BAĞLANTI ÜCRETLERĐ
Doğrudan Erişim (Doğrudan Bağlantı):
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
ITI; X 25, SDLC Servisleri
2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) 64.767
19200 - 64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil )
107.353
64 - 128 kbit/sn ve üzeri
165.91
Otomatik Telefon Şebekesi Üzerinden Erişim
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
Dial In Servisi
Ortak Erişim (ITI, X 32)
7.985
Özel Servis (ITI, X 32, X 25) 74.526
Özel Dial- Out Servisi (X 32) 74.526
Yedekleme Servisi (X 25)
13.308
AYLIK ÜCRETLER
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
Doğrudan Erişim, Dial-In (Özel Servis) ve Özel Dial-Out
servislerinde
2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil )
24.842
19200-64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil )
45.248
64-128 kbit/sn ve üzeri
76.301
Otomatik telefon şebekesi üzerinden erişim: Dial-In (ortak erişimli
servis) ve yedekleme servisi
3.992
HABERLEŞME ÜCRETLERĐ
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
Bütün servisler için
Bağlantı ücreti (gerçekleşen her bağlantı için)
0.002
Görüşme süresinin her dakika ve kesri için
0.001
Her ay için gerçekleşen
0-500.000 arası her segment
0
500.001-1.000.000 arası her segment
0
1.000.001- 3.000.000 arası her segment
0
3.000.001-5.000.000 arası her segment
0
5.000.001 den sonraki her segment
0
PAD Kullanma Ücreti (ITI.SDLC servisleri için)
3.1 maddesine ilave olarak. her dakika ve kesri için 0.001
KULLANIM KOLAYLIKLARI ÜCRETLERĐ
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
Aylık Ücret
TL
Kapalı kullanıcı grubu (Her bir grup için)
0.355
Ödemeli arama.ödemeli aranabilme
0.266
Direkt arama
0.177
Sanal devre /Mantıksal kanal (kanal başına)
0.355
Çağrı yönlendirme
0.177
Ücret bilgisi verme
0.177
Ayrıntılı fatura (Her sayfa için)
0.532
Görüşme kısıtlaması
0.177
Av grubu(Hunt Grup)
0.355
Şebeke kullanıcı kimliği
0.71
Alt adresleme özelliği
0.532
Kısaltılmış arama(her numara için)
0.177
Hızlı arama(arama ve kabul)
0.266
Pencere büyüklüğü görüşmesi
0.266
Paket büyüklüğü görüşmesi
0.266
İşlem hızı görüşmesi
0.266
Öncelikli arama
0.266
Kalıcı sanal devre(her bir devre için)
1.331
Kalıcı Sanal Devrelerde; Haberleşme ücretlerinin 3.1.3 maddesindeki ücretler
alınır
Çoklu data şebeke adresi (Multi-DNA) (Her bir adres için)
0.532
DĐĞER ÜCRETLER
KDV Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
Kapama
3.549
Numara Değişikliği (Her değişiklik için)
6.211
Ünvan Değişikliği (Her değişiklik için)
3.549
Devir
3.549
Hız Değişikliği
2.218
VPN Servis
Bağlantı (bir defaya mahsus)
25.729
Aylık Ücret
27.504
Özel Şebeke
Özel şebekenin P.A.Data şebekesine irtibatlandırılması için gerekli
olan ve Türk Telekom tarafından tahsis edilecek özel şebeke
adresi (PNIC) ücreti (bir defaya mahsus)
37.263
Aylık Ücret
15.97
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kiralık Devre (Data, Telefon, Telgraf)
ATM
Frame Relay
Metro Ethernet
G.SHDSL
ADSL
ISDN
Çoklu IP ve BGP Tanımı
Kiralık Devre (Data, Telefon, Telgraf)
E-posta Barındırma
Web Alanı Barındırma
ATM
BAĞLANTI ÜCRETLERĐ
Doğrudan Erişim (Doğrudan Bağlantı):
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
ITI; X 25, SDLC Servisleri
2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) 73
19200 - 64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil )
121
64 - 128 kbit/sn ve üzeri
187
Otomatik Telefon Şebekesi Üzerinden Erişim
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Dial In Servisi
Ortak Erişim (ITI, X 32)
9
Özel Servis (ITI, X 32, X 25) 84
Özel Dial- Out Servisi (X 32) 84
Yedekleme Servisi (X 25)
15
AYLIK ÜCRETLER
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Doğrudan Erişim, Dial-In (Özel Servis) ve Özel Dial-Out
servislerinde
2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil )
28
19200-64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil )
51
64-128 kbit/sn ve üzeri
86
Otomatik telefon şebekesi üzerinden erişim: Dial-In (ortak erişimli servis) 4.5
ve yedekleme servisi
HABERLEŞME ÜCRETLERĐ
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Bütün servisler için
Bağlantı ücreti (gerçekleşen her bağlantı için)
0.002
Görüşme süresinin her dakika ve kesri için
0.001
Her ay için gerçekleşen
0-500.000 arası her segment
0
500.001-1.000.000 arası her segment
0
1.000.001- 3.000.000 arası her segment
0
3.000.001-5.000.000 arası her segment
0
5.000.001 den sonraki her segment
0
PAD Kullanma Ücreti (ITI.SDLC servisleri için)
3.1 maddesine ilave olarak. her dakika ve kesri için 0.001
KULLANIM KOLAYLIKLARI ÜCRETLERĐ
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Aylık Ücret
TL
Kapalı kullanıcı grubu (Her bir grup için)
0.4
Ödemeli arama.ödemeli aranabilme
0.3
Direkt arama
0.2
Sanal devre /Mantıksal kanal (kanal başına)
0.4
Çağrı yönlendirme
0.2
Ücret bilgisi verme
0.2
Ayrıntılı fatura (Her sayfa için)
0.6
Görüşme kısıtlaması
0.2
Av grubu(Hunt Grup)
0.4
Şebeke kullanıcı kimliği
0.8
Alt adresleme özelliği
0.6
Kısaltılmış arama(her numara için)
0.2
Hızlı arama(arama ve kabul)
0.3
Pencere büyüklüğü görüşmesi
0.3
Paket büyüklüğü görüşmesi
0.3
İşlem hızı görüşmesi
0.3
Öncelikli arama
0.3
Kalıcı sanal devre(her bir devre için)
1.5
Kalıcı Sanal Devrelerde; Haberleşme ücretlerinin 3.1.3 maddesindeki ücretler
alınır
Çoklu data şebeke adresi (Multi-DNA) (Her bir adres için)
0.6
DĐĞER ÜCRETLER
Tüm Vergiler Dahil
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Kapama
4
Numara Değişikliği (Her değişiklik için)
7
Ünvan Değişikliği (Her değişiklik için)
4
Devir
4
Hız Değişikliği
2.5
VPN Servis
Bağlantı (bir defaya mahsus)
29
Aylık Ücret
31
Özel Şebeke
Özel şebekenin P.A.Data şebekesine irtibatlandırılması için gerekli olan ve 42
Türk Telekom tarafından tahsis edilecek özel şebeke adresi (PNIC)
ücreti (bir defaya mahsus)
Aylık Ücret
18
Download

64 kbit/sn dahil