T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
2014 – 2015
DÖNEM 3
B GRUBU
Öğretim
ve
Sınav Programı
www.itf.istanbul.edu.tr
1
2
İ Çİ N DEK İ LER
Sayfa
•
ÖNSÖZ Dekanlık ……………………………………………………………..
5
•
ÖNSÖZ Dönem Koordinatörü ……………………………………………
6
•
Genel Bilgiler / Kitapçığın Kullanımıyla İlgili Önemli Bilgiler.....
7
•
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi …………………….…..
8
•
Sınav Kuralları …………………………………………………………………
9-13
•
DÖNEM 3 - Öğretim Kadrosu ve Uygulama Tabloları ….……….
14-44
•
Hasta Başı Uygulama Konuları ve Çalışma Programı….………….
45-56
•
Dilimler ve Kredileri ……………………………………………………….…
57
•
Dilim Teorik ve Uygulama Ders Oranları ..…………………………..
58-62
•
Dikey Koridorlar ………………………………………………………………
63-67
•
Seçmeli Dersler ……………………………………………………………….
68-70
•
Avrupa Birliği Olanakları …………………………………………………..
71
•
Güz Dönemi Haftalık Ders Programı …………………………..
72-93
•
Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı ……………………….
94-113
3
4
Sevgili Öğrenciler,
2014–2015 Öğretim yılına hoş geldiniz. Hekim olma yönündeki istek ve iradeniz, sizleri
merkezinde insan sağlığı olan bir kültüre açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, biyo-psiko-sosyal
bütünsellik içinde “iyilik hali” olarak tanımlar. Tıp bilimi ve sanatını şekillendiren, bu iyilik halini sağlama
ve koruma çabasıdır. Modern zamanlarda doğa bilimlerinin görkemli kazanımları ve teknolojik birikim,
zorunlu olarak tıp içinde bir ayrışma ve aşırı uzmanlaşmayı getirdi. Ancak her varlık, hele ki insan,
parçalarının toplamından fazladır; bütünsel yaklaşımı talep ve hak eder. Ayrıntıların büyüleyici zenginliği
gözünüzü kamaştırmasın; insanın ve yaşamın bütünselliğini hep anımsayınız.
***
İdeal eğitim, tüm tarafların etkinliğini ve etkileşimini gerektirir. Öğrenme karşılıklı olduğunda
anlamlıdır. Mevcut klasik eğitim sistemi, her ne kadar öğretenden öğrenene doğru tek yönlü bilgi ve
deneyim akışına işaret ediyorsa da, bilmelisiniz ki, sizlere eğitimin aktif elemanları olarak ihtiyacımız var.
Bilgi alanımız çok derin ve çok geniş. Anlamak ve kavramak için merak etmek ve sormak, analitik ve
sentetik düşünmenin başlangıcıdır ki bu iyi hekimliğin ön koşuludur. Merak edilmek de, bu dünyayı/yaşamı
paylaştığımız her varlığın, hele ki “iyilik hali”ni sizlere emanet eden insanın talebidir/hakkıdır. Merak
ediniz; sorunuz/sorgulayınız. Size sorulan sorulara vereceğiniz yanıtlar ders notlarınızı belirleyebilir;
ancak çok daha önemli olan hekimlik kaliteniz, sizin soracaklarınızla şekillenecektir. Kariyerinizde size,
sorularınızın takip izleri eşlik eder.
Sevgili Meslekdaşlarımız,
2012-2013 Döneminden itibaren yeni bir eğitim sistemine geçiş yapmış bulunuyoruz. Anabilim
Dalı merkezli klasik model yerine, uygulamaya başladığımız öğrenci merkezli ve sistemler temelinde
yapılandırılmış entegre eğitim yönteminin size bütünsel yaklaşımı daha yetkin şekilde vereceğine
inanıyoruz. Eğitim, öğrencisinden hocasına birliktelikle anlamlanır. Ülkemiz tıbbının köklerinin yattığı bu
“ilk” kurumda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde, birlikte öğreniyor ve birlikte çalışıyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz.
Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM
DEKAN
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER
DEKAN YARDIMCISI
5
Sevgili Arkadaşlar,
Bu dönemle birlikte tıp eğitiminde yeni bir aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Hepinize bu nedenle
kliniğe hoşgeldiniz diyorum.
Bildiğiniz gibi, Fakültemiz entegre eğitim sistemine geçmiş ve bunu Dönem 1 ve Dönem 2 de
uygulamıştı. Dönem 3’te de bu yıl itibariyle entegre eğitim sistemine geçiyoruz. Bu geçişin amacı; konu
bütünlüğünün sağlanması, verimliliğin artırılması ve öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmaktır. Geçiş
döneminde önceden öngörülmemiş bazı aksaklıklar olabilir, ancak biz bunları mümkün olduğunca ortadan
kaldırmaya çalıştık. Yine bu dönemde mümkün olduğunca pratik uygulama sayılarını arttırmaya çalıştık.
Dikey koridor dilimi dersleri dışındaki teorik derslerin öğleden sonraya sarkmamasına özen gösterdik.
Kitapçıkta detaylarını görebileceğiniz gibi sınavlarda geçmiş yıllarda, sene sonunda ve tek oturum şeklinde
uygulanan sınavı ikiye bölerek, hem öğrencilerin yükünü azaltmaya çalıştık, hem de bir oturumda
cevaplandırılması istenen soru sayısını sınırlandırmış olduk.
Dönem 3, klinik bilimlerin ileriki aşamalarında göreceğiniz hastalıklar ve tedavilerine temel
oluşturması dolayısıyla büyük önem taşımaktadır. Bu sene göstereceğiniz performans, sizlere hem ileriki
öğrencilik döneminde hem de meslek hayatınızda büyük yarar sağlayacaktır. Eğitiminizin her aşamasında
bizlerle iletişim içerisinde olmaktan lütfen çekinmeyiniz.
Bu programın hazırlanmasında bize her aşamada destek olan ve sürecin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesinin yolunu açan Sayın Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM’a, mezuniyet öncesi
eğitimden sorumlu Dekan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER’e, özverili bir şekilde
çalışan dilim koordinatörü arkadaşlarıma, öğretim üyesi arkadaşlarıma ve öğrenci işleri bürosu
çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.
Tüm bu bilgiler çerçevesinde başarılı bir öğretim yılı geçireceğimize olan inancımı belirterek,
hepinize başarılar dilerim.
Prof. Dr. Hasan KUDAT
Dönem 3 Koordinatörü
6
GENEL BİLGİLER
Aşağıdaki listede, İTF Yönergesine göre eğitim programını hazırlamak üzere belirlenmiş olan
Dönem Koordinatörlerinin adlarını bulacaksınız. Bu öğretim üyeleri eğitimle ilgili sorunların saptanması ve
çözümlerinin aranması, üst makamlara iletilmesinde yetkili ve sorumludur. Bu kişiler, sorunlarınız için
arayacağınız diyalogun ilk halkasını oluşturmaktadır.
Dönem Koordinatörleri
Dönem 1 : Prof. Dr. Rüstem NURTEN
Dönem 2 : Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU-ALKAÇ
Dönem 3 : Prof. Dr. Hasan KUDAT
Dönem 4 : Prof. Dr. Taner GÖREN
Dönem 5 : Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Dönem 6 : Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Öğrenim Koordinatörü: Prof. Dr. Rukiye Eker ÖMEROĞLU
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü Yardımcıları
Dönem 1 Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Dönem 2 Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
Dönem 3 Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU
KİTAPÇIĞIN KULLANIMIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ
Dönem 3 eğitimi A ve B grubu şeklinde iki ayrı amfide yapılacaktır.
Yılın ilk dersi, sistemin tanıtılması amaçlı olup, A ve B grupları için tek oturum ve tek amfide
yapılacaktır.
Ders yapılacak amfiler haftalık programla web sitesinde ilan edilecektir.
Hareket ve Kan-lenfoid diliminin içerisindeki Farmakoloji dersleri A ve B grubuna ortak olarak
tek amfide verilecektir.
Patoloji Anabilim Dalındaki Uygulamalı Çalışmalar Makroskopi ve Mikroskopi olmak ve her
biri 50 şer dakika devam etmek üzere 2 ayrı salonda dönüşümlü olarak yapılacaktır.
Salı ve Perşembe günleri öğleden sonraki Patoloji/Mikrobiyoloji/Farmakoloji Uygulamaları
grupları için ilgili Anabilim Dalları tarafından gerekli duyurular yapılacaktır.
Semiyoloji dilimi uygulamaları, dilimin öğleden sonraki saatlerinde, Klinik Bilimler ve Tıp
Eğitimi Anabilim Dalları tarafından ortaklaşa yapılacaktır. Simüle hasta uygulamaları için uygulama
gruplarının listeleri dilim başında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından web sitesi ve öğrenci duyuru
panolarından ilan edilecektir.
Ayrıca yıl boyunca 13.30-14.20 saatleri arasında yapılacak olan “Hasta Başı Uygulamaları” ile
Semiyoloji pratikleri devam edecektir.
7
TARİH
15.09.2014
03.10.2014
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
04.11.2014
29.10.2014
05.11.2014
01.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
28.01.2015
30.01.2015
06.02.2015
09.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
19.03.2015
20.03.2015
16.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
18.05.2015
23.04.2015
01.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
16.06.2015
19.06.2015
29.06.2015
01-02.07
2015
03.07.2015
13.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
2014-2015 EĞİTİM YILI DÖNEM-3 AKADEMİK TAKVİMİ
A GRUBU
B GRUBU
SEMİYOLOJİ DİLİMİ
SEMİYOLOJİ DİLİMİ
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
HAREKET 2 DİLİMİ
KAN-LENFOİD 2 DİLİMİ
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
KAN-LENFOİD 2 DİLİMİ
HAREKET 2 DİLİMİ
DİLİM SINAVI-1 (SEMİYOLOJİ, HAREKET-2, KAN LENFOİD-2)
DOLAŞIM 2 DİLİMİ
SOLUNUM 2 DİLİMİ
YILBAŞI TATİLİ
SOLUNUM 2 DİLİMİ
DOLAŞIM 2 DİLİMİ
DİLİM SINAVI (SOLUNUM-2, DOLAŞIM-2, DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3a)
DÖNEM SINAVI-KURAMSAL 1 (SEMİYOLOJİ, HAREKET-2 KAN LENFOİD-2,
SOLUNUM-2, DOLAŞIM-2, DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3a)
YARIYIL TATİLİ
ENDOKRİN-METABOLİZMA 2
DİLİMİ
SİNDİRİM DİLİMİ 2
SİNDİRİM 2 DİLİMİ
ENDOKRİN-METABOLİZMA 2 DİLİMİ
DİLİM SINAVI (ENDOKRİN-METABOLİZMA-2, SİNDİRİM-2)
ÜROGENİTAL 2 DİLİMİ
SİNİR DUYU 2 DİLİMİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
SİNİR DUYU 2 DİLİMİ
ÜROGENİTAL 2 DİLİMİ
DİLİM SINAVI (ÜROGENİTAL-2,SİNİR DUYU-2,DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3b )
DÖNEM SINAVI-KURAMSAL 2 (ENDOKRİN-METABOLİZMA, SİNDİRİM,
ÜROGENİTAL-ÜREME, SİNİR-DUYU, DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3b,
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA)
KLİNİK BİLİMLER UYGULAMA SINAVLARI
UYGULAMA SINAVI (PATOLOJİ)
DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI (KURAMSAL 1)
DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI (KURAMSAL 2)
UYGULAMA BÜTÜNLEME SINAVI (PATOLOJİ)
KLİNİK BİLİMLER UYGULAMA BÜTÜNLEME SINAVI
8
DÖNEM 3 SINAV KURALLARI
BAŞARI NOTU
DİLİM SONU SINAVI %40
DİLİM SONU SINAVI NOTU
(%40)
DÖNEM SINAVI %60
KURAMSAL SINAV NOTU
(%50)
UYGULAMA NOTU
(%50)
DİLİM SONU SINAVI
1.
Dönem 3'te dilimler aşağıdaki gibi gruplanarak bir yılda toplam 4 oturumda dilim sonu sınavı
yapılır. Dilim sonu sınavının dilim başarı notuna katkısı % 40'tır.
Semiyoloji Dilimi
Hareket Dilimi
Kan Lenfoid Dilimi
1. Grup Dilim Sonu Sınavı
Dolaşım Dilimi
Solunum Dilimi
Dikey Koridor 3/a
2. Grup Dilim Sonu Sınavı
Sindirim Dilimi
Endokrin Dilimi
3. Grup Dilim Sonu Sınavı
Ürogenital Dilimi
Sinir Duyu Dilimi
Dikey Koridor 3/b
Kuramsal Dönem Sınavı 1
(Şubat)
Kuramsal Dönem Sınavı 2
(Haziran)
4. Grup Dilim Sonu Sınavı
2.
Gruplandırılmış dilim sonu sınavlarında bir oturumda en fazla 150 soru sorulur.
3.
Sınava geçerli bir mazeret nedeniyle giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenir.
KURAMSAL DÖNEM SINAVI
1.
Dilimler yukarıdaki şemada olduğu gibi gruplandırılarak yılda 2 kez kuramsal dönem sınavı
yapılır.
2.
Kuramsal dönem sınavında bir oturumda en çok 150 soru sorulur.
3.
İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Madde 21/4) ve İstanbul Tıp Fakültesi
Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi (Madde 14/9) gereğince dönem sınavında barajı
aşamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
9
UYGULAMA SINAVI
1.
İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesindeki (Madde 9) devam
koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler uygulama sınavına giremezler.
2.
Uygulama sınavı dönem sonunda yapılır.
3.
Uygulama sınavının 3 bileşeni vardır. Bunların sınav katsayıları aşağıdaki gibidir:
• Mikrobiyoloji (%15)
• Patoloji (%25)
• Klinik Bilimler (%60)
Bu şekilde elde edilen uygulama notu Semiyoloji dışındaki dilimlerin başarı notuna eşit şekilde
etki eder.
Semiyoloji diliminde uygulama notu aşağıdaki şekilde oluşur:
• Simüle Hasta Uygulaması (%10)
• Klinik Bilimlerden (%90)
4.
Uygulama sınavı klinik bilimlerde hasta başında, Mikrobiyoloji ve Patoloji'de ise ilgili anabilim
dalının uygun gördüğü şekilde yapılır.
5.
Öğrenci uygulama sınavının herhangi bir bileşeni için bütünleme sınavına ayrı olarak girebilir.
Bu durumda son aldığı not geçerli olur.
BÜTÜNLEME SINAVI
1.
Bütünleme sınavı kuramsal ve uygulamalı yapılır. Öğrenci sınavlarda aldığı notlara bağlı olarak
her ikisine de girebileceği gibi yalnız kuramsal bütünlemeye veya yalnız uygulama
bütünlemesine girebilir. Başarı notunun hesaplanmasında girmediği sınav için eski notu geçerli
olur.
A. Dönem sınavı notu <50 ise:
• 50’nin altında not aldığı bileşenden zorunlu,
• Dönem sınavı notunu oluşturan herhangi bir bileşenden 60 ve üzerinde not alanlar o
bileşen için bütünleme sınavına girmezler.
B. Dönem sınavı notu ≥50 olan öğrencilerin bütünleme sınavına girip girmeyeceğini Dilim
Başarı Notu belirler.
C. Dilim Başarı Notu <50 ise:
• Öğrenci kuramsal bütünleme sınavına mutlaka girer.
• Uygulama bileşenlerinden 50’nin altında not aldıklarının bütünleme sınavına zorunlu,
50-59 arasında not aldıklarına isteğe bağlı olarak girer. Herhangi bir uygulama
bileşeninden 60 ve üzerinde not alanlar, o bileşen için bütünleme sınavına girmezler.
D. Dilim Başarı Notu 50-59 arasında ise kuramsal sınav veya uygulama bileşenlerinden 60’ın
altında not aldıklarına isteğe bağlı olarak girer.
E. Dilim Başarı Notu ≥ 60 ise öğrenci bütünleme sınavına (hiçbir bileşenine) girmez.
2.
İsteğe bağlı olarak bütünleme sınavına girecek öğrencinin ilan edilecek tarihten önce dilekçe ile
başvuruda bulunmaları gerekir.
3.
Kuramsal bütünleme sınavı dönem sınavında olduğu gibi 2 oturumda yapılır.
4.
Öğrenci uygulama sınavı bileşenlerinden gerekli olana girer. Bu durumda girmediği bileşen için
eski notu geçerli olur.
5.
Uygulama bütünlemesi uygulama sınavındaki gibi yapılır.
6.
Uygulama bütünlemesinde, uygulama sınavındaki katsayılar uygulanır.
10
DİKEY KORİDOR DİLİMİNDE BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ
BAŞARI NOTU
DİLİM SONU SINAVI (%40)
•
•
DÖNEM SINAVI (%60)
•
Dikey Koridor 3/a (%40)
 Terminoloji
 Tıbbi Biyoistatistik
Dikey Koridor 3/b (%60)
 Tıpta İnsan Bilimleri
 Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
•
11
Dikey Koridor 3/a (%40)
 Terminoloji
 Tıbbi Biyoistatistik
Dikey Koridor 3/b (%60)
 Tıpta İnsan Bilimleri
 Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİMDE
SINAVLARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
1.
Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav
kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o
sınavdan sıfır (0) almış sayılır (İ. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde
24/5).
2.
Sınavda her hangi bir şekilde kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, çekilmesine yardım eden
öğrencinin sınavı tutanak tutularak iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d veya 7/e gereği işlem yapılır.
3.
Sınavlara cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile gelmek yasaktır. Sınavda yanında
kapalı bile olsa cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olduğu fark edilen öğrenci sınav
kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d gereği işlem yapılır.
4.
Sınavda cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile konuşan, mesajlaşan, ya da bu aracın
herhangi bir fonksiyonunu kullanan öğrenci kopya çekmiş sayılır. Tutanak tutularak sınavı iptal
edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Madde 7/e gereği işlem yapılır.
5.
Cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olan öğrenciler sınavdan önce bunu kapatarak
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılan araçlar için
hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
6.
Sınavlara herhangi bir kitap, ders notu, vs getirilmesi yasaktır. Sınavda yanında kitap, ders notu, vs
olduğu fark edilen öğrenci sınav kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O
sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d
gereği işlem yapılır.
7.
Sınava gelirken yanında herhangi bir kitap, ders notu, vs getiren öğrenciler sınavdan önce bunları
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılanlar için hiçbir
sorumluluk kabul edilmez.
8.
Sınav salon başkanı veya gözetmeni davet etmeden önce sınav salonlarına girilmez. Önceden giren
öğrenciler varsa, diğer öğrenciler çağrılmadan önce salon boşaltılır.
9.
Öğrenciler sınav salonu kapısından, öğrenci listesine göre ve kimlik kontrolü ile içeriye alınır.
Yanında resimli kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz.
10.
Öğrenciler kendileri için önceden belirlenen ve ilan edilen salonlarda sınava girerler.
11.
Öğrenciler sınav salonunda kendi tercihlerine göre değil, gözetmenlerin belirleyeceği şekilde
yerleşirler.
12.
Öğrenciler sınav süresince resimli kimliklerini gözetmenlerin göreceği şekilde masanın üzerinde
tutarlar.
12
13.
Öğrenciler sınava gelirken yanında kalem, silgi, kalemtıraş, vs. getirmek zorundadır. Sınav sırasında
kalem, silgi, kalemtıraş, vs. alış verişi yapılmaz.
14.
Sınav başlamadan önce soru kitapçığı / kağıdının üzerine ad soyad ve öğrenci numarası yazılır.
Cevap kağıdında ilgili yerler (ad-soyad, öğrenci numarası, sınav kodu ve soru kitapçığının tipi)
doldurulur ve imzalanır. Soru kitapçığı / kağıdı üzerine adını soyadını ve numarasını yazmayan;
cevap kağıdı üzerine adını soyadını, öğrenci numarasını, sınav kodunu, soru kitapçığı / kağıdının tipi
bilgilerinden herhangi birini yazıp işaretlemeyen ve imzalamayan öğrencinin cevap kağıdı üzerinde
işlem yapılmaz; sınavı geçersiz kabul edilir; öğrenci bu nedenle hak iddia edemez.
15.
Öğrenciler optik cevap formlarına ad ve soyadlarını kimlik belgelerinde olduğu şekilde ve eksiksiz
yazmalı ve kodlamalıdır. Öğrenci numarası da aynı şekilde tam ve doğru olarak yazılmalı ve
kodlanmalıdır. Aksi halde optik okuyucudan elde edilen veriler otomasyondaki öğrenci kaydı ile
örtüşmeyeceğinden not aktarımı yapılamaz ve sınav geçersiz kabul edilir.
16.
Sınav sırasında öğrenciler gözetmenlere sınavla ilgili soru soramazlar. Yanlış hazırlandığını
düşündükleri sorular için sınav sonrasında itirazlarını yazılı olarak yaparlar.
17.
Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmez.
18.
Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz.
19.
Sınav süresi dolduktan sonra ek süre verilmez.
20.
Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler uyarılmaksızın, durum tutanakla tespit edilir; gerekli
işlemler başlatılır.
13
DÖNEM 3
KLİNİĞE GİRİŞ DÖNEMİ
ÖĞRETİM KADROSU
Dönem 3 Koordinatörü: Prof. Dr. Hasan KUDAT
DİLİMLER
SEMİYOLOJİ
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hasan KUDAT - Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Bülent SAKA - Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Meral ÖZMEN
Prof.Dr.Meliha Mine ÇALIŞKAN
Prof.Dr.Gülbin GÖKÇAY
Prof.Dr.Fatma OĞUZ
Prof.Dr.Emine Asuman (ÇELENK) ÇOBAN
Prof.Dr.Emin ÜNÜVAR
Prof.Dr.Elmas Zeynep İNCE
Prof.Dr.Ayşe KILIÇ
Prof.Dr.Ömer Haluk ERAKSOY
Doç.Dr.Serap YAVUZ
Prof.Dr.Ayşegül KETENCİ
Prof.Dr.Ayşe KARAN
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKUNCU
Prof.Dr.Vahit ÖZMEN
Prof.Dr.Recep GÜLOĞLU
Prof.Dr.Mustafa Kayıhan GÜNAY
Prof.Dr.Mehmet Türker BULUT
Prof.Dr.İbrahim Yılmaz BAŞAR
Prof.Dr.Hakan Teoman YANAR
Prof.Dr.Cemalettin ERTEKİN
Prof.Dr.Abdullah İĞCİ
Doç.Dr.Neslihan CABIOĞLU
Prof.Dr.Ziya GÜLBARAN
Prof.Dr.Orhan ARSEVEN
Doç.Dr.Nigar Gülfer OKUMUŞ
Prof.Dr.Sevil KAMALI
Prof.Dr.Sevgi (KALAYOĞLU) BEŞIŞIK
Prof.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikr. Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
14
Prof.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
Prof.Dr.Sebile Nilgün ERTEN
Prof.Dr.Sabahattin KAYMAKOĞLU
Prof.Dr.Mustafa Orhan ARAL
Prof.Dr.Mustafa Nuri YENEREL
Prof.Dr.Murat İNANÇ
Prof.Dr.Mehmet Şükrü SEVER
Prof.Dr.Mehmet Akif KARAN
Prof.Dr.Mahdume Lale ÖÇAL
Prof.Dr.Kadir DEMİR
Prof.Dr.Filiz AKYÜZ
Prof.Dr.Çetin KARACA
Prof.Dr.Cemil TAŞCIOĞLU
Prof.Dr.Ahmet GÜL
Prof.Dr.Adil AZEZLİ
Doç.Dr.Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Sait Burak ERER
Doç.Dr.Halil YAZICI
Doç.Dr.Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
Doç.Dr.Ayşe KUBAT ÜZÜM
Doç. Dr. Bülen SAKA
Prof.Dr.Süleyman Engin AKHAN
Prof.Dr.Recep HAS
Prof.Dr.Önay YALÇIN
Prof.Dr.Halil SAYGILI
Prof.Dr.Ahmet BÜYÜKÖREN
Doç.Dr.İbrahim Halil KALELİOĞLU
Doç.Dr.Funda GÜNGÖR
Prof.Dr.Mustafa Taner GÖREN
Prof.Dr.Hüseyin OFLAZ
Prof.Dr.Fehmi MERCANOĞLU
Prof.Dr.Aytaç ÖNCÜL
Prof.Dr.Rabia Candan GÜRSES
Prof.Dr.Mehmet Barış BASLO
Doç.Dr.Elif ( Kocasoy ) ORHAN
Doç.Dr.Başar BİLGİÇ
Prof.Dr.Kıvanç ÇEFLE
Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ
Prof.Dr.İsmet NANE
Doç.Dr.Teoman Cem KADIOĞLU
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
15
KAN LENFOİD-2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr.Prof. Dr. Aytül UYAR - Prof. Dr. Melih AKTAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ - Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Ali Emre ÇAMCI
Doç.Dr.Ahmet Kemalettin KOLTKA
Prof.Dr.Nuran SALMAN
Prof.Dr.Ayper SOMER
Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ
Prof.Dr.Ömer DEVECİOĞLU
Doç.Dr.Serap KARAMAN
Prof.Dr.Levent AVTAN
Prof.Dr.Ahmet Sait DİNÇÇAĞ
Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Halim İŞSEVER
Doç.Dr.Ayşe KUBAT ÜZÜM
Prof.Dr.Ahmet GÜL
Prof.Dr.Murat İNANÇ
Prof.Dr.Akif Selim YAVUZ
Prof.Dr.Ahmet Orhan TURAN
Prof.Dr.Mustafa Nuri YENEREL
Doç.Dr.Aslı (AKKOR) GELİNCİK
Prof.Dr.Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Prof.Dr.İlhan SATMAN
Prof.Dr.Meliha NALÇACI
Prof.Dr.Melih AKTAN
Prof.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
Prof.Dr.Yeşim (TUNCALI) ERALP
Prof.Dr.Nuri Faruk AYKAN
Prof.Dr.Necip Erkut ATTAR
Doç.Dr.Ercan BAŞTU
Prof.Dr.Atıl YÜKSEL
Prof.Dr.Bülent Hayri ERMİŞ
Prof.Dr.Seher Nilgün ÜNAL
Doç.Dr.Yasemin ŞANLI
Prof.Dr.Nilgün Sema GENÇ
Prof.Dr.Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Şükrü PALANDUZ
Prof.Dr.Kıvaç ÇEFLE
Prof.Dr.Nezahat GÜRLER
Prof.Dr.Zeynep Çiğdem KAYACAN
Prof.Dr.Ali AĞAÇFİDAN
Prof.Dr.Osman Selim BADUR
Prof.Dr.Osman Şadi YENEN
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
16
Prof.Dr.Özden (BÜYÜKBABA) BORAL
Prof.Dr.Yaşar Ali ÖNER
Prof.Dr.İbrahim Öner DOĞAN
Prof.Dr.Emine Dilek YILMAZBAYHAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Anemi
Moderatör : Prof.Dr.Meliha NALÇACI
(Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ, Prof.Dr.Fatma Aytül UYAR)
Panel
1. Temel kavramlar ve kısa tarihçe (Prof.Dr.Ahmet GÜL, Prof.Dr.Murat İNANÇ)
2. Doğal bağışıklık mekanizmaları (Prof.Dr.Osman Selim BADUR, Prof.Dr.Osman Şadi YENEN)
3. Edinsel bağışıklık (Prof.Dr.Güher SARUHAN DİRESKENELİ)
17
DÖNEM-3 KAN-LENFOİD 2 DİLİMİ -UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
09.10.2014
PERŞEMBE
14.10.2014
SALI
16.10.2014
PERŞEMBE
21.10.2014
SALI
23.10.2014
PERŞEMBE
28.10.2014
SALI
30.10.2014
PERŞEMBE
04.11.2014
SALI
HEMATOLOJİ
HEMATOLOJİ
GERİATRİ
GENEL
DAHİLİYE
GENEL
DAHİLİYE
ÇOCUK
HEMATOLOJİSİ
ÇOCUK
HEMATOLOJİSİ
ALERJİ
B1
B2
B5
B3
B4
B6
B7
B8
B3
B4
B7
B5
B6
B8
B1
B2
B5
B6
B1
B7
B8
B2
B3
B4
B7
B8
B3
B1
B2
B4
B5
B6
B2
B1
B6
B4
B3
B5
B8
B7
B3
B4
B8
B5
B6
B7
B2
B1
B5
B6
B2
B7
B8
B1
B4
B3
B7
B8
B4
B1
B2
B3
B6
B5
Çocuk Sağlığı (Hematoloji)
Lenfodenopatilere yaklaşım
Anemilere yaklaşım
Farmakoloji
Klinik farmakoloji alanında farmakoloji ilkelerinin uygulanması
İç Hastalıkları (Allerji)
Allerjik hastalıklara yaklaşım
Allerjik hastalıkların semptom ve bulguları
Erişkin immun yetmezlikli hastalara yaklaşım
İç Hastalıkları (Geriatri)
Geriatrik hasta grubunda anamnez, fizik muayene (dikkat edilecek noktalar)
İç Hastalıkları (Genel Dahiliye)
Hematolojik hastaya yaklaşım
İç Hastalıkları (Hematoloji)
Anemi muayeneleri
Peteşi ekimoz muayeneleri
Lenfadenomegali muayenesi
Splenomegali muayene
Kan sayımlarının değerlendirilmesi
Perifer yaymasının değerlendirilmesi
Lenfomaya yaklaşım
B semptomaları
Multipl myelomlu hastanın muayenesi
Hemofili hastaya yaklaşım
18
Mikrobiyoloji
Uygulama 1.
