Depotphorese® s Cupralom®
• minimálne invazívna a inovatívna metóda v endodocii
• pomocou slabého elektického poľa je do kompletnej apikálnej delty
vrátane všetkých vedľajších kanálikov transportovaný Cupral, čím
je dosiahnutá permanentná sterilita
• aplikácia na zuby neliečiteľných konvencionálnou metódou
(podľa klinických štúdií úspešnosť 90-96%)
• žiadna via falsa, nie je nutná resekcia koreňových hrotov
• fyziologický uzáver všetkých foramin vďaka osifikácii
• celoživotná sterilita v celej apikálnej delte
• nedochádza k oslabovaniu zubného tkaniva
Depotphorese prístroj „Original II“
Depotphorese prístroj „MAGIS®“ so zabudovaným apexlokátorom
Cupral® (pasta)
• osvedčený v endodoncii a parodontológii
• úspešné vyliečenie bez antibiotík
• selektívne rozpustenie epitelu chobotov (parodontitis)
pri vytvorení membrány
• zaručené zničenie choroboplodných zárodkov - polyvalentné
a dlhodobé pôsobenie proti aeróbom, anaeróbom, hubám
a ich spórom, vírusom
• širokospektrálne terapeutikum, nedochádza k rezistencii
• jednoduchá aplikácia - overený výsledok
• praxou mnohokrát overené
15 g
44 €
Atacamit - Wurzelfüllzement
• trvalo dezinfikujúca výplň koreňových kanálikov
• alkalický s prídavkom iónov medi
• aktivuje apozíciu kostí
• slúži ako utesňujúca baktericidná výplň koreňového kanálika
a zabraňuje prenikaniu choroboplodných zárodkov z ústnej dutiny
• znižuje riziko dezinfekcie cez okraje kavity
• RTG kontrastný a ľahko odstraniteľný
10 g + 20 ml
• kompatibilný s titánovými komponentami
40 €
Calciumhydroxid
• vysoko disperzný hydroxid vápenatý
• polyvalentne dezinfikujúca pasta vyrobená z najčistejšieho vysoko
disperzného hydroxidu vápenatého
• k priamemu prekrytiu pulpy
• k ošetreniu koreňových kanálikov ako medikamentózna vložka
• k preplachovaniu koreňových kanálikov
15 g
21 €
14
978 €
1.788 €
5g
23 €
Tiefenfluorid®
• koncentrovaný preparát
• intenzívna a dlhodobá prevencia zubného kazu
vplyvom depot-efektu
• intenzívna a dlhodobá remineralizácia i v aproximálnych plochách
a iných ťažko dostupných miestach, napr. ortodontické zámky
(biele škvrny zmiznú, 100x intenzívnejšia remineralizácia ako
u bežných dostupných adekvátnych preparátov)
• efektívna desenzibilizácia zubných kŕčkov
• mineralizujúce pečatenie fisúr
• úspešná alternatíva ku zapečateniu polymérmi
• jednoduchá aplikácia - overený výsledok
• výhodný pomer: cena - výkon
5 ml + 5 ml
20 ml + 20 ml
5 ml + 5 ml
20 ml + 20 ml
30 €
70 €
Dentin-Versiegelungsliquid
• umožňuje zaručenú a trvalú ochranu pulpy vďaka zapečateniu dentínu
• vysoko účinný proti sekundárnemu zubnému kazu začínajúcemu
na okrajoch kavity a proti recidívam zubného kazu
• stimuluje tvorbu sekundárneho dentínu
• eficientná prevencia zubného kazu
• dôkladné ošetrenie kavity týmto prípravkom nahradí podložku
pri kompozitných výplniach
• kompatibilný so všetkými bežnými adhezívami
• jednoduchá a zaručená aplikácia
• výhodný pomer: cena - výkon
30 €
70 €
Hämostatikum Al-Cu
• trvale zastavuje kapilárne krvácanie ďasien, kože a pulpy
• pôsobí na báze koagulácie
• výrazne redukuje nebezpečie prenikania choroboplodných zárodkov
do organizmu
• umožňuje čisté, rýchle a dôkladné odstránenie zubného kameňa
• bezproblémový kontakt s odtlačkovými materiálmi
20 ml
22 €
Kavitätenspalt - Dichtungsmixtur
Prípravok obsahujúci aktívnu meď je určený k naneseniu do kavity pred
aplikáciou amalgámových či iných výplní. Aktívna meď sa po čase mení
na voluminóznu, bakteriocídnu, ťažko rozpustnú zlúčeninu medi, ktorá
vyplní každú vznikajúcu špáru a kovovú výplň dokonale utesní a upevní.
• k spoľahlivému utesneniu špár v kavite
• k prevencii zubného i sekundárneho kazu
• vhodný i na pahýle koruniek a na kompozitné výplne,
pokiaľ nevadí tmavá farba
20 ml
37 €
15
Download

Humanchemie - KK dent sro