Poczta e-mail w przeglądarce
Przewodnik Szybki start
Filtrowanie wiadomości
Znajdź wiadomości nieprzeczytane, wiadomości wysłane
bezpośrednio do Ciebie lub wiadomości z flagami. Przy użyciu
opcji Sortuj według możesz sortować według daty, pola Od,
pola Do, tematu, oflagowania lub innych opcji.
Używanie folderów
Utwórz nowe foldery, aby śledzić
swoje wiadomości według
projektu, osoby lub zadania.
Przechodzenie do aplikacji
Outlook Web App
Przejdź do poczty e-mail,
wybierając pozycję Outlook.
Przełączanie widoku
Za pomocą jednego kliknięcia
możesz przejść do kalendarza,
kontaktów lub witryn.
Wykonywanie działań
na wiadomości
Odpowiedz, prześlij dalej lub
wyślij wiadomość błyskawiczną
do nadawcy — wszystko z poziomu
okienka podglądu.
Rozpoczynanie pracy z pocztą e-mail
w przeglądarce
Zaloguj się w portalu usługi Office 365 organizacji i wybierz pozycję Outlook na pasku
nawigacyjnym.
Tworzenie nowej
wiadomości
Aby utworzyć nową wiadomość, użyj pozycji
Nowa poczta.
1.
Na ekranie usługi Office 365 wybierz program
Outlook i kliknij pozycję Nowa wiadomość.
2.
W wiadomości dodaj adresatów i temat
oraz wpisz treść wiadomości.
3.
Kliknij przycisk Wyślij.
Dołączanie pliku, obrazu lub podpisu
W aplikacji Outlook Web App do wysyłanych wiadomości można dołączać pliki i podpisy oraz
osadzać w nich obrazy.
Aby dołączyć plik lub inny element
•
W wiadomości e-mail wybierz pozycję Wstaw, a następnie wybierz pozycję Załącznik,
aby dołączyć plik, lub pozycję Obraz, aby osadzić obraz, a następnie przy użyciu
Eksploratora plików przejdź do wybranego pliku lub obrazu i zaznacz go.
•
Aby dodać podpis, zaznacz podpis.
Tworzenie i dołączanie podpisu
Możesz utworzyć podpis, a następnie wybrać opcję automatycznego dodawania go
do wszystkich wiadomości lub możesz dodawać podpis do pojedynczych wiadomości.
Aby utworzyć podpis
1.
W widoku Outlook, Kalendarz lub Osoby kliknij pozycję Ustawienia> Opcje >
Ustawienia > Poczta. Możesz utworzyć nowy podpis lub zmienić już utworzony.
Zaznacz pozycję Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości,
aby dołączać podpis do wszystkich nowych wysyłanych wiadomości.
Aby podpisać wiadomość
1.
W wiadomości e-mail u góry wybierz pozycję Wstaw > Podpis.
Zmienianie formatu tekstu
Ustawianie opcji wiadomości
Aby zmienić czcionkę, rozmiar, kolor i format tekstu w wiadomości e-mail, możesz wybrać
odpowiednie opcje na wstążce formatowania w wiadomości.
Wybierając ikonę opcji u góry nowej wiadomości, możesz poinformować adresatów, że Twoja
wiadomość ma wyższy lub niższy priorytet niż zazwyczaj, możesz ustawić uprawnienia lub
pokazać pola, które nie zawsze są dostępne (na przykład UDW i Od).
Dodawanie hipelinku
Aby dodać hiperlink
1.
W wiadomości wprowadź tekst, który chcesz przekształcić w hiperlink.
2.
Wybierz strzałki w dół na wstążce formatowania tekstu.
3.
Wybierz pozycję Hiperłącze.
4.
Wprowadź adres URL dla linku i kliknij przycisk OK.
Porada: możesz dodać dowolne elementy z opcji formatowania do wstążki
formatowania, zaznaczając pola wyboru obok nich.
•
Aby ustawić ważność, w wiadomości e-mail wybierz pozycję Ustaw ważność, wybierz
pozycję Wysoka ważność lub Niska ważność, a następnie wyślij wiadomość.
•
Aby pokazać dodatkowe opcje wiadomości, takie jak potwierdzenia dostarczenia
i przeczytania, wybierz pozycję Pokaż opcje wiadomości.
Konfigurowanie ustawień wyświetlania
Ustawianie opcji poczty
Aby szybko dostosować wygląd poczty e-mail, przejdź do pozycji Ustawienia >
Ustawienia wyświetlania. Przy użyciu ustawień wyświetlania możesz wybrać układ,
wyświetlanie podglądu tekstu bądź nie, sposób działania widoku konwersacji oraz
sposób używania okienka odczytu.
Przy użyciu pozycji Ustawienia > Opcje > Ustawienia > Poczta możesz skonfigurować
elementy takie jak domyślny podpis, akcje wykonywane po otrzymaniu nowej wiadomości
e-mail oraz sposób przetwarzania potwierdzeń przeczytania.
Download

Poczta e-mail w przeglądarce