Kan dolaşımı infeksiyonlarının bakteriyolojik tanısı
a) Hemokültür yöntemleri
b) Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
Uygulama 2.
Kan dolaşımı infeksiyonlarının parazitolojik tanısı
a) Preparat hazırlama ve boyama yöntemleri
b) Mikroskopi
Patoloji
Hemopoetik ve Lenforetiküler Sistem:
Mikroskopi: Lenf gangliyonunda karsinom metastazı, Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfoma
Makroskopi: Hodgkin hastalığı, Hodgkin dışı lenfoma, lösemiler.
19
HAREKET-2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr.Adnan ÖZTÜRK - Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Bülent AHISHALI - Prof. Dr. Cengiz ŞEN
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Doç.Dr.Ayşin KALE
Prof.Dr.Rukiye Nurten EKER ÖMEROĞLU
Prof.Dr.Sevinç EMRE
Prof.Dr.Halit ÖZSÜT
Prof.Dr.Arif Atahan ÇAĞATAY
Prof.Dr.Ayşegül KETENCİ
Doç.Dr.Demirhan DIRAÇOĞLU
Prof.Dr.Ayşe KARAN
Prof.Dr.Cihan AKSOY
Prof.Dr.Emel ÖZCAN
Prof.Dr.Aydan ORAL
Prof.Dr.Ayşe YALIMAN
Prof.Dr.Dilşad SİNDEL
Prof.Dr.Fatma Nurten ESKİYURT
Prof.Dr.Ayşe Resa AYDIN
Doç.Dr.Nesrin Zeynep ERTAN
Prof.Dr.Hüsniye BİRMAN
Prof.Dr.Murat İNANÇ
Prof.Dr.Ahmet GÜL
Prof.Dr.Mustafa Orhan ARAL
Prof.Dr.Mahdume Lale ÖÇAL
Doç.Dr.Sait Burak ERER
Prof.Dr.Sevil KAMALI
Prof.Dr.Ahmet Orhan TURAN
Prof.Dr.Refik TANAKOL
Prof.Dr.Mehmet Barış BASLO
Doç.Dr.Murat KÜRTÜNCÜ
Prof.Dr.Seher Nilgün ÜNAL
Doç.Dr.Yasemin ŞANLI
Prof.Dr.İbrahim Levent ERALP
Prof.Dr.Nail Harzem ÖZGER
Prof.Dr.Ufuk TALU
Prof.Dr.Cüneyt ŞAR
Prof.Dr.Hayati DURMAZ
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
20
Prof.Dr.Yener TEMELLİ
Prof.Dr.Önder YAZICIOĞLU
Doç.Dr.Menduh DURSUN
Prof.Dr.Atadan TUNACI
Prof.Dr.Beyhan ÖMER
Prof.Dr.Mehmet Müjdat UYSAL
Prof.Dr.Müfit Zeki KARAGÜLLE
Prof.Dr.Hatice GÜRDAL
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ
Prof.Dr.Kıvanç ÇEFLE
Prof.Dr.Nezahat GÜRLER
Prof.Dr.Betigül ÖNGEN
Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
Prof.Dr.Nesimi BÜYÜKBABANİ
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anab.Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül :
Hareket sistemi hastalıklarından korunma ve aciller I (korunma)
(Prof.Dr.Bülent BAYRAKTAR, Doç.Dr.Demirhan DIRAÇOĞLU)
Hareket sistemi hastalıklarında korunma ve aciller II (aciller)
(Prof.Dr.Erdem KAŞIKÇIOĞLU, Prof.Dr.İrfan ÖZTÜRK, Prof.Dr.Ahmet GÜL)
Panel
Kıkırdak ve bağdokusu bozuklukları (Doç.Dr.Ayşe Gül Sündüs TELCİ, Prof.Dr.Murat İNANÇ)
Vaka Sunumu
Vakalarla kas iskelet sistemine yaklaşım (Prof.Dr..Lale ÖCAL, Prof.Dr.Ayşegül KETENCİ, Prof.Dr.Murat
İNANÇ, Prof.Dr.Ayşe YALIMAN, Prof.Dr.Ahmet GÜL, Prof.Dr.Ayşe KARAN, Prof.Dr.Sevil KAMALI,
Prof.Dr.Emel ÖZCAN, Doç.Dr.Sait Burak ERER, Prof.Dr.Ayşe Resa AYDIN)
21
DÖNEM-3 HAREKET 2 DİLİMİ -UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
06.11.2014
PERŞEMBE
11.11.2014
SALI
13.11.2014
PERŞEMBE
18.11.2014
SALI
20.11.2014
PERŞEMBE
25.11.2014
SALI
27.11.2014
PERŞEMBE
01.12.2014
PAZARTESİ
FİZİK
TEDAVİ
FİZİK
TEDAVİ
B1
B2
B3
ORTOPEDİ
ROMATOLOJİ
ROMATOLOJİ
SPOR
HEKİMLİĞİ
ÇOCUK
SAĞLIĞI
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B4
B5
B6
B7
B8
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B5
B6
B2
B1
B4
B3
B5
B6
B8
B7
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B2
B1
B5
B6
B7
B8
B1
B2
B4
B3
B7
B8
B1
B2
B3
B4
B6
B5
ORTOPEDİ
Çocuk Sağlığı (Romatoloji)
Çocuklarda Eklem Muayenesi
Farmakoloji
Klinik toksikoloji alanında farmakoloji ilkelerinin uygulanması
Fizik Tedavi
Vakalarla Kas İskelet Sistemi
1- Bel ağrısı
2- Osteoartrit
3- Ankilozan Spondilit
4- Romatoid artrit
Mikrobiyoloji
Yumuşak/kemik doku infeksiyonlarının tanısı
a) Aerop ve anaerop kültür yöntemleri
b) Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
Ortopedi
Travmalı hastanın ortopedik muayenesi (acil yaklaşımlar)
Travmalı hastalarda konservatif tedavi yöntemleri (tansiyon, bandaj, ortez-atel, s.alçı)
Patoloji
Kemik Hastalıkları:
Mikroskopi: Fibröz displazi ve kondrosarkom, Osteosarkom
Makroskopi: Kemik ve yumuşak doku tümörleri
Romatoloji
Periferik eklem muayenesi 1
Periferik eklem muayenesi 2
Spor Hekimliği
Kas gücü ve kapasitesinin ölçümü
22
SOLUNUM-2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr.Şule TAMER - Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Esen KIYAN - Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Prof.Dr.Kayıhan ŞAHİNOĞLU
Prof.Dr.Lütfi TELCİ
Doç.Dr.Evren ŞENTÜRK
Prof.Dr.Nüzhet Mert ŞENTÜRK
Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKE
Prof.Dr.Nermin GÜLER
Doç.Dr.Zeynep Ülker TAMAY
Prof.Dr.Ayşe KILIÇ
Prof.Dr.Emin ÜNÜVAR
Prof.Dr.Nuran SALMAN
Prof.Dr.Ayper SOMER
Prof.Dr.Agop ÇITAK
Prof.Dr.Ömer Haluk ERAKSOY
Prof.Dr.Halit ÖZSÜT
Prof.Dr.Hüsniye BİRMAN
Prof,Dr.Ayşe Şule TAMER
Doç.Dr.Adalet DEMİR
Prof.Dr.Seyfi Alper TOKER
Doç.Dr.Nigar Gülfer OKUMUŞ
Prof.Dr.Ziya GÜLBARAN
Prof.Dr.Orhan ARSEVEN
Prof.Dr.Mustafa ERELEL
Prof.Dr.Turhan ECE
Prof.Dr.Esen (ERTUĞRUL) KIYAN
Prof.Dr.Tülin ÇAĞATAY
Prof.Dr.Feyza Erkan KRAUSE
Prof.Dr.Zeki KILIÇASLAN
Prof.Dr.Bedia (AYHAN) ÖZYILDIRIM
Prof.Dr.Gülsüm Nurhan İNCE
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU
Prof.Dr.Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
Prof.Dr.Suna BÜYÜKÖZTÜRK
Prof.Dr.Hasan KUDAT
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
23
Prof.Dr.Vakur Azmi AKKAYA
Prof.Dr.İsmet ASLAN
Prof.Dr.Ökkeş Erkan KIYAK
Doç.Dr.Kadir Serkan ORHAN
Prof.Dr.Kemal DEĞER
Prof.Dr.Meryem Nesil KELEŞ
Prof.Dr.Yahya GÜLDİKEN
Prof.Dr.Ayşe MUDUN
Prof.Dr.Cüneyt TÜRKMEN
Doç.Dr.Menduh DURSUN
Prof.Dr.Atadan TUNACI
Prof.Dr.Safinaz YILDIZ
Prof.Dr.Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Prof.Dr.Pervin VURAL
Prof.Dr.Beşaret Necla TOKER
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Prof.Dr.Kıvanç ÇEFLE
Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK
Prof.Dr.Mustafa Derya AYDIN
Prof.Dr.Zeynep Çiğdem KAYACAN
Prof.Dr.Zayre ERTURAN
Prof.Dr.Meltem UZUN
Prof.Dr.Fatma Yıldız YEĞENOĞLU
Doç.Dr.Hasan NAZİK
Doç.Dr.Dilek ŞATANA
Prof.Dr.Osman Selim BADUR
Prof.Dr.Osman Şadi YENEN
Prof.Dr.Emine Dilek YILMAZBAYHAN
Prof.Dr.Pınar FIRAT
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Nefes Darlığı Olguları (üst sol yolu obs, astım-koah)
(Prof.Dr.Zeki KILIÇASLAN, Prof.Dr.Feyza Erkan KRAUSE, Prof.Dr.Ahmet Bilge SÖZEN,
Prof.Dr.Ayşe Şule TAMER)
24
DÖNEM-3 SOLUNUM 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
09.12.2014
SALI
11.12.2014
PERŞEMBE
16.12.2014
SALI
18.12.2014
PERŞEMBE
23.12.2014
SALI
25.12.2014
PERŞEMBE
30.12.2014
SALI
31.12.2014
ÇARŞAMBA
B6
GÖĞÜS
CERRAHİ
Sİ
B5
B7
B8
B6
B8
B7
B1
B2
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B1
B2
B4
B3
B5
B6
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B7
B4
B3
B6
B5
B7
B8
B2
B1
B6
B5
B8
B7
B1
B2
B4
B3
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B6
B5
GÖĞÜS
HAST.
GÖĞÜS
HAST.
ÇOCUK
SAĞLIĞI
ÇOCUK
SAĞLIĞI
B1
B2
B4
B3
B3
B4
B5
B5
B6
B8
B7
B2
GÖĞÜS
HAST.
Çocuk Sağlığı (Allerji)
Çocukta Solunum sistemi öykü ve fizik muayene 1
Çocukta solunum sistemi öykü ve fizik muayene 2
Farmakoloji
Farmakolojide tarama testleri
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahi Olguları
Göğüs Hastalıkları
Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Pnömoni-Tüberküloz
Tanı Yöntemleri/Aciller
Kulak Burun Boğaz
Burun ve boğaz muayenesi
Mikrobiyoloji
Uygulama 1.
Üst ve alt solunum yolu infeksiyonlarının bakteriyolojik tanısı
- Boğaz salgısı kültürü
- Tüberkülozda tanı yöntemleri
- Pnömonide tanı yöntemleri
Uygulama 2.
a) Fungal solunum yolu infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
-Mikroskop incelemeleri
-Kültür yöntemleri
-Serolojik ve moleküler yöntemlerin tanıdaki yeri
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
b) Viral solunum yolu infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
25
SPOR
HEKİMLİĞİ
KBB
Patoloji
Solunum Sistemi:
Uygulama 1.
Mikroskopi: Larenks karsinomu, Akciğer tüberkülozu
Makroskopi: Larenks kanserleri, Akciğer tüberkülozu
Uygulama 2.
Mikroskopi: Akciğer karsinomu, Pnömoni
Makroskopi: Pnömoni, Akciğer kanserleri
Spor Hekimliği
Anaerobik güç ve kapasite ölçümü
26
DOLAŞIM-2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr.Ümmühan ALKAÇ İŞOĞLU - Prof. Dr. Taner GÖREN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Müge DEVRİM ÜÇOK - Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Doç.Dr.Ayşin KALE
Prof.Dr.Rukiye Nurten EKER ÖMEROĞLU
Doç.Dr.Kemal NİŞLİ
Prof.Dr.Aygün DİNDAR
Prof.Dr.Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ
Prof.Dr.Müge DEVRİM ÜÇOK
Prof.Dr.Fatih Ata GENÇ
Prof.Dr.Mehmet Hamdi KURTOĞLU
Prof.Dr.Selma KARABEY
Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Leyla TAPUL
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
Prof.Dr.Hasan KUDAT
Prof.Dr.Ahmet Bilge SÖZEN
Doç.Dr.Halil YAZICI
Doç.Dr.Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Prof.Dr.Ahmet Şeref DEMİREL
Prof.Dr.Vakur Azmi AKKAYA
Prof.Dr.Tufan TÜKEK
Prof.Dr.Enver DAYIOĞLU
Doç.Dr.Murat BAŞARAN
Prof.Dr.Mustafa Taner GÖREN
Prof.Dr.Aytaç ÖNCÜL
Prof.Dr.Berrin UMMAN
Prof.Dr.Hüseyin OFLAZ
Prof.Dr.Fehmi MERCANOĞLU
Prof.Dr.Sabahattin UMMAN
Prof.Dr.Melike Zehra BUĞRA
Prof.Dr.Mustafa ÖZCAN
Prof.Dr.Ahmet Kaya BİLGE
Prof.Dr.Murat SEZER
Prof.Dr.Kamil ADALET
Prof.Dr.Ayşe Rezan TUNCAY
Doç.Dr.Nilüfer YEŞİLOT BARLAS
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
27
Prof. Dr. Ayşe MUDUN
Prof.Dr.Seher Nilgün ÜNAL
Doç.Dr.Menduh DURSUN
Prof.Dr.Atadan TUNACI
Prof.Dr.Safinaz YILDIZ
Prof.Dr.Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Prof.Dr.Ümit Dilber TÜRKOĞLU
Prof.Dr.Semra ABBASOĞLU
Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK
Prof.Dr.Kıvanç ÇEFLE
Prof.Dr.Pınar FIRAT
Prof.Dr.Işın KILIÇASLAN
Prof.Dr.Ekrem YAVUZ
Prof.Dr.Hüseyin Rıdvan İLHAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anab.Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anab.Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Ateroskleroz
Moderatör : Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL
Olgu-I Akut koroner sendrom (Prof.Dr.Mustafa Taner GÖREN)
Olgu-II İskemik inme (Doç.Dr.Nilüfer YEŞİLOT BARLAS)
Olgu-III Atersklerotik periferik arter hastalığı (Doç.Dr.Onur Selçuk GÖKSEL)
Soru-Cevap
28
DÖNEM-3 DOLAŞIM 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
06.01.2015
SALI
08.01.2015
PERŞEMBE
13.01.2015
SALI
15.01.2015
PERŞEMBE
20.01.2015
SALI
22.01.2015
PERŞEMBE
27.01.2015
SALI
28.01.2015
ÇARŞAMBA
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ
SPOR
HEKİMLİ
Ğİ
B1
ÇOCUK
GENEL
PEDİATR
İ
B2
B3
B4
B6
B5
B7
B8
B3
B4
B5
B6
B8
B7
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B7
B8
B2
B1
B4
B3
B5
B6
B2
B1
B4
B3
B5
B6
B8
B7
B3
B4
B6
B5
B7
B8
B2
B1
B5
B6
B8
B7
B1
B2
B4
B3
B7
B8
B1
B2
B3
B4
B6
B5
ÇOCUK
KARDİYOL
OJİ
İÇ HAST.
KALP
DAMAR
CER.
Çocuk Sağlığı (Genel Pediatri)
Çocukta kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı (Kardiyoloji)
Çocuklarda kardiyolojik muayene
Farmakoloji
Akılcı antibiyotik kullanımı
İç Hastalıkları
Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi,ödem
Kalp Damar Cerrahisi
Kardiyovasküler sistem hastalıklarında hasta başı uygulama
Kardiyoloji
Kalp hastalarında anamnez
Kalp hastalarında genel muayene prensipleri
Kalp sesleri ve üfürümler
Patoloji
Kardiyovasküler Sistem
Uygulama 1.
Mikroskopi: Romatizmal myokardit, Myokard infarktüsü
Makroskopi: Endokarditler, Fibrinli perikardit, Myokard infarktüsü, Kalp hipertrofi ve dilatasyonu,
anomalileri
Uygulama 2.
Mikroskopi: Ateroskleroz, Kapiller hemangiom, Kavernöz hemangiom
Makroskopi: Ateroskleroz, Aort sifilizi, Hemangiomlar, Anevrizmalar
Spor Hekimliği
Aerobik güç ve kapasite ölçümü
29
Kalp
SİNDİRİM-2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Gülay ÜZÜM - Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Kadir DEMİR - Doç. Dr. Atilla USLU
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Doç.Dr.Ayşin KALE
Prof.Dr.Özlem DURMAZ
Prof.Dr.Vildan ERTEKİN
Prof.Dr.Arif Atahan ÇAĞATAY
Prof.Dr.Halit ÖZSÜT
Prof.Dr.Ömer Haluk ERAKSOY
Prof.Dr.Gülay ÜZÜM
Doç.Dr.Atilla USLU
Doç.Dr.Feza EKİZ
Prof.Dr.Cemalettin ERTEKİN
Prof.Dr.Mustafa Kayıhan GÜNAY
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKUNCU
Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Günay GÜNGÖR
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU
Prof.Dr.Filiz AKYÜZ
Prof.Dr.Ahmet Orhan TURAN
Prof.Dr.Çetin KARACA
Prof.Dr.Çetin KARACA
Prof.Dr.Filiz AKYÜZ
Prof.Dr.Filiz AKYÜZ
Prof.Dr.Kadir DEMİR
Prof.Dr.Kerim GÜLER
Prof.Dr.Sabahattin KAYMAKOĞLU
Prof.Dr.Selman Fatih BEŞIŞIK
Prof.Dr.Seyit Mehmet KAYACAN
Prof.Dr.Cüneyt TÜRKMEN
Prof.Dr.Işık ADALET
Doç.Dr.Barış BAKIR
Yard.Doç.Dr.Merve Gülbiz KARTAL
Prof.Dr.Nihal SALMAYENLİ
Prof.Dr.Ümit Dilber TÜRKOĞLU
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
30
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ
Prof.Dr.Şükrü PALANDUZ
Prof.Dr.Ali AĞAÇFİDAN
Prof.Dr.Betigül ÖNGEN
Prof.Dr.Mustafa Derya AYDIN
Prof.Dr.Nezahat GÜRLER
Prof.Dr.Osman Selim BADUR
Prof.Dr.Osman Şadi YENEN
Prof.Dr.Özden (BÜYÜKBABA) BORAL
Prof.Dr.Şengül DERBENTLİ
Prof.Dr.Yaşar Ali ÖNER
Prof.Dr.Zeynep Çiğdem KAYACAN
Prof.Dr.Pınar FIRAT
Prof.Dr.Nesimi BÜYÜKBABANİ
Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
Doç.Dr.Mine GÜLLÜOĞLU
Doç.Dr.Mine GÜLLÜOĞLU
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Assit
Moderatör : Prof.Dr.Kadir DEMİR (Doç.Dr.Ayşin KALE, Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU,
Prof.Dr.Bülent AHISHALI, Prof.Dr.Gülay ÜZÜM, Doç.Dr.Mine GÜLLÜOĞLU,
Prof.Dr.Özlem DURMAZ)
31
DÖNEM-3 SİNDİRİM 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
24.02.2015
SALI
26.02.2015
PERŞEMBE
03.03.2015
SALI
05.03.2015
PERŞEMBE
10.03.2015
SALI
12.03.2015
PERŞEMBE
17.03.2015
SALI
19.03.2015
PERŞEMBE
GASTROENT.
GASTROENT.
GASTROENT.
ÇOCUK
GASTRO.
ÇOCUK
GASTRO.
GENEL
PEDİATRİ
GENEL
DAHİLİYE
GENEL
CERRAHİ
B1
B2
B5
B3
B4
B6
B7
B8
B3
B4
B7
B5
B6
B8
B1
B2
B5
B6
B1
B7
B8
B2
B3
B4
B7
B8
B3
B2
B1
B4
B5
B6
B2
B1
B6
B4
B3
B5
B8
B7
B4
B3
B8
B6
B5
B7
B2
B1
B6
B5
B2
B8
B7
B1
B4
B3
B8
B7
B4
B1
B2
B3
B6
B5
Çocuk Sağlığı (Gastroentroloji)
Gastrointestinal kanamalı çocuğa yaklaşım
Çocukta malnutrisyon değerlendirmesi
Çocuk Sağlığı (Genel Pediatri)
Çocukta karın muayenesi
Farmakoloji
Nöropsikiyatride ilaç araştırmaları
Genel Cerrahi
Hastabaşı uygulama
İç Hastalıkları (Gastroenterohepatoloji)
Gastroenterohepatoloji Hastalıklarında Anamnez
Gastroenterohepatoloji Hastalıklarında Fizik Muayene
Bulge ve belirtilerin değerlendirilmesi ve analiz
İç Hastalıkları (Genel Dahiliye)
Hastabaşı uygulama
Mikrobiyoloji
Uygulama 1.
Gastrointestinal sistem infeksiyonlarının bakteriyolojik tanısı
-Salmonella spp. ve Shigella spp.’nin laboratuvar tanısı
-Campylobacter spp. ve Helicobacter spp.’nin laboratuvar tanısı
-Clostridium difficile ve Vibrio cholerae’nin laboratuvar tanısı
Uygulama 2.
a) Gastrointestinal sistem infeksiyonlarının parazitolojik tanısı
-Klinik örneklerin kabul ve red kriterleri
-Etken olan protozoon ve helmintlerin laboratuvar tanısı
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
b) Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı
32
Patoloji
Sindirim Sistemi:
Uygulama 1.
Mikroskopi: Kolon adenokarsinom, Mide taşlı yüzük hücreli karsinom, Kolon adenomatöz polip.
Makroskopi: Mide adenokarsinom, Kolon adenokarsinom,GİST, Ülseratif kolit, Crohn, Polipozis
Uygulama 2.
Mikroskopi: Hepatit, Siroz, Hepatosellüler karsinom
Makroskopi: Siroz, Primer ve metastatik karaciğer tümörleri
33
ENDOKRİN METABOLİZMA-2
Dilim Koordinatörleri
Endokrin : Prof. Dr. Prof. Dr. Figen GÜRDÖL - Prof. Dr. Firdevs BAŞ
Metabolizma : Prof. Dr. Figen GÜRDÖL - Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Endokrin : Prof. Dr. Mehmet KAYA - Prof. Dr. İlhan SATMAN
Metabolizma : Prof. Dr. Gül ÖZDEMİRLER ERATA - Prof. Dr. Gülden GÖKÇAY
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Firdevs BAŞ
Prof.Dr.Rüveyde BUNDAK
Prof.Dr.Fatma Feyza DARENDELİLER
Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY
Prof.Dr.Ayşe KILIÇ
Prof.Dr.Mübeccel DEMİRKOL
Prof.Dr.Mehmet KAYA
Prof.Dr.Fatma Aytül UYAR
Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Günay GÜNGÖR
Prof.Dr.Leyla TAPUL
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
Prof.Dr.Adil Doğan AZEZLİ
Prof.Dr.Refik TANAKOL
Prof.Dr.Nevin DİNÇÇAĞ
Prof.Dr.Mehmet Temel YILMAZ
Prof.Dr.Kubilay KARŞIDAĞ
Prof.Dr.İlhan SATMAN
Prof.Dr.Ferihan ARAL
Prof.Dr.Emine Sema YARMAN
Prof.Dr.Ahmet Orhan TURAN
Doç.Dr.Ayşe KUBAT ÜZÜM
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof.Dr.Işık ADALET
Prof.Dr.Seher Nilgün ÜNAL
Doç.Dr.Artür SALMASLIOĞLU
Doç.Dr.Barış BAKIR
Prof.Dr.Gökhan METİN
Prof.Dr.Bülent BAYRAKTAR
Prof.Dr.Safinaz YILDIZ
Prof.Dr.Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Prof.Dr.Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
Prof.Dr.Ümit Dilber TÜRKOĞLU
Prof.Dr.Nilgün Sema GENÇ
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
34
Prof.Dr.Mehmet Müjdat UYSAL
Prof.Dr.Figen Melek GÜRDÖL
Prof.Dr.Evin ADEMOĞLU
Prof.Dr.Beyhan ÖMER
Doç.Dr.Ayşe Gül Sündüs TELCİ
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Prof.Dr.Zehra Oya UYGUNER
Doç.Dr.Birsen KARAMAN
Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
Prof.Dr.İbrahim Öner DOĞAN
Prof.Dr.Ekrem YAVUZ
Doç.Dr.Mesude Yasemin (İREN) ÖZLÜK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Can Boğazdan Gider (Prof.Dr.Kubilay KARŞIDAĞ, Prof.Dr.Nevin DİNÇÇAĞ, Prof.Dr.Rüveyde
BUNDAK, Prof.Dr.Firdevs BAŞ, Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL, Prof.Dr.Figen Melek GÜRDÖL)
Panel
Cinsiyet farklılaşma bozukluklarına genetik yaklaşım (Doç.Dr.Birsen KARAMAN, Prof.Dr.Zehra Oya
UYGUNER, Prof.Dr.Firdevs BAŞ, Prof.Dr.Fatma Feyza DARENDELİLER)
Endokrin ve metabolik hastalıklarda üç hastalık örneği ile kalıtım modelleri: Adrenolökodistrofi,
Galaktozemi, Diabetes Mellitus (Tip 1 ve Tip 2 Diyabet, MODY, vb.) (Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ,
Prof.Dr.Zehra Oya UYGUNER, Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY, Prof.Dr.Mübeccel DEMİRKOL,
Prof.Dr.Firdevs BAŞ, Prof.Dr.Rüveyde BUNDAK Prof.Dr.İlhan SATMAN, Doç.Dr.Ayşe KUBAT
ÜZÜM) Olgularla ilgili video gösterisi (Lorenza'nın yağı)
Erişkinde metabolik hastalıklar (Prof.Dr.Mehmet Temel YILMAZ, Prof.Dr.İlhan SATMAN,
Prof.Dr.Mübeccel DEMİRKOL, Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY)
35
DÖNEM-3 ENDOKRİN METABOLİZMA 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI
(11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim
Dalları
TARİH
24.03.2015
SALI
26.03.2015
PERŞEMBE
31.03.2015
SALI
02.04.2015
PERŞEMBE
07.04.2015
SALI
09.04.2015
PERŞEMBE
14.04.2015
SALI
16.04.2015
PERŞEMBE
ÇOCUK
ENDMET
ÇOCUK
ENDMET
İÇ HAST.
