Folklórna skupina TRNKÁRI zo Žaškova
Vás srdečne pozýva na
oslavu 50. výročia založenia skupiny
a uvedenie svojho nového 2CD do života
sobota
13. 11. 2010
Ž šk k
Žaškovská
svadba
2 CD
Žaškovská svadba
Trnkári
Trnkári
sála Kultúrneho domu v Žaškove
o 15.00 pre širokú verejnosť
o 18.00 pre pozvaných hostí a priateľov folklóru
Uvedenie 2CD do života a medzi
ľudí je spojené s jeho prezentáciou
a dotvorené mozaikou spevu,
hudby a hovoreného slova.
Vstupné: dobrovoľné
V programe účinkujú
Jozef Šimonovič, René Čierny a Martinka Strapcová,
Martinka Bobáňová a FS Terchovec z Terchovej, Ondrej Chovan,
Martin Macek, Milan Kubačka, FS Hájiček z Chrenovca, Vokálna
skupina SKLO z Bratislavy, DFS Trnkárik zo Žaškova, FS Trnkári
zo Žaškova
Sponzori, ktorí prispeli na CD „Žaškovská svadba“ • Májes, výťahy a eskalátory a.s., Bratislava • OFZ, a.s., Istebné • R & D Trans, Sverepec • JR Jozef Richtárik Autodoprava, Sverepec • Elektrosell, Dolný Kubín • Kooperativa, Dolný Kubín •
KHK Electric, Dolný Kubín • ELKOP s.r.o., Dolný Kubín • JK Rezostav s.r.o., Dolný Kubín • Samosprávny Žilinský kraj • Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín • Oravské výrobné družstvo, Dolný Kubín • ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín • Reštaurácia
Marína, Dolný Kubín • VOPA veľkoobchod s potravinami, Dolný Kubín • DARTA Service s.r.o., Dolný Kubín • KAJO metal s.r.o., Dolný Kubín • PEMA Dolný Kubín • Pobeha Jozef, Voda - kúrenie, Dolný Kubín • BKL Elektro, Dolný Kubín • Michal
Zgút, Oravka, Dolný Kubín • Orava Garant, Bziny 106 s.r.o. • ORIMEX, doprava, špedícia, logistika, Dolný Kubín • Zlieváreň Zábrež a.s. • Marián Kurnota, Istebné • Peter Lacúch, Drevostavby s.r.o., Párnica • Vladislav Hanko, Stavebniny, Párnica
• Roman Hricko, Párnica • Milan Hricko st., Párnica • Martin Števík, Párnica • Drevikom, Párnica • Marostav s.r.o., Párnica 330 • Ján Zápotočný, Oravská Poruba • Jozef Šuriňák, JOSU, Zuberec • L. a F. Urban, Zuberec • Pavol Kytaš, Golianovo •
Magdaléna Gažová, Žilina • Jozef Šimonovič, Bratislava • PAVLÍK RECORDS, Tvrdošín • Sponzori zo Žaškova • Obecný úrad • Poľnohospodárske družstvo • Urbárne spoločenstvo • Ladislav Duraj, výroba a oprava harmoník • Milan Lacko,
stolárstvo • Ondrej Svorenčík, stolárstvo • Róbert Kurnota, výroba nábytku • Tibor a Elena Komovci • Daniel Škuta, zámočníctvo • Marian Mikuš • Vladimír Krška, Kvartír s.r.o. • PK – TRYSK • Jozef Vrábeľ, autodoprava • Jaroslav Haľamček, výkopové
a podvrtové práce • Večierka, Monika Súnoková • Potraviny Gonšenica • Stanislav Žubor • Andrea Kraľčáková • Peter Kytaš • Ľuboslav Žoviak • Vladimír Svitko • Milan Kajko • Ivan Dzúrik • Ján Jancko, st. • Jaroslav Zaťko • Milan Čado • Ján a Renáta
Strapcovci • Ján Rončák • Milan Tomlák • Vladimír Mäsiar • Jaroslav Bariet • Jaroslav Suroviak • Alojz Babic • Partia autoopravárov • Klub priateľov športu • Dobrovoľný hasičský zbor • Poľovnícke združenie Žaškov • Folklórna skupina TRNKÁRI •
Detská folklórna skupina Trnkárik • FS Terchovec a Martinka Bobáňová • Vokálna skupina SKLO • Folklórna skupina Hájiček , Chrenovec
OFZ a. s. Istebné
KHK-electric, s.r.o.
DARTA
Ser vice s.r.o.
Download

plagat A3.indd