Ažbetina 29, 040 01 Košice, tel.: 55/625 00 29, 625 33 96, mail: [email protected]
Padova - Florencia - San Maríno - Benátky
1. deň
Odchod zo Slovenska vo večerných
hodinách, cesta cez Rakúsko do Talianska.
2. deň
Ráno príchod do Padovy, prechádzka
historickým centrom mesta - Bazilika sv.
Antona Paduánskeho, kde je tento svätec
pochovaný, zachovalé mestské hradby,
univerzita, starobylé paláce a námestia,
odchod do kempingu Florenz, ubytovanie,
voľno
pri
mori,
večera,
nocľah.
3. deň
Raňajky, výlet do jedného z historicky najvýznamnejších miest v Taliansku Florencie, prehliadka mesta - Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Uffizi,
Piazza Duomo, Dóm, Campanilla, tržnica, známy most Ponte Vecchio, záhrady
Boboli.... večer odchod na ubytovanie, neskorá večera.
4. deň
Raňajky, výlet do San Marina. Vstupnou bránou Porta San Francesco vstúpime do
sveta krivoľakých kamenných uličiek starého mesta a zoznámime sa s históriou
najstaršej republiky na svete, cestou späť zastávka na plážovej promenáde v
obľúbenom letovisku Rimini, návrat na ubytovanie, večera, nocľah.
5. deň
Raňajky, odchod do Benátok, prehliadka mesta - Námestie San Marco, Dóžací
palác, most Ponte di Rialto...individuálne voľno (autobus má 9 hod. prestávku), vo
večerných hodinách odchod na Slovensko.
6. deň
Príchod na Slovensko v ranných hodinách.
termín:
podľa výberu klienta
cena/osoba:
252 € osoba
v cene je zahrnuté :
• doprava klimatizovaným autobusom, 3x ubytovanie v 4 – 5 miestnych
mobilhomoch, 3x raňajky, 3x večera, sprievodca CK, DPH
povinný príplatok:
•
komplexné cestovné poistenie Union typ “D” a poistenie voči insolventnosti
1,98 €/osoba/deň
•
palivový príplatok
5,- €/osoba
•
pristavenie autobusu do Michaloviec 239,40 €/bus
5,70 €/pobyt
Download

Bližšie informácie o exkurzii do Talianska