TIBBİ
GENETİK
İÇ HAST.
ENDOKRİN
B1
B2
B5
B3
B4
B3
B4
B7
B5
B6
B5
B6
B1
B7
B7
B8
B3
B2
B1
B6
B4
B3
B6
B8
İÇ HAST.
ENDOKRİN
İÇ HAST.
ENDOKRİN
NÜKLEER
TIP
BİYOKİMYA
B6
B7
B8
B8
B1
B2
B8
B2
B3
B4
B1
B2
B4
B5
B6
B4
B3
B5
B8
B7
B8
B6
B5
B7
B2
B1
B5
B2
B8
B7
B1
B4
B3
B7
B4
B2
B1
B3
B6
B5
B6
Klinik Biyokimya
Endokrinde kullanılan testler (laboratuar ortamında uygulama)
Çocuk Sağlığı (Endokrin)
Antropometrik ölçümlerin alınması ve değerlendirilmesi
Büyüme ve ergenliğin değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı (Metabolizma)
Metabolik hastalıklarda öykü
Beslenme öyküsü alma
Farmakoloji
Klinik farmakoloji ve ilaç araştırmaları
İç Hastalıkları
Endokrinolojide hasta değerlendirmesi (hasta başı uygulama)
İç Hastalıkları (Genetik )
Sık görülen genetik bozukluklar
Nükleer Tıp
Tiroid sintigrafisi (hasta başı uygulama)
Patoloji
Endokrin Sistem:
Mikroskopi: Diffüz kolloidal guvatr, Hashimoto tiroiditi, Tiroid karsinomu
Makroskopi: Endokrin sistem tümörleri, Multinodüler guvatr.
36
SİNİR DUYU-2
Dilim Koordinatörleri
Doç. Dr. Ayşin KALE - Doç. Dr. Elif KOCASOY ORHAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL - Doç. Dr. Nilüfer YEŞİLOT BARLAS
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Kayıhan ŞAHİNOĞLU
Doç.Dr.Ayşin KALE
Prof.Dr.Gül KÖKNEL TALU
Prof.Dr.Emine Nur TOZAN
Prof.Dr.Ayper SOMER
Prof.Dr.Nuran SALMAN
Prof.Dr.Burak TATLI
Prof.Dr.Meral ÖZMEN
Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY
Prof.Dr.Can BAYKAL
Prof.Dr.Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU
Doç.Dr.Kurtuluş Didem YAZGANOĞLU
Prof.Dr.Halit ÖZSÜT
Prof.Dr.Arif Atahan ÇAĞATAY
Doç.Dr.Serap YAVUZ
Prof.Dr.Sacit KARAMÜRSEL
Prof.Dr.Tamer DEMİRALP
Doç.Dr.Samuray TUNCER
Doç.Dr.Barış YENİAD
Prof.Dr.Gülsüm Nurhan İNCE
Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL
Prof.Dr.Leyla TAPUL
Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU
Doç.Dr.Kadir Serkan ORHAN
Prof.Dr.Kemal DEĞER
Prof.Dr.Yahya GÜLDİKEN
Prof.Dr.Zühal YAPICI
Prof.Dr.Rabia Candan GÜRSES
Prof.Dr.Nerses BEBEK
Prof.Dr.Mehmet Barış BASLO
Prof.Dr.Mefküre ERAKSOY
Prof.Dr.Betül BAYKAL
Doç.Dr.Nilüfer YEŞİLOT BARLAS
Doç.Dr.Murat KÜRTÜNCÜ
Doç.Dr.Elif KOCASOY BİLGİÇ
Doç.Dr.Başar BİLGİÇ
Prof.Dr.Ayşe MUDUN
Doç.Dr.Yasemin ŞANLI
Prof.Dr.Vehbi Alp ÜÇOK
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN
Prof.Dr.Nilgün Sema GENÇ
Prof.Dr.Ümit Dilber TÜRKOĞLU
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
37
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof.Dr.Nurhan ENGİNAR
Doç.Dr.Birsen KARAMAN
Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ
Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK
Prof.Dr.Hülya KAYSERİLİ
Prof.Dr.Ali AĞAÇFİDAN
Prof.Dr.Osman Selim BADUR
Prof.Dr.Osman Şadi YENEN
Doç.Dr.Zerrin AKTAŞ
Prof.Dr.Betigül ÖNGEN
Prof.Dr.Fatma Yıldız YEĞENOĞLU
Prof.Dr.Zayre ERTURAN
Prof.Dr.Özden (BÜYÜKBABA) BORAL
Prof.Dr.Meltem UZUN
Prof.Dr.Yaşar Ali ÖNER
Prof.Dr.Işın KILIÇASLAN
Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
Prof.Dr.İbrahim Öner DOĞAN
Prof.Dr.Nesimi BÜYÜKBABANİ
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anab.Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Modül
Sistemik hastalıklarda spesifik bulgular
(Doç.Dr.Kadir Serkan ORHAN, Doç.Dr.Elif KOCASOY ORHAN, Prof.Dr.Mine ÖZKAN)
Olgu sunumu
BPPV ve Menier hastalığı (Doç.Dr.Kadir Serkan ORHAN, Prof.Dr.Yahya GÜLDİKEN)
Acil göz hastalıklarına yaklaşım (Doç.Dr.Samuray TUNCER, Doç.Dr.Barış YENİAD)
Sağ eli tutmayan hasta (Prof.Dr.Mehmet Barış BASLO, Doç.Dr.Elif KOCASOY ORHAN)
Pemfigus hastalığı (Prof.Dr.Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU, Prof.Dr.Can BAYKAL)
38
DÖNEM-3 SİNİR DUYU 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim Dalları
TARİH
21.04.2015
SALI
28.04.2015
SALI
30.04.2015
PERŞEMBE
05.05.2015
SALI
07.05.2015
PERŞEMBE
12.05.2015
SALI
14.05.2015
PERŞEMBE
18.05.2015
PAZARTESİ
DERMATOLOJİ
DERMATOLOJİ
NÖROLOJİ
NÖROLOJİ
NÖROLOJİ
ÇOCUK
NÖROLOJİ
B1
B2
B3
B4
B6
B5
B7
B8
B3
B4
B5
B6
B8
B7
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B2
B1
B3
B4
B7
B8
B1
B2
B4
B3
B5
B6
B2
B1
B4
B3
B5
B6
B8
B7
B4
B3
B6
B5
B7
B8
B2
B1
B6
B5
B8
B7
B1
B2
B4
B3
B8
B7
B2
B1
B3
B4
B6
B5
Çocuk Sağlığı (Nöroloji)
Yeni doğanda nörolojik muayene
Süt çocuğunda nörolojik muayene
Dermatoloji
Dermatolojik muayemenin ana ilkeleri
Farmakoloji
Öğrenci seminerleri
Göz Hastalıkları
Göz rahatsızlklarında hastanın değerlendirilmesi (hasta başı uygulama)
Kulak Burun Boğaz
İşitme kaybı değerlendirmesi
Mikrobiyoloji
Uygulama 1.
Merkezi sinir sistemi infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı
-Etkenlere göre tanı yöntemleri
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
Uygulama 2.
Mantar infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısı
-Mikroskop incelemesi
-Kültür yöntemleri
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
Nöroloji
Nörolojik muayene 1
Nörolojik muayene 2
Nörolojik muayene 3
39
GÖZ
KBB
Patoloji
Uygulama 1.
Tümöral Deri Hastalıkları:
Mikroskopi: Nevüs, Melanom, Bazal hücreli karsinom
Makroskopi: Deri tümörleri
Uygulama 2.
Nöropatoloji
Mikroskopi: Menenjit, meningiom, glioblastoma multiforme
Makroskopi: Menenjitler, MSS tümörleri, kanamalar, hidrosefalus
40
ÜROGENİTAL-ÜREME 2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr.Necla TOKER – Doç. Dr. Samet TOPUZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Mustafa Derya AYDIN - Doç. Dr. Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Adnan ÖZTÜRK
Doç.Dr.Ayşin KALE
Doç.Dr.Alev YILMAZ
Prof.Dr.Sevinç EMRE
Prof.Dr.Ömer Haluk ERAKSOY
Prof.Dr.Halit ÖZSÜT
Prof.Dr.Arif Atahan ÇAĞATAY
Doç.Dr.Serap YAVUZ
Prof.Dr.Fatma Aytül UYAR
Prof.Dr.Nuray ÖZGÜLNAR
Prof.Dr.Selma KARABEY
Prof.Dr.Seyhun SOLAKOĞLU
Prof.Dr.Bülent AHISHALI
Prof.Dr.Şükrü ÖZTÜRK
Prof.Dr.Semra BOZFAKIOĞLU
Prof.Dr.Mehmet Şükrü SEVER
Prof.Dr.Fatma Nilgün AYSUNA
Prof.Dr.Aydın TÜRKMEN
Prof.Dr.Alaattin YILDIZ
Doç.Dr.Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Doç.Dr.Halil YAZICI
Prof.Dr.Süleyman Engin AKHAN
Prof.Dr.Recep HAS
Prof.Dr.Önay YALÇIN
Prof.Dr.Mehmet Yavuz SALİHOĞLU
Prof.Dr.Mehmet Bülent ERGUN
Prof.Dr.Lemi Ergin İBRAHİMOĞLU
Prof.Dr.Hasan Faruk BUYRU
Prof.Dr.Halil SAYGILI
Prof.Dr.Bülent Hayri ERMİŞ
Prof.Dr.Atıl YÜKSEL
Prof.Dr.Alkan YILDIRIM
Prof.Dr.Ahmet BÜYÜKÖREN
Prof.Dr.Abdullah TURFANDA
Doç.Dr.Samet TOPUZ
Doç.Dr.İbrahim Halil KALELİOĞLU
Doç.Dr.Funda GÜNGÖR
Doç.Dr.Ercan BAŞTU
Doç.Dr.Ahmet Cem İYİBOZKURT
Prof.Dr.Ayşe MUDUN
Doç.Dr.Yasemin ŞANLI
Prof.Dr.Ali Yagız ÜRESİN
Prof.Dr.Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Çocuk Sağ.ve Hast.Anabilim Dalı
Çocuk Sağ.ve Hast.Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast.ve Klin.Mikr. Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Kadın Hast.ve Doğum Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
41
Prof.Dr.Seher BAŞARAN
Doç.Dr.Birsen KARAMAN
Prof.Dr.Betigül ÖNGEN
Prof.Dr.Mustafa Derya AYDIN
Prof.Dr.Zeynep Çiğdem KAYACAN
Prof.Dr.Ali AĞAÇFİDAN
Prof.Dr.Osman Selim BADUR
Prof.Dr.Özden (BÜYÜKBABA) BORAL
Prof.Dr.Yaşar Ali ÖNER
Prof.Dr.Işın KILIÇASLAN
Prof.Dr.Hüseyin Rıdvan İLHAN
Prof.Dr.Ekrem YAVUZ
Doç.Dr.Mesude Yasemin (İREN) ÖZLÜK
Prof.Dr.İsmet NANE
Prof.Dr.Faruk ÖZCAN
Doç.Dr.Teoman Cem KADIOĞLU
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
Modül
Ürolojik ve nefrolojik açıdan Hematüriler
(Doç.Dr.Yaşar Kerem ÇALIŞKAN, Doç.Dr.Mehmet Öner ŞANLI)
42
DÖNEM-3 ÜROGENİTAL 2 DİLİMİ-UYGULAMA PROGRAMI (11.30 - 12.20 Uygulaması)
Anabilim/
Bilim
Dalları
TARİH
21.05.2015
PERŞEMBE
26.05.2015
SALI
28.05.2015
PERŞEMBE
02.06.2015
SALI
04.06.2015
PERŞEMBE
09.06.2015
SALI
11.06.2015
PERŞEMBE
16.06.2015
SALI
KADIN
DOĞUM
KADIN
DOĞUM
KADIN
DOĞUM
NEFROLOJİ
NEFROLOJİ
NEFROLOJİ
ÇOCUK
NEFROLOJİSİ
ÜROLOJİ
B1
B2
B5
B3
B4
B6
B7
B8
B3
B4
B7
B5
B6
B8
B1
B2
B5
B6
B1
B7
B8
B2
B3
B4
B7
B8
B3
B1
B2
B4
B5
B6
B2
B1
B6
B4
B3
B5
B8
B7
B4
B3
B8
B6
B5
B7
B2
B1
B6
B5
B2
B8
B7
B1
B4
B3
B8
B7
B4
B2
B1
B3
B6
B5
Çocuk Sağlığı (Nefroloji)
Çocuk nefrolojisinde hasta değerlendirme yöntemleri
Farmakoloji
İç hastalıklarında ilaç araştırmaları
İç Hastalıkları (Nefroloji)
Nefrolojik hasta değerlendirmesi (hasta başı uygulama)
Kadın Doğum
İnfertil hastanın değerlendirilmesi
İnfertil hastanın tedavisi
Ürojinekolojik hastanın değerlendirilmesi
Adolesan ve pediyatrik hasta değerlendirmesi
Antenatal hasta muayenesi
Maket üzerinde normal doğum
Jinekolojik hastanın değerlendirilmesi
Onkolojik hastanın değerlendirilmesi
Mikrobiyoloji
Uygulama 1.
Genito-üriner sistem infeksiyonlarının bakteriyolojik tanısı
-Klinik örneklerin alınması
-Uygulanan mikrobiyolojik testler
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
Uygulama 2.
Genito-üriner sistem infeksiyonlarının;
a) Virolojik ve b) Parazitolojik tanısı
-Klinik örneklerin alınması
-Uygulanan mikrobiyolojik testler
-Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama
43
Patoloji
Uygulama 1.
Üriner ve Erkek Genital Sistem:
Mikroskopi: Piyelonefrit, böbrek hücreli karsinom, Seminom
Makroskopi: Üriner sistem anomaleleri, Kronik hastalıkları ve tümörleri, Erkek genital sistem tümörleri
Uygulama 2.
Kadın Genital Sistem ve Meme:
Mikroskopi: Mol hidatiform, Endometrium karsinomu, Meme karsinomu
Makroskopi: Jinekolojik sistem ve meme hastalıkları
Üroloji
Ürolojik hastanın değerlendirilmesi (hasta başı uygulama)
44
HASTA BAŞI UYGULAMA KONULARI (13.30-14.20)
İÇ HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlere Giriş - İç Hastalıklarına Giriş Uygulamalı
Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.30-14.20 arasında yapılır. Anabilim Dalı'na
Pazartesi ve Perşembe günleri Grup A öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup B öğrencileri gelir.
Öğrenciler her birine 8-10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir. Araştırma görevlileri,
Öğretim ve Sınav Programı'na uygun olarak öğrencilere semiyoloji ve hasta muayenesi konularında beceri
kazandırmak için çaba gösterir. Grup A öğrencileri ile yaptıkları uygulamalı çalışmayı bir gün sonra Grup
B öğrencileri ile tekrarlar, öğrencilerin sorularına cevap verir, bunlardan cevabı araştırılmak gerekenlere
onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya çalışır.
Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak yoklama sonucunu bu
amaçla hazırlanmış izlem kartına kaydeder. Her çalışma dilimi sonunda öğrencilerin o çalışma dilimi içinde
kazandıkları becerileri yoklar ve 100 üzerinden not takdir etmek suretiyle yapacağı objektif
değerlendirmeyi ve yoklama sonuçlarına ait bilgiyi karta doldurarak Uygulamalı Çalışmalardan Sorumlu
Öğretim Üyesine verir.
Uygulamalı çalışmalarla ilgili bu değerlendirmeler, Ders Bitimi Sınavı sırasında Uygulamalı
sınavı yapacak olan öğretim üyesi tarafından dikkate alınabilir. Uygulamalı Çalışmalara yeterli oranda
katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavına katılma hakkını kaybederler.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlileri ile yapılan uygulamalar dışında Pazartesi,
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10.40-11.30 arasında öğretim üyeleri ile uygulama yapılır.
Pazartesi ve Cuma günleri Grup B, Çarşamba ve Perşembe günleri ise Grup A Öğrencileri gruplara
ayrılarak ilgili bilim dallarının öğretim üyeleri tarafından yapılacak uygulamalara katılırlar.
Uygulamalı Çalışmaların konuları aşağıda belirtilmiştir.
GÜZ YARIYILI
İçH- U 1
Hastaya yaklaşım, hastaya adıyla hitap, hasta ile ilk karşılaşmanın özellikleri, kendini tanıtma,
hastayla ilgili bilgileri öncelikle hastadan almanın önemi, hastayla görüşme tamamlandıktan sonra hasta
yakınlarının verebileceği ek bilgiler, hasta ifadesinin uygun şekilde yönlendirilmesi, hastanın anlattıklarının
önem verilerek dinlenmesi, hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, anamnez alma, hastanın
şikâyetleri (yakınmaları) ve hastalığın hikâyesi (öyküsü), hasta ile yapılan konuşmanın özet olarak not
edilmesi.
İçH - U 2
Anamnez alma, hastanın öz ve soygeçmişi, alışkanlıkları, medeni hali, eşinin ve çocuklarının
sağlıklı olup olmadığının tespiti, yaşam koşulları, çevresi.
İçH - U 3
Hasta muayenesinin optimum koşulları, yatar ve yarı yatar muayene durumları, hastanın vücut
yapısının, beslenme ve durumunun değerlendirilmesi, sağlık durumu ile ilgili olarak ilk bakışta göze çarpan
özellikler, bilinç durumu, zorunlu durumda bulunup bulunmadığı.
45
İçH - U 4
Hastaya ilk dokunuş: Nabız muayenesi, nabız hızının, düzeninin ve dolgunluk derecesinin
araştırılması, en sık rastlanan patolojik nabız şekillerinin hatırlanması.
İçH - U 5
Baş ve boyun muayenesi, deformite bulunup bulunmadığı, saçlı deride ve kaşlarda özellikler,
yüzde deri ve mukozaların görünümü, solukluk, siyanoz, gözlerle ilgili dışarıdan görülebilen değişiklikler,
pupillanın özellikleri, iriste annulus, katarakt, egzoftalmi, enoftalmi, nistagmus, hipertroidinin göz
belirtileri, göz kapakları ve konjonktiva ile ilgili değişiklikler, ksantalasma, dudaklar, ağız, yanak içleri ve
damak, dil (aft, paslı dil, düz, kırmızı dil), dişler ve dişetleri ve boğazda değişiklikler, bulguların tanı
değeri.
İçH - U 6
Baş ve boyun muayenesine devam, başta ağrılı nokta, sinüsler, dışkulak yolu ve mastoid
kemiğinde duyarlılık, boyunda anormal yapılar, lenfadenomegali: büyümüş lenf bezlerinin yeri, büyüklüğü,
sert veya yumuşak oluşu ve birbirleriyle olan ilişkileri gibi özelliklerinin tanı açısından değerlendirilmesi,
tiroid bezinin muayenesi, diffüz guatr, nodüler guatr.
İçH - U 7
Boyun muayenesine devam, boyun damarlarının muayenesi, boyun venlerinde dolgunluk, ven
nabzı, "a" ve "v" dalgalarının belirginleşmesi, tanıda değerleri, ven basıncının klinik olarak tahmini
İçH - U 8
Boyun muayenesine devam, boyun arterlerinin inspeksiyon ve palpasyonu, sık rastlanan
anormal karotis nabzı şekilleri, baş ve boyunda arterlerin oskültasyonu, bulguların tanı değerleri, karotis
masajı tekniği.
IçH - U 9
Sırtın, vertebral kolonun ve her iki hemitoraksın inspeksiyonu, deformite bulunup bulunmadığı,
göğüs deformitesi şekilleri, göğüste amfizeme bağlı değişim, fıçı göğüs, kifoz, skolyoz, düz sırt, asimetrik
sırt, vertebral kolonda duyarlılığı artmış vertebra olup olmadığı, dik oturur durumda başa basmakla
vertebral kolon üzerinde duyarlılık araştırması, hareketle ağrı olup olmadığı, solunum hareketlerinin
simetrisi, inspiriyum ve ekspiriyum süreleri ile ilgili değişiklikler, patolojik solunum şekilleri, takipne ve
hiperpne, Cheyne-Stokes solunumu, her iki hemitoraksın palpasyon ve perküsyonu, hipersonorite ve matite
bulgularının tanı anlamları, kostofrenik sinusların muayenesi.
IçH - U 10
Sırtın muayenesine devam, akciğerlerin oskültasyonu, inspiriyum ve ekspiriyum süreleri, sık
rastlanan patolojik solunum sesleri, ince ve kalın kuru raller, wheezing, inspiriyumda yaş raller, solunumun
her iki fazında yaş raller, plevrada frotman, diğer patolojik solunum sesleri, bel bölgesinin inspeksiyonu,
palpasyonla ve vurma ile böbrek lojlarında duyarlılık artması bulunup bulunmadığı, bulguların tanı
değerleri.
IçH - U 11
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme.
IçH - U 12
Ön göğsün ve prekordiyumun muayenesi, inspeksiyon, sık rastlanan göğüs ve sternum
deformiteleri, sternum ve prekordiyumun kabarık oluşu, tanı değeri, kalp tepe vurumunun normal kişide
özellikleri, apikal vuruda patolojik değişiklikler, pulsasyon alanının genişlemesi, görünen galo, öngöğüste
diğer pulsasyonlar, sol ikinci interkostal aralıkta pulsasyon, bulguların tanıda değerleri.
46
IçH - U 13
Öngöğsün ve prekordiyumun muayenesi, palpasyon, kalp tepe vurumunun palpasyonu, patolojik
değişiklikleri, sternumun ve parasternal bölgenin palpasyonu, sağ ve sol ventrikül aktiviteleri, kalp dinleme
odakları, pulmoner odakta pulsasyon, palpabl ikinci ses, tril, tanıda değerleri.
IçH - U 14
Kalbin dinlenmesi, oskültasyonda dikkat edilecek noktalar, normal kalp sesleri, birinci ve ikinci
seste patolojik değişiklikler, seslerde fizyolojik ve patolojik çiftleşmeler, klikler, ilave kalp sesleri, atriyal
(presistolik) ve ventriküler (protodiyastolik) galolar, perikardiyal üçüncü ses, perikard frotmanı, bu
değişikliklerin tanı bakımından anlamları.
İçH - U 15
Normal ve patolojik kalp seslerinin dinlenmesine devam, kalp seslerindeki değişiklikler
hakkındaki bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi, üfürümler, üfürümlerin frekans ve şiddet özellikleri, kalp
sesleri ile ilgili, sistolik üfürümler, çeşitleri, masum ve fonksiyonel üfürümler, patolojik üfürümler, örnekler
dinlenmesi.
İçH - U 16
İçH - U 17
Sistolik üfürümlerle ilgili örnekler üzerinde çalışmaya devam.
Diyastolik üfürümler, çeşitleri, tanı değerleri
İçH - U 18
Sistolodiyastolik üfürümler, devamlı üfürümler, venöz üfürümler, kalp sesleri ve üfürümlerle
ilgili hasta dinlemeye devam
İçH - U 19
Akciğerlerin ön göğüsten perküsyon ve oskültasyonu, klavikula üstü çukurların ve koltukaltı
bölgelerinin muayenesi, meme semiyolojisi, lenfadenomegali, subklavia, arterinin ve aksiller arterlerin
palpasyonu, karaciğer göreceli (rölatif) ve kesin (mutlak, absolü) matitelerinin aranması. Traube alanının
muayenesi, dalak perküsyonu.
İçH - U 20
Karın muayenesi, inspeksiyon, karnın normal bombeliği, deride değişiklikler, anormal ven
dolgunluğu, göbek fıtığı, simetrik karın şişliği, assit, asimetrik karın şişliği, karın şişliğinin perküsyonla
muayenesi, bulguların tanı bakımından değerlendirilmesi.
İçH - U 21
Karın palpasyonu, karaciğer büyümesinin aranması, büyümüş karaciğerin nitelikleri, kıvamı,
yüzeyinin durumu, düz veya değişik büyüklükte nodüller bulunuşu, karaciğerin ağrılı olup olmadığı
büyümenin belirli bir loba özgü olup olmadığı, karaciğere veya karna basmakla boyun venlerindeki
dolgunluğun artışı, hepato-juguler röflü, anlamı.
İçH - U 22
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme
47
BAHAR YARIYILI
İçH - U 23
Karaciğer palpasyonuna devam, dalak palpasyonu, büyük dalağın nitelikleri, dalak çentiğinin ele
gelmesi, karın içinde kitle, niteliklerinin belirlenmesi, dolu safra kesesinin ele gelmesi (veziküler hidrops),
böbreklerin tek ve iki elle muayenesi, renal arterlerin oskültasyonu.
İçH - U 24
Karında ağrılı noktalar, Murphy'nin safra kesesi ağrılı noktası, MacBurney'in apandis ağrılı
noktası, ağrılı üreter noktaları, over ve adnekslerle ilgili ağrılı noktalar, inguinal bölgenin muayenesi,
femoral arterlerin palpasyonu. lenfadenomegali, nitelikleri, ingüinal fıtık, anal bölgenin ve dış genital
organların muayenesi ve rektal tuşe ile ilgili bilgiler.
