POZNÁVACÍ ZÁJAZD
TOSKÁNSKO
TERMÍNY
14.06.-17.06.2015 a 18.10.-21.10.2015
Orientačný program zájazdu:
1. DEŇ: odchod autobusom z Bratislavy do Viedne (transfer z BA za príplatok), odlet do Florencie –
mesta, ktoré je považované za najkrajšie múzeum pod šírim nebom. Presun autobusom do Sieny,
prehliadka centra mesta a gotickej katedrály Duomo Siena s miestnym sprievodcom. Transfer na
ubytovanie v okolí Florencie, večera, noclah.
2. DEŇ: raňajky, celodenný výlet autobusom do Pisy, prehliadka mesta s miestnym sprievodcom
vrátane Katedrály Santa Maria Maggiore (Duomo Pisa) a baptistéria, šikmej veže Torre di Pisa a
Námestia zázrakov (pamiatka UNESCO). Presun do mesta Lucca - rodného mesta G. Pucciniho.
Prehliadka jeho rodného domu, Kostola sv. Jána a pozoruhodného Dómu sv. Martina. Návrat do
hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka pamätihodností Florencie s miestnym sprievodcom –
katedrála Santa Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána Krstiteľa, radnica Palazzo Vecchio, most
Ponte Vecchio – postavený v roku 1218 a do súčasnej podoby prestavaný v roku 1345. Popoludní
prehliadka galérie Uffizi s úžasnou expozíciou najznámejších majstrov umenia (Boticceli, Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Tiziano, Raffaello, Giotto, Caravaggio a ďalší). Návrat do hotela, večera,
nocľah.
4. DEŇ: raňajky, dokončenie prehliadky Florencie s miestnym sprievodcom, transfer na letisko,
odlet z Florencie do Viedne a následný transfer autobusom do Bratislavy.
POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.
CENA: 500 EUR/os.
V CENE JE ZAHRNUTÉ:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Florencia a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v 3* hoteli v okolí Florencie.
STRAVOVANIE: 3x polpenzia, raňajky a večere.
OSTATNÉ: doprava autobusom z Bratislavy do Viedne a späť, transfer autobusom z letiska do
hotela a späť, doprava autobusom podľa programu, prehliadky pamätihodností s miestnym
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, program podľa popisu, DPH.
POVINNÉ DOPLATKY: letiskové poplatky vo výške 125,- EUR/os., City tax vo Florencii 3€/os./noc,
PRÍPLATOK: za jednolôžkovú izbu + 75,- EUR/osobu
Balíček vstupov 65,-EUR/osobu: galéria Uffizi vo Florencii, Katedrála Santa Maria del Fiore,
Baptistérium sv. Jána vo Florencii, Duomo v Siene, Katedrála a Baptistérium v Pise, Šikmá veža v
Pise)
Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne a späť 20,- EUR/osobu
Komplexné cestovné poistenie 2,50 EUR na osobu a deň zájazdu.
Download

TOSKÁNSKO - WALDTOUR