Posúdenie rizika metódou FMEA
Firma: Stredná odborná škola
Oddelenie: riaditeľ školy/vedúca technicko - ekonomických činností/samostatný
odborný ekonóm/školník
Názov: Školník
Školník vykonáva domovnícke práce, jednoduchej údržby, čistí vonkajšie komunikácie, prípadne obsluhuje
regulačnú stanicu plynu.
Domovnícke práce, práce jednoduchej údržby a opráv vykonáva školník pomocou ručného náradia a
ručného elektrického náradia v krytom a otvorenom priestore objektov. Používa rebrík alebo rebríkové
schodíky. Ručne čistí vonkajšie komunikácie, priľahlé k objektu, za všetkých poveternostných podmienok.
Kosí trávniky priľahlé k objektu. Má dozor a obsluhu na výmenníkových staniciach alebo kotolniach.
Posudzovali:
pozri PP 02;
Nebezpečenstvá
Nebezpečenstvo / Zdroj / Popis
P D O Riziko
Opatrenia
60/60 Čiapka chrániaca pred chladom.
(10) Obuv chrániaca pred chladom.
Odev chrániaci pred chladom.
Chlad
Klimatické vplyvy
Chlad spôsobuje prechladnutia alebo aj horšie choroby, spojené s
problémami dýchacích ciest.
4 3 5
Dážď
Klimatické vplyvy
Ďážď spôsobuje prechladnutie.
4 3 5 60/60 Plášť do dažďa
(10)
Hluk pri kosení, úraz hlavy a zrakových orgánov
Krovinorez
Stroje spôsobujú vysokú hlučnosť, v ktorej sa nachádza obsluha a
môže dôjsť k poškodeniu sluchu nadmerným hlukom.
Pri kosení, môže dôjsť k vymršteniu predmetov (skala a pod.)a
následnému zraneniu oblati hlavy
3 4 3 36/36 Zamestnanca musí používať OOPP na
(36) ochranu sluchu (zátkový chránič,
Pokĺznutie a pád osoby
Vonkajšie komunikácie a vonkajšie priestory
V zime hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia na zasnežených alebo
zľadovatených chodníkoch.
3 3 5 45/45 Pokiaľ je to možné, odstráňte ľad z
(45) najviac problematických miest (vstupy
Úlet predmetov pri kosení
Záhradné stroje a nástroje
Pri kosení motorovou alebo elektrickou kosačkou sa môžu do
rotujúceho noža dostať skalky alebo iné nečistoty, ktoré potom od
noža odfrkujú a môžu zraniť obsluhu.
5 3 3 45/45 Obsluhujúci personál musí používať
(45) vhodné OOPP na ochranu hlavy a očí.
Úraz elektrickým prúdom
Elektrické zariadenia
Pri kontakte nechránenej pokožky s elektrickým prúdom 230 V/16 A
môže dôjsť k veľmi ťažkým poraneniam. Môže k tomu dôjsť dotykom
so zásuvkou, vypínačom alebo nechránenými elektrickými
zariadeniami (napr. vlhká handra na monitore).
3 5 5 45/75 Poučenie zamestnanca o používaní
(45) elektrických spotrebičov
slúchadlový chránič).
do budovy, kratšie spojovacie
chodníky).
V zime odpratujte sneh. Zabráňte
vzniku ľadových plôch, ktoré môžu
spôsobiť pokĺznutie.
Za zníženej viditeľnosti (napr. hmla,
sneženie alebo dážď) zapínajte
elektrické osvetlenie.
Zľadovatené plochy posypte
posypovým materiálom alebo soľou.
Posúdenie rizika
Maximálne zostatkové riziko
60
Minimálne zostatkové riziko
36
Priemerné zostatkové riziko
48
Hodnotenie
Výsledné riziko je mierne
Zoznam prideľovaných OOPP
Ochrana celého tela
Názov: Dvojdielny prešívaný odev
Účelovosť: chráni pred zimou a chladom
Certifikát: len certifikované
Lehota: 36 mesiacov
Ochranné rukavice
Názov: Kožené päťprstové rukavice
Účelovosť: proti mechanickému poraneniu
Certifikát: len certifikované
Lehota: 12 mesiacov
Ochranná obuv
Názov: Ochranná obuv protišmyková s ochrannou výstužou
Účelovosť: chráni pred pošmyknutím a pádom predmetov
Certifikát: len certifikované
Lehota: 12 mesiacov
Ochrana celého tela
Názov: Plášť do dažďa, celá dĺžka s kapucou
Účelovosť: chráni pred poveternostnými vplyvmi (dážď)
Certifikát: len certifikované
Lehota: 36 mesiacov
Ochrana hlavy a sluchu
Názov: Prilba so štítom a slúchadlovým chráničom
Účelovosť: chráni pred úletom častíc a pred hlukom pri kosení
Certifikát: len certifikované
Lehota: 36 mesiacov
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík :
Na základe hodnotenia rizík práca nevykazuje zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž – bežné riziko vykonávanej
práce :
Kategória 2
Odporúčané lekárske prehliadky 1 x za 24 mesiacov
Generované z programu Posudzovanie rizík - © Aktual, s.r.o.
Download

Školník