İçH - U 25
Ekstremitelerin muayenesi, eklemler, deri altında nodül, parmaklar, parmak uçları, tambur
çomağı parmaklar, tırnakların görünümü, çukur (kaşık biçimi) tırnak, tırnakların kırılabilirliği ve büyüme
hızı ile ilgili bilgiler, tırnakta hemorajik lekeler, avuç içlerinin muayenesi, periferik arter pulzasyonlarının
muayenesi, arteria dorsalis pedis ve arteria tibialis posterior nabızlarının ve poplitea arteri nabzının
muayenesi, diz ekleminde sıvı aranması, bütün bu bulguların tanı ile ilgili anlamları.
İçH - U 26
Kan basıncı ölçülmesi, ölçüm için gerekli optimum koşulların gözden geçirilmesi, sağlıklı bir
kan basıncı ölçümü için dikkat edilecek noktalar, ölçme tekniği, denemeler.
İçH - U 27
Anamnezin yazılması, sistemlere göre anamnez yazılması (solunum sistemine, dolaşım,
sindirim, ürogenital ve sinir sistemlerine ait bulguların ayrı ayrı yazılması), topografik muayeneye göre
anamnez yazılması (muayene sırasında anlatılmış olan sıraya göre, baş ve boyun, göğüs, karın ekstremiteler
gibi bölgelere göre bulguların yazılması), yazıda dikkat edilecek noktalar.
İçH - U 28
"İlk tanı"nın ve ayırıcı tanıya girecek muhtemel tanıların belirtilmesi, etyolojik tanı (romatizmal
kalp hastalığı gibi), anatomik tanı (mitral darlığı gibi), fonksiyonel tanı (kalp yetersizliği gibi), fonksiyon
bozukluğunun veya hastalığın ilerleme derecesinin belirtilmesi (angina pektoris, fonksiyon kapasitesi ikinci
sınıf gibi). Problem kavramı, problemlerin belirlenmesi, tanıyı kesinleştirmek için ve problemlerin çözümü
için yapılması gerekenlerin planlanması.
IçH - U 29
Nörolojik muayene, normal kemik-tendon refleksleri, patolojik refleksler, motor ve sensoriyel
fonksiyonların değerlendirilmesi, serebellar fonksiyonların temel muayene yöntemleri.
IçH - U 30
Hareket ve duyu muayenesi
IçH - U 31
Solunum sisteminin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 32
Kardiyovasküler sistemin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 33
Sindirim sistemi muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
48
IçH - U 34
Sindirim sistemi muayenesine toplu bakış, muayenesine devam
IçH - U 35
Ürogenital sistemle ilgili muayene yöntemleri, hasta muayenesi
IçH - U 36
Lokomotor sistemin muayenesine toplu bakış, hasta muayenesi
IçH - U 37
IçH - U 38
Nörolojik muayeneye toplu bakış, hasta muayenesi
İdrar tahlili, idrar sedimentinin incelenmesi
IçH - U 39-43
Genel durum muayenesi ve sistem muayenelerinin tekrar edilmesi
IçH - 44-45
Araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve
beceri yoklaması ve değerlendirme.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA KONULARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Klinik Bilimlerine Giriş-Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uygulamalı Çalışmaları Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.30-14.20 arasında
yapılır. Anabilim Dalı'na Pazartesi ve Perşembe günleri Grup B öğrencileri, Salı ve Cuma günleri de Grup
A öğrencileri gelir. Öğrenciler her birine en çok 10 öğrenci düşecek şekilde araştırma görevlilerine verilir.
Her araştırma görevlisinin bir uygulama grubu vardır. Geçerli nedenlerle pratik yapamaması durumunda
önceden belirlenmiş olan yedek araştırma görevlisi pratiği yapar. Araştırma görevlileri, Öğretim ve Sınav
Programı'na ve hazırlanan Pratik uygulama kitabına uygun olarak öğrencilere semiyoloji, fizik muayene,
tanı ve tedavi uygulamaları konularında beceri kazandırmaya yönelik eğitim yapar. Öğrencilerin sorularına
cevap verir, bunlardan cevabı araştırılması gerekenlere onlarla birlikte kaynak arayarak cevap bulmaya
çalışırlar.
Araştırma görevlileri, her uygulamalı çalışma saatinde yoklama yaparak öğrencilerden
gelmeyenleri bu amaçla hazırlanmış İzlem Kartı'na kaydederler ve her Çalışma Dilimi'nde yoklama
sonuçlarına ait bilgiyi, İzlem Kartı'na işleyerek Uygulamalı Çalışma Sorumlusu Öğretim Üyesine verir.
Uygulamalı çalışmalarla ilgili yoklama sonuçları değerlendirilir. Uygulamalı çalışmalara yeterli
oranda (%80) katılmamış olan öğrenciler, Yönetmelik gereğince, Ders Bitimi Sınavı'na girme hakkını
kaybederler.
GÜZ YARIYILI
ÇSH -U 1
Tanışma: Öğretim görevlisi pratik yapacağı grubu toplar. Kendisini tanıtır. Gruptaki tüm
öğrencileri de tanımaya çalışır. Pratiklerin nasıl yürüyeceğini anlatır ve sabit bir buluşma yeri belirleyerek
öğrenciyi bilgilendirir
49
Öykü almada yetişkin hasta ile çocuk hastanın farkları, değişik yaş gruplarında öykü alma sırasında dikkat
edilecek hususlar, çocuktan ve ailesinden sağlıklı bir öykü almanın koşulları, değişik gruplarda öyküde
üzerinde durulacak değişik dönemler, acil koşullarda getirilen hasta ile elektif koşullarda getirilen
hastalarda öykü almanın farkları, hasta ailesine ve hastaya güven ve saygı telkin etmenin önemi, hastanın
şikayetlerinin net bir şekilde öğrenilmesi ve kimlik belirlenmesi gerektiği konusunda öğrenci pratikleri için
genel bir giriş yapar.
ÇSH -U 2
Yenidoğanda yaklaşım ve öykü alma: Yenidoğanda yaklaşım prensiplerinin aktarılması.
Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi,
özellikleri, gelişimleri, şikâyetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum
sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve aşıları ile
ilgili bilgilerin ve kimin bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin
yapılıp yapılmadığının sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; sosyo-ekonomik ve kültürel durum, akraba
evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi.
ÇSH -U 3
Sütçocuğunda yaklaşım ve öykü alma: Sütçocuğuna yaklaşım prensiplerinin aktarılması.
Sorunu ve bebeği tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikayetlerin her birinin başlangıç tarihi,
özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum
sonrası döneme ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesi, çocuğun beslenme durumu, nörolojik gelişimi ve kimin
bakımında olduğunun öğrenilmesi. Yenidoğan tarama testlerinin, K vitamininin yapılıp yapılmadığının
sorgulanması ve aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Çocuğun daha önceden geçirdiği
hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç
allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve
ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik
ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi.
ÇSH -U 4
Çocukta yaklaşım ve öykü alma: Çocuğa yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve
çocuğu tanımak için sorgulanması gereken soruların; şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri,
gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası
döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin
kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin, çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının
özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların, kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı
kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri,
ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların
araştırılması. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin öğrenilmesi.
ÇSH -U 5
Ergende yaklaşım ve öykü alma: Ergenlik döneminin özel olduğunun ve bu döneme özel
yaklaşım prensiplerinin aktarılması. Sorunu ve ergeni tanımak için sorgulanması gereken soruların;
şikâyetlerin her birinin başlangıç tarihi, özellikleri, gelişimleri, şikayetleri azaltan veya artıran olaylar gibi
sorgulanması. Gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin gerekli kısa bilgi edinilmesi. Çocuğun
beslenme, gelişimi, aşıları ile ilgili bilgilerin kronolojik sıra ile alınması. Eğitimi ile ilgili bilgilerin,
çalışıyorsa yaptığı işin ve çalışma ortamının özellikleri, daha önceden geçirdiği hastalık ve ameliyatların,
kronik hastalığı olup olmadığının, devamlı kullandığı ilaçların veya ilaç allerjisinin sorgulanması. Soy
geçmiş bilgilerinin; akraba evliliği, kardeşleri, ölü doğumlar, düşükler ve ölen kardeşler hakkında bilgi
edinilmesi. Ailede benzer hastalıkların araştırılması. Ailenin sosyo -ekonomik ve kültürel düzeyinin
öğrenilmesi.
50
ÇSH -U 6
Bir yaştan küçük çocukta beslenme öyküsü alma: Bebeğin doğum tarihi, kaçıncı gebelik
haftasında ve kaç kilo doğduğu ve şu anki boy-kilo bilgileri de alındıktan sonra beslenme öyküsünün
eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması.
ÇSH -U 7
Bir yaştan büyük çocukta beslenme öyküsü alma: Boy-kilo bilgileri alındıktan sonra
beslenme öyküsünün eksiksiz alınması için gerekli sorgulama ve değerlendirme bilgilerinin aktarılması
ÇSH -U 8
Tartı ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak değerlendirilmesi: Çocukların büyümegelişme değerlendirmesinde tartının önemi vurgulanır. Tartı almada dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan
sonra bu noktalara dikkat edilerek öğrenci ile birlikte alınan tartı persantil eğrisine işaretlenir ve yorum
yapılır
ÇSH -U 9
Boy (yatarak-ayakta), baş çevresi ölçümü ve persantil eğrileri kullanarak
değerlendirilmesi: Çocukların büyüme- gelişme değerlendirmesinde boyun ve özellikle 2 yaştan küçük
çocuklarda baş çevresinin önemi vurgulanır. Bu ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan
sonra öğrenci ile birlikte alınan boy, baş çevresi ölçümleri persantil eğrilerine işaretlenir ve yorumlanır,
ÇSH -U 10
Beden sıcaklığı (aksiler, rektal) ve kan basıncı ölçümlerinin (sfigmomanometrik yöntemle)
alınması: Ölçümler alınırken dikkat edilecek noktalar aktarıldıktan sonra öğrenci ile birlikte ölçümler
yapılır ve değerlendirilir.
ÇSH -U11
Ortadan sapma skoru, desimal yaş ve hedef boy hesaplaması: Çocuğun gelişim
değerlendirilmesinde bu parametrelerin önemi vurgulanır ve alınan ölçüm sonuçları, verilen formüllerle
değerlendirilir
ÇSH -U12
Uygun şekilde el yıkama becerisinin öğretilmesi: Her hastanın muayenesinden önce alınması
gereken temizlik önlemleri anlatılır ve uygun şekilde el yıkama kuralları aktarılarak her öğrenciye el
yıkatılır.
ÇSH -U 13
Genel durum değerlendirilmesi: Hastanın genel durum değerlendirilmesi son derece
önemlidir. Hastaya hemen müdahale edilmesi gerekliliğinin olup olmadığı genel durum değerlendirilmesi
ile mümkündür. Hastada ilk 5-10 saniyede gözleme dayanarak yapılan değerlendirmede ilk izlenim
tecrübeli hekime önceliklerini ve acil girişim gereksinimi belirlemede yol göstericidir. Görünüm hastanın
tonusu, etrafla iletişimi-etkileşimi, avutulabilirlik, bakışı, konuşma/ ağlaması, konvulsif hareketlerin varlığı
ile değerlendirilir. Solunum işi oksijenizasyon ve ventilasyonun yeterliliğinin hızlı gözlemsel göstergesidir.
hızlı solunum, stridor, hışıltı, boğuk-kısık ses gibi anormal solunum yolu sesleri, vücut pozisyonu ve
çekilmeler varlığı ile değerlendirilir. Cildde şokta ve solunum yetersizliğinde gözle görülen değişiklikler
olur ve deride alacalanma, solukluk, siyanoz varlığı dolaşım ve solunum yetersizliğinin ağırlığını yansıtır.
Ayrıca, huzursuzluk, postür, fiziki sakatlık, majör anomali, yüzde dismorfi, beslenme durumu
(zayıf/şişman) da değerlendirilir. Acil müdahale gerektiren bir durumun saptanması halinde hastanın
stabilize edilmesi gerektiği ve sonra ayrıntılı öykü almaya devam edilmesinin doğru olduğu bilgisi
vurgulanılır. Bu bilgiler aktarıldıktan sonra alınan hastada öğrencilerle birlikte genel durum değerlendirilir.
51
ÇSH -U 14
Deri ve derialtı dokusunun ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi: Pigmentasyon,
solukluk, sarılık, siyanozun anlamları ve patolojileri. Derideki döküntüler, eritemli döküntüler,
makulopapüler döküntüler, roze lekeler (spots), peteşiyal ve purpurik döküntüler, veziküllü döküntüler,
multiform döküntüler, hemanjiyom, mongol lekesi, telenjektazi, strialar, sellülit, ödem, derialtı yağ dokusu
, yenidoğanda sklerem, derialtı amfizemi, saç ve vücut kıllanmasında değişiklikler, terleme durumu,
tırnaklar., turgor-tonus, gözyaşı varlığı ve idrar çıkışı değerlendirilir.
ÇSH -U 15
Yüzeyel lenf bezleri muayenesi ve değerlendirilmesi: Değişik anatomik bölgelerdeki lenf
bezlerinin kıvamlarının, sayılarının, büyüklüklerinin, tek tek veya birlikte olup olmadıkları, komşu dokuya
yapışıklık durumları ve fluktuasyon açısından muayenesi yapılır. Değerlendirilirken üzerinde durulması
gereken noktalarla (lokal-generalize, ağrısız-ağrılı, lastik kıvamında-sert gibi) neler düşünülebileceği
vurgulanır.
İÇSH -U 16
"Baş, yüz, göz, kulak, burun ve ağız-boğaz muayenesi: Başın büyüklüğü ve şekli, baş çevresi
persantillerinin değerlendirilmesi, suturalar ve fontaneller hakkında bilgi verilmesi, erken ve geç
kapanmalarının anlamları, fontanelin gergin, pulsatil veya çökük olması, sefal hematom, caput
succadeneum, craniotabes, hidrosefali değerlendirilmesi, bazı konjenital anomalilerdeki tipik yüz
görünümleri, düşük kulak, hiperteleorizm, yüzde ödem (böbrek hastalıkları, KKY mediasten
kompresyonu), adenoid yüz görünümü, yüzde asimetri, çocuğun görme fonksiyonunun gelişimi,
strabismus, nistagmus, batan güneş manzarası, hiperteleorizm, egzoftalmi, endoftalmi, proptosis,
mikroftalmi, buftalmus, göz kapağında ptozis, midriazis, myozis, konjonktivit, hordeolum araştırılır.
Gözdibi muayenesinin önemi vurgulanır. Kulak kepçesi anomalileri ve birlikte olabilen diğer anomaliler,
düşük kulak, tragus hassasiyeti, parotitis, burun muayenesi, koana atrezileri, epistaksis aranır.
Dudaklarda yarık dudak, ragat, herpetik lezyon varlığı, diş, dişetleri ve ağız mukozasında döküntü,
stomatit-gingivit, aft gibi lezyonlar açısından muayene edilir, yarık damak, yüksek damak varlığı dilde;
paslı, çilek dili, fasikülasyon, makroglossi araştırılır, Stenon kanalı ve koplik lekelerinin araştırma noktaları
gösterilir, tonsillerle farinks hiperemi- hipertrofi, eksüda açısından değerlendirilir, postnazal akıntı aranır.
ÇSH -U 17
Boyun ve toraks muayenesi: Boynun eğik oluşu, tortikolis, boyunda ödem, vena kava superior
obstrüksiyonu, boyundaki lenf bezleri, tiroglossal kist, tiroid bezinin muayenesi, palpasyon ve üfürüm
dinlenmesi. Boynun öne fleksiyonunda kısıtlanma, ense sertliği, boyun venlerinde pulzasyon, venöz
dolgunluk, hepatojuguler reflünün aranması
Toraksın biçimi, simetrik olup olmadığı, sternum anomalileri (pectus ekskavatus ve carinatus), torakstaki
raşitik bulgular, memeler ve aksiller kıllanma gibi püberte bulguları, aksiller ve supraklaviküler lenf
bezlerinin muayenesi,
ÇSH -U 18
Solunum sistemi muayenesi: İnspeksiyonla; siyanoz,solunum sıkıntısı (burun kanadı
solunumu, interkostal , suptasternal çekilme),stridor, hırıltı varlığı araştırılır, dakika solunum sayısı sayılır,
göğsün ekspansiyon ve şekline bakılır, çomak parmak varlığı araştırılır. Palpasyon; Trakea ve servikal ,
supraklaviküler lenfbezleri palpe edilir. Perküsyon; Büyük çocuklarda vokal fremitus ve matite araştırılır.
Oskültasyon; solunum seslerinin niteliği, inspiryum/ekspiryum oranı, solunum seslerinde azalma ve ilave
ses olup olmadığı araştırılır.
ÇSH -U 19
Karın muayenesi: İnspeksiyon; Uygun karın muayenesi şartlarının oluşturulması, solunumla
karın hareketlerinin ilişkisi, karında distansiyon, kollateral dolaşım, fıtıklar, göbek platosu ve yan olukları,
barsak anslarının görünümü, artmış peristaltik hareket ve strialar açısından değerlendirilmesi. Oskültasyon;
dört karın kadranının ve göbek çevresinin dinlenmesi Palpasyon; ağrılı nokta, kitle ve organomegali
52
aranması. Rebound ve defans bakılması, olive aranması, assit varlığı değerlendirilmesi, Perküsyon; asit ve
kitle araştırılması
ÇSH -U 20
Sırt ve ekstremitelerin muayenesi: Skapulaların pozisyonu, vertebral zincirin biçimi, kist
dermoid, sakral meningosel, meningomiyelosel, postür, kifoz, lordoz, skolyoz, ekstremitelerin simetrisi,
işlevleri, polidaktili, sindaktili, klinodaktili, genu varum, genu valgus vs bakılması, çomak parmak, kaşık
tırnak, simian çizgisi araştırılması, eklemlerin ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı açısından
değerlendirilmesi. Kas gücü ve tonus muayenesi yapılır.
ÇSH -U 21
Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar yapılan
çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi
Bahar Yarıyılı
BAHAR YARIYILI
ÇSH -U 22
Kardiyovasküler sistemin muayenesi: İnspeksiyon; Siyanoz, göğüs deformitesi çomak parmak
varlığı araştırılır, apeks atımı ve suprasternal çukur gözlenir. Palpasyon; periferik nabızlar, prekordium
muayenesi (apeks yeri ve prekordium aktivitesi) yapılır, üfürüm varlığında tril araştırılır. Oskültasyon; Her
dört odak dinlenerek birinci, ikinci ses tek-çift, sert-yumuşak olarak değerlendirilir, üçüncü ve dördüncü
kalp seslerinin varlığı ve nitelikleri belirlenir. Açılma sesi, klik, frotman, perikardial vuru, üfürüm gibi ek
seslerin varlığı değerlendirilir. Üfürüm duyulmuşsa; şiddeti, en iyi işitildiği yer, hangi siklusta işitildiği ve
yayılımının olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulanır.
ÇSH -U 23
Dış genital organlar ve ergenlik değerlendirilmesi: Kız çocuklarında; anüs muayenesiyle anal
fissür, fistül, polipler, hemoroidlerin varlığı araştırılır. Labia majorlar kontrol edilir, gerekirse klitoris boyu
ölçülür, kuşkulu genitalya, ingunal-femoral herni varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için;
Meme, pubik ve koltukaltı kıllanması çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç puberte var ise
nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir. Erkek çocukta; Penis ve skrotum gözlenir, gerekiyorsa penis boyu
ölçülür, testisler iki elle palpe edilerek skrotumda olup olmadığı kontrol edilir, hipospadias, epispadias,
mikropenis, inguinal herni, kuşkulu genitalya varsa tanımlanır. Ergenliğin değerlendirilmesi için; pubik ve
koltukaltı kıllanması ve penis boyu ile testis hacmi (orşidometri ile testis hacmi ölçülür, orşidometri yoksa
testisin uzunluğu ile çapı ölçülür hacim hesaplanır.) çizelgeye göre evrelenir ve kaydedilir. Erken veya geç
puberte var ise nedenleri hakkında kısaca bilgi verilir.
ÇSH -U 24
Nörolojik muayene- Motor sistem muayenesi ve derin tendon reflekslerinin
değerlendirilmesi: Yüz, boyun ve ektremite kaslarının gücü değerlendirilir (1-5), kas tonusu
değerlendirilerek hipotoni, hipertoni, spastisite, rijidite araştırılır. Hasta yürütülerek ataksik, spastik,
distrofik-ördekvari ve stepaj yürüyüş olup olmadığı belirlenir. Bu durumlar hakkında kısaca bilgi verilir.
Üst ekstremite (biseps, triseps, brakioradialis) ve alt ekstremite (patelle, aşil) reflekslerine bakılarak refleks
canlılığı derecelendirilir. Arttığı ve azaldığı durumlar hakkında bilgi verilir.
ÇSH -U 25
Nörolojik muayene - Yüzeyel, patolojik reflekslerin değerlendirilmesi ve duyu muayenesi:
Yüzeyel refleksler (karın derisi, kremaster, taban derisi, superfisiyal anal) ve patolojik reflekslerin (patella
klonusu, aşil klonusu, babinski) başlıcalarının muayenesi yapılır ve değerlendirilmeleri hakkında bilgi
verilir.
Duyu muayenesi; yüzeyel duyular (dokunma, ağrı ve ısı duyusu) ve derin duyulardan Romberg (pozisyon
ve derin duyu) testi değerlendirilir ve kısaca bilgi verilir.
53
ÇSH -U 26
Nörolojik muayene - Kraniyal sinir ve serebellar muayene: Tek tek kranial sinirlerin
fonksiyonu kontrol edilir, serebellar muyene için; üst ve alt ekstremite için koordinasyon muayenesi yapılır,
tremor, atetoid, koreik, distonik ve diğer istemsiz hareketlerle, dismetri ve disdiadokinezi tanımlanır.
ÇSH -U 27
Yenidoğanın ve sütçocuğunun nörolojik muayenesi: Bu dönemin nörolojik muayenesi
ayrıcalıklıdır. Bilinç, postür ve genel nörolojik muayene yanında emme, yakalama, moro vb. gibi primitif
reflekslerin nasıl aranacağı gösterilir ve kaybolması gereken aylar vurgulanır.
ÇSH -U 28
Yenidoğanın tanımlanması: Yenidoğan dönemi çok özel bir dönemdir. Yenidoğan'ın tanımı,
prematürite, postmatürite. Dubowitch, Finström kriterleri, miad hesaplaması, membran rüptür zamanı.
APGAR skoru, SGA, AGA, LGA, tanımlarının yapılması, yenidoğan muayenesinden önce yapılması
gereken temizliğin anlatılması ve sistemik muayenede dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulanması.
ÇSH -U 29
Yenidoğanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına
dikkat edilerek yenidoğanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle
paylaşılır.
ÇSH -U 30
Sütçocuğunun sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem muayene ayrıntılarına
dikkat edilerek sütçocuğunda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle
paylaşılır.
ÇSH -U 31
Büyük çocuk ve adolesanın sistemik fizik muayenesi: Daha önce vurgulanmış sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek büyük çocuk ve adolesanda tam bir fizik muayene yapılır. Saptanan
patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 32
Yenidoğanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek yenidoğanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 33
Sütçocuğunda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek sütçocuğunda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır.
ÇSH -U 34
Çocukta öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek çocukta ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır
ÇSH -U 35
Adolesanda öykü ve sistemik fizik muayene: Daha önce vurgulanmış öykü alma ve sistem
muayene ayrıntılarına dikkat edilerek adolesanda ayrıntılı öyküyle birlikte tam bir fizik muayene yapılır.
Saptanan patolojik bulgular öğrenciyle paylaşılır
54
ÇSH -U 36-45 Uygulamalar
ÇSH -U36
Yenidoğan ve sütçocuğunda kalça muayenesi: Maket üzerinde kalçada; abduksiyon
kısıtlılığı, pili asimetrisi değerlendirmesi ve Ortolani, Barlow manevrasının gösterilmesi
ÇSH -U 37
Parmak ucundan kapiller kan almak ve periferik yayma yapmak
ÇSH -U 38
Periferik yayma değerlendirmek
ÇSH -U 39
Tam idrar tahlili yapmak ve patolojileri tartışmak
ÇSH -U40
alınması
Bakteriyolojik incelemeler için kültür alma tekniklerini aktarmak ve boğaz kültürü
ÇSH -U41
Maket üzerinde venöz kan alma ve intravenöz uygulama
ÇSH -U42
Maket üzerinde intramüsküler enjeksiyon uygulaması (gluteal ve vastus lateralis
bölgesine)
ÇSH -U43
ÇSH -U44
Maket üzerinde subkutan enjeksiyon uygulaması
Maket üzerinde temel yaşam desteği uygulaması
ÇSH -U45
Maket üzerinde lomber ponksiyon uygulaması
ÇSH -U46
Çalışma Dilimi'nin sonu, araştırma görevlisi tarafından her öğrenci için o güne kadar
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi ve beceri yoklaması ve bunun sekreterliğe iletilmesi
55
İÇ HASTALIKLARI - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UYGULAMALI ÇALIŞMA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
TARİH
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
23.10.2014.
24.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
03.11.2014
04.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
08.12.2014
09.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
05.01.2015
06.01.2015
B GRUBU
ÇSvH U1
İçH U1
ÇSvH U2
İçH U2
ÇSvH U3
İçH U3
ÇSvH U4
İçH U4
ÇSvH U5
İçH U5
ÇSvH U6
İçH U6
ÇSvH U7
İçH U7
ÇSvH U8
İçH U8
ÇSvH U9
İçH U9
ÇSvH U10
İçH U10
ÇSvH U11
İçH U11
ÇSvH U12
İçH U12
ÇSvH U13
İçH U13
ÇSvH U14
İçH U14
ÇSvH U15
İçH U15
ÇSvH U16
İçH U16
ÇSvH U17
İçH U17
ÇSvH U18
İçH U18
ÇSvH U19
İçH U19
ÇSvH U20
İçH U20
ÇSvH U21
İçH U 21
ÇSvH U22
İçH U22
TARİH
23.02.2015
24.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
03.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
02.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
04.05.2015
05.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
02.06.2015
56
B GRUBU
ÇSvH U23
İçH U23
ÇSvH U24
İçH U24
ÇSvH U25
İçH U25
ÇSvH U26
İçH U26
ÇSvH U27
İçH U27
ÇSvH U28
İçH U28
ÇSvH U29
İçH U29
ÇSvH U30
İçH U30
ÇSvH U31
İçH U31
ÇSvH U32
İçH U32
ÇSvH U33
İçH U33
ÇSvH U34
İçH U34
ÇSvH U35
İçH U35
ÇSvH U36
İçH U36
İçH U37
ÇSvH U37
İçH U38
ÇSvH U38
ÇSvH U39
İçH U39
ÇSvH U40
İçH U40
ÇSvH U41
İçH U41
ÇSvH U42
İçH U42
ÇSvH U43
İçH U43
ÇSvH U44
İçH U44
ÇSvH U45
İçH U45
DÖNEM 3 DİLİMLER VE KREDİLERİ
Ders Adı
Ders Kodu
Tip
T
U
L
TK
AKTS
DİKEY KORİDOR III a, b
TIPF3255
Zorunlu
4
0
0
4
4
DOLAŞIM II
TIPF3249
Zorunlu
4
4
0
6
6
ENDOKRİN - METABOLİZMA II
TIPF3251
Zorunlu
4
4
0
6
6
HAREKET II
TIPF3248
Zorunlu
4
4
0
6
6
KAN-LENFOİD II
TIPF3247
Zorunlu
4
4
0
6
6
SEMİYOLOJİ
TIPF3246
Zorunlu
4
4
0
6
6
SİNDİRİM II
TIPF3252
Zorunlu
4
4
0
6
6
SİNİR DUYU II
TIPF3254
Zorunlu
4
4
0
6
6
SOLUNUM II
TIPF3250
Zorunlu
4
4
0
6
6
ÜROGENİTAL VE ÜREME II
TIPF3253
Zorunlu
4
4
0
6
6
SEÇMELİ DERS GÜZ YARIYILI
-
Seçmeli
1
0
0
1
1
SEÇMELİ DERS BAHAR YARIYILI
-
Seçmeli
1
0
0
1
1
60
60
Toplam
57
DÖNEM 3 DİLİM TEORİK DERS ORANLARI
DERSİ BULUNAN AD.
