Odnowa w środowisku
– »Czarny Trójkąt«
nabiera kolorów
Im Rahmen des grenzübergreifenden Projektes »Umwelt im
Wandel – das Schwarze Dreieck wird wieder bunt« veranstaltet
das Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz (SMNG)
eine Fachtagung, die Wissenschaftler, Naturschützer,
Entscheidungsträger, Medien und Bürger zusammenführt
und über aktuelle Entwicklungen im Dreiländereck informiert.
Das Projekt »Umwelt im Wandel – das Schwarze Dreieck
wird wieder bunt« ist ein Gemeinschaftsprojekt
des Senckenberg Museums für Naturkunde Görlitz und des
Karkonoski Park Narodowy (Riesengebirgsnationalpark, Jelenia
Góra) und wird vom Operationellen Programm Sachsen – Polen
2007-2013 gefördert.
W ramach transgranicznego projektu
Odnowa w środowisku – »Czarny Trójkąt« nabiera kolorów
Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga w Görlitz (SMNG)
organizuje specjalistyczną konferencję, która zgromadzi
naukowców, instytucje i osoby zajmujące się ochroną przyrody,
decydentów, media oraz mieszkańców regionu. Będzie ona
źródłem informacji na temat aktualnego rozwoju na pograniczu
polsko-czesko-niemieckim.
Odnowa w środowisku – »Czarny Trójkąt« nabiera kolorów
to wspólny projekt Senckenberg Museum für Naturkunde
Görlitz (Muzeum Przyrodniczego im. Senckenberga w Görlitz)
oraz Karkonoskiego Parku Narodowego dofinansowany z
programu operacyjnego Polska – Saksonia 2007-2013.
Kontakt:
DE Helga Zumkowski-Xylander (Projektkoordinatorin)
Tel: 0 35 81 47 60 - 5213
PL Andrzej Paczos (koordynator projektu)
tel: 0048 3581 47605215.
[email protected]
Umwelt im Wandel –
das Schwarze Dreieck
wird wieder bunt
Program konferencji
Tagungsprogramm
SENCKENBERG
Museum für Naturkunde Görlitz
Am Museum 1 (am Marienplatz),
02826 Görlitz,
Tel: +49 (0) 35 81 47 60 - 5220
3 – 5 kwietnia 2014 r.
Muzeum Przyrodnicze
im. Senckenberga w Görlitz
ja
ac m
st 00
|
5
f
ho wa
hn ejo
a
B kol
SENCKENBERG Museum für Naturkunde Görlitz
1 Humboldthaus/Vortragssaal | Dom Humboldta/sala wykładowa
2 Museum/Seminarraum | muzeum/sala seminaryjna (Am Museum 1)
3 Bibliothek des Museums | Biblioteka Muzeum
Öffnungszeiten: Di bis Fr 10:00 – 17:00 Uhr;
Sa und So 10:00 – 18:00 Uhr, Mo geschlossen
Godziny otwarcia: pn-pt 10.00-17.00,
so-n 10.00-18.00, pn nieczynne
Titelfoto | Fot.
©
A. Paczos/SMNG
3. – 5. April 2014
SENCKENBERG
Museum für Naturkunde Görlitz
Donnerstag | czwartek | 3.4.2014
9.00
Tagungsbüro/Registrierung
Rejestracja uczestników konferencji
Humboldthaus | Dom Humboldta | Platz des 17. Juni
Begrüßungen und Einführung in das Tagungsthema
Pozdrowienia i wprowadzenie do tematu konferencji
Alle Vorträge finden im Vortragssaal im Humboldthaus statt.
Sesje referatowe mają miejsce w Domu Humboldta.
10.00 Prof. Dr. Willi Xylander/Direktor des Senckenberg
Museums für Naturkunde Görlitz (SMNG)
dyrektor Muzeum Przyrodniczego im. Senckenberga
w Görlitz (SMNG)
10.10 Frank Kupfer/Staatsminister für Umwelt und Landwirt-
schaft des Freistaats Sachsen | Minister Środowiska
i Rolnictwa Landu Saksonia
10.20 Włodzimierz Chlebosz/członek Zarządu Województwa
Od »Czarnego« do Kolorowego Trójkąta
Dr. Volker Otte/SMNG
I. Immissions- und allgemeine Umweltsituation im Wandel
Aktualny stan imisji i zmian zachodzących w środowisku
10.45 Stan środowiska na terenie polskiej części trójkąta przygranicznego na podstawie badań prowadzonych
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
Umweltsituation im polnischen Teil des Dreiländerecks
aufgrund der Untersuchungen des Staatlichen Umweltmonitorings
Danuta Ostrycharz/Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
11.15 Einfluss von Luftschadstoffen und Klimawandel auf die
13.00 Monitoring przyrodniczy w KPN jako narzędzie do
śledzenia zmian w środowisku
Naturmonitoring im Riesengebirgsnationalpark als ein Werkzeug zur Beobachtung der Umweltveränderungen
Roksana Knapik/Karkonoski Park Narodowy
13.30 Porosty wracają w Karkonosze – wstępne wyniki 2 etapów
monitoringu lichenologicznego w KPN
Flechtenrückkehr ins Riesengebirge – erste Ergebnisse
des 2-Etappen-Flechtenmonitorings im Nationalpark
Riesengebirge
dr Maria Kossowska, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz,
Monika Dimos-Zych/Uniwersytet Wrocławski
14.00 Umweltmonitoring mit Flechten in der Euroregion Neiße
Monitoring środowiska z zastosowaniem porostów
w Euroregionie Nysa
Dr. Volker Otte, Ulrike Beck/SMNG
14.30 Pause | Przerwa
Dolnośląskiego | Vorstandsmitglied der Woiwodschaft
Niederschlesien
10.30 Vom »schwarzen« zum bunten Dreieck
11:45 Mittagspause | Przerwa obiadowa
Gefährdung von Ökosystemen im polnisch-sächsischen
