10 rokov plná záruka
Inštalácia u zákazníka
v cene výrobku
TERMODYNAMICKÝ PANEL
Teplá voda + ohrev bazénu + vykurovanie a chladenie
Termodynamický panel slúži ako výparník
pre termodynamickú reakciu. Absorbuje
teplo z okolia a slnečné žiarenie a vďaka tomu
ohrieva vodu v akumulačnej nádrži.
Hlavné výhody termodynamických panelov
• Ušetria až 80% nákladov
• Pracujú vo dne i v noci, so slnkom aj bez slnka
• Panel môžete umiestniť do exteriéru budovy
(na strechu, fasádu, balkón,...) alebo do interiéru
budovy (do kotolne, kúpeľne, na chodbu, do technickej
miestnosti, pivnice, na pôjd...)
• Poskytuje stabilný a bezúdržbový zdroj energie
• Panely sa neprehrievajú ani nezamŕzajú
• Poskytujú o 30-40% väčšiu úsporu než klasické
solárne panely
• Poskytujú rýchlu a efektívnu návratnosť
• Šetrí životné prostredie aj Vašu peňaženku
Termodynamický panel – technické parametre
Panel s hladkým povrchom
pre ľahkú integráciu
do architektúry.
Termodynamické panely sa
dodávajú v štyroch
farebných prevedeniach
Materiál: hliník s absorpčnou vrstvou
Absorpčná plocha: 3,6m2
Rozmery: 1960x920x20 mm
Hmotnosť: 7,6 kg
Rozmery vstupného/výstupného potrubí: 5/16“
Materiál vstupného/výstupného potrubí: Cu-Al
Thermoboil:
osvedčený systém pre lacný ohrev vody
Thermoboil je inovatívny systém na ohrev vody
založený na princípe tepelného čerpadla. Ohrieva
vodu za veľmi nízkych nákladov, stabílne po dobu
celého roku.
Charakteristika
Systémy Thermoboil, sú založené na vlastnostiach
kvapalín - plynov a na pravidlách termodynamiky.
Systém využíva špeciálnu chladiacu kvapalinu (R134a).
Táto prechádza panelom, absorbuje okolité teplo a
stáva sa z nej plyn. Tento plyn sa vracia späť do
systému, konkrétne do kompresoru, kde dôjde k
jeho stlačeniu a zahriatiu na teplotu 100-130°C,
ktorá sa prenáša nepriamo cez výmenník na vodu
v akumulační nádrži.
Termodynamický systém je účinný do teploty okolo 0°C, v prípade nižších teplôt vodu ohrieva záložný
zdroj. Systém pracuje spoľahlivo pri vonkajšej aj vnútornej inštalácii panelu.
Thermoboil dosahuje topného faktoru 2,5 - 5,5 COP.
Dodáva sa vo variantoch 100, 200, 300 a 500 litrov.
Na výrobu jednotiek Thermoboil sa používajú vysoko
kvalitné materiály odolné voči korózii, ktoré garantujú
dlhú životnosť a spoľahlivosť zariadenia.
SERIA E
SERIA I
SERIA E+I
Popis systému: termodynamický panel,
vnútorná jednotka so zabudovanou nerezovou
akumulačnou nádržou a automatickou riadiacou
jednotkou.
Vhodné pre vonkajšiu a internú inštaláciu panelu.
Účinnosť panelu je efektívna pri vonkajšej
inštalácií panelu do 0°C, potom vodu ohrieva
zabudovaný záložný zdroj. V prípade vnútornej
inštalácií panelu je systém účinný za akýchkoľvek klimatických podmienok, po dobu 365 dní
v roku!
Popis systému: interiérová jednotka, bez
termodynamického panelu,s nerezovou
akumulačnou nádržou, zabudovanou ventilačnou
jednotkou s výparníkom na báze malého tepelného
čerpadla .
Vhodné pre budovy, kde nie je možné
inštalovať externý panel. Jednotku
neodporúčame inštalovať do prašných
priestorov.
Účinnosť systému nie je závislá na vonkajších
klimatických podmienkach.
Popissystému: kombinuje princíp
termodynamického panelu a interiérovej jednotky
s výparníkom v jedinom zariadení.
Vhodné pre všetky typy budov. Vnútornú
jednotku nedoporučujeme inštalovať do
prašných priestorov.
Systém je účinný za akýchkoľvek klimatických
podmienok, po dobu 365 dní v roku.