İÇ HASTALIKLARI
İNFEKSİYON
RUH SAĞLIĞI VE HAST.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
GENETİK
GENEL CERRAHİ
ÜROLOJİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
KADIN HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
NÖROLOJİ
FİZİK TEDAVİ
TIP EĞİTİMİ- KLİNİK
BİLİMLER
KLİNİK BİLİMLER
GENEL TOPLAM
DERSİ BULUNAN AD.
FİZİK TEDAVİ
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
RADYOLOJİ
BİYOKİMYA
ORTOPEDİ
FARMAKOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
NÜKLEER TIP
İNFEKSİYON
PATOLOJİ AD
HİDROKLİMATOLOJİ
GENETİK AD
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
SPOR HEKİMLİĞİ
GENEL TOPLAM
SEMİYOLOJİ (3 Hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikDers
Ders
Uygulama
Saati
Saati
Toplamı
19
45
64
2
0
2
1
0
1
14
45
59
1
0
1
6
0
6
1
0
1
3
0
3
5
0
5
4
0
4
2
0
2
1
0
1
0
59
1
0
91
149
HAREKET 2 (4 Hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikDers
Ders
Uygulama
Saati
Saati
Toplamı
8x2
10
12
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8x2
10
8
7x2
8
13
8x2
15
1
1
1
7x2
1
1
1
1
1
4
7x2
4
1
1
1
1
2
8x1
3
0
8x1
1
55
8x8
58
Teorik
Ağırlık
%
32
3
2
24
2
10
2
5
8
7
3
2
Uygulama
Ağırlık
%
(45)
0
0
(45)
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam
Ağırlık
%
32
3
2
24
2
10
2
5
8
7
3
2
0
10
100
90
100
100
Teorik
Ağırlık
%
18
2
2
2
2
15
15
24
2
2
2
2
7
2
2
4
0
100
Uygulama
Ağırlık
%
25
0
0
0
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
13
13
100
Toplam
Ağırlık
%
19
2
2
2
2
16
13
24
2
2
2
2
6
2
2
5
2
100
DERSİ BULUNAN AD.
MİKROBİYOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
İÇ HASTALIKLARI
PATOLOJİ
BİYOKİMYA
HALK SAĞLIĞI
GENEL CERRAHİ
GENETİK
FARMAKOLOJİ
NÜKLEER TIP
ANESTEZİYOLOJİ
GENEL TOPLAM
DERSİ BULUNAN AD.
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ
BİYOKİMYA
HALK SAĞLIĞI
KARDİYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
FARMAKOLOJİ
NÖROLOJİ
PATOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
GENEL CERRAHİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
KALP DAMAR CERRAHİSİ
RADYOLOJİ
SPOR HEKİMLİĞİ
GENETİK
NÜKLEER TIP
GENEL TOPLAM
KAN-LENFOİD 2 (4 Hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikDers
Ders
Uygulama
Saati
Saati
Toplamı
5
7x1
5
3
3
4
8x2
6
17
8x6
23
8
7x1
8
1
1
2
2
1
1
1
1
9
7x1
9
1
1
1
1
53
8x8
61
Teorik
Ders
Saati
1
2
1
1
2
28
5
4
1
7
0
1
4
1
2
3
1
1
65
DOLAŞIM 2 (4 hafta)
Uygulama
TeorikDers
Uygulama
Saati
Toplamı
1
2
1
1
2
8x3
31
8x1
6
7x1
4
1
7x1
7
7x1
1
8x2
6
8x1
2
2
8x1
4
1
1
8x8
74
59
Teorik
Ağırlık
%
9
6
8
32
15
2
4
2
2
17
2
2
100
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
25
75
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Toplam
Ağırlık
%
8
5
10
38
13
2
3
2
2
15
2
2
100
Teorik
Ağırlık
%
2
3
2
2
3
43
8
6
2
11
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
0
0
0
33
11
0
0
0
Toplam
Ağırlık
%
1
3
1
1
3
42
8
5
1
9
2
6
2
3
5
2
1
100
0
22
11
0
11
0
0
100
1
8
3
3
5
1
1
100
DERSİ BULUNAN AD.
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
KBB
GÖĞÜS HASTALIKLARI
İNFEKSİYON
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ
BİYOKİMYA
GÖĞÜS CERRAHİSİ
FARMAKOLOJİ
NÜKLEER TIP
RADYOLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ
GENETİK
HALK SAĞLIĞI
İÇ HASTALIKLARI
SPOR HEKİMLİĞİ
GENEL TOPLAM
DERSİ BULUNAN AD.
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
BİYOKİMYA
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
PATOLOJİ
HALK SAĞLIĞI
RADYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
FARMAKOLOJİ
NÜKLEER TIP
SPOR HEKİMLİĞİ
GENEL TOPLAM
Teorik
Ders
Saati
1
2
1
8
4
18
1
9
8
1
3
2
1
1
2
1
1
3
1
68
SOLUNUM 2 (4 hafta)
Uygulama
TeorikDers
Uygulama
Saati
Toplamı
1
2
1
10
8x2
5
8x1
21
8x3
1
9
7x1
8
7x1
1
4
8x1
2
7x1
1
1
2
1
1
3
2
8x1
8x8
76
Teorik
Ağırlık
%
1
3
1
12
6
26
1
13
12
1
4
3
1
1
3
1
1
4
1
100
ENDOKRİN-METABOLİZMA 2 (4 hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikTeorik
Ders
Ders
Uygulama
Ağırlık
Saati
Saati
Toplamı
%
1
1
2
1
1
2
13
16
8x3
24
9
10
8x1
17
17
20
8x3
31
5
5
8x1
9
2
2
4
1
1
2
0
8x1
1
1
8x1
2
1
2
8x1
2
3
3
6
54
8x8
62
100
60
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
0
25
13
38
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
13
100
Toplam
Ağırlık
%
1
3
1
13
7
28
1
12
11
1
5
3
1
1
3
1
1
4
3
100
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
38
13
38
0
0
0
Toplam
Ağırlık
%
2
2
26
16
32
8
3
2
0
13
0
100
2
3
5
100
DERSİ BULUNAN AD.
ANATOMİ
HİSTOLOJİ
BİYOKİMYA
FİZYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
PATOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
GENEL CERRAHİ
FARMAKOLOJİ
İNFEKSİYON
MİKROBİYOLOJİ
HALK SAĞLIĞI
NÜKLEER TIP
RADYOLOJİ
GENETİK
GENEL TOPLAM
DERSİ BULUNAN AD.
ANATOMİ
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
PATOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI
ÜROLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
GENETİK
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
FARMAKOLOJİ
İNFEKSİYON
NÜKLEER TIP
GENEL TOPLAM
SİNDİRİM 2 (4 hafta)
Uygulama
TeorikDers
Uygulama
Saati
Toplamı
1
1
1
1
18
8x4
14
8x1
11
8x3
4
8x1
3
8x1
2
10
8x1
1
1
2
1
8x8
71
Teorik
Ağırlık
%
2
2
2
2
22
22
13
5
5
3
16
2
2
3
2
100
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
0
0
50
0
38
13
0
0
0
0
0
0
0
100
Toplam
Ağırlık
%
1
1
1
1
25
20
15
6
4
3
14
1
1
3
1
100
ÜROGENİTAL 2 (4 hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikDers
Ders
Uygulama
Saati
Saati
Toplamı
1
1
1
1
1
1
9
12
8x3
2
2
16
16
7x1
17
20
8x3
2
3
8x1
6
6
7x1
2
2
2
3
8x1
1
1
7x1
2
2
1
1
64
8x8
72
Teorik
Ağırlık
%
2
2
2
14
5
25
27
3
9
3
3
2
3
2
100
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
0
38
0
0
38
13
0
0
13
0
0
0
100
Toplam
Ağırlık
%
1
1
1
17
4
22
28
4
8
3
4
1
3
1
100
Teorik
Ders
Saati
1
1
1
1
14
14
8
3
3
2
10
1
1
2
1
63
61
DERSİ BULUNAN AD.
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
NÖROLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HAST.
FARMAKOLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ
HALK SAĞLIĞI
GÖZ HASTALIKLARI
İNFEKSİYON
NÜKLEER TIP
BİYOKİMYA
GENETİK
KBB
DERMATOLOJİ
GENEL TOPLAM
SİNİR DUYU 2 (4 hafta)
Teorik
Uygulama
TeorikDers
Ders
Uygulama
Saati
Saati
Toplamı
2
2
2
2
1
1
8
8
8x1
12
12
8x1
4
5
8x1
8
9
8x2
2
2
4
4
8x1
1
1
2
2
3
4
8x1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
5
8x1
3
5
8x2
61
8x8
68
62
Teorik
Ağırlık
%
3
3
2
13
20
7
11
3
7
2
3
5
3
2
2
3
7
5
100
Uygulama
Ağırlık
%
0
0
0
0
0
14
29
0
0
0
0
14
0
0
0
0
14
29
100
Toplam
Ağırlık
%
3
3
1
12
18
7
13
3
6
1
3
6
3
1
1
3
7
7
100
DİKEY KORİDORLAR
Ölçme Değerlendirme Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU
Bilgilenme ve bilişim
Koordinatörleri
Prof. Dr. Rian DİŞÇİ – Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
Biyoistatistik 1 Dersleri
Prof. Dr. Rian DİŞÇİ
Araş. Gör. Dr. Sevda ÖZEL
Etik ve Hukuk
Koordinatörleri
Prof. Dr. Şevki SÖZEN – Prof. Dr. Arın NAMAL
Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik Dersleri
Prof. Dr. Arın NAMAL
Doç. Dr. İlhan İLKILIÇ
Terminoloji Dersleri
Koordinatörleri
Prof. Dr. Melih AKTAN – Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Tıpta İnsan Bilimleri Dersleri
Koordinatörleri
Prof. Dr. Bilgin Saydam - Yard. Doç. Dr. Hakan Ertin
63
DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3a KONULARI
1. TERMİNOLOJİ DERSLERİ
Koordinatörler
Prof. Dr. Melih AKTAN – Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
1. Çok kullanılan tıbbi terimler
Melih Aktan
2. Tıbbi terimlerde kullanılan önekler
Melih Aktan
3. Tıbbi terimlerde kullanılan kökler
Melih Aktan
4. Tıbbi terimlerde kullanılan sonekler
Melih Aktan
5. Mitoloji
Bilgin Saydam
6. Mikrobiyoloji terimleri
Haluk Eraksoy
H
7. Anatomi terimlerinin antik çağdaki karşılıkları
Ayşin Kale
8. Temel bilimler ile kliniklerde farklı olarak kullanılan terimler
Haluk Eraksoy
9. Eponimler ve Akronimler
Melih Aktan
10. Arapça, Fransızca ve İngilizce Kökenli Tıbbi Terimler
Haluk Eraksoy
2. BİYOİSTATİSTİK 1 DERSLERİ
Koordinatörler
Prof. Dr. Rian Dişçi - Araş. Gör. Dr. Sevda ÖZEL
1. Kuramsal örnekleme dağılımı (2 saat)
2. Örneklem büyüklüğü (2 saat)
3. Hipotez testleri, istatistiksel anlamlılık kavramı (2 saat)
4. Ortalamaların genellenmesi ve karşılaştırılması, güven aralığının tahmini, z testi, student's t testi
(3 saat)
5. Oranların genelenmesi ve karşılaştırılması, güven aralığı tahmini, z testi ve ki-kare testleri (3 saat)
6. Sıra istatistikleri (2 saat)
64
A
H
DİKEY KORİDOR DİLİMİ 3b KONULARI
1. TIPTA İNSAN BİLİMLERİ DERSLERİ
Koordinatörler
Prof. Dr. Bilgin Saydam – Yard. Doç. Dr. Hakan Ertin
1.
Tıp ve Felsefe
Bilgin Saydam / Hakan Ertin
2.
Sosyal Bilimler ve Tıp İlişkisi
Hakan Ertin / Rainer Brömer
3.
Tıpta Bilginin Oluşumu ve Problemleri
Recep Öztürk / Hakan Ertin
4.
Sosyal Bilimlerde Bilginin Oluşumu ve Problemleri
Rainer Brömer / Hakan Ertin
5.
Farklı Kültürlerde Hastalık Algısı: Medikal Antropoloji
Rainer Brömer / İlhan İlkılıç
6.
Modern Kozmoloji ve Hastalık
Cengiz Çakmak / Hakan Ertin
7.
Baskıcı Siyasal Sistemlerde Kötü Tıp Uygulamaları (Tıp ve İdeoloji)
Rainer Brömer / Hakan Ertin
8.
“İnsanlık Onuru” Kavramının Tıbbi Uygulamalardaki Yeri
İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
9.
Kültür ve Tıbbi Etik Problemler
İlhan İlkılıç / Rainer Brömer
10. Filozofik ve Teolojik Olarak Doğum ve Ölüm
M. Bedir / İlhan İlkılıç
11. Sanat ve Tıp
Rainer Brömer / Hakan Ertin
12. İnsanın Tarihi
Rainer Brömer / Hakan Ertin
13. Kültürel Bağlamda Cerrahi Bilimlerde Hasta ve Hastalık
Hüseyin Özbey / Hakan Ertin
14. Antik Çağda Hastalık
Çiğdem Dürüşken / Rainer Brömer
65
2. TIP TARİHİ VE TIBBİ ETİK DERSLERİ
Koordinatörler
Prof. Dr. Arın NAMAL – Doç. Dr. İlhan İLKILIÇ
1.
Tıp Etiğine Giriş
Arın Namal / İlhan İlkılıç
2.
Etik Açıdan Hekim-Hasta İlişkileri
İlhan İlkılı / Arın Namal
3.
Tıbbi Kararlarda Etik Boyut
Arın Namal / İlhan İlkılıç
4.
Yaşamın Başlangıcına Dair Etik Sorunlar
Arın Namal / İlhan İlkılıç
5.
Yaşamın Sonuna Ait Etik Sorunlar
Arın Namal / İlhan İlkılıç
6.
Yoğun Bakım Tıbbında Etik Sorunlar
İlhan İlkılıç / Arın Namal
7.
İnsan Üzerinde Deneylerin Etik Boyutu, İlaç Endüstrisi ve Patent İle İlgili Etik Sorunlar
Hakan Ertin / İlhan İlkılıç
8.
Pediatride Etik
İlhan İlkılıç / Arın Namal
9.
Psikiyatride Etik
Hakan Ertin / Arın Namal
10. Bulaşıcı Hastalıklar ve AIDS İle İlgili Etik Sorunlar
Arın Namal / İlhan İlkılıç
11. Transplantasyon Tıbbında Etik
Hakan Ertin / Arın Namal
12. Gen Teknolojisi, Kök Hücre Çalışmaları ve Etik
İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
13. Etik Vaka Analizleri I
Arın Namal / İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
14. Etik Vaka Analizleri II
Arın Namal / İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
15. Tıbbın İlk Zamanları ve Antik Uygarlıklarda Sağlık-Hastalık-Tedavi
Arın Namal / İlhan İlkılıç
66
16. Ortaçağ Avrupa Tıbbı ve İlk Tıp Okulları
Arın Namal / Rainer Brömer
17. İslam Tıbbı: Hastalık ve Tedavi, Darüşşifalar, Ünlü İslam Hekimleri
Rainer Brömer / Hakan Ertin
18. Osmanlı Tıbbı: Sağlıklı yaşam kuralları ve Cerrahi Vaka örnekleri
Rainer Brömer / Hakan Ertin
19. Sanattan Bilime Anatomi ve Tıp, Andreas Vesalius ve Tıbbi Rönesans
Rainer Brömer / İlhan İlkılıç
20. Tarihsel Süreçte İnfeksiyon Hastalıklar
Hakan Ertin / Rainer Brömer
21. 17-18. Yüzyıllarda Tıbbi Değişimler ve Yenilikler
Hakan Ertin / Rainer Brömer
22. Tıbba Yön Veren İcatlar ve Keşifler
Hakan Ertin / Rainer Brömer
23. Türkiye’de Tıp Eğitiminin Modernleşmesi
Rainer Brömer / Hakan Ertin
24. Kadınların Hekim Olma Mücadelesi, İlk Kadın Hekimler
Nuran Yıldırım / Hakan Ertin
25. 20. Yüzyılda Tıbbi Gelişmeler: Genetik, Kanser, Psikiyatri, Organ Transplantasyonu
İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
26. İnsan Üzerinde Deneylerin Tarihi
İlhan İlkılıç / Hakan Ertin
27. Dünyada ve Türkiye’de Hekimlik Mesleğinin Tarihi
Hakan Ertin / İlhan İlkılıç
28. Tıbbi Keşifler ve İcatların Türkiye’deki Gelişimi
Rainer Brömer / Hakan Ertin
67
SEÇMELİ DERSLER
Koordinatörler
Prof. Dr. Işıl ALDENİZ – Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL
Seçmeli dersler yarıyılda 12 saati geçmeyecek şekilde temel ve sosyal içerikli olarak hazırlanmıştır ve
1 krediliktir (1 AKTS). 1. Dönem öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre her yarıyılda 2 ders, 2. ve 3. Dönem
öğrencilerimiz ise 1 ders seçeceklerdir.
Yarıyıl başında öğrencilere tanınan 1 haftalık seçme süresinin sonunda dersi seçen öğrencilerin sayısı
yeterli olmadığında ders açılmayabilir ve seçen öğrenciler yeni (kalan diğer) seçeneklere yönlendirilir.
Derslerin düzenlenmesinde genel hedef olabildiğince küçük gruplarla interaktif ders yapılması ve
öğrencilerin öncelikle tercih ettikleri dersleri almalarıdır.
Başarının değerlendirilme yöntemi (sınav, ödev, sunum vb.) sorumlu öğretim üyesine bırakılmıştır ve
ne şeklide yapılacağı ders seçiminden önce ilan edilecektir.
Seçmeli derslerin konu başlıkları ve yerleri İTF web ) sayfasında duyurulmaktadır.
Öğrenci seçtiği dersten başarılı olmazsa sonraki yarıyılda aynı veya başka bir dersi seçebilir. Ancak
dönem 3’ün sonunda toplam 8 kredilik seçmeli dersten başarılı olması gerekmektedir.
Talep olduğunda sorumlu öğretim üyesinin onayı ile bir seçmeli ders iki kur (grup) olarak da
açılabilir.
DERSİN SORUMLU
1.YY
2.YY
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
TIPF3261
TIPF3443 Aile Danışmanlığı III
Prof. Dr. Behiye Alyanak
TIPF3244
TIPF3457 Aile Hekimliği III
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
TIPF3245
TIPF3458 Akademik İngilizceye Giriş III
Okutman Davıt Chapman
Algıda Bireysel Farklılıklar Ve Öğrenmeye Etkisi
TIPF3290
TIPF3459
Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu
III
TIPF3291
TIPF3460 Anket Oluşturma Ve Değerlendirme Teknikleri III Prof. Dr. Ahmet Dirican
Prof. Dr. Güher Saruhan
TIPF3292
TIPF3461 Araştırma Projesi Nasıl Oluşturulur? III
Direskeneli
TIPF3293
TIPF3462 Beslenme Ve Sağlık III
Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
TIPF3255
TIPF3437 Bilimsel Yazı Yazma III
Prof. Dr. Nurhan Enginar
Prof. Dr. Zeynep Olcay
TIPF3270
TIPF3450 Bir Buluş Nasıl Yapılır III
Solakoğlu
Bir Sağlık Çalışanı Olarak Kendi Sağlığımızı
Prof. Dr. Zeynep Olcay
TIPF3271
TIPF3451
Korumak: Yasal Haklarımız III
Solakoğlu
Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Ve Risk
TIPF3294
TIPF3463
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
Faktörleri III
TIPF3295
TIPF3464 Çağımızın Yeni Tehditleri III
Prof. Dr. Ali Ağaçfidan
Prof. Dr. Seniha Bilge
TIPF3296
TIPF3465 Çevre Eğitimi III
Hapcıoğlu-Doç. Dr. Hülya Gül
TIPF3357
TIPF3498 Çocuk Cerrahisi III
Prof. Dr. Erbuğ Keskin
Prof. Dr. Süleyman Salih
TIPF3263
TIPF3444 Çocuk İstismarı Ve İhmali III
Zoroğlu
TIPF3297
TIPF3466 Deneysel Araştırma Modelleri III
Prof. Dr. Mehmet Kaya
TIPF3298
TIPF3467 Dna'dan Hücreye III
Prof. Dr. Filiz Aydın
Prof. Dr. Zeynep Olcay
TIPF3272
TIPF3452 Eleştirel Düşünmede Olgu Tartışmaları III
Solakoğlu
TIPF3269
TIPF3449 Etkili Ve Güzel Konuşma III
Doç. Dr. Hülya Gül
TIPF3257
TIPF2439 Geçmişten Günümüze İlaçların Evrimi III
Prof. Dr. Afife Mat
TIPF3373
TIPF3502 Genel Cerrahide Yenilikler III
Doç. Dr. Neslihan Cabıoğlu
TIPF3273
TIPF3453 Hasta Uyumu III
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
TIPF3299
TIPF3468 Hekim Ve Hasta Hak Ve Yükümlülükleri III
Doç. Dr. Ayşe Palanduz
Işık Ve Elektron Mikroskobik Araştırma
TIPF3301
TIPF3470
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu
Teknikleri Ve Tıpta Uygulaması III
68
TIPF3369
TIPF3501
İç Hastalıkları Derlemeleri III
TIPF3302
TIPF3276
TIPF3303
TIPF3471
TIPF3454
TIPF3472
TIPF3365
TIPF3500
TIPF3259
TIPF3258
TIPF3304
TIPF3305
TIPF3306
TIPF3440
TIPF3473
TIPF3474
TIPF3475
İleri İngilizce III
İlişkileri Öğrenmede Farkındalık III
İnflamasyon Biyolojisi III
Kişisel Gelişim: Kendini Tanıma Ve Yönetme
Becerileri III
Klinik Araştırmalar III
Klinikte Yararlı Bilgiler III
Kök Hücresi Ve Güncel Uygulamaları III
Latin Kültürü III
Mesleki İngilizce III
TIPF3274
TIPF3455
Mitoloji Ve Sanat III
TIPF3307
TIPF3477
Moleküler Araştırma Yöntemleri III
TIPF3536
Müzik İle Farklı Kültürlere Yolculuk III
TIPF3308
TIPF3478
Müzik Tarihine Yolculuk III
TIPF3309
TIPF3479
Müzik, Dans Ve Tıp III
TIPF3310
TIPF3480
Müzikle Tedavi Yöntemleri III
TIPF3311
TIPF3481
TIPF3538
TIPF3256
TIPF3438
TIPF3312
TIPF3313
TIPF3315
TIPF3361
TIPF3267
TIPF3260
TIPF3317
TIPF3482
TIPF3483
TIPF3484
TIPF3499
TIPF3447
TIPF3442
TIPF3485
Oksijen Ve Yaşam III
Okulda Sağlık- Toplumda Sağlık III
Reçetenin Ötesi: Hekimliğin Genişleyen Kapsamı
III
Sağlıklı Yaşam Ve Spor III
Sağlıkta Sosyal Belirleyiciler III
Sosyal Sorumluluk Projesi III
Sözlü Sunum Becerilerini Geliştirme III
Sunum Teknikleri III
Tamamlayıcı Tıp III
Tarih Boyunca İnsanlığı Etkileyen Hastalıklar III
Temel Doku Ve Hücre Kültürü Teknikleri Ve
Tıpta Uygulanışı III
Tıbbi İngilizce III
Tıp Bilişimi Ve Uygulamaları III
Tıp İngilizcesi III
Tıp Tarihinde Büyükler III
Tıp'ta Bilgisayar III
Tıpta Fizik III
Tıpta İleri Konulara Biyofiziksel Yaklaşımlar III
Toplumcu Tıp Bakış Açısıyla Vaka Tartışmaları
III
Transplantasyon Biyolojisi III
Türkiye'deki Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp III
Veri Tabanı Programları III
Yapay Zeka III
Yaşam Tarzı ve Sağlık III
TIPF3318
TIPF3486
TIPF3319
TIPF3320
TIPF3275
TIPF3322
TIPF3324
TIPF3327
TIPF3330
TIPF3487
TIPF3488
TIPF3456
TIPF3489
TIPF3490
TIPF3491
TIPF3492
TIPF3339
TIPF3494
TIPF3341
TIPF3529
TIPF3344
TIPF3388
TIPF3353
TIPF3495
TIPF3530
TIPF3496
TIPF3389
TIPF3497
69
Doç. Dr. Yaşar Kerem
Çalışkan
Erhan Tecimen
Prof. Dr. Sacide Pehlivan
Prof. Dr. Nevin Yalman
Prof. Dr. Feyza Erkan Krause
Prof. Dr. Aytaç Öncül
Prof. Dr. Hasan Kudat
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu
Prof. Dr. Levent Ertuğrul
Erhan Tecimen
Prof. Dr. Ümit Dilber
Türkoğlu
Prof. Dr. Rüstem Nurten
Prof. Dr. Ümit Dilber
Türkoğlu
Prof. Dr. Ümit Dilber
Türkoğlu
Prof. Dr. Mustafa Nuri
Yenerel
Prof. Dr. Seniha Bilge
Hapcıoğlu
Doç. Dr. Handan Akçakaya
Prof. Dr. Selma Karabey
Prof. Dr. Selma Karabey
Prof. Dr. Bülent Bayraktar
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Prof. Dr. Nilgün Sema Genç
Doç. Dr. Meral Akçay
Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Doç. Dr. Hakan Ertin
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu
Erhan Tecimen
Prof. Dr. Ahmet Dirican
Erhan Tecimen
Doç. Dr. İlhan İlkılıç
Prof. Dr. Halim İşsever
Prof. Dr. Rüstem Nurten
Prof. Dr. Işıl Albeniz
Dr. Mehmet Akif Akalın
Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Prof. Dr. Rian Dişçi
Doç. Dr. Olcay Kurşun
Prof. Dr. Mustafa Taner Gören
2014-2015 DÖNEM 1 GÜZ YARIYILI SEÇMELİ DERS TARİHLERİ
SEÇMELİ 1
(13:30-14:20)
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
SEÇMELİ 2
(14:30-15:20)
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
SEÇMELİ 3
(15:30-16:20)
08.10.2014
15.10.2014
22.10. 2014
05.11. 2014
12.11. 2014
19.11. 2014
26.11. 2014
10.12. 2014
17.12. 2014
24.12. 2014
31.12.2014
07.01.2015
2014-2015 DÖNEM 1 BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERS TARİHLERİ
SEÇMELİ 1
(13:30-14:20)
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
SEÇMELİ 2
(14:30-15:20)
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
70
SEÇMELİ 3
(15:30-16:20)
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
08.04.2015
15.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
AVRUPA BİRLİĞİ OLANAKLARI
Avrupa Birliği’nin (AB) bir yüksek öğretim reformu girişimi olan, Bologna Süreci’nin hedefi,
Avrupa Ülkelerinde kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü
yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasıdır. Bologna Süreci’nin amacı kolay anlaşılabilir
ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin kullanılması, lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir
sistemin uygulanması, üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulması, üniversiteler arasındaki
öğrenci ve öğretim üyesi dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması, yüksek öğretimde öğrenci
katılımının sağlanması, yüksek öğretimde ortak diploma vermenin teşvik edilmesi ve yüksek öğretime
Avrupa boyutu kazandırılması olarak özetlenebilir.
