ISSN: 1304-4796
E-ISSN: 2146-2844
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Sahibi / Owner:
Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Adına, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
On Behalf of the Administration Board, Director of Social Sciences Institute
Editörler / Editors:
Doç. Dr. Buğra ÖZER (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNAY (Celal Bayar Üniversitesi)
Yardımcı Editör / Assistant Editor:
Araş. Gör. Ahmet AYDIN
İngilizce Editörü / English Editor:
Yrd. Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ
Yayın Kurulu / Editorial Board:
Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan UYSAL (Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ (Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Ertan GÖKMEN (Celal Bayar Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa MİYNAT (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇANDIR (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali DURAN (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Atalay GÜNDÜZ (Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Süleyman SARIBAŞ (Celal Bayar Üniversitesi)
Kapak Tasarımı / Cover Design:
Öğr. Gör. Gürol YERALTI
İletişim Adresi / Correspandence: Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi
Erişim Merkezi Giriş Kat, Muradiye Yerleşkesi, 45030 Manisa, TÜRKİYE
Telefon / Phone: 0 (236) 201 27 61
Faks / Fax: 0 (236) 233 09 49
e-mail: [email protected]
Internet: http://sbe.cbu.edu.tr/dergi.php
Basım Yeri / Place: Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Manisa.
©Copyright: CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergide yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. / Writers are responsible for the
content of their articles.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda dört (4) sayı olarak yayınlanan
uluslararası hakemli bir dergidir. / Celal Bayar University Journal of Social Sciences is a four
times a year published, refereed international journal.
DANIŞMA KURULU*
(ADVISORY BOARD)
Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN
Prof. Dr. Muhittin ACAR
Prof. Dr. Sarah ATİS
Prof. Dr. Mustafa BAKAÇ
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR
Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN
Prof. Dr. Bünyamin DURAN
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL
Prof. Dr. Eyüp İSPİR
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ
Prof. Dr. Cemal KURNAZ
Prof. Dr. Orhan OKAY
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN
Prof. Dr. Nadir ÖZKUYUMCU
Prof. Dr. Uli SCHAMİLOGLU
Prof. Dr. Claus SCHÖNİG
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ
Prof. Dr. Himmet UMUNÇ
Doç. Dr. Volkan ALPTEKİN
Doç. Dr. Serdar AYBEK
Doç. Dr. Necdet BİLGİN
Doç. Dr. Hatice ERDEMİR
Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ
Doç. Dr. Birol KOVANCILAR
Doç. Dr. Selhan ÖZBEY
Doç. Dr. Ceren ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Kadir ADAMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ferhat ASLAN
Yrd. Doç. Dr. İdris DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Alaattin DİKMEN
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali DURAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Dilara ŞEKER
*
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Universty of Winsconsin)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(İstanbul Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
(Doğu Akdeniz Üniversitesi)
(TODAİE)
(Fatih Üniversitesi)
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Emekli)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Universty of Winsconsin)
(Freie Universitat)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Başkent Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
(Celal Bayar Üniversitesi)
Danışma Kurulu listesi unvana ve soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
ISSN: 1304-4796
E-ISSN: 2146-2844
BU SAYININ HAKEM KURULU*
(REFEREES OF THIS ISSUE)
Prof. Dr. Abdülhamit BİRIŞIK
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Münevver ÇETİN
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatma ÖZMEN
(Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
(Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Feryal ÇUBUKÇU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Aylin KÖYALAN
(İzmir Üniversitesi)
Doç. Dr. Nesrin ORUÇ ERTÜRK
(İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV
(Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER
(Celal Bayar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ebru OĞUZ
(Mimar Sinan G. S. Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. B. Dilara ŞEKER
(Celal Bayar Üniversitesi)
*
Hakem listesi unvana ve soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Download

Hakem ve Yayın Kurulu - Sosyal Bilimler Enstitüsü