Technické parametre
Technické parametre
Veľkosti akumulačných nádrží 200/300 L
Veľkosti akumulačných nádrží 200/300 L
Systém výparníku E - termodynamický panel Systém výparníku I – vnútorná kondenzačná
jednotka
(1960 x 920 x 20 mm)
Kapacita výkonu/hod. 1500 – 2500 W
Kapacita výkonu/hod. 1500 – 2500 W
Spotreba /hod. 500 – 600 W
Spotreba /hod. 500 – 600 W
Záložný zdroj – el. topná tyč 2000 W
Záložný zdroj – el. topná tyč 2000 W
(systém antilegionela )
(systém antilegionela )
Materiál akumulačnej nádoby nerezová oceľ Materiál akumulačnej nádoby nerezová oceľ
Izolácia akumulačnej nádrže je polyuretánová Izolácia akumulačnej nádrže je polyuretánová
pena
pena 40 kg/m3
Vonkajší obal akumulačnej nádrže lakovaný 40 kg/ m3
Vonkajší obal akumulačnej nádrže je lakovaný
plech
Rozmery vnútornej jednotky so zabudovanou plech
Rozmery vnútornej jednotky so zabudovanou
akumulačnou nádržou:
akumulačnou nádržou:
200 L 1350 x 575 x 590
200 L 1350 x 575 x 590
300 L 1920 x 575 x 590
300 L 1920 x 575 x 590
Technické parametre
Veľkosti akumulačných nádrží 200/300 L
Systém výparníku E + I termodynamický panel
+ vnútorná kondenzačná jednotka
(1960 x 920 x 20 mm)
Kapacita výkonu/hod. 1500 – 2500 W
Spotreba /hod. 500 – 600 W
Záložný zdroj – el. topná tyč 2000 W
(systém antilegionela )
Materiál akumulačnej nádoby nerezová oceľ
Izolácia akumulačnej nádrže je polyuretánová
pena 40 kg/ m3
Vonkajší obal akumulačnej nádrže je
lakovaný plech
Rozmery vnútornej jednotky so zabudovanou
akumulačnou nádržou:
200 L 1350 x 575 x 590
300 L 1920 x 575 x 590
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
SERIA 500
ThermBoil s akumulačnou nádržou
500 L sa vyrába v sérii E s dvoma
panelmi, alebo sérii E+I s jedným
panelom a vnútornou kondenzačnou
jednotkou.
Denne je schopný dodať 500 až
1500 l horúcej vody.
-------------------------------------------------------------
Technické parametre
Veľkosť akumulačnej nádrže 500
Systém výparníku E – dva panely, E + I
termodynamický panel + vnútorná kondenzačná
jednotka
Kapacita výkonu/hod. 3 000 – 5000 W
Spotreba /hod. 1000 W
Záložný zdroj – el. topná tyč 2000 W
(systém antilegionela )
Materiál akumulačnej nádoby: nerezová oceľ
Izolácia akumulačnej nádrže je polyuretánová
pena 40 kg/ m3
Vonkajší obal akumulačnej nádrže je lakovaný
plech
Zdroj ohrevu vody
Elektrický prietokový ohrievač
Elektrický bojler
Plynový kotol
Klasické solárne panely
Termodynamické panely
100l/deň
200l/deň
250l/deň
300l/deň
400l/deň
úspora
s termodynamikou
499 €
200 €
120 €
100 €
44 €
998 €
399 €
240 €
200 €
88 €
1 245 €
499 €
300 €
250 €
110 €
1 496 €
599 €
359 €
300 €
132 €
1 995 €
798 €
475 €
399 €
176 €
90 %
80 %
60 %
55 %
Ročné náklady sú počítané za spotrebovanú energiu. Hodnoty sú orientačné, môžu sa líšiť podľa sadzieb a cien za
energie. U solárnych panelov je počítané s pokrytím 50% spotreby, ostatné náklady sú na ohrev TUV elektrinou.
Termodynamické panely rátajú so 100% pokrytím spotreby.
Porovnanie termodynamického systému a elektrického bojleru.
!!!ŠETRITE SVOJE PENIAZE HNEĎ!!!
Príkon bežného elektrického
bojleru 2000 - 2500 W
Príkon termodynamického systém
podľa typu 500 - 1000 W
kwh/mesi
ac
spotreba elektrického bojleru(kwh/mesiac)
Príklad porovnania
domácnosť 3-5 členov, priemerná
denná spotreba 200L TUV:
Denná spotreba elektrického
bojleru 12 kWh.
Denná spotreba termodynamikou
2,5 kWh.
spotreba Tmermoboil (kwh/mesiac)
Mapa intenzity a účinnosti slnečného svitu
v SR
Vďaka nízkej spotrebe
el. energie pomáhame
znižovať emisie CO2 .
Výhody systému Thermoboil
Preukázateľná úspora + ekológia
Energetický úsporný systém pre ohrev vody. Ušetrí až 80% nákladov!
Poskytuje o 30 – 40% večšiu úsporu ako klasické solárne panely.
Ohreje 5x viacej vody ako klasický solárny systém.
Rýchla a efektívna návratnosť.
Šetrí životné prostredie aj vašu paňaženku.
Funguje bez ohľadu na poveternostné podmienky
Poskytuje teplú vodu za každého počasia, vetra a dažďa.
Nie su závislé od slnečného svitu, ale na teplote okolia. Účinné
365 dní v roku bez nutnosti záložného zdroja.
Bezúdžbová prevádzka a dlhá životnosť
Vysokokvalitné a proti korózii odolné materiály zaisťujú systému
bezpečnú a dlhú životnosť. Poskytujú stabilný a bezúdržbový zdroj energie.
Dlhá záruka na celý systém garantuje spokojnosť zákazníka.
Jednoduchá a rýchla montáž
Termodynamický panel s váhou 8 kg sa môže inštalovať na extérier budovy ( strechy, fasády,
balkóny, terasy .... ), alebo do interiérov budov ( kotolne, kúpeľne, chodby, technické miestnosti,
pivnice, predsiene, podkrovie .... ). Panel sa môže montovať vertikálne, alebo horizontálne. Panely sa
neprehrievajú ani nezamrzajú.
Ukážky realizácií:
Strimex Group Czechoslovakia s.r.o.
e-mail: [email protected]
www.teplozaminimum.eu
e-mail: [email protected]
www.strimex-group.com
Download

Thermoboil komplet SK bez prodejce