Grenzraum | Wpływ zanieczyszczeń powietrza i zmian
klimatu na zagrożenie ekosystemów na pograniczu polskosaksońskim
Susann Mehler/Sächsisches Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie
II. Wald & Waldentwicklung
Lasy i zachodzące w nich zmiany
16.30 Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus auf
Vegetation und Naturschutz mit Beispielen aus Sachsen
Wpływ ekologicznej przebudowy lasu na roślinność
i ochronę przyrody z przykładami z Saksonii
Dr. Maik Denner, Jenny Kießling/Freital
17.00 Inwazyjne gatunki drzew i krzewów w polskich lasach
Invasive Baum- und Straucharten in den Wäldern Polens
prof. dr hab. Władysław Danielewicz,
Blanka Wiatrowska/Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
19.00 – 22.00 Come together | Spotkanie towarzyskie
Museum/Seminarraum | muzeum/sala seminaryjna
Freitag | piątek | 4.4.2014
15.45 Waldzustand, Umwelt- und Waldveränderungen im
sächsischen Teil der Lausitz | Stan lasów, zmiany w
środowisku i w lasach saksońskiej części Górnych Łużyc
Dr. Dirk-Roger Eisenhauer/Staatsbetrieb Sachsenforst,
Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft
16.15 Pause | Przerwa
Waldentwicklung des Jeschkenkammes (Tschechien)
Znaczenie sukcesji na terenach zrębów dla rozwoju lasu
na Grzbiecie Jesztiedzkim (Czechy)
Dr. Petr Petřík/Botanický ústav Akademie věd České
republiky, Průhonice
III. Landschaftswandel – Landwirtschaft – Landnutzungswandel
Zmiany w krajobrazie i użytkowaniu gruntów
10.45 Zmiany użytkowania ziemi w regionie Karkonoszy w latach
1988-2008 | Landnutzungswandel in der Riesengebirgsregion in den Jahren 1988-2008
Dorota Wojnarowicz/Karkonoski Park Narodowy
11.15 Wpływ użytkowania na kompozycję i różnorodność
na łąkach pobagiennych koło Parowej | Probleme mit dem
Filzigen Spierstrauch Spiraea tomentosa L. auf den Moorwiesen in der Nähe von Parowa
dr inż. Magda Podlaska/Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu
10.30 Pause | Przerwa
Dynamika fragmentacji lasów w wybranych pasmach Sudetów | Dynamik der Waldfragmentierung in
ausgewählten Gebirgszügen der Sudeten
dr Andrzej Dunajski, dr Tomasz Szymura/Uniwersytet
Wrocławski
Świeradów Zdrój od katastrofy ekologicznej przed 30 laty
do chwili obecnej | Änderungen in den Waldkomplexen
der Oberförsterei Świeradów Zdrój seit der ökologischen
Katastrophe vor 30 Jahren
Lubomir Leszczyński/Nadleśnictwo Świeradów Zdrój
13.30 Problemy z tawułą kutnerowatą Spiraea tomentosa L.
9.30
10.00 Die Bedeutung der Sukzession in den Schlagfluren für die
w Borach Dolnośląskich | Entwicklungsgeschichte eines
kleinen Moores in Uroczysko Mokradła in Bory Dolnośląskie
(Görlitzer Heide)
prof. dr hab. inż. Klara Tomaszewska*, dr inż. Magda
Podlaska*, dr Małgorzata Malkiewicz**/*Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu,**Uniwersytet Wrocławski
14.00 Pause | Przerwa
15.15 Zmiany w środowisku leśnym na terenie Nadleśnictwa
Tagungsbüro/Registrierung | Rejestracja uczestników
konferencji
14.45 Zmiany w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku
Narodowego w ostatnich 25 latach | Änderungen in den
Waldkomplexen des Riesengebirgsnationalparks in den
letzten 25 Jahren
dr Andrzej Raj/Karkonoski Park Narodowy
13.00 Historia rozwoju małego torfowiska z Uroczyska Mokradła
8.30
11.45 Mittagspause | Przerwa obiadowa
gatunkową górskich łąk świeżych | Einfluß der Landnutzung auf die Zusammensetzung und Vielfältigkeit der
frischen Gebirgswiesen
dr inż. Daniel Pruchniewicz, dr hab. Ludwik Żołnierz/
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
14.15 Artenschutzprojekt zu Arnika und Gladiolus in der Lausitz
Projekt ochrony gatunkowej arniki i mieczyka na Łużycach
Dr. Frank Richter/Technische Universität Dresden
14.45 Hundsrosen – Gehölze unserer Kulturlandschaft
Dzika róża – krzew współczesnych krajobrazów
kulturowych
Veit Herklotz/SMNG
15.15 Porosty prawnie chronione w Polsce w krajobrazie
Górnych Łużyc | In Polen geschützte Flechtenarten
in der Landschaft der Oberlausitz
dr Katarzyna Szczepańska/Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
15.45 Schlußwort und organisatorische Hinweise zur Exkursion
Podsumowanie i informacje dotyczące wycieczki
17.00 – 18.30 Altstadtführung | Zwiedzanie starówki
Treffpunkt: Basaltsäule vor dem Humboldthaus
Zbiórka: kolumna bazaltowa przed Domem Humboldta
Samstag | sobota | 5.4.2014
9.00 – 15.00 Exkursion in das »Schwarze Dreieck«
Wycieczka do »Czarnego Trójkąta«
Treffpunkt: Basaltsäule vor dem Humboldthaus
Zbiórka: kolumna bazaltowa przed Domem Humboldta
Download

NeuroeNDoKrYNNYcH