Bu kapsamda düzenlenen Erasmus değişim programına, değişimden faydalanan bireylerin yurt
dışında ek masraflara katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Komisyonu karşılıksız hibe vererek destek
olmaktadır. Erasmus Programı Hayat Boyu Öğrenme Programına AB üyesi 27 ülke, İzlanda,
Lihtenstayn, Norveç ve Türkiye dâhildir. Erasmus değişim faaliyeti öncesinde bu değişimden yararlanacak
öğrenciye yönelik akademik öğrenim sürecinin öncesinde misafir olunan ülkedeki üniversite Erasmus
Yoğun Dil Kursları (EYDK) takviye dil kursu düzenlemektedir.
Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrencilere bir üniversite veya yüksek öğretim
kurumunda 3–12 aylık süreler için eğitim olanağı tanınmaktadır. Öğrencinin diğer ülkede geçirdiği zaman
ve harcadığı emek kendi ülkesinde kayıtlı olduğu kurum tarafından tam olarak tanınmaktadır.
Bu amaçla ilgili üniversiteler arasında yapılan karşılıklı anlaşmalarda üniversitenin European
Credit Transfer System (ECTS) –Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ne uyması gerekmektedir.
AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir. Bu
değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bir
akademik yıldaki ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar,
sınavlar gibi çalışmalar bu iş yükünün içinde değerlendirilmektedir. AKTS kredileri kapsamında sadece
ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil
edilmektedir.
İTF Erasmus Koordinatörlüğü
Fakülte Koordinatörü ve
Koordinatörler Komisyonu Başkanı
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler
Komisyonu Üyesi
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler
Komisyonu Üyesi
İstanbul Tıp Fakültesi Koordinatörler
Komisyonu Üyesi
Erasmus Öğrenci Ofisi Sekreteri
Prof. Dr. Yağız Üresin
0212 414 22 40 / 32412
[email protected]
Prof. Dr. Alper Toker
[email protected]
Prof. Dr. Müge Devrim Üçok
[email protected]
Prof. Dr. Kıvanç Çefle
[email protected]
Serap Çalışkan
0212 414 20 00 / 31574
[email protected]
Bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim
71
GÜZ DÖNEMİ
72
SEMİYOLOJİ
Hafta
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
1
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Dönem 3 tanıtım
dersi (A ve B ortak
oturum) (H.Kudat)
Yenidoğan
semiyolojisi II
(A.Çoban/Z.İnce
Kan lenfoid sistem
semiyolojisi
(A Kılıç/ F Oğuz)
Çocuk
Nörolojisinde öykü
ve fizik muayene
(M.Çalışkan/
M.Özmen)
Jinekolojik muayene
(A.Büyükören/
H.Saygılı)
09.3010.20
Çocuk ve ergende
öykü
(A.Kılıç/E.Ünüvar)
Emzirme
danışmanlığına giriş
(G.Gökçay/A.Kılıç)
Çocukta sindirim
sistemi semiyolojisi
(F.Oğuz/A.Kılıç)
Lokomotor sistem
semiyolojisi
(A Kılıç/F.Oğuz)
Obstetrik anamnezmuayene
(İ.H.Kalelioğlu/
R.Has)
10.3011.20
Çocuk ve ergende
fizik muayene
(F.Oğuz/E.Ünüvar)
Çocukta solunum
sistemi semiyolojisi
(F Oğuz/E.Ünüvar)
Deri muayenesi
(A.Kılıç/F.Oğuz)
Çocukta endokrin
temel semiyolojisi
(E.Ünüvar/F.Oğuz)
Pediyatrik ve
adolesan hastalarda
jinekolojik
problemler ve
muayene; puberte
değerlendirilmesi
(S.E.Akhan/
F.Güngör)
11.3012.20
Yenidoğan
Semiyolojisi I
(A.Çoban/Z.İnce)
Çocukta dolaşım
sistemi semiyolojisi
(E Ünüvar/A Kılıç)
Genitoüriner sistem
temel semiyolojisi
(E.Ünüvar/F.Oğuz)
Jinekolojik
anamnez
(A.Büyükören/
H.Saygılı)
Ürojinekolojik
anamnez ve
muayene
(Ö.Yalçın/F.Güngör)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
14.3015.20
Simüle Hasta Laboratuarında Fizik Muayene Uygulaması
15.3016.20
73
SEMİYOLOJİ
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
2
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Klinik muayeneye
giriş, hastaya
yaklaşım,hekimin
tutumu, anamnez
alma ve özellikleri
(C.Taşçıoğlu/B.Saka)
Solunum sistemi
hastalıklarında
anamnez
(G. Okumuş/
Z. Gülbaran)
Kalp
hastalıklarında
anamnez
(T.Gören/A.Öncül)
Sindirim sisteminin
muayenesi I
(S.Kaymakoğlu/
Ç.Karaca)
Üriner sistemin
semptomatolojisi II
(S.Bozfakıoğlu/
H.Yazıcı)
09.3010.20
Genel durum
muayenesi I
(N.Erten/B.Saka)
Solunum sistemi
muayenesi I
(Z. Gülbaran/
G. Okumuş)
Kardiyovasküler
sistem muayenesi I
(H.Oflaz/
F.Mercanoğlu)
Sindirim sisteminin
muayenesi II
(K.Demir/F.Akyüz)
Üriner sistemin
muayenesi (M.
Ş.Sever / H. Yazıcı)
10.3011.20
Genel durum
muayenesi II
(C.Taşçıoğlu/
N. Erten)
Solunum sistemi
muayenesi II
(O.Arseven/
G.Okumuş)
Kardiyovasküler
sistem muayenesi
II (H.Oflaz/
F.Mercanoğlu)
Sindirim sisteminin
muayenesi III
(F.Akyüz/K.Demir)
Ürolojik açıdan
Genitoüriner sistem
muayenesi
(İ.Nane/C.Kadıoğlu)
11.3012.20
Genel durum
muayenesi III
(B.Saka/ N.Erten)
Kalp
hastalıklarında
anamnez
(T.Gören/A.Öncül)
Sindirim sistemi
hastalıklarında
anamnez
(F.Beşışık/F.Akyüz)
Üriner sistemin
semptomatolojisi I
(M.Ş.Sever
/Y.K.Çalışkan)
Endokrin sistem
semiyolojisi ve
muayene metotları
(A.Azezli/A.K.Üzüm)
Hafta
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
14.3015.20
Simüle Hasta Laboratuarında Fizik Muayene Uygulaması
15.3016.20
74
SEMİYOLOJİ
Hafta
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
3
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Romatolojik
anamnez
(B.Erer/S.Kamalı)
Eklem muyanesi
(aksiyel)
(A.Ketenci/
A.Karan)
Sinir sistemi
muayenesi I
(C.Gürses/B.Baslo)
Asepsi, antisepsi
(N.Cabioğlu/
Y.Başar)
Fıtık muayenesi
(Y.Başar/K.Günay)
09.3010.20
Eklem muayenesi
(periferik 1)
(O.Aral/A.Gül)
Geriatrik hastada
anamnez
(M.Akif Karan
G.Bahat Öztürk)
Sinir sistemi
muayenesi II
(E.Kocasoy
Orhan/B.Bilgiç)
Akut karın
hastalıkları
semiyolojisi
(C.Ertekin/
R.Güloğlu)
Anorektal muayene
(T.Bulut/
Y.Büyükuncu)
10.3011.20
Eklem muayenesi
(periferik 2)
(O.Aral/A.Gül)
Psikiyatriye giriş ve
anamnez
(D.Şahin/A.Üçok)
Eklem dışı bulgular
(L.Öcal/M.İnanç)
Enfeksiyon
hastalıklarında
genel kavramlar,
genel bilgi
(H.Eraksoy/
S.Şimşek Yavuz)
Enfeksiyon
hastalıklarına karşı
koruyucu
mekanizmalar
(S.Şimşek Yavuz/
H.Eraksoy)
Travmaya genel
yaklaşım ve acil
yardım ilkeleri
(H.Yanar/C.Ertekin)
11.3012.20
Hematopoetik
sistem
hastalıklarında
anamnez
(M.N.Yenerel/
S.K.Beşışık)
Hematopoetik
sistem
hastalıklarında fizik
muayene bulguları
(S.K.Beşışık/
M.N.Yenerel)
Meme muayenesi
(V.Özmen/A.İğci)
Genetik semiyolojisi
(H. Kayserili/K.Cefle)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
14.3015.20
Simüle Hasta Laboratuarında Fizik Muayene Uygulaması
15.3016.20
75
KURBAN BAYRAMI
TATİLİ AREFESİ
SEMİYOLOJİ
KAN -LENFOİD-2
Hafta
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
4
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
PANEL : Temel
kavramlar ve kısa
tarihçe
(A.Gül/M.İnanç)
Lenf gangliyonu
hastalıkları
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
Hodgkin lenfoma
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
9.3010.20
PANEL : Doğal
bağışıklık
mekanizmaları
(S.Badur/
O.Ş.Yenen)
Reprodüksiyon
immünolojisi
(E.Attar/E.Baştu)
Aşılar ve infeksiyon
hastalıkları (A.Somer/
N.Salman)
10.3011.20
PANEL : Edinsel
bağışıklık
(G.Saruhan
Direskeneli)
İnflamasyon ve
inflamatuar
hastalıklar
(A.Gül/M.İnanç)
Tolerans
mekanizmaları ve
otoimmünite
(A.Gül/M.İnanç)
11.3012.20
Bağışıklık
sisteminin doku ve
organları
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
Öğretim Üyesi
Pratiği
Antimikrobiyal
ilaçların temel
özellikleri ve direnç
gelişimi (P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar) (1)
(A+B grubu ortak)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
14.3015.20
SEÇMELİ 1
15.3016.20
76
Hasta Başı Uyg.1
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.1
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-1
Çok kullanılan tıbbi
terimler (M.Aktan)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
KAN -LENFOİD-2
Hafta
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
5
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Non hodgkin
lenfomalar I
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
Non hodgkin
lenfomalar II
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
Cytomegalovirus
ve Epstein-Barr
virusu
(A.Ağaçfidan/
S.Badur)
Myeloproliferatif
hastalıklar,
myelodisplastik
sendromlar
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
9.3010.20
İmmun sistem ve
karsinogenez
(S.Yavuz/M.Yenerel)
Folik asit
metabolizması ve
megaloblastik
anemilerin
fizyopatolojisi
(O.Turan/
M.N.Yenerel)
Akut lenfoblastik
ve akut
myeloblastik
lösemiler
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
Organa özgü
otoimmun
hastalıklar
(İ.Satman/
A.Kubat Üzüm)
Lenfadenomegalile
r ve
splenomegaliler
(S.Beşışık/
M.N. Yenerel)
Primer immün
yetersizlikler
(N.Salman/A Somer)
10.3011.20
Brucella, Francisella
cinsleri
(N.Gürler/Ç.Kayacan)
Allerji
immunolojisi
(A.Gelincik/S.Büy
üköztürk)
Otoinflamatuar
hastalıklar
(A.Gül/M.İnanç)
Kan sayımları
raporlar (S.Genç/
Y.Ünlüçerçi)
Hemorajik ateş etkeni
viruslar (A.Ağaçfidan/
O.Ş.Yenen)
11.3012.20
Hücre
duvarı/membranına
etkili antibiyotikler I
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar) (2)
(A+B grubu ortak)
Öğretim üyesi
pratiği
Anemili hastaya
yaklaşım
(M.Nalçacı/
M.Aktan)
Öğretim Üyesi
Pratiği
Sistemik otoimmün
hastalıklar
(M.İnanç/A.Gül)
Hasta Başı Uyg.2
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.3
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.3
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-2
Tıbbi terimlerde
kullanılan önekler
(M.Aktan)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
08.309.20
12.3013.20
13.3014.20
17.10.2014
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.2
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
14.3015.20
SEÇMELİ 2
SERBEST ÇALIŞMA
15.3016.20
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
77
KAN -LENFOİD-2
Hafta
20.10.2014
21.10.2014
6
PAZARTESİ
08.309.20
Dalak ve timus
hastalıkları
(Ö.Doğan/
D.Yılmazbayhan)
9.3010.20
Kan ve dokuların
protozoon etkenleri
(Ö.Büyükbaba
Boral/Y.A.Öner)
10.3011.20
Ayrıcalıklı immun
bölge:
Nöroimmunoloji
(G.Saruhan
Direskeneli/A.Gül)
11.3012.20
Kanama diyatezi
(M.Yenerel/S.Yavuz)
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Bir toplum sağlığı
sorunu olarak
anemi ve kontrol
programları
(A.E.Önal/
H.İşsever)
Hematopoietik
sistem
hastalıklarına giriş
(M.
Aktan/M.Nalçacı)
Çocukta
Lenfadenopati ve
karında kitle
(Ö.Devecioğlu/
S.Karaman)
İş ve çevre
maruziyetleriyle
ilintili kan- lenfoid
sistem
maligniteleri
(H.İşsever/
A.E.Önal)
Lökosit hastalıkları
(S.Yavuz/M.Aktan)
Hematolojik
malignitelerde
genetik testler
(Ş.Palanduz/ K.Cefle)
Tümör
immünolojisi ve
immünoterapi
(Y.Eralp/F.Aykan)
Dalak hastalıkları
(L.Avtan/
A.Dinççağ)
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim Üyesi
Pratiği
Hücre
duvarı/membranına
etkili antibiyotikler II
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar) 3
(A+B grubu ortak)
Hasta Başı Uyg.5
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.5
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-3
Tıbbi terimlerde
kullanılan kökler
(M.Aktan)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Plasmodium
cinsleri :
Laboratuvar tanısı,
epidemiyoloji,
korunma
(Y. Ali Öner/
Ö.Büyükbaba
Boral)
Çocuk Hematoonkolojik
hastalıklarda temel
kavramlar
(Z. Karakaş/
Ö Devecioğlu)
Öğretim Üyesi
Pratiği
12.3013.20
SERBEST ÇALIŞMA
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.4
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.4
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 1
Kuramsal
örnekleme dağılımı
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SEÇMELİ 3
78
KAN -LENFOİD-2
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
7
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Hematolojik-Lenfoid
sistem
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
tıp tanı yöntemi
(Y.Şanlı/S.N.Ünal)
Hemostaz
testlerinin
yorumlanması
(M.N. Yenerel/
S.Yavuz)
Transfüzyon ilkeleri
(S. Beşışık/
M.N.Yenerel)
Kan transfüzyonları
(E.Çamcı/
A.K.Koltka)
Trombosit hastalıkları
(M.Aktan/M.Nalçacı)
Protein sentezini
önleyen
antibiyotikler III
(P.Yamantürk
Çelik/Y.Üresin) 6
(A+B grubu ortak)
RH uygunsuzluğu
(A.Yüksel/H.Ermiş)
Öğretim Üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
9.3010.20
Tromboembolizm
ve amniyotik sıvı
embolisi, DIC
(E.Attar/E.Baştu)
10.3011.20
Protein sentezini
önleyen
antibiyotikler I
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar) 4
(A+B grubu ortak)
11.3012.20
12.3013.20
SERBEST ÇALIŞMA
Modül
Anemi
Moderatör :
M.Nalçacı
(Z.Karakaş, A.Uyar)
Protein sentezini
önleyen
antibiyotikler II
(P.Yamantürk
Çelik/Y.Üresin) 5
(A+B grubu ortak)
Öğretim Üyesi
Pratiği
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Biyoistatistik 2
Kuramsal
örnekleme dağılımı
(R.Dişçi)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Öğle Tatili
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI AREFESİ
79
Hasta Başı Uyg.6
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.6
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-4
Tıbbi terimlerde
kullanılan sonekler
(M.Aktan)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
KAN -LENFOİD-2
HAREKET -2
Hafta
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
8
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hareket bloğuna
giriş (A
Ketenci/A.Gül)
Romatizmal
hastalıklarda
epidemiyoloji ve
sınıflandırma (M.
İnanç/A.Gül)
Romatizmal
hastalıklarda
laboratuvar
(A.Gül/M. İnanç)
Hareket sistemi
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme
(M.Dursun/A.Tuna
cı)
Romatolojide ağrılı
hastaya yaklaşım
(D.Dıraçoğlu/A.
Karan)
08.3009.20
SERBEST ÇALIŞMA
9.3010.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hareket sistemi
klinik anatomisi
(A.Öztürk/A.Kale)
10.3011.20
Nükleik asit
sentezini önleyen
antibiyotikler ve
üriner antiseptikler
(P.Yamantürk
Çelik/Y.Üresin) 7
(A+B grubu ortak)
Antifungaller ve
antihelmintikler
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar) 8
(A+B grubu ortak)
Hareket sistemi
fizyolojisi
(N.Ertan/H.Birman)
Ortopedik dokular
(İ.L.Eralp/N.H.Özge
r)
Aksiyal ağrıya
yaklaşım
(C.Aksoy/E.Özcan)
11.3012.20
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim Üyesi
pratiği
Kemik
metabolizması,
osteoporoz
(B.Ömer/M.Uysal)
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Hasta Başı Uyg.8
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.8
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-5
Mitoloji
(B.Saydam)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.7
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.7
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 3
Örneklem
büyüklüğü (R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SEÇMELİ 4
80
HAREKET -2
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
9
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Romatizmal
hastalıklarda
semptomatoloji ve
genel
değerlendirme I
(L.Öcal/O.Aral)
Sistemik bulguları
olan romatizmal
hastaya yaklaşım
(M.İnanç/B.Erer)
Kronik artritler
(O.Aral/B.Erer)
Vaskülitli hastaya
yaklaşım
(S.Kamalı/M.İnanç)
Kalsiyum ve fosfor
metabolizması
(O.Turan/R.Tanakol)
9.3010.20
ICF sınıflaması
(A.Oral/A.Yalıman)
Artritli hastaya
yaklaşım
(S.Kamalı/M.İnanç)
Fibromiyalji ve
yumuşak doku
romatizmaları
(D.Sindel/
A.Ketenci)
Romatizmal
hastalıklarda
inflamasyon
mekanizmaları
(A.Gül/B.Erer)
10.3011.20
Romatizmal
hastalıklarda
semptomatoloji ve
genel
değerlendirme II
(E.Özcan/C.Aksoy)
Akut artritler ve
erken artrit
(B.Erer/A.Gül)
Dejeneretif eklem
hastalıkları
(N.Eskiyurt/
R Aydın)
Romatolojide
herediter
inflamatuar
hastalıklar
(A.Gül/B.Erer)
Vakalarla kas iskelet
sistemine yaklaşım
(L.Öcal/A.Ketenci)
11.3012.20
Romatizmal
hastalıklarda eklem
dışı belirti ve
bulgular
(M.İnanç/B.Erer)
Öğretim üyesi
pratiği
Enfeksiyon ve artrit
(L.Öcal/A.Gül)
Öğretim üyesi
pratiği
Kemik iltihabı ve
sinovya hastalıkları
(B.Bilgiç/
N.Büyükbabani)
Hasta Başı Uyg.10
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.10
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-6
Mikrobiyoloji
terimleri (H.Eraksoy)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.9
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.9
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 4
Örneklem
büyüklüğü (R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SEÇMELİ 5
81
HAREKET -2
Hafta
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
10
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Ortopedi ve
travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflama
(U.Talu/C.Şar)
Ortopedik
ekstremite
muayenesi
(C.Şar/U.Talu)
Hareketin nörolojik
temelleri (B.Baslo/
M.Kürtüncü)
Engellilik ve
hareket (R.Aydın/
N.Eskiyurt)
Omurilik yaralanmalı
hastaların
değerlendirilmesi
(A.Karan/
D.Dıraçoğlu)
09.3010.20
Kas- iskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflandırma
(H.Durmaz/
Y.Temelli)
Ortopedik genel
biyomekanik
(N.H.Özger/
İ.L.Eralp)
Yumuşak/kemik
doku
infeksiyonlarının
mikrobiyolojik
değerlendirmesi
(N.Gürler/
B.Öngen)
Kas iskelet sistemi
infeksiyon
hastalıklarının
mikrobiyolojik
değerlendirmesi
(H.Özsüt/
A.Çağatay)
Vakalarla kas iskelet
sistemine yaklaşım
(M.İnanç/A.Yalıman)
10.3011.20
Kemik iyileşmesi
(İ.L.Eralp/
N.H.Özger)
Kırık
komplikasyonları
(Ö.Yazıcıoğlu/
H.Durmaz)
İskelet sistemi
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
Tıp Tanı Yöntemleri
(S.N.Ünal/Y.Şanlı)
Kemiğin metabolik
hastalıkları
(B.Bilgiç/
N.Büyükbabani)
Antiviraller
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
(A+B grubu ortak) 10
11.3012.20
Yumuşak doku
(kas,tendon,ligaman
) sorunlarına
ortopedik yaklaşım
(Y.Temelli/İ.L.Eralp)
Öğretim üyesi
pratiği
Antiprotozoaller ve
ektoparazitlere
etkili ilaçlar
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
(A+B grubu ortak)
9
Öğretim Üyesi
Pratiği
Kanser tedavisinde
farmakolojik ilkeler,
alkile edici ve
antimetabolitler
(Y.Üresin/P.Yamantür
k Çelik) (A+B grubu
ortak) 11
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.11
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.11
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.12
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.12
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 5
Hipotez testleri,
istatistiksel
anlamlılık kavramı
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-7
Anatomi terimlerinin
antik çağdaki
karşılıkları (A.Kale)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
15.3016.20
SEÇMELİ 6
82
HAREKET -2
Hafta
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
11
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Kas iskelet sistemi
patolojilerinde
fonksiyonel
değerlendirme
(A.Yalıman/A.Oral)
9.3010.20
Kanser tedavisinde
kullanılan
antibiyotikler ve
diğer ilaçlar (P.
Yamantürk Çelik) 12
(A+B grubu ortak)
Hareket sisteminde
kullanılan
hidroklimatolojik
ajanlar ve
yöntemler
(M.Karagülle/
H.Gürdal)
İskelet sistemi
malformesyonları
veya konjental
konnektif doku
hastalıkları
(H.Kayserili/
K.Cefle)
Modül : Hareket
sistemi
hastalıklarından
korunma ve aciller
I (korunma)
(B.Bayraktar,
D.Dıraçoğlu)
Modül : Hareket
sistemi
hastalıklarında
korunma ve aciller II
(aciller)
(E.Kaşıkçıoğlu,
İ.Öztürk, A.Gül)
10.3011.20
Yumuşak doku
tümörleri
(B.Bilgiç/
N.Büyükbabani)
Antiseptik ve
dezenfektanlar
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
(A+B grubu ortak)
13
İmmunofarmakoloj
i ve büyüme
faktörleri
(Y.Üresin/P.Yaman
türk Çelik) (A+B
grubu ortak) 14
Vakalarla kas
iskelet sistemine
yaklaşım
(B.Erer/R.Aydın)
11.3012.20
Vakalarla kas iskelet
sistemine yaklaşım
(A.Gül/A.Karan)
Öğretim Üyesi
Pratiği
Vakalarla kas
iskelet sistemine
yaklaşım
(S.Kamalı/E.Özcan)
Öğretim Üyesi
Pratiği
Kemik tümörleri
(B.Bilgiç/
N.Büyükbabani)
12.3013.20
Eikozanoidler, ağrı,
antipiretik, analjezik
ve antiinflamatuar
droglar-I
(N.Enginar/P.Yamant
ürk Çelik) (A+B grubu
ortak) 15
Eikozanoidler, ağrı,
antipiretik, analjezik
ve antiinflamatuar
droglar II
(N.Enginar/P.Yamant
ürk Çelik) (A+B grubu
ortak) 16
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.13
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.13
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.14
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.14
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 6
Hipotez testleri,
istatistiksel
anlamlılık kavramı
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-8
Temel bilimler ile
kliniklerde farklı
olarak kullanılan
terimler
(H.Eraksoy)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ 7
83
HAREKET -2
SOLUNUM -2
Hafta
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
12
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Çocuklarda hareket
sistemi hastalıkları
(R.E.Ömeroğlu/
S.Emre)
Solunum sistemi
klinik anatomisi
(K.Şahinoğlu/
A.Öztürk)
9.3010.20
Hematopoietik
sisteme etkili
droglar (N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
17
Ventilasyon ve
akciğer mekaniği
(H.Birman/Ş.Tamer)
10.3011.20
Çocuklarda hareket
sistemi hastalıkları
(R.E.Ömeroğlu/
S.Emre)
Solunumun Fizyolojik
düzenlenmesi
(Ş.Tamer/H.Birman)
11.3012.20
Öğretim Üyesi
Pratiği
DİLİM SINAVI
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Biyoistatistik 7
Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığının
tahmini, z testi,
student's t testi
(R.Dişçi)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SEMİYOLOJİ
KAN LENFOİD 2
HAREKET 2
Solunum sistem
histoloji ve
embriyolojisi
(B.Ahıshalı/
S.Solakoğlu)
Öğle Tatili
SERBEST ÇALIŞMA
84
SOLUNUM -2
Hafta
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
13
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
11.12.2014
12.12.2014
PERŞEMBE
CUMA
Üst solunum
yolunun
inflamatuar ve
enfeksiyoz
hastalıkları
(N.Keleş/K.Değer)
Legionella,
Chlamydia ve
Mycoplasma
pneumoniae
(Ç.Kayacan/
M.D.Aydın)
08.3009.20
Larenks: Anatomi,
Fizyoloji,
İnflamasyon
(İ.Aslan/E.Kıyak)
Solunum
sisteminde
anemnez
(Z.Gülbaran/
G.Okumuş)
Solunum
sisteminde fizik
muayene II
(O.Arseven/
G.Okumuş)
09.3010.20
Solunum yolu
hastalıklarında ve
allerjik hastalıklarda
tanı:in vivo, in vitro
testler
(N.Güler/Z.Tamay)
Solunum
sisteminde fizik
muayene I
(O.Arseven/
G.Okumuş)
Göğüs akc. hast.
tanı yöntemleri I
(M.Erelel/T.Ece)
Streptecoccus
pneumoniae
(M.D.Aydın/Ç.Kaya
can)
Göğüs akc hast.
tanı yöntemleri II
(E.Kıyan/
Z.Gülbaran)
Larenks lezyonları ve
tümörleri
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
ÜSYE çocuk
(E. Ünüvar/A. Kılıç)
Öğretim üyesi
pratiği
Asit baz dengesi
(P.Vural/N.Toker)
10.3011.20
Üst solunum yolu
acilleri (K.Serkan
Orhan/K.Değer)
Üst solunum
yolunun
fonksiyonel ve
konjenital
hastalıkları
(N.Keleş/Y.Güldike
n)
11.3012.20
Burun ve paranazal
sinüs lezyonları ve
tümörleri
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Öğretim üyesi
pratiği
12.3013.20
Solunum yolu
enfeksiyonları
(H.Eraksoy/H.Özsüt)
Mycobacterium
tuberculosis
kompleksi (M.Uzun/
Z.Erturan)
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.15
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.15
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.16
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.16
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 8
Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığının
tahmini, z testi,
student's t testi
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-9
Eponimler ve
Akronimler
(M.Aktan)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇMELİ 8
85
SOLUNUM -2
Hafta
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
14
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Diğer
Mycobacterium
türleri (Z.Erturan/
Y.Yeğenoğlu)
Kistik fibrozda sık
rastlanan etken
mikroorganizmalar
(H.Nazik/
M. D.Aydın)
Aspergilloz ve
hiyalohifomikoz)
(Z.Erturan/
M.Uzun)
Pnömosistoz ve
diğer fırsatçı
mantarlar
(D.Şatana/
Y.Yeğenoğlu)
Endemik mikozlar
(M.Uzun/
Y.Yeğenoğlu)
9.3010.20
Alt solunum yolu
enfeksiyonu
(T.Çağatay/
O.Arseven)
Alt solunum yolu
inf I (N.Salman
A.Somer)
Alt solunum yolu
inf II (N.Salman/
A.Somer)
Göğüs Cerrahisinde
Aciller
(A.Demir/A.Toker)
Kronik Alt solunum
yolu hastalıkları II
(T.Ece/F.Erkan)
10.3011.20
Patoloji akc hast.
tanı yöntemleri,
konjenital
anomaliler ve
dolaşım
bozuklukları
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Kronik Alt solunum
yolu hast. I
(F.Erkan/
E.Kıyan)
Akciğer
tüberkülozu
(Z.Kılıçaslan/
G.Okumuş)
Mikobakterilere
etkili antibiyotikler
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
Akciğer tüberkülozu
(A.Somer/N.Salman)
11.3012.20
Göğüs Cerrahisinde
İnvaziv tanısal
işlemler
(A.Demir/A.Toker)
Öğretim üyesi
pratiği
Göğüs cerrahisi
açısından akciğer
hastalıklarında
muayene ve tanı
yöntemleri
(A.Demir/A.Toker)
Öğretim üyesi
pratiği
Kronik alt solunum
yolu hastalıkları ve
infeksiyonlar
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Hasta Başı Uyg.18
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.18
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Terminoloji-10
Arapça, Fransızca ve
İngilizce Kökenli Tıbbi
Terimler (H.Eraksoy)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.17
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.17
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 9
Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığının
tahmini, z testi,
student's t testi
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SEÇMELİ 9
86
SOLUNUM -2
Hafta
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
8.309.20
Allerjik hastalıklar I
(B.Çolakoğlu/
S.Büyüköztürk)
Solunum sistemi
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
Tıp tanı yöntemleri
(A.Mudun/
C.Türkmen)
Meslek Hast
(Z.Kılıçaslan/
G.Okumuş)
Analeptik antitusif
ve ekspektoran
droglar (N.
Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
Akciğer tümörleri
(M.Erelel/T.Ece)
9.3010.20
Kronik Alt solunum
yolu hastalıkları II
(T.Ece/F.Erkan)
Diffüz akciğer
parenkim
hastalıkları
(G.Okumuş/
Z.Kılıçaslan)
Solunum
Yatersizliği
(E.Kıyan/
G.Okumuş)
Solunum sistemi
hastalıklarının
toplumda kontrolü
ve önlenmesi (B.A.
Özyıldırım/N.İnce)
Kan gazları (L. Telci/
E. Şentürk)
10.3011.20
Allerjik
hastalıklarda öykü,
fizik muayene
(N.Güler/Z.Tamay)
Akciğer
hastalıklarında
radyolojik anatomi
(A.Tunacı/
M.Dursun)
Dolaşım ve
solunum sistemi
etkileşimi
(H.Kudat/
V.Akkaya)
Solunum sistemi
malformasyonları
ve hastalıklarının
genetik
etyopatogenezi
(K.Çefle/Ş.Öztürk)
Oksijen Tedavisi
(N.Mert Şentürk/
Z. Sungur Ülke)
11.3012.20
Patoloji diffüz
akciğer parankim
hastalıkları
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Öğretim üyesi
pratiği
İnfluenza virusları
ve RSV (S.Badur/
O.Ş.Yenen)
Öğretim üyesi
pratiği
Akc Tümörleri
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Hasta Başı Uyg.20
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.20
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.19
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.19
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 10
Oranların
genelenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığı
tahmini, z testi ve
ki-kare testleri
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016-20
SEÇMELİ 10
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
87
SOLUNUM -2
DOLAŞIM-2
Hafta
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
16
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
8.3009.20
Plevra (O.Arseven/
T.Çağatay)
Göğüs hast. Acil
(T.Ece/M.Erelel)
09.3010.20
Vakalarla solunum
sistemi (Z.Kılıçaslan/
E.Kıyan)
Anaerobik kapasite
ve ölçümü
(S.Yıldız/
E.Kaşıkçıoğlu)
10.3011.20
Solunum yolu
hastalıklarında
öykü, fizik muyene
(Z.Tamay/N.Güler)
Göğüs hast. acil
çocuk
(A.Çıtak/Z.Tamay)
Allerjik hastalıklar
II (B.Çolakoğlu/
S.Büyüköztürk)
Dolaşım sistem
histoloji ve
embriyolojisi
(L.Tapul/B.Ahıshalı)
11.3012.20
Plevra Hastalıkları
ve Tümörleri
(D.Yılmazbayhan/
P.Fırat)
Öğretim üyesi
pratiği
Öğretim üyesi
pratiği
Riskli davranıştan
sağlıklı olana: Nasıl?
(S.Karabey/
A.E. Önal)
Giriş dersi
(T.Gören,Ü.İşoğlu)
Modül : Nefes
Darlığı Olguları
(üst sol yolu obs,
astım-koah)
(Z.Kılıçaslan/
F.Erkan/A.Bilge
Sözen/ Ş.Tamer)
Dolaşım sistemi klinik
anatomisi
(A.Öztürk/A.Kale)
YILBAŞI TATİLİ
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.21
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.21
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Biyoistatistik 11
Oranların
genelenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığı
tahmini, z testi ve
ki-kare testleri
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Hasta başı
uygulaması
SEÇMELİ 11
YILBAŞI TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
88
DOLAŞIM-2
Hafta
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
17
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
8.30 9.20
Dolaşım sistemi
fizyolojisi I (Ü.İşoğlu
Alkaç/M.Devrim
Üçok)
Kalp
hastalıklarında
anamnez
(T.Gören/A.Öncül)
Göğüs ağrısı ve
siyanoz
(M.Özcan/H.Oflaz)
Adrenerjik sistem
farmakolojisi
(Y.Üresin/
P.Yamantürk Çelik)
Kalbin oskültasyonu I:
kalp sesleri (H.Oflaz/
A.Kaya Bilge)
9.3010.20
Dolaşım sistemi
fizyolojisi II
(M.Devrim Üçok/
Ü.İşoğlu Alkaç)
Dahili hastalıklar
ve dolaşım sistemi
anemnez fizik
muayene
(A.Sözen/H.Kudat)
Senkop (A.Öncül/
F.Mercanoğlu)
Otonom gangliyon
farmakolojisi
(Y.Üresin/
P.Yamantürk Çelik)
Kalbin oskültasyonu
II: Üfürümler
(H.Oflaz/
A.Kaya Bilge)
Dispne, öksürük ve
ödem (S.Umman/
Z.Buğra)
Otonom sinir
sistemi
farmakolojisi :
yapısal ve işlevsel
özellikler ile temel
farmakolojik ilkeler
(Y.Üresin/P.Yaman
türk Çelik)
Aerobik kapasite
ve ölçümü
(S.Yıldız/
E.Kaşıkçıoğlu)
Kardiyovasküler
sistem I:
Arteryoskleroz türleri
morfolojisi ve
sonuçları
(P.Fırat/I.Kılıçaslan)
Öğretim üyesi
pratiği
Kolinerjik sistem
farmakolojisi
(Y.Üresin/
P.Yamantürk Çelik)
Öğretim üyesi
pratiği
Serebrovasküler
hastalıklarda
anamnez, semptom
ve bulgular
(R.Tuncay/
N.Yeşilot Barlas)
10.3011.20
Kalbin anatomisi ve
fizyolojisi (H.Oflaz/
F.Mercanoğlu)
11.3012.20
Hekimin davranış
değişiminde
rolü/sorumluluğu
(S.Karabey/
A.E. Önal)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.22
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.22
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Biyoistatistik 12
Oranların
genelenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralığı
tahmini, z testi ve
ki-kare testleri
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SEÇMELİ 12
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
89
SERBEST ÇALIŞMA
DOLAŞIM-2
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
18
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
8.30 9.20
Arter ve ven
hastalıklarında
muayene
yöntemleri
(F.A.Genç/
M.Kurtoğlu)
Siyanoza yaklaşım
(A.Dindar/K.Nişli)
Kardiyovasküler
sistem V:
romatizmal ateş ve
endokarditler
(P.Fırat/R.İlhan)
Hipertansiyon
(T.Gören/A.Öncül)
Koroner kalp hastalığı
(H.Oflaz/S.Umman)
9.3010.20
Kardiyovasküler
sistem II:
Vaskülitler, lenf
damar hastalıkları
(E.Yavuz/R.İlhan)
Kardiyolojik
muayenede
üfürümler
(A.Dindar/K.Nişli)
Taşikardiler
(B.Umman/A. Kaya
Bilgen)
Böbrek ve dolaşım
sistemi (H.Yazıcı/
Y. Çaşlışkan)
Kalp yetersizliği
(T.Gören/M.Özcan)
10.3011.20
Kardiyovasküler
sistem III:
anevrizmalar ve
damar tümörleri
(R.İlhan/E.Yavuz)
Kardiyovasküler
sistem IV: kalp ve
valvül hataları,
konjenital kalp
hastalıkları
(E.Yavuz/R.İlhan)
Bradikardiler
(B.Umman/
A.Kaya Bilge)
Hipertansiyonlu
hastaya yaklaşım
(Ş.Demirel/
A.Bilge Sözen)
Kardiyovasküler
sistem VI :
İnfarktüsler,
miyokard hastalıkları
(P.Fırat/R.İlhan)
11.3012.20
Pediatrik
kardiyolojide fizik
muayenesinde tanı
yöntemleri (R.Eker
Ömeroğlu/K.Nişli)
Öğretim üyesi
pratiği
Kan basıncının
ölçülmesi
(T.Gören/A.Öncül)
Öğretim üyesi
pratiği
Kardiyo vasküler
sistem cerrahisi
E.Dayıoğlu/
M.Başaran)
Hafta
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Biyoistatistik 13
Sıra istatistikleri
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
90
SERBEST ÇALIŞMA
DOLAŞIM-2
Hafta
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
19
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Kardiyovasküler
sistem radyolojisi I
(M.Dursun/
A.Tunacı)
Elektrokardiyo
gram I
(A.Öncül/T.Gören)
Elektrokardiyo
gram III
(A.Öncül/T.Gören)
Elektrokardiyo
gram V
(A.Öncül/T.Gören)
Elektrokardiyo
gram VIII
(A.Öncül/T.Gören)
09.3010.20
Kardiyovasküler
sistem radyolojisi II
(M.Dursun/
A.Tunacı)
Elektrokardiyo
gram II
(A.Öncül/T.Gören)
Elektrokardiyo
gram IV
(A.Öncül/T.Gören)
Elektrokardiyo
gram VI
(A.Öncül/T.Gören)
Çocuklarda
elektrokardiyogram
(K.Nişli/A.Dindar)
10.3011.20
Endokard, miyokard
ve perikard
hastalıkları
(H. Oflaz/T.Gören)
Göğüs ağrısı olan
hastaya yaklaşım
(H.Kudat/
A.Bilge Sözen)
Sporda
kardiyojenik bazlı
ani ölümler
(E.Kaşıkçıoğlu/
S.Yıldız)
Elektrokardiyogra
m VII
(A.Öncül/T.Gören)
Kardiyak
görüntüleme-I:
Teleröntgenografi,
BT, MR
(S.Umman/M.Sezer)
11.3012.20
Kardiyovasküler
sistem VII : perikard
efüzyonları,
perikard
hastalıkları, kalp
tümörleri
(R.İlhan/E.Yavuz)
Öğretim üyesi
pratiği
Kalp Damar Sağlığı
için egzersiz
önerileri
(E.Kaşıkçıoğlu/
S.Yıldız)
Öğretim üyesi
pratiği
Kardiyak
görüntüleme-II:
Ekokardiyografi
(T.Gören/Z.Buğra)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Biyoistatistik 14
Sıra istatistikleri
(R.Dişçi)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
DÖNEM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
15.3016.20
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
91
DOLAŞIM-2
Hafta
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
20
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
Efor testi,
holter,ambulatuvar
kan basıncı, eğik
masa testi (A.Kaya
Bilge/H.Oflaz)
Kalp
kateterizasyonu ve
anjiyokardiyografi
(H.Oflaz/
F.Mercanoğlu)
Kalp akciğer
canlandırmasıTemel yaşam
desteği (H.Oflaz/
F.Mercanoğlu)
09.3010.20
Kardiyovasküler
hastalıkların genetik
etyopatogenezi
(Ş.Öztürk/K.Cefle)
Elektrofizyolojik
inceleme (A.Kaya
Bilge/K.Adalet)
10.3011.20
Kardiyolojide
kullanılan Nükleer
tıp tanı yöntemleri
(S.Nilgün Ünal/
A.Mudun)
Acil serviste
dolaşım sistemi
(V.Akkaya/
T.Tükek)
11.3012.20
Kardiyak markerlar
(Ü.Türkoğlu/
S.Abbasoğlu)
Öğretim üyesi
pratiği
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Modül
Ateroskleroz
Moderatör :
A.Öncül Olgu-I
Akut koroner
sendrom (T.Gören)
Olgu-II
İskemik inme
(N.Yeşilot Barlas)
Olgu-III
Atersklerotik
periferik arter
hastalığı (O.Göksel)
Soru-Cevap
DİLİM SINAVI
Öğretim üyesi
pratiği
(SOLUNUM 2,
DOLAŞIM 2, DİKEY
KORİDOR DİLİMİ 3a)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
92
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
21
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
22
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DÖNEM SINAVI
KURAMSAL 1
(SEMİYOLOJİ
KAN-LENFOİD 2,
HAREKET 2,
SOLUNUM 2,
DOLAŞIM 2,
DİKEY KORİDOR
DİLİMİ 3a)
YARIYIL TATİLİ
Hafta
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
23
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
YARIYIL TATİLİ
93
BAHAR DÖNEMİ
94
SİNDİRİM-2
Hafta
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
1
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Salmonella cinsleri
(B.Öngen/
N.Gürler)
Shigella ve E. coli
cinsleri (B.Öngen/
N.Gürler)
Mide hast. II
(M.Güllüoğlu/
B.Bilgiç)
Toplum sağlığı
açısından sindirim
sistemi (G.Güngör,
A.E.Önal)
Çocuklarda
sindirim sistemini
ilgilendiren
semptomlar
(V.Ertekin/
Ö. Durmaz)
Çocuklarda sindirm
sistemi
hastalıklarında fizik
muayene ve tanı
yöntemleri
(V.Ertekin/
Ö.Durmaz)
08.309.20
Giriş dersi
(F.Akyüz/G.Üzüm)
Karaciğer
fonksiyon testleri
(Ü.Türkoğlu/
N.Salmayenli)
9.3010.20
Sindirim sistemi
klinik anatomisi
(A.Öztürk/A.Kale)
Sindirim sistemi
hastalıklarına giriş
(K.Demir/Ç.Karaca)
10.3011.20
Sindirim sistemi
histoloji ve
embriyolojisi
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
Oral kavite ve
tükürük bezi hast.
(M.Güllüoğlu/
B.Bilgiç)
Özofagus hast.
(M.Güllüoğlu/
N.Büyükbabani)
İnce ve kalın
barsak hast. I
(M.Güllüoğlu
/B.Bilgiç)
İnce ve kalın
barsak hast.
(Barsak tümörleri)
(M.Güllüoğlu/
B.Bilgiç)
11.3012.20
Gastrointestinal
sistemde fizyolojik
düzenlemeler
(G.Üzüm/A.Uslu)
Öğretim üyesi
pratiği
Mide hast. I
(M.Güllüoğlu/
B.Bilgiç)
Öğretim üyesi
pratiği
İnce ve kalın
barsak hast. II
(M.Güllüoğlu/
B.Bilgiç)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.23
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.23
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.24
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.24
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 1
Tıp Etiğine Giriş
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 1
Tıp ve Felsefe
(B.Saydam /
H.Ertin)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 2
Etik Açıdan HekimHasta İlişkileri
(İ.İlkılıç / A.Namal)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
95
SİNDİRİM-2
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
2
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Karnı ağrıyan
çocuğa
gastroenterolojik
yaklaşım
(Ö.Durmaz/
V.Ertekin)
Vibrio cinsleri
(Ç.Kayacan/
M.Derya Aydın)
Viral gastroenterit
etkenleri
(A.Ağaçfidan/
O. Ş.Yenen)
Çocukluk çağında
kusma (V.Ertekin/
Ö.Durmaz)
Akut karın ve GİS
cerrahi acilleri I
(C.Ertekin/
M.K.Günay)
9.3010.20
Çocuklarda kronik
karın ağrısı
(Ö.Durmaz/V.Ertek
in)
Campylobacter ve
Helicobacter
cinsleri
(Ş.Derbentli/
B.Öngen)
Viral hepatitlerden
korunma : Hepatit
A ve B aşıları
(O.Ş.Yenen/
S.Badur)
Çocuklarda
dışkılama ile ilgili
semptomlar
(V.Ertekin/
Ö.Durmaz)
Akut karın ve GİS
cerrahi acilleri II
(C.Ertekin/
M.K.Günay)
10.3011.20
Karaciğer
hastalıkları genel
bilgiler
(M.Güllüoğlu/
P.Fırat)
Karaciğerde toksik
etkiler hepatitler
(M.Güllüoğlu/
N.Büyükbabani)
Siroz
(M.Güllüoğlu/
N.Büyükbabani)
Safrakesesi, safra
yolları hastalıkları
ve tümörleri
(M.Güllüoğlu
/P.Fırat)
11.3012.20
Karaciğerin
kolestatik ve
metabolik
hastalıkları
(M.Güllüoğlu/
P.Fırat)
Karaciğerin
neoplastik
nonneoplastik
kitleleri
(M.Güllüoğlu/
P.Fırat)
Öğretim üyesi
pratiği
Özofagus
hastalıklarında
semptomatoloji
(F.Akyüz/Ç.Karaca)
Öğretim üyesi
pratiği
Pankreas
hastalıkları ve
tümörleri
(M.Güllüoğlu/
N.Büyükbabani)
Hafta
12.3013.20
Öğle Tatili
13.301
4.20
Hasta Başı Uyg.25
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.25
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.26
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.26
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 3
Tıbbi Kararlarda
Etik Boyut
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 4
Yaşamın
Başlangıcına Dair
Etik Sorunlar
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Tıpta İnsan
Bilimleri 2
Sosyal Bilimler ve
Tıp İlişkisi
(H.Ertin /
R.Brömer)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
96
SİNDİRİM-2
Hafta
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
3
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.3009.20
Süt çocuğunda
sarılık (Ö.Durmaz/
V.Ertekin)
Karın ağrıları
(S.Kaymakoğlu/
Ç.Karaca)
Sindirim
sistemininde etken
protozoonlar
(Y.A.Öner/Ö.Büyük
baba Boral)
Kalın barsak
hastalıklarında
semptomatoloji
(Ç.Karaca/
S.Kaymakoğlu)
Trematotlar
(Ö.Büyükbaba
Boral/Y.A.Öner)
09.3010.20
Çocukluk çağında
sarılık (Ö.Durmaz/
V.Ertekin)
Bilirubin
metabolizması ve
sarılıkların
fizyopatolojisi
(O.Turan/F.Akyüz)
Sindirim sistemi
kanamaları
(S.Kaymakoğlu/
F.Beşışık)
Gastrointestinal
sistem kanamaları
(Y.Büyükuncu/
F.Ekiz)
İkterli ve kolestazlı
hastaya yaklaşım
(K.Demir/Ç.Karaca)
10.3011.20
Peptik ülser
tedavisinde
kullanılan droglar
(N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
Sindirim sistemleri
hastalıklarında
laboratuvar
(F.Akyüz/K.Demir)
İshaller
(S.Kaymakoğlu/
F.Akyüz)
Laksatif,purgatif ve
antidiyareik
droglar
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
Emetik- Antiemetik
droglar
(P.Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
11.3012.20
Bulantı, kusma,
dispepsi
(F.Beşışık/F.Akyüz)
Öğretim üyesi
pratiği
Sestotlar
(Ö.Büyükbaba
Boral/Y. A.Öner)
Öğretim üyesi
pratiği
Asitli hastaya
yaklaşım
(K.Demir/F.Beşışık)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.27
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.27
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.28
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.28
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 5
Yaşamın Sonuna
Ait Etik Sorunlar
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 6
Yoğun Bakım
Tıbbında Etik
Sorunlar
(İ.İlkılıç / A.Namal)
Tıpta İnsan
Bilimleri 3
Tıpta Bilginin
Oluşumu ve
Problemleri
(R.Öztürk / H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
97
ENDOKRİNMETABOLİZMA-2
SİNDİRİM-2
Hafta
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
4
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Akut infeksiyoz
ishaller
(A.Çağatay/
H.Eraksoy)
Nematotlar
(Y.A.Öner/Ö.Büyük
baba Boral)
Gastrointestinal
sistem konjenital
anomalilerinde
genetik
etyopatogenez
(H.Kayserili/
Ş.Palanduz)
9.3010.20
Akut viral hepatit
(Enfeksiyon
H.Eraksoy/
H.Özsüt)
GİS radyolojisi I
(B.Bakır/G.Kartal)
Hepatosplenomegali
(Ç.Karaca/
S.Kaymakoğlu)
10.3011.20
Portal
hipertansiyon
(F.Beşışık/
S.Kaymakoğlu)
GİS radyolojisi II
(B.Bakır/G.Kartal)
Zehirlenmeler
(K.Güler/
S.M.Kayacan)
11.3012.20
Sindirim sistemi
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
Tıp Tanı Yöntemleri
(C.Türkmen/
I.Adalet)
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
08.309.20
12.301
3.20
Modül
Assit
Moderatör :
K.Demir (A.Kale/
S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı/G.Üzüm
/M.Güllüoğlu/
Ö.Durmaz)
Endokrin ve
Metabolizma
dilimine giriş
(A.Azezli/A.K.Üzüm
/F.Baş)
Endokrin Sistemin
Fizyolojik
Düzenleme
Mekanizmaları
(M.Kaya/A.Uyar)
Endokrin sistem
histoloji ve
embriyolojisi
(B.Ahıshalı
/L.Tapul)
Öğretim üyesi
pratiği
Hormon
bozukluklarının
fizyo patolojisi
(O.Turan/A.Azezli)
Öğle Tatili
13.301
4.20
Hasta Başı Uyg.29
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.29
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.30
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.30
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 7
İnsan Üzerinde
Deneylerin Etik
Boyutu, İlaç
Endüstrisi ve
Patent İle İlgili Etik
Sorunlar
(H.Ertin / İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 4
Sosyal Bilimlerde
Bilginin Oluşumu
ve Problemleri
(R.Brömer /
H.Ertin)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 8
Pediatride Etik
(İ.İlkılıç / A.Namal)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Seçmeli 1
98
ENDOKRİN-METABOLİZMA-2
Hafta
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
5
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
27.03.2015
CUMA
Panel : Cinsiyet
farklılaşma
bozukluklarına
genetik yaklaşım
(B.Karaman/
Z.O.Uyguner/F.Baş
/F.Darendeliler)
Çocukluk çağında
doğumsal ve
edinsel tiroid
hastalıkları,
yenidoğan
hipotiroidi
taraması
(F.Darendeliler/
R.Bundak)
D Vitamini
eksikliği, kalıcı
raşitizm,
hipokalsemi ve
hiperkalsemiler
(F.Baş/R.Bundak)
08.309.20
Hormon tayininin
prensipleri
(B.Ömer/A.Telci)
Puberte
bozuklukları
(F.Darendeliler/
R.Bundak)
Erişkinde tiroid
hastalıkları-I
(F.Aral/R.Tanakol)
9.3010.20
Tiroid
hastalıklarında
laboratuvar
(B.Ömer/A.Telci)
Cinsel gelişim
kusurlarına
yaklaşım
(F.Darendeliler/
F.Baş)
Erişkinde tiroid
hastalıkları II
(F.Aral/R.Tanakol)
10.3011.20
Endokrinde temel
kavramlar:
(A.Azezli/
A.K.Üzüm)
İyot yetersizliği
(S.Yarman/
A.K.Üzüm)
Kalsiyum ve fosfor
metabolizması
bozuklukları
(B.Ömer/A.Telci)
Tiroid hastalıkları
(Y. Özlük/E.Yavuz)
Tiroid ve paratiroid
Radyolojisi
(A.Salmaslıoğlu/
B.Bakır)
11.3012.20
Pediatrik
Endokrinde temel
kavramlar:
(F.Baş/R.Bundak)
Öğretim üyesi
pratiği
Hipofiz hastalıkları
(B.Bilgiç/Ö. Doğan)
Öğretim üyesi
pratiği
Tiroid tümörleri
(Y. Özlük/E.Yavuz)
Hasta Başı Uyg.32
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.32
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 5
Farklı Kültürlerde
Hastalık Algısı:
Medikal
Antropoloji
(R.Brömer /
İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
13.3014.20
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.31
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.31
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 9
Psikiyatride Etik
(H.Ertin / A.Namal)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 10
Bulaşıcı Hastalıklar
ve AIDS İle İlgili
Etik Sorunlar
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Seçmeli 2
99
ENDOKRİN-METABOLİZMA-2
Hafta
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
6
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Yenidoğan ve
çocukluk çağında
hipoglisemi (F.Baş/
F.Darendeliler)
(M.Demirkol/
G.Gökçay)
Doğumsal
metabolik
hastalıklarda
tanımlar
(M.Demirkol/
G.Gökçay)
Olgularla
intoksikasyon tipi
doğumsal
metabolik
hastalıklara
yaklaşım
(M.Demirkol/
G.Gökçay)
Endokrin sistem
Farmakolojik
özellikleri
(N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
Endokrin
hastalıklarda
kullanılan Nükleer
Tıp tanı yöntemleri
(I.Adalet/S.N.Ünal)
9.3010.20
Osteoporoz ve
osteomalasi
(R.Tanakol/
A.K.Üzüm)
Hipo-Hiper kalsemi
(İ.Satman/
N.Dinççağ)
Hipogonadizm
(S.Yarman/
R.Tanakol)
Diyabet tanı ve
izlenimde laboratu
ar
(Y.Ünlüçerçi/M.Uy
sal)
Lipoprotein
metabolizması ve
bozuklukları
(A.Telci/
E.Ademoğlu)
10.3011.20
Endokrin ve
metabolizma
hastalıklarının
toplum sağlığı
boyutu (A.E.Önal/
G.Güngör)
Çocuk sağkalım
ilkeleri
(G.Gökçay/A.Kılıç)
Endokrin ve
metabolik
hastalıklarda
kontrol ve önleme
programları
(A.E.Önal/
G.Güngör)
Hiper glisemiler ve
hipo glisemiler
(Y.Ünlüçerçi/
M.Uysal)
Hipo ve
hiperlipoproteine
miler (A.Telci/
E.Ademoğlu)
Öğretim üyesi
pratiği
Böbreküstü bezi
patolojileri
(Y. Özlük/
N. Büyükbabani)
Öğretim üyesi
pratiği
Olgularla enerji
eksikliğine neden
olan doğumsal
metabolik
hastalıklar
(G.Gökçay/
M.Demirkol)
11.3012.20
Paratiroid
patolojileri
(Y. Özlük/E. Yavuz)
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.33
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.33
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.34
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.34
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 11
Transplantasyon
Tıbbında Etik
(H.Ertin / A.Namal)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 12
Gen Teknolojisi,
Kök Hücre
Çalışmaları ve Etik
(İ.İlkılıç / H.Ertin)
Tıpta İnsan
Bilimleri 6
Modern Kozmoloji
ve Hastalık
(C.Çakmak /
H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Seçmeli 3
100
ENDOKRİN-METABOLİZMA-2
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
7
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08.309.20
Olgularla kompleks
moleküllerin
bozukluğuna
neden olan
doğumsal
metabolik
hastalıklar
(G.Gökçay/
M.Demirkol)
Böbreküstü Bezi:
Hipo ve hiper
fonksiyon
durumları
(İ.Satman/
K.Karşıdağ)
9.3010.20
Çocukluk çağında
diabete yaklaşım
(R.Bundak/F.Baş)
Erişkinde
beslenmenin temel
ilkeleri (N.Dinçağ/
İ.Satman)
10.3011.20
Çocuklarda vitamin
eksiklikleri
tabloları
(G.Gökçay/
M.Demirkol)
Tip 1 Diyabetin
etyopatogenezi,
klinik formları ve
doğal seyri
(M.T.Yılmaz/
K.Karşıdağ)
Protein enerji
malnütrisyonu
(G.Gökçay/
M.Demirkol)
Sporcu beslenmesi
(G.Metin/S.Yıldız)
11.3012.20
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim üyesi
pratiği
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Hasta Başı Uyg.36
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.36
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 7
Baskıcı Siyasal
Sistemlerde Kötü
Tıp Uygulamaları
(Tıp ve İdeoloji)
(R.Brömer /
H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
12.3013.20
Kronik hastalıkların
önlenmesinde
beslenmenin yeri
(M.Demirkol/
G.Gökçay)
Modül
Can Boğazdan
Gider (K.Karşıdağ
/N.Dinççağ/
R.Bundak/
F.Baş/E.Önal/
F.Gürdol)
Bebek ve küçük
çocuk
beslenmesinde
sorunlar
(M.Demirkol
/G.Gökçay)
10.04.2015
CUMA
Panel : Endokrin ve
metabolik
hastalıklarda üç
hastalık örneği ile
kalıtım modelleri:
Adrenolökodistrofi
, Galaktozemi,
Diabetes Mellitus
(Tip 1 ve Tip 2
Diyabet, MODY,
vb.)
