK
nr 2, 16. 07. 2013
HUMOR NA DOBRY DZIEŃ
Jak blondynki malują sobie paznokcie?
Przytrzaskują sobie palce drzwiami o d razu paznokcie są fioletowe!
***
Polak miał syrenkę, a murzyn miał Porsche. Wymienili się autami i po tygodniu spotykają się w
szpitalu. Murzyn pyta:
- jak się jechało Porsche? – pyta murzyn
- jechałem 100, jechałem 150, jechałem 200… Wpadłem w drzewo i cudem mnie uratowali
- A jak się jechało syrenką? – pyta Polak
- Jechałem 10, jechałem 20, jechałem 30, jechałem 40… Myślałem, że stoję w miejscu i wysiadłem.
Pogoda....
Dziś będziemy mieć kolejny pochmurny dzień,
który doskonale ochłodzi kolejny dzień zmagań sportowców. Popołudniem możemy doświadczyć delikatnych
opadów deszczu. Piątek też będzie pochmurny.
Jutro słońce powita nas o 4:38.
Źródło: www.meteo.pl
REDAGUJĄ:
kl. Dominik Bochenek SchP, Joanna Rzepecka i Adam Marszałek
PISMO BEZPŁATNE
GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
Redakcja PARAFIADKA
mieści się w akademiku „Cezar” w sali nr 22.
Download

Parafiadek 4 - 18 lipca 2013