(H.Kayserili/Z.O.Uy
guner/G.Gökçay/M
.Demirkol/F.Baş/R.
Bundak/İ.Satman/
A.K.Üzüm)
Olgularla ilgili
video gösterisi
(Lorenza'nın yağı)
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.35
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.35
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 13
Etik Vaka Analizleri
I
(A.Namal / İ.İlkılıç /
H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 14
Etik Vaka Analizleri
II
(A.Namal / İ.İlkılıç /
H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Seçmeli 4
101
ENDOKRİN-METABOLİZMA-2
Hafta
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
8
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Kan proteinlerinin
özellikleri ve
fonksiyonları
(S.Genç/M.Uysal)
Yeni doğanda
metabolik
taramalar
(M.Demirkol/
G.Gökçay)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
9.3010.20
Kan proteinlerinde
görülen
değişiklikler ve
akut faz
reaktanları,
elektroforez
(S.Genç/
Ü.Türkoğlu)
Panel : Erişkinde
metabolik
hastalıklar
(M.T.Yılmaz/
İ.Satman
/M.Demirkol/
G.Gökçay)
Diabetes mellitus:
izlemindeki
sorunlara yaklaşım
(K.Karşıdağ/
N.Dinççağ)
Olgu sunumu :
Olgularla doğumsal
adrenal hastalıklar
(F.Baş/R.Bundak/S.
Yarman/A.K.Üzüm
/H.Kayserili/
Z.O.Uyguner)
Doping ve spor
(G.Metin/
B.Bayraktar)
Tip 2 diyabetin
etyopatogenezi ve
doğal seyri
(İ.Satman/
M.T.Yılmaz)
Sağlıklı yaşam:
Diyabetten (Tip II
Diyabet
vb.)korunma
(E.Kaşıkçıoğlu/
S.Yıldız)
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim üyesi
pratiği
10.3011.20
SERBEST ÇALIŞMA
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Öğle Tatili
SERBEST ÇALIŞMA
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 15
Tıbbın İlk
Zamanları ve Antik
Uygarlıklarda
Sağlık-HastalıkTedavi
(A.Namal / İ.İlkılıç)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 16
Ortaçağ Avrupa
Tıbbı ve İlk Tıp
Okulları
(A.Namal / R.
Brömer)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Seçmeli 5
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
102
SERBEST ÇALIŞMA
SİNİR-DUYU-2
Hafta
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
9
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Sinir-Duyu dilimine
giriş-Acil Nörolojik
Olgular (E.Kocasay
Orhan/B.Bilgiç)
Sinir sistem
histoloji ve
embriyolojisi
(L.Tapul/
S.Solakoğlu)
Epizodik bilinç
bozuklukları
(B.Baykan/
N.Bebek)
9.3010.20
Sinir duyu sistemi
klinik anatomisi I
(K.Şahinoğlu/
A.Kale)
Sinir sisteminin
genel
organizasyonu
(S.Karamürsel/
T.Demiralp)
Koma (N.Bebek/
N.Yeşilot)
10.3011.20
Sinir duyu sistemi
klinik anatomisi II
(K.Şahinoğlu/
A.Kale)
İşlevsel
örgütlenme,
fizyolojik yapıları
(T.Demiralp/
S.Karamürsel)
Herpesviruslar ve
arboviruslar
(A.Ağaçfidan/
S.Badur)
Öğretim üyesi
pratiği
Nörolojik hastaya
yaklaşım ve
muayene
(B.Baslo/C.Gürses)
SSS'nin enfeksiyöz
hastalıkları
(B.Bilgiç/
I.Kılıçaslan)
11.3012.20
12.3013.20
DİLİM SINAVI
ENDOKRİN METABOLİZMA 2
SİNDİRİM 2
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
14.3015.20
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 8
“İnsanlık Onuru”
Kavramının Tıbbi
Uygulamalardaki
Yeri
(İ.İlkılıç / H.Ertin)
15.3016.20
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Seçmeli 6
SERBEST ÇALIŞMA
103
SİNİR-DUYU-2
Hafta
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
10
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Başağrısı
(B.Baykan/
E.Kocasoy Orhan)
08.309.20
İnfeksiyon
hastalıkları I
(H.Özsüt/
A.Çağatay)
Çocuğun nörolojik
gelişimi
(M.Eraksoy/
Z.Yapıcı)
Santral sinir
sistemi
farmakolojisinin
genel özellikleri (P.
Yamantürk
Çelik/N.Enginar)
9.3010.20
İnfeksiyon
hastalıkları II
(S. Şimşek-Yavuz/
. Çağatay)
Psikiyatrik
hastalıklarda
semptom ve
bulgular
(A.Üçok/D.Şahin)
Polioviruslar
(O.Ş.Yenen/
A.Ağaçfidan)
Ağrıya yaklaşım
(G.Kökten Talu/
E.Nur Tozan)
10.3011.20
Çocukta merkezi
sinir sistemi
enfeksiyonları
(A.Somer/
N.Salman)
Yenidoğan ve süt
çocuğunun
nörolojik
muayenesi
(B.Tatlı/M.Özmen)
SSS'nin dejeneratif
hastalıkları
(B.Bilgiç/
I.Kılıçaslan)
N.meningitidis,H.in
fluenzae
(Z.Aktaş/B.Öngen)
11.3012.20
SSS'nin
demiyelinizan
hastalıkları
(B.Bilgiç/
I.Kılıçaslan)
Öğretim üyesi
pratiği
Kuduz (O.Ş.Yenen/
S.Badur)
Öğretim üyesi
pratiği
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.37
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.37
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Doğumsal böbrek
hastalıkları
(A.Yılmaz/S.Emre)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Seçmeli 7
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
104
1 MAYIS EMEK VE
DAYANIŞMA GÜNÜ
SİNİR-DUYU-2
Hafta
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
11
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Nörolojik
hastalıkların
toplum sağlığı
boyutu
(N.İnce/A.E.Önal)
Nörolojik
hastalıklarda
kontrol ve önleme
programları
(N.İnce/A.E.Önal)
Çocuklarda
nörometabolik
hastalıklar (B.Tatlı/
G.Gökçay)
Temel optik ve göz
(S.Tuncer/
B.Yeniad)
9.3010.20
Serotonin ve
serotonin
antagonistleri
(N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
Sinir sistemi
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
tıp tanı yöntemleri
(A.Mudun/Y.Şanlı)
Malassezia,
Hortea, Piedraia,
Trichosporon,
Microsporum,
Trichophyton ve
Epidermophyton
spp.(Y.Yeğenoğlu/
M.Uzun)
Mental gelişimde
genetik
etyopatogenez ve
tanısal yaklaşım
(B.Karaman/
H.Kayserili)
Görmenin
değerlendirilmesi
(B.Yeniad/S.Tuncer
)
Orbita, göz kapağı,
konjonktiva, sklera
ve kornea
hastalıkları
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
10.3011.20
SSS'nin tümörleri
(B.Bilgiç/
I.Kılıçaslan)
Olgu sunumu : Sağ
eli tutmayan hasta
(B.Baslo/
E.Kocasoy Orhan)
Sinir dokusu ve
görme (S.Genç/
Ü.Türkoğlu)
Olgu sunumu : Acil
göz hastalıklarına
yaklaşım (B.Yeniad
/S.Tuncer)
Öğretim üyesi
pratiği
Fonsecae pedrosoi,
Madurella
mycetomatis,
Sporothrix
schenckii ve diğer
subkutan mikoz
etkenleri
(Z.Erturan/
Y.Yeğenoğlu)
Uvea, retina, vitre
hastalıkları ve
tümörleri
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
Öğretim üyesi
pratiği
Naegleria fowleri
ve Achantamoeba
spp.
(Ö.Büyükbaba
Boral/ Y.A.Öner)
Hasta Başı Uyg.38
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.39
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.39
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 9
Kültür ve Tıbbi Etik
Problemler
(İ.İlkılıç /
R.Brömer)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 10
Filozofik ve
Teolojik Olarak
Doğum ve Ölüm
(M. Bedir / İ.İlkılıç)
11.3012.20
Mycobacterium
lepra ve Nocardia
cinsleri
(Y.Yeğenoğlu/
Z.Erturan)
12.301
3.20
13.301
4.20
14.3015.20
15.3016.20
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.38
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 17
İslam Tıbbı:
Hastalık ve Tedavi,
Darüşşifalar, Ünlü
İslam Hekimleri
(R.Brömer /
H.Ertin)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 18
Osmanlı Tıbbı:
Sağlıklı yaşam
kuralları ve Cerrahi
Vaka örnekleri
(R.Brömer /
H.Ertin)
Seçmeli 8
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
105
SİNİR-DUYU-2
Hafta
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
12
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
İşitme kayıplarına
yaklaşım
(K.S.Orhan/
K.Değer)
Olgu sunumu :
BPPV ve Menier
hastalığı
(K.S.Orhan/
Y.Güldiken)
Derinin yapısı ve
elementer deri
lezyonları
(R.Küçükoğlu/
C.Baykal)
Sistemik
hastalıkların deri
bulguları
(C.Baykal/
D.Yazganoğlu)
Olgu sunumu :
Pemfigus hastalığı
(R.Küçükoğlu/
C.Baykal)
9.3010.20
Başdönmesi ve
Vertigo
(K.S.Orhan/
Y.Güldiken)
Alkol ve madde
bağımlılığının
farmakolojisi
(N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
Akut inflamatuvar
dermatozlar
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
Büllü deri
hastalıkları;
infeksiyon ve
infestasyonları
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
Benign ve malign
epitelyal tümörler
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
10.3011.20
Başdönmesi ve
Vertigo
(M.Kürtüncü
/E.Kocasoy Orhan)
Alkol ve madde
bağımlılığı tedavisi
(İ.Yargıç/A.Üçok)
Kronik
inflamatuvar
dermatozlar
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
Melanositik
tümörler: Nevüsler
ve Melanom
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
Derinin migratuvar
hücre kaynaklı
tümörleri, dermal
tümörler
(N.Büyükbabani/
Ö.Doğan)
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim üyesi
pratiği
Çocuk
Nörolojisinde olgu
sunumu (B.Tatlı/
M.Özmen)
Öğretim üyesi
pratiği
Davranış
modelimiz genlerin
nasıl etkisi altında
(H.Kayserili/
Ş.Öztürk)
Hasta Başı Uyg.40
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.41
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.41
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
15.3016.20
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.40
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 19
Sanattan Bilime
Anatomi ve Tıp,
Andreas Vesalius
ve Tıbbi Rönesans
(R.Brömer /
İ.İlkılıç)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 20
Tarihsel Süreçte
İnfeksiyon
Hastalıklar
(H.Ertin / R.
Brömer)
Seçmeli 9
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
106
SİNİR-DUYU-2
ÜREME-ÜROGENİTAL-2
Hafta
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
13
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Ürogenital sistemi
klinik anatomisi
(A.Kale-A.Öztürk)
Böbrek fizyolojisi
(A.Yıldız/H. Yazıcı)
Ürolojide
semptomlar
(F.Özcan/
T.C.Kadıoğlu)
Ürogenital sistem
histolojisi ve
embriyolojisi
(S.Solakoğlu/
B.Ahıshalı)
Vulva ve vagina
hastalıkları
(E.Yavuz/R.İlhan)
Böbrek
hastalıklarının
sınıflandırılması ve
klinik tabloları
(Y.K.Çalışkan /
H.Yazıcı)
Üreme Fizyolojisi
(A.Uyar/
Z.Bayraktaroğlu)
Uterus serviksinin
hastalıkları ve
tümörleri
(R.İlhan/E.Yavuz)
Over: Giriş,
iltihapları ve
epitelyal tümörleri
(R.İlhan/E.Yavuz)
Cinsel sağlık,
üreme sağlığı
kavramlar, ölçütler
(N.Özgülnar/
S.Karabey)
Öğretim üyesi
pratiği
Sıvı-elektrolit
fizyolojisi Asit-baz
fizyolojisi (H. Yazıcı
/ Y. K. Çalışkan)
08.309.20
9.3010.20
Modül
Sistemik
hastalıklarda
spesifik bulgular
(K.S.Orhan/
E.K.Orhan/
M.Özkan)
10.3011.20
11.3012.20
Histamin ve
histamin
antagonistleri
(N.Enginar/
P.Yamantürk Çelik)
12.3013.20
Öğle Tatili
Öğle Tatili
13.3014.20
SERBEST ÇALIŞMA
Hasta Başı Uyg.42
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.42
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 11
Sanat ve Tıp
(R.Brömer /
H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 12
İnsanın Tarihi
(R.Brömer /
H.Ertin)
14.3015.20
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 21
17-18. Yüzyıllarda
Tıbbi Değişimler ve
Yenilikler
(H.Ertin /
R.Brömer)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 22
Tıbba Yön Veren
İcatlar ve Keşifler
(H.Ertin /
R.Brömer)
ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
Seçmeli 10
107
ÜREME-ÜROGENİTAL-2
Hafta
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
14
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Doğumsal böbrek
hastalıkları
(A.Yılmaz/S.Emre)
08.309.20
Ürolojide tanı
yöntemleri
(T.C.Kadıoğlu/
İ.Nane)
Gebelik tanısı
(S.Topuz /
S.Akhan)
Chlamydia,
Mycoplasma,
Ureaplasma ve
Gardnerella cinsi
(M. Derya Aydın,
Ç.Kayacan)
Genitouriner
sistem
malformasyonların
da gelişimsel
genetik
(S.Başaran/
B.Karaman)
9.3010.20
Kadın hayatının
evreleri ve puberte
(S.Akhan/S.Topuz)
Fetusun morfolojik
gelişimi (R.Has/
H.Ermiş)
Treponema
pallidum ve diğer
treponemalar
(A.Ağaçfidan/
Ç.Kayacan)
Plasenta ve fetal
membranlar
(A.Büyükören/
İ.Kalelioglu)
Tam idrar tahlili
(F.N.Aysuna/
Y.K.Çalışkan)
10.3011.20
Çocuk Nefrolojisine
genel bakış
(S.Emre/A.Yılmaz)
N.gonorrhoeae ve
H.ducreyi (M.
Derya Aydın/
B. Öngen)
Plasenta
hastalıkları ve
tümörleri
(E.Yavuz/R.İlhan)
Ürogenital ve
üreme sisteminin
farmakolojik
özellikleri
(Y.Üresin/
P.Yamantürk Çelik)
Gebelikte böbrek
(A.Türkmen/
H. Yazıcı)
11.3012.20
Overin seks kord
stromal tümörleri
(E.Yavuz/R.İlhan)
Öğretim üyesi
pratiği
Meme hastalıkları
ve selim tümörleri
(R.İlhan/E.Yavuz)
Öğretim üyesi
pratiği
Meme
korsinomları
(R.İlhan/E.Yavuz)
Hasta Başı Uyg.43
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Hasta Başı Uyg.44
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.44
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 13
Kültürel Bağlamda
Cerrahi Bilimlerde
Hasta ve Hastalık
(H. Özbey / H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Tıpta İnsan
Bilimleri 14
Antik Çağda
Hastalık
(Ç.Dürüşken/
R.Brömer)
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Öğle Tatili
Hasta Başı Uyg.43
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 23
Türkiye’de Tıp
Eğitiminin
Modernleşmesi
(R.Brömer /
H.Ertin)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 24
Kadınların Hekim
Olma Mücadelesi,
İlk Kadın Hekimler
(N.Yıldırım /
H.Ertin)
Seçmeli 11
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
108
ÜREME-ÜROGENİTAL-2
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Glomerülonefrit
oluşum
mekanizmaları ve
primer glomerüler
hastalıkları I
(I.Kılıçaslan/
Y.Özlük)
Gebelik ve sistemik
hastalıklar I
(R.Has/ A.Yıldırım)
Sistemik
hastalıklarda
böbrek
değişiklikleri
(I.Kılıçaslan
Y.Özlük)
Travay ve doğum
fizyolojisi (H.Ermiş/
R.Has)
Böbreğin damarsal
hastalıkları ve
transplantasyon
patolojisi
(I.Kılıçaslan/
Y.Özlük)
9.3010.20
Antenatal bakım
(B.Ergun/
İ.Kalelioglu)
Gebelik ve sistemik
hastalıklar II
(İ.Kalelioğlu/
H.Ermiş)
Gebelikte
hipertansif
hastalılar
(L.İbrahimoğlu/
A.Yüksel)
Normal travay
doğumda takip
(H.Saygılı/ R.Has)
Doğum
indüksiyonu
(B.Ergun/A.Yüksel)
10.3011.20
İntraupartum fetal
değerlendirme
(A.Yıldırım/
L.ibrahimoğlu)
Primer glomerül
hastalıkları II
(I.Kılıçaslan
/Y.Özlük)
Situs pozisyon
habitus
(A.Turfanda/
A.Büyükören)
Tubulointerstisyel
hastalıklar
(I.Kılıçaslan/
Y.Özlük)
Lohusalık ve
laktasyon
(Y.Salihoğlu/
A.Yıldırım)
Akut böbrek
yetersizliğine
yaklaşım
(S.Bozfakıoğlu/
H.Yazıcı)
Öğretim üyesi
pratiği
Kronik böbrek
yetersizliği
etyopatogenezi
(M. Ş. Sever /
Y. K. Çalışkan)
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Hafta
11.3012.20
12.3013.20
Öğle Tatili
13.3014.20
Hasta Başı Uyg.45
A Grubu (İç H.)
B Grubu (ÇSvH)
Hasta Başı Uyg.45
A Grubu (ÇSvH)
B Grubu (İç H.)
14.3015.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 25
20. Yüzyılda Tıbbi
Gelişmeler:
Genetik, Kanser,
Psikiyatri, Organ
Transplantasyonu
(İ.İlkılıç / H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
15.3016.20
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 26
İnsan Üzerinde
Deneylerin Tarihi
(İ.İlkılıç / H.Ertin)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Seçmeli 12
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
109
SERBEST ÇALIŞMA
ÜREME-ÜROGENİTAL-2
Hafta
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
16
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
Kan basıncı
regülasyonu ve
böbrek
(A. Türkmen /
H. Yazıcı)
Üriner ve genital
infeksiyonlar
(S. ŞimşekYavuz/H. Özsüt)
Böbrek anomalileri
ve böbrek
tümörleri
(I.Kılıçaslan/
Y.Özlük)
SERBEST ÇALIŞMA
Kadın infertilitesi
(F.Buyru/ E.Baştu)
9.3010.20
Üreme genetiği
(S.Başaran/
Ş.Öztürk)
CYBE'nin Toplum
Sağlığı Açısından
Önemi ve kontrolü
(S.Karabey/
N.Özgülnar)
Cinsel yolla
bulaşan
infeksiyonlar
(A. Çağatay/H.
Eraksoy)
HPV ve
adenoviruslar
(A.Ağaçfidan/
S.Badur)
Primer
hipertansiyona
yaklaşım (A.
Türkmen/
Y. K. Çalışkan)
10.3011.20
Disfonksiyonel
uterin kanamalar
(Ö.Yalçın/
F.Güngör)
HIV ve HSV
(A.Ağaçfidan/
S.Badur)
Ürogenital sistem
hastalıklarında
kullanılan Nükleer
tıp tanı yöntemi
(Y.Şanlı/A.Mudun)
Testis hastalıkları
(I.Kılıçaslan/
Y.Özlük)
Mesane
hastalıkları
(Y.Özlük/
I.Kılıçaslan)
11.3012.20
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Öğle Tatili
SERBEST ÇALIŞMA
Tıp Tarihi veTıbbi
Etik 27
Dünyada ve
Türkiye’de
Hekimlik
Mesleğinin Tarihi
(H.Ertin / İ.İlkılıç)
Tıp Tarihi ve Tıbbi
Etik 28
Tıbbi Keşifler ve
İcatların
Türkiye’deki
Gelişimi
(R.Brömer /
H.Ertin)
SERBEST ÇALIŞMA
DÖNEM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
110
SERBEST ÇALIŞMA
ÜREME-ÜROGENİTAL-2
Hafta
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
17
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
SERBEST ÇALIŞMA
Jinekolojik aciller
(C.İyibozkurt/
F.Güngör)
9.3010.20
T. vaginalis, S.
Haematobium ve
mikrofilaryalar
(Ö.Büyükbaba
Boral/Y. Ali Öner)
10.3011.20
Prostat hastalıkları
(I.Kılıçaslan/
Y.Özluk)
11.3012.20
12.3013.20
SERBEST ÇALIŞMA
15.3016.20
DİLİM SINAVI
Öğretim üyesi
pratiği
SERBEST ÇALIŞMA
Öğle Tatili
13.3014.20
14.3015.20
Modül
Ürolojik ve
nefrolojik açıdan
Hematüriler
(Y.K.Çalışkan/
Ö.Şanlı)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
Uygulama
(Patoloji/
Mikrobiyoloji/
Farmakoloji)
111
SERBEST ÇALIŞMA
(SİNİR-DUYU 2,
ÜREMEÜROGENİTAL 2,
DİKEY KORİDOR
DİLİMİ 3b)
Hafta
22.06.2015
23.06.2015
24.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
18
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
9.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA HAFTASI
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Hafta
29.06.2015
30.06.2015
01.07.2015
02.07.2015
03.07.2015
19
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
UYGULAMA SINAVI
UYGULAMA SINAVI
UYGULAMA SINAVI
KLİNİK BİLİMLER
KLİNİK BİLİMLER
PATOLOJİ
08.309.20
9.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
DÖNEM SINAVI
KURAMSAL 2
(ENDOKRİN METABOLİZMA 2,
SİNDİRİM 2,
ÜREMEÜROGENİTAL 2,
SİNİR-DUYU 2,
DİKEY KORİDOR
DİLİMİ 3b,
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA)
SERBEST ÇALIŞMA
15.3016.20
112
Hafta
06.07.2015
07.07.2015
08.07.2015
09.07.2015
10.07.2015
20
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
9.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA HAFTASI
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Hafta
13.07.2015
14.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
21
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08.309.20
9.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
DÖNEM SINAVI
KURAMSAL 2
BÜTÜNLEME
DÖNEM SINAVI
KURAMSAL 1
BÜTÜNLEME
(SEMİYOLOJİ
HAREKET 2,
KAN-LENFOİD 2,
SOLUNUM 2,
DOLAŞIM 2,
DİKEY KORİDOR
DİLİMİ 3a)
SERBEST ÇALIŞMA
(ENDOKRİN METABOLİZMA 2,
SİNDİRİM 2,
ÜREMEÜROGENİTAL 2,
SİNİR-DUYU 2,
DİKEY KORİDOR
DİLİMİ 3b,
MİKROBİYOLOJİ
UYGULAMA)
15.3016.20
113
UYGULAMA
BÜTÜNLEME
SINAVI
PATOLOJİ
KLİNİK BİLİMLER
UYGULAMA
BÜTÜNLEME
SINAVI
Download

2014 – 2015 DÖNEM 3 B GRUBU Öğretim ve Sınav Programı www